Vertrouwen

Leave a comment Standard

Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen, de rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen, zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de HEERE.  Psalmen 112:6-7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 112

De tekst van vandaag komt uit een mooie Psalm en eigenlijk moet je vers 5 erbij nemen. Daar gaat het over uitlenen aan de armen, dat is dus eigenlijk weggeven, omdat ze niet in staat zijn het terug te betalen. Dus eigenlijk er zijn voor de minder bedeelden onder ons. Als we dat doen, en het gaat niet zozeer om het doen, dan wel om de hartsgesteldheid die er achter zit, zullen we voor eeuwig niet wankelen, er zal je niets overkomen, vertaalt de BasisBijbel. Dat is nogal een belofte, maar als we aan de voorwaarden voldoen, komt de zegening vanzelf.

Hier geldt dus het principe van zaaien en oogsten. Als we mildelijk geven, vanuit een goed hart, zullen we mildelijk ontvangen en zullen we geen gebrek kennen. Men zal je voor altijd blijven gedenken. Nu was dat in het Oude Testament, in de cultuur van die tijd ontzettend belangrijk. Nu is het belangrijker dat onze namen zijn opgetekend in het Boek des Levens. Over 100 jaar of zo weet niemand meer wie Arie de Paauw was, maar als mijn naam staat in dat boek, en dat staat het, weet de Here het nog wel!

Het kwade gerucht is denk ik niet zozeer het nieuws wat je hoort, dan wel datgene wat men over je verspreidt , in negatieve zin. ‘Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.’

‭‭Jesaja‬ ‭54:17‬ ‭HSV‬‬ Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Laat de mensen maar kletsen. Trouwens als je met Christus gestorven bent, ben je dus dood en doden maken zich niet druk over wat er over hen gezegd wordt…

Belangrijk is dat ons hart standvastig is en dat we op de HERE, JHWH, de God, Die er is, vertrouwen. En vertrouwen is blindelings in de armen van je hemelse Vader springen, erop vertrouwende dat Hij je opvangt. Kinderlijk vertrouwen dus, zonder berekening, zonder wikken of wegen, gewoon doen. Daarom zegt de Here Jezus ook dat we moeten worden als de kinderen. Zonder twijfel weten dat jouw Vader de sterkste is, en erover opscheppen, zeg maar getuigen…

Dat vraagt om vertrouwen, dat vraagt om geloof, misschien wel tegen je ervaringen in, tegen je omstandigheden. Maar als we dat geloof en vertrouwen hebben is ons niets meer onmogelijk.

Geloof is een gave van God, geloof is één van de gaven van de Heilige Geest en doet wonderen in werking treden. Daarom zegt de Here Jezus ook dat we het geloof van God moeten hebben, dat wat Hij ons gegeven heeft. Dan kunnen we bergen verzetten en is niets meer onmogelijk. Heb je dat (nog) niet? Vraag het dan…..!hij geeft het in ruime mate!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.