Hou vast wat je hebt

Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. — Openbaring 3:11 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Openb.3:7-11 Dit is een mooie brief, die de Here Jezus Zelf aan de gemeente van Filadelfia schrijft, met een mooi slot. Hou vast wat je hebt en laat de kroon niet van je hoofd wegnemen. Filadelfia betekent … Meer lezen over Hou vast wat je hebt