Vangstbeperking

Leave a comment Standard

Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.  Micha 7:18-19 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Micha 7:14-20

Al eens gerealiseerd hoe uniek onze God is. Hij is enige onder de goden, die vergeeft. Die dat ook in Zich heeft. Alle andere godsdiensten hebben een wrekende God, Die de zonde niet ongestraft laat, die rede offers vragen, maar onze God is de Enige die ongerechtigheid vergeeft, die aan overtreding voorbijgaat. Hij vindt vreugde in goedertierenheid, dat is goedheid Hij vertrapt onze ongerechtigheden, de gevolgen van onze zonden en de oorzaak. Want meteen denk je aan de moederbelofte, dat het Zaad van de vrouw, de kop van de slang vermorzelde en dat is dus precies wat de Here Jezus deed op Golgotha!

En al onze zonden werpt hij in de diepte van de zee. En zegt openbaring 21:1 de zee is er niet meer bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Is dat niet geweldig.?Alleen zijn er altijd weer diepzee duikers, die jouw zonden nog maar eens oprakelen, weet je niet wat hij of zij gedaan heeft? Die kan toch nooit dat of dat doen, of die bediening krijgen? Ze zijn daarmee eigenlijk handlangers van de boze, die de aanklager van de broeders is. Nou, hij heeft geen hulp nodig. Want het helpt toch niet. Want als wij gezondigd hebben en onze zonden beleden is Hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven! Dat is genade, onverdiende gunst van onze God.

Want al Zijn toorn over de zonde kwam feitelijk om Hemzelf neer, op Zijn Zoon hij droeg onze straf Hij betaalde met Zijn bloed, Hij kocht ons vrij. Deze tekst is al een voorschot op wat Hij deed aan het kruis. Dat is genade, dat gun je toch iedereen?!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.