Helper

Leave a comment Standard

Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?  Hebreeen 13:6 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hebr. 13:1-9

Wat is het toch een geweldige troost en bemoediging als we beseffen dat er een Helper, groot van kracht is, die altijd bij ons is en ons niet verlaat, tot in eeuwigheid niet. Probleem is dat we het niet altijd beseffen en ook geen beroep doen op Hem, waardoor we van Zijn hulp verstoken blijven. Want de Heilige Geest is een gentleman, Hij dringt Zich niet op, maar wacht geduldig af. Maar als we Hem erbij roepen, wat de naam ‘Parakleet‘ ook betekent, dan is de Maker van het Universum klaar om dat te doen en is Zijn hulp zonder weerga.

Dan kunnen mensen je van alles aandoen, je alles afpakken, je kapot proberen te maken, maar Hij helpt je erdoorheen. En ik zeg niet dat het gemakkelijk is, wanneer je door zoiets heengaat. Maar Hij is erbij. En Hij heeft belooft: Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten (vers 5) Hij is er dus altijd. Of we dat nu voelen of niet.

Natuurlijk is het heerlijk om in Zijn aanwezigheid te zijn en haast niet meer te kunnen blijven staan van Zijn aanwezigheid. Volledig onder stroom te staan en te schudden onder de kracht en de zalving. Maar ook als je dat niet ervaart is Hij er, want dat zegt Hij in Zijn Woord. En weet je, ervaringen zijn prachtig en kunnen je enorm opladen, maar als ze er niet zijn is Hij niet minder bij je. Dan komt het op geloof aan, erop vertrouwend dat wat Hij in Zijn Woord zegt de volle waarheid is. Daarom is het kennen en overdenken van Zijn Woord zo belangrijk en hebben we dat ook nodig.

Als je het vuur van God hebt moet je zorgen dat het aan blijft. Hoe doe je dat? Door er brandstof op te gooien, net zoals bij het natuurlijke vuur. En die brandstof is je dagelijkse omgang met Hem, woord en gebed, relatie.

En Hij wil wel, Hij staat klaar om je ook daar bij te helpen, dag en nacht. Dat weten is 1, dat ervaren is 2, maar als je het gelooft en er naar handelt komt het vanzelf.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.