Zegen

Leave a comment Standard

En de HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg: Zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen: De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede Numeri‬ ‭6:22-26‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Numeri 6:22-27

De teksten van vandaag worden in veel kerken als zegen mee gegeven aan het einde van de dienst. Het gevaar van zoiets is dat het een gewoonte wordt. Moeders pakken hun kinderen alvast vast en de tassen in, anderen denken: ‘he he, eindelijk afgelopen, koffie!’ En noem maar op. Maar er gebeurt iets wezenlijks wanneer de voorganger of oudste van dienst deze zegen uitspreekt. Het is de hogepriesterlijke zegen, die de priester op het volk legt en het zegt nogal wat. Het is niet zomaar een wens, die wordt uitgesproken. Je krijgt iets mee. Ik sta dan ook altijd met mijn armen uitgestrekt en mijn handen open, omdat ik alles wil ontvangen. We gaan er eens naar kijken:

De HERE, de God, Die er is, JHWH, zegent en beschermt je. Wanneer we onder de zegen van God zijn, zit alles mee, wanneer we wandelen voor Zijn Aangezicht en doen wat Hij van ons vraagt, komen we onder Zijn zegen en mogen we op Zijn bescherming rekenen. Zijn koepel van bescherming, Zijn muur van vuur (Zach.2:5) en Zijn engelenwacht is rondom ons (Ps. 91)

De HERE doe Zijn aangezicht over u lichten. Dat betekent dat we Hem kunnen vinden. Hij licht als het ware op, waardoor het niet moeilijk is om Hem te vinden. Zijn nabijheid gaat met ons mee. Nieuwtestamentisch gezien is dat natuurlijk in de persoon van de Heilige Geest, Die tenslotte in ons woont en Wiens tempel wij zijn. Zonder Hem kunnen we niets.

De HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geven u Vrede. Hij verheft Zich over ons, dat heeft te maken met Zijn genade. Hij ziet ons niet aan naar onze daden, maar door Zijn Zoon. Hij is een genadige God, geduldig en vergevend, ruimhartig. Hij veroordeelt ons niet, maar wenkt ons en koestert ons.

En Zijn vrede, Zijn shalom, is allesomvattend, het betekent ook voorspoed, harmonie met alles en iedereen, maar bovenal met Hem. Want wanneer we weer in harmonie met God zijn, komt dat met de rest ook weer goed, want wie veel vergeven is, heeft ook veel te vergeven. Het is de vicieuze cirkel van Gods genade.

God beweegt als wij ook in beweging komen, maar we kunnen pas in beweging komen omdat Hij beweegt. Zonder zijn zegen kunnen we niet, moeten we het niet eens willen.

Luister daarom goed en besef wat je mee krijgt aan het einde van de dienst, en neem het mee en deel het uit, want een ander bijbels principe is dat hoe meer we geven, des te meer we zullen ontvangen. En van deze zegen kun je toch nooit genoeg hebben?

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.