Slaaf of Zoon?

Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. — Galaten 4:6-7 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Gal.4:1-7 We zijn kinderen van de levende God … Meer lezen over Slaaf of Zoon?