Leven door Hem

Comments 2 Standard

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.– 1 Johannes 4:9 (Herziene Statenvertaling)

lezen: 1Joh4:7-17

Gods plan voor ons is leven. Dat lezen we ook in Joh.10:10 waar de Here Jezus ons vertelt dat de duivel gekomen is om te stelen, te slachten en te verderven, maar dat Hij gekomen is om ons leven toebrengen in overvloed. En dat leven begint niet als we sterven, nee dat leven begint op het moment dat we Hem aannemen als onze Heiland en Verlosser!

Want de Here Jezus is gekomen om de liefde van God voor de mensen te laten zien. Dat deed Hij in eerste instantie door ze te genezen, te bevrijden, ze het evangelie te verkondigen en, uiteraard niet in de laatste plaats voor ons plaatsvervangend te sterven. Wanneer we dat, in geloof, aannemen, komt Gods liefde voor ons vrij en mogen wij die liefde, op dezelfde manier, ook weer doorgeven aan anderen.

En er is geen andere weg, het kan alleen maar door geloof in Hem. En dat mogen wij laten zien. Hoe God, door ons geloof in Jezus en door het werk van de Heilige Geest ons veranderd heeft en we nu Geheel Anders zijn. En nee, we zijn nog niet volmaakt, er wordt nog steeds aan ons gewerkt (aan mij dan in ieder geval)

Maar we mogen het uitstralen en het laten zien. Nee, dan word je geen ‘blij ei’ maar ben je vol van de liefde van Jezus en de Heiige Geest en dan kan je niet zwijgen!

Wie kan zwijgen van Zijn liefde 
Of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen 
Tot in alle eeuwigheid

Opwekking 674

Hoe je omstandigheden ook zijn, weet dat het kwade nooit van God komt, maar van de tegenstander, die erop uit is om je te vernietigen. Van God komt het goede en dat ligt voor je klaar. Er is voor betaald met Zijn eigen bloed, laten we dat dan ook niet veronachtzamen, maar er achteraan gaan. Want we hebben leven, in overvloed. En als je naar Jezus kijkt, zie je de Vader, liefdevol, vol ontferming en geduld. Hij houdt van ons allemaal en heeft een geweldig plan voor ons leven!

2 gedachtes over “Leven door Hem

  1. Pingback: Leven in overvloed |

  2. Pingback: Lev in overvloed |

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.