Verlossende Held

De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich. — Sefanja 3:17 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Sefanja 3:14-20 Wat een geweldige woorden in dit kleine profetische boekje. De HERE onze … Meer lezen over Verlossende Held