Palmzondag

Comment 1 Standard

Toen Hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. Lucas 19:37-38

Lezen: Lucas 19:28-44

Het doet een beetje denken aan de lofzang, die de engelen zongen bij de geboorte van de Here Jezus. Alleen nu geen vrede op aarde, maar in de hoogste hemelen. De mensen nemen de lofzang, die zo’n 33 jaar eerder klonk in de velden van Efrata over bij de intocht van de andere Jezus in Jeruzalem.

Het volk lijkt wel uitzinnig, helemaal door het dolle heen spreiden ze hun jassen uit op de grond en rukken ze palmtakken van de bomen. Eindelijk is hij gekomen, de Messias Koning, die de Romeinen het land uit zal jagen. En wat voor koning, die het voedselprobleem kan oplossen, want van 5 broden en 2 vissen kan hij een hele menigte voeden. En zelfs ziekte en dood zijn aan hem onderworpen, getuige het wonder van Lazarus, die uit de dood opstond.

Geen wonder dat men door het dolle heen is, nu gaat het gebeuren…!

Maar niets is minder waar, binnen een week roept dezelfde mensenmassa dat Hij gekruisigd moet worden en staan ze bij het kruis Hem te bespotten. Zo snel kan het verkeren.

Toch is deze intocht profetisch. Het is een zegetocht omdat niet het probleem van de Romeinen gaat worden opgelost, maar het kernprobleem waar ieder mens mee te maken heeft: de zonde, die door adam en eva de wereld is binnengekomen en waar nu voorgoed mee afgerekend gaat worden, door het volmaakte offer aan het kruis. Jezus komt niet als een doetje de stad binnen, maar als held, de El Gibor, de triomfator, die juist door de onderste weg te gaan, die van het lijden en sterven, de overwinning behaalt.

Zoals zo vaak worstelen ook wij met de waan van de dag en vragen daar oplossingen voor. Maar God ziet het hele plaatje. Ook in deze Corona crisis. En we denken dan dat de overwinning uitblijft en we snappen niet dat juist kerkdiensten een bron van besmetting zijn geweest op de ‘biblebelt’ toen mensen op biddag bij elkaar kwamen om Gods zegen over gewas en arbeid af te smeken. Nog een paar weken zo en de economische crises zal die van Corona opvolgen.

Maar God ziet het hele plaatje, linksom of rechtsom gaat Hij dit gebruiken tot Zijn eer en tot ons welzijn. Berijd de weg van Heer, want Hij komt, in de naam van Heer. En de overwinning ìs behaald, over dood en hel en ziekte, dus ook over Corona.

Dus blijf op Hem vertrouwen, blijf Hem aanbidden, want Hij is gezegend, Die komt in de Naam van de Heer! en die op Hem vertrouwt , zal niet beschaamd worden. Amen!

Een gedachte over “Palmzondag

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.