Standvastig

Leave a comment Standard

Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen, aan Hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Romeinen 16:25-27(Herziene Statenvertaling)

Vandaag weer eens een ‘verse’ opfrisser. Je zult gemerkt hebben dat ik het archief heb geopend, sinds ik gestopt ben met het maken van de Opfrisser. Wat ik doe is dat ik de bijbeltekst, die ik binnen krijg van http://www.dagelijkswoord.nl, gewoon in Google plak en dan komt er als vanzelf een Opfrisser tevoorschijn, die ik al eerder gemaakt heb. Ik heb me dan ook voorgenomen er weer eens eentje te schrijven, als die niet al eerder door mij was behandeld. Vandaag is dat het geval, dus.

Het is een echte Paulinische volzin, deze zin waarmee hij de brief aan de Romeinen afsluit, met een tussenzin erbij, die eigenlijk de kern uitlegt. Maar het begint met een lofprijzing.

Hem, Die bij machte is, Die in staat is, ons vast te doen staan,en standvastig zijn dat hebben we nodig, zeker in tijden zoals nu. Midden in de Corona crises. Want waar is ons geloof als we iedere keer weer die verschrikkelijke aantallen van mensen horen, die al door dit duivelse virus zijn overleden. En we proclameren en zingen iedere zondag om 13u, dat Jezus Overwinnaar is, maar we zien er nog zo weinig van.

Maar dat we standvastig moeten zijn was deel van de prediking van het evangelie van Paulus. zoals hij in de tussenzin beschrijft. En ik mis dat zo vaak bij ons, christenen. We worden heen en weer geslingerd tussen allerlei wind van leer. Eindtijd theorieën, complot scenario’s en noem maar op. Het nepnieuws floreert als nooit tevoren, en maar delen jongens. Mensen komen daardoor in verwarring en snappen er helemaal niets meer van. Tel daar de “zware” dominees bij op, die zeggen dat dit een straf van God is en de verwarring is compleet!

Maar het evangelie van de genade is bekendgemaakt, niet alleen aan de Joden, maar ook aan de heidenen en het breekt baan, in Paulus tijd, maar ook nu. Dit virus, deze quarantaine, is een periode voorafgaand aan de opwekking die eraan komt. Maar dan zullen we de gelederen moeten sluiten, af moeten rekenen met elke vorm van religie en weer in vuur en vlam moeten komen te staan voor onze Koning, voor de Here Jezus!

En ons niet schamen voor dat evangelie van het Koninkrijk, dat vol van Gods kracht is, de kracht van de Heilige Geest en waardoor wij, als Geestvervulde mensen, dat Koninkrijk baan kunnen laten breken. Juist in deze tijd, waarin angst een rol speelt en mensen in de ban houdt, hebben wij het antwoord. Dat we geen slaven meer van angst zijn, omdat we kinderen van God zijn, vrijgekocht en satan niets in ons vindt, omdat Zijn bloed ons gereinigd heeft,

Moeten we daarom niet voorzichtig zijn dan? O, ja zeker wel, houd je aan de voorschriften, maar weet dat 1,5 M geen belemmering, maar juist een uitdaging is, om mensen te bereiken met het evangelie. Want ook wij hebben dezelfde opdracht als Paulus, om de heiden tot geloofs gehoorzaamheid te brengen, zoals dat hier zo mooi staat.

Die opdracht is er nog steeds, onveranderd, zelfs sterker nu er zoveel angst en onzekerheid is. Zullen we daar dan maar gehoor aan gaan geven?

Opdat Hij de lof en eer en heerlijk kan ontvangen, tot in alle eeuwigheid. Gods zegen!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.