Één

Leave a comment Standard

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deuteronomium 6:4-5

Onze tekst van vandaag wordt ook wel het Sjema genoemd, naar het eerste woord van deze zin in het Hebreeuws. Dat is dus luister. En luisteren is niet alleen dat je hoort wat er gezegd wordt, maar het ook doet. Dat kennen we in het Nederlands ook. Als we tegen onze kinderen zeggen dat ze moeten luisteren, bedoelen we eigenlijk gehoorzamen.

Zodra joodse kinderen kunnen praten,wordt hen deze geloofsbelijdenis geleerd, en het is de bedoeling dat men deze tekst minstens twee keer per dag reciteert, een keer in de ochtend en één keer in de avond en dat men het uitspreekt bij het sterven.

Wist dat vele Joden in de Tweede Wereldoorlog met deze tekst op hun lippen de gaskamers ingingen? Wat een belijdenis is het dan!

De tweede tekst haalt de Here Jezus aan op de strikvraag van de Farizeeën wat het belangrijkste gebod is: en dat is dus liefhebben!

Het houden van allerlei regeltjes en geboden vindt dus ook in het Oude Testament zijn oorsprong in liefde. Je doet iets, of juist niet, uit liefde. Daarom zul je de HERE, uw God liefhebben met hart, ziel en kracht. En liefhebben is een keuze van je wil.

Het is niet alleen vlinders in je buik hebben als je aan die persoon, dit geval Persoon, denkt, maar het is je liefde ook handen en voeten geven.

Overigens staat ook hier het woordje voor God in het meervoud, een directe verwijzing naar de Drie-eenheid, Vader God, De Zoon, Jezus en de Heilige Geest. We moeten ze dus alle drie liefhebben, in relatie tot hen staan.

Het gaat hier dus om relatie met de drie-enige, met alle drie de personen in de Godheid. Die dus samen Één zijn. En als je dan kijkt Wie ze zijn en wat ze voor ons hebben gedaan, nog steeds doen en nog zullen doen, is dat dus eigenlijk geen moeilijke opgave toch? Een God, Die zoveel van ons houdt, dat Hij Zijn Zoon zond om ons te redden, en die Zoon, Die dan ook ging, in gehoorzaamheid uit liefde en ons vrijkocht van de zonde en dan de Heilige Geest, onze Helper, Die altijd bij ons is, daar wordt je toch smoorverliefd op?!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.