Reikhalzend verlangen

Leave a comment Standard

Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Romeinen 8:19-21

In tegenstelling tot veel bijbeluitleggers plaats ik het ‘openbaar worden van de kinderen van God niet (alleen) in de verre toekomst, maar in het hier en nu. Want teveel wordt ons lijden geprobeerd te verzachten met het ‘stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’ in plaats van te handelen in de kracht en de autoriteit die wij als gelovigen, kinderen Gods, hebben.

Ik lees vaak op facebook dat wanneer er iemand ziek is, men elkaar beterschap wenst. En dat is ongetwijfeld heel lief en medelevend bedoeld. Maar ik lees nergens in de evangeliën dat de Here Jezus dat deed. Hij nam Zijn autoriteit en genas de zieken!

En als wij de belofte hebben uit Joh. 14:12 dat we tenminste dezelfde dingen als Hij zouden moet kunnen doen, als we geloven, dan moeten we dat ook maar gewoon gaan doen.

Ja, maar God geneest niet iedereen, hoor ik dan meteen het verweer en we verheffen de praktijk boven het woord van God! Want in Jezus tijd en in de tijd van de apostelen werd iedereen, die tot Hem kwam, genezen van elke ziekte en elke kwaal, een ook de discipelen in Mat.10 kregen daar de autoriteit voor. En zoals Hij gezonden is, zijn wij gezonden, met dezelfde Heilige Geest. Of wilde je beweren dat Hij aan kracht heeft ingeboet? Als dat zo is, is dat vanwege ons ongeloof, onze angst om voor gek te staan of een flater te staan, of omdat we ons ervoor schamen een christen te zijn, die handelt in geloof!

Daarom wacht ook de schepping van vandaag nog steeds op het zich openbaar maken van de zonen Gods, dat zijn niet de engelen. Het zijn kinderen Gods, gered van de eeuwige dood en vol van (de kracht van) de Heilige Geest, die iedere gelegenheid aangrijpen om Gods koninkrijk te demonstreren. Juist nu in Corona tijd, de tijd bij uitstek om Zijn liefde te laten zien. Te laten zien dat wij niet door angst geregeerd worden, hoewel we, in gehoorzaamheid, alleen als voorbeeld functie ons houden aan de regels, maar uitstappen in geloof om de wereld te laten zien dat we kinderen Gods zijn, voor geen kleintje vervaard, omdat Hij, Die in ons woont, meer is dan Hij die in de wereld is. 1Joh.4:4

Zullen we vandaag laten zien dat we kinderen zijn van de levende God en geen Rome woorden alleen spreken, maar krachtige daden doen, zoals de zieken genezen, de demonen eruit schoppen en de doden opwekken. De wereld wacht op het openbaar worden van…. jou en mij!

Wil je hierin in leren uitstappen, kom dan 31 oktober naar Rotterdam, waar we dit gaan toepassen. Opgave op www.krachtevangelisatie.nl

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.