Bewogen

Leave a comment Standard

Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Matteus 9:36

Lezen:Matt.9: 35-38https://www.bible.com/bible/1990/mat.9.35-38.hsv

Bewogenheid, wat is dat? In het Grieks heeft het te maken met je ingewanden, die zich omdraaien. Het woordje medelijden vind ik eigenlijk te zwak. In het oude denken zetelden je gevoelens in je ingewanden.

Niet zo’n gekke gedachten. Veel emoties uiten zich in onze maag en darmen, denk maar als je zenuwachtig bent en zo.

Maar het was dus die bewogenheid, die Jezus naar de aarde deed komen, Zijn koninklijke heerlijkheid deed afleggen en als ongewenst kind geboren deed worden, in een stal, omdat er geen plaats was in de herberg.

Hee was Zijn bewogenheid, die Hem dus naar de schare deed kijken, als schapen, die geen herder hebben en dus maar ronddolen in een wereld, die er alles aan doet om hen van God, de Goede Herder, af te houden. Verslavingen, maar ook oosterse therapieën, zoals yoga onder het mom van ‘baadt het niet dan schaadt het niet’, maar je zet een deur open voor demonen, sterker nog, je nodigt hen uit en zegt, kom maar binnen!

Het is die bewogenheid die Hem vers 37 doet zeggen, de tekst, die als uitgangspunt diende voor onze stichting: de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig….

Bewogenheid is ook de basis die er moet zijn wil je mensen bereiken met het evangelie van het Koninkrijk, als je wonderen en tekenen wilt zien. Met ontferming bewogen over mensen die ziek zijn, doet ons leren agressief te bidden, met autoriteit, in de kracht van de Heilige Geest, omdat we beseffen dat er meer aan de hand is, dan een ziekte, en dat duistere machten bezig zijn om het leven van de betreffende persoon kapot te maken. Berusting is geen gave of partje van de vrucht van de Geest, het is verwant aan het islamitische fatalisme en dus uit het rijk der duisternis!

Maar ons past de bewogenheid van Jezus, die daardoor Zijn arbeiders in het Koninkrijk, u, jou en mij, wil inzetten om de werken van de duisternis te ontmaskeren. En dat kunnen wij, op grond van het volbrachte werk, en de autoriteit, die Hij Zijn discipelen gegeven heeft over iedere ziekte en iedere kwaal. (Mat.10:1), de tekst, die meteen volgt op ons te lezen schriftgedeelte.

Stap daarom uit, in bewogenheid, en genees de zieken, in de naam van Jezus!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.