Volbracht

Leave a comment Standard

Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de HEERE is goed voor u geweest. Ja, U, HEERE, hebt mijn ziel immers gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen. Ik zal wandelen voor het aangezicht van de HEERE in de landen der levenden. Psalmen 116:7-9

Lezen: Psalm 116

Afgelopen week ging de les in Operatie Sneeuwbal, de Bovennatuurlijke Discipelschap training, die we online houden, over het geven van je getuigenis. Kort, bondig en krachtig. Hoe was het voor je Jezus leerde kennen, hoe heb je Hem leren kennen en wat heeft dat in je leven gedaan. Max drie minuten. Een goede training voor een ieder van ons, die immers altijd bereid moeten zijn om rekenschap af te leggen van de Hoop, Die in ons is. Probeer het maar eens….

Ook deze mooie Psalm kan je als een getuigenis zien. In feite zelfs twee keer. Vers 1 tot 9 is er een en het tweede gedeelte ook. Reden dat de mensen die de Septuagint en de Vulgaat (de eerste is de griekse vertaling, de tweede de Latijnse, hier twee aparte psalmen van hebben gemaakt. Maar dat terzijde.

De onbekende schrijver laat zien wat het voor hem betekent heeft dat God hem heeft verlost uit de hand van zijn vijanden. Zelfs van de banden van de dood. En ons tekstgedeelte van vandaag zegt tegen zijn ziel dat hij rustig moet zijn, omdat God hem heeft gered van de dood, zijn ogen van granen en zijn voet voor struikelen heeft bewaard.

De Naardense Bijbelvertaling gebruikt hier het woordje volbracht. En dit brengt ons meteen in de stille week, bij Golgotha, waar Jezus dit uitriep. Het is volbracht! Er hoeft dus niets meer aan toegevoegd te worden. Daarom kunnen we in de rust zijn en nergens meer bang voor. Want door het volbrachte werk aan het kruis kunnen we de zekerheid van het geloof ontvangen, zonder inspanning, uit genade. Dan kunnen we wandelen voor het aangezicht van de HERE, dat duidt op intimiteit, relatie met Hem, zoals Adam met God wandelde in de Hof, voor de zondeval. Dus de relatie is hersteld!

Alles staat en valt dus met de relatie, de liefdesrelatie die Vader God met Zijn kinderen wil hebben. Dan kunnen we zingen zoals dat zo mooi in de oude berijming staat:

God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Als dat geen mooi getuigenis is, dan weet ik het niet meer. Maar je moet dat wel laten horen natuurlijk….

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 3 April. a.s. ‘Stille zaterdag’, maar we hebben niet de intentie om er een stille zaterdag van te maken! Want deze dag voor Pasen gaan we het Koninkrijk demonstreren in Woorden, het evangelie brengen; werken, mensen verrassen met een leuke attentie en wonderen, de bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-pasen-131952350031
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.