Waarin gedoopt?

Leave a comment Standard

Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. — Romeinen 6:3-4

Lezen: Romeinen 6:1-14

In het Midden Oosten is het de gewoonte, ontstaan uit noodzaak, om de gestorvenen dezelfde dag nog te begraven. Dat gebeurde dan ook met de doop van de nieuwe gelovigen in de eerste gemeente. We komen het herhaalde malen in Handelingen tegen, dat men dezelfde dag nog werd gedoopt. Paulus trekt hier ook die lijn, de doop is een begrafenis. Ga je daar te lang mee wachten, dan kan het lichaam gaan bederven… Opnieuw zien we dat de doop volgt op de bekering, het sterven aan jezelf, de overgave aan Jezus. Je bent dan dood voor de zonde.

De onderdompeling, het kopje onder gaan, symboliseert het graf, waarin je dode ik wordt begraven. Het weer boven water komen is het teken dat je weer bent opgestaan in een nieuw leven. Let op: de doop is geen ritueel of een sacrament, het is een wezenlijk iets, wat bij discipelschap hoort. In het Grieks staat er in Mat. 28:19 dat we mensen discipelen moeten maken door hen te dopen en dan pas te onderwijzen. Niet andersom dus, eerst onderwijzen en dan, als proeve van bekwaamheid, dopen. De enige voorwaarde om gedoopt te worden is dat je gelooft dat Jezus is de Zoon van God en Hij voor je zonden is gestorven en opgestaan. (Hand. 8:37) Al het andere komt daarna.

Te lang wachten kan natuurlijk niet je redding teniet doen, zelfs niet dopen niet. Omdat het vroeger vrijwel meteen gebeurde werd het op een lijn gezet. Je komt niet in de hemel omdat je gedoopt, ondergedompeld bent, maar omdat je in de Here Jezus gelooft als je Redder en Verlosser, laat dat duidelijk zijn. Maar discipelschap begint met het begraven van je oude leven en een opstanding in het nieuwe. Daarna vervuld met de Heilige Geest en we zijn klaar om discipelen van Jezus te zijn. Elke andere volgorde geeft problemen, kijk maar om je heen.

Ben je nog niet op grond van je geloof ondergedompeld? Laat er niet teveel gras over groeien en doe het snel, het helpt je om een discipel van Jezus te worden. Alle religieuze geesten staan tegen je op, maar dat moet je dan maar voor lief nemen. Laat er niet teveel vliegen bij je oude leven komen, begraaf het en sta weer op. Begraven in Zijn dood en opstaan in Zijn leven, dat wil je toch niet missen? Dan is het pas echt Pasen, ook voor jou!

Uit de Studiebijbel het Griekse origineel en de eerlijke vertaling van Mat. 28:19

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

(Eerder verschenen op 23 juni 2017)

—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.