Agenda

De agenda voor de komende tijd:

Vanaf 3 juni 12 maandagen lang op Groot Nieuws Radio, Op weg met de Bijbel 22u

11 aug. Baptistenkerk de Rank, Strooijonkerstraat 13 te Alkmaar

30 en 31 aug, Enschede, Holy Ghost Activation Event

 4 september Urk Workshop Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen


23 september start module
Bovennatuurlijk, natuurlijk Discipel- Bijbelschool, Dordrecht [vol)


25 september, start module
Profetenschool, Discipel- Bijbelschool, Dordrecht (ook vol)


27 oktober, preken de Schuilplaats, Hekelingen