Veilig schuilen

Leave a comment Standard

Uit het Opfrisser Archief van 15 juli 2019

https://opfrisser.com/2019/07/15/veilig-schuilen/

Advertenties

Niets minder dan Zijn tegenwoordigheid

Leave a comment Standard

Toen zei hij tegen Hem: Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verdertrekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in Uw ogen, ik en Uw volk? Is het niet daardoor dat U met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en Uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. — Exodus 33:15-16

Het lijkt er hier wel een beetje op dat we het bij God te bont kunnen maken. Na weer de zoveelste aanvaring van het volk Israël, op weg naar het Beloofde Land zegt God tegen Mozes dat Hij het voor gezien houdt en niet meer met het volk zal meegaan.

Dat wordt Mozes toch te gortig en hij weigert gewoon te vertrekken zonder de tegenwoordigheid van God. Als U niet meegaat, dan blijven wij ook hier. Hij durft nogal, best brutaal eigenlijk, maar hij gaat nog verder. Hij daagt God uit. Hoe zullen ze het anders weten dat U Uw volk uit Egypte hebt geleid.

Maar God wordt niet boos, Hij gaat in op Mozes verzoek, of eigenlijk weigering. Want Mozes wil niet verder zonder de tegenwoordigheid van God. Zijn aanwezigheid is hem zo dierbaar, de wolkkolom overdag en de pilaar van vuur in de nacht zijn nodig om het volk op de plaats van bestemming te brengen.

Zo zouden wij ook met niets minder genoegen moeten nemen dan met de tegenwoordigheid van God. Vandaag is het weer zondag en is er weer een dienst. Anders dan anders in coronatijd. Maar dan nog. We moeten met niets minder genoegen willen nemen dan met Zijn Aanwezigheid. En God wil wel, door Zijn Heilige Geest. Nee, Die komt niet als we maar hard genoeg roepen en schreeuwen, of muziek maken, Die komt op ons kinderlijk verlangen naar Zijn aanwezigheid. Het eenvoudige ‘Kom Heilige Geest’ was genoeg om een kerkschuddende opwekking te geven in Toronto. Je kunt vinden wat je ervan vindt, maar als God je aanraakt ben je nooit meer dezelfde!

Laten we ook vandaag, juist in deze tijd geen genoegen nemen met minder, dan Zijn tegenwoordigheid. Durven we het te zeggen: als U er niet bij bent vandaag, houden we geen dienst?

Neem met niets minder genoegen, jaag ernaar en verdrijf alle religie je samenkomst uit. Want als er iets Zijn tegenwoordigheid tegenhoudt is het dat wel!

Gezegende dienst, in de samenkomst of via de livestream

Bible connect #4

Leave a comment Standard

BIBLE CONNECT DEEL 4
A.s. dinsdag is er weer een Livestream met het Woord op tafel. We gaan verder met Handelingen 10 t/m 15, waarin we komen op een keerpunt in het boek. Petrus krijgt een visioen waarmee de deur wordt geopend voor de verkondiging van het Evangelie aan niet-Joden. Paulus gaat vervolgens samen met Barnabas op zendingsreis naar de heidenen. Toen zij daarvan terugkeerde leverde dit echter flinke discussies op met conservatieve Joodse christenen die vonden dat ook de heidenen zich moesten laten besnijden en zich aan de wet van Mozes moesten houden. Er is zelfs een Apostolisch overleg nodig in Jeruzalem om het geschil te beslechten. De vraagstukken die daar aan bod kwamen, komen ook vandaag de dag nog regelmatig terug: Hoe weet ik dat ik een kind van God ben? Wat moet ik doen om rechtvaardig voor God te kunnen staan? Wat is daarbij de betekenis van de wet voor heiden? En voor Joden? Hoe verhouden Israël en de gemeente zich tot elkaar? Kortom, genoeg stof voor gesprek met belangrijke onderwerpen die ons allemaal aangaan. Naast Hans, Arie en Koen, zitten deze avond ook Jan de Geus en Roy Drinkwaard aan tafel. Doe ook mee en zorg dat je dinsdag om 20.00u weer klaar zit met je Bijbel!

Eens en altijd

Leave a comment Standard

Want wat Zijn sterven betreft, is Hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Romeinen 6:10 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Rom 6:1-14

Paulus vergelijkt in dit stuk de dood en de opstanding van de Here Jezus met het leven van een gelovige. Zoals Jezus is gestorven zijn wij gestorven, voor de zonde, die heeft dus geen macht meer over ons. En zoals Hij is opgestaan uit het graf, zijn wij opgestaan, uit het watergraf, na de onderdompeling, door de doop. Ook hier zie je weer onomstotelijk dat dat alleen voor een gelovige kan gelden en niet voor een baby…., maar dat terzijde.

Wij leven dus, net als Hij, waar dit vers over gaat, alleen voor God. Als we die keuze maken, tenminste. Want we hebben nog steeds een vrije wil. Dat wil zeggen dat we kunnen kiezen of we in de slavernij van de zonde willen leven, of leven in de vrijheid van Christus. In het eerste geval zijn we gebonden, in het tweede zijn we pas echt vrij. Dat heeft dus niets met het oude of het nieuwe, beter vernieuwde verbond te maken, maar wel met het verlossende werk van onze Heiland.

Omdat Hij voor onze zonde de straf droeg, hoeven wij die niet meer te dragen. Zeggen dat ziekte of andere dingen, die ons overkomen, een straf van God zijn, is dus het volbrachte werk ontkrachten! En de tegenstander wil niets liever, dus laat je daarvoor niet gebruiken!

Wel kunnen dat soort dingen een gevolg van de zonde zijn, ik zeg kunnen, en zullen we ons dan moeten bekeren om de zegen weer binnen te gaan.

Leven in Zijn opstandingskracht, na je (geloofs)doop en vol van de Heilige Geest, is voor iedere gelovige beschikbaar.

Leef daar dan uit, en laat zoals ver 14 zegt het kwaad niet langer over je heersen, heer over je zijn, omdat Hij Heer over je is,

Larry Norman, de grootvader van de gospelrock, omschreef het zo:

Don’t ask me for answers, I’ve only got one: that a man leaves his darkness, when He follows the Son.