De HEER regeert

Leave a comment Standard

De HEERE regeert; laten de volken sidderen. Hij troont tussen de cherubs; laat de aarde beven. De HEERE is groot in Sion, Híj is verheven boven alle volken. Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven. Heilig is Hij. — Psalmen 99:1-3

Wat een geweldige bemoediging in deze tijd. Waarin het soms lijkt of we aan de grillen van de regering, al dan niet demissionair, zijn onderworpen. Velen, ook christenen hebben daar moeite mee en komen in verzet. Terwijl dat toch niet de Bijbelse opdracht is, die God ons geeft. Velen vergelijken deze situatie met de bezetting in 40-45, maar die hebben niet echt kijk op de geschiedenis.

Onze opdracht is om voor de regering te bidden. Paulus schrijft dat in zijn brieven over de wrede Romeinse keizer, die christenen gebruikte als tuinfakkels voor zijn feesten. Dat is pas vervolging…., en toch bidden voor de overheid, ook al, of zelfs juist, als je het er niet mee eens bent. En geen rebellie, want dat komt uit de keuken van satan zelf…

Maar goed, dat even terzijde. Want onze boodschap van vandaag is dat God, JHWH, koning is. JHWH melech, en Nieuw Testamentisch gezien is dat dus Jezus, Yeshua, zo je wilt. Hem is gegeven, zei Hij bij Zijn afscheid, alle macht in de hemel en op de aarde. En als onze Koning alle macht heeft, hoeveel heeft satan dan nog? Juist, niets, niente, nada. En Hij heeft ons macht gegeven om op slangen en schorpioenen te trappen en op de gehele legermacht van de vijand.

Onze vijand is niet de regering, onze vijand is zelfs niet COVID 19, onze vijand is de bedenker ervan, de duivel himself, die daardoor honderdduizenden in de dood heeft gejaagd en als extra bonus ook nog eens gigantische verdeeldheid zaait tussen de christenen, pro vaccers, anti vaccers, complottheorieën aanhangers etc. Er is wel degelijk een complot en de bokkepoot is de bedenker en de uitvoerder. Hij komt in opstand tegen de HERE en Zijn Gezalfde en gezalfden, om ons te vernietigen en machteloos te maken.

Maar als wij beseffen, dat Jezus Koning is, en wij Zijn ambassadeurs, dan gaan we op de knieën om te bidden aan de ene kant en te strijden tegen de werken van de boze aan de andere kant. En als we dat niet in éénheid doen, staan we al wel met één nul achter …

Dus laten we alle verschillen begraven, elkaar vergeven en erop uittrekken om de echte vijand te verslaan, te binden, in de boeien te slaan en zijn macht te beperken. Hoe?Door verootmoediging en gebed (1Kron.7:14) dan kunnen we de wereld laten zien dat we één zijn en zal zij weten dat God Zelf Zijn Zoon gezonden heeft (Joh.17)

— ————————————Advertenties———————————————
Ziehier het nieuwe promo filmpje over Schatzoeken: https://youtu.be/Jxag8kCBAXE
De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 1 mei a.s. .Dit is een actie in het kader van Operatie Sneeuwbal en kan ook online gevolgd worden. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst.
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Laatst der dagen

Leave a comment Standard

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. — Hebreeen 1:1-2

http://dawo.nl/?p=5326

Lezen: Hebreeen 1:1-14

Eindtijd. Je wordt er mee overladen deze dagen. Er zijn mensen die denken dat op 23 september 2017 de Here Jezus zou terugkeren en de opname zal plaats vinden, vanwege een komeet en tekenen aan de hemel, die met Openbaring 12 te maken hebben. Inmiddels leven we alweer in 2021 en is de COVID pandemie het teken dat de wederkomst nabij is.

Veel van deze dingen lijken mensen angstig te maken. Wat als? Maar in het verleden zijn er al vaker data bekend gemaakt waarop het zou gebeuren, maar we zijn er nog steeds. ‘Ja, maar we leven in de eindtijd…’ hoor je dan, of geloof je daar niet in? Als je bedoelt dat de komst van de Here Jezus nabij is? Zeker. En kijk naar al die stormen, die achter elkaar aan komen en verwoesting en verderf zaaien, het hele alfabet raast voorbij. Sommigen noemen het een oordeel van God, anderen weer de aankondigen van Zijn komst.

De schrijver van de Hebreeën-brief, niemand weet wie dat is, definieert de eindtijd heel eenvoudig. Het laatst der dagen is bij hem; de tijd vanaf Jezus komst op aarde. Voor die tijd hadden we het Oude Testament: de profeten, die door middel van dromen, visioenen e.d. het volk Gods wil bekend maakten. Maar na de komst van Jezus is Gods wil helemaal duidelijk geworden: redding voor een ieder die gelooft. En vanaf de uitstorting van de Heilige Geest spreekt God tot ons allemaal, althans, zijn we in staat om Zijn stem te verstaan.

De Here Jezus was betrokken bij de Schepping, zoals de totale Drie-eenheid dat was. De Vader sprak, de Zoon, het Woord voerde het uit en de Heilige Geest coördineerde. Er staat ook laat Ons mensen maken, naar Ons beeld. En de Here Jezus is nu erfgenaam van alles, maar wij zij dat ook, mede-erfgenamen met Hem.

Als de Here Jezus Christus zeer spoedig terugkomt, dan hebben we nog een massa te doen: dan zijn er nog teveel die verloren zullen gaan. Ik heb wel eens horen zeggen, dat er op dit moment net zoveel mensen leven als er in het verleden totaal hebben geleefd. En God stelt Zijn komst uit, omdat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat.

Willen we dat Hij spoedig komt? Dan zullen we alle hands een dek moeten hebben, om de wereldevangelisatie gestalte te gaan geven, samen, met elkaar, te beginnen in je eigen Jeruzalem. ‘Maranatha, Here Jezus kom spoedig’ kan niet gezegd worden, zonder erop uit te trekken en Zijn komst te bereiden, met zielen te winnen die anders verloren gaan.

Of ik bang ben voor Zijn komst? Niet voor mezelf, maar voor hen, die Hem (nog) niet kennen wel…..

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

Uit het Opfrisser Archief van 9 September 2017, met aanvullingen naar vandaag

— ————————————Advertenties———————————————
Ziehier het nieuwe promo filmpje over Schatzoeken: https://youtu.be/Jxag8kCBAXE
De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 1 mei a.s. .Dit is een actie in het kader van Operatie Sneeuwbal en kan ook online gevolgd worden. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst.
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Wie wat bewaart….

Leave a comment Standard

Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren. Lucas 11:28

Lezen: Lukas 11:14-28

Wat voorafgaat: Jezus doet een aantal belangrijke uitspraken over de tegenstander, de sterke man genoemd en over demonen en bevrijding. Dat wanneer het huis niet gevuld is, de uitgedreven demoon met 7 van zijn maten terugkomt en het huis in bezit neemt en het erger wordt met degene, die bevrijding ontvangen heeft, dan daarvoor. Bevrijding, zo zeggen wij vaak tegen onze confidenten, is geen eindstation, maar een vertrekpunt. En wanneer je daar niet goed mee omgaat, loop je het risico dat het toch niet goed gaat.

Dan roept er een vrouw, helemaal euforisch vanwege dit belangrijke onderwijs, dat de moeder van Jezus gelukkig moet zijn, om zo’n zoon gebaard te mogen hebben. Maar Jezus weerspreekt dat. Gelukkig is degene die het Woord van God horen en het bewaren, zegt Hij.

Ik heb het al eens vaker gezegd, dat ik niet zo gelukkig ben met de vertaling van het Griekse makarioi in het Nederlandse ‘zalig’, omdat we zalig meestal gebruiken in de vorm van gered, behouden en dat is het Griekse ‘sozo’ Maar het andere woordje betekent gewoon gelukkig, wat ook nog eens rijk en welvarend kan betekenen. Het bewaren van Gods Woord heeft dus niets met je redding te maken, maar met de uitwerking daarvan.

Dan het woordje bewaren, dat heeft in het Grieks niet alleen de betekenis dat we er zuinig op moeten zijn, en dat moeten we zeker op Gods Woord, maar ook dat je het in praktijk brengt.

En komen we weer bij de betekenis van het verhaal van de wijze en de dwaze man, die allebei een huis gingen bouwen, de een op het zand, het Woord horen, en de ander op de rots, het Woord ook doen.

Plaatsen we dat weer in deze context, dan komt het binden en ontbinden, wat de sleutels van het koninkrijk zijn, weer om de hoek kijken. Want die zijn ons gegeven, om machten en ziekten te binden, te arresteren, in de boeien te slaan, onder de overwinningskracht van het kruis te brengen en vrede, genezing, bevrijding, voorspoed en zegen te ontbinden, vrij te zetten. Als we dat doen, dan zijn we gelukkig, want dan doen we de dingen van het Koninkrijk, dat reeds gekomen en ook nu is, en straks in al zijn volheid er zal zijn. Maar dat ook nu is, wanneer we door de Heilige Geest mensen vrij zetten, bevrijden van duistere machten, één van de tekenen, die ons zouden moeten volgen, vlg. Mk 16:17-18.

Dan zijn we er nog lang niet, omdat nog zovelen niet eens het besef hebben een kind van God te zijn, zich dat niet durven toe eigenen, en anderen de persoon en de kracht van de Heilige Geest niet ontvangen hebben en weer anderen in angst leven voor alles wat demonisch is en daardoor juist weer deuren open zetten. Maar wanneer we de dingen gaan doen, die Jezus deed, zoals zij ons beloofd heeft in Joh.14:12, dan gaan we Zijn Koninkrijk in en door ons zien. En daar word je super gelukkig van!

Waarschijnlijk starten we in het nieuwe seizoen weer onze graining Genezing en bevrijding in Dordrecht. Als je interessen hebt, laat het ons weten. Meer info op https://www.arbeidersindeoogst.nl/module-genezing-en-bevrijding

— ————————————Advertenties———————————————
Ziehier het nieuwe promo filmpje over Schatzoeken: https://youtu.be/Jxag8kCBAXE
De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 1 mei a.s. .Dit is een actie in het kader van Operatie Sneeuwbal en kan ook online gevolgd worden. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst.
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Sterke Toren

Leave a comment Standard

De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. Spreuken 18:10 (HSV)

Lezen: Spreuken 18:1-11

We hebben een geweldig wapen in de geestelijke strijd, in ons gebed: de Naam van de HERE. Nu is dat in het Oude Testament best wel even een dingetje. Want de Naam van de HERE is eigenlijk verloren gegaan. In hun ijver om die machtige Naam niet ijdel te gebruiken, zoals staat in het derde gebod, zijn de Joden Die dus helemaal vergeten. Als men over God sprak en nog spreekt, heeft men het over Hashem, de Naam, en men gebruikt het tetragram יהוהJHWH, waarmee zich de HERE God openbaart aan Mozes. De betekenis is bekend: Ik ben, Die Ik ben en Ik zal zijn, Die Ik zijn zal. Of te wel: de God die er is, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.

In het Nieuwe Testament is het wat makkelijker geworden: de Here Jezus noemt Hem steevast: Mijn Vader en zo mogen ook wij Hem noemen, maar ook Vader, net zo goed als HEER, is een titel en niet echt een naam. Daarom is deze tekst, als je die door de bril van het Nieuwe Testament leest: de Naam, boven alle Naam: de Naam van Jezus. Wat een geweldige Naam is dat, de betekenis is God Redt, zoals de engel zei bij de aankondiging: want Hij is het Die Zijn volk zal redden van hun zonden. Het is God Zelf, Die Zich presenteert als de Heiland der wereld in zijn Zoon. Voor die Naam, moet ziekte wijken, gaan demonen op de vlucht en is niets ons meer onmogelijk. Als we in die Naam bidden, is ons verhoring beloofd.(Joh.14:13,14) Zo sterk is die Naam. De duivel probeert die Naam te beschimpen en krachteloos te maken. Duizenden keren per dag wordt hij uitgesproken en meestal als krachtterm. Blijkbaar weten ook de ongelovigen dat er kracht is in die naam 🙂

Maar wie bij die Naam schuilt, er naar heen snelt, is veilig. Onaantastbaar, zegt de NBG51, wat natuurlijk geweldig is. Zo onaantastbaar als Psalm 91 ons belooft: Geen plaag zal uw tent naderen…. Wie schuilt bij die Naam, komt nimmer bedrogen uit. Wie die Naam met eerbied en ontzag en in autoriteit gebruikt ziet wonderen gebeuren, als we dat gepaard laten gaan met geloof. Die Naam is zo krachtig en waardevol, dat de demonen sidderen voor die Naam. Laten we vandaag die Naam juist gebruiken en ons heil er bij zoeken, want Hij is zo krachtig en sterk, niets en niemand kan daar tegenop! In Jezus Naam!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

Uit het Opfrisser Archief van 15 januari 2018

— ————————————Advertenties———————————————
Ziehier het nieuwe promo filmpje over Schatzoeken: https://youtu.be/Jxag8kCBAXE
De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 1 mei a.s. .Dit is een actie in het kader van Operatie Sneeuwbal en kan ook online gevolgd worden. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst.
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Ongeziene Hoop

Leave a comment Standard

Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. — Romeinen 8:24(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Rom.8:18-30https://debijbel.nl/bijbel/HSV/ROM.8.18-ROM.8.30

Hoop, velen hebben het verloren. Gaan de terrassen nog wel open, blijft ons land op slot? Hoelang gaat het allemaal nog duren? Zeker ondernemers staan het water aan de lippen, zo niet hoger, Tekenen van de eindtijd? Kom maar, Here Jezus , kom spoedig, we zijn het zat. Je hoort het om je heen en nog niet eens alleen van hen, die de complottheorieën aanhangen. “Het zou zomaar eens dit jaar kunnen gebeuren, dat Jezus terugkomt” Berekeningen worden gemaakt, mensen worden bang en vragen of God op de escape knop wil drukken, zodat ze verlost worden van deze ellende.

Maar juist wij zouden mensen moeten zijn vol van Hoop. De Hoop, Die in ons is, Jezus Christus, de Hoop der heerlijkheid. En je kunt Hem niet zien, maar wat Hij uitwerkt wel. Want Hij, Die in mij is, is meer dan hij, die in de wereld is. Dus ik hoef niet bang te zijn voor deze pandemie, het is zwiepen van satans staart. Een straf van God voor onze zonden? Hooguit het gevolg ervan, want onze straf was op Hem, toen Hij voor ons en de zonden van de wereld stierf. En als ik het krijg, en ik heb het gekregen, dan nog zal God alles doen meewerken ten goede!

Moet ik me niet vaccineren? Word ik dan niet gebrandmerkt met het teken van het beest, want straks kan ik niet meer gaan en staan waar ik wil, als ik niet ingeënt of getest ben. Dat is toch logisch, je kunt ook niet naar bepaalde landen (bij. op vakantie) als je bepaalde vaccins niet hebt, daar hoor je niemand over, en dat zijn geen beperkende maatregelen, dat is voor je eigen veiligheid, zoals je veiligheidsgordel en je helm op de brommer of motor dat zijn. Om maar niet te spreken van het feit dat we allemaal rechts ‘moeten’ rijden… dus niks teken, gezond verstand!

Lieve mensen, juist in een tijd waar mensen de hoop verliezen, moeten wij dat baken van Hoop zijn, van rust en vrede, omdat we weten, dat onze rust niet in onszelf is, maar in Hem, wiens Naam bij Zijn geboorte werd aangezegd dat Hij de Vredevorst zou zijn. En van die Hoop, die in ons is moeten we rekenschap afleggen…, omdat er nog een wereld, zonder hoop, te winnen is voor Jezus!

Dus focus je niet op een datum, dat je misschien opgehaald wordt, focus je op je bediening, de bediening der verzoening, die we allemaal hebben ontvangen, om mensen bij Jezus te brengen. Dus begraaf de strijdbijl, verzoen je met elkaar, breng al je theorieën en wantrouwen bij het kruis en strijd de goede strijd van het geloof. Wees een Hoop brenger en geen paniekzaaier!

— ————————————Advertenties———————————————
Ziehier het nieuwe promo filmpje over Schatzoeken: https://youtu.be/Jxag8kCBAXE
De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 1 mei a.s. .Dit is een actie in het kader van Operatie Sneeuwbal en kan ook online gevolgd worden. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst.
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Honingraat

Leave a comment Standard

Het hart van een wijze maakt zijn mond verstandig, en zal op zijn lippen het inzicht vermeerderen. Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen.Spreuken 16:23-24

Lezen: Spreuken 16: 16-30

Wat kunnen we soms met onze woorden, misschien zelfs onbedoeld, veel kwaad aanrichten. Soms is het zelfs aleen alleen de intonatie die mensen onzeker maakt of zelfs verwondt. Het spreekwoord zegt niet voor niets dat de toon de muziek maakt. 

Maar als we met onze woorden kunnen verwonden, dan kunnen we misschien ook wel genezen? Dat is tenminste wat ik hier lees. Spreuken is een praktisch boek, rechtlijnig, windt er geen doekjes om. Het raakt in deze teksten dan ook precies de kern aan: Het hart van een wijze maakt zijn mond verstandig. Vaak reageren we uit emotie, of misschien wel onze eigen pijn, of angst om afgewezen te worden, waarmee we dan weer juist bereiken, wat we willen voorkomen.

Je leest wel eens dat sommigen als wijze raad geven aan iemand om zijn of haar hart te volgen. Is dat wel zo wijs? Ons hart is vaak een bron van de vuilheid, zegt Jezus zelf. Daarom leren we onze kinderen toch ook om een nieuw hartje te vragen? Pas als ons hart vernieuwd is, omdat Jezus er is komen wonen, op onze uitnodiging, kunnen we het gaan vertrouwen. Dan komen er ook wijze en liefdevolle dingen uit onze mond. Reageren we nog steeds uit onze eigen pijn of verdriet, dan zullen we anderen beschadigen. Daarom is het goed om, voordat je antwoordt, eerst een moment van rust (lees gebed) te nemen en te overleggen met je hartbewoner, wat je kan antwoorden, of hoe je moet reageren. En geloof me, ik spreek uit ervaring. Je zou een reclamespreuk om kunnen bouwen in: Woorden maken meer kapot dan je lief is en zo is het.

Maar wanneer we ons laten leiden door de Bron van wijsheid, de Heilige Geest Zelf, dan kunnen onze woorden, als ze lieflijk zijn, als een honingraat zijn, heerlijk  zoet voor de ziel en zelfs de beenderen van iemand genezen. Onze woorden hebben kracht, om te vernietigen, maar zeker ook om te genezen. Niet alleen in autoriteit om te spreken tegen de berg, maar ook om de verwonden en gebrokenen van hart te genezen met liefdevolle woorden, gesproken in de kracht en de liefde van de Heilige Geest. Dat willen we toch allemaal?

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

Uit het Opfrisser Archief van 28 mei 2016

— ————————————Advertenties———————————————
Ziehier het nieuwe promo filmpje over Schatzoeken: https://youtu.be/Jxag8kCBAXE
De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 1 mei a.s. .Dit is een actie in het kader van Operatie Sneeuwbal en kan ook online gevolgd worden. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst.
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Verstandig zwijgen

Leave a comment Standard

Wie zonder verstand is, veracht zijn naaste, maar iemand met inzicht zwijgt. Spreuken 11:12

LEZEN: Spreuken 11:9-15

‘Schelden doet geen zeer, maar slaan des te meer’ Dat riepen we vroeger als we door ‘vriendjes’ werden uitgescholden. Ik, met mijn rode haar, had daar vroeger best wel last van. Kloppen doet het niet. Wij kunnen met onze woorden mensen verwonden, pijn doen. Dingen die over je worden uitgesproken kunnen je leven beïnvloeden, negatief of positief. Ontelbaren leiden nog steeds onder de woorden die ouders of leraren hebben gezegd: met jou wordt het toch nooit iets. Het feit dat het vaak later zo werd was geen bevestiging, maar eerder een gevolg van hun woorden. Spreuken 18:21 zegt niet voor niets dat dood en leven in de macht van de tong zijn.

Je naaste verachten hoeft niet altijd met woorden gepaard te gaan, ook non-verbaal kunnen mensen al vaak zien hoe je tegenover hen staat. Toch is het praten meestal het belangrijkste. Daarom vind ik de Basis Bijbel vertaling, die ik altijd voor mijn plaatjes bij de Opfrisser gebruik, zo goed. Verachting dat tot uiting komt in schelden. En wat doen we dat toch vaak. Bewust of onbewust. Het zit in ons systeem. ‘Wat een stelletje…..’ Denk ook eens aan situaties in het verkeer….

Toch is het beter om te zwijgen, zegt Spreuken hier. Want verachting voor de naaste, het tegenovergestelde van hem (of haar) liefhebben, leidt haast automatisch naar het volgende vers: praatjes rondstrooien, roddelen. Zwijgen betekent dat je betrouwbaar bent. Dat je inzicht hebt, inzichtelijke wijsheid ontsproten uit de ‘Vreze des Heren’ Diep ontzag voor God, het begin van wijsheid

Stel dat God op ons zou schelden als we onze zonden beleden? Al eens opgevallen dat er geen woord van verwijt over de lippen van de Vader komt, in de gelijkenis van de verloren zoon? 

Bedenk vandaag voordat je spreekt of het niet beter is om te zwijgen. En als je spreekt, laten het dan woorden zijn als van God, positief en geleid door de Heilige Geest. Dan kunnen we door ons spreken of ons zwijgen anderen tot zegen zijn!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

Uit het Opfrisser Archief van 27 juli 2016

— ————————————Advertenties———————————————
Ziehier het nieuwe promo filmpje over Schatzoeken: https://youtu.be/Jxag8kCBAXE
De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 1 mei a.s. .Dit is een actie in het kader van Operatie Sneeuwbal en kan ook online gevolgd worden. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst.
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Roem

Leave a comment Standard

Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. — 1 Korintiers 1:30-31 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Kor. 1:18-32

Wie? Wie roemt

Wat? Roeme in de Here.

Waar? Waar je het maar vertellen kan, roemen is eer geven aan, dat kan in de gemeente, maar eigenlijk overal op de plek waar God je gesteld heeft

Waarom? Omdat er voor ons zelf geen eer te behalen is. Omdat door het volbrachte werk van de Here Jezus Christus alleen wij gered, behouden zijn

Wanneer? De enig manier om daar deel aan te hebben is om het te ontvangen, in alle nederigheid, in geloof. Dat is het enig wat wij hoeven doen. Ons hart voor Hem openen, zodat Hij binnen kan komen

Waarvoor? Dan zijn wij uit Jezus Christus, dan zijn wij een nieuwe schepping. Dan leeft Hij, door Zijn Heilige Geest in ons. Dan zijn we nooit meer dezelfde

Waartoe? Dan zal, vroeg of laat, ons leven een getuigenis zijn van de wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, die wij hebben ontvangen in de Here Jezus. Daar mogen, nee, moeten we over roemen. Nogmaals, niet over onszelf, maar over Hem, door wie we dat ontvangen hebben. Dan kan je toch niet stil zijn, dan schreeuw je het van de daken!

Gebed: Ja, Heer, ik wil dat iedereen het hoort, dat ik mijn redding, verlossing, wijsheid, gerechtigheid en heiliging alleen maar te danken heb aan het volbrachte werk van de Here Jezus Christus. En dat ik het ontvangen heb door Hem, heel simpelweg, in mijn hart uit te nodigen. De rest gaat vanzelf. U bent zo geweldig!

(Eerder verschenen op 22 september 2014)

—————————————Advertenties———————————————
Ziehier het nieuwe promo filmpje over Schatzoeken: https://youtu.be/Jxag8kCBAXE
De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 1 mei a.s. .Dit is een actie in het kader van Operatie Sneeuwbal en kan ook online gevolgd worden. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst.
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Iets is onmogelijk

Leave a comment Standard

En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp. Marcus 9:23-24

Lezen: Markus 9:14-29

Geloof en genezing, ze schuren elkaar. Als iemand niet geneest, heeft hij of zij dan geen of onvoldoende geloof? Of is het juist bij degene, die bidt?

Als we de bijbel lezen, dan zien dat iedereen, die bij Jezus kwam, genas, van iedere ziekte, niet een uitgezonderd. De discipelen hadden al ervaring opgedaan en hadden al zieken door hun handen en voor hun ogen zien genezen. Toch lukt het hen niet om deze maanzieke jongen te genezen. En als Jezus en Zijn drie intiemste discipelen van de berg komen, waar ze zojuist de heerlijkheid van God hadden gezien en Zijn stem gehoord, komen ze in een stuk geestelijke confrontatie, waar ze geen raad mee weten. De vader van de jongen, ten einde raad, vraagt of Jezus hem kan genezen,want zijn discipelen lukte het niet en dan spreekt Jezus de woorden van onze dagtekst. En Hij legt toch een stuk verantwoording bij de vader. Zijn discipelen konden het niet, maar waren ze de enige oorzaak? Blijkbaar ontbrak het vader ook aan geloof. Maar hij belijdt het, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp.

Maar wat een belofte! Als je gelooft is niets onmogelijk. En niets is niets, dus alles is mogelijk voor wie gelooft. Ons probleem is dat van de vader, we geloven en toch ook weer niet, omdat onze ervaringen zich mengen met ons geloof. En we hebben al zoveel zien misgaan op dit gebied, al voor zovelen gebeden of zien bidden, die niet genazen en zelfs overleden zijn. We kennen natuurlijk niet alle ins en outs, maar laten we onze ervaringen niet boven Gods Woord zetten, want Hij stierf ook voor onze ziekten en door Zijn striemen zijn we genezen, geen belofte, maar een feit. Dus als we nog worstelen met dat stukje ongeloof, laten we het voorbeeld an deze liefhebbende vader volgen, die ten einde raad uitriep: Heer ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. En dan kan Jezus, door jou heen, een wonder doen. Durf je het aan?

Rechte daden

Leave a comment Standard

Mijn hart springt op van vreugde in de HEERE, mijn hoorn is opgeheven in de HEERE; mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in Uw heil. Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God.. — 1 Samuel 2:1-2

Lezen: 1Sam.2

Wetend wat het betekent om jarenlang kinderloos te zijn ben ik altijd bewogen met Hannah. Want hoe harteloos en wreed kunnen de mensen zijn, vaak onbedoeld, maar die toch een zwaard door je ziel steken. ‘Jullie kunnen nog lekker met vakantie’, ‘dat kunnen jullie nog doen’, ‘we nemen geen kinderen meer’, ‘ ik hoop toch zo dat het weer geen jongen is, ik wil nu wel eens een meisje’

Pijnlijk, voor als je zo sterk verlangt naar een kindje, iedere maand weer heen en weer geslingerd wordt tussen hoop en vrees. Eindeloze onderzoeken in het ziekenhuis, vaak onterend, zeker voor een vrouw. Uiteindelijk zijn we ontzettend gezegend met onze zoon uit Sri Lanka, inmiddels ook al weer 34 en later kregen we toch een biologisch ‘eigen’ kind, maar voor mij zijn het alledrie mijn jongens, evenals de bonus zoon waarmee ik later nog eens gezegend werd. God is goed!

Dus wat snap ik de blijdschap van Hannah in de uitroep van dit lied. Want ze is verhoogd, na jaren vernederd te zijn door Peninna, de andere vrouw van Elkana. Hij had Hannah lief, staat er, maar ging ondertussen wel door met het verwekken van kinderen bij de ander. Wat een pijn, wat een verdriet, wat een vernedering, ten einde raad riep zij het uit bij de HERE, beschuldigd van dronkenschap door Eli. Maar Hij hoorde haar gebed en een jaar later was Samuel er, een bijzonder kind, de laatste Richter van Israël, een profeet, een ziener. Geen wonder dat er geestelijke strijd om zijn geboorte zat.

Het lied, waar onze tekst van vandaag uit komt, stond model voor de lofzang van Maria, een jong meisje, dat nog helemaal niet zwanger had willen worden en genoot van de ondertrouwtijd met haar verloofde. Maar ook zij kiest ervoor afhankelijk te zijn van de Here en Hem te volgen.

God is nog steeds een God van wonderen. Toen onze oudste zoon en zijn vrouw met hetzelfde probleem worstelden als wij, gingen ze, ten einde raad, naar een kinderwens dienst van broeder Zijlstra. Hij bad voor hen en inmiddels zijn wij opa en oma van hun twee zonen!

Ook voor jou wil God een wonder doen, wat je probleem ook is, misschien met kinderloosheid, of met wat de wereld een ‘ongeneeslijke’ ziekte noemt, maar bij God is niets onmogelijk. We onderschatten zo vaak de kracht van het gebed, zeker van gezamenlijk gebed. En Hij is tenslotte gisteren en heden Dezelfde, tot in eeuwigheid. Geef nooit op, maar laten al je wensen, dus niet een paar, nee, al je wensen, bekend zijn voor God en Hij zal ze vervullen. Hij is de Rots, dus onwankelbaar, Hij kan tegen een stootje, en er is niemand zoals Hij!