Gezonde manier

Leave a comment Standard

spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. — Titus 2:7-8

Titus, ook een van Paulus geestelijke kinderen, krijgt in deze brief van zijn leermeester de instructie, die does en don’ts van een, jonge, voorganger. Tegelijkertijd is het voor iedereen, die de intentie heeft om een volgeling, een discipel van Jezus te zijn om hier rekening mee te houden. Want feitelijk hebben we allemaal de opdracht om discipelen te maken en de jonge gelovigen, die we maken, te leiden naar geestelijke volwassenheid.

Hij geeft hier gewoon handige tips. Dat wat we spreken in overeenstemming met onze daden moet zijn. En dat we gezond moeten spreken, dus geen water bij de wijn doen, maar zeer zeker ook, in de lijn van hoe onze Grote Leermeester het zou doen, liefdevol, vol respect met een open mind en niemand veroordelend.

Dan is dit stukje zeker voor deze tijd, waar gelovigen elkaar voor rotte (ichthus) vis uitmaken, omdat men zich laat inenten. Scheldwoorden vliegen over het internet, mensen worden beticht van samenzweringen, zonder ook maar enig bewijs en alles wordt, vaak ongetoetst, geknipt of geplakt. Mensen krijgen te horen dat ze nu het teken van het beest hebben en verloren gaan, wat een onkunde, wat een christen onwaardig gedrag!

Paulus geeft Titus dus een heel ander advies, gezonde woorden, dat zijn dus woorden, die genezing en heling brengen en zeker geen oordeel. Ik zag laatst een evangelisatie bus met een groot spandoek erop: abortus is moord. En zeker, ik ben het daarmee eens, maar het is een boodschap van oordeel en niet van liefde. Want ook mensen, die abortus pleegden, komen in de hemel als ze Jezus aannemen als hun Heiland en Verlosser. Hetzelfde geldt voor de LHGTB mensen. Wie kent hun worsteling, hun verdriet, hun strijd? En bij de kerk hoeven ze sowieso niet te komen, die veroordeelt hen alleen maar, in plaats van naast ze te gaan staan en ze als broeders en zusters te beschouwen.

Keur ik het dan goed? Nee, maar ik heb ze lief. En wanneer ik met oordeel naar mensen toe kom, doen ze alle deuren dicht en zijn ze onbereikbaar geworden. We staan als christenen te boek omdat we van alles afkeuren en overal negatief over doen, in plaats van als positieve, hoop brengende mensen, met een boodschap van liefde. Als dat verandert zou de kerk wel eens weer voller gaan zitten dan dat ze nu zit….

Deur

Leave a comment Standard

Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. — Johannes 10:7-9

Lezen: Joh.10:1-21

Een mooi stuk over de Goede Herder, deze hele perikoop. Maar Jezus niet alleen de Herder. Hij is ook de Deur. Een, nog steeds geopende, Deur, waardoor je naar binnen moet om gered te worden. Er is geen andere mogelijkheid om gered te worden, dan door die deur. Iedereen, die op een andere manier probeert binnen te komen is een dief of een rover.

Bij mij dringt zich dan meteen de link op naar de nauwe poort en de enge weg. Je kent ongetwijfeld wel die tekening, met op de ene weg, de brede, allemaal leuke dingen en op de smalle weg alleen maar soberheid en karigheid. En origineel staat daar het Alziend Oog van de vrijmetselarij boven.

Als er iets een verkeerde aftekening van het evangelie is, is het dat wel. De smalle poort betekent niets anders dan dat je geen bagage kunt meenemen, niets aan eigen verdienste is een toegangsbewijs voor Gods koninkrijk. Ook je rugzak met je zonden, pijn en teleurstelling niet. Je moet alles achterlaten, anders kan je er niet door! Alleen Jezus en niets of niemand anders kan je toegang verschaffen voor je behoudenis, wat ook hier weer niet alleen redding, maar ook genezing, bevrijding, voorspoed en zegen betekent!

Voor alles in ons leven kunnen, nee moeten we door die Deur naar binnen. Dan zorgt Hij voor ons, zijn we veilig binnen de muren van de Schaapskooi en vinden we overvloed. Weide vinden duidt op eten, lekker zijn aan die rustige wateren en die grazige weiden.

Niets wat je bij hebt kan je erdoor laten, sterker nog, zal je tegenhouden, want het is en blijft Jezus alleen! Meer heb je ook niet nodig, dat geeft rust!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like  deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Verleiding

Leave a comment Standard

Mijn zoon, als zondaars jou willen verleiden, bewillig er dan niet in. — Spreuken 1:10

Lezen: Spreuken 1:8-19

Verleiding, wie kent het niet? En wie is er nog nooit voor gevallen? En wat voor de een een verleiding is, hoeft dat nog niet voor de ander te zijn. Maar wat is verleiding? Is het een beproeving, of is het een toets?

De vader van de zoon uit Spreuken waarschuwt zijn zoon voor slechte vrienden. Wie was het ook weer die zei: zeg me wie je vrienden zijn en ik zal zeggen wie jij bent? Het gaat soms in een oogwenk. Wat maakt het uit, iedereen doet het toch, is vaak een argument om je over te halen. Beter is het om niet in die verleiding te komen door voor jezelf traphekjes neer te zetten. Zoek het niet op. Versterk je fort in vredestijd, want anders ben je te laat als de strijd komt…..

Bewillig er niet in, ga niet mee. Ik moest meteen denken aan Psalm 1, die het proces zo duidelijk schetst:

Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters.

Zie je het: wandelen, er in mee gaan, staan, je bent er gevoelig voor en zit, je bent er deel van.

Zo gaat het vaak, heel geleidelijk en funest. Onze toetsenist schreef er destijds het volgende liedje over: Verleiding

Dus de waarschuwing is duidelijk. Maar zelfs als we bezweken zijn, is er nog altijd weer die weg terug. Maar dat mag nooit de reden zijn om er maar aan toe te geven.’ Ach, God vergeeft toch wel’ fluistert de verleider bij uitstek je in het oor en als je dan toegegeven hebt zegt hij: ‘ja, je wist het, je kunt nu niet meer terug, God ziet je aankomen’ Ja, Hij ziet je aankomen, want Hij staat op de uitkijk, iedere dag om jou als verloren zoon (of dochter) weer te omarmen. Dat is genade: onverdiende gunst. Maar het is geen vrijbrief om in verleiding te komen en te vallen. Beter is het om er niet te komen en als je er toch bent, bid dan dat God je sterk maakt en vlucht, zoals Jozef deed bij Potifars vrouw.

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like  deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Levende hoop

Leave a comment Standard

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 1Petr.1:3

Lezen: 1Petr.1:3-9

We hebben niet alleen hoop, we zijn een levende hoop! Want we zijn anders dan de mensen, die (nog) niet opnieuw geboren zijn, geheel anders, weet je nog? En er zijn zoveel mensen zonder hoop, die er maar een einde aanmaken, omdat ze het niet meer zien zitten. En pas op, ik veroordeel ze niet. Ooit was ik daar ook… Maar geprezen zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, dat Hij ingreep en mij dat nieuwe leven weer gaf!

Daardoor mogen we die hoop ook uitdelen, en hoe meer je van deze hoop uitdeelt hoe groter de hoop wordt.

In ons woont Christus, de Hoop der heerlijkheid, de Hoop van glorie, en als we ergens zijn, komen wij niet binnen, maar Hij, d.w.z. als we Hem door onze ogen naar buiten laten kijken, dus met Zijn ogen de mensen en hun omstandigheden zien. Dan komt Hij, via ons, in actie en gebeuren de wonderen die Hij deed (Joh.14:12) Geloof jij dat? Ik wel, dat het nog niet altijd gebeurt is geen maatstaf, maatstaf is de belofte van God en de doorbraak die gaat komen.

We mogen een Levende Hoop zijn voor de mensen, die God op ons pad brengt. Iedereen die wij ontmoeten heeft een kans om Jezus te ontmoeten, omdat Hij, door de Heilige Geest, in ons woont. Wij moeten Hem alleen de ruimte geven, wat er dan gaat gebeuren….. Handelingen 2000nu

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Als een kind

Leave a comment Standard

Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En Hij omarmde hen en terwijl Hij de handen op hen legde, zegende Hij hen. — Marcus 10:13-16

Lezen: Marcus 10:13-16

Vroeger in de kerk speelde de organist bijna altijd, als de kinderen tijdens de Doopdienst naar binnen werden gedragen het liedje ‘Eens brachten de moeders hun kindertjes tot Jezus’, gebaseerd op dit tekstgedeelte. Nu hoef ik niemand meer te vertellen dat dit stukje niet over kinderdoop gaat, hoop ik. Wel over het feit dat God, in dit geval Jezus, van kinderen houdt. Hij heeft ze tenslotte zelf gemaakt. Ik denk ook dat God huilt als Hij het vele kinderleed in deze wereld aanziet. Incest, verkrachting, mishandeling, noem maar op. Blijkbaar is niet iedereen vertederd als hij of zij een baby’tje ziet. Onze schoondochter is al aardig ver. In november hoopt ze te bevallen. Hoe heerlijk is het dan om zo’n klein schepseltje tegen je aan te houden, afhankelijk, vol vertrouwen, vol warmte, alleen maar geïnteresseerd in slaap en voedsel, zoals ik dat nu mag doen met mijn andere kleinkind van 9 maanden.

Zou dat dan datgene zijn, waar het in dit verhaal omgaat? Zegt Jezus hier niet dat voor zij, dus die het Koninkrijk van God als een kind ontvangen, er zullen binnengaan? Onbevangen, zonder twijfel, God doet het. Vol vertrouwen, niet geschonden door ervaringen, zonder twijfel, of teleurstelling. Volledig afhankelijk van God. Zo te worden is opnieuw geboren worden. Als een kind, bij de Vader op schoot. Springend in Zijn armen, zonder twijfel wetend dat Hij je opvangt, ongeacht je gewicht.

Zijn we niet te vaak bezig met ons allemaal dingen af te vragen, hoe zit dit, waarom dat? Kinderen vragen ook: waarom is gras groen? En de hemel blauw? Ze willen leren en dat is goed. Wanneer wij het Koninkrijk van God niet ontvangen als een kind zullen we er niet binnen gaan. Wat is dan het Koninkrijk van God? Is dat de hemel?

Nee, het is komen in je bestemming, die God voor je heeft. In Zijn plan voor je leven. Dat is dat we weten en beseffen, dat God ons wil gebruiken om dat te vertellen, dat waar Jezus Koning is, wonderen en tekenen gebeuren. Dat het in ons kan zijn en door ons kan komen. Dat is wat we bidden in het ‘Onze Vader’: Uw koninkrijk kome, hier op aarde, door mij. Door dat te gaan doen, onbevangen, niet jezelf afvragen of het wel werkt en of het wel kan, worden we weer als een kind, dat God niet wegstuurt, maar juist omarmt en zegent. In die zegen wil ik mij koesteren vandaag, zonder zorgen, omdat ik weet dat Mijn hemelse Vader voor mij zorgt. En hoe Hij dat doet, is Zijn zaak.

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Doorgrond en ken mij

Leave a comment Standard

HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Psalmen 139:1-3

Lezen: Psalm 139

Ik denk dat deze psalm wel een van de bekendste is en in de top 10 staat van de meest gezongen psalmen in de kerken. Ik weet nog dat op de zondag van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal de laatste berijmde verzen gezongen werden. In de onberijmde versie zijn de aanhef en de afsluiting nagenoeg gelijk., waardoor de Psalm een mooie eenheid vormt.

Kennen in de Bijbel heeft iets intiems, het heeft met liefde te maken. Doorgronden gaat nog dieper, het is de diepste drijfveer, motivatie van iemand weten. Waarom handelt of reageert men zoals men doet. Vaak zit daar iets veel diepers achter, die wij niet weten, maar God wel. soms wil Hij ons dat in liefde openbaren, zoadat we verder kunnen helpen.

Zoals David het hier beschrijft is het niet bedreigend. Als er iemand weet uit genade te leven is hij het wel. Hij heeft Hem leren kennen als geduldig (lankmoedig) en genadig en rijk aan goedertierenheid, goedheid.

En het is belangrijk dat God je kent, dat je die relatie met Hem hebt. Want dat is wat God wil, relatie en geen religie. Intimiteit. Het is daarom dat de 5 dwaze maagden en de mensen die zelfs boze geesten uitdreven in Zijn naam, worden weggestuurd, omdat Hij ze niet kent.

Iemand leren kennen doe je pas, als die persoon zijn hart open zet en je een inkijkje geeft in zijn of haar diepste diep. Ook dat wil de HERE bij ons zo graag. Ook al kent en doorgrond Hij ons, Hij wil juist in die relatie de dingen van onszelf horen. Omdat Hij zoveel van ons houdt.

Als er iemand is, die ons door en door kent, is Hij het wel en het mooie is dat Hij toch van ons houdt. Hij ziet verborgen agenda’s, pijn en verdriet, opgekropte emoties, verborgen zonden, alles. Nog sterker dan een röntgenfoto ziet hij alles, en toch is daar Zijn liefde, Zijn onvoorwaardelijke liefde. Zo lief dat Hij Zijn Zoon gaf, opdat als wij in Hem geloven, in relatie met Hem komen, we niet verloren hoeven te gaan, maar eeuwig leven hebben.

Waar de Here Jezus het meest mee overhoop lag, waren niet de hoeren en de tollenaars, de uitgekotsten , de zondaren, nee Hij had problemen met de religieuzen, mensen die gevangen zaten in religie. En die zijn er vandaag de dag nog steeds, en de religieuze geest is een hardnekkig kreng, omdat hij zo op goed nagemaakt is, dat je er vaak tegenop kijkt, omdat ze zo ontzettend vroom zijn, haast niet van echt te onderscheiden. Maar ook dat kent en doorgrondt Hij.

Wees nooit bang om Zijn liefde te verspelen, maar blijf altijd dicht en in relatie met Hem, want het is niet bedreigend dat Hij je door en door kent, het is juist vertroostend, dat Hij, ondanks dat, toch van je houdt. Dat is pas liefde!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Ontvluchten en najagen

Leave a comment Standard

Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. — 2 Timoteus 2:22

Lezen: 2 Timoteus 2:14-26

Ontvluchten en jagen naar zijn elkaars tegengestelde. Maar dat komt omdat begeerten van de jeugd en rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede dat ook zijn. Met jeugdige begeerten wordt over algemeen seksualiteit bedoeld. Iets wat God specifiek gereserveerd heeft binnen de veilige muren van een huwelijksrelatie. Binnen dat kader kan je van elkaar genieten van het mooie dat God aan ons gegeven heeft, maar wat de tegenstander zo smerig heeft gemaakt.

Seksualiteit is een valstrik van de boze, ook voor leiders. Het begint vaak ‘onschuldig’, iemand heeft aandacht voor je , deelt problemen met je die met niemand anders te delen zijn. ‘We kunnen zo goed praten’ en voor je het weet heb je vlinders in je buik en beland je in bed met elkaar. Overdreven? Kijk maar om je heen. De statistieken over echtscheiding laten zien dat het even zo vaak binnen als buiten de kerk gebeurt.

Waak daarover. Ontvlucht het, zoals Jozef dat deed bij Potifars vrouw. Waak er ook over in je huwelijk, ook al is het nog zo druk, zeker als het eerste kindje er is, blijf elkaar beminnen. Ook hier laten statistieken zien dat het na het eerste kindje vaak mis gaat. Laat ruimte voor romantiek en verrassingen voor elkaar…:-)

En dan jagen naar rechtvaardigheid, goede werken doen, uit liefde, door het geloof vrede krijgend, met elkaar, met hen die de Here aanroepen uit een rein hart. Dus zonder bijbedoelingen. In je gemeente dus. De plaats die God wel heeft aangesteld en waar we Hem kunnen aanbidden. We hebben elkaar nodig. Gelovige zijn in je eentje gaat je niet lukken. Maar samen bereik je meer. Het spreekwoord zegt: alleen ga je harder, maar samen kom je verder. Ik weet het, er is geen kerk volmaakt, maar wanneer wij er zijn is onze aanwezigheid van belang, want we kunnen bidden als we merken dat er dingen niet goed gaan.

Dus jagen naar die rechtvaardigheid, handelen in geloof, om wonderen te zien gebeuren, uit liefde voor je medemensen zodat die de Vrede van Christus, die alle verstand te boven gaat, gaan ervaren. Met andere woorden er samen tegenaan, want TEAM staat voor Together Eachone Achieves More. En God heeft teams uitgevonden: Hij zond ze twee aan twee uit. Mozes en Aaron, Elia en Elisa, en de 70 discipelen uit Lucas 10. Zouden wij het dan anders willen?

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Allen genezen

Leave a comment Standard

Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren, Matteus 8:16(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Mat. 8:14-17

In het Koninkrijk van God hoort ziekte niet thuis. Straks, als alles volmaakt zal zijn bij de wederkomst, maar nu in feite al, evenmin. De boodschap waarmee straks in Mat.10 de discipelen op pad worden gestuurd luidt dan ook: Bekeer je, want het Koninkrijk van God is dichtbij je gekomen en ze kregen de opdracht om dat te demonstreren door de zieken te genezen de de demonen uit te drijven.

Hier in de bediening van de Here Jezus zien we hetzelfde, het hoofdstuk begint met de genezing van een melaatse, dan wordt de knecht van de Centurion genezen en als klap op de vuurpijl: de schoonmoeder van Petrus. Dan worden, als het avond is, en de sjabbat voorbij, de bezetenen en de zieken bij Hem gebracht en iedereen wordt genezen, niemand uitgezonderd. Mattheus, die de missie heeft om Jezus te bewijzen vanuit de schrift verwijst in het volgende vers naar Jesaja 53, nog voor de kruisiging, zelfs.

Hij genas allen, ban iedere kwaal. Wat zouden we dat graag willen. En als Jezus zegt in Johannes 14:12 dat we, als we in Hem geloven, nog grotere werken dan Hij zouden moeten kunnen doen, dan ben ik al tevreden als we dit level al zouden behalen. Iedereen genas Hij, soms door bevrijding van demomen, die met een enkel woord moesten opzouten, soms door hen alleen maar de handen op te leggen.

Ah, zal je zeggen, maar dat was Jezus en Hij was de Zoon van God. Klopt, maar de Fillipenzen brief leert ons dat Hij al het goddelijke heeft afgelegd en de gestalte van een mens heeft aangenomen en ons in alles gelijk is geworden. Hij genas de mensen dan ook niet als Zoon van God, maar als mens, vervuld en gezalfd met de Heilige Geest! Wij zouden dus hetzelfde moeten kunnen doen!

In een andere tekst vertelt het evangelie ons dat Hij ook alle ziekten en alle kwaal genas (Mt.4:20) , dus niet alleen de zieken, ook alle ziekten. Hoofdstuk 17:20 leert ons dat ook voor ons niets meer onmogelijk is!Toch zien we nog zovelen in de kerk ziek zijn, ook nadat ze gebed hebben ontvangen, of zelfs door de oudsten gezalfd, zoals Jacobus ons leert. En of dat nu een nieuwe knie is, een nieuwe heup, of een tumor die wordt bestreden met chemo. Voor de Here Jezus was het een peuleschil, waarom voor ons dan nog niet?

Als Hebr. 13:8 ons leert dat hij gisteren en heden Dezelfde is, tot in eeuwigheid, dan zou het voor ons, met Christus in ons, ook moeten gelden.Ik heb hier geen pasklaar antwoord op. Ik weet dat er blokkades en belemmeringen kunnen zijn, zowel bij degene waarvoor gebeden wordt, als bij degene die bidt.

Onze taak is om op onderzoek uit te gaan, te beginnen bij ons zelf, als we voor zieken bidden en men geneest niet. Is er bij mij een blokkade een belemmering, een gebrek aan geloof? Feit blijft wel, dat hoe meer mensen, Geest vervulde christenen, en dat is een pleonasme, omdat iedere christen met de Geest gezalfd zou moeten zijn, er voor zieken gaan bidden, des te meer mensen zullen gaan genezen. Wat wij moeten doen is, ongeacht de resultaten, gehoorzamen aan de opdracht die Jezus aan Zijn discipelen, en dus ook aan ons gaf: En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Mat.10:7-8

Waar wachten we dan nog op? Een stem uit de hemel? niet nodig, je hebt de opdracht, ja je leest het goed, de opdracht om de zieken te genezen en de werken van satan te verbreken, want zoals Hij gezonden is, zijn wij gezonden, met dezelfde Heilige Geest. Com on, Go4it!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Buitenkant

Leave a comment Standard

Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan. — 1 Samuel 16:7b

Lezen: 1 Samuel 16:1-13

God is geïnteresseerd in ons hart, zodanig dat Hij het zelfs hebben wil.(Spreuken 23:26) Waarom? Omdat daar de oosprongen des levens zijn, de reden waarom we het ook moeten bewaren en beschermen. Waar je schat is, zal ook je hart zijn, zei de Here Jezus zelf.

Dit is weer zo’n mooi verhaal uit het Oude Testament. Samuel wordt door de Here op pad gestuurd om een nieuwe koning te zalven. Saul had het verbruid, tijd voor een nieuwe koning. Gewapend met een hoorn met olie, in plaats van de stenen kruik, die hij bij Saul gebruikte, gaat hij op weg. Het koningschap van Saul duurde maar even, vandaar de stenen kruik, dat van David voor eeuwig, vandaar de hoorn, daar was een dier voor geslacht, bloed voor gevloeid.

Bij het huis van Isai aangekomen worden de zonen van één voor één aan Samuel getoond. Allemaal krachtige, sterke mannen. Bij de eerste denkt Samuel al meteen: ‘dat is hem’, maar de Heer zegt: ‘Nee, nee, niet wat voor ogen is, niet met je wat je eigen ogen ziet. Is belangrijk, maar het hart’

Ergens blijkt er bij de schapen nog een zoon te zijn. Waarom hij er in eerste instantie niet bij was, weet niemand, maar hij was er niet. Moet wel worden gehaald en daar staat hij dan: David, de man naar Gods hart. Iets in David heeft het hart van God geraakt. Was het zijn geloof? Met dat geloof ging hij op Goliath af, gewapend met vijf gladde steentjes. Waarom vijf? Wel Goliarth had nog 4 broers, als die er toevallig bij waren geweest, had hij ze ook verslagen. Dat is geloof. Wie tot God wil naderen moet in Hem geloven zegt de Hebreeënbrief, dus geloof is zeker belangrijk.

Nee, het was zijn hart, zijn hart was verpand aan God, verknocht aan Hem. Was David dan zo goed? O nee, hij was ook zwak, verleidde Batseba en doodde haar man, maar vond toch genade in de ogen van Heer.

God wil ons hart, dat het Hem toebehoort en aan niemand anders. Daarom zegt Hij ook vandaag tegen jou en mij: Mijn zoon, Mijn dochter, geef mij je hart. Ik wil er in wonen. Heb je Hem al uitgenodigd om in je hart te komen? Ga naar www.gratisgeschenk.nl

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Vader der lichten

Leave a comment Standard

Dwaal niet, mijn geliefde broeders! Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn. — Jakobus 1:16-18 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jacobus 1:12-18

Ik kom dat wel eens tegen, dat mensen denken dat ziekte en allerlei andere narigheid van God zou komen. En ja, het kan zijn dat mensen in een periode van ziekte of wat anders, Gods nabijheid en kracht hebben ervaren. Geweldig is dat! Want Hij is de Getrouwe, maar dat is wat anders dan te beweren dat Hij de bron zou zijn van dat alles. Rom 8:28 zegt dat Hij alle dingen doet medewerken ten goede, voor hen, die naar Zijn voornemen, geroepen zijn.

Jacobus noemt het hier eigenlijk gewoon dwalen, dat we God de schuld geven van de narigheid om ons heen en in ons eigen leven. We worden niet van Godswege verzocht. Hij is Licht, de Vader der lichten en in Hem is geen spoortje duisternis. Hij is de Onveranderlijke, geen schaduw van omkeer. Dat is niet saai, dat is Rotsvast. Wat vandaag zonde is, was dat gisteren ook al en zal dat morgen ook nog zijn.

En als Hij 2000 jaar geleden genas, doet Hij dat vandaag ook nog tot de dag dat Jezus teruggekomen is. Dan zal er geen ziekte, dood, pijn en angst meer zijn. Maar tot die tijd is Hij de Ik Ben, Die Ik ben en de Ik zal zijn, Die Ik zijn zal, de betekenis van de Naam JHWH, gisteren en heden Dezelfde, tot in eeuwigheid. Daarom is het onze taak om ten strijde te trekken tegen ziekte en elk ander wapen van de duivel, waarmee hij komt om te roven, te moorden en te slachten. En dankzij de Heilige Geest, Die in ons woont kunnen we dat. Het is mijn bede en verlangen dat meer gelovigen in die autoriteit gaan staan die we hebben gekregen, om op slangen en schorpioenen te staan en op de gehele legermacht van de vijand (Luk. 10:19)

Jezus is gekomen om de werken van de duivel te niet te doen en Hij wil dat wij, Zijn discipelen, dat ook zullen doen. Geen fabeltjes en verzinsels meer, ook al zegent God het, ermee afrekenen en terugsturen waar het vandaan komt: de hel! 

God geeft enkel goede gaven aan Zijn kinderen, Die Hij, als we wedergeboren zijn, Zelf gebaard heeft. Hoe een Vader dat kan, is het mysterie van het Goddelijke, maar het is wel zo veilig en warm en intiem, zo’n Vader hebben Hij. Is Hij al de jouwe?

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws