Luisteren

Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en รบ zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan. — Jeremia 7:23 Lezen: Jeremia 7:21-28 Je hoort wel eens de vraag is […]

Opstandingskracht

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. — Romeinen 8:11 Lezen: Rom.8:1-17 Vorige week moest ik een lamp ophangen in de slaapkamer. We dachten […]

Iets goeds

Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER. Spreuken 18:22 Lezen: Spreuken 18:24-19:14 God gelooft in teamwork. Hij blinkt daar Zelf, als drie-enige God in uit. Hij besluit dan ook, bij de schepping: Laat Ons mensen maken. Als de schepping voltooid is heeft Hij gezien dat alles […]

Machtige tong

Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Spreuken 18:21 Lezen: Spreuken 18:13-24 Deze tekst heb ik al wel vaker behandeld en ook aangehaald, maar het is en blijft zo belangrijk dat het geen kwaad kan dit nog eens te overdenken. We hebben macht in onze […]

Bidden in de Heilige Geest

Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest Judas:20 Lezen: Judas 17-23 Het is een opdracht, die Judas, een van de broers van de Here Jezus, ons geeft vandaag. Om ons geloof op te bouwen, ons allerheiligst geloof, want we hebben niet zo maar een geloof, nee […]

Ongeacht

Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Jes. 53:3 Lezen: Jesaja 53 Ik werd vanmorgen wakker en keek op de wekker: 5:33. Meteen schoot het door mijn gedachten: Jesaja […]

Voor niets en niemand bang

De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Psalm 27:1 -Lezen Psalm 27 — Voor niets en niemand bang, heb ik deze Opfrisser als titel meegegeven en dat hoeven we dan ook niet te zijn. Het is eerder andersom. […]