Dan toch

Comment 1 Standard

Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn – ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten. — Habakuk 3:17-19 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Habakuk 3:14-19

Als we alleen maar geloven omdat we God voor ons karretje kunnen spannen en de dingen ontvangen die we vragen, dan kunnen we wel eens verkeerd uitkomen.

Habakuk weet dat, vandaar dat hij zijn profetie afsluit met deze geweldige mooie woorden. En natuurlijk wil God genezen, bevrijden, ons met raad en daad bijstaan, is Hij bewogen met ons. Maar het kan soms zo zijn dat de dingen niet gaan zoals wij willen.

Persoonlijk geloof ik dat er nog veel meer is dan we op dit moment ervaren, dat Hij nog veel meer voor ons in petto heeft en dat we misschien wel aan de vooravond staan van een grote doorbraak en opwekking.

Maar zelfs al zou dat niet gebeuren, dan nog. We kunnen God niet gebruiken om de omstandigheden naar onze hand te zetten, alhoewel Hij nog steeds de God van wonderen is. Maar zo niet, dan toch!

Habakuk beschrijft een beroerde situatie: de oogst mislukt en het vee dood, niet eens gehalveerd, nee, alles weg… Kortom een hopeloze en uitzichtloze toestand. Je zou er het bijltje bij neer gooien en bij de pakken gaan neerzitten. Maar dan toch, zegt Habakuk, zal ik in de HERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn redding. Dat is geloof, weten dat God ondanks alles, toch gaat voorzien. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat Hij, de HERE Here, JHWH Adonai mijn kracht is, weet je nog -Opstandingskracht- Hij maakt mijn voeten als die van een hinde en doet mij treden op mijn hoogten.

Dit lied is geen berustingsleerlied, nee, het is een Psalm vol geloof. Want al die dingen zijn niet nodig om op God te vertrouwen en als een hinde, heel licht en klaarblijkelijk zonder inspanning, over de problemen heen te dansen en er boven te staan, op de hoogten. Want daar kan je op je vijand neerkijken en zeggen: wat er ook gebeurt, ik verlies mijn geloof niet, want mijn geloof ligt niet in mijn omstandigheden, maar is in Hem. En wat ik tekort kom, zal Hij aanvullen. Ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp.

Dan kunnen we, zelfs als de omstandigheden beroerd zijn, dit prachtige lied zingen:

https://youtu.be/o6f65pQFxuY

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Advertenties

Struikelgevaar

Comments 2 Standard

Hij is bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde — Judas 1:24-25 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Judas 1:17-25

We leven in een wereld, die bol staat van verleidingen. Iedere dag komen ze op ons af. En voor de een is het dit en voor de ander weer iets anders. De duivel weet je zwakke plekken als geen ander en zal je dan ook aanvallen daarop. Dat kan van alles zijn. Jij weet het zelf het beste.

Maar we hoeven niet te struikelen, we hoeven er niet op in te gaan. We zijn tenslotte gewaarschuwd en we weten het. We moeten het dus, indien mogelijk, niet opzoeken, maar eerder weren. We moeten het fort ook versterken in vredestijd. Maar daarnaast hebben we die geweldige opstandingskracht in ons wonen, Die klaar staat om ons het helpen en ons de kracht te geven om die verleidingen te weerstaan.

Deze tekst zegt niet, dat het niet zal gebeuren, nee Judas zegt, dat God bij machte is om ons voor struikelen te bewaren, maar dan moeten we Hem dat ook toelaten om te doen. En niet de waarschuwingssignalen negeren, als de alarmbellen in ons hoofd rinkelen.

Hij staat klaar, maar Hij wacht, wacht tot Hij erbij geroepen wordt, want dat is ook de betekenis van het woordje ‘Parakleet’ wat meestal vertaald wordt met ‘Trooster’

En als we Hem erbij roepen, en doen wat Hij zegt, dan komt het goed.

Even terug, in vers 20, staat dat we ons moeten opbouwen door te bidden in de Geest, ik heb al eerder verteld dat dat tongentaal kan zijn. Het kan je ontzettend helpen om in tongen te gaan bidden als je de verleiding voelt opkomen of naderen. Daarmee activeren we Heilige Geest, omdat Hij door ons heen bidt. Het werkt verfrissend en versterkend. Heb je dat nog niet, laat iemand, die het al wel kan, je helpen om het te ontvangen. Je zult eerst vervuld moeten zijn met, of gedoopt zo je wilt, in de Heilige Geest, maar dan heb je die gave en moet die gewoon geactiveerd worden. Maar het is een krachtig wapen (nr. 7) in je wapenrusting.

Dus laat je leiden door de Geest en geef Hem het roer in handen!

En als we gestruikeld zijn, belijd je zonden en ontvang vergeving en blijf er niet in hangen, maar sta op en ga verder, want al valt een rechtvaardige 7 maal (volheid = dus vaak) de HERE richt hem weer op. (Spr.24:16)

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Krisis

Comments 2 Standard

En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, — Hebreeen 9:27 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Heb/9:11-28

Krises. Dat is wat er staat in het Grieks. Als we sterven: krises, dat is natuurlijk alleen als we de Here Jezus niet hebben leren kennen al onze Heiland en Verlosser. Want anders is het Krisis, paniek en niets meer aan te doen.

En het geldt voor ieder mens. Je hebt als mens twee zekerheden, zeg ik vaak als ik aan het evangeliseren ben, de belasting en de dood, waarbij je de belasting nog kunt ontduiken, misschien, maar de dood is zeker en vast.

Nu zijn er mensen die bang zijn voor de dood, en nogmaals, als je Jezus niet kent, heb je daar alle reden toe, maar voor wie Hem kennen is er geen enkele reden, want dan is de dood maar een doorgang naar het eeuwige leven met Hem. En Paulus zegt dat hij dat eigenlijk liever heeft dan te blijven leven.

Want als we in Christus Jezus zijn, is er geen veroordeling meer, leert ons Rom. 8:1, omdat het offer wat Hij heeft gebracht het oordeel weggedragen heeft, buiten de legerplaats. Wat we dan ook daarna nog uitgevroten hebben, het is vergeven.

Ik kom soms mensen tegen en dan vraag ik naar hun zekerheid en als er dan iets voorgevallen is wat niet naar Gods wetten is, denkt men het eeuwige leven verspeeld te hebben. Dat heeft alles te maken met je stand en met je staat. Op het moment dat je de Here Jezus binnenlaat in je hart, word je GEK, Gods Eigen Kind, gekocht met het bloed van Jezus. Ook als je daarna nog zondigt blijf je GEK en zou je op dat moment sterven ben je gered, want dat is je staat, je status, daar kan niemand iets aan af doen.

Blijft het feit dat we beter niet kunnen zondigen, omdat het ons wegdrijft van de intimiteit met God, daar waar Hij zo naar verlangt.

Geen vrijbrief om er dus maar op los te leven onder het motto ‘eens gered, altijd gered’, nee, nee redding en Gods genade willen juist dat we leven volgens Zijn normen en waarden, die ons ook nog eens beschermen tegen aanvallen van de boze.

Dus de belangrijkste vraag van vandaag is: stel, dat je vandaag zou sterven, zou je dan zeker weten, zonder enige twijfel dat je naar de hemel zou gaan?

Als je daar niet volmondig ‘JA’ op kunt zeggen, omdat je niet zeker weet een kind van God te zijn, ga dan naar www.gratisgeschenk.nl. En doe het vandaag, want morgen kan te laat zijn……

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Levend water

Leave a comment Standard

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. — Johannes 7:37-38 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Joh. 7:37-46

Op de laatste dag van het feest, wat het Loofhuttenfeest was, doet Jezus iets opmerkelijks. Het was de gewoonte om zittende te leren en met de anderen op conversatietoon te spreken, maar nu staat Hij op en roept, er staat eigenlijk luid schreeuwen, luid uitroepen, de tekst van vandaag.

Hiermee sluit Jezus aan bij één van de hoogtepunten van het Loofhuttenfeest. Elke dag van het feest haalde een priester na de morgenoffers, omringd door het volk, met een gouden kruik water uit de vijver van Siloam (vgl. Joh.9:7). Onder gejuich en muziek werd dit naar het altaar gebracht, terwijl het volk de woorden van Jes.12:3 reciteerde: ‘dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils’. Na één rondgang om het altaar en op de zevende dag zelfs na zeven rondgangen, werd dat water uitgegoten aan de westzijde van het brandofferaltaar, vanwaar het via een buis naar de tempelbeek Kidron stroomde (vgl. Joh.18:1), terwijl de tempelzangers met het volk o.a. Ps.118:25 zongen: ‘Och Here, geef toch heil!’ Dit alles symboliseerde als herinnering het water dat God tijdens de woestijnreis uit de steenrots deed stromen (Ex.17:6; Num.20:8-11) en als verwachting de stromen van heil die door de Messias gegeven zouden worden (vgl. Eze.47:1; Zach.14:8). (Studiebijbel)

Hij doelde hierbij op de Heilige Geest, Die het Levende Water is. Als wij vol zijn van die Heilige Geest, dan lopen we ervan over, dan stroomt het uit ons. Als wij dan ook iemand aanraken dan stroomt die stroom van de een naar de ander. Dat is waarom we op zieken de handen moeten leggen, zodat de Heilige Geest kan stromen en Zijn werk kan gaan doen. Dikwijls zou dat al genoeg moeten zijn. Ik heb wel meegemaakt dat ik iemand aanraakte en nog verder niet gebeden had en dat God hen al aanraakte.

Reinhard Bonkke zegt, we zijn als een elektriciteitskabel, onder hoogspanning. Als je hem laat liggen is er niets aan de hand, maar als je hem aanraakt kom je onder stroom te staan.

En die stroom kan mensen genezen, redden, bevrijden.

Het probleem is dat we niet altijd beseffen dat we die kracht, weet je nog Opstandingskracht, in ons hebben en op eigen kracht aan de gang gaan. Dan wordt het niks, maar besef dat die alles met zich meesleurende kracht in ons woont en de wereld op zijn kop kan zetten. Dat is wat ik wil, het compliment ontvangen wat Paulus en zijn kornuiten kreeg: deze zijn het die de wereld op zijn kop hebben gezet, en dan uiteraard voor de Here Jezus. En door die kracht, die stromen van levend water, kunnen wij ook weer leven brengen, waar we ook zijn, waar we de kraan openzetten.

Zorg dat je gevuld wordt, vandaag, verlaat je kerk niet voordat je die stroom ontvangen hebt en als je ervan uitdeelt, blijft het stromen en houdt het nooit meer op. Wees leven brengend, waar je gaat, vanuit die stroom van levend water! En zet de wereld op zijn kop, in Jezus Naam!

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Voortreffelijk

Leave a comment Standard

Heidelberg

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. — Filippenzen 2:3 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Fil. 2:1-4

Paulus was helemaal weg van de Fillipenzen, dit was een gemeente die uitblonk in alles. Ze waren vrijgevig, vriendelijk, dankbaar blij, allemaal elementen die je in deze brief tegenkomt. Weinig vermaning dus. Toch worden ze telkens aangevuurd, het woord dat vermaning ook kan betekenen, om datgene wat ze doen, nog beter te doen.

‘Is het dan nooit goed?’, zou je kunnen denken, ja zeker wel, maar het kan altijd beter. Of: de grootste vijand van het beste is het goede, want als het goed gaat hebben we niks meer om te verbeteren, zou je kunnen zeggen…

Zo ook met hoe men met elkaar omging. Het gaat niet om jezelf, het gaat om de ander, hoe komt die tot zijn of haar recht, waar kan ik die helpen zich te ontplooien. Niet mijn toko, mijn bediening, maar wees open naar elkaar en leer in team-verband werken. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Voortreffelijk, uitnemend, mooie woorden om aan te duiden dat het haast niet beter kan. Zo moeten we onze mede broeders en zusters behandelen, of we het nu met ze eens zijn of niet. Of we nu vinden dat ze een dwaalleer verkondigen of niet. Laten we Facebook en andere sociale media gaan gebruiken om de wereld te laten zien dat we een zijn en niet dat we de hoofdprijs verdeeldheid hebben gewonnen, want dat is geen prijs, zeker geen zegen, eerder een vloek.

Even verderop zegt Paulus dat we de gezindheid moeten hebben die de Here Jezus had, die alles (op)gaf om voor ons leven te verkrijgen, tot in eeuwigheid. Hij achtte ons uitnemender, voortreffelijker dan Zichzelf en daalde af naar de aarde.

Zo mogen wij ook naar de ander kijken en dan zul je merken, dan zal Zijn glimlach op ons rusten. Zullen we daar dan maar. vandaag me beginnen?

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Kracht

Comment 1 Standard

opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, — Efeziers 3:16 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeze 3:14-21

Het koninkrijk van God is een koninkrijk van kracht. De kracht van de Heilige Geest, die dus in ons woont en ons sterk maakt. Naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid. Dat is het gebed van Paulus voor de gemeente in Efeze en ook voor ons. Want het probleem van heel veel gelovigen is juist het ontbreken van die kracht, Dunamis. Toen Alfred Nobel een naam nodig had voor de explosieve stof die hij had uitgevonden, vond hij dit woord er het beste bij passen. Wij zijn dus vol van die explosieve kracht van de Heilige Geest. Dat betekent niet dat we een kort lontje hebben en bij ieder meningsverschil ontploffen, nee het betekent dat we tot de tanden toe bewapend zijn om, net als de Here Jezus, de werken van de duisternis te ontmaskeren en te verbreken , daar hebben we die kracht voor.

En als we opereren vanuit die kracht, vanuit de Heilige Geest, gaan alle zegeningen in de hemelse gewesten voor ons open. Gaan we mensen genezen zien worden, gered en bevrijd. Dat is wat iedere gelovige zou moeten volgen, zegt Markus 16, maar waarom is dat dan nog niet zo. Omdat we in de leugen geloven dat het niet voor nu meer is, of niet voor ons is, of omdat we bang zijn voor gek te staan, of dat er niks gebeurt als wij het doen, allemaal synoniemen voor ongeloof.

Stap uit, ga het doen en wees gehoorzaam, dan zal God je zegenen en je zult voor anderen een zegen zijn, die dan weer terug zal vallen op jezelf, allemaal tot eer van Hem!

Ik bid dat Hij je vandaag geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, en dat is niet niks, met KRACHT gesterkt te worden, door Zijn Geest, in je innerlijke mens.

Maar dan moet je die kracht wel gaan gebruiken, afgesproken?

________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Op weg

Leave a comment Standard

Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn god, maar wij zullen op weg gaan in de Naam van de HEERE, onze God, voor eeuwig en altijd. — Micha 4:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Micha4:1-8

Micha begint zijn profetisch boek met oordeel, maar gaat hier, in dit hoofdstuk over op de belofte van heil, die er is voor alle volken. Hij beschrijft hier het duizendjarig rijk, wat zal komen als de Here Jezus terugkomt.

Maar tot die tijd gaan volken op in de naam van hun god. Dikwijls, zeker in die tijd, met handen gemaakt, afbeeldingen. Ook nu worden we overspoeld met beelden van een vreemde god, alhoewel Boeddha geen god is en dat ook nooit beweerd heeft te zijn is het boeddhisme een godsdienst in opkomst. En vergis je niet, het is niet zo vredelievend als het lijkt…. een beeldje in je tuin of op de schoorsteen mantel heeft echt wel consequenties, zeker ook voor christenen, denk aan de bescherming waar ik gisteren over sprak.

Er hoort bij ons geen andere goden in huis te zijn. Maar vergis je niet, de groene dictatuur, die ons wordt opgelegd,met schuldgevoel en al voor ons nageslacht, vindt haar wortels in de New Age, we moeten zuinig zijn op ‘moeder aarde’ ofwel Gaya, de godin van de aarde. Het sluipt er allemaal heel lieflijk in, maar we worden misleid en veel geld uit de zak geklopt. Ook dat is afgoderij!

Wie er dan ook op weg gaan in de naam van hun ‘god’, wij gaan op weg, onze levensweg, in de Naam van de HERE, onze God, de God, Die er is, die Zich waarmaakt, die een relatie met ons wil, en die we ook met Hem hebben, als het goed is.

En in die Naam en die van Zijn Zoon, kunnen we duivelen uitwerpen, zieken genezen, bergen verzetten en de machten en krachten een halt toeroepen. Want Zijn Naam is een sterke toren, een vesting, een burcht en de duivels sidderen bij het horen van die Naam, Jezus, mijn lelie van de vallei, mijn zoete Roos van Saron, het antwoord op al onze vragen. Ook van stikstof, boerenbedrog en bouwfraude. Het antwoord op al onze problemen.

Geloven we dat nog? Leven we daaruit? Handelen we daarnaar? Dan zal er weerstand komen, maar ook die moet wijken voor de Naam van onze God.

Maak gebruik van die Naam, met de autoriteit, die ons gegeven is en die we krijgen door intimiteit en het kennen van onze identiteit. Want Hij is onze God en wij dulden geen andere goden naast Hem!

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Gelukkig

Comment 1 Standard

Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. — Jakobus 1:25 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jac.1:19-27

Heb het al eens vaker gezegd, Jakobus is van het ‘geen woorden, maar daden’ type en dus een man naar mijn hart. Sommigen gebruiken, of misbruiken, hem wel eens als tegenhanger van de genade, maar dan heb je het mis. Hij zegt alleen dat wat je zegt ook gevolgd moet worden door wat je doet. Hij neemt de wet hier zelfs de wet van de vrijheid. Dat is dus geen keurslijf van do’s end don’ts, dat is vrijheid. En als je je daar aan houdt word je ‘zalig’ Dat is nu, vind ik, een niet zo’n beste woordkeus van de Herziene Statenvertalers, want dat schept nu juist die verwarring. Het woord dat hier gebruikt wordt is ‘makarios’ (er was ooit een Grieks-orthodoxe bisschop die zo heette) en dat betekent: gelukkig, of zoals je wilt, gelukzalig, zoals in de zaligsprekingen van de Here Jezus. Die hebben niets met je al of niet naar de hemel gaan, je redding te maken, nee, gewoon met het hier en nu.

Dus wanneer geloof gevolgd wordt door daden, dan word je daar een gelukkig mens van. Dat is dus weer het ‘zegen en vloek’ verhaal’ ben je binnen de beschermende handen van Gods geboden, gaat het je goed, maar begeef je je daarbuiten dan loop je gevaar en dat met je niet willen!

Nog even over die wet van de vrijheid, we beslissen dus zelf, maar de gevolgen zijn dus ook voor onszelf….. dat moeten we goed beseffen.

En aangezien ongeloof de enige zonde is die ons uit de hemel houdt, hebben onze foute beslissingen daar geen vat op. Het is alleen wel zo, dat wanneer je bewust zondigt er scheiding komt tussen God en jou, of andersom. De Heilige Geest lijkt minder aanwezig, je ervaart minder, bidt minder, etc en voor je het weet is het vuur gedooft en je passie gerooft.

Dat gebeurt zo vaak, je ziet het om je heen, mensen die eerst in vuur en vlam voor Jezus stonden zijn in eens minder gepassioneerd en lauw. Wel, een zonde waar je je maar niet van bekeert kan daar de oorzaak van zijn. Vraag opheldering aan de Heilige Geest, belijd je zonde, breek ermee en laat je opnieuw vullen en je staat weer in de fik voor Jezus. En persoonlijk is dat iets waar ik erg gelukkig van word, want dan ga ik juist doen wat Hij van me vraagt en wordt geloof iets wat je doet. Gelukkig wel!

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Vrijgesproken

Leave a comment Standard

Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen. — Galaten 5:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Gal.5:1-12

‘Eindelijk gerechtigheid’, dat zeggen we vaak als er iets gebeurt wat hoort te gebeuren, of als iemand zijn straf krijgt, waar hij het naar gemaakt heeft.

Bij de Here God is gerechtigd eigenlijk iets anders, of beter gezegd, iets anders geworden. Want gerechtigheid is inderdaad dat iemand bestraft wordt voor wat hij heeft gedaan. Maar God heeft genade voor gerechtigheid laten gelden. Daarom hoeven we ook niet te presteren om bij Hem in een goed blaadje te komen, want genade die verdiend wordt, is geen genade maar eigengerechigheid.

In Galatie kwamen christenen uit de joden vertellen dat de ‘heidens” christenen zich ook aan de wet, en met name de besnijdenis moesten houden. Het laatste vers van deze perikoop geeft aan hoe Paulus over hen denkt….. niet zo best dus!

Je kunt genade en wet niet mengen, want we hoeven de wet niet te houden om gerechtvaardigd te worden, daar hebben we het offer van de Here Jezus voor. Wel is het zo dat veel van Gods wetten en bepalingen als een beschermend traphekje werken. Kom je daarbuiten, dan loop je gevaar, maar het heeft niets met je redding te maken.

Je houdt je aan Zijn regels omdat je van Hem houdt en dat is een hele andere insteek, dan dat je ze houdt, omdat je bang bent voor straf. Toch zit dat er nog zo bij velen ingebakken. Maar de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, op de Here Jezus en door Zijn striemen zijn wij genezen, zegt jesaja 53:5

Dus ik hoef niet meer bang te zijn om gestraft te worden. En ja, als ik zondig moet ik ze belijden en mag ik Zijn vergeving aannemen, omdat Hij van me houdt.

Ik, wij, zijn dus al gerechtvaardigd doordat we geloven en de Heilige Geest in ons helpt ons om een leven vol liefde en kracht te leven. Door dicht bij Hem te blijven en met Hem te wandelen, leef je zoals Hij het wil. Zo eenvoudig is het…..

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Resultaten uit het verleden…

Leave a comment Standard

Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de HEERE is goed voor u geweest. — Psalmen 116:7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 116

Ik ben mijn laatste week ingegaan. Bij For Farmers. Zo meteen stap Ik weer in de auto om een dikke 160 km af te leggen en morgen weer pas thuis te komen. Donderdag herhaalt het ritueel zich weer, met aan het eind een afscheidsetentje. Dan begint een periode van onzekerheid aan de ene kant, maar vol vertrouwen aan de andere kant.

Want al eerder heb ik mogen ervaren dat God zorgt en dat Hij bij ons is en we niets tekort zullen komen. Daarom was de tekst van vanmorgen ook zo mooi en toepasbaar.

Want wat God in het verleden deed zal Hij ook nu doen. Daarom zijn we ook niet bang, bevreesd of wat ook voor de toekomst, omdat we weten dat het goed komt, Hij zorgt.

En omdat we weten dat Jezus Christus gisteren en heden Dezelfde is, tot in eeuwigheid, geldt wat bij menig beleggingsfonds staat juist niet. Dat resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Bij Hem dus wel!

Want Hij is de Grote Onveranderlijke. Dat heeft de Palmist ook ervaren. Hij maakte heel wat mee, lag in de banden van de dood, riep de HERE aan en die redde hem. Daarom spreekt hij dat vertrouwen ook nu uit en maant hij zijn ziel tot rust.

De Naardens vertaling vertaalt het zo moo: de Ene heeft het voor u volbracht. En dan denk je meteen aan Golgotha, waar de Here Jezus dat uitriep, vlak voordat Hij de geest gaf: Het is volbracht. En het is door dat volbrachte werk, dat ik er niets meer aan toe hoef te voegen, omdat het klaar is. Ik mag er op pleiten, ik mag erop vertrouwen, het is klaar.

Dat is het geweldige van het christelijke geloof. Niets van wat ik doe brengt verandering in zijn genade.

Daarom zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet, omdat we een God hebben, Die leeft en voor ons zorgt en niet alleen voor ons natuurlijk, net zo goed voor jou.

Het enige wat Hij vraagt is vertrouwen, wat hetzelfde is als geloof. Want al wat niet uit geloof is, is zonde, zegt de Bijbel. Ik geloof en vertrouw, want wat Hij gisteren deed zal Hij ook morgen doen en overmorgen en tot in eeuwigheid, amen.

________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl