Zonder Uw liefde

Leave a comment Standard

‘En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.’

1 Korinthe 13:2 HSV

Lezen: 1 Kor.13

1 Korinthe 13 is een prachtig stuk proza, geplaatst tussen twee hoofdstukken, die gaan over de geweldige gaven van de Geest. Helaas is dit hoofdstuk vaak misbruikt om deze gaven in een kwaad daglicht te stellen en is de baby met het badwater weggegooid. Want wat was er aan de hand? Zoals we weten uit hoofdstuk 1 ontbrak het de Korinthiers niet aan geestelijke gaven, ze hadden ze allemaal. Maar men ging er prat op en voelde zich meer dan anderen waarbij die gaven nog niet openbaar waren gekomen. Want iedere Geestvervulde christen heeft alle gaven en werking van de Geest, omdat het niet onze gaven zijn, maar de Zijne, en wanneer Hij in ons komt wonen, neemt Hij alles mee wat Hij heeft. Dus ook alle negen gaven van de Geest.

Maar, zoals alles staat of valt dit alles met het gebruik ervan en de manier waarop we ze gebruiken. Doen we dat om te demonstreren hoe geestelijk we zijn, op wat voor een hoog level wij wel niet zijn, dan zijn we verkeerd bezig en verhogen we onszelf. Maar doen we dat om mensen te raken met Zijn liefde en is bewogenheid onze drijfveer, onze motivatie, dan is het het mooiste geschenk wat er is. En, vergeet het niet, het zijn charismata, dus genade gaven, je ontvangt ze niet als beloning, maar uit genade. Dus hebben we de opdracht uit 1 Kor. 14 om de liefde na te jagen en te streven naar de geestelijke gaven, in het bijzonder die van profetie. Maar altijd en altijd in samenwerking met de liefde, anders is het nutteloos. De liefde staat voorop, is het allerbelangrijkste. De liefde wordt geuit door de vrucht van de Geest en als de vrucht en de gaven niet met elkaar in eenheid functioneren dan lopen we mank. Dan zijn we of opgeblazen christenen met een hoop poeha, of vrome christenen zonder kracht.

Beiden, vrucht en gaven, zijn nodig om te functioneren in het Koninkrijk van God en in het bovennatuurlijke. Want dat is wat God wil. Dat we gaan lijken op Jezus, in Zijn bediening, waar je de gaven van de Geest tegenkomt en in Zijn karakter wat overstroomde van liefde. Ik wens te zijn als Jezus luidt een oud kinderliedje. En dat kan, maar alleen door de Heilige Geest.

Laat niemand je misleiden dat het van vroeger is en niet meer van nu, het is vandaag de dag actueler dan ooit! Maar dan wel gedreven door de liefde, om mensen te bereiken met het kostbare evangelie van de Here Jezus Christus!

—————————————————-—————————————————————

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Vanaf a.s. vrijdag 10 weken lang te horen op https://www.grootnieuwsradio.nl/ op vrijdagavond van 22-22:30u, in het programma Op weg met de Bijbel

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Tof

Leave a comment Standard

‘De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.’

Nahum 1:7 HSV

Lezen: Nahum 1:1-8

Dat is best een heftig boek, deze, wat men noemt, kleine profeet. Oordeel en een wrekende God. Dat staat zo in strijd met hoe we Hem kennen in het Nieuwe Testament. Toch is dit ook een facet van onze God. Hij laat niet met Zich sollen. Hij is geen mietje, maar een God, Die het onrecht niet ongestraft laat. Ook dat is een deel van Zijn goedheid, want kan Iemand goed zijn als Hij alles maar blauw-blauw laat?

Het woordje goed in onze tekst kennen we als leenwoord uit het Jiddisch, waarmee ons Nederlands doorspekt is: Tof. God is tof, Hij is, met respect, een toffe gast. Maar wel eentje die het recht niet op Zijn beloop laat, maar straft wat onrechtvaardig is. De oordeelsprofetie van Nahum is gericht tegen de tand Nineveh en uitgekomen in 612 voor Christus. Want als God iets zegt dan gebeurt dat ook!

Gelukkig ook voor Zijn goedheid. Want Hij is een vesting voor wie op de dag der benauwdheid bij Hem schuilen, wie tot Hem de toevlucht nemen. En Hij kent hen. Het woordje kennen in dit geval, heeft te maken met intimiteit, met relatie. En dat is wat Hij zo graag met ons wil. Geen religie, geen regeltjes van eerst dit en dan dat, voordat je bij Hem binnen mag, nee, de deur staat altijd open, want sinds Golgotha is het voorhangsel van boven naar beneden doormidden gescheurd en hebben we vrije toegang. Dat is toch geweldig! Gewoon praten met God, iedere dag en stil zijn en luisteren wat Hij tot je zegt. Dat is wat Hij wil, intimiteit, relatie.

En dan zal hij niemand beschamen maar recht doen en vergeven wie Hem daarom vraagt. Want al Zijn toorn is op de Here Jezus terecht gekomen toen Hij aan het kruis hing en uitriep: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? Daarom hoeven we voor God nooit meer bang te zijn en bij Hem schuilen in moeite en zorg.

God is goed, we zeiden het vorige week ook al, maar ook rechtvaardig. En trouw, kortom, Hij is geweldig!

—————————————————-—————————————————————

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Vanaf a.s. vrijdag 10 weken lang te horen op https://www.grootnieuwsradio.nl/ op vrijdagavond van 22-22:30u, in het programma Onderweg met de Bijbel

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Gered door genade

Comment 1 Standard

‘Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;’

Efeze 2:8 HSV

Lezen: Efeze 2:1-10

Nog even en dan is het vijf december, menig kinderhartje klopt al sneller bij de gedachte dat de goedheiligman en zijn knechten langs zullen komen en hen zal overladen met cadeautjes, vol verwachting klopt ons hart! En wat stralen die gezichtjes als er dingen bijzitten die op hun verlanglijstje stonden. Hoe die Sint dat toch elk jaar weer weet?

Onze hemelse Vader is ook dol op cadeautjes weggeven en het allergrootste is natuurlijk de genade die Hij geeft en die voor ieder mens beschikbaar is. De tekst van vandaag is vaak verkeerd uitgelegd, alsof het geloof het geschenk was, waardoor wij gered worden. Dan zou iedereen moeten wachten totdat hij dat geschenk zou krijgen en helaas wachten er inderdaad nog velen op totdat de Heer een keertje langskomt. ‘O mocht het eens komen te staan te gebeuren’ verzucht men dan, en men is tot op het uur van de dood onzeker over hun redding. Zo triest, zo ontzettend voorbijgaand aan Gods genade, want die is voor ieder mens beschikbaar, zelfs voor de grootste zondaar! En geloof is datgene waardoor we die genade in ontvangst kunnen nemen, in deze tekst is het geloof niet het geschenk, maar de genade. Grammaticaal kun je dat zien in het Grieks, omdat geloof vrouwelijk is en genade mannelijk en het woordje dit is mannelijk. Het geschenk is dus de genade, en je ontvangt dat door geloof. Nu is geloof soms ook een gave, van de Geest, of een partje van de vrucht van de Geest, maar in dit geval is het reddend geloof het enige wat wij moeten doen. Het ontvangen van het geschenk. En wie laat er nu een geschenk onaangepakt? Welk kind wil nu geen cadeautjes? Daarom is het zo geweldig om brengers van die genadeboodschap te zijn en mensen voor je ogen daar deel aan te zien krijgen. Want wat hebben we het christelijk geloof vaak gepresenteerd als iets waarin je veel dingen moet en veel dingen niet meer mag. Maar ver 9 zegt het zo duidelijk, niet door werken van de wet, opdat niemand er prat op zou gaan. Nee, genade is het geschenk en wij moeten het aannemen, ontvangen en uitpakken en er mee aan de slag gaan. Dat en dat alleen maakt dat een mens gered wordt en blijmoedig kan leven èn sterven, omdat hij zich dan het eigendom weet van de Here Jezus, gekocht en betaald met Zijn dierbaar bloed.

Genade kocht mij vrij, genade kocht mij vrij, ik prijs de Heer, halleluja, genade mocht mij vrij!

www.gratisgeschenk.nl

Champions

Leave a comment Standard

‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.’

Romeinen 8:37 HSV

Lezen: Rom.8:31-38

Er is een strijd gaande en geen kleintje ook. We hoorden het nog pas, John Chau wilde een onbereikte stam bereiken met het evangelie en bekocht dat met zijn leven. Hij had zijnleven niet lief tot in de dood, maar gaf het om mensen gewonnen te zien worden voor het koninkrijk van God. Heftig en hij heeft niets bereikt, laat staan iemand, want voor hij aan land kon gaan was hij al doorboord door een pijlenregen. Zie hier het artikel uit de Volkskrant.

Hij heeft dus verloren zou je zeggen. Niks kampioen. Maar wat heeft hij bereikt, Sentinel is op de kaart gezet. Velen zullen nu zijn gaan bidden voor deze mensen en de doorbraak staat voor de deur! Wat een held is deze man en binnengehaald in de hemel als overwinnaar!

Wat onze problemen ook zijn, zonder strijd geen overwinning. Maar, zegt de tekst, wij zijn bovenmate aan het overwinnen, we maken de tegenstander met 77-0 in. Hij is geen partij voor ons. ‘Dat klinkt mooi, Arie, als evangelische peptalk, maar je kent mijn situatie niet. Nee, dat zeker niet, maar ik ken de Bijbel en ik ken mijn God’. Jezus zegt in Lukas 10:19 dat we op slangen en schorpioenen kunnen staan en dat we macht, exousia, autoriteit hebben gekregen over de gehele legermacht van de vijand en dat niets ons enig kwaad kan doen. Liegt de Bijbel dan? De Here Jezus zei dat tegen de discipelen toen ze terugkwamen van hun missie om de zieken te genezen, de doden op te wekken, de melaatsen te reinigen en de demonen uit te drijven en ze, dolenthousiast verslag deden aan Jezus.

Waarom zien we dat vandaag dan niet? Omdat we te bang en te laf zijn en onze autoriteit en positie in Christus niet kennen. Omdat we de duivel meer geloven dan Jezus en het Woord en ons niet (genoeg) laten leiden door de Heilige Geest. Deze verzen van vandaag zijn de laatste van Romeinen 8, een hoofdstuk over het leven met de Geest. Dat is waar het om draait, om Die kracht in ons leven, die ons in staat stelt over de vijand heen te lopen, hem te vertrappen Romeinen 16:19

Hoe meer we Hem toelaten in ons leven, Zijn stem verstaan en die gehoorzamen, hoe grotere dingen we zullen gaan zien!

We are the champions, my friend

and we’ll keep on fighting till the end.

No time for losing,

‘cause we are the champions,

of the World! (Queen)

 

—————————————————-—————————————————————

 

 

 

Wederkerend

Leave a comment Standard

‘Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.’

Lukas 6:37 HSV

Lezen: Luk.6:37-42

Eigenlijk zou er bij iedere kerk een bordje moeten staan: ‘U nadert een roddelvrije zone’, want roddelen is funest en 1 van de meest ondermijnende factoren in een gemeenteleden en misschien nog wel een hardnekkiger zonde dan menige porno- of seksveerslaving, die we helaas ook in de gemeente Gods tegenkomen.

Dat is hetgeen wat de Here Jezus hier ook bedoelt. Want wat hebben we snel ons oordeel klaar over anderen. Vaak ook nog gestoeld op aannames en aannames zijn dodelijk. Ze kunnen iemand helemaal de grond in boren. Maar wat de Here Jezus ons hier leert is feitelijk de wet van zaaien en oogsten. Want als wij niet oordelen en veroordelen, dan roepen we dat ook niet over onszelf af, zoals we lezen in het volgende vers, dat als we geven, we gaan ontvangen, meer nog, veel meer, dan we gegeven hebben, mits ons hart zuiver is.

Op onze Discipel-Bijbelschool gaf mijn vrouw laatst iedere deelnemer een doosje NIVEA, niet tegen een schrale huid, maar als herinnering; de letters NIVEA staan voor Niet Invullen Voor Een Ander – een wijze les, van een wijze vrouw 💕

Het is niet moeilijk om van ieder mens het vuil te vinden, maar laten wij ons nu juist onderscheiden door het goud, wat God in iedereen heeft gelegd, in iemand te ontdekken. Een soort goudzoeker dus, maar dan in mensen. En weet je, dat is veel leuker dan altijd je maar te richten op het negatieve. En zei de Here Jezus Zelf niet, dat wie zonder zonde was is de eerste steen mag werpen?

Daarom moet onze houding er een zijn van vergevingsgezindheid, van liefde en verdraagzaamheid. Dat wil niet zeggen dat we zonde geen zonde meer mogen noemen. Maar om iemand te vermanen, die op het verkeerde pad is, geeft de Bijbel duidelijke richtlijnen en geloof me, roddel en veroordeling horen daar niet bij! Laten we de ander ook zo behandelen zoals we zelf behandeld zouden willen worden en liefde en verdraagzaamheid zaaien, dan ziet de wereld er ineens een stuk beter uit, en wat zullen we dan een mooie oogst gaan zien!

—————————————————-—————————————————————

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Help je ons om de boekjes Doeltreffend Bidden bij elkaar te krijgen Dat kan eenvoudig: https://bunq.me/helponsoogsten

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Geloven en belijden

Leave a comment Standard

‘Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.’

Romeinen 10:10 HSV

Lezen: Rom.10:4-17

De Bijbel is heel duidelijk hoe je tot redding, behoud, zo je wilt zaligheid, moet komen. De Romeinen brief bij uitstek, leent zich daar uitstekend voor. Het is dan ook niet verwonderlijk dat alle tekstgedeelten, die we bij het Zielenwinnend Script gebruiken, uit de Romeinenbrief komen. Deze staat er niet in, maar wordt gepraktiseerd. Want eerste leggen we het evangelie uit in de Romeinse Weg (teksten uit Romeinen), dan bidden we voor hen, dat Jezus hun hart opent en vragen we hen om Hem in hun hart uit te nodigen, hardop en met hun hart en dat is dus deze tekst. En wanneer mensen dat doen is het feest in de hemel,omdat er weer een zondaar is, die zich bekeert.

Daarom is Gods Woord ook zo krachtig, omdat het gewoon praktisch is. Gewoon doen wat er staat. Dus niet alleen luisteren, maar ook doen. Luisteren en horen hebben een verschillende betekenis. Bij luisteren denken we ook meteen aan gehoorzamen. Daarom zeg je tegen je kinderen dat ze moeten luisteren, dat is doen wat je zegt. Zo is het met de Bijbel ook. We kunnen wel horen, en dat is nodig, want het geloof is door het gehoor en het gehoor is door het Woord van God (vers 17), maar we moeten het ook doen, dus in praktijk brengen.

Stilletjes in Jezus geloven en er nooit voor uit durven komen hoort daar dus niet bij. We moeten het hardop doen, met geluid. Als mensen in hun gedachten het gebed om redding meebidden, rekenen we hen niet mee voor de statistieke, omdat niet aan dit laatste is voldaan. God gaat dan zeker nog een weg met hen, maar ze zijn er nog niet…..

Met je hart geloven en met je mond belijden dat Jezus Heer is en God Hem uit de dood heeft opgewekt. Daarom is het geloof in de opstanding zo belangrijk en kunnen we niet samenwerken met mensen die dat basale ontkennen. Want het geloof in Jezus opstanding maakt deel uit van je redding, net zozeer als het feit dat Hij je Heer is, de Kurios, de Allerhoogste in je leven.

En het aanbod van Gods genade geldt voor iedereen, want allen die Hem (de Here Jezus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om Kinderen van God te worden (Joh.1:12) Je kunt je hele leven al in de kerk zitten en nog niet gered zijn, of je kunt op straat boodschappen aan het doen zijn en een evangelist in de armen lopen, die je tot Jezus leidt. Daarom is ook mijn vraag aan u/jou vandaag: Stel dat als je nu zou sterven, zou je zeker weten, zonder twijfel, voor de volle 100 % dat je naar de hemel zou gaan? Als je daar niet volmondig ja op kunt antwoorden, omdat je in de Here Jezus gelooft en Hem belijdt, ga dan naar www.gratisgeschenk.nl en doe het vandaag nog. Want niemand mag sterven zonder Jezus!

Ik zal dat nader uitleggen volgende week vrijdag op Groot Nieuw Radio, tijdens ‘Op weg met de Bijbel’ van Transworld Radio van 22-22;30u – (althans dat is de planning) heb je nog ongelovige vrienden, familie etc. Attendeer ze dan op die uitzending, het zou hun redding kunnen zijn….

—————————————————-—————————————————————

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Help je ons om de boekjes Doeltreffend Bidden bij elkaar te krijgen Dat kan eenvoudig: https://bunq.me/helponsoogsten

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Hartsverlangen

Leave a comment Standard

‘Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.’

Psalm 37:4 HSV

Lezen: Psalm 37

Genieten van de Here, dat is eigenlijk wat het woordje, wat hier vertaald is met ‘schep vreugde’ betekent. Andere vertalingen hebben ‘verlustigen’ of ‘dicht bij Hem blijven, Het Boek zegt; verheugen. Dus blij zijn met Hem. Genieten van Zijn aanwezigheid en Zijn liefde voor ons. Dat is iets wat we eigenlijk niet zo makkelijk leren. Sommigen hebben moeite met het gebruik van het woordje Papa, voor God, toch is dat hoe Hij aangesproken wil worden, als Papa, Abba, Vader, maar dan inderdaad intiem, zoals een kind zijn vader noemt. En Hij houdt van ons, dus wil Hij ons dicht bij Zich hebben, zoals ouders hun kinderen graag om zich heen hebben en genieten van de verhalen die ze te vertellen hebben , de dingen die ze hebben meegemaakt op school of op het werk, want ook als je ouder bent verlang je naar de aanwezigheid van je kinderen, misschien nog wel meer dan wanneer je jonge ouders bent en het hele spul om je heen dartelt….

Maar zo verlangt onze hemelse Vader ook naar ons, Zijn kinderen. Niet dat we iedere dag ons verlanglijstje opdreunen, nee Hij wil intimiteit, contact. En dan komt de belofte: dat Hij ons geeft wat ons hart verlangt. Mooi he?

Eerst die intimiteit, die liefdevolle vaderarmen om je heen. En dan komen je verlangens uit. Dat is weer het principe van eerst geven en dan ontvangen. Maar het gaat om die intimiteit. Genieten van Zijn gezelschap, Zijn Aanwezigheid. Dan gaat je hart opzwellen van liefde, zegt Hij liefdevolle woorden tegen je en merk je dat Hij je draagt. Dat is wat God wil en daarom woont Hij in ons hart, niet logeren, nee wonen, niet op visite, nee permanent. Op het moment dat we de Here Jezus in ons hart uitnodigen geven we Hem een permanente verblijfsvergunning en mag Hij daar wonen en dat is wat Hij zo graag wil. Hij neemt genoegen met het kleinste kamertje wat je hebt, maar hoe meer ruimte wij Hem en de Heilige Geest geven, hoe meer Hij ons kan vullen en vervullen. Hij wil gewoon heel dicht bij ons zijn om ons te troosten, te genezen, aan te raken. En dan komt de rest vanzelf wel. Want Hij kent onze verlangens, onze hartsverlangens en Hij wil ze ook weten, hoewel Hij dat al weet, toch wil Hij ze horen. Zodat wij weten dat Hij onze gebeden heeft verhoord. Vanuit intimiteit komt je identiteit, weten dat je een kind van God bent, een koninklijk kind, door de Vader bemint. En dan komt de autoriteit waarmee je de vijand kunt verslaan. En hoe meer intimiteit je met Hem hebt, hoe groter je autoriteit zal zijn. Is dat ook jouw verlangen? Kus de Zoon (Psalm 2)

—————————————————-—————————————————————

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Help je ons om de boekjes Doeltreffend Bidden bij elkaar te krijgen Dat kan eenvoudig: https://bunq.me/helponsoogsten

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Roep Mij aan

Comment 1 Standard

Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.’

Jeremia 33:3 HSV

Lezen: Jeremia 33:1-9

Wat een geweldige belofte ontvangt Jeremia en wij ook, vandaag in deze tekst. Dat als we God zullen aanroepen Hij zal antwoorden. Nu is het woordje dat hier genoemd wordt in verschillende betekenissen terug te vinden in de Bijbel. Het wordt gebruikt om iemand een naam te geven, te noemen, maar zeker ook om te roepen of zelfs te ontbieden. Dus als we de Here bij Zijn Naam noemen, de God, Die er is, was en zal zijn, die voorziet (zie eergisteren) en we roepen het naar Hem uit, met volume is dat…. dan zal Hij antwoorden. En niet zomaar, nee Hij zal ons onbegrijpelijke dingen doen zien, waar we met onze pet niet bij kunnen, waar we niks van snappen.

Dat roepen is nog wel een dingetje, voor velen, we zijn gewend om de HERE nederig te naderen, met ontzag en dat is goed. Maar als er iemand in nood zit, dan fluistert hij niet, dan roept hij het uit! Dan komt er geluid uit de longen, of niet soms?

Dus als we echt in nood zitten, laten we het dan ook uitroepen naar God en het van Hem verwachten, en Hem aan Zijn beloften houden, want dat mag. Hij zegt het toch Zelf? Dus hoe groot onze problemen vandaag ook zijn, verhef je stem. En kan het niet hardop, schreeuw dan in je gedachten, maar doe het. Want Hij is trouw en Hij zal het horen en het verhoren. Daar mogen we op rekenen. Want Hij is goed en Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid (Amen)

Daarom, laten we niet te bescheiden zijn maar onze hulp en verwachting op de Here stellen en dat tonen met onze stem. Het kan als je straks in je auto zit en niemand je hoort (Hij wel natuurlijk) of als je de hond gaat uitlaten op een verlaten stuk land, of waar dan ook, waar je niet gestoord wordt, misschien wel met je hoofd onder de dekens….

Het uitroepen laat iets zien van de nood en de afhankelijkheid waar we in zitten en de hulp die we nodig hebben en van Hem alleen verwachten. Roep mij aan, het is niet alleen een advies, het is een gebod, maar met een geweldige belofte: Ik zal je dingen doen zien, waarvan je niet weet, die boven je verwachtingen uitgaan, dat laat je je toch geen 2 x zeggen?

—————————————————-—————————————————————

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Help je ons om de boekjes Doeltreffend Bidden bij elkaar te krijgen Dat kan eenvoudig: https://bunq.me/helponsoogsten

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/