Ochtendgebed

Leave a comment Standard

Ik echter zal door Uw grote goedertierenheid Uw huis binnengaan, mij buigen naar Uw heilig paleis in vreze voor U. HEERE, leid mij in Uw gerechtigheid, omwille van mijn belagers; maak Uw weg vóór mij recht. Psalmen 5:8-9

Vandaag een gedeelte uit een Psalm van David, Psalm 5, ook wel een ochtend gebed genoemd. In de tabernakel, die er ten tijde van David nog was, was er het ochtendoffer en de tijd voor gebed. Voor mij is de ochtend ook de beste tijd voor mijn stille tijd. De drukte van de dag heeft je nog in zijn greep, je bent nog fris en ‘s avonds komt het er vaak niet van. ‘s Morgens is dus een prima tijd, maar als het voor jou anders werkt, prima, als je op de dag maar een moment hebt met God, om je te voeden uit Zijn Woord en met Hem de dag door te nemen. Iemand zei ooit eens, dat wilde je voor mensen kunnen staan, je eerst voor God moet hebben geknield. In onze intimiteit met God, in de binnenkamer, worden we gesterkt, bemoedigd, opgebouwd en wat dies meer zij.

Ook David deed dat dus. We kunnen de situatie waarin hij dit geschreven heeft niet plaatsen, misschien tijdens zijn vlucht voor Saul, of tijdens de revolutie van Absalom, hij kon tenslotte niet naar het heiligdom, iets of iemand verhinderde dat.

David vraagt of God zal afrekenen met de goddelozen. In die tijd gold het oog om oog, tand om tand nog. Een wet, die eigenlijk was gemaakt om buitensporig geweld en wraakacties tegen te gaan. Niet meer dan een oog of een tand, dus eigenlijk.

Maar in alles, blijkt dat David op God vertrouwt. Niet omdat hij zo’n beste is, maar omdat hij een beroep doet op Zijn genade, Zijn goedertierenheid. En genade is dat je niet krijgt wat je verdient, maar juist krijgt wat je niet verdient. Dat is de goedheid van God!

Daarom doet hij daar een beroep op, dat God zal ingrijpen en zijn belagers te schande zal maken. Misschien ga je vandaag weer met lood in je schoenen naar je werk, waar die chef of collega is, die je het leven zuur maakt, of die buurvrouwen of moeders bij de school, die alsmaar over je roddelen. Breng je situatie bij God, want Hij alleen zal recht doen. Vertrouw het Hem toe en kijk hoe Hij het gaat oplossen. Je zult versteld staan. En ga ook voor die mensen bidden, want ze hebben het nodig, er is een achtergrond, een oorzaak, waarom ze doen zoals ze doen.

En God gaat je recht verschaffen, zoals Hij dat bij David ook deed. Vertrouw Hem maar, Hij gaat het doen, echt!

Op tijd

Leave a comment Standard

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. — Galaten 4:4-5

Lezen: Galaten 4:1-7

Op Tijd. God komt altijd op tijd. Op Zijn tijd, wel te verstaan, maar wel op tijd. Zal onze uitdrukking ‘te zijner tijd’ daar wellicht op slaan? Maar het was op Gods tijd dat het kindje Jezus geboren werd in de stal van Bethlehem. In een tijd dat het volk werd onderdrukt door de Romeinen, die overigens wel een geweldige infrastructuur door de door hen bezette gebieden aanlegden, waardoor een 30 jaar later het evangelie heel snel door die gebieden kon gaan.

Gods tijd. Soms wacht je al zo lang op dingen en ze lijken maar niet te komen. Soms heeft het gewoon tijd nodig. Soms is er een blokkade, denk aan Daniel, Gabriel kreeg de hulp van Michael om bij hem te kunnen komen. Soms moet je zelf dingen opruimen, maar vraag het aan de Geest. Wat blijft is dat Hij ons heeft vrijgekocht en dat we nu Zijn kinderen zijn. Aangenomen kinderen, geadopteerd. Ik heb zelf een geadopteerde zoon, maar zie hem als mijn eigen vlees en bloed, er is daarin geen verschil! Hij draagt mijn naam en lijkt zelfs (in gedrag en zo) op zijn Pa! Zo zijn wij aangenomen, als we Hem aangenomen hebben. (Joh.1:12]

God komt op tijd, om de wereld, verloren in schuld, te verlossen. Dat is Kerst Anna nu, al of niet met beperkingen vanwege een pandemie. Ook bij de wederkomst van Jezus zal Hij op tijd zijn. Petrus zegt dat Hij niet talmt, maar dat Hij wil dat alle mensen worden gered. Dat is nu onze taak. De infrastructuur is beter dan ooit tevoren, internet kan een geweldig middel zijn. Alleen wacht God op jou en mij, tot wij in actie komen. De velden zijn wit, de oogst is groot. Hij is op tijd, nu wij nog

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

Lees hier het verslag van onze evangelisatie actie van zaterdag 26 juni https://wp.me/p5NqWK-wZ

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like  deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Vaandels

Leave a comment Standard

Wij zullen juichen over uw heil en de vaandels opheffen in de Naam van onze God. Moge de HEERE al uw verlangens vervullen.’
‭‭Psalm‬ ‭20:6‬ ‭HSV‬‬

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb niet zoveel met vlaggen in de kerk en dan bedoel ik het gezwaai met die lappen. Ik zeg het een beetje oneerbiedig, maar ik zie soms, meestal dames wapperen met die dingen en dan vraag ik me af wat voor nut het heeft. En ik geef toe, op een warme zomerdag kan het heel verfrissend zijn, maar nu kunnen juist de aerosolen extra verspreid worden…

Ik meen het niet zo negatief, want ook vlaggen, op de juiste manier gedaan, kan een vorm van aanbidding zijn, zelfs een uiting van geestelijke strijd, mits op de juiste, passende manier gedaan. Ooit hadden we bij onze band New Inside Road een dame, die dat heel goed kon en je voelde ook de kracht die er vanuit ging. Dus ik onderschat het niet.

Deze psalm spreekt erover, over het juichen en opheffen van vaandels, Beiden een uiting van overwinning. Deze psalm is een zegebede voor de koning. In onze tijd zouden we dat dus moeten doen voor Willem Alexander en Maxima, maar ook voor onze regering. De talloze beschuldigingen, ook van christenen aan hun adres, passen niet in ons jargon. Wij moeten voor hen bidden, of we het nu met hen eens zijn, op gebied van de virusbestrijding, het boerenbedrijf en weet ik veel wat niet meer, of niet. Buigen op je knieën zorgt ervoor dat je niet meer kunt schoppen.

Er worden de meest vreselijke theorieën over het internet verspreid, ook door broeders en zusters, zo jammer. Het wekt alleen maar wantrouwen en angst. Terwijl wij dus juist de vaandels moeten heffen en juichen, ook over Rutte zoveel! Niet dat we alles kritiekloos moeten aanvaarden, maar wel beseffen dat ons machtigste wapen (gezamenlijk) gebed is!

En natuurlijk is dè overwinning behaald op Golgotha en in Arimathea, waar Jezus uitroep nog nagalmt: het is volbracht en de steen werd weggerold, niet om Jezus eruit te laten, maar om ons erin te laten kijken, en vanuit die overwinning, kunnen we de vijand aan.

Want hij is verslagen, ontwapend en openlijk tentoongesteld, belachelijk gemaakt. We hoeven dan ook niet bang te zijn, maar wel alert. En wanneer wij juichen over de overwinning, ook al zien we die nog niet, denk aan Jericho, waar de muren pas vielen na het gejuich , en onze vaandels heffen, dan is er een prachtige belofte: dan gaat de HERE onze verlangens vervullen. Dus als er vandaag gevlagd wordt in je gemeente, of je hebt die bediening, met dit in je achterhoofd: geniet ervan, ga er in mee en we mogen weer geluid produceren in de kerk, dus laat de muren dreunen…. Wij zingen vandaag I raise a Hallelujah en we zingen een tikkie louder….. doe je mee?

Zeebodem bedekker

Leave a comment Standard

Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. — Habakuk 2:14 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Habakuk 2:1-14

Wat is dat toch een imposant gezicht als je op zee vaart en er overal alleen maar water is, soms kilometers, of zo je wilt, zeemijlen lang is er water onder je, voor achter en opzij je. De kracht van water is groot, daar weten we in ons kikkerlandje alles van. We gebruiken het, we kunnen het kanaliseren, indammen of inpolderen zelfs, maar bij tijd en wijle laat de zee haar kracht zien en als je niet goed voorbereid bent, berg je dan maar.

Wel op gelijke wijze gaat het komen te gebeuren, dat de kennis van de HERE, van de heerlijkheid van de HERE, van Zijn glorie, de hele aarde zal bedekken, zoals het water de zee bedekt.

De kennis van Zijn heerlijkheid, de et-kabod van God. Die glorie, die zo sterk is dat de priesters, bij de inwijding van de tempel, niet meer op hun benen konden blijven staan (1Kon.8:11)en die soms ook nu nog mensen doet vallen als je voor hen bidt. Die heerlijkheid, die geweldige glorie, door de kracht van de Heilige Geest zal de hele aarde bedekken. Er zal geen houden aan meer zijn. Dijken van religie en geveinsde vroomheid zullen doorbreken en mensen zullen vervuld worden met de Heilige Geest. Gods volk zal uitgaan en tekenen en wonderen doen door die kracht, omdat de glorie van God zo zwaar op ons zal rusten, dat mensen naar ons toe zullen komen en om gebed vragen, in plaats van andersom.

Dat is toekomst muziek? Ja en nee, want vandaag kunnen jij en ik vol zijn van Zijn glorie, van Zijn heerlijkheid. En zoals een overstroming begint met een klein beetje water dat doorsijpelt, kunnen wij het begin zijn van deze wereldwijde beweging. Zoals Smith Wigglesworth ooit zei: ‘wacht niet op een beweging van God, wees een beweging van God!’

Bid je het met me mee, voor vandaag en iedere dag?: Laat Uw glorie, Uw heerlijkheid, komen, Heer, en begin bij mij, gebruik mij voor Uw glorie!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

Lees hier het verslag van onze evangelisatie actie van zaterdag 26 juni https://wp.me/p5NqWK-wZ

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like  deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Bitter

Leave a comment Standard

Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden. — Hebreeen 12:14-15

Lezen: Hebreeen 12:1-17

Het straalt van sommige mensen af: bitterheid. Teleurstelling in het leven,vooral door andere mensen veroorzaakt. Men begrijpt vaak niet dat zo’n houding je ziek maakt. Daarom staat er ook in deze brief, dat het je bezoedeld. Je wordt erdoor vervuild, misvormd zelfs.

In de bevrijdingen die wij mogen doen is een van de stappen het vergeven van mensen, die de betrokkene kwaad hebben gedaan. Doen we dat niet, dan is er een open deur, een rechtmatige grond, voor kwelling van boze machten. Je raakt dan achterop in de genade, want als wij onze schuldenaren niet vergeven, kan Vader God ook met Zijn genade niet bij ons komen, leert de Here Jezus ons in het Onze Vader.

Bitterheid is als een bacterie, die zich in je vreet en je niet meer loslaat, omdat hij steeds weer voedsel krijgt uit onze boosheid en onvergevingsgezindheid. Vergeven is niet dat je zegt dat het niet erg was. Vergeven is dat je er voor kiest, juist omdat het erg was, om het de ander toch niet aan te rekenen. Juist door de ander niet te vergeven, blijft die macht over je houden en tekens wanneer je weer aan die peroon denkt, of de situatie, wordt er weer een mes in je maag omgedraaid.

Vergeven begint bij je wil. Alhoewel je emoties misschien ‘Nee!’ schreeuwen, kies je ervoor om die persoon te vergeven. En dan kan God erbij en komt je te hulp. Dat hoort dus allemaal bij de vrede najagen met allen, dus iedereen. Voor zover het van ons afhangt. En heiliging, apart zetten, heilig leven, weet je nog: Totaal Anders, misschien gek of vreemd, maar wel anders en dan juist het verschil makend. Daartoe zijn we in de wereld geroepen, om het verschil te maken. Je afdeling, je klas, de plaats waar je werkt is anders, omdat jij anders bent. Blijf op Hem zien, ervaar de kracht van de Geest en maak het verschil. Doordat Hij in ons woont kunnen we dat!

Nog even over die bitterheid. Ik vond het onderstaande onlangs op facebook en deel dat hier graag ter illustratie van het bovenstaande

𝐃𝐞 𝐬𝐥𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐳𝐚𝐚𝐠…

Er was een slang die over een scherpe zaag kroop en zich sneed aan de zaag. In woede wikkelde de slang zich helemaal om de zaag en probeerde om zo het leven uit de zaag te persen. Iedere keer dat hij zich steviger om de zaag kronkelde, voelde de slang meer pijn, maar hij ging door omdat hij vastbesloten was om de zaag niet weg te laten komen met de pijn die de zaag veroorzaakte.

De slang, die weigerde de zaag los te laten, stierf uiteindelijk, niet wetende dat hij de oorspronkelijk pijn los had moeten laten en zich beter had kunnen concentreren op de toekomst. In plaats daarvan verloor de slang helaas zijn leven….

Dus neem afstand van je woede, vergeef degenen die jou pijn hebben gedaan en geef mensen of dingen geen macht over jou.

𝐋𝐀𝐀𝐓 𝐇𝐄𝐓 𝐆𝐀𝐀𝐍!!

Lekker belangrijk

Leave a comment Standard

Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven. Lucas 12:6-7

Lezen: Luc.12:1-12

Wat men ook over je uitgesproken heeft, misschien in het verleden, of vandaag de dag nog: je bent belangrijk. Veel mensen worstelen met hun identiteit, beseffen niet dat God zo ontzettend veel van hen houdt. Weten niet waarom er dingen gebeuren, of juist niet en hebben dan last van een geestelijk minderwaardigheidscomplex. Maar, lieve mensen, dat komt niet van God. Het komt uit het brein van de tegenstander, die niets liever wil dan dat we onder de maat leven van wat God voor ons allemaal in petto heeft.

Maar de Here Jezus logenstraft deze leugen van satan, die zich, als we niet oppassen, in ons brein nestelt. Want als God zelfs al betrokkenheid heeft met musjes, die je destijds blijkbaar voor een stuiver kon kopen op de markt en eten was voor arme mensen, hoeveel te meer heeft Hij dat voor ons! En als zelfs al de haren op je hoofd geteld zijn, bij de een misschien wat minder dan bij de ander, hoeveel te meer is Hij bij alles wat ons aangaat betrokken.

Laat niemand je wijsmaken dat nadat God de schepping gemaakt heeft Hij Zich terugtrok op een wolk en ons aan ons lot overliet. Golgotha is het bewijs van het tegendeel. We hebben een God, Die Zich in ieder detail van ons leven interesseert en erbij betrokken wil zijn. Want wij zijn Zijn kinderen en Hij zorgt voor ons. Ook al gebeuren er vreselijke dingen, dit komt uit een stukje over vervolging, dan nog is Vader God erbij. Want wij zijn belangrijk in Zijn ogen, kostbaar, zo kostbaar, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.

Als zelfs het goedkoopste wat op de markt te vinden is en datgene wat weer aangroeit als je het afscheert, belangrijk voor Hem is, hoeveel te meer zijn wij dat als individu, als persoon. En Hij wil in ons wonen, met Zijn Heilige Geest. Hij wil ons maken tot een tempel waar Hij woont. Onverklaarbaar bewoond, zou je kunnen zeggen, door de Allerhoogst Himself.

Laat je dus nooit meer op een zijspoor arrangeren, maar besef wie je bent in Christus: waardevol, belangrijk, gewild en geliefd, een zoon met de autoriteit van de Vader, uitgekozen met een doel, met een plan. Want je bent belangrijk! Wie Ik? Ja, jij!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

Lees hier het verslag van onze evangelisatie actie van zaterdag 26 juni https://wp.me/p5NqWK-wZ

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like  deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Eén God

Leave a comment Standard

Maar Ik ben de HEERE, uw God, sinds het land Egypte. Een God behalve Mij mag u daarom niet erkennen, en buiten Mij is er geen Heiland. Hosea 13:4

Lezen: Hosea 13

Ik mocht gisteren bidden en in Jezus Naam zo’n 2,5 cm beenlengteverschil opheffen bij de verkoopster, volgens mij ook eigenaar, van een lingeriezaak. Zij vroeg of ik paranormaal was en ik antwoordde dat ik dat niet was, maar gewoon gelovig. Dat was zij ook, van huis uit katholiek, maar ze had ook aan reiki en zo gedaan. Maar ze vond het heel bijzonder wat er gebeurde. Ik vertelde haar dat er maar één God is en dat Hij alleen door Jezus bereikt kan worden. ‘Als er een andere manier was geweest, zonder dat Zijn Zoon zo verschrikkelijk had moeten leiden, dan had Hij dat wel gedaan’ vertelde ik haar en ze knikte. Maar we konden niet verder, want er stond een klant te wachten. Maar er komt vast een vervolg.

In dit boek van de profeet Hosea komen we dat ook tegen. Het volk Israël, het tien stammenrijk, ook Efraim genoemd, blijft maar zondigen. Na de splitsing zijn er in Dan en Bethel 2 zilveren kalveren neergezet, om de mensen te verhinderen en te verleiden niet meer naar Jeruzalem te gaan om daar in de tempel te offeren en te aanbidden. Het volk blijft hardnekkig de kalveren aanbidden, hier ook kussen genoemd (vergelijk Psalm 2) en komt daarmee dus onder de vloek, die God al, bij het binnentreden van het land Kanaän had uitgesproken. Als je dat doet moet je het land verlaten. En dat gebeurde dus ook, tot op de dag van vandaag zijn de tien stammen opgegaan in de volkeren…

En te midden van die onheilsboodschap komt dan toch dit pareltje tevoorschijn, een heen wijzing naar de Here Jezus, die Hij ook Zelf weer aanhaalt in Joh. 14:6 en die ik dus ook aan de bovenvermelde dame vertelde. Er is geen andere God, geen andere Weg, buiten God is er geen Redder, dan Jezus alleen.

Dan snap je misschien ook wel de moeite, die de Farizeeën hadden met Jezus. Hij was gewoon mens, omdat Hij al Zijn goddelijkheid had afgelegd, want alleen een mens kon de straf dragen, die Adam en Eva gekregen hadden en generaties lang hadden doorgegeven. Maar als er buiten God geen Redder is, dan claimt Jezus dus God Zelf te zijn. Op grond van die claim wordt Hij ook ter dood veroordeeld door het Sanhedrin en overgeleverd aan Pilatus. De rest is (heils)geschiedenis.

Er zijn zoveel mensen, die een probleem hebben met deze claim, dat er alleen via Jezus een weg is tot God. Zelfs in de kerk hoor je dat. Er zijn velen wegen die naar Rome leiden, maar er is er maar Één tot God. Noch Buddha, noch Krishna, noch Mohammed en Allah, kunnen je daar bij helpen, zij zijn afgoden en brengen je onder een vloek. Maar ook je carrière, je sport, je verslaving, je therapie enz. kunnen een afgod worden. En de HERE God duldt geen andere goden naast Zich. Hij is een jaloers God en het brengt je uiteindelijk onder de vloek.

Breek daarom met alles wat er tussen jou en God instaat, doe het weg uit je huis of tuin en dien de HERE met een rein en oprecht hart. Want Hij is het waard, Jezus is het waard. Laat de Heilige Geest je overtuigen en keer terug! dan komt de zegen weer in je huis!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

Lees hier het verslag van onze evangelisatie actie van zaterdag 26 juni https://wp.me/p5NqWK-wZ

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like  deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Helmaal vernieuwd

Leave a comment Standard

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. — 2 Korintiers 5:17 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2 Kor.5:11-21

Geniet je ook zo van het Lenteseizoen? Overal zie je dan de dingen uitlopen. Het dode en koude van de winter is verdwenen. En zoals de lente het oude verdringt en struiken en bomen, die dood leken, tot leven wekt, zo werkt de Heilige Geest in ons om van oude mensen een nieuwe schepping te maken. Dat gaat bij de een sneller dan bij de ander. Wij zijn geneigd om onze eigen ervaringen op anderen te leggen en dat als doctrine te introduceren. ‘Bij mij ging het zo en zo, dus zal dat met jou ook zo moeten’ is dan vaak wat men uitspreekt of uitdraagt.

Maar God is een God van het unieke. Hij gaat met een ieder van ons Zijn eigen weg en ook nog eens op Zijn tempo, of het tempo wat bij jou past. Maar ook het tempo wat jij Hem laat gaan. Want ook hier gaat Hij niet buiten onze wil om. Wil je snel veranderen, dan is een radicale bekering, waarmee je totaal met het oude leven breekt, het beste. Maar weet, dat vanaf het moment dat je de Here Jezus in je hart hebt gevraagd, Hij in je aan het werk is en je langzaam maar zeker aan het omvormen is tot die nieuwe schepping. Je (volwassen) doop helpt daarbij, of je al dan niet vervuld, gedoopt bent met de Heilige Geest, helpt daar bij. Je dagelijkse voeding, het Woord en gebed, helpt daarbij.

Kijk naar de natuur. De ene plant gaat sneller dan de andere, maar ze hebben allemaal voedsel nodig. Zo ook wij, als nieuwe schepping. Goed eten, zegt de Plus, daar houden we van. Goed geestelijk voedsel, ’s zondags naar een kerk waar het Woord volledig wordt uitgelegd, waar de Geest de ruimte krijgt en Jezus centraal staat. Bijbelstudie in je huisgroep en iedere dag je stille tijd, met of zonder de Dagelijkse Opfrisser, dat zijn dingen die je groei bewerkstelligen.

De leiding van de Heiige Geest is ook onmisbaar. Vraag Hem om je vandaag te helpen in de groei en je te laten zien waar je eventuele belemmeringen zitten, die je groei in de weg staan. Maar het begin is er, als je je leven aan Jezus gegeven hebt, de rest is het gevolg ervan, dat moeten we goed in de gaten houden!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

Lees hier het verslag van onze evangelisatie actie van zaterdag 26 juni https://wp.me/p5NqWK-wZ

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like  deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Shabbat

Leave a comment Standard
Foto uit eigen tuin juli 2021

En Hij zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat. Daarom, de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat. — Marcus 2:27-28

Lezen: Markus 2:23-28

Het is tegenwoordig een trend om, ook als christen, je te houden aan de joodse feesten en dagen, zo ook de Sabbath. Als je niet uitkijkt verzand je in oeverloze discussies, die maar door blijven gaan.

Ook in Jezus dagen waren er mensen die zo ontzettend aan de Sabbath verknocht waren, dat ze het doel voorbijschoten. Je ziet ook dat Jezus juist vaak met dat soort mensen problemen had en overhoop lag. Als er iemand genezen werd op de Sabbath, dan waren de rapen gaar. Niemand was blij met de genezing, van de kromgebogen vrouw bijvoorbeeld, die 18 jaar in de ban van satan was geweest, maar men begon te steggelen over dat het niet op de rustdag mocht gebeuren…

Ikzelf ben in een traditioneel gezin opgegroeid en wij mochten niets op zondag. Als we bij mijn opa, die bij mijn tante inwoonde, op bezoek waren op zondag en het was mooi weer en de ijsboer kwam langs, lustte ik geen ijs…. En de rustdag is nu juist gegeven voor de mens, om tot rust te komen, even bij te tanken van de drukke werkweek. En als je je dan toch aan die wet wil houden, moet je ook genoegen nemen met zes dagen te werken, want zo luidt het gebod, dus niet alleen het laatste deel 😳

Paulus waarschuwt in de Galatenbrief voor het ‘teruggaan naar zwakke en arme grondbeginselen’ en dan heeft hij het over het houden van dagen, maanden, tijden en jaren. (Gal.4:9-10] Dus we moeten ons niet weer een juk op laten leggen. Als je fijn voelt bij het houden van de Sabbath, mijn zegen heb je, maar zet je niet af tegen mensen die de zondag als de opstandingsdag van de Here Jezus willen vieren. Zoek de eenheid, ook hierin.

Want zegt Jezus Zelf, de Sabbath is er voor de mens en niet andersom. Hij is gegeven voor onze rust en om bij te tanken en bij elkaar te komen als gemeente, om elkaar aan te vuren en te bemoedigen en elkaar te ontmoeten. Een oase van rust. En of je daar nu welke dag van de week dan ook voor neemt, in sommige beroepen kan het niet anders, het gaat om het principe. Zet een dag apart waarop je tot rust komt en de Here extra kunt ontmoeten, want daar gaat het om!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

Lees hier het verslag van onze evangelisatie actie van zaterdag 26 juni https://wp.me/p5NqWK-wZ

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like  deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Dromenuitleg

Comments 2 Standard

Daniël nam het woord en zei: De Naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van Hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij Hem. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat U mij wijsheid en kracht hebt gegeven. — Daniel 2:20-22

Lezen: Daniël 2:13-23

Het begin van het boek Daniel laat zich lezen als een spannend jongensboek, vol spannende avonturen. Een groep Joodse jongens wordt apart gezet om de koning, Nebekadbnezar, te dienen. Ze weigeren het onreine voedsel en eten alleen maar verse groente en fruit en drinken alleen maar water (het z.g. Daniël vasten)

Dan krijgt de koning een droom. Hij wil niet alleen uitleg, zoals Farao bij Jozef, maar hij wil ook nog eens een keer dat men hem de droom vertelt. Geen uitlegging dus, maar eerst openbaring, zodat hij zeker weet, dat de uitleg van ‘Hogerhand’ zal zijn. Als niemand dat kan worden ze met de dood bedreigt. Omdat hij dan weet dat het allemaal kwakzalvers zijn. Daniël en zijn vrienden komen bij elkaar en gaan bidden. Dan openbaart God aan Daniel de droom en de uitleg. Voordat Daniël de confrontatie met de koning aangaat, uit hij deze lofprijzing, onze dagtekst. Hem alleen komt toe alle eer en wijsheid. Daniël zegt hier al een aantal profetische dingen. God verandert tijden en tijdstippen, Hij zet koningen af en stelt aan. Hij geeft wijsheid aan wijzen en kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, want het licht, (Het Licht der wereld, Jezus) woont bij Hem. Dan dankt hij Hem voor de wijsheid en de kracht.

In deze roerige tijden, met pandemieen, angst zaaien, zowel door de Viruswappies als door de media, is deze tekst duidelijk en heder. Het is God die aanstelt. Wie is de president van Amerika? God stelt aan. Wie is de premier van Nederland? God stelde hem aan. Laat alle kritiek op ons kabinet varen en ga op je knieën voor hen, zoals ons wordt verteld in 1 Tim. 2. Mag je dan geen kritiek hebben, o ja zeker. Maar dat uiten aan God, in gebed, heeft meer effect dan het op Facebook te zetten. Hetzelfde geldt voor je voorganger, dominee en oudsten of leidersteam. Ga in je binnenkamer, of bid ervoor, zoals Daniel met zijn vrienden. Wie op zijn knieen zit, kan immers niet meer schoppen.

Zoals God toen aan Daniel openbaring gaf, zo doet Hij dat nog steeds, door de gaven van de Geest, voor iedere Geestvervulde gelovige, beschikbaar. Woorden van kennis en wijsheid, horen ons niet te verbazen, maar dagelijkse kost te zijn. Wanneer wij kennis over het onbekende van iemand ontvangen en dat, in liefde, delen, zullen zij hun hart openen en erkennen dat God de levende God is. Ook in deze gave mag je oefenen en je er naar uitstrekken. maar vergeet nooit je dank te uiten en God de eer te geven, zoals onze vriend dat deed. Want dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

Lees hier het verslag van onze evangelisatie actie van zaterdag 26 juni https://wp.me/p5NqWK-wZ

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like  deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws