Zo lief

Leave a comment Standard

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Joh.3:16 HSV

Lezen: Joh.3:1-21

Je kent misschien wel het gezegde: 1 kind is geen kind, wat uitdrukking geeft aan hoe kostbaar een kind is, zeker als het je enige kind is. Want als je het verliest heb je niets meer. Dat was zo ook met Vader God. Toen het plan, wat Hij met Adam en Eva had, was mislukt omdat zij, en met hen de gehele mensheid, in zonde vielen, en dus hun doel misten, mislukte. Toen was er nog maar 1 oplossing: dat een rechtvaardige zou sterven voor onrechtvaardigen. En Hij zond Zijn Zoon, en Jezus ging, het was een initiatief van Beiden, van de totale Drie-eenheid.

Dat evangelie staat hier in deze tekst. Als je deze uit je hoofd kent, en wie kent die nu niet, dan kan je in feite het evangelie uitleggen. Want het was liefde, zo’n oneindige liefde voor de mensheid dat God Zijn enige Zoon opofferde opdat wij zouden leven, dat Jezus Zijn leven gaf, opdat wij zouden leven. Daarom is Zijn Naam ook Jezus, zo je wilt Yeshua, want dat betekent: God redt.

Wij kunnen onszelf niet redden, met geen mogelijkheid, dat zagen we gisteren al. Ieder mens heeft gezondigd en mist daardoor Gods heerlijkheid. Maar God gaf Zijn Zoon, opdat iedereen, die in hem gelooft, niet verloren hoeft te gaan, niet te gronde wordt gericht, niet in het verderf wordt gestort, maar eeuwig leven heeft. Niet krijgt, ooit eens, maar heeft!

Op het moment dat je gaat geloven, ook al is het maar zo pril, HEB je het eeuwige leven. Er zijn mensen die wel eens bezwaar maken, als we tegen de mensen op straat zeggen dat ze op weg zijn naar de hemel, een kind van God geworden zijn als ze het gebed om redding hebben gebeden. Dat kan toch zomaar niet, dat moet toch worden uitgewerkt?

Dat zal best, maar het begint met dat ene zaadje van geloof. Ik denk dat we straks boven in de hemel mensen zullen zien rondlopen van wie we het nooit hadden verwacht, omdat Gods genade zoveel groter is dan onze leerstellingen. Iedereen, die de Naam van de Here aanroept, zal worden gered! Dat zegt het Woord. Meer heeft God niet nodig. Ieder die gelooft wordt niet meer veroordeeld, wordt uit het oordeel gehaald, want Jezus is niet in de wereld gekomen om te oordelen, maar om haar te redden, zegt vers 17. En zoals Hij gezonden is, zo zijn ook wij gezonden. Dus niet om te oordelen, maar om de mensen bij Jezus te brengen. En vertrouw er dan maar op dat Hij, die in al deze mensen een goed werk begonnen is, dat ook zal voltooien.

God is liefde, en zo lief had Hij de wereld. Vul bij de wereld nu eens je eigen naam in,…. Zo lief had God mij. Je bent geliefd en door in Hem te geloven word je Zijn kind, zo eenvoudig is het, mooi he!

Wil je deze tekst uitdragen. Bestel dan het t-shirt met deze tekst, mooi vormgegeven op http://www.Xshirts.nl

(eerder verschenen op 24 april 2018)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=88B22805C063E0EA!3482&ithint=file%2cdocx&authkey=!AAgr3FistES-VK0 of onze website
https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Eeuwigheidswaarde

Leave a comment Standard

Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht. Wat er is, was er al, en wat er zijn zal, is er al geweest. God zoekt wat voorbijgegaan is. — Prediker 3:14-15

Lezen: Prediker 3:1-15

Prediker is best wel een moeilijk boek. Dit hoofdstuk begint met wel een van de bekendste gedeelten. Ooit werd het een hit door de Byrds in ‘Turn, turn, turn’ wat trouwens ook een geweldige Sheila Walsh uitvoering kent.

Maar ook deze tekst is van een geweldige diepte: Alles wat God doet is voor eeuwig, met andere woorden, het is niet zo vluchtig als wat een mens doet. Vandaag zijn we dit en morgen vinden we weer wat anders. De dingen die Hij doet hebben eeuwigheidswaarde.

En wij kunnen er maar beter van afblijven, we kunnen er niets aan af doen en niets aan toevoegen. Destijds postte ik het verslagje van een evangelisatie actie van de dag ervoor. Daarin vertelde ik dat we 19 personen tot Jezus hebben geleid. Ik weet dat mensen daar soms hun schouders of wenkbrauwen bij ophalen en hun bedenkingen hebben.

Maar als ik dit zie in het licht van deze tekst, dan bemoedigt mij dat zeker. Ik ga ervan uit, dat wanneer iemand gevraagd heeft aan Jezus om in zijn of haar hart te komen, dat Hij dat dan ook doet. (Openbaring 3:20) En lieve mensen, dat heeft eeuwigheidswaarde! Want eenmaal in je hart, gaat Hij er nooit meer uit. Net zo min als we iets kunnen doen om Gods genade te verdienen, kunnen we ook iets doen om zijn genade te verliezen. Het is een geschenk en eens gegeven, blijft gegeven!

Daarom, hoe het leven van deze mensen verder ook zal verlopen, ik zal ze eens ontmoeten, in de hemel, waar ze zullen zeggen: dank je, dat je de moeite hebt genomen om toen en toen, daar en daar te gaan staan, want omdat jij dat deed, ben ik nu hier. Niet omdat wij dat deden, maar omdat het Gods werk is! En dat is de trouw van God, voor eeuwig.,

(eerder verschenen op 1 mei 2016

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem da;meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=88B22805C063E0EA!3482&ithint=file%2cdocx&authkey=!AAgr3FistES-VK0 of onze website
https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Vergeving van zonden

Leave a comment Standard

Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. — Handelingen 13:38-39 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hand. 13:15-39

Paulus komt aan in Antiochie en mag, maar Joods gebruik, een woord van bemoediging spreken als gast in de synagoge. En ja, als je Paulus het woord geeft, dan mag je het evangelie verwachten. En dat brengt hij ook, onomwonden, duidelijk en helder, voor een ieder die het horen wil en zelfs voor hen die het niet horen willen.

En de kern van het Evangelie, het goede nieuws is, dat we nu al vergeving van zonden ontvangen en dat we ons daar niet voor uit de naad hoeven werken, maar dat we het gratis ontvangen, als een geschenk, want dat is genade!

Je komt mensen tegen, als je op straat evangeliseert, die denken, ook in het christelijk geloof, dat je naar de hemel gaat omdat je het goed gedaan hebt. En als je sterft dan mag je hopen dat de weegschaal naar de goede kant doorslaat, zo niet dan heb je pech. Hoe we daar in geslaagd zijn dat beeld bij mensen er in te pompen is mij een raadsel, want het is net zo misleidend als de islam, die dat ook denkt en iedere andere religie. En ja, als je dat denkt dan is geloven een religie. Maar God heeft een hekel aan religie. Waar Jezus mee overhoop lag tijdens Zijn leven waren de religieuze leiders uit die tijd, en Hij was te vinden bij de tollenaren, de hoeren en de zondaren.

Maar wij ontvangen vergeving van alles wat we verkeerd hebben gedaan door ons geloof. Als we in de Here Jezus geloven, Hem hebben aangenomen als onze Redder en Verlosser, dan zijn al onze zonden vergeven. Ook al probeert de aanklager je ze telkens weer in herinnering te brengen, ze zijn weg, in de zee van vergetelheid geworpen, achter Gods rug. Schoongewassen door het bloed van Jezus. De offers in het Oude Testament konden de zonden alleen maar bedekken, maar het bloed van Jezus wast ons en er is geen spoortje meer van te ontdekken.

Dat, lieve mensen is het evangelie van de Opgestane Heiland, wie gelooft zal gered zijn, ís gered. En van daaruit gaan we een ander leven leiden en worden we geheel anders.

Als we de boel omdraaien krijgen we een en al frustratie en eigen gerechtigheid en religie. Maar God wil relatie, omdat Hij zoveel van ons houdt. Ook van jou, wees gezegend vandaag.

(eerder verschenen op 27 oktober 2019)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem da;meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=88B22805C063E0EA!3482&ithint=file%2cdocx&authkey=!AAgr3FistES-VK0 of onze website
https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Boos worden, boos blijven

Leave a comment Standard

Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats. Efeze 4:26-17 HSV

Lezen: Efeze 4:20_32

Deze tekst komt weer uit het ‘Gij Geheel Anders’ rijtje. Want we kunnen boos worden en op zich kan dat geen kwaad. Maar wanneer dat gebeurt moeten we niet zondigen en ons door die boosheid laten leiden. De Here Jezus ontstak ook in toorn, toen Hij zag hoe men het Huis van Zijn Vader had laten worden tot een plek waar mensen werden uitgebuit en geld werd afgetroggeld. Hij nam een eind touw en joeg iedereen weg, gooide de tafels om van de geldwisselaars, kortom Hij hield flink huis.

Dus boos worden mag, maar we moeten ons niet door die boosheid laten leiden. We moeten ons ook afvragen waarom we boos worden. Is het terecht of onterecht? Is ons kwaad aangedaan, of heeft men een gevoelige snaar geraakt? Zit er misschien nog iets uit ons verleden, wat nog niet verwerkt is. Als we zijn gaan geloven zijn we, als het goed is, dood. Als we boos worden omdat onze eer geraakt is, zijn we nog niet dood genoeg:-) maar moeten we nog meer sterven aan onszelf.

Maar als we dan boos zijn, mag er geen nachtje over heengaan. Sterker nog, het moet weer goed zijn voordat je gaat slapen. Dat geldt in het normale leven, maar zeker in een huwelijk, bij een man of een vrouw.

Stel, degenen waar je boos op geworden bent sterft die nacht? Dan is er nooit meer een kans om het goed te maken… Moet je toch niet aan denken? De Bijbel is gewoon ook heel praktisch.

We moeten onze boosheid, zelfs ons gelijk niet willen koesteren. Dan bieden we een kans voor de tegenstander om dat eitje uit te broeden en ligt bitterheid op de loer met alle gevolgen van dien.

Mijn moeder zei altijd: ‘kwaad worden is menselijk, kwaad blijven is duivels’. Zoals zo vaak had ze gelijk. Zijn er nog onvereffende rekeningen uit het verleden? Reken er gauw mee af, ook al kost het je misschien je trots en waardigheid, maar als je echt met Christus gestorven bent, moet je die al niet meer hebben…. Geef de duivel ook maar geen centimeter ruimte, ruim het op en reken er mee af. Voor je eigen bestwil en omdat je nu eenmaal Geheel Anders bent!

(Eerder verschenen op 11 januari 2018)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem da;meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=88B22805C063E0EA!3482&ithint=file%2cdocx&authkey=!AAgr3FistES-VK0 of onze website
https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Vesting

Leave a comment Standard

De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. — Nahum 1:7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Nahum 1:1-8

Deze mooie woorden, in de tekst van vandaag, komen uit een bijbelboek wat niet zo bekend is. Nahum kreeg een last van God om te profeteren tegen Nineve. De profetie kwam uit in 612 voor Christus, toen deze hoofdstad van het Assyrische rijk ten val werd gebracht.

Maar midden in de teksten over een toornige God, die de zonde niet ongestraft laat, maar die ook geduldig is, staat deze tekst. Dat de HEERE goed is: JHWH Tov, dat Hij een vesting is op de dag van de benauwdheid, dus in gevaar, in stress, in zorgen. Hij kent hen, die tot Hem de toevlucht nemen. 

Dat kennen is het sleutelwoord. Het is niet alleen dat je Hem kent, weet wie Hij is, maar het gaat om relatie, heel intiem. Dit woordje wordt ook wel gebruikt om een seksuele relatie te omschrijven. Maar het heeft ook ‘zorgen voor’ in zich, wat de BasisBijbel (zie plaatje) gekozen heeft. En dat is toch geweldig!?

Als we Hem kennen, een relatie met Hem hebben, dan zorgt Hij voor ons als we bij Hem de toevlucht nemen, als we dus op Hem vertrouwen. Dan gaat Hij een oplossing geven, in wat voor nood je ook zit. Want Hij is goed, weet je nog? Hij is een Toffe God! Niets en niemand gaat Hem te boven. Trouw en barmhartig. Dus wat er ook in je leven speelt: schuil bij Hem, werp je zorgen op Hem zoals al beschreven in Zorgverzekering en vertrouw erop dat het goed komt, geloof heet dat.

Want Hij kent je en Hij zorgt voor je. Dus wat zitten we dan nog te mauwen? Schouders recht en ertegenaan! Wij hebben een God Die voor ons zorgt en wie zou dat nu beter kunnen doen?

(eerder verschenen op 8 april 2019

—————————————————-—————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem da;meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=88B22805C063E0EA!3482&ithint=file%2cdocx&authkey=!AAgr3FistES-VK0 of onze website
https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Van de dag

Leave a comment Standard

Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus. 1 Tessalonicenzen 5:8-9 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Tes.5:1-11

Wij zijn van de dag, bij de tijd, nuchter en bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de helm van de zaligheid, de helm van het heil. Want of je het nu wilt , leuk vindt, of niet, er is een oorlog gaande. Om ons mensen van de dag, zand in de ogen te strooien, te verblinden en gek te maken.

De helm beschermt je hoofd, je denken, en als het de helm is van de redding, van het heil, dan is dat een zeker weten dat je gered bent en een kind van God, zodat je je positie weet en het gevecht aan kunt gaan met de vijand. Maar als je dat niet weet loop je dus als een malloot over het slagveld en ben je een prooi voor de vijand. Weten dat je een kind van God, dus ook een erfgenaam, bent, doet je je positie weten en je bent wakker en waakzaam, geleid door de Opperbevelhebber, de Heilige Geest. En als we ons borstharnas van geloof en liefde dragen, dat ons hart beschermt, dan weten waarvoor we het doen, uit liefde voor God en onze naaste.

Want we zijn niet bestemd tot toorn maar tot redding, en redding is hier weer dat Griekse woordje soteria, wat niet alleen redding, maar ook verlossing, genezing, bevrijding enz. betekent! Jammer is dat het altijd en alleen maar met zaligheid wordt vertaald, want dat is maar een part of the deal, maar het andere hoort er ook bij.

En als je begrijpt dat je bestemd bent om genezen en gezond te zijn, dan ga je er achter aan, net zolang tot je het hebt, want het hoort bij je bestemming. Omdat deze teksten in het licht van de wederkomst staan denken velen dat het alleen voor straks is. Welzeker, straks is alles volmaakt, maar nu hebben wij, die onze positie weten, de taak om te zorgen dat Gods wil gedaan wordt op aarde, zoals het in de hemel al gebeurt. Zo al eens het ‘Onze Vader’ gebeden? Dan wordt het een opdracht. Een opdracht om, net als de Here Jezus, de werken van de duisternis te verbreken. 1Joh.3:8 Want wij behoren niet bij de duisternis, bij de nacht, wij zijn van de dag, van het licht, het Licht der wereld.

Dan is geloven niet saai, maar is het 1 groot avontuur. Ga je mee?

Als je de Bovennatuurlijke Discipelschap training gaat volgen van Operatie Sneeuwbal, dan gaan we je deze dingen leren tot te passen en uit te voeren. Nog niet opgegeven? Hier vind je meer informatie: https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=88B22805C063E0EA!3482&ithint=file%2cdocx&authkey=!AAgr3FistES-VK0

Je leert er de wereld te veranderen, … doen hoor!

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem da;meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=88B22805C063E0EA!3482&ithint=file%2cdocx&authkey=!AAgr3FistES-VK0 of onze website
https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

(eerder verschenen op 27 maart 2019)

Bidden, begeren, geloven

Leave a comment Standard

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. — Marcus 11:24

Lezen: Marcus 11:19-26

In dit gedeelte geeft de Here Jezus ons een aantal sleutels met betrekking tot het verhoren van onze gebeden. Dit naar aanleiding van de vervloeking van de vijgenboom, die veronderstelde vrucht te dragen, maar dat niet deed. ‘s Avonds komen ze weer langs die pek en de boom is verdord. Dan zien we dat we moeten spreken tegen het probleem, tegen de berg, wil die opgenomen worden. Dus geen ‘Here, wilt U dit of dat’, nee, spreken in de autoriteit.

Het volgende vers zien we dat onvergevingsgezindheid een blokkade kan zijn in het verhoren van onze gebeden. We zeggen misschien wel eens te snel dat God niet verhoort, maar soms moeten we onszelf onderzoeken of er blokkades zijn waarom Hij niet kan verhoren…..

En vandaag zien we dat we drie dingen moeten doen:

1) Biddend begeren. Bidden is 1 ding, maar begeren betekent dat je het wel ontzettend graag wilt hebben of zien dat het gebeurt. Daar zit dus een keiharde noodzaak in. Vaak bidden we en dreunen ons lijstje af, maar is er echt die dringende noodzaak, dat begeren, dat zo ontzettend graag willen? Dan komt het er op aan, kan het ons ook wat kosten en kijken en bidden we, net zo lang totdat er iets gebeurt.

2) Geloven. We moeten geloven dat God wil en zal verhoren. In het vorige vers komt dat geloof ook al om de hoek kijken; ‘en in zijn hart niet twijfelt’ Twijfelen wordt vaak wel het nieuwe geloven. We mogen twijfelen, wordt er dan gezegd, maar ik vind dat nergens terug in het Woord. Willen we dat er dingen veranderen als we bidden, dan zullen we moeten geloven dat God zal verhoren. Zeker als we ten volle overtuigd zijn, dat we bidden naar Zijn wil. Het “Uw wil geschiee’ is dan geen escape, maar een vast geloven.

3) en we moeten ontvangen. In geloof, ook al zien we het niet. Daarom is het goed om je gebed al in een dankgebed te veranderen, voordat je de verhoring hebt gezien. Maar je ziet het al in je Geest. De plaats waar de Here Jezus de wonderbare spijziging deed wordt door Johannes genoemd: de plaats waar Jezus dankte voor het brood. Dus Hij dankte eerst, voordat de menigte erdoor gevoed werd.

Dat is geloof hebben, dat je al uitgaat van de verhoring, voordat je het met je eigen ogen hebt gezien. Als we zo gaan bidden, dan gaan er dingen veranderen, omdat we autoriteit en geloof gaan samenvoegen. De tegenstander heeft dat niet graag en wil dat dit onder de korenmaat blijft. Maar als alle gelovigen zo gaan bidden, dan gaan we dingen zien gebeuren, dan komt God in beweging, evenals de boze, want hij zal moeten wijken, niet alleen voor de Naam van Jezus, maar voor ieder gebed, wat een gelovige biddend begeert en gelooft.

Dan wordt de kerk weer de belangrijkste factor in een stad, omdat we geen staart meer zijn, maar kop, de leiding nemen in gebed en situaties niet meer vanzelfsprekend vinden, maar veranderen naar Gods Wil!

Ik hoor graag je getuigenissen van een veranderende manier van bidden! En deel dit zoveel als je wilt, want het is zo belangrijk!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

(eerder verschenen op 3 november 2017)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen!
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Scherp blijven

Leave a comment Standard

IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste. — Spreuken 27:17

Lezen: Spreuken 27:11-21

Elkaar scherp houden, dat is wat deze tekst zegt. Dat betekent dat het ook wel eens pijn kan doen. Maar aan mooipraterij heeft niemand iets.

Elkaar scherpen, zoals ijzer ijzer scherpt. Mijn vader was vroeger broodbezorger, langs de deur en had dus altijd een scherp broodmes bij zich. En van tijd tot tijd sleep hij dat door er met een ander mes langs te gaan. Daarna kon je er weer een brood mee doorsnijden, maar daarvoor spatten de vonken er van af. Ken je nog die oude scharensliep, die langs de deur kwam? Ook daar zag je de vonken afspatten als het mes langs het ijzeren wiel werd gehaald.

Dus het mag best vonken in een relatie. We mogen elkaar de waarheid zeggen, de vraag is alleen of we dat willen. Want het kan best pijn doen. Het moet dan daarom ook altijd positief, in liefde en opbouwend zijn, zonder wijsneuzerij. Het mooie van de messen van mijn vader was, dat ze allebei scherp werden. Dus degene die sleep en degene die geslepen werd. En zo zou je deze tekst moeten lezen, dat het voor beiden goed is. De reden moet zijn dat men er op vooruit gaat, scherper wordt. Scherper in je karakter, in je gedrag, in je omgang met mensen.
Het probleem is echter dat we daar niet meer zo goed tegen kunnen. We vinden allemaal dat we al goed genoeg zijn. Het heeft dus ook te maken met het feit of je corrigeerbaar wit zijn, of positief gezien: er wat van wil leren.

Zodra we op het punt zijn aanbeland dat we denken alles te weten, ligt gezapigheid op de loer en binnen de kortste keren zijn we onze scherpte kwijt en zo bot als ik weet niet wat. Wil je scherp blijven, ook in je relatie met God, is het goed om vriendschappen te hebben met mensen die je, in liefde, de waarheid durven zeggen. En wij moeten altijd er op gespinsd blijven om weer te leren, dan zijn we scherp, blijven we scherp en worden we alleen maar scherper. Zodat we het Woord van God scherp kunnen snijden, als een tweesnijdend zwaard, vlijmscherp

(Eerder verschenen op 3 Augustus 2017

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen!
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Zoals Hij is

Leave a comment Standard

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.

1 Johannes 3:2

Lezen: 1 Johannes 3:1-11

Zijn zoals Jezus is, dat is het doel van Hem navolgen, Zijn discipel zijn. En dat gaat met vallen en opstaan. De ene dag beter dan de andere, maar helemaal lukt het ons niet. Alhoewel, des te meer ruimte wij de Heiige Geest zullen geven om dat te doen, des te meer het ons zal lukken. In eigen kracht zal het zeker niet gaan, maar met de Opstandingskracht van Jezus toch wel een heel eind.

Maar er komt een dag, dat we volledig aan Hem gelijk zullen zijn: zonder zonden, geheel rechtvaardig, in het Koninkrijk van God, als Hij teruggekomen is om ons te halen. Dan zullen we Hem zien, zoals Hij is: de verheerlijkte Christus. Hoe dat allemaal zal zijn is slechts gissen, maar dat het geweldig zal zijn staat buiten kijf.

Als je mij een beetje kent, dan weet je ook dat ik dat allemaal prachtig vind en mij er ook wel naar uitstrek, maar dat het mij geenszins afhoudt om vandaag de dag al aan Zijn Koninkrijk en de komst daarvan te werken. Het ‘stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’ is niet mijn ding. Christendom moet vandaag de dag het verschil maken. Ik, wij, moeten vandaag op de door God aangestelde plaats, het verschil maken.

Te vaak is de wederkomst als een zoethoudertje gebruikt om te berusten in situaties die onveranderbaar lijken, maar bij God is alles mogelijk. Deze tekst spoort me alleen maar aan om nu nog meer te streven om op Mijn Heiland te lijken, door de dingen te doen die hij deed en waar Hij ons belooft heeft dat we toch minstens dezelfde dingen zouden kunnen doen. Wederkomt? Prachtig, maar ik wil dat vandaag mensen Hem zullen zien, zoals Hij is, door mij heen, in Gods Kracht.

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

(eerder verschenen op 6 november 2017)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen!
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Eensgezind

Leave a comment Standard

Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, + en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. 1 Kor.1:10

Lezen: 1Kor.1:10-17

Het moet toch voor de Here God verschrikkelijk zijn dat Zijn kerk, gemeente, zo ontzettend verdeeld is. Het geeft ook zo’n verwrongen beeld af aan de wereld, de mensen die Hem (nog) niet kennen. In het hogepriesterlijk gebed noemt de Here Jezus juist die eenheid als het kenmerk waardoor de wereld zal erkennen dat de Vader Hem gezonden heeft.

Maar het kan wel! In augustus 2018 zijn we bij de Power and Love School geweest en, opnieuw, toegerust om het evangelie nog krachtiger te brengen. We waren met zo’n 1500 man, met maar één doel: Jezus verhogen en Hem verkondigen aan een verloren en stervende wereld. Hij was het dan ook, Die, samen met de Vader en de Zoon, centraal stond, in iedere boodschap, die we hoorden. En mensen gingen de straat op, die elkaar niet kenden en van verschillende denominaties waren, met dat doel. Heerlijk om te zien dat het kan.

In september 2018 kwamen alle evangelische- en pinksterkerken van Rotterdam bij elkaar voor een dag van verootmoediging, om in eenheid Gods aangezicht te zoeken en te verootmoedigen. Geweldig, dat zet iets in beweging in de geestelijke wereld.

We zullen onze strijdbijlen moeten begraven en onze geschilpunten moeten inslikken, willen de wereld bereiken met dat kostbare, rijke en volle evangelie van onze opgestane Heiland. Niet zoeken wat scheidt, maar wat bindt.

Dan zal de wereld zien dat de Here Jezus door de Vader gezonden is, tot verlossing van allen, die dreigen verloren te gaan. Dat is een hele verantwoording, die we met elkaar dragen. Er hangen mensenlevens vanaf!

(eerder verschenen op 1 september 2018)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen!
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031