Bovennatuurlijk, natuurlijk.1

Leave a comment Standard

facebook.com/events/2038274492941663/

Advertenties

Meer genade en vrede

Comments 5 Standard

Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere.- 2 Petrus 1:2 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2Petr.1:1-15

Vanaf vandaag geen podcast meer, er is te weinig belangstelling en dat weegt niet op tegen de tijd die er in zit. Ik stop overigens helemaal met de Opfrissers . Ik doe het nu bijna 8 jaar, als het niet langer is, en de inspiratie is een beetje op. Ik treed in herhaling. En de website geeft voldoende teksten om het nog eens na te lezen. Dit zal dus mijn laatste Opfrisser zijn.

En dan is de zegenbede van Petrus dus een hele mooie afsluiter.

Dat Zijn genade en vrede steeds meer en meer voor alle lezers vermeerderd moge worden, want er is altijd meer. En door Hem te kennen, de Vader, de Here Jezus en de Heilige Geest, wordt dat ook zo. Hoe meer we Hem leren kennen, hoe meer genade en vrede we zullen ontvangen. Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding, dat is wat we nodig hebben. En hoe leren we Hem kennen? Vanuit relatie. En hoe meer we daar in investeren, des te meer we Hem gaan leren kennen. Dat doe je o.a. door je stille tijd, je lezen in de Bijbel, je gebed, je luisteren naar Zijn stem, allemaal onderwerpen, die ik de afgelopen jaren heb besproken en aangehaald.

God is een God van relatie, Hij is geïnteresseerd in onze handel en wandel, tot in detail.

Zorg daarom dat je altijd dicht bij Hem blijft, dat is het veiligst en dan komt die groei in vrede en genade vanzelf.

Ik wens jullie allemaal Gods zegen

Arie

Kom tot inkeer

Leave a comment Standard

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, — Handelingen 3:19 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hand. 3:11-26

Dat was me wat. Die man die al sinds mensenheugenis bij de Schone Poort zat, verlamd en bedelend, was in 1 klap genezen. Petrus en Johannes waren langs komen lopen en hij had hun om een aalmoes gevraagd. In plaats daarvan had Petrus gezegd dat hij geen geld of goederen had, maar dat hij, wat hij had, aan hem zou geven: genezing! In de naam van Jezus de Nazoreer, sta op en wandel. En hij trok hem omhoog en de man liep!

En iedereen liep te hoop en Petrus grijpt de kans aan om de Blijde Boodschap te vertellen. Vol van de Heilige Geest, uiteraard. Verschuilden ze zich nog een paar weken geleden en hadden ze de deur op slot, nu spreken ze vrijmoedig een hele mensenmassa toe. Het verschil tussen wel of niet vervuld zijn met de Heilige Geest!

En hij windt er geen doekjes om!

Kom tot inkeer en bekeer u, opdat je zonden uitgewist worden, is zijn boodschap. Een boodschap van bekering aan religieuze Joden, ze waren tenslotte in de tempel. En hij noemt het bij naam: jullie hebben Jezus vermoord, jullie hebben om Barabbas gevraagd. Maar er is redding, kom tot inkeer en bekeer je, draai je 180 graden om. En als je dat doet, worden je zonden uitgewist.

Dat was de boodschap toen, dat is de boodschap nu. Een van de mooie dingen die je mag zeggen als je iemand tot Jezus hebt geleid is dat alles wat ze tot nu toe verkeerd hadden gedaan is schoongewassen door het bloed van Jezus. En niets wast schoner dan Zijn kostbaar bloed.

Als er dan nog zonden uit het verleden te binnen komen kan dat uit 2 bronnen komen. De eerste is dat de satan, wat aanklager betekent, je aanklaagt en je voelt je schuldig. Maar op grond van het vergoten bloed van Jezus mag je hem de deur wijzen, want ze zijn uitgewist.

Maar ook kan de Heilige Geest je nog dingen in gedachten brengen, waar je misschien nog iets recht moet zetten, mensen om vergeving vragen of dingen op een andere manier herstellen wat je door je zonden hebt kapot gemaakt. Zacheus betaalde iedereen terug, weet je nog? Maar de Heilige Geest doet je nooit schuldig voelen. Schuld komt van de aanklager en helaas helpen onze broeders en zusters hem ook nog wel een handje…

Maar vergeving is niet het enige wat je ontvangt, zegt onze tekst, er komen ook tijden van verkwikking. In die tijd waren de joden erg met zonden bezig, er moesten ook offers worden gebracht. Maar als je zondelast eenmaal van je afgenomen is, drukken ze niet meer op je. Je bent je last kwijt.

Maar ook de last van het leven kunnen we bij Jezus laten, Hij zegt toch dat we naar Hem toe mogen komen, als we vermoeid en belast zijn en Hij zal ons rust geven. Dat moeten we ze er ook wel laten en niet mee terug schouwen.

Komen tot Jezus heeft een totale verandering, transformatie tot gevolg. Een nieuwe mens, want als je Hem aangenomen hebt ben je nooit meer dezelfde.

Heb je dat nog nooit echt gedaan? Ga dan naar www.gratisgeschenk.nl en doe het nu! Stel het niet langer uit, vandaag is de dag!

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Water scheppen

Leave a comment Standard

U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen: Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is. — Jesaja 12:3-4 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jesaja 12:1-6

Water, van levensbelang, schoon water zeker en in Nederland hebben we dat in overvloed. Na de droogte van vorig en dit jaar is er de afgelopen weken weer heel veel gevallen en staat het her en der weer in plassen op het land.

In de bijbel is water vaak een beeld van de Heilige Geest, zo ook in deze tekst. Wanneer we denken aan Joh.7:37 en 38 waar de uitnodiging van de Here Jezus klinkt dat wie dorst heeft, naar Hem moet toekomen, zodat er water uit ons binnenste zou stromen, vindt zijn oorsprong in het Loofhuttenfeest, waar deze tekst werd geciteerd.

En dat sloeg op de Heilige Geest, die toen nog moest komen, maar die wij inmiddels in rijke mate tot onze beschikking hebben.

Hier wordt daar dus al over geprofeteerd: met vreugde water scheppen. Een van de kenmerken van de Heilige Geest is blijdschap. Soms uit zich dat in onbedaarlijk lachen, wat heel bevrijdend kan werken, heerlijk is dat, wanneer je dat overkomt.

Met vreugde water scheppen. Je moet er dus wel iets voor doen, je moet het scheppen. Alhoewel het een en al genade is, moet je wel dorst hebben naar (meer van) Gods Geest en je er naar uitstrekken. En dan geeft Hij Zijn Geest, niet met mate, maar overvloedig, je wordt er mee overspoeld! Soms zodanig dat je niet meer kunt blijven staan. Maar ook dat kan bevrijdend en helend werken.

En het gevolg is dat je niet meer kunt zwijgen, je blijft Hem loven, prijzen en danken en je maakt Zijn daden bekend, onder de volken, dus onder iedereen, of ze het nu horen willen of niet. Want Zijn Naam is hoog verheven. Er is onder de hemel geen andere Naam gegeven door wie wij moeten zalig worden, dan de Naam van Jezus. En dat moet iedereen weten, toch?

Laat die dan ook klinken, schaam je er niet voor en zorg dat je dat water geput hebt, want er is genoeg, tot overlopens toe! Water is van levensbelang, en het levende water dat God uit Zijn bronnen van redding geeft evenzo voor ons geestelijk leven. Heb je het gevoel dat het maar dor en droog is, dat de vreugde ontbreekt? Ga er dan achteraan, laat je (misschien wel opnieuw) vullen met de Heilige Geest! En de droogte verdwijnt, de blijdschap komt terug. Halleluja!

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Kracht in zwakheid

Leave a comment Standard

‘Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.’ 2 Korinthe‬ ‭12:9‬ ‭HSV‬‬

Lezen: 2Kor.12:7-10

Een veel gebruikte tekst in christelijk Nederland, zeker in het kamp van de berusting. Want men heeft gebeden en het niet ontvangen, dan is Zijn genade dus maar genoeg. Maar de tekst stopt daar niet, gaat juist verder. Was die doorn in het vlees een ziekte?

Als je de Context van heel 1Kor.12 leest dan kom je erachter dat het juist de volksgenoten van Paulus waren, die hem achterna reisden en overal de leer van de genade, de rechtvaardiging door het geloof alleen, probeerden te ontkrachten. En dat deed Paulus pijn, omdat het mensen waren, die hij innig liefhad. Hij wilde zelfs wel zijn plaats in de hemel afstaan voor hen, nu dan moet je toch wel echt veel van iemand houden!

Zijn zwakheid was dus geen lichamelijke zwakheid, hij had niets aan zijn ogen etc., allemaal fabeltjes. Hij voerde de strijd tegen zijn eigen volk en dat sloopte hem, maar hoewel hij God daar dus 3 x voor gebeden had, bleef dat stukje pijn in zijn leven.

En dan is Gods genade genoeg en mag je weten dat wij, juist in onze zwakheid sterk kunnen zijn, in en door Hem, opdat de kracht van Christus, de Heilige Geest dus, in ons komt wonen.

Als we zelf sterk zijn, alles weten en kunnen handelen, hebben we Hem niet nodig, maar als we zwak zijn, moeite hebben met dingen, niet zo over ons geloof of de Heiland delen, omdat het ons ‘ding’ niet is, juist dan hebben we de Heilige Geest nodig.

Want we hebben de belofte dat we kracht zullen ontvangen en Zijn getuige zullen zijn als de Heilige Geest over ons komt. Paulus verlangde in zijn bediening naar (nog) meer van Zijn Geest. Want er is altijd meer. Wees niet tevreden met wat je hebt maar strek je uit naar meer, zeker als dat betekent dat moet erkennen dat je het zelf niet kunt. Dat is zwakheid en dat haaks op. ons trotse hart. Maar erken en herken het maar bij jezelf: zonder Hem kan ik niets, ik heb genoeg aan Zijn genade, want ik hoef het niet zelf te doen, prijs de Heer daarvoor, want dan zou het faliekant mis gaan. Maar door Zijn altijd overvloedige genade, mogen we ons uitstrekken naar meer van Zijn kracht. Dus niks berusting, ertegen aan, in Zijn kracht sterk!

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl