3 wapens

Leave a comment Standard

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. — Openbaring 12:11 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Openb. 12:7-12

Wat hebben we een geweldige wapens in een geweldige strijd. Want of je het nu leuk vindt of niet, we zijn verwikkeld in een oorlog. En je kunt de kop in het zand steken, maar kijk om je heen en naar je eigen leven. Satan is bezig om van alles te roven, je blijdschap, de vreugde om je redding, je gezondheid, je huwelijk, je baan en noem maar op. Hij gaat rond als een briesende leeuw, of zoals vers 12 zegt: hij is naar beneden gekomen in grote woede, wetend dat hij nog maar weinig tijd heeft.

En naast de 7 wapens uit Efeze 6 worden er hier nog 3 genoemd

  1. Het bloed van het Lam
  2. Het woord van ons getuigenis
  3. Je leven niet liefhebben tot in de dood

1) Het bloed van het Lam, het bloed van Jezus ontwapent de aanklager van elke aanklacht tegen ons, want er is geen veroordeling meer voor wie in Christus Jezus zijn (Rom.8:1). Jammergenoeg vindt hij wel steeds hulpjes, mensen die je heel minnetjes nog even aan je verleden herinneren en je daarmee op je plaats willen zetten, maar hij heeft geen hulpjes nodig, want als het bloed van het Lam je schoongewassen heeft ben je weer zo rein als een pasgeboren baby!

2) Iedere keer als we van Jezus getuigen en er weer een ziel voor Hem gewonnen wordt, wordt het rijk der duisternis afgebroken en het Koninkrijk van God opgebouwd en uitgebreid. Daarom is (Kracht] evangelisatie zo belangrijk en is er tegelijkertijd ook weerstand tegen, logisch, het rijk der duisternis is er niet blij mee!

3) En ja, het mag je wat kosten, zelfs je leven. Want genade is gratis, maar Discipelschap kost je alles, want wie niet bereid is alles achter zich te laten kan Mijn discipel niet zijn… dus neem je kruis op en volg Hem, wat het je ook kost, misschien zelfs je leven.

Is het evangelie dat ons waard?… Of zitten we veel liever in onze comfortzone en spelen we lekker kerkje? Of zijn we bewogen met een wereld, die naar de donder gaat en zetten we alles op alles om te redden, wie er te redden valt?

De tegenstander weet wat voor wapens we hebben en hoe krachtig ze zijn, hij is er als de dood voor. Hij zal er dan ook alles aan doen om te verhinderen dat we ze gebruiken. Maar wees ervan overtuigd dat wanneer je deze wapens gaat toepassen in je leven, je de overwinning zult zien. Misschien met vallen en opstaan, maar in de kracht van de Heilige Geest, zul je overwinnen. Het woordje overwinnen is het woordje ENIKĒSAN, waarvan het bekende sportkleding merk is afgeleid.

Wij zijn, met Hem, meer dan overwinnaars. Laten we dan ook die strijd aangaan, want zonder strijd geen overwinning, voor de Rotterdammers: sterk door strijd – de wapenleus van Feijenoord- en niets en niemand kan ons scheiden van Zijn liefde!

We are the champions, my friends
And we’ll keep on fighting till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
‘Cause we are the champions of the world

Of, zoals die oude broeder mij toesprak toen ik belijdenis had gedaan: welkom in de strijd!

__________________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

Doe je mee met de SWAT – stil Winning Activation Training op 5 oktober. a.s. In Rotterdam? Geef je hier op: www.soul-winning-action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Advertenties

Niemand kan standhouden

Leave a comment Standard

HEERE, God van onze vaderen, bent U niet die God Die in de hemel is? Ja, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen U kan standhouden. — 2 Kronieken 20:6 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2 Kron.20:1-17

Er is weer eens strijd om Israel, dat was toen en dat is eeuwen later nog niet veranderd. Een coalitie van Moabieten, Ammonieten en een deel van de Meünieten trekt tegen Jeruzalem op. Koning Josafath wordt bang, maar anders dan zijn vader Asa roept hij niet de hulp in van andere koningen, maar van de HERE, Jahweh, de God van zijn vaderen, Abraham, Isak en Jacob. En hij stelt een retorische vraag: bent U niet de God, Die in de hemel is. Ja, dat is Hij, we hebben het ook zo leren bidden van de Here Jezus Zelf: onze Vader, Die in de hemelen is….

Ja zegt hij, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken.

Josafath doet wat er staat in 2 Kron.7:14: Hij roept het volk bijeen, ze verootmoedigen zich (vasten is een manier van verootmoedigen) en ze bekeren zich. En ze loven en prijzen de HERE. Want er is niemand zoals Hij, in Zijn hand zijn kracht en sterkte, en niemand kan tegen. U standhouden.

Laten we hopen dat nu ook de situatie in Israel weer nijpend is, Iran zegt kernbommen klaar te hebben en telkens weer dreigt om Israel in zee te vegen, dat ook nu Israel zich zal verootmoedigen en haar steun zal zoeken bij de HERE van de hemelse legers, want alleen bij hem is hulp te verwachten.

Maandag geldt ook in onze situatie van vandaag de dag. Want onze God is niet veranderd, Hij is gisteren en heden dezelfde, tot in eeuwigheid. Dat is een troost, daar kunnen we van op aan. Wat er ook staat te gebeuren, weet dat Hij bij je is.

En vraag aan de Heilige Geest of je niet ergens een deurtje hebt openstaan, waardoor de vijand kon binnensluipen, zo ja, doe dat dicht – verootmoediging en bekering en begin God te prijzen voor de overwinning.

Als het leger straks ten strijde trekt in dit verhaal, dan staat het praiseteam voorop en wanneer zijn beginnen met God te prijzen, wordt de vijand overvallen, niet door het leger van israel, maar door Gods leger en worden ze glansrijk verslagen.

Niets en niemand kan tegen Hem standhouden. Als we anderen vanuit die wetenschap, in geloof, dan zul je eens zien wat er gaat gebeuren!

__________________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

Doe je mee met de SWAT – stil Winning Activation Training op 5 oktober. a.s. In Rotterdam? Geef je hier op: www.soul-winning-action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

2 Kronieken 20:1-17 Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten, en met hen een deel van de Meünieten, ten strijde trokken tegen Josafat.

Toen kwam men Josafat de boodschap brengen: Er komt een grote troepenmac | Herziene Statenvertaling (HSV) | Download The Bible App Now

Vrijgekocht

Leave a comment Standard

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. — Galaten 4:4-5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Gal.4:1-7

We zijn vandaag weer eens in Galatie, de landstreek waar de gemeenten lagen aan wie Paulus deze brief stuurde. De gemeente werd geteisterd door religieuze Joden, die achter Paulus aan reisden en probeerden het zaad van het evangelie van de genade te roven door te vertellen dat men niet behouden kon worden als men zich niet aan de Joodse wetten en tradities hield. De boodschap van rechtvaardiging vanuit het geloof liep gevaar, zoals dat nu, vandaag de dag, nog steeds gevaar loopt. Steevast krijg ik commentaar op mijn stukjes als die weer eens over dit overwerp gaan. Ik ga echter nooit in discussie. Deze Opfrisser is het product van mijn stille tijd en je pakt het, of je pakt het niet. Maar ik ervaar dat God zo door mij spreekt en velen hier dan ook iedere dag mee zegent.

Het is ook zo ontzettend onwerkelijk dat we het eeuwige leven, en dat begint dus al hier, gratis en voor niets krijgen. Daar moet toch iets tegenover staan?

Het enige wat gedaan moet worden is acceptatie van het geschenk van de genade, en dat krijg je door geloof. Door te geloven dat het offer van de Here Jezus genoeg is, meer dan genoeg, om je te redden van de eeuwige straf. Jesaja profeteerde het al: de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn striemen zijn wij genezen. (Jes.53:5)

En je hoeft het alleen maar aan te nemen: Allen, die Hem hebben aangenomen heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden (Joh.1:12) Je hebt dus die macht om een kind van God te zijn.

Door aanneming, schrijft Paulus hier, adoptie dus. We zijn kinderen van God geworden op het moment dat we de Here Jezus aannamen als onze Heiland en Verlosser. Heb je dat nog niet (nooit) gedaan: Ga dan naar www.gratisgeschenk.nl en doet het vandaag!

Genade is gratis, maar het kostte Hem Zijn leven, Zijn goddelijkheid, want die legde Hij af, toen Hij geboren werd, in de volheid van de tijd. Door God bepaald, op dat moment van de geschiedenis. Niet toevallig, nee een prachtig vooropgezet plan met als doel onze vrijlating uit de gevangenis van de wet en de angst voor God om het fout te doen. Ja, je moet je bekeren, maar dat is de vrucht van de genade, niet de voorwaarde. Daar zit het verschil en vanuit die ommekeer ga je anders leven, andere prioriteiten leggen.

En ja, dat mag bij heel veel mensen wel weer eens onder de neus gewreven worden, dat we meer in vuur en vlam zullen moeten staan voor Hem, maar wat je doet in Zijn Koninkrijk is geen voorwaarde voor een plekje in de hemel. Dat is alleen te volbrachte werk, want we zijn geen slaven meer, maar zonen, met alle rechten (en plichten) navenant.

Stop dus om je uit te sloven uit angst en ga je uitsloven voor je Redder uit liefde. Het lijkt hetzelfde, maar het is het niet. God ziet het hart aan….

Hoe is je hart?

U behoor ik toe
Heer ik heb u lief
En boven alles volg ik u
Vreugde van mijn hart
Kostbaarder dan goud
Ik leef voor u, want u houdt van mij

(Opwekking 550)

__________________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

Doe je mee met de SWAT – stil Winning Activation Training op 5 oktober. a.s. In Rotterdam? Geef je hier op: www.soul-winning-action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* Of via deze link: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=qmkpbSOraSRMCLTpRUagN0PjBlAkdtk8

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Bekering en vergeving

Leave a comment Standard

Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. — Handelingen 5:30-31 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hand.5:24-33

De apostelen zijn opgepakt, omdat ze het evangelie verkondigden, iets wat hen nadrukkelijk verboden is. Maar zeiden ze al eerder, je moet God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. En ja, als je eenmaal echt een ontmoeting met Jezus hebt gehad dan kun je er toch niet over zwijgen?

En dan doen ze waar ze voor geroepen zij: ze verkondigen gewoon het evangelie, ook voor de Joodse Raad. Hoppa! Deze Jezus, die jullie dus gedood hebben, is door God aan Zijn rechterhand verhoogd tot een Leidsman en Zaligmaker. Het zelfstandig naamwoord (mnl.) archēgos betekent ‘aanvoerder, leidsman, initiatiefnemer, voortrekker’. En wat Zaligmaker, Heiland betekent mag verondersteld zijn, dat iedereen dat weet. Hij die heelt, redt, geneest, bevrijdt, voorziet etc.

Dus Hij is onze voortrekker, Degene, Die voorop gaat. En wij, als Zijn discipelen, volgelingen er achteraan. Hem volgen is dus dezelfde dingen doen, die Hij deed, en waartoe we in staat zijn, door dezelfde Heilige Geest, waarmee Hij vervuld was. Anders zou het niet eerlijk zijn. Maar wij kunnen dezelfde dingen doen (en nog groter) als we vervuld, vol, gedoopt, doordrenkt,of hoe je het ook nemen wil, van de Heilige Geest.

En niet alleen is dat gebeurd om Israel tot bekering te brengen en tot vergeving van hun zonden. Dat was het plaatje dat ze toen voor ogen hadden, maar wij weten dat het geldt voor de gehele mensheid. Ze hadden de reikwijdte van de Grote Opdracht uit Mat.26 nog niet helemaal door. Daar moesten visioenen en engelen aan te pas komen (Petrus en Cornelius, Hand. 10)

Maar dat is de boodschap van het evangelie van de Here Jezus Christus, dat men zich om moet keren naar God en dat er vergeving is van de ergste zonde(n) doordat onze Heer en Heiland ervoor gestorven is. Wat het je ook kost om die boodschap te brengen, hoeveel tegenstand je dat ook oplevert, zelf van religieuze leiders, die boodschap moet klinken, simpelweg omdat er geen andere weg is en mensen anders verloren gaan. Dat wil je toch niet pp je geweten hebben?

__________________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

Doe je mee met de SWAT – stil Winning Activation Training op 5 oktober. a.s. In Rotterdam? Geef je hier op: www.soul-winning-action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* Of via deze link: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=qmkpbSOraSRMCLTpRUagN0PjBlAkdtk8

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

‘s Morgens vrolijk zingen

Leave a comment Standard

Ik echter zal van Uw macht zingen en ’s morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid. Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde.’

‭‭Psalm‬ ‭59:17‬ ‭HSV‬‬

Stel dat ik in het hotel, waar ik nu regelmatig verblijf, vanmorgen, toen de wekker afliep, in gejuich en luide lofprijzing was uitgebroken. Ik durf wel met enige zekerheid te stellen dat mijn buren links, rechts en onder mij dit niet in dank zouden hebben afgenomen. Ik zou ook de volgende keer dat ik hier incheck een vriendelijk, doch dringend verzoek hebben ontvangen om dat voortaan niet meer te doen. En terecht, want ik zou het ook niet prettig gevonden hebben als iemand anders dat deed.

Toch zegt de psalmist hier dat hij ’s morgens vrolijk zingt van Gods goedertierenheid. Je zou maar met zo’n vrolijke Frans of Fransje getrouwd zijn…

Maar het laat wel zien dat wij, als gelovigen anders zijn dan de rest om ons heen, die niet gelooft. Ik krijg het vaak te horen dat ik altijd vrolijk ben, ook ’s ochtends.

De term “hard voor weinig, nooit chagrijnig” is de werelds variant hierop. Maar de reden van mijn blijdschap is, dat ik de Here ken, dat Hij mijn Hulp en Sterkte is en dat niets en niemand mijn blijdschap kan roven, omdat die niet van deze wereld is. Ons stralende humeur is niet afhankelijk van de omstandigheden waarin ik verkeer, maar van de aanwezigheid van God is mijn leven.

Hij is voor mij een veilige vesting geweest, in verschillende perioden van mijn leven, waarin het niet zo florisant ging. Maar was er, ondanks alles. Soms zichtbaar, tastbaar, soms alleen maar omdat ik vertrouwde op Zijn woord. Maar Hij heeft me nog nooit beschaamd.

Dus moet ik me straks inhouden onder de douche om niet luid Zijn lof te ontvouwen en Zijn goedheid te bezingen.

In ieder geval zal onze stralende glimlacht vandaag, juist op vrijdag de dertiende, het verschil kunnen maken. Omdat we ‘geheel anders’ zijn. Dankzij Hem!

__________________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

Doe je mee met de SWAT – stil Winning Activation Training op 5 oktober. a.s. In Rotterdam? Geef je hier op: www.soul-winning-action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* Of via deze link: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=qmkpbSOraSRMCLTpRUagN0PjBlAkdtk8

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Bid, zoek, klop

Leave a comment Standard

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. — Matteus 7:7-8 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Mat. 7:7-12

Hier staat het weer eens gewoon, dat als we bidden, zoeken en kloppen, dat allemaal verhoord gaat worden. Nu zijn er mensen die zeggen dat ze ergens één keer voor gebeden hebben, omdat men denkt dat als je het meerdere keren doet, dat een teken van ongeloof zou zijn. Wel niets is minder waar! De werkwoordsvorm in het Grieks geeft een voortdurende staat aan, dus blijven bidden, zoeken en kloppen totdat het verhoord is, het gevonden is en er wordt opengedaan.

Dus niet één keer en dan klaar, nee, net zo lang totdat. Denk aan de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter.

En bid niet als een bedelaar, maar bid vanuit de positie die je hebt als Koningskind. Met gezag en autoriteit. De oude, berijmde psalm 81:12 zei het al zo mooi:

Opent uwe mond, eis van Mij vrijmoedig, op Mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk Ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig!

Dat geldt ook vandaag de dag nog, en op grond van Gods woord mogen we dat dus ook van Hem vragen.

Ik weet niet met welk probleem je vandaag worstelt, maar breng het bij God. Wat het ook is, breng alles eerst bij God net zolang tot je antwoord hebt. En vergis je niet, nee, is ook een antwoord. Want misschien krijg je iets niet omdat Hij nog iets beters voor je in petto heeft!

Maar weet dat wat je krijgt goed zal zijn, lees de volgende verzen maar, je krijgt geen stenen voor brood, of slangen voor vis of schorpioenen voor eieren , je krijgt wat goed voor je is. Want Hij is een liefdevolle Vader, Die voor Zijn kinderen zorgt, iedere dag weer opnieuw. Dat moeten we wel geloven, want dat is wel het middel waarmee je gebed in verhoring kan gaan. Maar ook dan geldt: ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp,

__________________________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

Doe je mee met de SWAT – stil Winning Activation Training op 5 oktober. a.s. In Rotterdam? Geef je hier op: www.soul-winning-action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* Of via deze link: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=qmkpbSOraSRMCLTpRUagN0PjBlAkdtk8

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Ten volle overtuigd

Leave a comment Standard

Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. — Romeinen 4:21 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Rom.4

Heel Romeinen 4 gaat over Abraham, die door het geloof gerechtvaardigd werd. Abraham die alsmaar wachtte op de belofte van een kindje. En uit ervaring weet ik hoe belabberd dat is. Anderen om je heen krijgen de eerste, jij hebt niets, later krijgen ze de tweede en jij hebt nog steeds niets. En kinderloosheid leidt ook nog eens tot kleinkinderloosheid, want ook dan heb

je nog steeds niets, terwijl anderen met trots jou overspoelen met foto’s e.d.

In mijn geval zijn we tot adoptie overgegaan en ben ik nu de trotse vader van een inmiddels 32 jarige zoon, die in karakter heel erg op zijn vader lijkt en zegende God ons later met een biologisch eigen zoon, 29 inmiddels. Waarna ik later ook nog gezegend werd met een bonus zoon, die me ook nog eens opa maakte van twee geweldige kleinkinderen. Wat een genade.

Maar Abraham had de belofte: je zult de vader worden van een groot volk. En zelfs toen hij honderd was en het Sarah niet meer naar ‘de wijze der vrouwe ging’, bleven ze geloven, met een glimlach. Want hij was er ten volle van overtuigd dat God machtig was om te doen wat beloofd was. Dus geen greintje twijfel. Natuurlijk ging het mis met de eigen poging om Hagar te bevruchten, daar hebben we tot op de dag van vandaag nog last van….

maar hij bleef handelen in geloof. Want ondanks hun hoge leeftijd zullen ze toch ook zijn blijven streven naar een kindje en daar de gewenste handelingen bij hebben gedaan (netjes omschreven, toch?) want we lezen nergens van een onbevlekte ontvangenis van Izak.

Geloof is niet dat je alleen maar afwacht, geloof is handelen naar je geloof, zelfs al lijkt er niets te gebeuren.

John Wimber had voor honderden mensen gebeden, in gehoorzaamheid, en niemand genas, maar toen de doorbraak kwam was het niet meer te stuiten. Geloven is handelen, daarom zegt Jacobus ook dat geloof zonder werken dood is. Als je nooit in actie komt zul je nooit een wonder zien, door jou heen, gebeuren.

Abraham was er ten volle van overtuigd, geen spoor van twijfel. Twijfel is dodelijk voor je geloof, want dan gaat de berg niet opzij. Reken af met twijfel en geloof dat Hij het kan en dat Hij, Die in jou woont, Christus, de Hoop der heerlijkheid, jou kan gebruiken, tot Zijn eer. Geloven is actie! Kom in actie!

__________________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

Doe je mee met de SWAT – stil Winning Activation Training op 5 oktober. a.s. In Rotterdam? Geef je hier op: www.soul-winning-action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* Of via deze link: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=qmkpbSOraSRMCLTpRUagN0PjBlAkdtk8

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Verzadigd slapen

Leave a comment Standard

De vreze des HEEREN is ten leven, verzadigd overnacht men, door geen kwaad bezocht. — Spreuken 19:23 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Spreuken 19:17-23

Er is altijd nogal veel commotie over wat mensen het welvaartsevangelie noemen. Gisteren appte mij iemand over bepaalde kerken in Rotterdam waar dat verkondigd zou worden. Benny Hinn verschijnt op Facebook waarin hij zegt berouw te hebben over zijn interpretatie ervan. Maar ik mag getuigen dat wij in een dienst bij hem het bedrag gaven wat God toen in onze gedachten legde, allebei hetzelfde, en dat we sindsdien nooit meer rood hebben gestaan.

Het boek Spreuken staat er vol mee, evenals de Psalmen. Gaat dan alles van een leien dakje als je gaat geloven. Nee zeker niet. Ooit schreef ik in het lied ‘Jezus Overwint‘:

Je leven wordt dan heus geen pretje, problemen komen af en aan, maar je zult ze overwinnen, blijf volharden in Zijn Naam.

Dus hoe je uit de problemen komt is hoe je wel vaart. Daar is dus diep ontzag voor de Heer een sleutel in. Het is ten leven. Hem vrezen, ontzag hebben voor de almacht van je hemelse Vader, doet je beseffen hoe groot Hij is en hoe machtig Zijn daden zijn. Dan weet je je in Zijn hand geborgen en besef je, in afhankelijkheid, wat Hij voor je doet. Dan ga je verzadigd slapen, niet met een lege maag, rammelend van de honger, maar tevreden en gerust. Wetend dat Hij voor je zorgt, in elk opzicht. Geestelijk en lichamelijk, naar ziel, geest en lichaam.

Ja, de vreze des Heren levert wat op, het heeft gevolgen in je leven, omdat je onder Zijn zegen leeft.

Welvaartsevangelie? Niks hoor, gewoon het Woord van God, en als je dat toepast komt het goed, ieder dag weer.

__________________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

Doe je mee met de SWAT – stil Winning Activation Training op 5 oktober. a.s. In Rotterdam? Geef je hier op: www.soul-winning-action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* Of via deze link: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=qmkpbSOraSRMCLTpRUagN0PjBlAkdtk8

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.x

shirts.nl/

Ik vertrouw op U

Leave a comment Standard

‘Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken, want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste! Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U.’

‭‭Psalm‬ ‭56:3-4‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Psalm 56

Het kan je soms bang te moede zijn, dat je je belaagd voelt, doordenken, door situaties, je voelt je omringd en in de steek gelaten, je dreigt de moed te verliezen. Je lijkt wel te worden opgeslokt. Iedereen kan dat overkomen. Maar hoe gaan e ermee om, dat is de vraag.

De dichter van deze Psalm, David, wist het. Hij zit in een benarde situatie, je kunt dat lezen in 1Sam.21:10-15. Hij is gevangen genomen door de Filistijnen in Gath en zij herkennen hem als degene die zijn 10duizenden verslagen heeft. Daar moet mee worden afgerekend dus.

Logisch dat David zich omringt voelt door zijn vijanden, maar in dit alles vertrouwt hij op God. Dat is de enige juiste houding die we kunnen hebben. Wat het ook is, blijf altijd op God vertrouwen, want Hij is trouw.

Geloven en vertrouwen in de Bijbel is het hetzelfde woord. Het hoort bij elkaar. Hem vertrouwen is Hem geloven op Zijn woord, op de beloften die je misschien persoonlijk van Hem ontvangen hebt, of gewoon in wat er in Zijn Woord staat. Dat Hij altijd bij ons is, op niet zal begeven en ons niet zo verlaten, dat Hij voor ons zorgen zal, dat Zijn plannen met ons vast staan voor een hoopvolle toekomst.

Hij is zo goed, zo geweldig en zo trouw. Wat er ook gebeurt vandaag, verlies nooit je vertrouwen op Hem, want dan gaat het niet goed komen. Als Hij zegt voor je te zorgen dan doet Hij dat ook, daar kun je van op aan.

David wist dat, hij gebruikt een list, hij gedraagt zich als een waanzinnige en wordt vrijgelaten. Nu is waanzinnig tegenwoordig een modewoord en wordt het gebruikt om iets aan te duiden wat helemaal te gek is. Taal is een gek iets, maar de oorspronkelijke betekenis is dat iemand dus niet meer bij zijn verstand is, wel daar wil ik lever niet mee vergeleken worden, jij dan? Maar het helpt David uit deze situatie te komen. Of hij dat zelf verzoenen heeft, of omdat God hem hielp, dat weten we niet, maar aan de uitkomst te zien is beiden waar.

Blijf dan ook net passie en lijdzaam, maar kom in actie, handel naar je geloof!

__________________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

Doe je mee met de SWAT – stil Winning Activation Training op 5 oktober. a.s. In Rotterdam? Geef je hier op: www.soul-winning-action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* Of via deze link: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=qmkpbSOraSRMCLTpRUagN0PjBlAkdtk8

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.x

shirts.nl/

Liefhebben

Leave a comment Standard

Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. — 1 Johannes 4:11 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Joh.4:7-21

Als er 1 thema is wat telkens terugkeert in Gods Woord dan is dat wel liefde. Dat is zo belangrijk, daar kunnen we niet zonder. Het is eigenlijk dan ook zo jammer, dat we daar als christelijke kerk niet door uitblinken, maar er juist om bekend staan dat we zo verdeeld zijn en er een potje van maken. En als je sommige discussie op facebook lees, waar ik me niet aan wil branden, dan bevestigt dat alleen maar de indruk, die de wereld van ons heeft. Een van de redenen waarom het zo moeilijk is om mensen te vangen voor Jezus…. verootmoediging past ons, daaromtrent.

Want de Here Jezus sprak erover: dit is mijn gebod dat Gij elkander liefhebt, we zongen het van de week nog op Urk…

Daarom wordt het tijd om strijdbijlen te begraven en niet meer te zoeken naar wat ons scheidt, maar naar wat ons bindt. Willen we Europa gered zien worden, dan zullen we schouder aan schouder moeten gaan staan, de rijen sluiten en elkaar gaan liefhebben, ondanks de verschillen…

Maar als jij gelooft dat je alleen gered, behouden kunt worden door je geloof in de Here Jezus, de Zoon van God, dat Hij voor je gestorven is en weer opgestaan, dan zijn we broertjes en zusjes, kunnen we over heel veel dingen anders denken en ze anders vinden, maar dan hebben we een wereld te winnen voor God.

Dus als je vandaag naar de kerk gaat, groet de voorbijganger, die naar een andere gemeente gaat, wat al aan deklading misschien te zien is, en heb hem of haar lief.

Want hieraan zullen jullie herkenbaar zijn: aan de liefde.

En de bron is onze God Zelf, omdat Hij ons heeft liefgehad, kunnen we Hem en elkaar liefhebben. Dus geen opgeklopte liefde, van ik moet, dus ik zal, nee, komend en stromend vanuit de Bron Zelf, echt en puur. Dan gaan we veranderen, dan kunnen we de wereld veranderen. Zijn we er klaar voor?