Gebed verandert dingen!

Leave a comment Standard

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. — Jakobus 5:16-18

Lezen: Jakobus 5:13-2

‘We kunnen nu alleen nog maar bidden’ Je hoort dat wel eens als alles al gedaan is en dat het enige is, wat is overgebleven. Het klinkt nogal lijdzaam. We hebben alles al geprobeerd, niets werkt, dus dan maar bidden. 

Wel, als er iemand was van het ‘geen woorden, maar daden’ principe, dan was Jacobus het wel. Geloof zonder actie, werken noemt hij dat, is dood. Maar hier heeft hij het niet over gebed als laatste redmiddel, hij kent de kracht die er is in gebed. Gebed is ons machtigste wapen, mits uitgevoerd met kracht en autoriteit. Niet het lijdzame ‘ Here, wilt U’, niet het gebed van een slaaf, maar van een Koningskind, die zijn of haar positie, in Christus, kent. We bidden te vaak tot God, Die in de hemel is, in plaats te spreken namens de God, de Heilige Geest, Die in ons is.

We zien hier ook weer dat er een verband kan, ik zeg kàn, zijn tussen zonden en ziekte. Het belijden ervan, waardoor de oorzaak weggenomen wordt, de rechtmatige grond, opent de deur, samen met gebed, voor genezing. Wijsheid van de Geest is geboden. Woorden van kennis kunnen helpen, maar met alle fijngevoeligheid uitgesproken. Er zijn hierdoor al teveel mensen beschadigd. Tegelijkertijd moeten we zonde ook zonde noemen en niet vergoeilijken! Het zou een reden kùnnen zijn dat genezing uitblijft, belijden en bidden kan dan de oplossing zijn, maar vraag leiding aan de Helige Geest!

Als voorbeeld noemt Jacobus de profeet Elia, hij bad en het regende gewoon drie en half jaar niet. Een ramp voor het land, waar water al schaars is. Kan gebed zelfs het weer beïnvloeden? Jazeker. Ik hoordelaatst nog het verhaal van een klein meisje dat graag wilde dat het ging sneeuwen en vriezen, maar dan wel in de kerstvakantie, omdat papa anders niet kon gaan werken. Het gevolg was dat er inderdaad in die bepaalde periode sneeuw lag en daarna niet meer

Elia bad opnieuw en het begint te plenzen, overigens duurde dat wel een poosje. Zeven keer moest zijn knecht gaan uitzien of er al wat veranderd was, en pas bij de zevende keer meldde hij dat er een wolkje, ter grootte van de hand van een man was. Dat was het sein voor Elia om benen te maken, omdat hij wist dat de sluizen van de hemel geopend werden.

Dat is de kracht van het gebed, die wij, net zo gewoon als Elia, hebben. Niet als laatste redmiddel, maar waarmee wij, om mee te beginnen, ieder probleem confronteren. In die autoriteit bidden zorgt ervoor dat dingen gaan veranderen, gepaard gaand met een kinderlijk geloof, dat voor God, en dus voor ons, niets meer onmogelijk is. Dan wordt bidden een geweldig avontuur waar je nooit genoeg van krijgt.

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

Lees hier het verslag van onze evangelisatie actie van zaterdag 26 juni https://wp.me/p5NqWK-wZ

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like  deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Vernederd en verhoogd

Leave a comment Standard

Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.Lucas 18:14 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Lukas 18: 9-14

De Here Jezus vertelt hier een hele mooie gelijkenis. Twee mensen gaan naar de tempel. Een farizeeër en een tollenaar. De eerste is nogal verguld van zichzelf. Hij bedankt God dat hij niet zo is als die tollenaar. Hoogmoed ten top.

De tollenaar weet dat hij een zondaar is en Gods genade nodig heeft. Die krijgt hij ook, want niemand die tot God komt, zal Hij uitwerpen! Maar hoe kom je tot Hem? Als degene die het allemaal zo goed voor elkaar heeft, die denkt dat God blij moet zijn met zo’n dienaar?

Je ziet het tegenwoordig wel, al die titels, die mensen zich toebedelen. Apostel zus, evangelist zo, profeet hier, leraar daar. En begrijp me goed, ik verlang naar het herstel van de vijfvoudige bediening in het Lichaam van Christus, waar de heiligen worden toegerust tot dienstbetoon. Maar laat anderen maar zeggen wat jij bent, want dat blijkt niet uit je titel, maar uit wat je doet. Een evangelist die nog nooit iemand tot Jezus heeft geleid, is geen evangelist, een apostel, die nog geen gemeente gesticht heeft, is geen apostel etc.

Hoogmoed ligt, bij ons allen, op de loer. En satan, die zelf daardoor gevallen is, weet dat als geen ander. Wat vinden de mensen van mij? Zien ze mij wel, zien ze wel wat ik allemaal doe? Maar het gaat niet om ons, het gaat om Hem. Wordt door ons werk in Gods Koninkrijk de Naam van Jezus verheerlijkt? Daarom moeten we oppassen met al die titulatuur over onze bediening. Het gaat tenslotte om het Dienen, het woord zegt het al.

Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, in alle nederigheid en afhankelijkheid zijn werk voor de Heer doet, zal worden verhoogd. Lintjes op Koningsdag zijn prachtig, maar het mooiste lintje wat je krijgen kunt is dat van Jezus als Hij: ‘goed gedaan, trouwe dienstknecht, over weinig ben je trouw geweest over veel zal ik je stellen!’ (Math. 25:21) tegen je zegt, als je voor Hem staat.

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

de vakantietijd is aangebroken, extra tijd om te bidden?! Doe ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

Lees hier het verslag van onze evangelisatie actie van zaterdag 26 juni https://wp.me/p5NqWK-wZ

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

De volmaakte weg

Leave a comment Standard

Gods weg is volmaakt, de woorden van de HEERE zijn gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen. 2 Samuel 22:31 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2Sam.22

De tekst van vandaag is, net als dit hele hoofdstuk, terug te vinden in Psalm 18, nagenoeg gelijk. Als je niks te doen hebt vandaag een leuke bezigheid: zoek de verschillen. Een Psalm, die ik eerder ook al citeerde (vers 30) in Ontzagwekkend

Wat David hier zegt is dat Gods weg, datgene wat Hij voor ons in petto heeft, het beste is, ook al kan dat een weg vol problemen en strubbelingen zijn. Maar hij getuigt in deze psalm hoe God hem daaruit gehaald heeft. Hij vertelt dus ook weer van de wonderen die God gedaan heeft… iets wat je beter kunt doen et elkaar dan roddelen

En dat is zo, want God heeft een plan, een droom voor ons leven. Toen Hij jou maakte droomde Hij over je, maakte Hij plannen voor je, echt! Alleen in de praktijk van ons leven gaan we soms onze eigen weg, met vaak dramatische gevolgen (ik weet waar ik over spreek), die lang na kunnen donderen in iemands leven en die je misschien wel je leven meedraagt. Het mooie van God is dan toch, dat Hij je niet wegvaagt en denkt: ‘dan maar niet’ Nee, Hij blijft Zijn droom over ons koesteren en opent nieuwe mogelijkheden en deuren, want Hij is trouw, trouwer dan mensen, die je na zoiets dumpen en afschrijven.

Het is alleen zo jammer dat het zoveel strijd en energie kostte, terwijl het makkelijker was gegaan als we op de weg van God gebleven waren. Want die is en blijft nu eenmaal de beste. Blijf jezelf afvragen, of je in Zijn plan met je leven bent, want Zijn plannen zijn hoger dan de onze en Zijn wegen idem dito. (Jes.55:9) en de tegenstander heeft maar éèn doel: ons van die weg af te halen en te houden met al zijn listen en bedrog.

Als we ons laten leiden door de Heilige Geest en doen wat Hij zegt moet het altijd goed komen, lopen we misschien niet altijd de gebaande wegen, maar zijn we wel in Zijn plan. ‘Here wat wilt U dat ik doen zal?’, zou ons ochtend, middag en avond gebed moeten zijn, en nog talloze keren ertussendoor. De vraag wat Jezus doen zou (WWJD) kan je helpen, maar zeker het luisteren naar Zijn stem. Doe je dat, dan kom je nooit verkeerd uit, want:

Gods weg is de beste,
de beste altijd.
Gods weg is de beste,
waarheen Hij jou ook leidt.
Gehoorzaam zijn roepstem,
neem je kruis op en volg Hem.
Gods weg is de beste,
de beste altijd.
 (Opw.25)

https://www.youtube.com/watch?v=2w2m0T1Iqg8

de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

Lees hier het verslag van onze evangelisatie actie van zaterdag 26 juni https://wp.me/p5NqWK-wZ

——————————————————————————————————

ik maak deze Opfrisser n.a.v. de tirgezonden tekst van http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————

Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner ——————————————————————————————————

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————

Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Onveranderlijk

Leave a comment Standard

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. — Hebreeen 13:8-9

Lezen: Hebr. 13-8-13

We komen het telkens weer tegen in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Het begint al met de Naam JHWH, Ik ben, gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. De Groet in Openbaring en die we vaak in de kerk nog horen: Gezegend in de Naam van Hem, die is, die was en die komt. Een goede profetie vertelt iets over het verleden het heden en wat er gaat gebeuren. En ook deze tekst heeft heden, verleden en toekomst in zich. Het stond op een groot spandoek op het Malieveld tijdens de campagne van T.L. Osborne in 1955, de oorsprong van vele evangelische en pinkstergemeenten in Nederland. En God openbaarde Zich als de God, Die geneest! Kijk hier voor een impressie https://www.youtube.com/watch?v=V4LD7kCT0i0

En ook vandaag is het nog steeds van kracht. Het is mooi, dat deze constante factor er is. Want op God kan je vertrouwen. Wat Hij gisteren en vandaag deed, zal Hij ook in de toekomst doen. Hij verandert niet, geen schaduw van ommekeer. Dat is iets om op te kunnen rekenen, in een tijd die onberekenbaar is. Hieraan gekoppeld is Gods genade. Daar moet ons hart door gesterkt worden en niet door het houden van allerlei regeltjes.

Ik zie het gebeuren bij mensen. Eerst vol van de genade, maar na verloop van tijd sluipt het wettische erin. Men gaat de sjabbat houden, anders eten, kleden en voor je het weet verwacht je het van jezelf, hoe jij de regels houdt. En het in onbegonnen werk, je hebt er geen baat bij. Kijk, doe je het uit liefde tot de Here, prima, als het jouw manier van aanbidden is, geweldig, maar leg het mij en anderen niet op. Als Hij Dezelfde is, dan heb ik voor nu en voor altijd alleen maar Zijn genade nodig, die is mij genoeg. Al het andere komt voort uit die genade, maar doet niets af aan of voegt niets toe aan iemands redding.

Alleen genade mensen, nothing else. Laat dat je hart versterken, dat die nooit veranderde, constante, eeuwig dezelfde God je uit genade heeft gered, door het geloof. Alles wat je eraan toevoegt doet de genade afnemen, en dat zouden we toch geen van allen willen?

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

Lees hier het verslag van onze evangelisatie actie van zaterdag 26 juni https://wp.me/p5NqWK-wZ

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like  deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Vraag wat maar wilt

Leave a comment Standard

Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.Johannes 15:15-17

Lezen: Johannes 15:9-17

Een tijd geleden behandelden we de Module gebed van onze discipel-Bijbelschool voor Arbeiders in de Oogst. De titel van deze Module is afgeleid van een gedeelte van de tekst van vandaag: Vraag wat je maar wilt…. En wat hebben we een groot aantal en bijzondere gebedsverhoringen gezien, onvoorstelbaar, of juist niet, als je deze tekst voor waar aanneemt, dan moet je verbaasd staan dat je gebed niet verhoord wordt…

Iedereen heeft onverhoorde gebeden en toch staat het hier zwart op wit. Hoe komt het dan dat niet al onze gebeden verhoord worden? Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn en ben je daar nieuwsgierig naar? Bij voldoende aanmeldingen kunnen we deze module herhalen, misschien wel in jouw gemeente…

Het te lezen tekstgedeelte geeft wel een aantal sleutels:

1) Vriendschap. We hebben het hier over Iemand die geen slaven wil maar vrienden, relatie, intimiteit. God verlangt ernaar om intimiteit met ons te hebben. We zijn niet alleen Zijn kinderen, Hij wil onze vriend zijn. Het oude lied ‘Welk een vriend is onze Jezus’ spreekt daar duidelijk over. ‘Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer, in Zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer

2) In die intimiteit maakt Hij ons dingen bekend, die we anders niet kunnen weten. Hij vertelt ons dat Hij van ons houdt, maar geeft ons soms ook instructies of wijst ons op dingen die we moeten veranderen, maar geeft ons ook woorden van wijsheid en kennis, die we kunnen toepassen in ons dagelijks leven en in onze omgang met mensen

3) God kiest ons allemaal , niet een handjevol, maar hij heeft alle mensen uitverkoren, gekozen, omdat Hij niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat

4) We zijn voorbestemd om heen te gaan en vrucht te dragen. Bidden zonder actie is als het schieten met pijl en boog in het wilde weg, maar actie zonder gebed is als schieten met een pijl en boog tegenover een tank, Beiden staan wel stoer, maar ze hebben nul effect. Maar samen kunnen ze, in geloof, bergen verzetten

5) De vijfde sleutel is de liefde. Alles is liefde, Bløf zong dat al, maar Jezus zei het al. Zonder liefde is alles nutteloos en zonder kracht, het is de sleutel, die op alle deuren past. Ze faalt nooit! (1Cor.13:8)

Zomaar 5 sleutels die je kunt gebruiken om een gebedsleven te krijgen dat effect heeft. Want het gaat erom dat als we bidden, ook echt iets zien veranderen. Anders heeft bidden geen zin. Zoek de intimiteit met de Here Jezus en je zult versteld staan wat er allemaal gaat gebeuren.

Ik ben benieuwd naar je getuigenis(sen)

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

Lees hier het verslag van onze evangelisatie actie van zaterdag 26 juni https://wp.me/p5NqWK-wZ

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like  deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

De HERE strijdt voor je

Leave a comment Standard

De HEERE, uw God, Die voor u uit gaat, Hij zal voor u strijden, overeenkomstig alles wat Hij voor uw ogen in Egypte voor u gedaan heeft, en in de woestijn, waar u gezien hebt dat de HEERE, uw God, u gedragen heeft, zoals een man zijn zoon draagt, op heel de weg die u gegaan bent, totdat u op deze plaats gekomen bent. — Deuteronomium 1:30-31

Lezen: Deuteronomium 1:19-33

Het volk Israel is eindelijk bij het beloofde land aangekomen. Maar voordat zij er naar binnen mogen, krijgen we eerst nog het hele boek Deuteronomium. Het boek begint met alles nog eens te herhalen wat er in de afgelopen 40 jaar is gebeurd. Waarom? Omdat velen dat niet hebben meegemaakt. Dit is namelijk de nieuwe generatie waar Mozes tegen spreekt. Iedereen, die ouder was dan 20 toen de verspieders het land verspiedden, is gestorven. Niemand van hen mocht het Belooofde Land innemen, behalve Jozua en Kaleb. Dus is het een goede zaak om hen alles nog eens in te prenten, te vertellen, waar het goed ging en zeker ook waar het mis ging. Merk op dat Mozes tegen deze nieuwe generatie spreekt alsof ze hetzelf waren. Telkens zegt Hij: u hebt dit of u hebt dat, terwijl dat hun ouders waren en sommigen nog niet eens geboren! God houdt een generatie verantwoordelijk voor de zonden van de generaties ervoor….

Er wordt wel gezegd, door moderne theologen, dat het boek Deuterinomium veel later is geschreven, ten tijde van Koning Josia, toen het weer werd gevonden. Het zou dan gemaakt zijn om de opwekking, die toen uitbrak, tot stand te brengen. Het gekke is dan, dat als Jezus de duivel beantwoordt bij de verzoeking in de woestijn, alle teksten waarmee Hij de duivel verslaat, uit dit boek citeert. Ik hoor de duivel dat argument niet gebruiken. Hij wijkt voor de woorden uit dit boek!

In de tekst van vandaag verhaalt Mozes het verhaal van de verspieders. Hoe ze terugkwamen en beangstigd waren voor de reuzen die er woonden en 10 van de 12 tot de conclusie kwamen: dit land is niet voor ons. Dan komt de tekst van vandaag: Als God iets belooft, dan doet Hij dat ook. Kijk wat Hij in het verleden heeft gedaan. De 10 plagen voor de Egyptenaren, de doortocht door de Rode Zee. Alle andere wonderen en tekenen die Hij aan het volk gegeven heeft. Water uit de Rots, iedere dag frisse Manna enz. Hij zal voor U strijden, Hij is een Dappere Held, Hij draagt ons, dag aan dag, zoals een man zijn zoon draagt, de hele weg die ze gegaan zijn. Tot hier, tot het moment dat ze voor de eerste keer voor de grens stonden. En dan zou Hij een paar reuzen niet aankunnen, problemen hebben met een paar versterkte steden?

Het boek Jozua bewijst dat het geen enkel probleem was. Het volk Israel was hardleers. Dat bewijst het boek Richteren. Ze vervallen telkens weer in dezelfde zonden als hun voorouders. Daarom houdt God die generatie verantwoordelijk, omdat ze zich niet bekeren en een andere weg gaan. Als wij ons niet bekeren van dingen die ‘nu eenmaal in de familie zitten’, dan dragen we die vloek mee en geven die ook weer aan onze kinderen door. Maar als we die vloek verbreken in de Naam van Jezus en ons bekeren is die ook weg, evenals de gevolgen ervan.

God heeft Zichzelf bewezen als de God die er is. Ook nu vandaag is Hij Dezelfde, die Hij gisteren was en Hij zal dat ook morgen zijn. Hij is de constante factor. Wat er ook ook ons afkomt: Hij zal voor ons strijden, Hij zal ons dragen. Het enige wat Hij van ons vraagt is geloof. Want door ongeloof werd Israel veroordeeld om nog 40 jaar door de woestijn te sjokken, omdat ze het Beloofde Land niet meer mochten innemen. Laat alle beloften en zegeningen die God voor je heeft klaarliggen niet aan je voorbijgaan door ongeloof, maar geloof dat de Dappers Strijder, JHWH Yillahem, Zelf voor je uitgaat en je draagt. Dan ga je mooie dingen zien!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

Lees hier het verslag van onze evangelisatie actie van zaterdag 26 juni https://wp.me/p5NqWK-wZ

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like  deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Hemelburgers

Leave a comment Standard

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. — Filippenzen 3:20-21


Lezen: Filippenzen 3:17-21

Wij zijn inwoners, burgers, van het koninkrijk der Nederlanden. Dat staat op ons paspoort of onze ID-kaart. Daarmee onderwerpen we (oei, wat een lastig woord) ons aan de wetten en regels van dit land. We zijn het zeker niet met alles eens, daar zijn we ten slotte ook Nederlanders voor 😉

Paulus gebruikt hier dezelfde status, hemelburgers, burgers van de hemel. Een niet onbekend fenomeen in Filippi, wat een Romeinse kolonie was. De inwoners hadden dus het Romeins staatsburgerschap, iets waar Paulus zich ook een paar keer op beroepen heeft, onder andere in Fillipi. Wat houdt dat dan voor ons in?

Wij zijn burgers van het hemels Koninkrijk van Koning Jezus Christus. Het verlangen naar Zijn komst, is niet een dooddoenertje, zoals het vaak gebruikt is, om ons te laten berusten in onze omstandigheden. Nee, juist hemelburgers willen dat de wetten (en dat was de liefde, weet je nog) van Gods Koninkrijk geëerbiedigd zullen worden en toegepast.

En Jezus zelf liet zien, hoe het er in Zijn Koninkrijk aan toe gaat: de zieken worden genezen, gebondenen bevrijd, doden opgewekt en aan armen het evangelie verkondigd. Ben je een hemelburger, dan is je volkslied dus niet: ‘Stil maar, wacht maar,alles wordt nieuw’, maar ‘ Heer Uw Koninkrijk breekt baan met kracht’ En natuurlijk genezen alle zieken (nog) niet, maar hoe vaker wij er voor zullen bidden, hoe vaker we genezingen zullen gaan zien. Wat wil je zijn? Aan jou de keus! Ik kies er voor om een burger te zijn van Gods Koninkrijk!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

Lees hier het verslag van onze evangelisatie actie van zaterdag 26 juni https://wp.me/p5NqWK-wZ

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like  deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Leiden is dienen

Leave a comment Standard

En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen: Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen. En Hij nam een kind, zette dat in hun midden en omarmde het, en Hij zei tegen hen: Wie een van zulke kinderen ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, die ontvangt niet Mij, maar Hem Die Mij gezonden heeft. — Marcus 9:35-37

Lezen: Marcus 9:30-37

Leiden is dienen, heb ik deze Opfrisser als kopje meegegeven. En dat is in het Koninkrijk van God zo. Want daar is alles anders. Leiders zijn dienaars en de mensen die gediend worden zijn leiding gevend, want het gaat om hen. In de context zien we het ultieme voorbeeld van Jezus Zelf, als Hij Zijn lijden en sterven aankondigt. Hij leed ondraaglijke pijnen, ging de onderste weg, om allen, die in Hem zouden gaan geloven te dienen met hun redding. Hij gaf Zijn goddelijke status op (Fil 2) opdat wij behouden zouden kunnen worden!

De andere context is dat de discipelen hebben zitten bekvechten wie van hen nu wel de belangrijkste was. Jezus had van de twaalf drie discipelen, die een bijzondere status hadden, Petrus, Jacobus en Johannes. Van de laatste twee is bekend dat hun moeder hen wel naast Jezus op de troon had willen zien, een belangrijke ministerspost als Jezus de Romeinen het land had uitgekieperd, zoals zij waarschijnlijk dacht. Maar Jacobus is de eerste martelaar en wordt later onthoofd, Petrus verloochende Jezus zelfs, toen het erop aankwam. Alleen Johannes bleef trouw en noemde zich de discipel, die Jezus lief had.

Maar de aanleiding is dus wie er leiding gaat geven, wie de belangrijkste post gaat krijgen. En dan komt de les van vandaag. Autoritair leiderschap kan en mag dus in Gods gemeente niet, nooit, voorkomen! Het is uit den boze, letterlijk en figuurlijk. Je ziet soms mensen de voorganger naar de ogen kijken, slijm, slijm. Maar een echter herder mag daar niet gevoelig voor zijn! Je bent er om te dienen. Als er gegeten moet worden en het zou kunnen dat er niet genoeg is, ben jij degene, die als laatste neemt. Je spaart het uit je mond voor je schapen!

En dan zet Jezus een kind in hun midden en spreekt Hij de laatste regel. Niet helemaal duidelijk wat Hij daarmee zou bedoelen, tenzij je de versie van Mattheus er naast legt (Math.18) en dan zie je dat er in totaal drie dingen zijn, die Jezus over het kind zegt:

  1. wie het Koninrijk wil binnen gaan, moet worden als de kinderen’ (Mat.18:3),
  2. ‘wie de grootste wil zijn in het Koninkrijk der hemelen moet zich vernederen als dit kind’ (Mat.18:4)
  3. ‘wie dit kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij’ (Mat.18:5).

En dan wordt het een stuk duidelijker. Wat is het toch makkelijk als je een bijbel hebt met verwijzingen onder ieder stukje, zodat je vergelijkbare teksten makkelijker kunt vinden! Ik gebruik altijd de Studiebijbel voor mijn Opfrisser, een aanrader als je wat dieper in het Woord wilt duiken.

Een kind heeft geen positie en wacht af wat hij zal krijgen (zeker in die tijd) Als we worden als zo’n kind, vol vertrouwen dat de Vader je zal geven wat je nodig hebt, in afhankelijkheid van Hem, dan zijn we leiders in de trant van Jezus. Ook Hij deed alles in afhankelijk van Zijn Vader, deed niets wat Hij de Vader niet had zien doen en volgde Hem en streefde ernaar Zijn wil te laten geschieden.

Dus Jezus volgen betekent dat je alle positie, die je misschien als leider zou kunnen hebben, laten varen en je niet laten dienen, maar dienen. Zonder vragen wat het je oplevert, maar alleen uit liefde voor Jezus en de mensen, die je mag dienen, want het is een eer om Zijn beminden te dienen, tot eer van Hem! En dan kan het zomaar eens zijn, dat je Jezus dient, in de persoon van dat gemeentelid, wat nu niet zo geliefd is, ook nog eens stinkt en altijd zeurt….

En onder de leiding van de Heilige Geest moet dat zeker lukken!

Wat haat God?

Leave a comment Standard

Dit zijn de dingen die u doen moet: spreek de waarheid tegen elkaar, oordeel naar waarheid in uw poorten met een oordeel dat de vrede dient, bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar en heb een valse eed niet lief, want dit alles is iets wat Ik haat, spreekt de HEERE. — Zacharia 8:16-17

Lezen: Zach. 8:1-17

We bevinden ons in een profetie die vanaf 1948 zijn vervulling zag. Waarschijnlijk al eerder, tot de verwoesting van Jeruzalem, maar zeker ook sinds de oprichting van de staat Israël. Opnieuw is het een vruchtbaar gebied, heerst er welvaart en is het, behoudens de dreiging van de, o.a. door Nederland gefinancierde Hezbollah, goed toeven. Vergeleken met de Arabische landen rondom Israël, spat het er gewoon af.

Als we het vergelijken met het nederland van dit moment, dan zien we in ons land ook dingen mis gaan. Denk aan de pandemie, die op zijn retour leek, maar weer in alle hevigheid toeslaat, maar ook aan de verdeeldheid, zeker onder christenen, over de pandemie, vaccinatie, ongehoord, ongekend en ongepast, hoe her en der complottheorieën geknipt en geplakt worden en als waarheid, ook nog eens ‘ondersteund’ uit Gods woord, de sociale media ingeslingerd worden. En alleen al als je let op taalgebruik, taal-en spellingsfouten zie je de domheid waarmee het gebeurt.

Maar ook aan de moord op Peter R. de Vries, wat je ook van hem vond, zoiets kan gewoon niet.

En dan de wateroverlast in Limburg. Nog nooit hadden we met zoiets te maken!

Meteen hoor je weer de kreet: maranatha Jezus kom spoedig, en verlangen mensen naar de escape, die opname genoemd wordt.

Maar Zacharia noemt andere voorwaarden voor herstel: de waarheid spreken, naar waarheid oordelen, wat de vrede dient, geen meineed plegen nIet vals zweren. Ons, demissionair, kabinet, heeft al heel wat leugens de lucht ingeslingerd, premier Rutte voorop, maar ook in ons land is zwart werken gewoon, liegen en bedriegen, second love etc dingen die zelfs via billboards gepromoot worden. En dan heb ik niet nog niet eens over de duizenden, die in de moederschoot, de veiligste plek, die God had bedacht om te groeien, worden vermoord.

Er is maar een weg terug, bekering en verootmoediging en de dingen die God haat niet meer doen. Dan kan er herstel en opwekking komen. Help je mee?

Tripje hemelse gewesten

Leave a comment Standard

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. — Efeziers 1:3-4

Lezen: Efeziers 1:3-14

Als ik een stukje schrijf, zoals deze Opfrissers, dan voorkom ik dat ik hetzelfde woord vaak achter elkaar gebruik, zoveel mogelijk. Je leert dat dat niet handig is voor wat betreft de stijl van schrijven, die je gebruikt.

Paulus heeft dat blijkbaar nooit gehad. In dit gedeelte van de zin, die eigenlijk doorloopt tot en met vers 14, gebruikt hij drie keer een woordje wat afgeleid is van zegen. Blijkbaar vindt hij het zo belangrijk, dat hij het er in wil stampen: Gezegend zij de God en Vader van de Here Jezus Christus: Onze bron. Dankzij het verlossende werk van de Here Jezus hebben wij weer toegang tot de Vader. daarom mogen wij Hem zegenen: Het werkwoord eulogeō betekent (1) ‘goeds zeggen van, prijzen, complimenteren’, en (2) ‘zegenen, zegenrijk verklaren’.

En Hij heeft ons weer gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Wat zijn nu eigenlijk die hemelse gewesten? Wij kennen, als christenen drie hemels:

-de hemel, waar we tegen aankijken, het uitspansel,

– de hemel, de plaats waar God woont, de derde hemel waar Paulus in opgenomen is geweest en

– de hemelse gewesten. De plaats waar engelen en demonen huizen en strijden.

We zien de gevolgen van wat in de hemelse gewesten plaats vindt hier op aarde. De NBV noemt het hemelsferen. Denk aan atmosfeer, stratosfeer etc. Die plaats is aan de gemeente gegeven om daar de veelkleurige wijsheid Gods te demonstreren. (Efeze 3:10)

Als wij gaan bidden, begeven we ons op dat strijdtoneel, als we de gaven van de Geest gaan gebruiken, heeft dat daar gevolgen, die wij weer op aarde zien. Daar ligt dus ook onze zegen. We moeten die dus, door gebed, uit die hemelse gewesten zien te krijgen, zodat we er op aarde iets aan hebben. Ik hoop je zo iets duidelijk gemaakt te hebben van hoe dat nu zit.

Onze strijd, niet tegen vlees en bloed, vindt dus ook daar plaats. En al van voor de grondlegging der wereld heeft God een plan met u, jou en mij om impact te hebben in die geestelijke wereld. Wij kunnen ons daar alleen maar begeven omdat we heilig en smetteloos zijn. Niet vanuit onszelf, maar doot het bloed van Jezus, Die ons daarmee gereiningd heeft. God weet dat, de engelen weten dat en de duivel en zijn trawanten weten dat ook. De vraag is alleen: weten we het zelf? Vanaf vandaag dus wel: begeef je, in gebed, met je wapenrusting aan, in de hemelse gewesten, waar een geestelijke strijd woedt, waar we hier het effect van zien. Laat je niet intimideren, maar voer die strijd, in je gebed. Begrijp je nu, dat satan zo’n hekel er aan heeft als wij bidden, met autoriteit?

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

Lees hier het verslag van onze evangelisatie actie van zaterdag 26 juni https://wp.me/p5NqWK-wZ

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like  deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws