Levend door de Geest

Leave a comment Standard

Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest. — 1 Petrus 3:18 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Petr.3:13-22

Wel hebben een levende Heiland, geen dode. Hij heeft geleden,als rechtvaardige voor ons, onrechtvaardigen,opdat wij nu rechtvaardig voor God zouden zijn en kunnen zijn en het daarom ook zijn. Hij leed als rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Dus moeten wij ook niet klagen als ons eens zo iets overkomt, ook dat hoort bij Jezus volgen.

Het mooie is de tegenstelling die Petrus hier noemt. De Here Jezus is gedood door mensen van vlees en bloed en zijn vlees is gedood, maar Hij is weer levend gemaakt door de Geest. Het was de Heilige Geest, Die Hem weer uit de dood deed opstaan. Zoals ook Paulus dat zo mooi zegt in Rom 8:11: Indien de Geest, Die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont…

En ik citeer deze tekst herhaaldelijk in mijn Opfrissers, omdat het zo’n belangrijke waarheid is, die we met elkaar nog steeds niet vatten en waar we nog steeds niet uit leven, of in ieder geval, niet genoeg.

Maar wij hebben Opstandingskracht in ons, als we tenminste vol, vervuld zijn met de Heilige Geest. We zijn dragers van Zijn Tegenwoordigheid. Waar wij komen komt Hij en waar Hij kwam gebeurde er van alles, werden mensen genezen en bevrijd, manifesteerde demonische machten zich, werd het evangelie gebracht en mensen gered. En we hebben de belofte dat ook wij dat kunnen en mogen, nee, moeten doen. En dat kunnen we alleen als we beseffen en geloven dat dat zo is en er naar handelen. De wereld wacht op het openbaar worden van de zonen Gods, en dat zijn jij en ik.

Laten we gaan wandelen in die Opstandingskracht en de wereld op zijn kop zetten, waar we ook zijn, want de wereld heeft het nodig. Iedere ontmoeting, die we vandaag hebben is voor de ander een potentiële mogelijkheid om een ontmoeting te hebben met de Levende God, want Die woont tenslotte in ons. Hij kijkt niet naar wat je kunt, Hij kijkt alleen maar of je beschikbaar bent.

Hier ben ik, Heer, gebruik mij!

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Advertenties

Wijs en dwaas

Leave a comment Standard

Het is beter te luisteren naar de bestraffing van een wijze dan dat iemand luistert naar het lied van dwazen. — Prediker 7:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Prediker 7:1-6

Geen makkelijke tekst, vanmorgen, zoals dit hele stukje niet zo makkelijk is, het hele boek Prediker is eigenlijk niet het gemakkelijkste. Dan besluipt me de gedachte een andere tekst te nemen voor de Opfrisser van vandaag, maar dat doen we toch maar niet.

Het lijkt wel of Prediker een beetje last heeft van een herfst dip, waar veel mensen tegenwoordig last van schijnen te hebben, terwijl we toch allemaal weten dat de vreugde van de Here onze kracht is.

Maar de tekst van vandaag is eigenlijk wel makkelijker, als je, zoals de Basis Bijbel, die ik altijd voor de plaatjes bij de Opfrisser gebruik, bestraffing vertaalde met waarschuwing. In het Hebreeuws staat er , dreiging, geschreeuw; wat je op zou kunnen vatten als een : ‘He, kijk uit!’ En als een wijs iemand dat tegen je zegt is dat beter om er naar te luisteren, dan naar een dwaas, die zich nergens iets van aantrekt en er maar op los leeft. Want, zegt de Bijbel: de dwaas zegt in zijn hart dat er geen God is (Psalm 14:1), dus van zulke mensen heb je helemaal geen advies nodig.

En dat is iets waar we wel goed over moeten nadenken. Bij wie gaan we te rade als we een moeilijke keuze moeten maken? Is dat bij mensen, die God ook kennen, de HERE vrezen, wat weer volgens Spreuken het begin van alles wijsheid is? (Spreuken 1:7) Of bij mensen die niet geloven en met God en gebod geen rekening houden?

Want wijs is als je de Here vreest en dwaas is, als je zegt dat er geen God is. Als je het zo beschouwt is de keuze van je raadgever misschien wel ontzettend belangrijk bij het nemen van moeilijke beslissingen. Zeker als die gaan over je toekomst, of leven en dood…..

Uiteraard is onze grootste en beste Raadgever de Heilige Geest, maar Hij wil gebruik maken van mensen, die om ons heen staan. En laat Hij dat nu beter kunnen door mensen die Hem ook raadplegen.

Ik weet niet, maar heb het idee, dat dit voor iemand speciaal bedoeld is vandaag, want ik wist van te voren niet hoe het zou eindigen…. Als dat zo is, doe er je voordeel mee!

Gods zegen!

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Belijden en genezen

Leave a comment Standard

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. — Jakobus 5:16a (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jac.5:13-20 (hsv)

Zonde en ziekte, die combinatie is altijd een lastige, want wij hebben zo snel ons oordeel klaar. En het laatste wat ik wil is dat iemand naast zijn ziekte ook nog een schuldgevoel krijgt!

Toch kan, ik zeg kàn, er een verband liggen tussen zonde en ziekte. Sowieso is ziekte pas de wereld ingekomen door de zondeval. Daarvoor was er geen ziekte, net zo min er ziekte in de hemel is en op de nieuwe aarde zal zijn. Maar dat is in het algemeen.

Het is ook uit den boze, ja, zo sterk zeg ik het, om tegen mensen te zeggen dat er nog zonde is in hun leven, als genezing uitblijft.

Maar wanneer de genezing uitblijft is het wel goed om aan de Heilige Geest te vragen of er nog dingen in je leven zijn, die je genezing in de weg staan. Onvergevingsgezindheid kan zoiets zijn en poorten openen voor allerlei kwalen, maar ook andere zonden kunnen deuren openzetten, waardoor ziekte in ons leven kan komen. Het sluiten van die deuren, het legale recht ontnemen, is het begin van die genezing. Belijden en bekeren is dan hetgeen er moet gebeuren, waardoor de ziektemacht zal moeten wijken voor de Naam van Jezus

Onze tekst van vandaag legt ook verband tussen zonde en ziekte. En ook hier wordt het belijden ervan aan elkaar als remedie aangeprezen, naast het gebed (van de rechtvaardige) Op o.a. deze tekst is de biecht gestoeld en het zalven van de zieken (en het laatste oliesel) op die ervoor. En op zich is dat helemaal niet verkeerd, er is alleen een heel ritueel omheen gebreid, wat niet nodig is, evenmin de penitentie, want onze straf is al gedragen en er is voor betaald door onze Heiland, de Here Jezus Christus. De Zoon van de Levende God.

Nog even iets anders, wat gemakkelijk binnen zou kunnen sluipen. Ziekte is geen straf op de zonde. Wij hebben geen Vader, Die zijn kinderen slaat met iets om hen een lesje te leren, of om Hem tot Zich te trekken. Dat dat vaak een gevolg is van het lijden, wil nog niet zeggen dat Hij dat gegeven heeft. Zo’n vader heb ik niet. Hand. 10:38 helpt ons daarbij, dat zegt dat de Here Jezus, gezalfd door de Heilige Geest, rondging om allen te genezen, die overweldigd waren door de duivel. Dus de bron is nooit, ik herhaal, nooit God, maar juist de tegenstander. En hij gebruikt iedere toegangspoort die wij hem geven, al staat die op een kier, om ons te pesten, te neten en te slaan met bijvoorbeeld ziekte.

Wanneer je dus, door de Heilige Geest, te weten bent gekomen dat er nog iets te belijden valt en je je ergens van moet bekeren, belijd het dan aan iemand die je kunt vertrouwen (heel belangrijk) en laat die voor je bidden. En dat bidden is niet vragen of de Here God die persoon wil genezen, want dat is al verhoord, omdat genezing onderdeel uitmaakt van de verzoening. Nee, dan bestraffen we de ziekte en spreken die aan, als een indringer, wat hij is geworden omdat zijn legale recht hem ontnomen is, hij heeft dus geen verblijfsvergunning meer! En we sturen die weg, in de Naam van Jezus, de Hoop der heerlijkheid, Die in ons woont, door de Heilige Geest! Halleluja

Soms is het te gemakkelijk om te zeggen dat God niet altijd (meer) geneest. Laten we, altijd in liefde, op zoek gaan naar de wortels, naar de oorzaak, zonder veroordeling, maar zoekende naar de overwinning, want die is al behaald aan het kruis! En op grond van Zijn striemen weten we dat er voor onze genezing is betaald, met een hoge prijs en daarom mag ik er ook om vragen, het terugeisen van de vijand, in Jezus Naam

_______________________________________________________________________

• Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

• Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

• Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

• De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

• Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

• Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Voorspraak

Leave a comment Standard

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. — 1 Johannes 2:1-2 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Joh.2:1-6

Een christen en zonde(n) horen niet bij elkaar, maar we leven in een wereld die ons telkens weer, door wat voor omstandigheden dan ook, ertoe verleidt. En bij de een is het dit, bij de ander dat. Wie zegt dat hij niet zondigt is een leugenaar, zegt Johannes even verderop. Hij is dus heel reeël.

Want het hoort niet, maar het gebeurt toch, en wie zonder zonde is mag de eerste steen werpen, hebben we van de Here Jezus Zelf geleerd. Nu is dat geen vrijbrief om er dus maar op los te leven, want het kostte Hem nog al wat. Ik weet nog dat toen ik van de film ‘The Passion of the Christ’ terug kwam, die ik samen met mijn Alpha groep destijds was gaan zien, ik tegen mijn vrouw zei: ‘ik zondig nooit meer’ Helaas is het bij dit voornemen gebleven…:-(

Maar wat is het geweldig dat juist Zijn lijden en sterven ervoor gezorgd heeft, dat Hij voor ons de Voorspraak bij de vader kan zijn. Want, en dat zegt vers 2 zo mooi: Hij is de verzoening voor al onze zonden en voor die van de gehele wereld!

Dus als wij gezondigd hebben en wij belijden ze (1Joh.1:9) dan weten we dat ze vergeven zijn, door bet reinigende bloed van de Here Jezus. Het woordje dat hier vertaald is met Voorspraak, is hetzelfde wat Johannes in zijn evangeliën gebruikt voor de Heilige Geest, Parakleitos. Daar wordt het vaak vertaald met Trooster, wat te eenzijdig is. Het betekent ook: Hij, Die erbij geroepen is. En dat is precies wat er in de hemel gebeurt als wij onze zonden belijden. Probeer het je maar eens voor te stellen. Jij belijdt je zonden en de Vader roept de Here Jezus erbij. Die zegt: ‘Het is goed, Vader, die heb ik allemaal gedragen’. En klaar is het, want er is al voor betaald, mooi he?

Wat ons rest is, door de kracht van de Heilige Geest wel proberen een heilig leven te leiden, dus zonder zonde, maar zonde kramp en zonder angst, want echte liefde drijft de angst uit.

Wat hebben we toch een liefhebbende Vader, Zoon en Heilige Geest, Die ons zelfs wil helpen om te doen wat Hij van ons vraagt. Het zou dus niet meer mis kunnen gaan, mits we ons maar volledig toewijden aan Hem en ons hart erop gericht is Zij wil te doen. Maar als het dan nog fout gaat: roep Hem erbij, de ene Parakleitos om je te helpen om heilig te leven en de Ander om je vrij te pleiten. Makkelijker hebben Ze het toch niet kunnen maken…..

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Sterke toren

Leave a comment Standard

De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. — Spreuken 18:10 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Spreuken 18:1-11

Wij hebben een sterke God, Die ons als een toren wil beschermen in geval van gevaar. Maar dan moeten we er wel naar heen ‘snellen’ Dat vraagt om prioriteiten stellen. Als er iets gebeurt niet eerst naar doktoren, hulpverleners, kortom de wereldse manieren van hulp, die God overigens heel goed kan gebruiken, maar allereerst naar Hem. Want dan kan Hij bepalen wat er goed voor je is. Dat heet leiding. En Hij wil je zo graag leiden, Hij snakt ernaar, maar Hij kan er soms niet bij, omdat we Hem niet toelaten. ‘Gebed? Dat is niets voor mij? Naar voren gaan en het gebedsteam voor me laten bidden? ik doe het thuis wel, maar daar is vaak de zalving, die het juk verbreekt en je mist het… Henk Hofman leed aan allerlei kwalen, ME, fibromyalgia etc. Hij zei: als God me kan genezen kan Hij het ook thuis.maar het gebeurde pas toen hij bij een genezingsdienst kwam en God Hem volkomen genas! Zie hier zijn getuigenis: http://www.wingsofhealing.nl/getuigenissen/-getuigenis-henk-hofman-uit-diever

God wil ons zo graag helpen, maar we moeten Hem toelaten, zo niet, dan missen we de boot. Dus als er iets gebeurt, snel er heen, als eerste en schuil bij hem, luister naar Zijn stem en doe wat Hij zegt dat je moet doen. En voor de een is dat een dokter en voor de andere Br. Zijlstra, bij wijze van spreken. Maar luister en wees afgestemd.

O ja, die rechtvaardige. Let op, het is een oudtestamentische tekst, dus moet je rechtvaardig zijn om op Gods hulp te rekenen. Wij leven in het Nieuwe Verbond, het verbond van de genade. Je hoeft het niet te verdienen, want door Zijn Zoon ziet Vader God ons aan als rechtvaardigen. Wel kan het zijn dat datgene wat je overkomt gerelateerd kan zijn aan zonde waar je je nog van moet bekeren. Legaal recht noemen we dat. Als dat zo is, vraag het dan aan de Heilige Geest, want Hij is het die overtuigt van zonde. Bekeer je er dan van, verbreek de vloek en ga de zegen binnen door te doen wat God van je vraagt. Ook dat is genade, de kracht om een ander leven te gaan leiden!

Maar weet dat Vader God op de uitkijk staat, waar je blijft, want Hij is snel van helpen,als wij er snel bij zijn. Een sterke toren, daar kan de vijand niet bij, daar heeft hij geen toegang tot, die is hem ontzegd door het kruis van Golgotha, halleluja!

Dus wacht niet langer, ga!

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Maar wij zien Jezus

Leave a comment Standard

Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. — Hebreeen 2:9 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hebr.2:5-18

Wat zal dat een geweldig moment zijn, als we oog in oog met Jezus zullen staan en Hem zullen zien, zoals Hij is. Iedereen maakt wel zijn eigen voorstelling van Hem, misschien gebaseerd op een film, die je eens over Hem zag, of plaatjes, tekeningen, schilderijen, e.d. maar ze zullen allemaal wegvallen als we Hem in als Zijn heerlijkheid en schoonheid zullen zien.

De schrijver van de Hebreeënbrief, volgens sommigen is dat Paulus, maar het staat er niet vermeld, verwijst daarnaar, maar ook dat we Hem nu al kunnen zien, met heerlijkheid en eer gekroond. Want hoewel Hij voor een korte tijd, 33 jaar, beneden de engelen was gesteld, de tijd dat Hij mens geworden was, opdat Hij voor ons kon lijden en sterven, de dood kon smaken, dus in onze plaats kon sterven , om die dood te overwinnen en op te staan uit het graf. Maar toen Hij weer terugging naar de hemel werd Hij met eer en heerlijkheid gekroond en zit aan de rechterhand van de Vader, een beeld van macht en autoriteit, zoals Hij ook al zei, vlak voor Zijn hemelvaart: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde (Mat.28:18)

En als wij Hem zien, dan zien we Hem nu met ons geestesoog en we beseffen dat Hem die macht en autoriteit gegeven is en wij in die autoriteit en met die macht mogen opereren om Gods Koninkrijk ten toon te spreiden.

Wat er dan ook in ons leven gebeuren mag: wij zien Jezus

Hoezeer de vijand ook tekeer kan gaan: wij zien Jezus

Wie er ook tegen ons zal samenspannen: wij zien Jezus

Hoe de uitslagen uit het ziekenhuis ook zullen zijn: wij zien Jezus

En we zien Hem niet alleen, we zien ook op Hem, omdat Hij het alles heeft volbracht.

Jezus Uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart, luidt een oud gezang (Gez.50:3) en zo is het.

Als we alles bezien in dat licht, in die overwinning, wat kan een mens ons dan nog doen (Ps.27:1) Want Hij is ons Licht en ons Heil.

Als we zo de dag in kunnen gaan, dan zijn we onoverwinnelijk, toch?!

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Losprijs

Leave a comment Standard

de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. — Matteus 20:28 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Mat.20:20-28

Jezus betaalde de losprijs, dat wat betaald moest worden om gevangenen vrij te krijgen, dat was het grote dienen waar Hij hier op doelt.

Even de context: de moeder van Jacobus en Johannes probeert haar zoontjes op een goede positie te krijgen in het Koninkrijk van God, iets wat haar en haar zonen niet in dank wordt afgenomen in de Discipel kring. En Jezus is daar ook niet ontvankelijk voor. Wat het gaat in het koninkrijk van God niet over heersen maar over dienen. Want wie de grootste wil zijn, zal moeten leren dienen. Dienend leiderschap is dan ook kenmerkend voor iedereen die en leidende functie heeft in de gemeente. Macht en manipulatie komen uit een verkeerde bron… want ook hierin betekent dat we Jezus moeten volgen. En, zo sluit Hij dit stukje Zelf af, Hij is gekomen om te dienen en niet om gediend te worden.

En dat liet Hij zien door de zieken te genezen, de gevangenen te bevrijden, er voor de armen te zijn en bij het uitschot van de maatschappij te vinden te zijn. En door Zijn leven te geven, als losprijs.

De prijs is betaald, satan heeft ook geen recht meer om mensen gevangen te houden, hij houdt zich niet aan de deal! Daarom is ons gebed voor verlorenen zo nodig om hen te bevrijden uit de gevangenis en te brengen in de vrijheid om te kiezen voor Jezus. Het boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren mensen, wat we gratis weggeven, gaat daar dieper op in. Je kunt het bestellen op www.doeltreffendbidden.nl

Dus Zijn leven in de plaats voor het onze, dat is dienen, dat is liefde van de bovenste plank. Daar kan je alleen maar amen op zeggen en je leven aan Hem toewijden en je inzetten om degenen, die nog niet vrijgelaten zijn, vrij te laten. Dat is onze missie, daar willen we ons sterk voor maken, daar willen we jullie in meenemen.

Want toen Jezus stierf verzoende Hij de wereld met God en rekende hen hun zonden niet toe. De boze heeft dus geen recht meer om hen gevangen te houden en dat vergeet hij steeds, daarom is ons gebed ook erop gericht dat hij dat moet doen!

Laat je dan ook niet door welke verslaving of gebondenheid ook gevangen houden, je bent vrij en kunt dat worden omdat de losprijs is betaald. Soms kan een verlossing gebed hepen (www.vrijheidspastoraat.nl) maar een diepe bekering is vaak al genoeg.

Leef daarom in vrijheid, ook van regels en geboden die anderen je opleggen, wij doen die uit liefde voor onze Heiland en Redder, die Zijn leven gaf als losprijs, Hem alleen willen we dienen en daardoor zelf dienstbaar zijn voor anderen. In navolging van Hem.

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Volmaakte weg

Leave a comment Standard

Gods weg is volmaakt, de woorden van de HEERE zijn gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen. — 2 Samuel 22:31 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2Sam.22

De tekst van vandaag is, net als dit hele hoofdstuk, terug te vinden in Psalm 18, nagenoeg gelijk. Als je niks te doen hebt vandaag een leuke bezigheid: zoek de verschillen. Een Psalm, die ik deze week ook al citeerde (vers 30) in Ontzagwekkend

Wat David hier zegt is dat Gods weg, datgene wat Hij voor ons in petto heeft, het beste is, ook al kan dat een weg vol problemen en strubbelingen zijn. Maar hij getuigt in deze psalm hoe God hem daaruit gehaald heeft. Hij vertelt dus ook weer van de wondEren die God gedaan heeft… (In totaal 3 getuigenissen ontvangen)

En dat is zo, want God heeft een plan, een droom voor ons leven. Toen Hij jou maakte droomde Hij over je, maakte Hij plannen voor je, echt! Alleen in de praktijk van ons leven gaan we soms onze eigen weg, met vaak dramatische gevolgen (ik weet waar ik over spreek), die lang na kunnen donderen in iemands leven en die je misschien wel je leven meedraagt. Het mooie van God is dan toch, dat Hij je niet wegvaagt en denkt: ‘dan maar niet’ Nee, Hij blijft Zijn droom over ons koesteren en opent nieuwe mogelijkheden en deuren, want Hij is trouw, trouwer dan mensen, die je na zoiets dumpen en afschrijven.

Het is alleen zo jammer dat het zoveel strijd en energie kostte, terwijl het makkelijker was gegaan als we op de weg van God gebleven waren. Want die is en blijft nu eenmaal de beste. Blijf jezelf afvragen, of je in Zijn plan met je leven bent, want Zijn plannen zijn hoger dan de onze en Zijn wegen idem dito. (Jes.55:9)

Als we ons laten leiden door de Heilige Geest en doen wat Hij zegt moet het altijd goed komen, lopen we misschien niet altijd de gebaande wegen, maar zijn we wel in Zijn plan. ‘Here wat wilt U dat ik doen zal?’, zou ons ochtend, middag en avond gebed moeten zijn, en nog talloze keren ertussen dooor. De vraag wat Jezus doen zou (WWJD) kan je helpen, maar zeker het luisteren naar Zijn stem. Doe je dat, dan kom je nooit verkeerd uit, want:

Gods weg is de beste,
de beste altijd.
Gods weg is de beste,
waarheen Hij jou ook leidt.
Gehoorzaam zijn roepstem,
neem je kruis op en volg Hem.
Gods weg is de beste,
de beste altijd.
(Opw.25)

https://www.youtube.com/watch?v=2w2m0T1Iqg8

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Gods wil

Leave a comment Standard

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. — 1 Tessalonicenzen 5:16-18 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Thes.5:12-22

Sommige mensen zijn naarstig op zoek naar de wil van God in hun leven en dat is goed. Want als je bent in Gods wil dan ben je op de plek waar Hij je hebben wil, op en in je bestemming en dat is de beste plek ooit. En als je dat gevonden heb ben je te feliciteren!

Maar hoe kom je daar is vaak het moeilijkst te ontdekken. Profetieën, door echte profeten uitgesproken, kunnen daar bij helpen, soms heb je echt de stem van God verstaan en weet je het 100% zeker, maar vaak is het allemaal niet zo duidelijk. Ben ik op de goede plek op mijn werk, of moet ik veranderen? Ben ik op de goede plek in mijn kerk, of…, is deze persoon, op wie ik verliefd ben de juiste of…. etc., etc. Allemaal dingen waar je mee kunt worstelen en waarvan de antwoorden niet klip en klaar in de Bijbel staan.

Wel vandaag wordt ons, door deze tekst uit de eerste Thessalonicenzen-brief, wel iets aangereikt. Kijk maar naar het laatste vers: want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u. En dan is het drieluik wat ervoor staat dus het ‘dat’:

Je ten allen tijde verblijden,

bidden zonder ophouden en

danken onder alles.

Deze drie horen onlosmakelijk bij elkaar, waarom ze hier drie verzen van gemaakt hebben is mij een raadsel. Maar goed.

Je ten alle tijde verblijden. Dat is nogal wat, chagrijnigheid is dus verboden voor een christen, want, ten allen tijde is dus altijd, wat de omstandigheden ook zijn. Misschien is je karakter niet zo, maar dat is geen reden, echte bekering raakt ook onze karakters aan….., nee, het is een keuze. Hoe begin je de dag? Blij dat je weer aan het werk mag, dat je weer onder de mensen bent en iets van Gods Koninrkijk kan laten zien? Nehemia 8 zegt dat de vreugde van de Here onze kracht is, reden waarom we misschien de kracht missen, is omdat er geen blijdschap is…

Bid zonder ophouden. Er zijn mensen die zeggen dat als je ergens 1 x voor gebeden hebt dat genoeg is, God weet het dan wel en Hij is niet gek. Dan hoef je helemaal niet meer te bidden, want voor we het vragen weet Hij het al, zegt Jezus Zelf. Nee gebed is meer dan het indienen van onze verlanglijstjes, het is communiceren met je Vader en die wil alles van je weten, omdat Hij belangstellend naar je is, tot in detail, want Hij houdt van je. Zonder ophouden betekent dus eigenlijk dat je een open communicatie lijn hebt, die nooit afgesloten is, maar dat je, zodra je begint met praten contact hebt met de Allerhoogste, is dat niet geweldig?

Dank onder alles. Als je voor iets dankt verandert dat de situatie al, danken voordat je het met je eigen ogen ziet is geloof in actie. En er staat niet voor alles, maar in alles. Dus wat er ook gebeurt, blijf dankbaar en bezie de mogelijkheden die God voor je heeft om er iets goeds van te maken, want dat is Zijn belofte tenslotte, dat Hij alles zal doen mede werken ten goede.

Deze drie dingen hebben dus te maken met een keuze, hoe is je houding als er iets gebeurt waar de ‘normale’ mens boos om wordt, chagrijnig of meteen begint met mopperen? Jij geheel anders, want, je hebt Christus leren kennen. En daarom, door Hem en de kracht van de Heilige Geest, Die in ons woont, kunnen we anders zijn dan de rest en dat alleen is al een getuigenis voor de mensen om je heen. En vanuit dat wandelen in Zijn wil, komt de rest vanzelf. Gewoon doen, zou ik zeggen, en let op wat er gaat gebeuren. Je zult versteld staan!

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Wonderen

Comments 3 Standard

‘HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.’ Jesaja‬ ‭25:1‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Jesaja 25:1-5

God is trouw, wat Hij belooft, dat doet Hij ook, toen, in de tijd van Jesaja, maar vandaag nog evenzo, want Hij is de Onveranderlijke, Gisteren en heden Dezelfde, tot in eeuwigheid (Hebr.13:7) en Hij is nog steeds de God van wonderen. Daar hadden we het van de week al over. Dat we die ook moeten vertellen, aan elkaar en aan anderen, om Hem groot te maken. Ik dacht dat mijn mailbox wel zou overstromen, maar niets van dat alles… ;-(. Want als we anderen van Zijn wonderen vertellen bouwt dat weer geloof en is het de basis voor een volgend wonder.

De reden dat Jesaja God wil roemen, eren, loven en prijzen is juist omdat Hij wonderen heeft gedaan. En resultaten uit het verleden bieden, in het geloof, garanties voor de toekomst. Dus wat Hij gisteren deed, kan Hij ook vandaag doen. En het allermooiste vind ik nog dat Hij dat, na Pinksteren, door Zijn kinderen heen, door jou en mij wil doen. Te vaak zie en hoor ik nog mensen bidden tot God, Die boven is, vragen om een wonder te doen, terwijl het sinds Pinksteren zo is, dat wij, namens de Heilige Geest, de God, Die in ons is, onze autoriteit kunnen gebruiken, de ziektes en de machten bestraffen (muilkorven) en de wonderen dus zelf doen.

Maar dan moeten we weten dat we een Kind zijn en geen slaaf en dat de Opstandingskracht, Die Jezus uit de dood deed opstaan, in ons woont. Dat horen we te weinig en we handelen er ook te weinig naar, want als we dat gaan doen, gaan we ze zien, in meerder maten. Geweldig toch? Dat betekent uitstappen, risico nemen, maar denk erom: liefde faalt nooit! En no guts, no glory.

Zullen we we elkaar de wonderen die we hebben meegemaakt en die we zelf mogen doen, vertellen? Om Hem groot te maken, zoals Jesaja deed. Want het is in Gods raadsbesluit dat wij, Zijn kinderen, dezelfde werken (en zelfs nog grotere) zouden doen, dan Zijn Zoon Jezus. Begin er maar mee, en vandaag is een mooie dag! Ben benieuwd….

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl