Explosieve kracht

Leave a comment Standard

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. Romeinen 8:11 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Rom. 8:1-17

6 jaar lang lag het er al opgeslagen, die 2750 ton ammoniumnitraat in Beiroet. En toen er een vuurtje bijkwam ontplofte de hele boel, met de kracht van een kleine kernbom, las ik ergens. Blijkbaar kende niemand de kracht van het goedje, of werd het onder de pet gehouden. Maar toen het vlammetje erbij kwam, kwam er een ongekende kracht vrij, die zijn weerga niet kent. Minstens 135 doden, duizenden gewonden en mensen dakloos, het land aan de afgrond

Bij het lezen van de tekst van vandaag drong mij meteen de vergelijking op met deze ramp, die zich deze week voltrok.

Ook wij hebben zo’n ongekende kracht in ons, waarvan we niet half beseffen wat dat allemaal inhoud, als die tot ontploffing komt. Niet voor niets gebruikte Alfred Nobel hetzelfde woord, Dunamis, om zijn springstof aan te duiden, als het woord dat op verschillende plaatsen voor kracht is gebruikt, de kracht van de Heilige Geest.

Ook dat kan een vernietigende kracht zijn, maar dan om de werken van de duivel te verbreken, zoals de roeping van Jezus was. En zoals Hij gezonden is, zijn wij gezonden.

Àls die kracht, zo zegt de tekst, in ons woont. En als we echt vervuld, gedoopt, zijn in de Heilige Geest, dan is dat zo. En dan hoeft er maar een vonkje bij te komen en het gaat los. Zieken worden genezen, demonen uitgeworpen, doden opgewekt, mensen voor de eeuwigheid gered. Het rijk der duisternis een zware slag toegebracht.

Maar de kerk houdt het allemaal opgeslagen, angstvallig bewaard, want stel dat het tot ontploffing komt…, dan kunnen we het niet meer in toom houden. Niet meer controleren. ‘Wie denk je wel dat je bent dat jij de zieken kunt genezen’ hoor je dan.

Mijn verlangen is dat de kerk, en dat zijn jij en ik, in vuur en vlam wordt gezet en die kracht, die Jezus uit de dood deed opstaan, tot ontploffing komt. Niet voor vernietiging van mensen, maar tot hun genezing, bevrijding en redding

Dan zal de ravage, toegebracht aan het rijk der duisternis enorm zijn en er opwekking uitbreken.

We zingen wel eens: we need a move, maar wij zèlf moeten in beweging komen, op jacht naar dat vuur, naar die explosieve kracht, die in ons woont en wacht op ontsteking

Heer, zend Uw vuur en laat het maar exploderen, tot redding van mensen en de eer van Uw naam. En begin bij mij, Heer, hier ben ik!

Resultaten uit het verleden

Comments 2 Standard

Want U bent mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd. Op U heb ik gesteund van de moederschoot af, van de baarmoeder af bent U mijn Helper; voortdurend zal mijn lof van U zijn. Ik ben voor velen als een teken geweest, maar U bent mijn sterke toevlucht. Psalmen 71:5-7

Lezen: Psalm 71

Deze psalm is geschreven door iemand die al wat ouder geworden is. Past dus prima bij mij😉. Maar ook als je nog jong bent is het een geweldige psalm.

Want hier wordt beschreven dat, ondanks het feit dat de dichter nu op dit moment in moeilijkheden verkeert, hij volledig op God vertrouwt, omdat hij weet dat dat ook in het verleden zo geweest is. Vandaar het opschrift, wat uit de beleggingswereld komt. Daar zegt men dus dat resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst, terwijl wij, die geloven in de Helper, juist zeggen dat dat wel zo is, bij God althans. Want Hij is de Grote Onveranderlijke, er is geen schaduw van omkeer bij Hem.

Daarom is het zo belangrijk om je getuigenis op papier te hebben, of misschien wel op een videoboodschap. Om het nog eens terug te kunnen kijken. Of om een dagboek bij te houden van je Gebedsverhoringen. Om die in tijden van problemen te gebruiken om je hoop te geven en vertrouwen in de toekomst. Zelfs als je, zoals deze dichter, wat ouder geworden bent. Hij is het nog lang niet zat, heeft nog grootse plannen (vers 18), wil deze generatie nog de sterke arm van God verkondigen en zijn nageslacht Zijn macht. Dus ook al ben je oud(er), je hebt nog steeds een taak!

Daarom mogen we beseffen, dat we, in wat voor omstandigheden we ook zijn, we kunnen vertrouwen op de HERE, JHWH, de God, Die was, Die er is en er altijd zal zijn. Van jongs af aan tot in de grijze ouderdom is en blijft Hij Dezelfde, ook in Corona tijd, als niets meer is zoals het was. Blijf dan juist op Hem vertrouwen in plaats van te verzanden in allerlei achterdochtige samenzweringstheorieën. Weet dat Hij Koning is en wij Zijn ambassadeurs en dat noch satan, noch Corona het laatste woord heeft, maar dat Zijn Woord stand houdt in eeuwigheid. Dan zien we de toekomst vol vertrouwen tegemoet, omdat we garanties hebben uit het verleden,