Waakzaam bidden

Leave a comment Standard

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.Β Β Kolossenzen 4:2Β (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Kol.4:2-6

Paulus is aan het einde gekomen van zijn brief aan de gemeente in Kolosse en geeft nog wat tips & trics mee, als het gaat om het bereiken van de mensen die ‘buiten’ zijn. Om de tijd uit te buiten, dus elke gelegenheid aan te pakken om hen van de liefde van de Here Jezus te vertellen. Dat we dat op een frisse en fruitige manier mogen doen, niet flauw, maar met smaak en aantrekkelijk.

Maar dat begint allemaal met gebed. Gebed voor hem, dat ook hij de gelegenheid krijgt om te getuigen, ondanks het feit dat hij gevangen zit. Kan je je dat voorstellen, dat je soldaat bent en vast geklonken aan Paulus. Jij kunt niet weg, dus wat doet hij? Hij verkondigt je het evangelie πŸ™‚

Maar ons gebed is de motor, daar begint het mee, want als we niet bidden, communiceren met God, dan is het al een valse start. Wat we ook doen, het moet doordrenkt zijn in gebed. En niet eerst plannen maken en dan vragen of God het zegent, nee het begint met luisteren, Heer wat wilt U? Dan komt de zegen vanzelf.

Dus sterk aanhouden, niet 1 keertje bidden, nee net zolang totdat er iets gebeurt en ook opletten of er iets gebeurt, dus waakzaam zijn. Schrijf je gebeden op en vink ze af als ze verhoort zijn, dat helpt je om geloof te hebben voor een volgende keer.

En laat je niet afleiden van andere dingen. Kom in het geweer. We zitten niet op een cruiseschip, maar op een oorlogsschip. En er is een strijd te voeren. Gisteren deelde ik op de bidstond van mijn gemeente wat ik Robby Dawkins hoorde vertellen tijdens Power & Love. Dat gelovigen in de kerk vaak moeilijker genezen dan mensen buiten de kerk. Dat kan verschillende oorzaken hebben, maar degene die hij noemde triggerde mij. Op gelovigen zet de vijand zwaarder geschut, zodat ze ontmoedigd worden, gaan lijden, aan God gaan twijfelen etc. Dus als hij zwaarder geschut in zet, moeten wij dat ook doen. 1 kan er 1000 verslaan en 2 tienduizend, zegt het Woord, dus met hoe meer mensen we zijn om te bidden, des te grotere overwinningen we zullen gaan zien. Dat is waarom we niet moeten afzwakken, maar sterk aanhouden in gebed, want het is het 7de wapen in onze wapenrusting. Daarom, asl je in de mogelijkheid bent, bezoek de bidstonden van je kerk of gemeente en voeg je in het gebedsleger wat nodig is.

En blijf danken, ook al zie je het niet. Jezus dankte voor het brood en de vis voordat het vermenigvuldigd was. Zo mogen wij ook, in geloof, danken dat God gaat geven, als we vragen naar Zijn wil. Dus volhouden, waakzaam zijn en danken en er dan op uit, want er wacht buiten een wereld, verloren in schuld, op ons, op onze boodschap van verzoening, door de Here Jezus Christus!

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”-β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

* Vanaf afgelopen vrijdag 10 weken lang te horen op https://www.grootnieuwsradio.nl/ op vrijdagavond van 22-22:30u, in het programma Op weg met de Bijbel

* Die van afgelopen vrijdag gemist? Luister hier terug: https://ssl.streampartner.nl/?usertoken=onda461d2f9e8028ec&itemtoken=7fecc336c79c8019&comments=disable&image=https://www.grootnieuwsradio.nl/l/library/download/113746/headerstapover_opwegmetdebijbel.png

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Zoeken en vinden

Leave a comment Standard

β€˜U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.’

Jeremia 29:13 HSV

Lezen: Jeremia 29:1-14

Wat een geweldige belofte ontvangen we vandaag uit het Woord van God! Maar ook eentje waar een voorwaarde aanhangt, zoals aan vele beloften van God. Vaak willen we wel de belofte, maar niet de voorwaarde en als het dan niet uitkomt, geven we God de schuld, maar zo werkt het niet…

Belofte en voorwaarde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Dit stuk gaat natuurlijk in de eerste plaats over het volk Israel, wat in ballingschap gevoerd is naar Babel en dat verwacht spoedig terug te zullen keren, wat valse profeten ook hebben geprofeteerd. Maar Jeremia, de profeet die het al had voorspeld, zegt dat ze er een poos (70 jaar) zullen blijven en zich moeten settelen en bidden voor de vrede van de stad. Want Gods plannen met hen zijn die van vrede en van een hoopvolle toekomst. En wanneer ze Hem zullen zoeken met hun hele hart en naar Hem vragen, zullen ze Hem vinden. Dat is de context. Nu wordt met name vers 11 nogal eens gebruikt om mensen te bemoedigen en dat is goed, want dan kan een Logos (geschreven woord) een Rhema (gesproken woord, met name door God) worden. En dat geldt ook voor de tekst van vandaag. Want wat voor toen gold, geldt ook nu: als we Hem zoeken en naar Hem vragen, het van Hem verwachten, zegt de Basis Bijbel, dan zullen we Hem vinden. En weet je waarom? Omdat Hij graag gevonden wil worden. Hij wil niets liever dat mensen het van Hem verwachten, naar Hem en naar Zijn sterkte vragen en weten dat ze van Hem afhankelijk zijn. Niet als kleine, onmondige kinderen, ja, daar begint het mee, maar ook als volwassen opgegroeide kinderen, die het van Vader verwachten, maar wel handelen in Zijn geest en door Zijn Geest. Want dan worden we gevaarlijke wapens in het leger van God, om de werken van de duisternis te verbreken. Als we volledig afhankelijk zijn van Hem, handelen naar Zijn instructies (Zijn werken doen) dan zullen we Hem vinden.

In wat voor situatie je vandaag ook verkeert, waar je je in je leven ook bevindt, verwacht het alleen van Hem en je gaat dingen zien, waauw. Maar wel met je hele hart, dus niet half, niet en en, nee van Hem alleen. Dat zul je versteld staan wat ik je brom!

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”-β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

* Vanaf afgelopen vrijdag 10 weken lang te horen op https://www.grootnieuwsradio.nl/ op vrijdagavond van 22-22:30u, in het programma Op weg met de Bijbel

* Die van afgelopen vrijdag gemist? Luister hier terug: https://ssl.streampartner.nl/?usertoken=onda461d2f9e8028ec&itemtoken=7fecc336c79c8019&comments=disable&image=https://www.grootnieuwsradio.nl/l/library/download/113746/headerstapover_opwegmetdebijbel.png

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Geen kwaad

Leave a comment Standard

β€˜De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.’

Romeinen 13:10 HSV

Lezen: Rom.13:8-14

Mensen die zeggen dat we niets meer met de wet te maken hebben, hebben het toch niet helemaal begrepen. Het is ook best lastig, aan de ene kant. Als je mijn Opfrissers vaker leest, dan weet je dat ik een fel tegenstander ben van de vermenging van wet en genade. We hoeven ons niet aan de wetten te houden om gered te worden. Als we dat denken is ons geloof niet meer waard dan dat van de moslims, omdat ook zij pas weten, als ze voor de rechterstoel van Allah staan, of ze genoeg goede daden hebben gedaan om het paradijs binnen te komen. Nee, wij worden gered uit genade, niks goede werken. en wie in de Here Jezus gelooft heeft eeuwig leven, nu al!

Maar vanuit die genade geldt dat we elkaar lief moeten hebben, God boven alles en de naaste als onszelf. Toen Mozes de wet kreeg op de berg Horeb, ontving hij twee stenen tafels, tablets, zouden we nu zeggen, waarmee de Here God, met Zijn vinger, dat is de Heilige Geest, de 10 geboden gaf. 4 voor het dienen van God en 6 voor het dienen van onze naaste. De Here Jezus vatte die samen in wat ik boven al vermeldde en Paulus doet dat in dit tekstgedeelte nog eens voor het tweede deel. Want de dingen die hij noemt zijn doodnormale dingen, die iedereen normaal vindt als we die niet doen, maar die toch telkens weer de kop opsteken. En de Here Jezus scherpte ze ook nog eens aan door te zeggen dat het denken eraan al zonde is. Nu houden deze dingen ons niet uit de hemel, dat is alleen maar niet geloven in de Here Jezus, maar ze houden ons wel af van de zegen.

In het christelijk geloof gaat het nooit om jezelf, maar altijd om de ander. 9Niet wie is mijn naaste, maar voor wie kan ik een naaste zijn. Niet hoe word ik er beter van, maar hoe kan ik de ander helpen dat die er beter van wordt. En dat zegent de Here. Daarom doet de liefde de naaste geen kwaad, worden we opgeroepen om goed te doen, omdat onze hemelse Vader goed is en zo het beeld van de Here Jezus aan de mensen te laten zien.

Door de Heilige Geest, Die in ons woont, kunnen we dat ook, Hij stelt ons in staat, als we Hem er de ruimte voor geven. Want God vraagt nooit van ons moeilijke en onmogelijke dingen, Hij stuurde de Helper om ons bij te staan. Maar die moeten we er dan wel bij roepen…..

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”-β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

* Vanaf afgelopen vrijdag 10 weken lang te horen op https://www.grootnieuwsradio.nl/ op vrijdagavond van 22-22:30u, in het programma Op weg met de Bijbel

* Die van afgelopen vrijdag gemist? Luister hier terug: https://ssl.streampartner.nl/?usertoken=onda461d2f9e8028ec&itemtoken=7fecc336c79c8019&comments=disable&image=https://www.grootnieuwsradio.nl/l/library/download/113746/headerstapover_opwegmetdebijbel.png

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Licht uit de duisternisy

Leave a comment Standard

Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.Β Β 2 Korintiers 4:6(Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2Kor.4:1-6

Waar het licht schijnt, moet de duisternis verdwijnen. Dat is in het natuurlijke zo, maar het is zeker waar in het geestelijke. Nadat God de hemel en de aarde gemaakt had in het begin, (Gen.1:1) en satan in opstand was gekomen en uit de hemel op de aarde was geworpen,(Openb.12) was deze woest en ledig. En er lag duisternis op de watervloed (Gen.1:2) Het eerste wat God dan doet is licht scheppen, ‘Er zij Licht’ en er was licht. Licht is een kenmerk van Gods Koninkrijk, daar horen geen duistere praktijken, die het daglicht niet kunnen verdragen bij. Satan is de heer van het rijk der duisternis en hij wil juist dat mensen in het donker leven. We zien dan ook in vers 4, waar hij de god van deze wereld wordt genoemd, dat hij bij de ongelovigen de ogen bedekt heeft, zodat ze de waarheid van het evangelie niet kunnen zien. In het boekje Doeltreffend Bidden Voor Verloren Mensen, waar we afgelopen week, mede dankzij jullie giften er 4000 van hebben kunnen bestellen, leren we hoe we die bedekking moeten weg bidden.

Maar het Licht der wereld verscheen, toen de Here Jezus op aarde kwam en Zijn licht liet schijnen. En Hij gaf ons de opdracht om, op onze beurt, weer het licht der wereld te zijn. Dat kan, omdat, zoals Paulus het hier schrijft, Hij in onze harten geschenen heeft, met de kennis van de heerlijkheid van God. We schijnen dus niet ons eigen licht, maar met dat van Hem. En dat kan al door de blik waarmee we naar mensen kijken, veroordelend, of liefdevol. Jezus is niet gekomen om de mensen te veroordelen, maar om ze te behouden, en aangezien we dezelfde missie hebben als Hij, is dat ook onze taak. Jezus wees niemand af, Hij wenkte, ‘kom maar bij Mij, Ik geef je rust!’

Zo mogen ook wij dat doen naar de mensen, die de rest van de wereld misschien uitkotst, kom maar bij Jezus, Hij alleen kan je helpen, Hij is het antwoord op iedere vraag, op elk probleem! Geloven we dat? Dragen we dat uit?

Laten we onze lamp niet onder een korenmaat zetten, verbergen, maar helder schijnen in deze duistere wereld, want die heeft het zo nodig. Niet alleen in de donkere dagen voor Kerst, maar iedere dag.

Heer, laat mij vandaag Uw Licht mogen zijn waardoor mensen de Here Jezus gaan zien. Dank U voor Uw Licht in mijn hart, dat schijnt omdat ik U heb leren kennen, amen

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”-β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

* Vanaf afgelopen vrijdag 10 weken lang te horen op https://www.grootnieuwsradio.nl/ op vrijdagavond van 22-22:30u, in het programma Op weg met de Bijbel

* Die van afgelopen vrijdag gemist? Luister hier terug: https://ssl.streampartner.nl/?usertoken=onda461d2f9e8028ec&itemtoken=7fecc336c79c8019&comments=disable&image=https://www.grootnieuwsradio.nl/l/library/download/113746/headerstapover_opwegmetdebijbel.png

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Oorzaak en gevolg

Leave a comment Standard

β€˜Gerechtigheid behoedt wie oprecht van weg is, maar goddeloosheid stort een zondaar in het verderf.’

Spreuken 13:6 HSV

Lezen: Spreuken 13:1-6

‘Wie goed doet, goed ontmoet’, luidt een Nederlands gezegde en de Bijbel lijkt dat te beamen. Nu worden we niet gered door goede werken te doen, dat heb ik gisteren in het programma ‘Op weg met de Bijbel nog eens duidelijk uitgelegd (onderaan vind je de link om het terug te luisteren), maar door genade.

Maar het is wel zo, dat wanneer wij rechtvaardig handelen, wanneer we goede dingen doen, de zegen in werking treedt. Denk aan de zegen en de vloek uit Leviticus 26. Dus het doen van Gods wil brengt zeker zegen voort en het nalaten ervan dus niet. Het stort mensen in het verderf.

De mensen die de hypergenadeleer aanhangen zullen nu wel stuiteren, maar ik kan er toch niets anders van maken.

Nogmaals, redding verdien je niet, maar de genade is ook de kracht in je om, uit dankbaarheid, die dingen te doen, die God van ons vraagt. Het verschil tussen wet en genade heb ik al eens uitgelegd aan de hand van verkeersboetes. Als je niet te hard rijdt omdat je anders een bekeuring krijgt, is dat Wetticisme. Wanneer je het doet omdat je anders je medeweggebruikers in gevaar brengt is dat genade, handelend uit liefde.

Zo hebben we met elkaar de mogelijkheid om, waar dan ook, het verschil te maken, omdat wij, daar komt hij weer, geheel anders zijn, omdat we Christus hebben leren kennen. Dat is zo’n ingrijpende gebeurtenis in ons leven, als het goed is, dat we door de Heilige Geest, veranderde mensen zijn, nooit meer dezelfde. Dat is een keuze van je wil, die Hij in je werkt. Leven onder de zegen of de vloek is dus onze eigen keus. Maar die begint met het kiezen voor Jezus!

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”-β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

* Vanaf vrijdag 10 weken lang te horen op https://www.grootnieuwsradio.nl/ op vrijdagavond van 22-22:30u, in het programma Op weg met de Bijbel

* Die van afgelopen vrijdag gemist? Luister hier terug: https://ssl.streampartner.nl/?usertoken=onda461d2f9e8028ec&itemtoken=7fecc336c79c8019&comments=disable&image=https://www.grootnieuwsradio.nl/l/library/download/113746/headerstapover_opwegmetdebijbel.png

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Geen veroordeling meer

Leave a comment Standard

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.Β Romeinen 8:1Β (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Rom.8:1-17

Als je hiervoor eerst Rom 7 gelezen hebt, zou je haast depri worden. Dat gedeelte wat gaat over de wet en de zonde en dat eindigt met de uitroep van Paulus: β€˜Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?’ Vers 24

Maar dan komt dit hele, geweldige hoofdstuk 8, een en al bemoediging, omdat het gaat over het leven door de Geest. Want als we altijd maar zelf proberen te ploeteren en te voldoen aan Gods norm, dan gaat het mis, dan is het als een glijbaan, die je probeert op te klimmen, aan de verkeerde kant. Als een je aanloop neemt kom je misschien wel een eindje, maar je glijdt toch weer terug. Je ziet dat kinderen wel eens doen. Wel, dat is nu proberen te leven naar Gods normen, zonder de Heilige Geest. Gedoemd om te mislukken, daarom haken mensen ook af. Maar wanneer je wandelt naar de Geest, met de Geest, dan gaat alles soepel en klim je de glijbaan op via de trap, de gebaande weg. En als je dan boven komt, mag je naar beneden glijden, met plezier!

Veel mensen leven nog met een beeld van God, Die hen bekijkt, bespiedt, om te kijken of ze iets fout doen en als dat zo is meteen klaar staat met veroordeling, ziekte, straf. Maar zo is God niet. Want de straf, die ons de vrede aanbrengt was op de Here Jezus en door Zijn striemen zijn wij genezen, zegt Jesaja 53:5. Dus we hoeven niet meer bang te zijn voor God, want Hij is vergevend en genadig en geduldig en rijk aan goedertierenheid. En Hij heeft ons Zijn Geest gegeven, de Geest van het zoonschap, waardoor we Hem Papa kunnen noemen. De enigen, die bang moeten zijn, zijn zij, die niet in Christus Jezus zijn, die Hem nog niet hebben aangenomen als hun redder en verlosser. Want het is alleen de zonde van ongeloof, die mensen uit de hemel houdt, de rest is al vergeven en kwijtgescholden: β€˜God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.’ 2 Korinthe‬ ‭5:19‬ ‭HSV‬‬

Dus wij zijn degenen, die die geweldige boodschap mogen brengen en die mensen mogen verzoenen met God, door ze naar Hem toe te leiden! Wees vandaag een bedienaar van de verzoening. Te vaak hebben mensen het christendom uitgelegd als dit mag wel en dat mag niet. Maar als we leven door de Geest en in de kracht van de Geest dan is er geen veroordeling meer, ook als je nog eens een keertje struikelt, want God, de Heilige Geest, is in je en Hij helpt je, iedere dag weer opnieuw. Dat gun je toch iedereen?!

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”-β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

* Vanaf vanavond 10 weken lang te horen op https://www.grootnieuwsradio.nl/ op vrijdagavond van 22-22:30u, in het programma Op weg met de Bijbel

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Motivatie

Leave a comment Standard

β€˜Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. Laat alles bij u in liefde gebeuren.’

1 Korinthe 16:13-14 HSV

Lezen: 1 Kor16:13-24

Paulus is aan het einde van zijn brief gekomen, dan schrijf je nog even kort waar het op aan komt. En dat zijn o.a. deze woorden, die van onze dagtekst. Waakzaam zijn, er zijn allerlei mensen, misschien wel met goede bedoelingen, die je van het geloof willen afhouden, daarom moet je daar vast in staan. Iedere dag weer opnieuw. Handelen in geloof, denken in geloof, leven in geloof. Wees mannelijk, staat er, volwassen in het geloof. Geen tijd verdoen met partijschappen, maar blijven bij de corebusiness. En sterk, niet in jezelf, maar in Diegene, Die je kracht geeft, de bron van kracht, de Heilige Geest. En dan vers 14, kort en krachtig, als een herhaling van hoofdstuk 13: de motivatie van alles: de liefde. Want zonder die liefde, we zagen het van de week al, is alles nutteloos, schel klinkend metaal, vuilnis. Maar met de liefde krijgt alles glans, gaat het glimmen. Niet door een Rose bril, nee ook in de liefde is er plaats voor vermaning en correctie, beter nog, juist in de liefde is dat nodig. Probleem is dat men niet graag gecorrigeerd wordt en dan maar afhaakt. En correctie is juist nodig en geeft dat je van je fouten leert, maar dat moet dan inderdaad ook wel in liefde, liefdevol gebeuren. Je ziet pas of iemand volwassen is, als hij volwassen op correctie reageert en het feit dat het wellicht niet goed gegeven wordt, mag jou er niet van weerhouden om te verbeteren. Mijn oude wijze moeder had zo’n mooie uitspraak: ‘slecht mens, die niet betert’, zei ze altijd. Met andere woorden: als we niet willen luisteren naar correctie en ons leven er op aanpassen, loopt het niet goed met je af. Nederland, christelijk nederland heeft ook daarin bekering nodig!

Maar onze motivatie, onze drijfveer moet altijd de liefde zijn, alles wat we doen in Gods koninkrijk moet doordrenkt zijn van de liefde, met bewogenheid, compassie. Dat was de sleutel tot de wonderen van de Here Jezus: Hij was met ontferming bewogen. Daarom kwam Hij naar de wereld, om die wereld, verloren in schuld, vrij te kopen en de werken van de satan te verbreken. En ook wij zijn hiertoe geroepen, maar in liefde. Liefde tot God, liefde tot elkaar en liefde tot de naaste. Ik geef jullie een nieuw gebod, zei de Here Jezus, dat jullie elkaar liefhebben en hieraan zal de wereld weten dat jullie Mijn discipelen zijn, dat je elkaar lief hebt. Dan hebben we nog wel een weg te gaan……

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”-β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

* Vanaf a.s. vrijdag 10 weken lang te horen op https://www.grootnieuwsradio.nl/ op vrijdagavond van 22-22:30u, in het programma Op weg met de Bijbel

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Vijf krachtige woorden

Comments 2 Standard

Het volgende las ik op Facebook van Bob Brasset, de man die mij aan het begin van deze eeuw voor het eerst onderwees hoe voorbede zieken te bidden:

VIJF KRACHTIGE WOORDEN

Ik wil je vijf woorden geven. Dit zijn geen gewone woorden. Het zijn zeer krachtige woorden, zelfs levensveranderende woorden! Ik ben er zeker van dat, als je ze op de juiste manier gebruikt, ze je leven zullen veranderen! Het kan heel goed zo zijn dat, terwijl je deze woorden begint te gebruiken, je nooit meer hetzelfde zult zijn. Dit zijn de vijf woorden: β€˜MAG- IK-VOOR-JE-BIDDEN?’

Weet je dat aan de meeste mensen nooit iemand die vraag is gesteld? De meeste mensen hebben nooit iemand voor zich laten bidden?

Weet je dat je deze vijf woorden kunt spreken met mensen waarmee je in het dagelijkse leven in contact komt … vrienden, collega’s, familie, vreemden?

Mensen weigeren zelden gebed. Dit eenvoudige verzoek opent de harten van mensen. Goede dingen gebeuren. Jezus gebruikt eenvoudige gebeden. Levens worden veranderd … en het zijn niet alleen de levens van degenen die het gebed ontvangen. Het verandert ook van degenen die uitstappen en bidden. Ik heb het gezien. Mensen die nooit het goede nieuws in hun leven hebben gedeeld … mensen die nog nooit iemand naar Jezus hebben geleid. Plotseling ze bidden met vreemden. Ze leiden mensen naar Christus. Mensen ontvangen genezing, aanmoediging, doorbraak in hun leven. Levens worden veranderd

Deze vijf eenvoudige woorden hebben mij enorm veranderd. Ik heb mensen genezen zien worden in vliegtuigen, in winkelcentra, in de supermarkt, op straat, vreemden gered en bevrijd. Ik zeg dit niet opschepperig. God doet het werk. Ik zie op geen enkele manier iedereen genezen, gered of aangeraakt op bovennatuurlijke wijze. Maar het lijkt dat iedereen de liefde voelt wanneer Sue en ik op deze manier dienen en SOMMIGEN worden genezen en gered. Sommigen van hen zijn vrienden geworden, voor altijd veranderd omdat Sue of ik het gewaagd hebben om hen een eenvoudige vraag te stellen: “Mag ik voor je bidden?” Wat een vraag!

Als je bereid bent om dit glorieuze avontuur te beginnen en bereid bent om die vraag te stellen, zijn hier een aantal tips om je effectief te maken.

1. Volg de Heilige Geest. Verwacht dat Hij je naar de mensen leidt die Hij wil dat je hoort. Ga mensen niet alleen mechanisch of lukraak benaderen. Gebed is geen stormram. Benader mensen met liefde, grote nederigheid en mededogen.

2. Volg de vrede van Christus. Wacht tot je vrede hebt voordat je mensen benadert met deze vraag. Als je angstig of bezorgd bent, pakken mensen dat op. Verwacht de vrede van Christus die alle begrip te boven gaat. Angst, zorgen, angst … al deze ondergraven en verdrijven de zalving die de zegen van God is. Vrede verhoogt de zalving.

3. Heb een dienende houding. Wees oprecht geΓ―nteresseerd in mensen en hun problemen / behoeften. Stel vragen. En als ze je dan uitnodigen om te bidden, bid dan de antwoorden.

4. Bid geen lange gebeden.

5. Houd je ogen open en als je in het openbaar bent, vraag hen ook niet om hun ogen te sluiten.

6. Zoek naar mensen met hun “hoofd naar beneden” … degenen die er ontmoedigd of neerslachtig uitzien. Dit betekent dat je op zoek bent naar mensen die een behoefte hebben en die kennen. Zoek naar mensen die niet arrogant zijn of denken dat ze alles bij elkaar hebben. Zoek naar degenen die gebogen zijn door de problemen van het leven. Dit zijn meestal degenen die erg geΓ―nteresseerd zijn in Jezus en ook naar de kerk willen komen.

7. Laat de liefde van Christus doorschijnen.

Bij een gelegenheid kochten Sue en ik een vaatwasser. We waren met twee verkopers. Een van de mannen kwam uit RoemeniΓ« en was de leider. De andere man was een trainee en hij kwam uit Cuba. We verwelkomden hen beiden in Canada. We vroegen een beetje over hun achtergronden. Toen hebben we de aankoop voltooid. Na de aankoop zei ik: “Mag ik voor jullie allebei bidden?” (Eigenlijk zijn dat zes woorden – dat laat zien hoe creatief ik ben! Ik improviseerde en voegde een woord toe!) De mannen zeiden ‘ja’. Terwijl ik korte gebeden bad, werden de woorden zegeningen. Voor de eerste man bad ik financiΓ«le zegen en dat hij nog diezelfde dag de beste verkoopdag zou hebben. Voor de Cubaan bad ik ook woorden van vriendelijkheid.

De volgende dag belde de Roemeense man mij. Hij en zijn vriend waren zo geraakt door het gebed. Hij zei tegen me: “Je hebt al gebeden voor de beste verkoopdag.” Weet je dat ik die dag nog meer verdiende dan ik ooit in mijn leven had gedaan. “De verkopen sloegen alle records!.” Hij vertelde me dat hij met mij naar de kerk zou komen en de andere man uit Cuba is nu ook erg geΓ―nteresseerd in Jezus en wil ook naar de kerk komen!

Dus, beste lezer, wees bemoedigd! Je kunt het ook doen. Denk aan de vijf woorden die, ik weet het zeker, je leven veranderen, als je ze nog niet gebruikt.

MAG-IK-VOOR-JE -BIDDEN?

God zegene je

Bob en Sue

Linker- en rechterhand

Leave a comment Standard

β€˜zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.’

‭‭MattheΓΌs‬ ‭6:4‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Mat.6:1-4

Geven is goed, ook hierin mogen we op de Here Jezus en op de Here God gaan lijken, God gaf Zijn Zoon, uit liefde voor ons en Jezus gaf Zijn leven, in onze plaats. God is een gevende God. Maar wat we niet moeten doen is prat gaan op wat we geven. Dat moet in het geheim zijn. Nu valt dat tegenwoordig niet mee, zeker niet als je het ook nog eens van de belasting wil aftrekken -). Dan moeten we dus maar vertrouwen op de discretie van degene in de kerk, die de giften boekt, en dat moet ook!

Want het feit dat men vroeger in de kerk een mooie plaats had, omdat men grote giften gaf, de adel zat apart, is in strijd met deze tekst. Of je nu (veel) geeft of niet, voor God zijn we allemaal gelijk. Hij heeft geen lievelingetjes, wij zijn allemaal Zijn lievelingen, omdat Hij zo geweldig veel van ons houdt.

Wat Hij wel doet is het ons in het openbaar vergelden. Mensen kunnen dus zien dat we onder Gods zegen leven, omdat we gevers zijn. En als we zo geven dat iedereen het ziet, dan gaat het om de eer van mensen en dan heb je de beloning al. Maar als je dat in het verborgenere doet, zodat niemand het ziet, dan komt de beloning van de Vader Zelf en geloof me, die is veel meer waard!

Laten we gul zijn in ons geven aan de kerk, aan goede doelen, aan de armen, maar laat het dan zo zijn dat niemand het ziet. Dat is de enige tijd dat we duikboot christenen moeten zijn, de rest mogen we het uitschallen!

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”-β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

* Vanaf a.s. vrijdag 10 weken lang te horen op https://www.grootnieuwsradio.nl/ op vrijdagavond van 22-22:30u, in het programma Op weg met de Bijbel

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/