Kinderen van God

Leave a comment Standard

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Romeinen 8:16 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Rom.8:1-17

Toen ik destijds mijn zoon adopteerde moest ik na verloop van tijd voor de rechtbank verschijnen. Daar moest ik beloven voor hem te zorgen en hem te behandelen als mijn eigen zoon, wat hij ook volledig is. Dat moest voor de rechtbank in Sri Lanka, maar later ook nog eens in Nederland. Ik moest dus getuigen dat hij mijn kind was en ik zijn vader.

Maar ik werd pas zijn vader door er voor hem te zijn, de dingen met hem te doen, die vaders doen, liefdevol voor hem te zorgen en hem als mijn kind te behandelen. Hij voelt ook niet als geadopteerd, ook niet na meer dan 30 jaar, maar als mijn eigen vlees en bloed

Dat is wat de Heilige Geest ook met ons doet. Hij getuigt met onze geest dat wij kinderen van God, door adoptie, zijn geworden. Hij heeft ons als Zijn kinderen aangenomen en wij zijn nu volbloed kinderen van God, met alle rechten en plichten, dus ook erfgenamen. Waarom zoveel mensen worstelen met het feit of ze wel of geen kind van God zijn is, omdat men het werk van de Heilige Geest niet kent. Wnnt die is het die getuigt, in harmonie met onze eigen geest, dat we het zijn. Allen die Hem hebben aangenomen, zegt Joh.1:12, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Wat een voorrecht. En wanneer we dat weten en beseffen, dan gaan we daar ook naar handelen en wandelen. Dan bidden we niet meer als bedelaar, maar als zoon, als erfgenaam. Dan hoeven we onze positie ook niet meer te verdedigen, die hebben we gewoon. Weten dat je Gods eigen kind bent doet je anders leven, in vrijheid, maar ook in autoriteit.

Weet je het nog niet zeker? Ga dan naar www.gratisgeschenk.nl en neem Hem aan. Niet uitstellen, meteen doen!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je vanavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Gert Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Volmaakt geschenk

Leave a comment Standard

‘Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.’

Jakobus 1:17 HSV

Lezen: Jak.1:2-18

Er zijn wel eens mensen die denken dat God hen gezegend heeft met hun ziekte. Want daarin zijn ze zo dicht bij God gekomen. Het is voor zulke mensen moeilijk om voor genezing te bidden, omdat je dan iets wegstuurt wat van God zou komen. Wel, deze tekst laat duidelijk zien dat ziekte niet van God komt, maar uit de duisternis. God is enkel de gever van goede dingen, sterker nog, van elk volmaakt geschenk, dus zonder gebrek. Al het andere, dus ook verleiding en verzoeking, in welke context het allemaal staat, komt voort uit ons zondig denken of van de duisternis. Dus ook de ziekte en de pijn waarmee je kampt. Schrijf dat niet aan God toe, want daar komt het niet vandaan. Wel doet Hij alle dingen medewerken ten goede, voor wie gelooft, maar dat is wat anders.

En daarom moeten we afrekenen met de werken van de duisternis, want als de Here Jezus gekomen is om de werken van de duivel te verbreken, (1 Joh.3:8) dan zijn, wij, die net zo gezonden zijn als Hij, daar ook toe geroepen.

Zie ziekte als een indringer, een insluiper, die je geluk probeert te roven en stuur het weg in de autoriteit die je van Christus gekregen hebt en in de kracht van de Heilige Geest. De Here Jezus ging rond, onder de zalving van de Heilige Geest, genezende allen, die door de duivel overweldigd waren. (Hand.10:38) Vanuit een andere tekst uit Jakobus weten we ook wat we met de duivel moeten: wederstaan en hij zal van je wegvluchten!

We zien hier ook dat God niet verandert, als Jezus toen genas, dan doet Hij dat ook nu nog, alleen zijn wij nu Zijn Lichaam en dus geroepen om het te doen. En ja, ik weet het, onze ervaringen zijn soms anders. Er zijn mensen overleden, waarvoor we intens gebeden hebben, en dat sluipt in je gedachten binnen. Maar vandaag las ik een mooie oneliner van Robby Dawkins: ‘God kan wel mislukkingen gebruiken, maar geen opgevers’ en zo is het. John Wimber had al voor ontzettend veel mensen gebeden en ze gingen allemaal dood. Maar op een dag, toen hij er eigenlijk geen geloof meer voor had, kwam de doorbraak. We mogen dus niet opgeven, maar altijd doorgaan. Want Jezus is gisteren is gisteren en heden Dezelfde, tot in eeuwigheid.
Er is geen schaduw van omkeer bij U. )
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde )
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer, )
groot is uw trouw, o Heer, )
iedere morgen aan mij weer betoond. )
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. )
Groot is uw trouw, o Heer, )
aan mij betoond. )

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Gert Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Overvloedige blijdschap

Leave a comment Standard

U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.  Psalmen 16:11(Herziene Statenvertaling)

Dat God een geweldige God is hoef ik je denk ik niet meer te vertellen en dat Hij een God is Die voor Zijn kinderen zorgt al evenmin. Dat komt genoeg aan bod in mijn Opfrissers. Toch kan het niet vaak genoeg gezegd worden: God is goed, altijd en altijd is God goed en zelfs als je het niet zo ervaart is het zo.

Hij maakt ons het pad ten leven bekend, de weg waarop je moet wandelen om het leven te verkrijgen en die weg, weten we uit het Nieuw Testament, is de Here Jezus. Want Hij en Hij alleen is de weg tot God, er is geen andere weg. Alleen door het geloof in Hem ontvangen we eeuwig leven. Dat die boodschap moet klinken, door ons heen, hebben we gisteren al gezien.

Maar dan zegt de dichter iets waar veel gelovigen nog wel moeite mee hebben: overvoed van blijdschap is bij Uw aangezicht. Velen van wie zich christen noemen hebben een gezicht alsof ze in citroensap zijn gedoopt, durven nauwelijks te lachen, want ze zijn zich zo bewust van hun zonden. Nou, dat is geweldig, maar dan zou ik ze maar gauw bij de Here Jezus brengen, ze belijden en Zijn vergeving ontvangen en ze nalaten, want dat is wat de Bijbel zegt. Je kunt je zondige staat ook koesteren en dan klinkt het nog vroom ook. Maar dat is niet wat God wil. Hij wil dat we ons omkeren naar Hem, een nieuw leven ontvangen en door Zijn Geest een nieuwe wet in ons binnenste krijgen, die we vanzelf doen, zonder kramp of dwang, maar uit liefde tot Hem.

Dan ontvangen we ook die overweldigende blijdschap en kan je soms in onweerstaanbaar gelach, geleid door de Geest, uitbarsten. Wie ooit in een samenkomst is geweest bij Rodney Howard Brown weet wat ik bedoel. In Zijn aanwezigheid is overvloedige vreugde, je kunt dan niet meer stoppen en het werkt nog helend en genezend ook.

Hem kennen is onze vreugde, de vreugde van de Here is onze kracht. Weg chaggerijnigheid, vandaag is een nieuwe dag, die ik., samen met Hem, aankan!

Kracht, Liefde en Bezonnenheid

Leave a comment Standard

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere. 2 Timoteus 1:7-8 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2Tim.1:3-14

Je hoort zo vaak mensen zeggen dat ze me benijden vanwege de vrijmoedigheid die ik heb om, waar dan ook, mensen aan te spreken over de Blijde Boodschap. ‘Ik heb dat niet hoor’ zegt men dan. Wel, lieve mensen, ik ook niet van mijzelf. Van nature ben ik best verlegen, vind ik het eng om in een winkel iets te vragen en laat dat meestal regelen door mijn vrouw. Maar wanneer we op straat zijn om te evangeliseren, dan komt Gods Geest over mij en is nagenoeg iedereen die langs loopt de ‘klos’ Daarmee wil ik niet opscheppen, maar alleen maar laten zien, dat iedereen dat kan. Ook ik moet vaak iets overwinnen om mensen aan te spreken, maar door de Heilige Geest lukt me dat.

Dat is nu precies wat Paulus hier tegen zijn geestelijk kind, Timotheüs zegt. We hebben niet een geest van lafheid ontvangen, zoals het originele Griekse woordje luidt, maar van Kracht – Dynamis – explosieve kracht van de Heilige Geest, de kracht die we nodig hebben om een getuige van de Here Jezus te zijn, waar Hand. 1:8 over spreekt. Die kracht in je geeft je de vrijmoedigheid om mensen aan te spreken en te vragen of je voor ze mag bidden als je ziet dat er ergens iets mankeert. Maar het begint met het jezelf beschikbaar stellen. Door te zeggen: Heilige Geest van God, vul mij opnieuw en gebruik mij om vandaag iemand van de Here Jezus te vertellen in woorden en daden.

Dan ga je zulke mooie dingen zien. Een voorbeeld: Ik was eens bij de Zilveren Schaar, waar ze onder andere broeken korter maken. De man was even weg geweest en kwam terug en deed zijn jas uit. Daarbij trok hij een pijnlijk gezicht. Toen hij klaar was met mijn broek meten, vroeg ik hem of hij pijn had en dat bleek in zijn schouder te zijn. Ik mocht voor hem bidden en de pijn was weg! Het was een Turkse man! Dat kan je dus allemaal meemaken als je je laat leiden door de Heilige Geest.

Maar je drijfveer moet wel die liefde zijn, de bewogenheid voor mensen, want we hebben ook de Geest van Liefde gekregen, zonder wie de gaven van de Geest vruchteloos zijn. En die van bezonnenheid, zelfbeheersing staat er. Dus niet als een olifant door de porseleinkast, maar ook hierin je laten leiden door de Geest. Dan wordt ieder dag een avontuur, boodschappen doen, misschien langer dan je gepland had, maar is het leven niet meer saai en geloven dus zeker niet.

Heilige Geest van God, vul mij opnieuw en breng iemand op mijn pad, vandaag, die ik over Jezus kan vertelen, in woord en daad tot eer en glorie van Zijn Naam!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Gert Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Bloedvloiende vrouw

Leave a comment Standard

En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op.  Lucas 8:43-44 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Lukas 8:40-56

Midden in het geweldige verhaal van de opwekking van het dochtertje van Jairus, bevindt zich nog een geweldig verhaal. Twee verhalen die los van elkaar lijken te staan, maar toch wel iets met elkaar te maken hebben. We zien dat het 12 jarige dochtertje van Jairus ernstig ziek is, op sterven ligt, volgens Mattheus zelfs al dood is. De situatie is nijpend, meteen ingrijpen is geboden. Jairus is ten einde raad. Maar het is druk onderweg, mensen willen allemaal Jezus zien. En dan is daar die vrouw. Al net zo lang als het kleine meisje oud is, is zij al ziek. Ze verliest bloed en is daarmee ook nog eens onrein volgens de joodse wetten (Lev.15:25-25) en mag niet eens in de nabijheid van mensen komen. Daarom besluipt ze de Here Jezus en wil ze Hem aanraken. Ze is zelf degene, die dat zo bepaalde, leren ons Mattheus en Markus. Ze heeft dus duidelijk geloof: als ik alleen maar de zoom van Zijn kleed aanraak, zal ik genezen worden, heeft ze bij zichzelf gezegd. Al haar geld had ze al aan doktoren uitgegeven en zonder resultaat, ernstig verzwakt moet ze zijn geweest, als ze al 12 jaar bloed verloor. Maar een aanraking van Jezus en de vloeiing stopte en ze werd weer rein, wat een wonder. Du moment dat ze Hem aanraakte stopte het, maar verliet de levensgeest het 12 jarige dochtertje. Het lijkt erop dat de boze wraak wil nemen. De vrouw is genezen, maar het meisje is dood. Gelukkig kennen wij het verhaal, maar de omstanders en Jairus niet, die zijn ten einde raad. Maar Jezus is overwinnaar!

Geloof is altijd nodig bij het tot stand komen van genezing. Het geloof van deze vrouw was dan ook ontzettend groot. En ze kon er niet over zwijgen. Dit was de eerste keer dat iemand zo genezen werd, maar later zie je dat anderen ook dit willen, alleen maar de zoom van Zijn kleed aanraken.

Hebben wij Jezus al aangeraakt, ondanks onze omstandigheden? De vrouw nam een groot risico, want ze brak de wet, ze mocht anderen niet aanraken. Hebben wij er alles voor over om Hem aan te raken en genezing te ontvangen? Lukas, die zelf dokter was, zei dat de normale doktoren haar niet konden helpen en ze al haar geld er aan had uitgegeven. Jezus was haar laatste redmiddel. Wel Hij laat niemand in de kou staan, ook jou niet, vandaag. Raak Hem aan en je zult nooit meer dezelfde zijn!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Gert Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Geloof uit het gehoor

Leave a comment Standard

‘Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.’

Romeinen 10:17 HSV

Lezen: Rom. 10:4-17

Vandaag gaat in heel veel kerken en gemeenten de Bijbel weer open en wordt Gods Woord verkondigd. Daar gaan we tenminste vanuit. Dat waar mensen het podium of de preekstoel beklimmen zij zich hebben laten inspireren door Zijn Woord en door Zijn Geest, want beiden zijn nodig voor een goede woordverkondiging. Zonder een van deze twee elementen gaat het geheid mis. We zongen het al in de berijming van Psalm 25: Here, maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend.

Vandaag leren we van Paulus dat dat Woord zo ontzettend belangrijk is, omdat we het moeten horen en we pas dan tot geloof kunnen komen. Nu is het Griekse woordje wat met Woord vertaald is het woordje Rhema. En Rhema is het gesproken Woord, terwijl het geschreven Woord logos is. Dus is het niet alleen de Bijbel, die ons tot geloof brengt, maar juist de prediking van het evangelie. Want hou kunnen ze geloven als ze het niet horen. Nu hebben we pas weer uit een onderzoek gezien, dat nog maar 1/3 van de Nederlandse bevolking kerkelijk betrokken is en de kerken dus op hun retour zijn. De kerk is dan ook niet meer de plek bij uitstek, waar het woord gehoord kan worden. Nee, wij, die door het Woord geraakt zijn, met de Geest vervuld, hebben de opdracht gekregen om dat woord bij de mensen te brengen en ze te vertellen dat er een God is, Die van hen houdt en een geweldig plan heeft met hun leven. Want Paulus zegt hier ook: En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden?

‘O’, zeg je dan misschien, ‘ik ben niet gezonden, dus ik hoef niet. Evangelisatie past niet bij mij, het is niet mijn ding’. Laat me je dan uit de droom helpen. Inderdaad is niet iedereen een evangelist, maar iedereen kan iemand tot Jezus leiden, want wij hebben de bediening der verzoening. We zijn allen geroepen om de wereld in te gaan om discipelen van Jezus te maken en om het licht der wereld te zijn. Wanneer wij, die geloven en die vervuld zijn met kracht om te getuigen (Hand.1:8) onze roeping serieus gaan nemen, gaat de boodschap van Gods liefde en genade weer gehoord worden in Nederland, op de straten, bij de koffie automaat, tijdens het gesprek met de buurvrouw over de heg. Want niemand mag sterven zonder Jezus, en als wij het ze niet vertellen, wie dan wel?

Verwachten

Leave a comment Standard

‘Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord.’

Psalm 130:5 HSV

Lezen: Psalm 130

Wat is het toch geweldig, als we het met de dichter van deze mooie, korte psalm mee kunnen zingen. Dat we het van de HERE, JHWH verwachten en dus van niemand anders. Helaas is dat vaak mooi gezegd, maar wijst de praktijk anders uit. Want we verwachten wel dingen van anderen: goedkeuring, hulp, waardering en als dat uitblijft zijn we ernstig teleurgesteld en worden we er depri van. Maar de dichter van deze Psalm wist het, ik heb van niemand anders eigenlijk iets te verwachten dan van Hem alleen. Hij kende Gods genade (vers 3) en wist van Zijn grenzeloze liefde. Dat is ook de reden dat we het van God kunnen verwachten, omdat Hij van ons houdt. ‘Ook van mij?’ Denk je misschien, ja, juist van jou. Als je de enige op aarde was geweest dan nog had Hij Zijn Zoon gezonden om jou te redden!

Mooi is ook dat de dichter refereert aan het hopen op Zijn Woord. Maar dan moeten we het wel kennen, zoals zo mooi op het bijgevoegde plaatje staat (met dank aan bible.com)

Want dat is zo belangrijk , want daarin staan Gods beloften voor ons.

Je hoort wel eens mensen een gebed bidden wat zo nutteloos is, omdat God het allang heeft beloofd. ‘Here wilt U bij ons zijn? Jezus heeft gezegd: Ik ben met u, alle dagen, dus ook vandaag. ‘Here, wilt U ons hart openen?’ Dat kan de Here niet, Hij is geen inbreker, dat moeten we zelf doen!

Als we Gods beloften kennen, dan gaan we die proclameren in moeilijke situaties, dan gaan we staan op de beloften, maar dan vergeten we ook de voorwaarden niet…..

Vandaag mogen we er weer tegenaan, in welke omstandigheden jij je ook bevindt. en als we het van Hem verwachten, komen we niet bedrogen uit. Zeker weten!

Ik blijf den Heer‘ verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord;
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den Heer‘,
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Gert Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Meer genade

Leave a comment Standard

Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.  2 Petrus 1:2-3 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2Petr.1:1-15

Ieder mens heeft genade nodig. Wij denken soms dat de een meer genade nodig heeft dan de ander, maar niemand kan zonder Gods genade. En genade, dat is Zijn onverdiende gunst. Die kun je niet afdwingen, die kun je niet verdienen door je aan allerlei regeltjes te houden, die krijg je. En het is ook nog eens beschikbaar voor iedereen. Petrus bidt de lezers van zijn tweede brief toe dat de genade en de vrede vermeerderd wordt. Hoe? Door de kennis van God en van Jezus, onze Here. Want hoe meer we Hem gaan kennen, hoe groter de genade wordt en hoe groter de vrede is die we in Hem mogen ervaren. Want we hebben alles al gekregen door de Goddelijke Kracht, de Heilige Geest, Die ook voor iedere gelovige zonder maat beschikbaar is.

Dat is de goddelijke kracht, waardoor we ieder probleem aankunnen, Die onze Helper, groot van kracht is, dezelfde Kracht, Die Jezus uit de dood deed opstaan. Dan worden we geen klagebroers als het eens tegen zit, geen jankeballen, maar loven en prijze we Hem, ondanks de omstandigheden. Dan vertellen we God niet hoe groot onze problemen zijn, maar vertellen we onze problemen hoe groot onze God is!

Lieve mensen, laat je iedere dag weer vollopen met de Heilige Geest, de Kracht waar Petrus het over heeft, de Persoon van de Heilige Geest. Vanavond vertel ik daar ook over bij Groot Nieuw Radio, om 22:00u – in het programma ‘Op weg me de Bijbel’ – de Kerst-serie is nu echt afgelopen:-) )

En ook ontvangen we de Heilige Geest uit genade, niet omdat we Hem verdienen, door heilig en rein te leven, maar omdat we Hem nodig hebben om heilig en rein te leven. Dan verdwijnt de kramp, de angst. Dan wordt leven iedere dag een avontuur, omdat je overloopt van die kracht.

Deze week had het bedrijf waar ik werk bij het hoofdkantoor te kampen met een stroomstoring. Daardoor waren de systemen een hele tijd uit de lucht en konden we ’s avonds pas aan het werk. Laat je stroomvoorziening, de Heilige Geest nooit belemmerd worden, maar geef Hem de ruimte om te bewegen in jou….en dan ga je licht geven, het licht der wereld, om te schijnen in het leven van een ander. En dat is me toch gaaf! Fijne dag!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je vanavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Gert Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Overmoed

Leave a comment Standard

Overmoed geeft alleen maar ruzie, maar bij wie zich raad laten geven, is wijsheid. Spreuken 13:10 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Spreuken 13:1-11

Er zijn nogal verschillende vertalingen mogelijk van wat in de HSV vertaald is met overmoed. Je leest hoogmoed, SV hovaardij, KJV pride = trots, maar het heeft wel allemaal met elkaar te maken. Want als je overmoedig bent luister je niet naar anderen en ga je grenzen over. En als je hoogmoedig bent verhef je jezelf boven anderen en vind je jezelf beter. Je hebt dan geen raad nodig, want je weet het allemaal veel beter dan de rest.

En dan ga je fouten maken en ga je domme dingen doen. Daarom is het altijd goed om te rade te gaan bij andere mensen, en zeker bij de Here God Zelf. Hij geeft wijsheid aan wie erom vragen zegt Jacobus en daar mogen we dus zeker vanuit gaan.

Heel veel dingen zouden in ons leven anders gegaan zijn als we eerst bij Hem te rade waren gegaan en gehandeld hadden overeenkomstig Zijn Woord. Gelukkig is er altijd vergeving en mogen we altijd bij Hem terugkeren, dat is Zijn overweldigende genade.

Maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen, daarom is het zaak om in de toekomst je plannen te overleggen met Hem, wijsheid te vragen en je door Zijn Geest te laten leiden. Doe je dat niet, omdat je je daar te veel voor voelt, dan zit je in de categorie waar deze tekst het over heeft. Het enige wat je dan moet doen is bekeren, toch?

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Gert Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Bidden naar Zijn wil

Leave a comment Standard

‘En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.’

1 Johannes 5:14 HSV

Lezen: 1Joh.5:14-21

Bidden naar Zijn wil, dat is niet alleen dat we bidden overeenkomstig Zijn wil, maar ook hoe Hij het wil. In het onderwijs van de Here Jezus heeft Hij ons een aantal sleutels aangereikt, die belangrijk zijn bij de verhoring van onze gebeden:

  1. Het moet gebeuren in geloof (Mar.11:24)
  1. in de naam van Jezus (Joh.14:14; 15:16).
  1. We moeten in Christus zijn en blijven (Joh.15:7)
  1. anderen vergeven hebben (Mar.11:25).
  1. Het moet ook gepaard gaan met gehoorzaamheid (1Joh.3:22, het doen van de geboden) en
  1. niet op een manier waarin de zelfzucht tot uiting komt (Jak.4:3).
  1. Niet iedereen bidt als zodanig, d.w.z. bidden naar Gods wil (1Joh.2:17).

Dat is allemaal een reden waarom we soms kampen met onverhoorde gebeden. Daar komt dan inderdaad nog bij dat wanneer we bidden, we dat in overeenstemming met Zijn wil moeten doen. Dat vereist ook een stukje bijbelkennis – of studie, want alleen uit Zijn Woord kunnen we Zijn wil weten.

Wat we weten is dat Hij niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat, daarom is bidden voor verloren zielen altijd bidden naar Zijn wil. Ons gratis boekje ‘Doeltreffend Bidden voor Verloren mensen’ wat je hier kunt bestellen, kan je daarbij helpen.

Toch blijft gebed iets mysterieus. De Here Jezus zegt dat we God niet hoeven te informeren, omdat Hij al weet wat we nodig hebben, voordat we Hem dat vragen. Toch wil Hij gebeden zijn. Gebed is zo ontzettend belangrijk. Niets voor niets bracht de Here Jezus nachten door in gebed

Maar ook de kracht van gezamenlijk gebed wordt zo onderschat. Bezoek de gemeente-bidstonden, want die zijn de motor van je kerk. Kijk of je mee kunt doen in de week van gebed, ergens in je woonplaats, maar bid. Want onze tegenstander heeft er zo’n hekel aan, daarom alleen al zouden we meer en meer gezamenlijk moeten bidden, omdat het de weg baant voor Gods Koninkrijk, tezamen met verootmoediging. (2Kron.7:14) want is dat de reden dat we nog steeds geen Opwekking hebben, omdat we niet bidden?

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Gert Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/