Dokter

Leave a comment Standard

En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. — Marcus 2:16-17(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Marc.2:14-17

Religieuze mensen, die geregeerd worden door de geest van religie, en dat is een hardnekkige, hebben altijd overal kritiek op. Als je vertelt dat er weer iemand een keuze gemaakt heeft voor Jezus zeuren ze meteen: ‘er moet wel gedoopt worden, zal mij benieuwen of het beklijft’ etc. En ze weerstaan altijd de Heilige Geest en willen je in een keurslijf stoppen. Dat probeerden ze ook met de Here Jezus. Hij had geen moeite met de tollenaars en zondaars, maar met de religieuze leiders had Hij het regelmatig aan de stok. 

Zo ook in het tekstgedeelte van vandaag. Levi komt tot geloof, hij is tollenaar en iemand die een geweldige impact zal hebben in het Koninkrijk, hij heet nl ook Mattheus en heeft dus dat evangelie geschreven. Dat is een feestje waard en onze Heiland Hield van een feestje, nog trouwens, want het is feest in de hemel over één zondaar, die zich bekeert. Dus wordt er heerlijk gegeten en gedronken. Maar de azijnpissers hebben weer wat te zeuren: ‘Hij eet met tollenaars en zondaars’

Een van de grote fouten, die we maken is dat we mensen die tot geloof gekomen zijn, direct afzonderen en in onze subcultuur van het christelijke leven willen brengen. Dat doen we omdat we bang zijn dat ze terugvallen, en deels is dat misschien ook terecht. Maar de Here Jezus niet, Hij laat hem al zijn vrienden uitnodigen. Nu zal hij die buiten het tollenaar circuit niet zoveel gehad hebben, want die waren gehaat, ze collaboreerden met de vijand, een soort NSBers zeg maar. Maar dat maakt voor de Here Jezus niet uit, want Hij zoekt ze op, want juist zij hebben dokter Jezus nodig. De anderen dan niet, zul je misschien denken n.a.v. deze tekst? Natuurlijk wel, het woordje rechtvaardigen is hier juist wat cynisch bedoeld. Zij vonden zichzelf rechtvaardig. Denk aan het gebed van de farizeeër en de tollenaar. 

Dus als je niet beseft dat je verloren bent en redding nodig hebt, grijp je die reddingsboei niet. Maar als de Heilige Geest je overtuigt van zonde, weet je dat je iemand nodig hebt. En er is er maar Één, Die redding geeft en dat is Jezus!

Hij is gekomen om het zondeprobleem, de ziekte, die al onze problemen veroorzaakt, op te lossen en te genezen. Door Hem aan te nemen, begint het genezingsproces, wat we bekering noemen. Hij werkt met Zijn Geest in ons en bij sommigen gaat dat snel, anderen hebben een heel leven nodig, maar Hij veroordeelt niemand, ook de tollenaars niet, zelfs de farizeeërs niet, Hij probeert hen ook zo ver te krijgen dat ze hun heil bij dokter Jezus zoeken. Iedereen heeft Jezus nodig, schreeuw het daarom van de daken: dokter Jezusgeneest!

Uit het Opfrisser Archief van 28 juni 2019

——————————————————————————————————

#Opfrisser

— ————————————Advertenties———————————————
Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen
——————————————————————————————————
lees hier het verslag van de actie van zaterdag, 1 mei jl:  https://handelingen2000nu.wordpress.com/2021/05/03/verslag-schatzoeken-1-mei-2021/

De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s.
We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst.
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

10 jaar Opfrissers

Leave a comment Standard

10 jaar lang blijk ik al iedere dag de Opfrisser te maken, gezien de melding van WordPress. En ik ben de website wat later begonnen. Eerst stuurde ik ze nog rond naar een beperkt aantal mensen, maar de vraag en de interesse bleek zo groot dat ik er toen een blog van gemaakt heb en ben gaan posten via deze website.

Iedere dag ontvangen, op dit moment meer dan 150 mensen de Opfrisser in hun mailbox en dan wat er via facebook en de zoekmachines langskomt, dan zijn er ook meer dan 100 per dag.

Ik weet nog hoe het begon. Tijdens een Huisgroep avond lanceerde mijn vrouw deze bijbelstudie methode, die van de 7 Wees. De eerste jaren heb ik die ook vast gehouden. Voor de grap maakte ik de volgende dag mijn eerste Opfrisser, die toen nog niet zo heette en mailde die naar de huisgroep, toen ze daar enthousiast reageerden, bleef ik ze maken, postte ze toen op Hyves en zo begon het balletje te rollen. Toen ik tijdens een vakantie niet postte, kreeg ik meteen de vraag waar ‘de dagelijkse bijbelstudie bleef’ en sindsdien kan ik de dagen dat ik niet gepubliceerd heb op 1 hand tellen. Mijn vrouw oogst dan ook niet alleen de credits voor het verzinnen ervan, maar ook voor het feit dat ik, waar we ook zijn, er vroeg uit moet, omdat ik de Opfrisser moet maken. Voeg daar de 2 boeken bij, die als dagboek verschenen zijn en de succesformule is compleet…

Tegenwoordig put ik vaak uit het archief, omdat ik veel teksten, die ik van http://www.dagelijks woord ontvang, al 1 of meerdere keren heb behandeld.

Toen ik vorig jaar aangaf te willen stoppen, kreeg ik zoveel reacties van mensen, die dat jammer vonden, dat de herhaalmodus een uitkomst bleek. Ik kopieer de tekst in Google en dan verschijnt er meestal een Opfrisser tussen de ‘hits’ Is de tekst nog niet behandeld, dan maak ik weer een verse.

Dankbaar ben ik voor de vele reacties van mensen, die er door bemoedigd werden, waar de tekst of de overdenking op precies het goede moment kwam. Ik ga dan ook, met Gods genade nog maar even door…. als je het goed vindt😏

Zelfverwoestend

Leave a comment Standard

De oprechtheid van de oprechten leidt hen, maar de verkeerdheid van de trouwelozen verwoest henzelf. Spreuken 11:3 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Spreuken 11:1-8

Het boek Spreuken is een praktisch boek. Het staat vol tips en wijsheden, die we allemaal dagelijks kunnen toepassen. Feitelijk is het gebaseerd op het Zegen en Vloek verhaal. Handel je naar Gods normen dan komt het goed, doe je dat niet dan loopt het verkeerd af. Dat zie je ook weer in de tekst van vandaag. De oprechtheid van de oprechten leidt hen. Dit staat in het licht van vers 1, waar het gaat over de zuiverheid van je gewichten en het goede gebruik van de weegschaal. Tegenwoordig horen die dingen geijkt te zijn door het IJkwezen. Ook de weegbrug van het bedrijf waar ik werk wordt regelmatig geijkt. En klopt er iets niet dan wordt het bijgesteld. Want een kilo is nu eenmaal 1000 gram en niet meer en zeker ook niet minder. Maar vroeger ging dat heel anders. Toen werd er nog wel eens gesjoemeld. Wel, daar heeft de Here een gruwel aan, omdat er dus onrecht geschiedt.

Dus ook in onze manier van zaken doen dienen we eerlijk te zijn. Eerlijk duurt het langst zegt het spreekwoord, en de bijbel bevestigt dat. Als je je door oprechtheid laat leiden, dan komt het goed, maar de trouweloze, de mensen die alleen maar aan zichzelf denken, hebben een probleem. Want het verwoest henzelf. Je kent misschien wel van die spionagefilms, waarin de spion een boodschap krijgt op een apparaatje waarin dan de laatste zin is dat het zichzelf verwoest in een aantal seconden. Dat loopt meestal verkeerd af. Ik moest daar meteen aan denken toen ik vanochtend deze tekst las. Deze trouweloosheid verwoest zichzelf en meestal zijn dan ook de direct betrokkenen ook nog de dupe. Daarom is trouw ook een partje van de vrucht van de Geest en is geloof hetzelfde woord. Als we trouw zijn en handelen in en uit geloof dan kan het niet anders of er kom zegen. Geloof je dat? Handel je er naar?

Zo niet, dan wordt het tijd dat we ons bekeren en de andere kant opgaan. Want mensen moeten ons, die christenen zijn en dus de naam van Christus dragen, blindelings kunnen vertrouwen. In de uren die je schrijft, in de dingen die je doet als niemand kijkt in alles, want we zijn, hoe was het ook weer? O Ja Geheel Anders!

——————————————————————————————————

#Opfrisser

— ————————————Advertenties———————————————
Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen
——————————————————————————————————
Lees hier het verslag van de actie van zaterdag, 1 mei jl.: https://handelingen2000nu.wordpress.com/2021/05/03/verslag-schatzoeken-1-mei-2021/

De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s.
We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst.
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Schoon

Leave a comment Standard

Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. — 1 Korintiers 6:11 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Kor.6:1-11

Wat is Gods genade toch geweldig! Maar het heeft ook een geweldige impact op ons leven. Want vanaf het moment dat we ons leven aan de Here Jezus hebben gegeven gaat er een verandering plaatsvinden. We lezen dat ook in het de tekst van vandaag. Schildert Paulus in het vorige vers nog een aantal zonden af, waardoor we het Koninkrijk van God niet kunnen binnengaan, in dit vers laat hij zien dat we misschien vroeger zo waren, maar nu veranderd zijn. 

Dat begon met het uitnodigen van de Here Jezus in ons hart, werd bevestigd door de doop, waarin we werden schoongewassen van onze oude zondige aard. (Hand. 22:16) en, even voor de goede orde, we kunnen pas gedoopt, = ondergedompeld worden, als we bekeerd zijn, dat is de bijbelse volgorde. 

Dan worden we geheiligd, apart gezet. Heilig wil niet zeggen dat je nooit meer zondigt, zelfs de zonden in het vorige vers kunnen ons nog parten spelen. Betekent dat dan als als je weer in zo’n zonde terugvalt, en je zou sterven, dat je dan verloren zou gaan? Er zijn mensen die dat denken, maar dat is niet waar. Want op het moment dat je een kind van God wordt, blijf je een kind van God, zelfs als je nog zondigt. Maar het is juist door de Heilige Geest dat we in staat gesteld worden tot het veranderen, Hij in ons is het, die het doet. Want als we het zelf allemaal moesten doen gingen we iedere avond met onze tong op onze hielen, vol frustratie en schaamte naar bed. En jammergenoeg leven velen ook nog zo. Maar het is in de Naam van Jezus en door de Heilige Geest dat we gerechtvaardigd worden. Dat haalt alle kramp en veroordeling eraf.

Natuurlijk moeten we breken met de zonde en ons omkeren naar God, maar Hij in ons gaat het doen. En hoe meer ruimte we Hem geven, hoe makkelijker het gaat. Geef je volledig over aan Hem en leef, zoals Hij wil dat je leeft! Radicaal voor Hem!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

Uit het Opfrisser Archief van 20 januari 2019

——————————————————————————————————

#Opfrisser

— ————————————Advertenties———————————————
Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen
——————————————————————————————————
lees hier het verslag van de actie van zaterdag,m1 mei https://handelingen2000nu.wordpress.com/

De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s.
We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst.
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Kingdom first

Leave a comment Standard

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.’ Mattheüs‬ ‭6:33‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Mat.6:25-34

In ons leven moeten we prioriteiten stellen. Iedere dag kom je wel voor een keuze te staan wat belangrijker is dan de rest, dat heeft dan voorrang.

In het geestelijke leven is het niet anders, sterker nog, ons geestelijke leven heeft impact op ons dagelijks leven. Dat is wat de Here Jezus hier zo stellig zegt. Maak je niet bezorgd over je eten, je kleding, je hypotheek of wat dan ook, maar zet Mijn Koninkrijk voortdurend op de eerste plaats en dan zal Ik ervoor zorgen dat het je aan niets ontbreekt. Dat is nog eens omdenken. Want meestal denken we, dat als we een carrière hebben en een goed inkomen, we wel eens met het Koninkrijk bezig kunnen zijn. Maar dan zijn we vaak zo druk, dat we daar geen tijd meer voor hebben. Jezus zegt: Zoek, en dat is een werkwoordsvorm die zegt dat je het voortdurend moet doen, zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Mooi weer vertaald door de BasisBijbel: geef het Koninkrijk van God en het doen van Zijn wil de eerste plaats in je leven. Prioriteiten stellen dus.

De boodschap die de Here Jezus overnam van Johannes de Doper was: bekeer je want het Koninkrijk van God is nabijgekomen. En Hij demonstreerde dat door de zieken te genezen en de demonen uit te werpen en het verlorene te zoeken en het te redden. Als we dat als prioriteit in ons even maken is er geen dag meer saai, hoeven we ons nergens meer druk om te maken, want gaat Hij voorzien en zullen we de grootste wonderen gaan beleven. Spannend? Dat zeker! Heb je daar geloof voor nodig? nou en of, maar al is je geloof net zo klein als een mosterdzaadje, dan heeft het de kracht om bergen te verzetten, als we daar tegen spreken. Een hele uitdaging, maar in de kracht van de Heilige Geest is niets meer voor ons onmogelijk. Dus waar wachten we op? Kingdom first, want Hij regeert en heeft alles, maar dan ook alles onder controle! #opfrisser

Uit het Opfrisser Archief van 30 juni 2019

——————————————————————————————————

— ————————————Advertenties———————————————
Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen
——————————————————————————————————
lees hier het verslag van de actie van afgelopen zaterdag https://handelingen2000nu.wordpress.com/

De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s.
We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst.
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Toevlucht en Schaduw

Leave a comment Standard

Want U bent voor de geringe een vesting geweest, een vesting voor de arme in zijn nood, een toevlucht tegen de vloed, een schaduw tegen de hitte. Jesaja 25:4

Als we ergens een toevlucht nodig hebben is het wel in deze tijd. Vol mensen die allemaal ergens een mening over hebben. Over de maatregelen van de regering, over vaccinatie, testbewijzen als toegang tot etc. En iedereen heeft een mening, al of niet op de bijbel gefundeerd en er wordt weer volop gediscussieerd en verguisd op de sociale media, en er is er één, die lacht….

Velen weten het niet meer, moet ik het nu wel doen, of niet? En ik ga je het advies ook niet geven. Wel waar je die raad kunt halen bij God alleen. Heb je rust over je beslissing? Heb je er over gebeden? Prima, onder de leiding van de Heilige Geest zal het misschien goed zijn voor de een en minder voor de ander. Maar zoek je raad bij Hem!

Jesaja heeft zojuist in hoofdstuk 24 geprofeteerd over de verwoesting van de stad van de wereld. Zonder in eindtijd theorieën te vervallen, zou je dat het beleid kunnen noemen, dat mensen maken, zonder op God afgestemd te zijn, sterker nog, tegen Hem en die bij Hem horen. En die stad is vernietigd! Prijs de Heer.

En dan komt hoofdstuk 25, een grote lofzang op wie de HERE is. Een vesting. Dus niet zomaar om te krijgen, daar waar je naar toe kunt vluchten, denk aan de sterke toren, veilig voor als er vijanden aan komen, maar ook waar je heerlijk in de schaduw kunt zitten.

Volgens de geleerden krijgen we alleen nog maar warme en hete zomers, als gevolg van de klimaatverandering. Zou daar trouwens ook hagel in mei bijhoren? Maar wat is het dan lekker als je tot rust kunt komen in die heerlijke schaduwrijke koelte?

Dat hebben we nodig, allemaal. Geestelijk doorgetrokken, in de waan van de dag, heen en weer geslingerd door virologen en viruswappies, is het heerlijk om tot rust te komen in Zijn Aanwezigheid. Hem te vertellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet en te luisteren naar Zijn zachte stille stem. Als we dat moeten ontberen, zijn we ver van huis. Maar die sterke vesting, die toevlucht en in die schaduwkant decAllerhoogste is het veilig toeven. Altijd toegankelijk, zonder afspraak, nooit te vol! Dat is toch heerlijk om zo Iemand te hebben?

Laat je door niets of niemand op stang of angst aan jagen. Weet waar je schuilen en bijtanken moet!

#Opfrisser

— ————————————Advertenties———————————————
lees hier het verslag van de actie van afgelopen zaterdag https://handelingen2000nu.wordpress.com/

De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s.
We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst.
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Opbouwend bidden

Leave a comment Standard

Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, — Judas 1:20

Lezen: Judas 17-23

Vandaag, zo’n twee weken nog van Pinksteren verwijderd, gaat het zomaar ineens over ‘bidden in de Geest’ een synoniem voor het bidden in tongen. Een hekel onderwerp. Sommigen vinden het onmisbaar, anderen denken dat het gestopt is met de apostelen. Daartussendoor vinden we allerlei varianten.

Mijn interesse werd als 15 jarige gewekt toen mijn zus en zwager een bezoek brachten aan een Pinkstergemeente in Rotterdam. Ze vertelden dat ze daar een ‘Aanwezigheid’ hadden gevoeld, die ze misten in hun traditioneel kerk. En dat de mensen daar in een vreemde taal spraken, niet de hele tijd, maar soms en dat daar kracht van uit ging. Ze gaven me het boekje; Reporter van Gods Geest van John L. Sherril en mijn interesse was gewekt. Een aanrader dat boekje, iemand die ontzettend sceptisch is, gaat het onderzoeken en,…. de rest laat zich raden. Toch duurde het nog zo’n 25 jaar dat ik deze gave van Gods Geest ontving.

En ik kan beamen wat Judas hier zegt: Bidden in de Geest bouwt jezelf op. Paulus zegt dat ook in 1 Cor. 14:4. En dat is zo ontzettend belangrijk. Judas gebruikt het hier feitelijk als een wapen tegen dwaalleraren. Onszelf opbouwen in het allerheiligst geloof, door te bidden in tongen, zet de kracht van de Heilige Geest, ook in je denken vrij.

Wanneer je het even niet ziet zitten, in wat voor situatie dan ook, bid in tongen en je ontvangt bovennatuurlijke wijsheid. Paulus zegt dat hij wel wilde dat iedereen in tongen sprak. Daarmee zegt hij dus dat iedereen het niet deed, in Corinthe, maar dat het wel zou kunnen. Wat echter nooit mag gebeuren is dat we ons op deze, of wat voor gave van de Geest dan ook, laten voorstaan. Alsof iemand die in tongen spreekt, of de zieken geneest, of welke van de andere 9 gaven van de Heilige Geest je ook maar bedenkt, meer zou zijn, dan iemand die dat (nog) niet doet. Dat was de fout in Corinthe, vandaar dat Paulus hier zo fel gekant is tegen het gebruik van Tongentaal in het openbaar. Gelukkig kan het ook zachtjes 😉

Bezit, of gebruik je deze gave nog niet? Dan mag je je er naar uitstrekken. Iedere, in de Geest gedoopte, gelovige heeft het hele pakket van de Gaven van de Geest, want het zijn Zijn gaven, niet de jouwe! Ga ze gebruiken, laat je opbouwen, dat is sterker maken, in de geestelijke strijd (het zevende wapen in de wapenrusting Efeze 6:18) In alle verwachting dat de barmhartigheid van Jezus en Zijn liefde je zullen leiden, door Zijn Heilige Geest

Iemand zei laatst dat ze zich er niet zo naar uitstrekte. Maar dat is feitelijk als een soldaat die zijn wapens krijgt uitgedeeld en zegt: ‘die kogels hoef ik niet, dat is me te eng…’ dat zou raar zijn, toch?

Gebruik daarom deze hemelse taal om te bidden, en onze tegenstander haat het, want hij begrijpt er geen snars van. Zou het daarom zijn dat zoveel christenen zo weinig vrucht dragen, omdat ze geen kogels meer hebben om te schieten?

NB: Ik heb ooit een stukje geschreven, als een soort Catechismusvraag: Wat nut ons het spreken in tongen. Heb je hierin interesse, laat het me weten, stuur ik het je toe

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

Uit het Opfrisser Archief van 8 mei 2016, met aanpassing van vandaag

#Opfrisser

— ————————————Advertenties———————————————
lees hier het verslag van de actie van afgelopen zaterdag https://handelingen2000nu.wordpress.com/

De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s.
We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst.
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Gratis eeuwig leven

Leave a comment Standard

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Joh.5:24

Lezen: Joh.5:19-47

Je hoort het mensen wel eens zeggen, als er iemand gestorven is: ‘nu komt het er op aan’ M.a.w. de betreffende persoon zal nu weten of hij of zij het eeuwige leven zal ontvangen of eeuwig verloren zal zijn. En dat klopt niet. Want we kunnen die zekerheid nu al hebben.

Velen zijn er, die die zekerheid niet durven pakken. ‘Je moet toch uitverkoren zijn? God moet je toch doen wederomgeboren laten worden?’ En men legt de verantwoording bij God neer. Het moet ‘komen te staan te gebeuren’ zoals men dat vroeger zei.

Deze tekst laat duidelijk zien dat de bal bij ons ligt. Geloven is een werkwoord, iets wat je moet doen. Geloven is het eenvoudig aannemen, als een kind, van de genade van God, die verkregen is door het verlossende werk van de Here Jezus aan het kruis. Een ieder, dus iedereen, die ik Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben, zegt Joh.3:16. Iedereen die het Woord van Jezus gelooft en gelooft in de Vader, Die Hem gezonden heeft, heeft eeuwig leven, niet krijgt, strakjes, maar heeft het nu! Is uit de dood, de status die iedereen heeft, die (nog) niet gelooft, overgegaan naar het leven. Komt niet meer in het oordeel, want er is geen veroordeling meer voor wie in Christus Jezus zijn, zegt Rom.8:1.

Als je dus in de Here Jezus gelooft als je Heiland en Verlosser, je leven aan Hem hebt overgegeven, Hem hebt uitgenodigd in je hart, mag je weten dat je een Kind van God bent geworden en dus, op grond van het volbrachte werk aan Golgotha’s kruis, de hemel in gaat op het moment dat je sterft. Alles wat dat in twijfel trekt komt uit de koker van de tegenstander. Hij zal je eraan doen twijfelen. ‘Je gaat met een ingebeelde hemel ter helle’, je hoort het misschien mensen zeggen, maar dat doen ze niet namens God, al denken ze dat wel.

Als je gelooft, als een kind, heb je het eeuwige leven, mag en kan je je uitstrekken naar meer van God in je leven door de Heilige Geest, weet je dat je een Vader in de Hemel hebt, Die voor je zorgt en van je houdt en heb je de toegang tot het eeuwige leven. Zo eenvoudig? Zo eenvoudig! Een van Jezus laatste woorden aan het kruis waren: ‘Het is volbracht!’ Hij heeft er alles aan gedaan. De bal ligt nu bij ons! Heb je die keuze nog nooit gemaakt? Ga naar http://www.gratisgeschenk.nl en doe het vandaag!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

Uit het Opfrisser Archief van 1 mei 2018

#opfrisser

— ————————————Advertenties———————————————
lees hier het verslag van de actie van afgelopen zaterdag https://handelingen2000nu.wordpress.com/

De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s.
We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst.
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Vrij van angst

Leave a comment Standard

Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, redde Hij hen uit hun angsten. Psalmen 107:6

Lezen: Psalm 107

Tijdens onze bevrijdingsbediening komen we hem regelmatig tegen; de geest van angst. En het is een halsstarrige. Hij laat zich niet zomaar wegsturen. Toch moet hij, als we de legale grond, waardoor hij recht heeft in iemand te zijn, wegnemen, zijn biezen pakken.

Sommigen zeggen, dat er 365 x in de bijbel staat dat we niet bang moeten zijn, niet moeten vrezen. Voor iedere dag een keer. Ik heb het nooit nageteld, maar het staat er in ieder geval wel vaak, ook als een gebod, dus wanneer je dat overtreedt, is dat zonde…. de eerste legale grond.

Het grondwoord, wat hier wordt gebruikt is benauwdheid en heeft de betekenis van benard, in het nauw gedreven zijn, en dat kan angst inderdaad met je doen. Je zit vast, angst verlamd. Het is dan ook een krachtig wapen in de hand van de tegenstander, die je met van alles wil intimideren, om maar te zorgen dat je niet in je bestemming komt.

Wat we mensen vaak laten doen is 2Tim.1:7 laten proclameren: Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.

Ook 1 joh.4:18 is belangrijk om te weten: Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Dus wanneer we dat beseffen, heeft de angst, de fobie, geen enkel recht meer om te blijven en moet Hij wijken voor de Naam boven alle naam, de Naam van onze Heer, Heiland, Overwinnaar en Koningskind Jezus Christus van Nazareth , Die in het vlees gekomen is.

Dus word je geteisterd door angst, voor wie of wat dan ook? Roep de HERE aan, belijd bovenstaande teksten en gebied die Geest te wijken voor de Naam van Jezus! En kies ervoor om je te laten leiden door de Geest, want waar Hij Heer is, daar is vrijheid (2Kor.3:17)

#Opfrisser

— ————————————Advertenties———————————————
lees hier het verslag van de actie van afgelopen zaterdag https://handelingen2000nu.wordpress.com/
De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s.
We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst.
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Gekruisigd vlees

Leave a comment Standard

Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Gal.5:24 HSV

Lezen: Gal.5:22-26

De kruisiging, een vorm van doodstraf van de Romeinen, is een van de wreedste manieren om iemand ter dood te brengen. Je krijgt spijkers door je polsen waar je aan hangt en door je beide voeten, waar je op steunt. Als je adem wil halen moet je je op je voeten oprichten, wat explosies van pijn veroorzaakt, waarna je weer hangt, wat eveneens de pijn door je lichaam doet razen. Toch wil je niet stikken en je spant je in om de volgende hap lucht te krijgen, in de wetenschap dat die pijnexplosie je weer te wachten staat. Na verloop van tijd sterf je door uitputting. Is dat nog niet gebeurd, dan worden de benen gebroken, zodat men zich niet meer kan oprichten en stikt…

Dat deed de Here Jezus voor ons, de straf, die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Iedereen, die in Hem gelooft, is mede met Hem gekruisigd. (Gal.2:20) en is dood voor de zonde. Om dat uit te werken hebben we de Heilige Geest nodig, Die Christus in ons gestalte geeft, door de vrucht van de Geest in ons uit te werken (vers 22) Dat doet de Geest in ons, dus. Het is Zijn werk en niet dor onze inspanning. Het enige wat we moeten doen is onszelf overgeven, wegcijferen, aan Hem en Hem de ruimte geven. Dat gaat dan ten koste van ons eigen ‘ik’ Dat is wat hier genoemd wordt ‘ je eigen vlees kruisigen’ Dat kan bijzonder pijnlijk zijn, omdat je eigen ik opzij moet, onze haan dus geen koning meer mag kraaien en we niet meer gericht zijn op onszelf, maar op Hem!

Dat is een proces en gebeurt niet van de één op de andere dag. Het is een vrucht, die groeit. Maar die vrucht moet wel de ruimte krijgen, wil die kunnen groeien. Dan moet er soms gesnoeid worden en dat is pijnlijk. Maar het resultaat is er dan ook naar. Wil je dat de vrucht van de Geest gaat groeien in je leven? Vraag dan aan de Heilige Geest wat er in je nog in de weg zit, opdat Jezus in ons meer en en meer gestalte zal krijgen. En weet je, dan gaat Hij aan de gang, maar Hij wacht op ons startsein…!

Heilige Geest van God, ik wil me volledig aan U overgeven. Laat mij zien waar er nog obstakels zijn, die in de weg zitten en help mij om die op te ruimen, opdat Christus in mij, de hoop der heerlijkheid meer en meer zichtbaar zal worden, in mij. Amen

Uit het Opfrisser Archief van 18 januari 2018

#Opfrisser

— ————————————Advertenties———————————————
lees hier het verslag van de actie van afgelopen zaterdag
De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s.
We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst.
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws