Aanstoot

Leave a comment Standard

Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven.   (Herziene Statenvertaling)Romeinen 14:13

Lezen: Rom. 14:1-17

Het gaat in de context over het eten van offervlees, wat de ene gelovige wel doet en de andere niet. Er wordt, door Paulus onderscheidt gemaakt, de ene noemt hij ‘zwakken’, die het niet doen en die het wel doen ‘sterken’, omdat die er niet van God vervreemd door raken. De ‘zwakken’ gaan erdoor twijfelen, en dat moet niet.

Het gaat er niet om wie er gelijk heeft, het gaat om de liefde onderling. Als je iets doet waardoor je een ander laat twijfelen kun je het beter laten. Maar meestal demonstreren de ‘sterken’ dat ze het wel doen en dan wordt het hoogmoed.

Je zie ook vandaag de dag discussies over allerlei geloofszaken, waarbij het houden van de sabbat en de joodse feesten er een van is, en de al op niet opname van de gemeente een ander, om nog maar niet te spreken van psalmen of opwekkingsliederen

En het gaat me er soms aan toe, daar lusten de honden geen brood van! En het staat open en bloot, iedereen kan het lezen! Ik schaam me dan soms, want zo geven we een slecht visitekaartje af….

Als je er aanstoot aan geeft, doe het dan niet, verleid een ander niet, maar zoek de eenheid. We hebben een wereld, die verloren gaat, te winnen en dat doen we niet door onze verschillen ten toon te spreiden op de sociale media. Dat doen we door één te zijn, ondanks de verschillen, want dan zal de wereld weten dat de Vader Zijn Zoon zond. We hebben nog wel een weg te gaan…..

Advertenties

Veilig schuilen

Leave a comment Standard

Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.  Psalmen 27:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 27

In de wereld van vandaag hebben veel mensen het gevoel dat ze op drijfzand lopen. Levensgevaarlijk, het kan je zomaar opslokken. Wel, hun gevoel helpt hen om voorzichtig te zijn. Anderen lopen er ook op en hebben niets in de gaten. Het enige waar ze voor leven zijn wedstrijden, feestjes en vooral veel bier…

Maar wat als iets gebeurt?

Wat heerlijk is het dan te weten dat de HERE, JHWH, de God, Die er is, je helpt met schuilen. In Zijn tent, dat is hier de tabernakel, omdat de tempel er in Davids tijd nog niet was. Dat is nu in Zijn tegenwoordigheid, die je soms zo tastbaar kan ervaren, omdat je weet dat Hij altijd bij je is en voor je zorgt.

En Hij plaatst ons hoog op een rots. Die zakt niet weg als het ff tegenzit. Die geeft je vaste grond. En de Rots, dat is natuurlijk de Here Jezus. Dus Hij plaatst ons hoog op de Here Jezus, op Zijn verlossende werk, zodat niets en niemand ons meer kan aanklagen, omdat we schoon en zuiver zijn, gewassen in Zijn kostbaar bloed!

Wat een liefde heeft de Vader, voor ons Zijn kinderen. En wat een boodschap hebben wij voor de wereld, die zich hult in leegte.. het lijkt allemaal leuk, maar het stelt niks voor, je prikt er zo doorheen. Het enige wat men er achteraf aan over houdt is een kater, dus flinke hoofdpijn en het tast je hersenen ook nog aan.

Die boodschap mogen we laten klinken in onze getuigenissen, laten doorklinken in ons gedrag. Wij zijn anders, geheel anders, zonder hoogmoed of spoortje van trots, omdat we de Here Jezus hebben leren kennen. En feestvieren kunnen we, net zo goed, maar op een andere manier. Want als je dronken bent van de Heilige Geest zweef je alleen maar over de aarde en hou je er geen kater aan over, maar wel kracht om te getuigen van wie de Here Jezus voor je is!

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Hij weet alles…

Comment 1 Standard

Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen.  1 Johannes 3:18-20(Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Joh3:18-24

Vanmorgen mag ik spreken in mijn thuis gemeente tijdens de doopdienst

Ook te volgen op livestream https://www.komenzie.nl/livestream

God weet alle dingen, dat kan beangstigend klinken. Want Hij weet ook al onze verborgen dingen, de dingen die we misschien doen als we alleen zijn, en er niemand kijkt. De dingen die we denken en waar we zelf van schrikken, wellicht. De dingen die niemand anders weet dan wij alleen. En het mooie aan deze tekst is, dat ij dan niet boos wordt, nee, al Zijn boosheid over de zonde is op de Here Jezus terecht gekomen. Hij heeft betaald, weet je nog? Ook voor de diengen, die niemand weet, zelfs voor de dingen waarvan jezelf niet eens weet dat het zonde is. Op Yom Kipoer werden ook de zonden in onwetendheid kwijt gescholden, dus is dat ook gebeurd toen de Here Jezus stierf.

Dus ook voor onze verborgen zonden is de Heiland gestorven, Hij weet alles en het klinkt hier niet als een dreigement, zoals het wel vaak gebruikt wordt.

Het is hier juist een geruststelling. Want als ons hart ons veroordeelt, dus als er ineens allerlei zonden in je gedachten komen, die je hebt gedaan en beleden, dan mag je weten dat God meer is dan ons hart. Hij kent ons, weet wie we zijn. Welke strijd we misschien wel voeren, of juist maar hebben opgegeven, omdat het toch geen zin heeft… Hij weet het en Hij veroordeelt ons niet. (Rom.8:1) Hij bemoedigt ons juist: kom op, doorzetten, volhouden, je kunt het…. samen met mijn Geest. Laat je niet ringeloren, laat je niks wijsmaken door je hart, je geweten. Ik ben de Here, Die vergeeft, want alles is al betaald, door Mijn Zoon.

Dat is geen vrijbrief om er maar op los te zondigen. Nee, we moeten weerstand bieden en dan zal de duivel en al zijn verleidingen vlieden, wegvluchten. (Jac.4:7) Maar als het eens mis gaat, herstel de relatie met vader God, belijd je zonden en aanvaard Zijn vergeving. (1Joh.1:9)

Blijf er niet in liggen, maar sta weer op, fier en schoon door het bloed van Jezus. Daarom is het bloed van Lam zo’n krachtig wapen in de geestelijke strijd (Open.12:11) omdat het onze reinheid door Zijn bloed bevestigt en de aanklager dus geen enkele grond meer heeft! God weet alles, Hij weet dat wij Hem liefhebben! (Joh.21:17

Afbeelding van God

Leave a comment Standard

Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, Hebreeen 1:3(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hebr. 1

Het is bij Gods wet, ten strengste verboden om afbeeldingen van Hem te maken, zegt het tweede van de 10 geboden. Want God is een naijverig, mooi woord voor jaloers, God. Hij duldt geen anderen naast Zich.

Wat is het dan ontzettend mooi, dat we de Here Jezus hebben. Natuurlijk weten we niet hoe Hij er werkelijk heeft uitgezien. Vorige week, tijdens de evangelisatie op straat, vroeg een Moslimman mij: Waarom is Jezus blank en Judas zwart? Dat waren blijkbaar de plaatjes die Hij had gezien, ergens. We weten dat Jezus een Joodse man was, dus was Hij waarschijnlijk ook gewoon bruin, met zwart haar, of rood, want dat was David ook 🙂

In ieder geval gaat het om het karakter, want dat is het woord wat hier vertaald wordt met afdruk, van God. Hij laat Gods karakter zien. Hij zei tegen Filippus: als je Mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. (Joh.14:9) Dus als we naar Jezus kijken, zien we hoe de Vader is: Vol liefde en bewogenheid, mensen genezend en vrij zettend van gebondenheid. Niet veroordelend, maar uitnodigend, zelfs als ze in zonde leefden (Samaritaanse vrouw) Wat kunnen we nog een hoop van Hem leren! Want ook dat is Discipelschap, niet alleen de tekenen en wonderen, hoe belangrijk ook, maar worden zoals Hij, daar draagt de vrucht van de Geest aan bij.

Deze afdruk, het beeld van God hebben we, als we naar de Here Jezus kijken, vol liefde, Zichzelf opofferend. En Zijn krachtig woord, daarmee draagt Hij alles. Ook jou en Mij, en Zijn Woord, dat is Hij zelf, het vleesgeworden woord. Dat kennen, lezen en bestuderen, brengt ons dichter bij Jezus, dichter bij hem, want ook daar vinden we Zijn afdruk.

En zoals de Here Jezus, de afdruk, het karakter van God draagt, zo mogen ook wij, als Zijn discipelen, dat doen naar anderen toe. Niet de ‘popi jopie’ uithangend, maar liefdevol en bewogen zijn, niet veroordelend, maar wenkend. Kom maar bij Jezus, daar vind je rust!

Dank U, Heilige Geest, dat U in mij aan het werk bent om een afdruk van de Here Jezus te zijn, volvoer Uw werk!

Goed gaan

Leave a comment Standard

En u moet Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u heden gebied, alle dagen in acht nemen, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat en opdat u uw dagen verlengt in het land dat de HEERE, uw God, u geeft, alle dagen.  Deuteronomium 4:39-40 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Deut.4:32-40

Nooit mag je deze twee dingen door elkaar halen. Je redding en de zegen, die God voor je heeft als je Zijn inzettingen in acht neemt.

Gered word je uit genade, door geloof. Daar kun je niets aan toe voegen. Genade is een geschenk, Gods onverdiende gunst.

Maar wil je onder Zijn zegen leven, en niet onder de vloek, dan zijn de geboden en inzettingen van de Heer ontzettend belangrijk. Er treedt dan een geestelijke wet in werking. Doe je wat Hij wilt, dan ben je onder de zegen, doe je dat niet, dan ben je onder de vloek. Is dat zo, dan moet je zo snel mogelijk gaan doen wat Hij zegt, de vloek verbreken, alles wat ermee samenhangt wegsturen en in de zegen gaan leven.

Je ziet het, het zijn twee verschillende dingen. Het is ook niet zo, dat God je straft, als je niet naar zijn wetten leeft, nee, de duivel heeft een open deur om je te pesten. Verandert er iets in je situatie, probeer te ontdekken, samen met de Geest, wanneer en waarom het is, doe het weg, belijd het of bekeer je ervan en begin weer in Zijn zegen te wandelen. Zo eenvoudig is het, je hoeft het alleen maar toe te passen.

Nu alleen nog gaan doen!

Het lijkt misschien tegenstrijdig wat ik zeg, maar het zijn gewoon twee verschillende dingen. Als we die principes door hebben, zal de zegen van de Heer ons aankleven, zijn waar wij zijn. En dit moet je niet doen vanuit een kramp, maar alleen vanuit de leiding van de Heilige Geest, Hij wil je helpen, in alles, om onder Gods zegen te komen en te blijven. Makkelijker kon God het toch niet maken?

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Bewaren voor de boze

Leave a comment Standard

Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.  2 Tessalonicenzen 3:3 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Thes.3:1-15

Dat is toch wel een hele bemoediging om deze nieuwe dag in te gaan . God is getrouw, daar begint het mee. Hij doet wat Hij heeft beloofd, Hij laat ons nooit in de steek. Hij wil ons sterken, sterk maken en bewaren, beschermen, bewaken voor de boze.

Hoe doet Hij dat? Hij heeft ons daar dingen voor gegeven, die we moeten doen: Bijbel lezen, ons voeden met het Woord. Als we goede voeding krijgen, groeien we, houden we onze spieren in stand. Als we slecht of niet eten, verzwakken we en gaat het niet goed.

Hem loven en prijzen, aanbidden, is een ander middel om te versterken, want als we Hem alle eer geven hebben we minder aandacht voor onszelf en onze problemen. Lof offeren, dus Hem groot maken, ook als het minder gaat, baant juist de weg voor Hem om met oplossingen te komen (Ps.50:23)

En bidden, door gebed weten we ons afhankelijk van de Here, maar strijden we ook tegen de listen van het kwaad. Als we beseffen welk een autoriteit we hebben, door ons gebed, dan zet gebed dingen in beweging, dan zien we daar het effect van, zeker als we ons daardoor door de Heilige Geest laten leiden en onszelf opbouwen. Zie Opbouwend bidden

Daarbij moeten we het vuur van de Heilige Geest niet blussen. God wil vuur geven, als we daarom vragen, maar zorg dat er hout op ligt, dat het kan blijven branden, dat er genoeg brandstof op ligt, anders dooft het! En we houden het brandend door er op uit te gaan, uit te stappen in geloof, want dan hebben we de Geest juist zo nodig.

In de strijd, die we voeren, mogen we weten dat Zijn bescherming rondom ons is, zoals de Engel (Psalm 34:8) van de Heer zich legert rondom degenen, die Hem vrezen. Diep ontzag en eerbied, zijn sleutels in de geestelijk strijd. Maar Hij is erbij, het is de strijd van de Heer en met Hem zijn we meer dan overwinnaar!

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Vangstbeperking

Leave a comment Standard

Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.  Micha 7:18-19 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Micha 7:14-20

Al eens gerealiseerd hoe uniek onze God is. Hij is enige onder de goden, die vergeeft. Die dat ook in Zich heeft. Alle andere godsdiensten hebben een wrekende God, Die de zonde niet ongestraft laat, die rede offers vragen, maar onze God is de Enige die ongerechtigheid vergeeft, die aan overtreding voorbijgaat. Hij vindt vreugde in goedertierenheid, dat is goedheid Hij vertrapt onze ongerechtigheden, de gevolgen van onze zonden en de oorzaak. Want meteen denk je aan de moederbelofte, dat het Zaad van de vrouw, de kop van de slang vermorzelde en dat is dus precies wat de Here Jezus deed op Golgotha!

En al onze zonden werpt hij in de diepte van de zee. En zegt openbaring 21:1 de zee is er niet meer bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Is dat niet geweldig.?Alleen zijn er altijd weer diepzee duikers, die jouw zonden nog maar eens oprakelen, weet je niet wat hij of zij gedaan heeft? Die kan toch nooit dat of dat doen, of die bediening krijgen? Ze zijn daarmee eigenlijk handlangers van de boze, die de aanklager van de broeders is. Nou, hij heeft geen hulp nodig. Want het helpt toch niet. Want als wij gezondigd hebben en onze zonden beleden is Hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven! Dat is genade, onverdiende gunst van onze God.

Want al Zijn toorn over de zonde kwam feitelijk om Hemzelf neer, op Zijn Zoon hij droeg onze straf Hij betaalde met Zijn bloed, Hij kocht ons vrij. Deze tekst is al een voorschot op wat Hij deed aan het kruis. Dat is genade, dat gun je toch iedereen?!

Opbouwend bidden

Leave a comment Standard

Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest,  Judas 1:20 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Juda1 1:17-23

Ik bekijk ’s ochtends altijd 2 bronnen die me teksten toesturen: www.dagelijkswoord.nl en die van de YouVersion Bible app. Meestal gebruik ik Dagelijks Woord, maar soms switch ik wel eens. Vanochtend zag ik dat Judas aan de beurt was over bidden in de Geest en daar hebben we het niet zo lang geleden al over gehad: Het 7de wapen. Dus dacht ik, kijken wat You Version brengt en daar ging het Over Rom.8:26: dat de Heilige Geest ons bij het bidden te hulp komt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Beiden dus verwijzingen naar tongentaal, of bidden in de Geest, zo je wilt.

Wel, het is ook een belangrijk iets, een van de negen gaven van de Heilige Geest, die feitelijk aan alle, in de Heilige Geest gedoopte christenen is gegeven en klaar ligt om ontvangen en gebruikt te worden. Afgelopen zaterdag hadden we de evangelisatie actie in Rotterdam. Margreet, mijn vrouw blijft altijd achter om op het pakgoed te passen. 1Sam.25:13 Soms leest ze dan een boek, of brengt een bezoekje, maar deze keer voelde ze zich gedrongen om te bidden. En op een bepaald moment werd de Geest vaardig over haar en heeft ze een hele tijd in tongen gebeden, gezongen etc, waar bij ze andere klanken had dan ze normaal heeft, voor zover je tongentaal normaal kunt vinden, natuurlijk. Er was ook dingend voorbede nodig. Er was her en der aardige weerstand, op verschillende vlakken. Maar mede daardoor mochten we toch met 22 mensen het Gebed om redding bidden!

Dat is dus de kracht van het bidden in tongen, het zet de werking van de Heilige Geest vrij, Hij kan door ons heen werken en bidden en er komen doorbraken! Het is en blijft een krachtig wapen in de geestelijk strijd, die erom ons heen woedt. En de tegenstander wil liever niet dat w dat gebruiken, vandaar de weerstand die er vaak tegen is, zeker in religieuze kring.

Wanneer je je dus laat leiden door de Geest in je gebed, bouwt het jezelf op. Het is dus in de eerste plaats voor jezelf. Het verfrist je, vandaar het plaatje van het Hemelriekje in Drenthe, waar we langs fietsen in onze vakantie, en waar je op warme dagen verfrissing kunt vinden. Het water wordt gezuiverd en is schoon, een heerlijk plek!

Zo kan het bidden in tongen je dus ook verfrissen , opbouwen, je afgestemd doen zijn op de Geest en dat wil toch iedereen, lijkt me? Want hoe meer we de Heilige Geest de ruimte geven om in ons en door ons te werken, hoe meer we zijn kracht zullen ervaren. Afgelopen zaterdag mochten we 32 mensen trainen in Krachtevangelisatie. Velen van hen deden het voor het eerst en wat waren ze dapper! Bij sommigen ging het goed, bij anderen minder, maar Gods kracht was aanwezig.

Bidden in tongen helpt je om in de flow te komen, om Gods Geest te laten stromen. Je mag het zachtjes doen, of hard, lekker in de auto als niemand je hoort, maar ga het doen! Je zult merken dat je opgebouwd wordt en sterk in de Geest en dat heeft een verloren wereld nodig!

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Vanavond weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Ontwapend

Leave a comment Standard

Hij heeft de overheden en de gezagsdragers uitgekleed en vrijmoedig te kijk gezet en in hem over hen getriomfeerd. (Kol.2:15) Naardense Bijbelvertaling

Lezen: Kol.2:4-15

Ik vergelijk vaak vertalingen met elkaar, omdat ze samen een beter plaatje geven van wat er in de grondtekst staat. Ik vond die, over de tekst van vandaag, wel grappig in de Naardense: de overheden en de machten zijn uitgekleed en te kijk gezet. Waar? Aan het kruis van Golgotha, want toen werden de duivel en zijn trawanten voorgoed verslagen, meegenomen in een triomftocht en dus in hun blootje te kijk gezet. Openlijk te schande gemaakt.

Ze zijn dus ontwapend, hebben geen andere wapens meer dan die wij hen geven…. en dat kunnen onze zonden zijn, onze schaamte, of juist onze trots en hoogmoed, ons ongeloof etc. Vul zelf maar in. En met de wapens die hij van ons krijgt slaat hij keihard en meedogenloos terug. Want hij is nog steeds geen lieverdje. Daarom moeten we beseffen welke autoriteit we hebben over een verslagen vijand, zonder hem te onderschatten, want tot de wederkomst gaat hij nog steeds te keer als een briesende leeuw, misschien wel tandeloos en met zijn nagels uitgetrokken, maar desondanks verslaat hij nog zijn duizenden, ook binnen de kerk.

Als wij onze zonden belijden, gaan wandelen in geloof, dan worden hem opnieuw de wapens ontnomen. Want het bewijsstuk tegen ons is uitgewist, als we begraven zijn in de doop en met Christus opgestaan, is er niets meer uit het verleden wat ons vast en tegen kan houden.

Het wordt tijd dat de kerk, wij dus, gaat beseffen welk en autoriteit we hebben over alle macht en kracht, overheden en gezagsdragers in de geestelijke wereld. Want de Here Jezus zei: Ik heb je macht gegeven om op slangen en schorpioenen te staan en over de gehele legermacht van de vijand en niets zal je enig kwaad doen. Beseffen we dat wel? Leren we er dan ook naar handelen!

_______________________________________________________________________________________________________________________

* Sinds 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl, luister hier de uitzending van 24 juni: https://soundcloud.com/trans-world-radio/afl-4-arie-de-paauw-geestelijke-wereld?in=trans-world-radio/sets/maandag-op-weg-met-de-bijbel-1

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Kennis van God

Leave a comment Standard

Want Ik vind vreugde in goedertierenheid en niet in offer, in kennis van God meer dan in brandoffers!  Hosea 6:6 (Herziene Statenvertaling)

Lezen:Hosea 6:1-6

Als de dierenlobby in de tijd van het Oude Testament had bestaan, hadden ze een dagtaak gehad aan het protesteren tegen alle dierenoffers, die er toen in de tempel werden gebracht. Ze waren ingesteld door de Here God Zelf en een voorafschaduwing van het enige echte offer, dat onze zonden wegwast, dat van de Here Jezus.

Maar op zich zijn die offers wel mooi, maar het gaat God om de hartsgesteldheid. Daarom werd het offer van Abel ook geaccepteerd en dat van Kaïn niet.

Vandaag de dag hoeven wij geen dieren meer te offeren en te slachten. Maar kunnen we wel op een andere manier offeren. Geld, tijd, energie, noem maar op. Maar we kunnen daar de hemel niet mee verdienen, want die krijgen we, gratis, voor niets!

Het is een teken van liefde, dat we dat doen, omdat we zoveel van Hem houden, Hem willen danken voor wat Hij allemaal voor ons gedaan heeft. Als het een plicht wordt, klopt het al niet. Dan geldt dus hetzelfde voor ons vandaag.

Want God wil relatie, dat we Hem kennen, niet van horen zeggen, niet vanuit de Bijbel alleen, hoewel dat zeer belangrijk is, maar van hart tot hart.

Alle dingen die we doen om in een goed blaadje te komen, moeten we belijden, we moeten het doen uit liefde.

Of zoals het oude lied zegt: ‘al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan’. Dan kan het de toets van de eeuwigheid doorstaan.

Ons motief is voor God belangrijker dan wat we doen. Zullen we ons dan maar toetsen vandaag?

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Sinds 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl, luister hier de uitzending van 24 juni: https://soundcloud.com/trans-world-radio/afl-4-arie-de-paauw-geestelijke-wereld?in=trans-world-radio/sets/maandag-op-weg-met-de-bijbel-1

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/