Trouwe roeper

Leave a comment Standard

Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.  1 Tessalonicenzen 5:24 (Herziene Statenvertaling)

Lezen 1Thes.5:23-28

We hebben allemaal een “roeping”, de één misschien duidelijker dan de ander, maar we hebben er allemaal eentje. Want God heeft ons geroepen, uit de “duisternis tot Zijn wonderbaar licht”, dat is de roeping die elk mens heeft, gelovig of ongelovig, want God wil dat alle mensen worden behouden. Als je de Here Jezus uitnodigt in je hart heb je aan die roeping gehoor gegeven en ben je overgezet van het rijk der duisternis, naar het Koninkrijk van het Licht, eindbestemming: eeuwig leven.

Daarnaast heeft ieder men de bediening der verzoening en zijn we dus geroepen om het evangelie door te heven en mensen in contact te brengen met Jezus, zodat ze aan de eerste roeping gehoor kunnen geven. Dit is niet te verwarren met die van evangelist, want dat is geen roeping, maar een bediening, waar je ook voor geroepen wordt, overigens.

En dan kan God je nog ergens voor roepen, voor een specifieke taak of bediening. Dat kan doordat je Zijn stem hebt gehoord, of omdat iemand een profetisch woord over je heeft uitgesproken. Dat moet je dan weer toetsen, aan het Woord en aan de Geest, Die in je hart woont. Soms bevestigt de Here dat ook weer op een andere manier. Soms ervaar je strijd, als je die roeping hebt ontvangen. Dan wordt het een hele krachtige, want het rijk der duisternis gaat zich ermee bemoeien….

Hoe te ook zij, Hij, Die ons roept, is getrouw. Hij laat je niet aanmodderen, Hij zal het ook doen. Als Hij je roept dan schenkt Hij, met Zijn Geest, ook de bekwaamheid, de middelen en al het andere wat je nodig hebt om die roeping te volbrengen. Er is echter één ding wat jezelf moet doen, en dat is in die roeping gaan staan, het gehoorzamen, Hem gehoorzamen, dan treedt alles, wat Hij voor je klaar heeft liggen, in werking.

Dat heeft weer te maken met geloof en vertrouwen, en als we dat hebben, dat zagen we gisteren al, is ons niets meer onmogelijk.

Wat voor roeping je ook hebt, vertrouw erop dat Hij het gaat doen, maar zet die eerste stap om het in werking te stellen en je zult verbluft zijn, wat er allemaal mogelijk is. God vraagt: Wie zal Ik zenden? Ons antwoord mag zijn: Zend mij!

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf maandag 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Op 23 september start onze nieuwe module ‘Bovennatuurlijk, natuurlijk’ in Dordrecht en op 25 september ‘de Profetenschool’

Opgave:http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-bovennatuurlijk-natuurlijk-62090939672?ref=estw

En http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Advertenties

Alles is mogelijk

Leave a comment Standard

Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.  Filippenzen 4:13(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Fil.4:10-19

Er wordt ons door de Here Jezus Zelf in Math.17:20 beloofd, dat als we maar een geloof als een mosterdzaadje zouden hebben, er niets meer onmogelijk is voor ons. Dat geldt in bijzondere omstandigheden, zoals Paulus ons die schetst in vers 12, waarin het lijden om de Naam van Jezus expliciet genoemd wordt, de verdrukking die Hij mee maakt om het evangelie te verkondigen, maar het geldt feitelijk in iedere en voor iedere situatie. Want het is Christus Zelf, Die ons kracht geeft. En dat woordje kracht is weer Dunamis, en duidt dus op de Heilige Geest.

Met andere woorden, als we vervuld zijn met de Heilige Geest, dan kunnen we echt alles, omdat de God van hemel en aarde in ons woont en door ons heen wil werken. De Ruach Hakodesh, de levensadem van God wil ons vervullen, schoonblazen, bekrachtigen met bovennatuurlijke gaven etc.

Wat is dat toch een geweldig iets. Besef, dat waar wij komen, wij Hem binnendragen, in onszelf. Dat dan de duisternis moet wijken voor het Licht, dat wij zijn. Dat we Zijn tegenwoordigheid in ons hebben, maar besef ook, dat wij bepalen wat Hij mag doen. Als we stilletjes in ons kleine hoekje blijven zitten, gaat er iets gebeuren, maar als we de korenmaat van ons licht vandaan halen en gaan shinen (schijnen) dan gaan er dingen veranderen, dan wordt Hij in ons openbaar en zal er helemaal niets meer onmogelijk zijn

Wat je omstandigheden ook zijn vandaag, wat er ook op je afkomt, besef het en leeft het uit: ik kan alles aan, want Hij, de Here Jezus geeft mij kracht, wat kan een mens mij dan nog doen? In Hem zijn we meer dan overwinnaar! Leef vanuit Zijn opstandingskracht, in je, vandaag en iedere dag!

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf maandag 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Niet veroordeeld

Leave a comment Standard

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.’ Johannes‬ ‭3:18‬ ‭HSV‬‬

Lezen Joh.3:1-21

‘Hoe kan een liefdevolle God nu mensen naar de hel sturen?’ Is een vraag die je nog wel eens hoort. Wel het antwoord is heel simpel, dat doet Hij niet. ‘Heuh, jij gelooft toch nog wel in de hel?’ Jazeker, zonder twijfel, maar God stuurt je er niet heen, je gaat er zelf heen. Want God biedt jou de uitweg aan: het geloof in de Eniggeboren Zoon, Jezus. Als je daarin gelooft, word je niet veroordeeld, maar gered. Dus geloven in de Naam van de eniggeboren Zoon van God is de enige manier om aan het oordeel te ontkomen.

Kijk naar vers 16, daar staat het duidelijk. En hier wordt het feitelijk, in andere bewoordingen, nog eens herhaald. Alleen door het geloof in de Here Jezus wordt men gered! Dat is de enige vraag doe straks aan de hemelpoort gesteld zal worden: wat heb je met Mijn Zoon gedaan? En als het antwoord dan is dat in Hem hebt geloofd mag je verder naar de hemel. Alle anderen wacht die verschrikkelijke plaats, maar nogmaals, de keuze is aan ons!

Als we tot geloof komen is dat 100 procent het werk van God, enerzijds, maar het is 100% onze keuze. Pakken we dat gratis geschenk uit, of laten we het liggen? Aanvaarden we Zijn genade, of gaan we voor onze eigen gerechtigheid, hoe goed bedoeld ook? Mensen worden niet behouden omdat ze goed zijn of gaan niet verloren omdat ze slecht zijn. Ieder mens heeft gezondigd en mist daardoor Gods heerlijkheid. (Rom.3:23) Nee we worden gered door het geloof in de Naam van de Here Jezus. En Zijn Naam is: God redt, Yeshua, op iedere bladzijde van het oude testament kom dat tegen, God redt, niets en niemand anders. Want er is onder de hemel geen andere Naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden (Hand.4:12) Ja je moet zalig worden, je moet behouden worden, anders blijf je in je verloren staat.

Kies dan vandaag wie je dienen zult, als je dat nog niet hebt gedaan. www.gratisgeschenk.nl

En heb je die keuze gemaakt, vertel het dan verder, opdat er nog velen worden gered, totdat Jezus terugkomt!

Oneindig veel meer

Leave a comment Standard

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.  Efeziers 3:20-21 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeze 3:14-21

Deze tekst wordt vaak geciteerd, maar dan wordt er iets wezenlijks uitgehaald. We zeggen dan dat God bij machte is meer te doen dan wij bidden of beseffen. En dat is op zich wel waar, maar het is niet de hele tekst, die zegt dat Hij wil doen door de kracht, Die in ons werkzaam is! Heel vaak vragen wij God om dingen te doen die Hij óns heeft opgedragen om te doen. We bidden dan of Hij de zieke wil genezen. Dat is mooi, maar Hij heeft het óns opgedragen om te doen. En als het dan niet gebeurt zeggen we dat God niet meer geneest. Misschien moeten we onze zegswijze wel aanpassen en zeggen dat wíj het niet meer doen. Natuurlijk weet ik ook wel dat er mensen niet genezen zijn, waarvoor veel, ook met autoriteit etc gebeden is, maar we hebben de belofte dat als we op zoeken de handen leggen, deze zullen genezen. En naar die belofte strek ik mij uit.

Want ik twijfel niet aan Zijn belofte, ik wil die werkelijkheid zien worden, meer en meer.

Door de doop in de Heilige Geest woont Dezelfde kracht, Die Jezus uit de dood deed opstaan, in ons en staat Die ons ter beschikking. Wanneer we die kracht kunnen activeren en erin gaan wandelen gaan de tekenen en wonderen ons volgen, i.p.v. dat wij de tekenen en wonderen volgen. Maar dan zullen we uit moeten gaan stappen. Ik heb het al eens vaker vergeleken met een e-Bike, die gaat pas werken als we gaan trappen, als we in beweging komen, eerder doet hij niets. Zo is het ook met de Heilige Geest, als wij niet in beweging komen, merk je niet af nauwelijks dat Hij er is, maar als je gaat bewegen…. Onze tegenstander wil niet dat we dat gaan doen, dus komt hij met allerlei leugens aan in je denken: dat is niet voor jou, jij bent nog te zondig, alleen voor mensen met een bediening etc. Logisch want een Geestvervulde kerk, met Geestvervulde mensen zorgt ervoor dat hij terrein gaat verliezen, omdat we dan de zieken gaan genezen en de verlorenen gaan winnen. Dus zolang we nog in de leugen geloven zitten we onder de maat. Onder de maat van deze tekst, onder de maat van wat God voor ons in petto heeft.

Ga bewegen, stap uit, bid vandaag voor iemand met hoofdpijn of een zere knie, begin rustig, oefen je geloof en word er sterker en sterker in. Op een dag zul je iemand uit een rolstoel doen opstaan of iemand van kanker genezen, heb je een woord van kennis of een profetie en stap je uit in het bovennatuurlijke.

In september starten we weer 2 trainingen. Op de maandag over Bovennatuurlijk, natuurlijk en op de woensdag de Profetenschool. En op 6 juli de SWAT, wil je gaan bewegen, laat je dan activeren. Wij willen je erbij helpen, en de Helper bij uitstek sowieso.

Wees gezegend om een zegen te zijn en om Zijn heerlijkheid te verspreiden, de wereld wacht erop, de wereld wacht op jou!

Leave a comment Standard

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.  Titus 2:11-13 (Herziene Statenvertaling

Lezen: Titus 2:11-15

Het is in de lijn van de teksten van afgelopen dagen, dat ook deze tekst vanmorgen aan bod komt. Het accent ligt op de genade. En dat moet ook, omdat het de alles veranderende kracht is van het Evangelie. We hebben een blijde boodschap, goed nieuws: God is niet meer boos op ons en biedt ons eeuwig leven aan. Daar moet je toch ontzettend blij van worden? Waarom stralen we dat dan niet uit?

De zaligmakende genade, daar heb je dat woord soteria weer, wat dus niet alleen zalig maken, redden, betekent, maar de complete heelheid van de mens op het oog heeft, waarbij inderdaad redding wel het belangrijkste aspect is, maar ook de andere aspecten niet vergeten mogen worden. Want het zit allemaal in het pakket van Jezus omwisseling aan het kruis. En vanuit die genade wordt ons geleerd om de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. Snap je de volgorde? Als je eerst het tweede leert zonder dat men het eerste kent, dan is geloof een keurslijf en wordt het religie. Allemaal rituelen, op zich misschien wel mooi, maar het verandert je niet.

Maar als je de genade hebt leren kennen, zoals die door Jezus verschenen is, dan is het geen moeten meer, maar willen. En daar ligt het verschil. Als je van alles moet, zonder dat daar de liefde bij komt kijken dan wordt het een koude plicht, maar als je dingen doet of laat uit liefde dan is het iets wat je met liefde doet en doe je het graag.

Als we wet prediken zonder genade hebben we er niks van begrepen en komen we zelfs onder een vloek, zegt Galaten. ‘Wee je gebeente’, zou mijn moeder zeggen. We mogen de genade prediken, dat er leven is voor een ieder die gelooft, door het offer van de Here Jezus, leven, niet alleen na de dood, maar ook al nu, door Zijn genezende kracht te demonstreren en te laten zien dat Jezus leeft, dan gaan mensen open staan voor de boodschap van genade. En ja, genezing is ook voor niet gelovigen, want de geselpaal was voor het kruis, maar ook dat is genade. En dat mogen we laten zien, totdat Hij komt…..

Genadeland

Leave a comment Standard

Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend.  Hosea 14:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hosea 14

Hoe jammer is het dat nog steeds mensen een beeld hebben van een toornende God, die bij de minste of geringste misstap de mens tart en slaat met ziekte en hen meedogenloos afstraft. Een beeld dat we deels in het Oude Testament ook tegenkomen, omdat God een gruwelijke afkeer heeft van de zonde, omdat die ons zelf verminkt en ziek maakt en in de ban van de satan brengt.

Maar onze God is en genadige God, dat wordt ook al in het Oude Testament gezegd en voorspeld. Want Golgotha is geweest. Het kruispunt van de geschiedenis. Want daar kwamen al Gods toorn, boosheid, afkeer en haat tegen de zonde op Zijn Zoon, de Here Jezus terecht. En nu ligt het aanbod van genade er voor ieder mensenkind. Groot of klein, met een beetje zonde of met het grootste strafblad ter wereld: er is redding voor een ieder, die gelooft!

We even nu in ‘Graceland’, Genadeland. Dat is geen land waar je maar kunt aan rotzooien en er geen wetten of regels zijn. Nee, de genade maakt je in staat om je van je afkerigheid te genezen en, door Zijn kracht, een Hem welgevallig leven te leiden. Zijn toorn heeft zich van ons afgewend, want die is op de Here Jezus gekomen. God is niet boos meer op ons, wat je ook uitgevreten hebt. Dat is genade, onverdiende gunst! Mensen die menen te moeten doom preken, moeten de Bijbel eens gaan lezen, onze God is een genadige God, rijk aan goedertierenheid. En dat aanbod van genade hoef je alleen maar aan te pakken, met beide handen, het accepteren en ervan gaan genieten.

Moet ik me niet bekeren dan? Ja, maar je bekering is het gevolg van de genade. Want als we het omdraaien, dat we eerst ons moeten bekeren en breken met allerlei dingen, zonder dat in de genade kracht te doen, is gedoemd om te mislukken, wat we zondigen allemaal. En dat moet je ’s avonds weer vol schuld en schaamte belijden dat het je weer niet gelukt is, net zolang tot je Hem niet meer onder ogen durft te komen. En satan lacht. Nee, bekering is dat je je omdraait naar God en dan komt Hij je helpen. Dat is je afkerigheid genezen, want Hij houdt van ons, zoveel, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, weet je nog!

Geniet van Zijn genade en neem die aan, als je dat nog niet gedaan hebt! www.gratisgeschenk.nl

Vrij moedig

Leave a comment Standard

Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt..  Hebreeen 10:35 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hebr. 10:32-39

En tijdje geleden kregen we van Margreet tijdens een Discipel-bijbelschool avond een klein schoolbordje met een krijtje. Hier moesten we iets opschrijven waarin we graag wilden groeien voor de Heer. Ik schreef het woordje vrijmoedigheid op (paste niet eens)

‘Was je dat al niet dan?’, zul je je misschien afvragen. In vergelijk met sommigen misschien wel, maar ik wilde meer. Met nog meer durf en lef (gezonde lef) uitstappen. Tijdens de Europe Arise conferentie maakt ik kennis met een jonge gast, Arnt, uit Heerenveen, studerende in Enschede. Ik ben 3x zou oud. Ik mocht hem wat tools aanreiken om effectief te zijn, maar wat ik van hem leerde was…… vrijmoedigheid. Met 0,0 angst en schaamte stapt hij op iedereen af. Ik was hem soms kwijt, want dan stond hij al ergens te praten met iemand, die ik niet durfde aanspreken. Dat leerde ik van hem en nog steeds. Als ik zijn avonturen met God lees op de United Hyves app dan ben ik dankbaar hem ontmoet te hebben. In september gaan we ws een event organiseren in Enschede om mensen te activeren. 30 en 31 aug om precies te zijn. Hou de Opfrisser in de gaten, want we zullen het ook hier aankondigen.

Vandaag gaat het over vrijmoedigheid, onbeschroomd spreken zegt Strong. Zonder schaamte. En dan wacht er een grote beloning. Waar? In de hemel? Daar kom ik door genade, hoef ik niks voor te doen. Hier dan? Dat denk ik wel. Want als we vrijmoedig zijn, onbeschroomd, dan gaan we de meest mooie dingen met God beleven. Dan is iedere dag een avontuur, spannend, dat wel, maar nooit saai. Het wordt tijd dat we uit onze comfort zone komen en risico’s gaan nemen. Als we nooit voor iemand bidden voor genezing, zullen we ook nooit iemand genezen zien worden op ons gebed. Als we nooit evangeliseren, zullen we ook niemand tot Jezus leiden. En de outreaches zijn maar een deel, een oefening voor het alledaagse. We horen het iedere dag te doen.

Meer vrijmoedigheid, we kunnen het allemaal gebruiken. Ik plaatse al eens een Opfrisser met een gebed om meer vrijmoedigheid. Hier is de link Het heeft mij geholpen en ik bid het nog steeds regelmatig.

De NBG zegt: Geef je vrijmoedigheid niet prijs, laat niemand je die afpakken. Trek je van kritiek etc. niets aan, dat is jaloezie van mensen die het niet durven, maar ga het gewoon doen. Er zaten 12 discipelen in de boot, maar slechts eentje heeft kunnen zeggen dat hij op het water gelopen heeft en zelfs toen dat mis ging trok Jezus Hem eruit. Wees dus niet bang, stap uit die boot en ga het gewoon doen! Geloof zonder daden is dood, zegt Jacobus, laat zien dat je een levend geloof hebt. En ja, je bibbert misschien als een rietje maar de Heilige Geest in je laat je niet in steek. Hij wacht tot Hij in en door jou, in actie kan komen…. laat Hem niet langer wachten

Fijne en spannende dag vandaag!

Één mens

Leave a comment Standard

Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens..  1 Korintiers 15:20-22 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Kor.15:12-26

We hebben een levende Heiland en dat dat zo is laat Hij iedere dag weer zien door de tekenen en wonderen die we mogen doen in Zijn Naam. Want we bidden niet in de naam van een dode, maar van een levende Jezus.

Dat contrast laat onze tekst vandaag ook duidelijk zien. Adam is dood, en door de zondeval is het gegeven dat alle mensen moeten sterven. Het is de enige echte zekerheid in je leven. Maar dan?

Maar het is een net zo groot gegeven dat ook alle mensen weer zullen opstaan, gelovigen en ongelovigen. En of je nu ergens in een graf ligt, of in de zee, of dat je as de lucht in is geschoten zoals bij Hazes sr, of in de ongebluste kalk is terecht gekomen, of in een massagraf ligt of weet ik niet wat er allemaal kan gebeuren, je lichaam staat op, zoals ook Jezus is opgestaan. Alleen de vraag is wat gebeurt er dan? Als je gelooft kom je op de nieuwe aarde, zegt de bijbel en als je niet gelooft, niet. Dan ga je naar de plaats die we hel noemen. Sommigen geloven er niet in, maar de Here Jezus laat er geen misverstand over bestaan. Het ontkennen van de hel ontneemt ons de noodzaak om te evangeliseren, maar het beseffen dat die verschrikkelijke plek er wel is, drijft je aan tot actie. Reinhardt Bonnke zei dat we de hel moeten plunderen, en dat kunnen we in de kracht van de Heilige Geest, door op een effectieve manier zieken te winnen.

Want Adam ging de mist in, maar Jezus ging het graf uit, wij gaan door Adam allemaal dood, maar door Christus leven wij. En we zullen het eeuwige keven niet krijgen, nee, we hėbben het al. Door een mens in de penarie, door een Mens weer uit de penarie, als we geloven, dat Hij onze Heer is en is opgestaan, voorwaarde voor je redding!

De opstanding is cruciaal, zonder opstanding geen hoop, maar Hij leeft, vandaag al gemerkt?

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf maandag 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Geef toe

Comment 1 Standard

Juich voor de HEERE, heel de aarde; dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn volk en de schapen van Zijn weide.  Psalmen 100:1-3 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 100

Eigenlijk is dit een heel bijzondere Psalm, kort maar krachtig, maar gericht op wereldevangelisatie. Want de gehele aarde wordt opgeroepen om te juichen. En juichen is niet zachtjes, dat gebeurt met stemverheffing. Als Ajax vanavond gehuldigd wordt in 020 dan gaat dat niet zachtjes. Hoeveel te meer zouden wij een kabaal voor de Here moeten maken. Strong zegt dat het onder andere betekent: luid roepen, dus maak een vrolijk geluid voor de Heer. Verhef je stem! En laat zien dat het dienen van Hem met blijdschap gebeurt! Laat zien dat geloven iets bijzonders is, geen strak keurslijf van ‘does en don’ts’ , maar een genaderijke, liefdevolle God dienen, liefhebben, met Hem wandelen, wat je vreugde geeft, vreugde over je redding, vreugde over de mooie woorden die Hij tot je spreekt, omdat je met Hem praat etc. Maar laat de blijdschap eraf spetteren! Dan zal de wereld erkennen dat Hij God is en ons heeft gemaakt. Dat is dat stukje wereld evangelisatie waar ik over sprak, we zien dat ook in het tweede deel, waarin de wereld wordt uitgenodigd om de poorten van de tempel binnen te gaan, dus zowel Jood als heiden.

En we hebben een wereld te winnen, mensen. Een wereld die God niet wil kennen, ook omdat ze beschadigd zijn door hypocriete mede broeders en zusters, of die zich zo noemen en dus de zaak van de Here Jezus geen goed hebben gedaan. We mogen ons naar die mensen verootmoedigen, namens die ‘broers en zussen’ en om vergeving vragen, dat opent deuren….

Maar Hij is onze Maker, en niet wij Hem. Dat hoor je sommigen wel eens zeggen, dat we een God gecreëerd hebben, maar dat is nonsens; Hij schiep ons, de schapies van Zijn weide. En een schaap heeft een herder nodig. Ik zag gisteren een foto op Facebook van een schaap dat al een hele tijd in het wild geleefd had, helemaal verpauperd en het kon haast niet meer overleven, omdat het nooit geschoreners en onderhouden was. Daarom hebben we een Herder nodig, maar ook een gemeente, waar een herder is, om ons te laten scheren, soms letterlijk en figuurlijk, maar ook ons ons te voeden en te laten verzorgen.

Gods liefde is groot genoeg voor de hele wereld, net als dat het offer van de Here Jezus groot genoeg is, en de oogst is groot, het probleem zijn de arbeiders, weet je nog, en dat zijn jij en ik, dus waar wachten we nog op?

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf maandag 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/