Verleiden

Leave a comment Standard

Mijn zoon, als zondaars jou willen verleiden, bewillig er dan niet in. — Spreuken 1:10 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Spreuken 1:1-7

Ach, iedereen doet het toch? Een veel gehoord argument om de dingen te doen, die eigenlijk niet goed voor je zijn. Zonden noemt de Bijbel dat. En ze maken dat je je doel mist, of gaat missen. En het ligt zo gemakkelijk op de loer, je bent zo gestruikeld. En dan is Leiden in last. De duivel wil niets liever dat je dat doet en zal alles in het werk stellen om het te laten gebeuren. En als iedereen het doet, wat kan het dan nog voor kwaad?

De Bijbel waarschuwt hiervoor, zeker in het boek Spreuken kom je dit vaker tegen. Het begint met luisteren, dan kom er een zaadje in je denken en voor je het weet is het gebeurd. Maar dan komt het aan op karakter. Kan je de verleiding weerstaan? Bied je weerstand? Of laat je alles maar zijn beloop?

Het advies van de schrijver van Spreuken is om er niet in te bewilligen, niet in mee te gaan. En dan ben je misschien spelbreker, jammer dan.

En ben je toch mee gegaan? Geen nood, er is altijd vergeving, wat er ook is gebeurd, want Gods genade is groter dan onze zonde!

Advertenties

Voorbijgegaan

Leave a comment Standard

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.  Openbaring 21:3-4 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Openbaring 21:1-8

Er komt een nieuwe tijd, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar God bij de mensen zal wonen en er geen verdriet, geen dood, geen rouw, geen jammerklacht of moeite meer zal zijn. Dat is ons perspectief op een nieuwe toekomst, die gaat beginnen als Jezus teruggekomen is. Wat zal dat geweldig zijn. Het ultieme Koninkrijk van God. Heerlijk om bij weg te dromen. Maar tot die tijd zullen we het met de realiteit van vandaag moeten doen, maar die is, dat we Gods Koninkrijk al mogen laten zien, zoals de Here Jezus dat deed tijdens Zijn rondwandeling op aarde.

Want dit is, lieve mensen, geen dood-doenertje, van stil maar wacht maar, alles wordt nieuw. Nee, de God, Die het dan straks nieuw maakt, wil dat vandaag al doen en door jou en mij wil Hij er aan gaan beginnen, vandaag nog, als het kan.

Nee, ik ben geen Kingdom Now aanhanger, maar we mogen Zijn Koninkrijk demonstreren. Als we bidden ‘Uw koninkrijk kome’, is dat niet alleen gericht op straks, nee, het is ook gericht op het hier en nu, Uw Koninkrijk kome, door mij!

En als Jezus terugkomt willen we toch zoveel mogelijk mensen meenemen, toch? Al die mensen die Hem nu nog niet kennen…., ze gaan verloren als ze voor die tijd heen keus maken. Eindtijd verwachting, prima, maar doe dan je best om het getal vol te maken, zodat Hij kan komen….!

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl, luister hier de uitzending van 3 juni: https://soundcloud.com/trans-world-radio/sets/maandag-op-weg-met-de-bijbel-1

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Droefheid

Leave a comment Standard

Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg.  2 Korintiers 7:10 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2Kor.7.8-16.hsv

Droefheid over je zonden, dat gaat dieper dan spijt hebben. Het is het verschil tussen Saul en David. Beiden hadden gezondigd, maar David had berouw en Saul had spijt, een verschil tussen leven en dood.

Natuurlijk mogen we blij zijn dat we zijn gered en ons daarin iedere dag verheugen. Maar vandaag legt Paulus het accent net even anders. Hij had in zijn eerste brief aan de Korinthiers nogal fel van leer getrokken tegen hen, ze hadden er flink van langs gekregen vanwege de wan toestanden in hun kerk. En dat had dat berouw teweeg gebracht, dat had hun verdriet gedaan, met als gevolg dat ze zich hadden bekeerd. Want dat was dan ook de bedoeling van Paulus. Dat is de bedoeling met ons gesprek met iedereen die we ontmoeten, dat men zich bekeerd. En de één doet dat onder tranen en de ander terwijl hij nog staat te roken, maar het is God, Die de harten kent.

Dit berouw is geen voorwaarde voor je bekering en de een zal het sterker hebben dan de ander, maar het gaat om het resultaat. Je kunt ook onder tranen je zonden belijden en er toch gewoon mee doorgaan. Wat belangrijker is, is wat sorteert het voor effect.

Is dat een diepe relatie met de Here Jezus, een kennen van Hem, niet alleen van Naam, maar vanuit een relatie tot Hem, is dat Hem volgen, door te proberen te worden zoals Hij en de dingen te doen die Hij deed? Dan hebben we in de kerk zelf ook nog veel te doen….

Het gaat erom wat je ermee doet, en als dat inderdaad tot bekering leidt, dan is daar Zijn redding en genade en word je weer blij van binnen, omdat je ervan bevrijd bent. Want dat is het doel, een leven zonder angst en vrees, heilig en vol van Gods kracht. Dat is er voor iedereen! Het ligt klaar, je kunt het zo pakken!

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl, luister hier de uitzending van 3 juni: https://soundcloud.com/trans-world-radio/sets/maandag-op-weg-met-de-bijbel-1

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Hij leeft!

Leave a comment Standard

Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan..  Job 19:25(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Job 19:23-27

Iedereen kent wel het verhaal van Job, dat hij zo moest lijden en zo, alles verloor wat hij bezat, land, geld, goederen en zelfs zijn kinderen en tot overmaat van ramp, ook nog eens drie vrienden op bezoek krijgt, die hem ook nog eens vertellen dat hij het wel verdiend zal hebben, dat God hem zo straft.

Nu is het natuurlijk altijd goed om, wanneer je omstandigheden veranderen, te kijken wanneer dat gebeurde en of er een aanwijsbare reden is. Dat kan heel goed onder de leiding van de Heilige Geest, vraag om openbaring, anderen kunnen je misschien daarbij helpen, maar zonder veroordeling. Het was tenslotte de satan die Job deze slagen toebracht. Heb je ze ontdekt, bekeer je dan, of doe de dingen weg, die ze hebben veroorzaakt en stap de zegen binnen.

En dat kan alleen, omdat we een Verlosser hebben, Die leeft. Job kende natuurlijk de Here Jezus nog niet, maar neemt hier toch al een voorschot op wat eens komen zou en voor ons al gekomen is: het verlossende en volbrachte werk van de Here Jezus! Want aan een dode Verlosser heb je niets, maar aan eentje die de dood en het dodenrijk heeft overwonnen en daar ook nog eens de sleutels van heeft, heb je alles! Hij en Hij alleen is het antwoord op iedere vraag. Geloven wij dat nog? Job wel.

Hij probeerde in het gedeelte hiervoor zijn ‘vrienden’ nog eens te overtuigen van zijn onschuld, maar blijkbaar ziet hij aan hun gezichten dat dat niets gaat worden. Hij doet een beroep op de Enige, de Getrouwe, die Onwankelbaar is, de God, Die er is, de Verlosser.

Als we in nood zijn, laten we dat dan ook doen, onze troost en onze hulp alleen van Hem verwachten. Mensen kunnen je laten vallen, in de steek laten, veroordelen, maar bij Hem is genade, liefde, vrede en onvoorwaardelijke acceptatie, wat er ook is gebeurd. Dat is pas liefde, met een grote L!

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl, luister hier de uitzending van 3 juni: https://soundcloud.com/trans-world-radio/sets/maandag-op-weg-met-de-bijbel-1

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

First things first

Leave a comment Standard

Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,  Kolossenzen 3:2 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Kol.3:1-10

Gisterenavond gemist? Geen nood, luister hier terug

We worden iedere dag weer in beslag genomen door allerlei beslommeringen, dingen, die onze aandacht opeisen. Op zich niet eens onbelangrijk, denk ik, maar ze kunnen ons zo makkelijk afhouden van Gods wil voor ons leven en het plan wat Hij voor ons heeft. Paulus roept de Kolossenzen om om prioriteiten te stellen. Eerst de dingen die er echt toe in het leven, de dingen die boven zijn, die van God zijn, de hemelse dingen. Tegenover het hemelse, het boven, staat dan de aarde en daar horen onze dagelijkse dingetjes bij, maar ook zonde, ongerechtigheid en alles wat niets met God te maken heeft.

En als je vandaag aan het werk bent, of nog moet, of lekker vakantie hebt (zoals wij) dan slokken de dagelijkse dingetjes je zo makkelijk op.

Belangrijk is dus om je prioriteiten te stellen, wat moet er eerst? Als we dan beginnen met tijd apart te zetten voor God, in onze stille tijd, en Hem vragen wat voor vandaag belangrijk is, dan kan onze dag er ineens anders uit gaan zien. Want Gods prioriteiten zijn waarschijnlijk anders dan de onze. Of, zoal Hij tegen Jesaja zei:Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.’ Jesaja‬ ‭55:9‬ ‭HSV‬‬

De Here Jezus formuleerde het nog anders:

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.’ ‭‭Mattheüs‬ ‭6:33‬ ‭HSV‬‬

Daar zit nog eens een krachtige belofte bij ook!

Als we ons afstemmen op God, dan weten we in ieder geval, dat we de juiste beslissingen maken. Hem de leiding van ons leven geven is niet makkelijk, maar het is wel ontzettend spannend!

 

—————————————————-—————————————————————
            Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave:                  http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw
  • Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

Kracht

Leave a comment Standard

‘maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’

‭‭Handelingen‬ ‭1:8‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Hand. 1.1-11

Luister je vanavond ook om 22:00u naar ‘Op weg met de Bijbel’ van TWR op Groot Nieuws Radio??

Misschien nog wel meer dan het spreken in tongen is het getuige zijn van de Here Jezus het bewijs dat je de Heilige Geest ontvangen hebt, durf ik te zeggen naar aanleiding van deze tekst. De gaven van de Geest zijn ons gegeven om aan deze opdracht te voldoen. Evenals de vrucht van de Geest.

De woorden van de Here Jezus komen van Zijn afscheid op de Olijfberg, vlak voor Zijn Hemelvaart. De laatste instructie dus. Alle vier de evangelisten beschrijven dit moment, maar ieder op zijn eigen wijze met weer andere accenten. Markus doet dat bijvoorbeeld door te zeggen dat tekenen en wonderen de gelovigen zullen volgen, Mattheus geeft de Grote Opdracht weer: ga dan en maak alle volken tot Mijn volgelingen. Maar dat kunnen we alleen maar doen door de kracht van de Heiige Geest.

Je zit kracht ontvangen. Dunamis. Toen Alfred Nobel het dynamiet had uitgevonden zocht hij naar een naam ervoor en vond dit in het Grieks. Kracht, explosieve kracht, kracht die naar buiten treedt. Een kerk, maar ook een gelovige die vervuld is van de Heilige Geest is dus vol van die kracht. Diezelfde kracht, die Jezus deed opstaan uit de dood, weet je nog (Rom.8:11) En dan ontvangen we de woorden, doen we de daden en zullen we, waar we ook zijn en wat we ook doen, een getuige zijn van Jezus.

Dat betekent dat we uit onze comfort-zone moeten komen, want anders heb je die kracht niet nodig…. waarom zou God die ons geven dan, als we er niks mee doen. ‘Jesus Goes with the goers’ zei Reinhart Bonnke, en hij ging en leidde miljoenen tot Jezus.

We zijn geroepen om zijn getuige te zijn, ja dat kan je wat kosten, het woordje getuige in het Grieks is hetzelfde als voor martelaar….. want een slaaf is tenslotte niet meer dan zijn Meester…. maar in die Kracht die we van de Heilige Geest ontvangen kunnen we dat, zonder twijfel. Hij zoekt geen bekwame mensen, Hij zoekt mensen die bereidvaardig zijn.

Het woordje ontvangen kun je ook vertalen met opnemen. Zoals een spons water opneemt en helemaal doordrenk is, zo moeten wij vol zijn van de Geest. En als mensen dan in je knijpen, komt Jezus eruit. Zo eenvoudig werk het. Vol, voller, volst, tot overlopens toe. Ik gun het jou en ik gun het de mensen die je zult ontmoeten!

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl, luister hier de uitzending van 3 juni: https://soundcloud.com/trans-world-radio/sets/maandag-op-weg-met-de-bijbel-1

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

En ziet en hoort

Leave a comment Standard

Deze Jezus , die de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.  Handelingen 2:33(Herziene Statenvertaling)\

Lezen: Hand. 2: 2.2-4,32-36

Het ging er luidruchtig aan toe, die eerste pinksterdag in Jeruzalem. Het begon met een geluid als van een geweldige windvlaag. Welnu, de afgelopen dagen hebben we dat weer aan den lijve kunnen ervaren, met die hevige windstoten. Zoiets moet het geweest zijn. En er zijn ook uiterlijke manifestaties, tongen als van vuur op hun hoofd. En zij werden allen, die 120, die bijeen waren, vervuld met de Heilige Geest. En dan wordt het niet weer stil, nee dan gaan ze naar buiten en spreken in een hen onbekende taal, van de grote daden Gods. En dat blijft niet onopgemerkt, want er stroomt een flinke mensenmassa af op dat gebouw, waar de Bovenzaal gesitueerd was. Moet wel, anders kunnen er geen 3000 mensen tot geloof komen, dus het moeten er minstens 3000 geweest zijn…

Pinksteren is geen rustig feest. Bij de opstanding was eigenlijk alleen de Here Jezus betrokken en de engel, die de steen wegrolde zodat wij naar binnen konden kijken om te zien dat het graf leeg was, maar bij Pinksteren gaat de Vlam erin. Mensen komen in vuur en vlam voor Jezus te staan en kunnen dan niet zwijgen en stilletjes bij elkaar blijven zitten, nee ze gaan er op uit! Het Pinksterfeest is ook het feest van de (eerstelingen) van de oogst, maar ook werd herdacht dat de wet werd gegeven, door Mozes. Toen stierven er 3000 vanwege hun afgoderij aan het gouden kalf, maar nu worden er 3000 gered (en gedoopt, meteen dezelfde dag) En komt Jezus Woord ook weer uit: de oogst is groot!

Dat zal gewoon echt een kabaal gegeven hebben in Jeruzalem. 3000 man die tot geloof komen, ook vervuld van de Heilige Geest uit het doopwater komen (dat was de belofte in vers39: ‘‘En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’

Dus moet het ook gebeurd zijn, dat kan niet anders. en dan gaat het als een lopend vuurtje door de stad.

Pinksteren is het feest van het geluid, en het is de Here Jezus Zelf, Die het veroorzaakt. Johannes had het hun al voorzegd: Hij, Die na mij komt zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur (Math.3:11) Vandaag vieren we dat die belofte in vervulling is gegaan. Maar ook vandaag is er (opnieuw) de kans om gedoopt te worden in de Heilige Geest en met Vuur. Als er een oproep gedaan wordt in je gemeente en je voelt je leeg en koud: ga naar voren en laat je vullen, als je nog niet in tongen spreekt, idem dito, of gaan naar Biddinghuizen, naar Opwekking, of waar dan ook men bidt voor de vervulling met de Heilige Geest. En kom in vuur en vlam te staan voor de Here Jezus en maak kabaal, want dit is de les van vandaag: je moet het zien en je moet het horen. Stilletjes Pinksteren vieren kan niet 🙂

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl, luister hier de uitzending van 3 juni: https://soundcloud.com/trans-world-radio/sets/maandag-op-weg-met-de-bijbel-1

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Reactie

Leave a comment Standard

Kreeg het volgende bericht in de mail:

Beste, ik ben blij met de opfrissing v.d.dag. Zo eenvoudig geen moeilijke teksten dank U wel dat je de Here dient en zijn WOORD UITDRAAGT VOOR ONS ALLEN.Gr.

Dankbaar voor zulke reacties😌

Bidden naar Zijn wil

Leave a comment Standard

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.  1 Johannes 5:14-15 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Joh5:14-21

Ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar we hebben hier een keiharde garantie van de verhoring van onze gebeden. Waar moeten ze dan aan voldoen? Aan de wil van God. Maar hoe weet je nu of iets de wil van God is? De Here Jezus leerde ons in het ‘Onze Vader’ dat we moeten bidden dat Zijn wil geschiede, op de aarde, zoals dat ook in de hemel gebeurt. Het is dus belangrijk dat we Gods wil kennen. Kunnen we die kennen? Jazeker, uit Zijn Woord!

Daarom is het zo uitermate belangrijk om te weten en te snappen wat er in de Bijbel staat. En daar staat bijvoorbeeld dat God niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. Bidden voor verlorenen is dus naar Zijn wil! (Lees ons gratis boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen, nog steeds te bestellen op www.doeltreffendbidden.nl, of nodig ons uit voor een Workshop in je gemeente)

En genezing dan, dat is toch ook Gods wil? Daar zijn de meningen nog wel eens over verdeeld. Ik, persoonlijk, geloof dat, dat er voor betaald is aan het kruis van Golgotha en door de striemen van de Here Jezus. Dat God wil dat het Zijn kinderen wel gaat. Te vaak wordt ‘Uw wil geschiede’ als een escape gebruikt, in plaats van een proclamatie. Maar ik zie ook de realiteit van het leven, dat niet iedereen, waarvoor gebeden is, geneest. Toch blijf ik mij ernaar uitstrekken, omdat ik weet dat het Zijn wil is. Ik durf het dan ook te claimen, omdat ik weet dan te bidden naar Zijn wil. Maar er kunnen factoren zijn, die we niet altijd weten, die die genezing in de weg kunnen staan. Waarom grijpt God niet in, greep Hij niet in? Ik weet het niet, en ik hoef het ook niet te weten, maar ik wil het weten, omdat ik geloof dat er voor ons nog veel meer Kracht beschikbaar dan die we nu ervaren.

Morgen is het Pinksteren, het feest van kracht, van de uitstorting van de Heilige Geest, beschikbaar voor iedere gelovige. Mijn gebed is dat iedereen, die gelovig is, vervuld zal worden door de Geest en zal gaan leven vanuit die Opstandingskracht. Dan zal niets ons meer onmogelijk zijn. Dat is niet voor in de hemel, dat is voor nu!

Terwijl ik dit schrijf waait het flink, ik met denken aan die tekst uit Johannes 3, waarin staat dat de Geest waait waarheen Hij wil. Mijn verlangen is dat het gaat stormen en alle wat los en vast zit wordt geschud, weggeblazen wat ballast is en we rein en puur ons uitstrekken naar die Windkracht, door ons heen! Code oranje? Nee, code Rood!

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl, luister hier de uitzending van 3 juni: https://soundcloud.com/trans-world-radio/sets/maandag-op-weg-met-de-bijbel-1

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

God is trouw

Leave a comment Standard

Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.  2 Timoteus 2:11-13 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2Tim.2:1-13

We dienen een trouwe God, die zoveel van ons houdt, dat zelfs als we het bijltje erbij neer gooien, nog steeds van ons houdt en ons dicht bij Zich wil hebben. Is dat niet geweldig? We hebben allemaal wel eens tijden dat het geloof ons meer of minder zegt, of dat we gewoon in zonden vallen. Laat me vooropstellen dat Hij dat niet fijn vindt. Hij wil dat we een leven leven vol geloof en kracht, en heeft daarvoor Zijn Heilige Geest gezonden. Maar wanneer we dan toch soms onze eigen weg gaan is Hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven.

Want Hij is wèl trouw, ook al zijn wij dat niet (altijd) Dat is weer zo’n beeld van Zijn genade, die onverdiende gunst. Sommigen hebben er echt moeite mee, merk ik wel aan commentaar op de Opfrisser, als ik daar over spreek. Het gaat ook in tegen ons rechtvaardigheidsgevoel. Maar dat is het kruis ten top, het is niet rechtvaardig, dat een Onschuldige leed voor schuldigen. Dat is op en top genade.

En natuurlijk wil God dat we wandelen in Zijn wegen, maar Hij valt niet van Zijn troon, als we van het padje afgaan. Gelukkig niet. Hij is en blijft de Vader, Die dan op de uitkijk staat om de verloren zoon te ontvangen en met open armen naar Hem toesnelt als Hij hem in de verte ziet aankomen.

Dat is genade! En daar kan mijn gedrag, mijn goede levensstijl niets aan toevoegen. Dat doe ik, omdat ik van Hem hou, omdat ik Hem zo lief heb. De boel omdraaien leidt tot frustratie. Genade kun je niet verdienen, dan is het geen genade meer!

Overigens moeten we wel blijven getuigen, want als we zeggen Hem niet te kennen, zal Hij ons ook niet kennen. Hem verloochenen is er dus niet bij, dat gaat een graadje dieper, maar zelfs als we dat zouden hebben gedaan, denk aan Petrus in Zonden bedekken, dan nog wil Hij ons herstellen.

Wat er ook is gebeurd, wat we ook hebben gedaan, we mogen altijd weer terug, want als we dat niet zouden kunnen, dan zou de Here Jezus voor niets gestorven zijn. Zijn genade is ons genoeg, meer heb je niet nodig om mee te leven èn te sterven!

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl, luister hier de uitzending van 3 juni: https://soundcloud.com/trans-world-radio/sets/maandag-op-weg-met-de-bijbel-1

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/