Dwalende schapen

Leave a comment Standard

Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. — 1 Petrus 2:25 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Petr.2:19-25

Iedereen, die de Here Jezus nog niet kent is een dwalend schaapje. Op zoek naar geluk, vrede, voedsel en noem maar op. Een schaap is eigenlijk maar een dom beest, maar wat het doet is de herder volgen omdat hij weet dat die hem naar de plek zal leiden waar het te eten en te drinken krijgt. Zo dom is het dan toch ook weer niet.

Mensen zijn nog dommer, want die weten dat ze de Herder moeten volgen, maar doen het dan toch niet, met als gevolg alle nodige, of eigenlijk onnodige, ellende. Omdat die simpelweg voorkomen had kunnen worden.

Petrus zegt tegen zijn lezers, dat ze vroeger dwalende schapen waren, maar zich nu hebben bekeerd, omgekeerd tot de herder en opziener van hun zielen, de Here Jezus. Dat is gekomen doordat ze een keus hebben gemaakt voor de Here Jezus en Hem dus zijn gaan volgen. Dat is bekering, 180 graden de andere kant op, van Jezus níet volgen naar Hem wèl volgen. En gaandeweg die wandel, achter Hem aan, merk je dat er nog dingen in je leven zijn, die je in de weg staan om Hem echt te volgen.

Als we onze voeten in Zijn voetsporen zetten, dan zijn ze al gebakend, dan weten we hoe we wel of niet moeten handelen en kunnen we ook nog eens de dingen doen, die Hij deed.

Jezus volgen heeft consequenties, je zult keuzes moeten maken, maar het heeft ook positieve gevolgen, want de Heer (Jezus) is mijn Herder, ik heb alles wat ik nodig heb! Meer nog dan dat en zeker niet minder!

 

#opfrisser #preachingdrummer

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

 

 

Advertenties

Goede najagen

Leave a comment Standard

Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen.  1 Tessalonicenzen 5:15(Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Thes.5:12-22

We komen hier weer het ‘Gij geheel anders’ principe tegen. Anders dan anderen, omdat we Christus hebben leren kennen (Efeze 4:20 – NBG51)

Want de ‘wereld’ weet het, die zint op wraak als anderen hen hebben gekwetst, daar geldt het ‘oog om oog. Tand om tand’ principe. Nu is dat in principe ook wel Bijbels, komt uit het Oude Testament (Ex.21:24), maar was het juist bedoeld om degene die vergolden werd te beschermen. Dus een oog voor een oog en niet twee.

Maar het Nieuwe Testament gaat een stapje verder door het tegengestelde reageren in te voeren. Als je geslagen wordt, dan de andere wang toekeren. Als je geprest wordt om een mijl te lopen, loop er dan vrijwillig twee, en zegen wie je vervloeken. Door zo te reageren doorbreek je de spiraal van geweld en het kwaad. Want als we met gelijke munt terugbetalen, krijgen we weer een klap, of wat dan ook, terug.

Mag er dan geen recht gedaan worden? Jazeker wel, maar blijf in liefde naar de ander. Het recht is er om elkaar en anderen te beschermen, zodat het kwade afneemt.

Wat wij in ieder geval moeten doen, is het goede najagen. Nu zijn en blijven we mensen, met alle lek en gebrek, maar ons streven moet zijn voor iedereen in onze omgeving en daarbuiten het goed te zoeken. Daarin mogen we uitblinken. En laat de Heilige Geest ons nu juist gegeven zijn om ons daarbij te helpen. Roep Hem er daarom dus bij, dan gaat het weer een stuk gemakkelijker!

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Erfdeel

Leave a comment Standard

Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.  Klaagliederen 3:24 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Klaagliederen 3:19-27

Toen het land Kanaän was ingenomen, overigens vind je nergens in de Bijbel het woordje Palestina, dat is een verzinsel van de Romeinse Keizer die de Joden in de diaspora dreef, na de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in 70 na Chr, Palestijnen bestaan dan ook niet, dat is een regelrechte leugen uit de hel, toen kreeg iedereen een erfdeel, een deel van het land. Dat moesten ze bewerken, ervoor zorgen en van de opbrengst leven. Behalve de Levieten, want de HERE, JHWH was hun erfdeel, Hij zou voor hen zorgen. Dat gebeurde door de tienden, die het volk gaf. 12 stammen hielden de 13de in leven. Dat zou ook vandaag nog zo moeten zijn. 10 mensen, die hun tienden geven, kunnen een elfde vrijzetten om in het Koninkrijk werkzaam te zijn. Dan komt de oogt binnen….

In ieder geval, gebruikt Jeremia, in het midden van alle ellende dus dat woord. De HERE, de God, Die er is, is mijn erfdeel, daarom zal ik op Hem hopen. Midden in het boek Klaagliederen vinden we dit pareltje van vertrouwen. Wat onze omstandigheden ook zijn: de HERE is mijn erfdeel. Al bezit ik helemaal niets, Hij zal voor me zorgen. Al loopt mijn contract af in september: de HERE zal voor ons zorgen. Dat vertrouwen heb ik, geen moment van twijfel. Hetzij door een nieuwe baan, hetzij op een andere manier. Hij zorgt voor ons! Uitroepteken, punt.

In wat voor omstandigheden jij je ook bevindt, Hij zorgt voor je. Dat vertrouwen mogen we hebben. Ik heb het al vaker gezegd, er wordt zo vaak in de Bijbel opgeroepen om je geen zorgen te maken, dat het wel doen eigenlijk zonde is. Wees in geen ding bezorgd, maar laten al je wensen bekend zijn bij God. Daar moeten we ze heenbrengen, daar moeten we ze laten. Want Hij is trouw, dat zegt ook het vorige vers, toen en nu vandaag.

Mijn erfdeel is de HERE Zelf, dan heb je toch nooit tekort?!

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Niets doen

Leave a comment Standard

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.  Johannes 15:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Joh. 15:1-8

De Here Jezus vergelijkt ons vandaag met ranken aan een wijnstok. Nu is wijn in de Bijbel ook een beeld van de Heilige Geest en met name de blijdschap die Hij geeft. Maar ook dat je je soms dronken voelt en niet of nauwelijks meer op je benen kan staan.

En we we hebben die nodig om vrucht te dragen, want dat is het doel van God voor ons leven, dat we vruchtbaar zijn. Niet (alleen) in het lichamelijke, maar juist ook in het geestelijke. En vruchtbaar zijn betekent dat er meer komen zoals wij, meer druiven in dit geval, dus dat we onszelf reproduceren, dat is nieuwe discipelen maken.

En daar hebben we Hem voor nodig, want zonder Hem kunnen we niets doen. Dat zou frustrerend kunnen zijn, maar het is juist geruststellend. We hoeven het niet in eigen kracht te doen, Hij wil ons die kracht geven. En niet een beetje, nee in ruime mate!

Je kunt ook vertalen ‘los van Hem kun je niets doen’

We moeten dus verbonden blijven zodat de sappen kunnen blijven stromen. Verbonden zijn met Hem, door gebed, door het Woord, door relatie. Dan kunnen de sappen, kan de kracht om vruchtbaar te zijn, stromen en dragen we ook vrucht.

Hij wil ons helpen om het te zijn, niet in eigen kracht, want dat is gedoemd te mislukken en heb je zo een burn-out. Maar in Zijn kracht kunnen we alles.

Gods Koninkrijk is een koninkrijk van kracht, van liefde en van blijdschap. En Hij wil ons alles geven wat we nodig hebben. Laten we dus verbonden blijven met Hem, want zonder Hem, los van Hem kunnen we niets, helemaal, maar met Hem kunnen we álles! En niets zal jullie meer onmogelijk zijn!

Als dat geen avontuur is?!

luister naar dit (stevige) lied van Petra: Without Him we can do nothing.
https://youtu.be/cYMA3cuSqho

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Zend mij!

Leave a comment Standard

Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.’

‭‭Jesaja‬ ‭6:1-8‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Jesaja 6:1-6

God roept, niet alleen maar apostelen,profeten, evangelisten herders en leraars. God roept ieder mens. Hij roept jou en mij. En Hij wil dat we Zijn boodschappers zijn, Zijn Profeten. Wij hebben de bediening der verzoening. En ja, we zijn niet geschikt. Iedereen heeft nog een lek en een gebrek. Dat ervoer ook Jesaja. Wee mij, riep hij uit, Gods heiligheid beseffend. En God grijpt in. Er komt een seraf, die een kooltje van het altaar neemt en daarmee zijn lippen aanraakt. Ik weet niet of je wel eens je lippen hebt verbrand, maar ze zijn erg gevoelig!

Maar we lezen niets van pijn, wel van reinheid. Daarmee is Jesaja dus geschikt gemaakt als profeet, als zegsman van de Allerhoogste. Maar er moet eerst nog iets gebeuren.

God roept: wie zal Ik zenden? En pas als het antwoord komt, onze tekst, zegt Jesaja: Zie hier ben ik, zend mij.

God vraagt geen mensen die bekwaam zijn, hij gebruikt mensen die beschikbaar zijn. En als wij dat zijn gebruikt Hij ons, ondanks onszelf. Hij maakt ons bekwaam, rein, geschikt voor de taak. Voor een bediening, wellicht, maar zeker van de bediening der verzoening (beluister mijn preek van gisteren Verzoening, de Preek zondag 11-8-19)

Wij kunnen de missende en bepalende schakel zijn waar iemand de eeuwigheid doorbrengt. Legt dat een druk op je? Dat zal, maar angst is niet van God. Wanneer we gaan leren uitstappen, ons iedere gelegenheid te nutte maken, gaan we Gods hand in zoveel dingen zien en zien we er ook de vrucht van.

Bid daarom iedere dag: Heilige Geest van God, vul mij opnieuw en gebruik mij om het evangelie van Jezus te delen aan mensen die U op mijn pad brengt

Of te wel wel: Hier ben ik, Here, zend mij!

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Vanavond weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Goed gaan

Leave a comment Standard

Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan.  Jeremia 7:23 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jeremia 7:23-28

God belooft ons Zijn zegen als we doen wat Hij zegt. Dan zal het ons goed gaan. Deze tekst refereert aan het stuk over Zegen en Vloek uit Deuteronomium. Het heeft dus niets te maken met je redding. Gered worden we alleen maar uit genade, door geloof. Door het offer van de Here Jezus te accepteren als betaling voor onze schuld.

Maar om in Gods zegen te wandelen heeft Hij regels gegeven. En als we luisteren naar Zijn stem, dat is doen wat Hij zegt, dan komen we onder de zegen, doen we dat niet, dan komen we onder de vloek. En je ziet het bij hele volksstammen gebeuren, dus zeker bij de mensen oom je heen, ook gelovigen.

Ik heb het al eens vaker gezegd. Als we weglopen uit Zijn beschermende handen, kunnen Zijn handen ons niet meer beschermen en zijn we een prooi van de tegenstander. Belijden we onze zonden, verbreken we de vloek en gaan we weer doen wat Hij zegt, dan ligt de zegen weervoor ons klaar.

Dit heeft te maken met alle terreinen van ons leven. God wil overal bij betrokken zijn, in ieder facet van ons leven. En merk je dat de zegen gestopt is en de vloek is ingetreden? Ga terug, vraag de Heilige Geest openbaring waar het door gekomen is, bekeer je ervan, of doe de dingen weg die de oorzaak zijn en stap weer in de zegen.

Is het zo eenvoudig? Ja. Zo eenvoudig is het. Je moet het alleen gaan doen. We hebben hier de belofte, zwart op wit. En God is geen God dat Hij liegen zou.

Gezegende zondag!

Bloed

Leave a comment Standard

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, Efeziers 1:7(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeze 1:3-14

Eigenlijk is het evangelie, de blijde boodschap, maar een bloederig geheel. Je zou eens alle teksten, die in de bijbel staan en die gaan over bloed, met rood moeten onderstrepen. Dan is je hele Bijbel rood. Het begint al in Gen. 3:21, waar de Here God dierenhuiden gebruikt om de naaktheid van Adam en Eva te bedekken. Die plukte Hij niet van de boom, dat hadden ze met de vijgenbladeren gedaan, nee de dieren werden geslacht en het bloed bedekte hun huid. Het eerste bloed dat vloeide om de zonde te bedekken.

En dan alle offers, die er gebracht zijn in het Oude Testament, niet te tellen. En telkens werd er bloed gesprenkeld op het verzoendeksel in de ark, tijdens de Grote Verzoendag. Allemaal heen-wijzingen naar, schaduwen van het Bloed van de Here Jezus. Want het bloed van de dierenoffers bedekte de zonde van de mensen, maar het bloed van Jezus reinigt en dat gaat dieper.

Er is een verschil of je het vuil wat je opveegt onder de mat doet, of dat je het opzuigt. Reinigen door het bloed van de Here Jezus gaat zo diep, zelfs die gasten van het Forensisch Instituut kunnen daar geen spoortje meer van vinden! Is dat niet geweldig?

Door Zijn bloed zijn al onze overtredingen vergeven, Hij rekent ze ons niet toe! Dat is de rijkdom van Zijn genade. En genade, lieve mensen, is een geschenk, daar hoef je nu werkelijk helemaal niets voor te doen om het te ontvangen. O ja, toch wel, je moet het aannemen.

Het bakkie koffie bij de supermarkt is gratis en voor iedereen beschikbaar, maar als je er niet heen gaat en het niet tapt, heb je het niet. Zo is het met het aanbod van Gods genade. Het is voor iedereen beschikbaar en wie het ontvangt, die heeft het. En wij mogen de mensen vertellen dat het beschikbaar is en ze er heen brengen, ze tot Jezus leiden!

De rijkdom van Zijn genade is zo groot, zo oneindig groot.
Dat ik, die ’t niet verdien,

het leven vond, want ik was dood

en blind, maar nu kan ‘k zien.

Dank zij het bloed van de Here Jezus:

O het bloed van Jezus, o het bloed van Jezus, o het bloed van Jezus

Wast witter dan de sneeuw___________________________________________________________________________________________________________________________

* Morgen in de buurt van Alkmaar? Zondag spreek ik in de Baptistenkerk, Strooijonkerstraat 13, Alkmaar om 10.00u

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Liefde aandoen

Leave a comment Standard

En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is.  Kolossenzen 3:12-14 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Kol.3:5-17

In dit stukje uit de brief aan de Kolossenzen beschrijft Paulus het nieuw leven als het verwisselen van kleren. We moeten de oude mens uittrekken en de nieuwe aandoen, een metamorfose dus. We moeten ons kleden, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.’ Vers 12

‭‭We herkennen hier natuurlijk partjes in van de vrucht van de Geest uit Gal. 5, zeker als je daar de tekst van vandaag bijzet: de band van de liefde. Het woordje band heeft de betekenis van een soort riem, die de hele boel bij elkaar houdt. En we weten uit 1 Cor. 13 dat we zonder de liefde maar schel klinken en niets waard zijn. hier zegt Paulus dus eigenlijk dat zonder liefde je broek afzakt 😳

In de liefde zijn we volmaakt, de liefde vervolmaakt ons, als dat onze drijfveer is. De liefde van Christus dringt ons, schrijft Paulus in 2 Kor. 5. Dat is dan ook de enige juiste motivatie van waaruit we dingen kunnen doen, voor God en voor mensen.

Al het andere is ballast en hoogmoed. Als je dingen doet, hoe geestelijk ook, en je doet ze niet uit liefde, kan je ze beter nalaten. Klinkt hard, maar het is zo. Bewogenheid is een geweldige sleutel in ons verlangen naar tekenen en wonderen. Want het gaat niet om de tekenen en wonderen, het gaat om de liefde die we hebben voor de mensen. Onze bewogenheid voor hen die verloren gaan, als ze de Here Jezus niet gaan kennen!

En tekenen en wonderen kunnen hun hart raken, dat is het doel, niet andersom.

Als we de dingen niet uit liefde doen, samen met de kledingstukken hierboven genoemd, zijn ze nutteloos en gaat het om onze eigen eer. Het bovenstaande is het handelsmerk van God, Zijn keurmerk. Laten we bij onszelf checken of het Zijn keurmerk draagt, zo niet, dan zullen we ons drastisch moeten bekeren, ook dat stuk oude mens uittrekken, want het gaat niet om ons, het gaat om maar één persoon: de Here Jezus!

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Komend Weekend in de buurt van Alkmaar? Zondag spreek ik in de Baptistenkerk, Strooijonkerstraat 13, Alkmaar om 10.00u

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Licht en waarheid

Leave a comment Standard

Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen. — Psalmen 43:3 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 43

Over het algemeen wordt aangenomen dat Psalm 42 en 43 bij elkaar horen. Iets of iemand heeft er ooit twee psalmen van gemaakt, maar er zijn Hebreeuwse geschriften waar het 1 palm is. Je ziet dat ook aan het refrein, wat 3 x terugkomt en waar de Psalmist zijn ziel vraagt waarom die zo terneergedrukt is.

In het vervolg, dus Psalm 43 vraagt hij de hulp van God. Hij wordt flink dwars gezeten door mensen die niet geloven en hem bespotten: waar is nou die God van jou?

Maar als God Zijn Licht en Zijn Waarheid neer zendt zal de situatie veranderen. Dat hebben we dan ook gezien. Want de Here Jezus noemt Zichzelf het Licht (der wereld) (Joh.8:12) en de Waarheid (Joh.14:7)

Hij is dan ook het antwoord op iedere vraag. Hij wil ons leiden, door Zijn Heilige Geest, naar de plaats van de tegenwoordigheid van God, de heilige berg en tot Zijn woningen, de tempel of de tabernakel in de tijd van het Oude Testament, maar nu de plaats van de Tegenwoordigheid van God. Waar we stil kunnen zijn en genieten van Zijn liefde en warmte voor ons. Maar ook van Zijn uitredding, Zijn oplossing en Zijn leiding.

Want vragen om Zijn leiding is 1, maar dan de instructies opvolgen is 2. En die horen onlosmakelijk bij elkaar. Als je je door God je wil laten leiden, zul je ook moeten doen wat Hij zegt. Dat is misschien niet altijd makkelijk, maar wel noodzakelijk. En Zijn leiding kan soms haaks staan op onze plannen. Als je dan toch je eigen zin doet, gaat het niet goed, kom je in de trammelant terecht. Dan is het niet ‘eigen schuld, dikke bult’, dan nog wil en kan Hij je helpen, maar er kan best al onherstelbare schade zijn aangericht. Dit gebed heeft dan ook consquenties. …. doen wat Hij zegt.

Maar het oude lied zegt het al: ‘Gods weg is de beste, de beste altijd’. Op het moment ervaar je dat misschien niet zo, maar achteraf zie je dat zeker in!

Hij wil ons leiden, niets liever dan dat. Maar wij kunnen ook het Licht en de Waarheid voor iemand anders zijn, het nawoord op hun gebed. Daar mogen we, ook vandaag alert op zijn. Want de Here Jezus zei ook; Jullie zijn het licht der wereld een stad op een berg, die niet verborgen kan blijven. Laten we dan vragen of Hij ons leiden wil vandaag om dat voor iemand anders te zijn, die we dan op de Weg, de Waarheid en het Leven mogen wijzen. En dat kan soms in heel kleine dingen liggen.

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Komend Weekend in de buurt van Alkmaar? Zondag spreek ik in de Baptistenkerk, Strooijonkerstraat 13, Alkmaar om 10.00u

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/