Iets is onmogelijk

Leave a comment Standard

En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp. Marcus 9:23-24

Lezen: Markus 9:14-29

Geloof en genezing, ze schuren elkaar. Als iemand niet geneest, heeft hij of zij dan geen of onvoldoende geloof? Of is het juist bij degene, die bidt?

Als we de bijbel lezen, dan zien dat iedereen, die bij Jezus kwam, genas, van iedere ziekte, niet een uitgezonderd. De discipelen hadden al ervaring opgedaan en hadden al zieken door hun handen en voor hun ogen zien genezen. Toch lukt het hen niet om deze maanzieke jongen te genezen. En als Jezus en Zijn drie intiemste discipelen van de berg komen, waar ze zojuist de heerlijkheid van God hadden gezien en Zijn stem gehoord, komen ze in een stuk geestelijke confrontatie, waar ze geen raad mee weten. De vader van de jongen, ten einde raad, vraagt of Jezus hem kan genezen,want zijn discipelen lukte het niet en dan spreekt Jezus de woorden van onze dagtekst. En Hij legt toch een stuk verantwoording bij de vader. Zijn discipelen konden het niet, maar waren ze de enige oorzaak? Blijkbaar ontbrak het vader ook aan geloof. Maar hij belijdt het, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp.

Maar wat een belofte! Als je gelooft is niets onmogelijk. En niets is niets, dus alles is mogelijk voor wie gelooft. Ons probleem is dat van de vader, we geloven en toch ook weer niet, omdat onze ervaringen zich mengen met ons geloof. En we hebben al zoveel zien misgaan op dit gebied, al voor zovelen gebeden of zien bidden, die niet genazen en zelfs overleden zijn. We kennen natuurlijk niet alle ins en outs, maar laten we onze ervaringen niet boven Gods Woord zetten, want Hij stierf ook voor onze ziekten en door Zijn striemen zijn we genezen, geen belofte, maar een feit. Dus als we nog worstelen met dat stukje ongeloof, laten we het voorbeeld an deze liefhebbende vader volgen, die ten einde raad uitriep: Heer ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. En dan kan Jezus, door jou heen, een wonder doen. Durf je het aan?

Rechte daden

Leave a comment Standard

Mijn hart springt op van vreugde in de HEERE, mijn hoorn is opgeheven in de HEERE; mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in Uw heil. Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God.. — 1 Samuel 2:1-2

Lezen: 1Sam.2

Wetend wat het betekent om jarenlang kinderloos te zijn ben ik altijd bewogen met Hannah. Want hoe harteloos en wreed kunnen de mensen zijn, vaak onbedoeld, maar die toch een zwaard door je ziel steken. ‘Jullie kunnen nog lekker met vakantie’, ‘dat kunnen jullie nog doen’, ‘we nemen geen kinderen meer’, ‘ ik hoop toch zo dat het weer geen jongen is, ik wil nu wel eens een meisje’

Pijnlijk, voor als je zo sterk verlangt naar een kindje, iedere maand weer heen en weer geslingerd wordt tussen hoop en vrees. Eindeloze onderzoeken in het ziekenhuis, vaak onterend, zeker voor een vrouw. Uiteindelijk zijn we ontzettend gezegend met onze zoon uit Sri Lanka, inmiddels ook al weer 34 en later kregen we toch een biologisch ‘eigen’ kind, maar voor mij zijn het alledrie mijn jongens, evenals de bonus zoon waarmee ik later nog eens gezegend werd. God is goed!

Dus wat snap ik de blijdschap van Hannah in de uitroep van dit lied. Want ze is verhoogd, na jaren vernederd te zijn door Peninna, de andere vrouw van Elkana. Hij had Hannah lief, staat er, maar ging ondertussen wel door met het verwekken van kinderen bij de ander. Wat een pijn, wat een verdriet, wat een vernedering, ten einde raad riep zij het uit bij de HERE, beschuldigd van dronkenschap door Eli. Maar Hij hoorde haar gebed en een jaar later was Samuel er, een bijzonder kind, de laatste Richter van Israël, een profeet, een ziener. Geen wonder dat er geestelijke strijd om zijn geboorte zat.

Het lied, waar onze tekst van vandaag uit komt, stond model voor de lofzang van Maria, een jong meisje, dat nog helemaal niet zwanger had willen worden en genoot van de ondertrouwtijd met haar verloofde. Maar ook zij kiest ervoor afhankelijk te zijn van de Here en Hem te volgen.

God is nog steeds een God van wonderen. Toen onze oudste zoon en zijn vrouw met hetzelfde probleem worstelden als wij, gingen ze, ten einde raad, naar een kinderwens dienst van broeder Zijlstra. Hij bad voor hen en inmiddels zijn wij opa en oma van hun twee zonen!

Ook voor jou wil God een wonder doen, wat je probleem ook is, misschien met kinderloosheid, of met wat de wereld een ‘ongeneeslijke’ ziekte noemt, maar bij God is niets onmogelijk. We onderschatten zo vaak de kracht van het gebed, zeker van gezamenlijk gebed. En Hij is tenslotte gisteren en heden Dezelfde, tot in eeuwigheid. Geef nooit op, maar laten al je wensen, dus niet een paar, nee, al je wensen, bekend zijn voor God en Hij zal ze vervullen. Hij is de Rots, dus onwankelbaar, Hij kan tegen een stootje, en er is niemand zoals Hij!

Schatzoeken nu ook online te volgen!

Leave a comment Standard

Ga je mee Schatzoeken? Wil je dit wel eens meemaken, maar is Rotterdam te ver? Op 1 mei kun je online deelnemen, als je daarna maar wel met minstens 2 mensen de straat op gaat om de ‘schatten’ te zoeken. Meld je aan via onderstaande link

Als je als gelovige in Christus een verlangen hebt om uit je comfort zone te stappen; als je een dieper verlangen hebt om Gods schatten te ontmoeten; als iemand van ons een getuige wil zijn van Gods liefde voor hen die fysiek, emotioneel, mentaal lijden en gewoon hun omstandigheden beu zijn… dan is deze manier van evangeliseren, Schatzoeken *) een goede plek om je reis te beginnen!

Hoe werkt dat?

We vragen de schatkaart aan de Heilige Geest, Hij zal ons bijzonderheden geven over de personen die we gaan opsporen, haarkleur, kleding, naam etc.

‘s Ochtends gaan we je trainen in het winnen van de zielen, het bidden voor de zieken en het verstaan van Gods stem. ‘s Middags gaan we eropuit, in kleine teams om deze schatten te vinden en ze bij Jezus te brengen.

Wat leer je op zo’n dag? • Zielen winnen In de volksmond heeft dat een negatieve klank, maar besef dat zielen, die niet gewonnen worden, verloren gaan. Het ligt niet aan de Oogst, zei de Here Jezus, maar aan de arbeiders. Daarom beginnen we je te leren met hoe je op een eenvoudige manier mensen tot Jezus kunt leiden. Want evangeliseren is één ding, maar om mensen het Koninkrijk van God binnen te brengen gaat nog een stapje verder! • Zieken genezen. Kunnen we dat dan? Als je het Nieuwe Testament leest is het een opdracht, die herhaalde malen door de Here Jezus aan Zijn discipelen gegeven wordt.Een bij Zijn afscheid met Hemelvaart geeft Hij Zijn discipelen de Grote Opdracht om weer discipelen te maken en hen te leren alles wat Hij bevolen had, zeg maar aan hen geleerd. Als we dat niet zouden kunnen, dan zou dat niet eerlijk zijn, toch? Daarom nemen we je mee, in theorie en praktijk hoe je dat kunt gaan doen• Gods stem verstaan. We hebben een sprekende en betrokken God. Die niet na de schepping Zich terugtrok, maar tot in de kleinste details in ieder mens geïnteresseerd is. En met Zijn kinderen wil Hij niets liever dan dat ze bij Hem zijn en luisteren naar wat Hij te vertellen heeft. Dat noemen we intimiteit met God. En Hij geeft ons zoveel liefdevolle informatie!

En dan….: 

Na de theorie en het oefenen, waar we al vaak zien dat God op een bovennatuurlijke manier werkt, gaan we dan echt de straat op. voor het ‘iechie’, dus!

We vragen de schatkaart aan de Heilige Geest, met andere woorden, Hij geeft ons, als we stil zijn voor God, de aanwijzingen, die we nodig hebben om de schatten, de verloren zielen te vinden. achteraf zijn ze soms super accuraat, maar wanneer je ze ontvangt, dat noemen we ‘woorden van kennis’ lijkt het soms nog een raadsel. Maar weet, Hij helpt je, Hij houdt ze niet voor ons verborgen, maar van ons verborgen! En Hij wil nog liever dan wij dat we ze vinden!

Ook online

Naast het fysiek bijwonen van deze dag is het deze keer ook mogelijk om online mee terug doen, in je eigen woonplaats. Als je je aanmeldt krijg je een YouTube link, waarmee je de dag kunt volgen. Vervolgens ga ook jij, met iemand anders, of een groepje, de straat op om in praktijk te brengen wat je hebt geleerd en schuif je om 15:30 weer aan om met Zoom verslag te doen  van je belevenissen en van die van anderen te genieten.

Aanmeld links:

fysiek: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253

online: https://www.eventbrite.nl/x/tickets-schatzoeken-online-143397924051

Ontwapenend

Comment 1 Standard

Lezen: Kolossenzen 2:4-15

En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. — Kolossenzen 2:13-15

Het was het mooiste weekend van de hele geschiedenis. Dat weekend waarin Jezus Christus werd gekruisigd, begraven en na drie dagen weer uit het graf verrees. Het had een geweldidige impact in, wat wij noemen, de geestelijke wereld. Wat gebeurde er precies? 

Aan het kruis betaalde Jezus voor alle zonden van de hele wereld en verzoende de wereld met God. Doordat Hij dat deed is er de mogelijkheid om weer in het reine te komen met God. Alle zonden zijn vergeven, de enige zonde die je nog uit de hemel houdt is: ongeloof

Daarmee werd het bewijsstuk, onze schuldbekentenis, uitgewist. Toen Jezus riep: ’Het is volbracht!’ Riep Hij eigenlijk: Betaad! In de hemelse boekhouding is die rekening dus niet meer te vinden. Verdwenen, spoorloos.

Daardoor hebben de satanische machten, de overheden en machten, geen wapen meer om tegen ons te vechten. Als we dat tenminste geloven, belijden en eruit leven. De naam van satan betekent: aanklager. Als hij ons dus bij God aanklaagt op een zonde uit het verleden, gaat de Archief Engel op zoek naar dat bewijsstuk, maar hij kan het niet vinden, het is uitgewist! Het bestaat niet meer. De tegenstander heeft dus geen recht meer om ons aan te klagen en hem wordt de deur gewezen. Hij is dus ontwapend en ook nog eens openlijk ten toon gesteld.

In vroeger tijd moesten degenen die overwonnen waren achter de overwinningsstoet aanlopen, ontwapend, in hun ondergoed, openlijk ten spot voor iedereen. Zo is hij in de hemelse gewesten openlijk te schande gemaakt. Hij heeeft geen wapens meer, dan alleen datgene wat wij hem geven: onze verslaving, onze hardnekkige zonde, onze haat, onze onvergevingsgezindheid. Daarmee slaat hij meteen terug.

Als we Jezus hebben uitgenodigd in ons hart is de volgende stap dat we ons met Hem laten begraven in de doop (door onderdompeling) Dan heeft de boze helemaal niets meer om ons te sarren, want we zijn niet meer op zijn grondgebied. We zijn gestorven en begraven en opnieuw opgestaan in dat nieuwe leven. Herinnert de boze je aan je verleden? Herinner hem aan zijn toekomst! Alle bewijs van je zonden uit het verleden zijn uitgewist, met het kostbare bloed van Jezus. En zelfs het Forensich Instituut vindt er geen spoortje van terug! Dat is nu genade, onverdiende gunst. Je hoeft er niets voor te doen, dan het alleen maar te accepteren. Hoe simpel is het?

(Eerder verschenen op 23 november 2016)

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 1 mei a.s. .Dit is een actie in het kader van Operatie Sneeuwbal en kan ook online gevolgd worden. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Smalle weg

Leave a comment Standard

Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. Matteus 7:13-14

Lezen: Mat.7:13-23

Je kent het vast nog wel, die poster van de brede en de smalle weg. Met op de brede weg allerlei leuke dingen en op de smalle weg alleen maar somberheid en soberheid. En daarboven zie je dan ook nog vaak het Alziend Oog afgebeeld, wat uit de vrijmetselarij komt en ons de gedachte moet geven dat God alles ziet en ons zal straffen als we eens ergens van genieten. Gisteren zag ik het weer op Facebook staan met allemaal lovende woorden. En weet je, hoe vroom het er ook allemaal uitziet, er klopt geen bal van!

Want dat zou betekenen, dat we door het bewandelen van die smalle weg het eeuwige leven zouden kunnen verdienen. Dus als we maar zo somber en sober mogelijk leven, komen we in de hemel en als we van het leven genieten, een keertje naar de kermis gaan, als het weer kan, dan, brengt je in de hel. Maar prijs de Heer, zo’n God hebben we niet, tenminste ik niet.

Wat is dan die brede en die smalle weg een poort? Dat is de manier waarop je binnentreedt in het Koninkrijk der hemelen. Als je door iets smals moet en je hebt veel bagage bij je, dan gaat dat niet, je bagage zit je in de weg! En ook als je op een smalle weg balanceert, kan dat je flink hinderen. Die bagage zijn al je goede werken, de manier waarop jij denkt op de smalle weg te lopen, waardoor je de hemel verdient, de gedachte dat God toch wel blij moet zijn met jou, omdat je zo je stinkende best doet. Inderdaad, stinkende best. Want we kunnen niets meenemen, we kunnen ons nergens op doen voorstaan.

We hebben niets in te brengen dan lege briefjes. Dus alles waarmee we denken bij God een wit voetje te halen, weerhoudt ons ervan door de smalle poort in te gaan en op de smalle weg te lopen.

Dus naast dat die poster een verkeerd beeld geeft, dat je als christen niet zou mogen genieten, drijft het ons ook nog eens af van de genade, omdat het ons ego streelt. Maar je kunt alleen maar in volle afhankelijkheid, arm en naakt, bij de Vader komen, stinkend naar de varkens en dan geeft Hij je een nieuwe mantel (van gerechtigheid een (zegel)ring aan je vinger, waarmee je de autoriteit van de Vader krijgt en nieuwe schoenen (van de bereidvaardigheid van het evangelie) aan je voeten. En Hij richt een feestmaal aan, dus het is feest en je mag mee feesten. Dus laat je door die poster geen zand in de ogen strooien, je komt alleen maar in het koninkrijk uit genade, alles wat je zelf meebrengt is ballast en Paulus noemt dat drek, wat je weerhoudt om binnen te gaan. Maar dat belijden is jezelf verloochenen door te zeggen dat je het zelf niet kunt. En dat weerhoudt zovelen binnen te gaan….

Kom, leg alles af, wat je in de weg zit en ga erdoorheen. Je zult er geen spijt van krijgen!

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 1 mei a.s. .Dit is een actie in het kader van Operatie Sneeuwbal en kan ook online gevolgd worden. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Allemachtig

Comments 3 Standard

U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen. — Psalmen 86:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 86

Wie? Adonai (Heere is hier geschreven met kleine letters. Zo jammer dat we de naam van God vertaald hebben met een titel) Het betekent de Almachtige, de God voor wie niets onmogelijk is. Het is zelfs een meervoudsvorm, dus ook hierin wordt ook al verwezen naar de Zoon en de Geest

Wat? Is immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid, of te wel goedheid

Waar? Overal en in elke situatie

Waarom? Dat is Zijn aard, dat zit in Zijn wezen, Zijn karakter

Wanneer? Wanneer we Hem aanroepen. God kan ontzettend veel, maar Hij wil wel gebeden zijn. Is dat dan niet kinderachtig, Hij weet toch wat we nodig hebben? Dat weet Hij zeker, we bidden niet om God van informatie te voorzien. We bidden om Hem onze afhankelijkheid te tornen enerzijds en aan de andere kant om in de hemelse gewesten dingen vrij te zetten

Waarvoor? God is goed. Hij is almachtig. Tegelijkertijd heeft Hij ons een vrije wil gegeven. Die zal Hij altijd respecteren. Dat hebben wij bij anderen ook te doen. God kan er niet tegen wanneer we daarover heen walsen. Dus Hij kan alles, als wij maar willen

Waartoe? Dat klinkt je misschien raar in de oren maar het is wel zo. Het ligt niet aan Zijn goedheid, mildheid en genade, sommige dingen liggen gewoon aan ons. Hem aanroepen, dat is met stemverheffing, laten zien, dat je van Hem afhankelijk bent en het van Hem alleen verwacht. Dat is een levenshouding, het is Hem het roer van je leven in handen geven. Durf je dat?

Gebed: Vader God, ik kies er voor om U mijn Adonai te laten zijn, zodat U dingen kunt oplossen op Uw manier in mijn situaties. Ik roep U aan en ben benieuwd naar de dingen die U mij gaat laten zien, waarvan ik niet weet (Jer. 33:3)

Heer’, door goedheid aangedreven,
Zijt Gij mild in ’t schuldvergeven.
Wie U aanroept in den nood,
Vindt Uw gunst oneindig groot.
Heer’, neem mijn gebed ter oren;
Wil naar mijne smeking horen;
Merk naar Uw goedgunstigheen,
Op de stem van mijn gebeen. Psalm 86:3 (Berijming1773)

(eerder verschenen op 25 januari 2025)

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 1 mei a.s. .Dit is een actie in het kader van Ioeratie Sneeuwbal en kan ook online gevolgd worden. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren d.m.v. woorden van kennis, profetie, bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Angst voor mensen

Leave a comment Standard

Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar. Spr.29:25 NBG51

Lezen: Spreuken 29:22-27

Ik haalde deze tekst ook al in de Opfrisser van 25 april aan en niets gebeurt bij geval, geloven wij. Het was in het verhaal over Jozua en het volk Israel, dat op het punt stond het beloofde land binnen te gaan.

Als je bang bent voor wat er gebeurt en hoe de mensen over je denken, dan zit je in feite gevangen. Gevangen in je eigen angst en dat is precies wat de tegenstander wil. Het beperkt je in je ontwikkeling als gelovige en als discipel van de Here Jezus. Het kan zelfs je denken gaan beheersen. Het beperkt je in het doen van de dingen die Jezus deed. ‘Ja, maar als ik nu voor die en die ga bidden, wat zullen ze dan wel niet van me denken? En stel dat het niet lukt?’ Ik stap nu al een aantal jaren uit om dit zomaar op straat, maar ook in het dagelijks leven, te doen en ben nog nooit teleurgesteld. Want als we op God vertrouwen dan zij we onaantastbaar. De mooiste avonturen gebeuren als je spontaan en op aanwijzing van de Heiige Geest op mensen afstapt en vraagt of je voor ze mag bidden. Het mag vrijwel altijd en zo niet, dan is er nog niets aan de hand. Maar als Gods kracht door je heen stroomt en je ziet dat mensen worden aangeraakt en genezen en/of een keuze maken voor Jezus, dan is dat zo geweldig mooi. Mijn voorganger vroeg eens, nog niet zo lang geleden, waarom ik er geen boek over schreef. Wie weet?

Ben ik dan nooit bang? Bang niet echt, wel verlegen, dat gelooft niemand, maar het is echt zo. Ook ik moet een hobbel nemen. Maar wanneer Gods Geest over me komt ben ik niet meer te stoppen. Een voorbeeld? W waren e pas met het Zielenwinnend Script bezig en stonden voor de V&D (die bestond toen nog) in Dordrecht op een donderdagavond. We waren met een man of 5. Er kwamen twee agenten langs, waaronder een vrouwelijke. Ze maakten een dolletje van ‘geen samenscholingen hier’ ik kletste wat met de agente en ik voelde een drang in mij om met het script te beginnen. En terwijl haar collega op gehoorsafstand stond, in haar oor de portofoon piepte en meldingen gaf, bad zij mij na:”Lieve Here Jezus, kom in mijn hart…..” dat is toch geweldig?!

Dat gebeurt als je je niet laat leiden door je angst voor mensen.

Zoals een hond ruikt dat mensen bang zijn en dan vaak toeslaat, of een kat die altijd bij mensen gaat zitten die er een hekel aan hebben, zo weet satan ook, dat we bang zijn voor mensen en gebruikt en misbruikt dat. Uit angst voor wat de mensen zouden doen maakte Aaron het gouden kalf en stak Saul zelf maar het offer aan, zonder op Samuel te wachten.

2Tim.1:7 zegt dat we niet een geest van angst, vreesachtigheid, maar een Geest van kracht en liefde en bezonnenheid hebben ontvangen. Wanneer we op die Heilige Geest in ons vertrouwen , dan zij we onaantastbaar. Maar let wel, niet alleen kracht, het is de liefde die ons drijft, zonder als een olifant in een porseleinkast rond te denderen, want het is ook de Geest van bezonnenheid. Maar ga je uitstappen, dan is het iedere keer weer een avontuur. Geloven saai? Als je in je cocon blijft zitten wel ja, maar ga je erop uit….echt niet

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

(eerder verschenen op 28 april 2018)

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 1 mei a.s. .Dit is een actie in het kader van Ioeratie Sneeuwbal en kan ook online gevolgd worden. We gaan an het Koninkrijk demonstreren in Woorden, het evangelie brengen; werken, mensen verrassen met een leuke attentie en wonderen, de bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Armen woning

Leave a comment Standard

De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen. — Deuteronomium 33:27a (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Deut. 33:24-29

Vlak voor zijn dood, en voordat het volk Israel (eindelijk) het Beloofde Land zal ingaan, spreekt Mozes ze nog een keer toe en zegent hij hen. Iedere stam krijgt een zegen. Onze dagtekst komt vandaag uit de zegening van Aser. Zijn naam betekent; gelukkig. Dat was wat Lea uitriep, toen haar slavin, Zilpa, deze zoon aan Jacob baarde (Gen. 30:13)

Deze zegen, die de stam meekrijgt, is een tekst die we regelmatig tegenkomen in het leven van Corrie ten Boom, haar vader en zij ook, citeerden deze tekst herhaalde malen en het was een waarheid in hun leven.

Bij de eeuwige God ben je altijd veilig, Hij is je tot woning. Gelukkig ben je, als je bij Hem woont, als je bij Hem schuilt, als je bij Hem thuis bent. Een thuis hebben betekent niet alleen dat je een dak boven je hoofd hebt maar een plek waar je veilig en beschut bent, niet alleen in de warmte van de kachel, maar juist in de warmte van Gods liefde. Dat je zomaar in een uit kunt lopen en zelfs een sleutel hebt, mocht de deur onverhoopt op slot zitten. Dat is je thuis, dat wil de Here voor ons zijn.

En Zijn eeuwige armen zijn onder ons, om ons te dragen als we moe en uitgeput zijn, te steunen in moeilijke tijden, te voorkomen dat we wegvallen en niet meer te redden zijn. En die armen zijn niet jong en onervaren, nee, het zijn eeuwige armen, sterk en geoefend tot de strijd. En zelfs als er vijanden op je af komen (tweede deel van de tekst) dan helpen zij je en verjagen die.

Want onze God is en sterke God, de sterkste aller sterken. Wat is het toch heerlijk om te weten, dat we altijd thuis mogen komen, zelfs als we weggelopen zijn, zoals de verloren zoon, en dat zijn armen ons dragen dag aan dag. Wat een liefdevolle Vader is Hij!

(eerder verschenen op 25mei 2019)

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 1 mei a.s. .Dit is een actie in het kader van Ioeratie Sneeuwbal en kan ook online gevolgd worden. We gaan an het Koninkrijk demonstreren in Woorden, het evangelie brengen; werken, mensen verrassen met een leuke attentie en wonderen, de bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Denken

Leave a comment Standard

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Filippenzen 4:8

Lezen: Filippenzen 4:1-9

Ons denken, onze gedachten, zijn het slagveld van de geestelijke strijd die er om ons heen woedt. Niets voor niets is de helm van het heil, van onze redding, een onderdeel van de wapenrusting. In onze gedachten spreekt God, maar ook de boze kan zich daar laten horen. Onderscheiding is dan nodig, wat van God komt en wat van de tegenstander. Daarom is het (her)kennen van Zijn stem zo ontzettend belangrijk.

Paulus spoort de gemeente in Filippi aan om aan goede dingen te denken, wat eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflijk en welluidend is, alles wat deugdelijk en prijzenswaardig is, bedenk dat. Vul je gedachten daarmee.

Veel mensen laten zich leiden door negativiteit, boosheid. Gisteren op straat zag ik dat ook weer. Mensen lopen je voorbij met een verbeten uitdrukking, wellicht teleurgesteld in mensen of in (hun beeld van) God.

Waar je je gedachten mee vult dat straal je uit. Daarom zegt Paulus ook dat wij de gedachten van Christus hebben, het denken van Christus, Zijn gezindheid. Wanneer we ons daar naar gaan richten zullen we dat ook uit gaan stralen en zal het merkbaar zijn in de omgeving om ons heen.

Je denken vernieuwen is dus geestelijke strijd, verwerp iedere negatieven gedachten over jezelf en over anderen en kies ervoor om in alles het positieve te zien. Dan krijgt de wereld ineens meer kleur!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

(eerder verschenen op 24 september 2017)

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 1 mei a.s. .Dit is een actie in het kader van Ioeratie Sneeuwbal en kan ook online gevolgd worden. We gaan an het Koninkrijk demonstreren in Woorden, het evangelie brengen; werken, mensen verrassen met een leuke attentie en wonderen, de bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Tempelbouw

Leave a comment Standard

HEERE, er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben. En wie is als Uw volk Israël, het enige volk op de aarde dat God is gaan verlossen om voor Hem een volk te zijn, om Zich een Naam te maken door het doen van grote en ontzagwekkende dingen, door heidenvolken te verdrijven van voor de ogen van Uw volk, dat U uit Egypte verlost hebt. U hebt Uw volk Israël voor U tot Uw volk gemaakt, voor eeuwig, en Ú, HEERE, bent hun tot een God geworden. — 1 Kronieken 17 :20-23 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Kronieken 17: 16-27

Wie? David, de Koning van Israel

Wat? Spreekt deze woorden uit in een dankgebed aan JHWH, de Eeuwige

Waar? In de tent die hij voor de ark heeft gebouwd, in het stadium dat de ark teruggekeerd was van de Filistijnen vandaan en er nog geen tempel was gebouwd

Waarom? Hij had te horen gekregen dat hij de tempel wel mocht voorbereiden, maar niet bouwen. Ondanks dat, is hij toch dankbaar en komt tot dit gebed

Wanneer? Wanneer niet al onze gebeden (direct) verhoord worden, blijft er toch altijd reden om te danken. Dank voor de dingen die je wel hebt

Waarvoor? Danken zet dingen vrij. De Here Jezus dankte voor het brood en de vissen, voordat het wonder van de vermenigvuldiging plaatsvond. Danken zet wonderen vrij

Waartoe? We kunnen soms heel veel willen in ons leven, ook op geestelijk gebied. Het was David’s verlangen een huis voor de Heer te bouwen, maar God zegt: nee! Salomo gaat het doen. Trek je dit door naar het Nieuwe Testament, dan zegt Hij: de Spruit van David, dat is Jezus gaat het doen. Dankzij Hem zijn wij allen, die vervuld zijn met de Heilige Geest, een tempel voor Hem. Dat is pas reden om te danken

Gebed: Dank U wel, Heilige Geest van God, dat ik Uw Tempel ben, dat U in mij woont en werkt en mij daardoor gebruikt om Uw heerlijkheid aan de mensen te laten zien. Ik wil meer van Uw Geest, Heer, ik geef U alles!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

Eerder verschenen op 13 april 2015

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 1 mei a.s. .Dit is een actie in het kader van Ioeratie Sneeuwbal en kan ook online gevolgd worden. We gaan an het Koninkrijk demonstreren in Woorden, het evangelie brengen; werken, mensen verrassen met een leuke attentie en wonderen, de bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws