Hoogspanning, levensreddend

Leave a comment Standard

Hoogspanning, levensreddend

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. — Romeinen 8:11 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Romeinen 8:1-17

Wie? De Geest van Hem Die Jezus uit de doden heeft opgewekt

Wat? Zal ook onze sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest

Waar? Die in U woont. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest

Waarom? Zijn opstandingskracht is in staat om onze sterfelijke lichamen weer levend te maken. Niet alleen straks bij de opstanding op de jongste dag, maar ook nu al. Ben je ziek, ervaar je dat in je lichaam? Proclameer dat de Heilige Geest die in je woont, je weer gezond, levend maakt

Wanneer? Indien Hij in je woont, dat is de voorwaarde. Hij moet de hoofdbewoner zijn. Ons vlees moet dood en we moeten leven door de Geest. Dan zijn we aangesloten op Zijn hoogspanning

Waarvoor? Dan zijn we ook in staat, niet uit onszelf, maar door die Opstandingskracht van de Heilige Geest, om er op uit te gaan, de werken te doen die Jezus deed en Zijn koninkrijk te vestigen

Waartoe? Wanneer we dit gaan beseffen, dat we die high voltage power in ons hebben, voor onszelf en zeker voor anderen, zal niets ons meer onmogelijk zijn. Ben je nog niet aangesloten op dat netwerk? Zorg dat het zo snel mogelijk gebeurt. Denk eraan: hoogspanning, levensreddend

Gebed: Ik bid, hemelse Vader, dat allen die in Jezus geloven, aangesloten worden op uw hoogspanningsnet, de Heilige Geest, zodat die opstandingskracht openbaar wordt en mensen gaan zien, dat Jezus leeft!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Of bestel de boekvorm: http://www.mijnbestseller.nl/shop/index.php/opfrisser-met-de-7-w-s-1214-www-meinbestseller-de.html
Of via de plaatselijke boekwinkel. ISBN nr: 9789461934918

Jeremia 31:10,11

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Volken, luister naar de woorden van de HEER, vertel het verder op de verste eilanden: Hij die Israel verstrooid heeft, zal het samenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde. Want de HEER verlost het volk van Jakob, hij bevrijdt hen uit de hand die sterker was dan zij. –Jeremia 31:10-11

Wie? Wij, de heidenvolken, de gelovigen uit de heidenen.

Wat? krijgen de opdracht om het te vertellen, dat God naar Zijn volk, Israël omziet.

Waar? Overal, op de verste eilanden, het uiterste van de aarde. Wacht er iemand op een teken voor de Antillen? hier is het!

Waarom? Iemand zal het moeten vertellen, en als wij niet niet doen, wie wel?

Wanneer? Begin maar gewoon vandaag, uitstellen heeft geen zin!

Waarvoor? De Here verlost het volk van Jacob, bevrijdt het uit de handen die sterker zijn. Iran atoomwapens? Onze God is sterker! We zien deze profetie vervuld worden onder onze ogen.

Waartoe? God is genadig en trouw, ook aan Israël en ook aan ons. Dat wil Hij laten zien en Hij heeft ons, de gemeente geroepen om dat bekend te maken.

Gebed: Dank U Vader, dat U trouw bent, aan ons en aan Uw Volk Israël, wij bidden voor de vrede van Jeruzalem en voor dat Israël de Here Jezus zal kennen als Yeshua Ha Messiach. Amen

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Psalm 23:4

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. — Psalmen 23:4

Wie? Ik, jij, wij allemaal, als we in moeilijkheden zijn

Wat? Vrezen we geen kwaad. Angst is zonde. Wist je dat er 52x in de Bijbel ‘Vrees niet’ staat. Dat is dus een gebod.

Waar? Een dal van diepe duisternis, doodsgevaar, ziekte, noem maar op. Alles wat ons kan benauwen.

Waarom? Omdat God bij ons is,, en wij luisteren naar het tikken van zijn stok en staf,

Wanneer? We moeten Hem dan wel kennen, je leert het geluid van zijn stok in goede tijden, om het in kwade te herkennen.

Waarvoor? Om ons te vertroosten, te bemoedigen, aan te vuren

Waartoe? Zodat we voor de duisternis en het kwaad, de boze dus, niet bang hoeven zijn. Want Jezus zei: ik heb je macht gegeven om op slangen en schorpioenen te streden en niets kan je enig kwaad doen.

Gebed: Heer leer mij U te leren kennen en het tikken van uw staf en U meer te vertrouwen, zodat ik niet vang ben voor welke intimidatie van de vijand dan ook, amen

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje en ik voeg je toe!