Stof

Comments 2 Standard

​De oogst binnenhalen levert altijd weer een hoop stof op: 

  • Commentaar van mensen die het zelf zo goed weten, maar nog nooit een mens tot Jezus hebben geleid
  • Of stilzwijgende blikken, of men valt stil als je binnenkomt
  • Of men ontwijkt je gewoon en doet of men je niet ziet
  • Maakt je uit voor leugenaars en zwendelaars

Maar deden ze dat soort dingen bij Jezus ook niet? Een slaaf is niet meer dan zijn Meester. Zielig, nee hoor, alleen jammer van de energie, die beter gebruikt had kunnen worden #groteoogst

Bijbelschool in Almere?

Leave a comment Standard

We zijn bezig om de Bijbelschool voor Arbeiders in de Oogst ook in Almere te gaan starten. We willen dan in oktober gaan starten met de Module over Gebed: Vraag wat je maar wilt. 2 zaterdagen en 4 doordeweekse avonden. Bijvoorbeeld:
zaterdag 4-okt Leven door de Geest Verstaan van Gods Stem
woensdag 8-okt Voorbede
woensdag 15-okt Strategisch gebed
woensdag 22-okt Doeltreffend Bidden voor Verloren mensen
woensdag 29-okt Het Onze Vader
zaterdag 1-nov Bidden voor de zieken Outreach

Even voor de inventarisatie: Wie zou daar interesse in hebben?

Hemel planters

Leave a comment Standard

Ik leg Mijn woorden in uw mond, en bedek u onder de schaduw van Mijn hand, om de hemel te planten en de aarde te grondvesten, om te zeggen tegen Sion: U bent Mijn volk. — Jesaja 51:16

Lezen: Jesaja 51:9-16

Wie? Ik, de HERE, de God van Abraham, Isak en Jacob

Wat? Leg Mijn woorden in uw mond en bedek u onder de schaduw van Mijn hand

Waar? Hier en nu, voor een ieder die Hem willen dienen

Waarom? Om de hemel te planten en de aarde te grondvesten, nieuw testamentisch gezien: om Zìjn koninkrijk te bouwen

Wanneer? Hier en nu, vanaf vandaag. We zijn er allemaal toe geroepen en we hebben het in ons (Luk. 17:21) en dus ook de belofte dat Hij ons helpt, ons de woorden geeft en Zìjn beschermende hand op ons is

Waarvoor? Toen de Here Jezus naar de hemel voer, gaf Hij ons de opdracht om Zìjn koninkrijk te bouwen, zodat, wanneer Hij terugkomt er een stralende bruid zou zijn. Als ik vandaag naar de kerk kijk, kan ik dat (nog) niet ontdekken. Zien we uit naar Zìjn komst, zijn wij stralend en zonder vlek of rimpel?

Waartoe? Ik zie mensen om me heen, die ziek, zwak en misselijk zijn, verslagen door de omstandigheden, gebroken, soms zwelgend in hun problemen. Maar sta op, mensen! We hebben een machtige God, die door Zìjn Heilige Geest in ons woont. Zodra wij gaan beseffen wie we zijn in Christus en welke kracht er in ons woont, kunnen we de wereld en elke omstandigheid aan. Leef vanuit de overwinning aan het kruis en vanuit de kracht die in ons is! En bouw Zìjn koninkrijk!

Gebed: Dank U, Vader, voor deze geweldige belofte. Dat U ons de woorden geeft en dat Uw geweldige hand op ons is. Zodat wij, door Uw Geest, die in ons woont, Uw koninkrijk kunnen bouwen. U hebt ons geroepen, U zult het ook doen, door ons heen!

Arie de Paauw

Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV

Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm:
http://www.dordtsebestseller.nl/shop/index.php/catalogsearch/result/index/?cat=14&q=Opfrisser

Arie en Margreet de Paauw

Blij en vriendelijk :-)

Leave a comment Standard

Fil. 4:4,5
Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.

Uit: NBG-vertaling 1951
© 1951 Nederlands Bijbelgenootschap

Lezen: Fil. 4:1-9

Wie? De lezers van de gemeente te Filippi en de gemeente van de Here Jezus Christus vandaag

Wat? Krijgen de uitdrukkelijke opdracht om zich te verblijden en vriendelijk te zijn

Waar? Bij alle mensen, iedereen moet ons zo kennen, blij en vriendelijk. Het moet ons handelsmerk zijn. En er niet uitzien alsof we in citroensap gedoopt zijn

Waarom? Dat is het kenmerk van een Christen, een discipel van de Here Jezus. Niet de omstandigheden hebben invloed op ons, de Here bepaalt onze stemming

Wanneer? Altijd, te allen tijde. Wat de omstandigheden ook moge zijn

Waarvoor? Wanneer wij de omstandigheden, of de stemming van anderen de sfeer laten bepalen, hebben die macht over ons en zijn die onze Heer. Maar onze Heer is nabij, niet alleen Zìjn komst, maar ook Hijzelf, doordat Hij in ons woont met Zìjn Heilige Geest

Waartoe? Dan zijn de omstandigheden of de stemming van mensen ons niet meer de baas, maar beïnvloedt onze blijdschap en onze vriendelijkheid die juist. Spreuken zegt dat een vriendelijk woord de grimmigheid afwendt (Spr. 15:1)
Dus waar je ook komt vandaag, laat onze blijdschap en onze vriendelijkheid het maandagmorgen chagrijn op de vlucht jagen. Haal eens koffie voor iedereen en doorbreek het met je stralende lach. Wij zijn anders, wij hebben Christus leren kennen! (Ef. 4:20) ik wens je een leuke, stralende dag! Ik hoor wel hoe het was!

Gebed: Valt niet altijd mee, Heer, deze opdracht. Zeker niet als we weer geconfronteerd worden met mensen die er de pé in hebben. Maar door Uw Heilige Geest in ons kunnen we het aan, kunnen we de sfeer en de omstandigheden veranderen. Ook hierin zijn we overwinnaars!

Arie de Paauw

Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV

Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm:
http://www.dordtsebestseller.nl/shop/index.php/catalogsearch/result/index/?cat=14&q=Opfrisser

Arie en Margreet de Paauw

Allemachtig!

Leave a comment Standard

Allemachtig!

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. — Matteus 28:18

Lezen: Mat. 28:16-20

Wie? De opgestane Here Jezus

Wat? Geeft hier aan zijn discipelen de Grote Opdracht (GO)

Waar? Op de berg waar Hij hun gezegd had heen te gaan, waarschijnlijk de Olijfberg

Waarom? Om hen te laten zien, dat ze die opdracht niet zomaar krijgen, begint Hij met deze stelling over Zìjn macht. Zij zullen dat alleen vanuit die autoriteit kunnen

Wanneer? Vlak voordat Hij ten hemel vaart. Het is het einde van Zìjn aardse bediening. De bal ligt nu bij Zìjn discipelen, bij ons

Waarvoor? Vanuit deze wetenschap dat alle macht in de hemel èn op de aarde bij Hem is, kunnen wij de Grote Opdracht volvoeren. Daarvoor is het ook Pinksteren geworden, opdat we niet alleen vanuit zijn macht en autoriteit, maar ook vanuit Zìjn kracht (dynamis) kunnen werken

Waartoe? Willen we graag dat de Here Jezus terugkomt? Dan zullen we ernst moeten maken met deze opdracht. Want Hij zal niet terugkomen, voordat de boodschap van het koninkrijk aan alle volken der aarde zal zijn verkondigd. (Mat. 24:14) er is dus werk aan de winkel. Maar vanuit Zìjn almacht kunnen we dat aan. Hij vraagt geen mensen die het kunnen, Hij vraagt mensen die het willen, dan geeft Hij ons Zìjn bekwaamheid. Allemachtig!

Gebed: Er is nogal wat te doen, Heer, maar in Uw kracht en vanuit Uw almacht kunnen we dat. Ik stel me beschikbaar, Heer, zend mij!

Arie de Paauw

Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV

Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm:
http://www.dordtsebestseller.nl/shop/index.php/catalogsearch/result/index/?cat=14&q=Opfrisser

Arie en Margreet de Paauw

Pas op wat je zegt, schrijft en plaatst

Leave a comment Standard

Pas op wat je zegt, schrijft en plaatst

Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan, laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen. — Psalmen 141:2-3

Lezen: Psalm 141

Wie? David, de schrijver van deze psalm

Wat? Vraagt aan de HERE of zijn gebed aangenomen zal worden als reukwerk, zijn opgeheven handen als avondoffer. En dat er een wacht voor zijn mond wordt gezet, de deuren van zijn mond behoed

Waar? Bij zijn mond en lippen. Vaak oorzaak van een hoop problemen

Waarom? David wil rein zijn voor de HERE en onze mond kan een bron van ongerechtigheid zijn

Wanneer? Wanneer wij die niet in bedwang houden. Ondoordachte opmerkingen, kwaadsprekerij, roddel, nodeloos pijn doen van anderen, het kan de vorming van ons gebed allemaal in de weg staan

Waarvoor? Wie zijn tong in bedwang heeft en niet zo maar iets zegt, is aangenaam in de ogen voor God en dan kunnen onze gebeden aangenaam zijn als een reukwerk. Natuurlijk kunnen we de HERE vragen om een wacht voor onze lippen te plaatsen, maar we zijn zelf verantwoordelijk voor datgene wat we zeggen

Waartoe? Ik erger me mateloos, bijvoorbeeld op Facebook, over mensen die anderen verguizen, omdat ze er andere meningen op na houden, of hun geloof anders belijden en beleven. We hebben zo snel ons oordeel klaar. Voor je het weet ben je een dwaalleraar! Is dat wat God wil? Mijn oude moeder zaliger zei altijd: een kroon is eerder van iemands hoofd afgestoten, dan dat hij er weer is opgezet.
We zouden dit gebed kunnen uitbreiden: en bewaak mijn Facebook, zodat ik er mensen mee opbouw ipv afbreek

Gebed: dank U, HERE, voor Uw Woord. Dat het ons spiegelt aan ons zelf, zodat we er beter van worden. Ik kies ervoor om niet zomaar commentaren op van alles en nog wat te plaatsen op Facebook en van alles rond te sturen wat anderen kan schaden, net zo goed als u de wachter voor mijn lippen bent en de deur voor mijn mond

Arie de Paauw

Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV

Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm:
http://www.dordtsebestseller.nl/shop/index.php/catalogsearch/result/index/?cat=14&q=Opfrisser

Arie en Margreet de Paauw

Vakantie Bijbel School

Leave a comment Standard

Iets leuks en eens anders doen in je vakantie? Kom dan naar de Vakantie Bijbel School van Stichting Arbeiders in de

Gericht op Bijbelgetrouw onderwijs in theorie en praktijk, waarbij effectiviteit hoog in

Er zijn drie modules:

1) 22, 24, 28 en 31 juli de module Gebed – ‘Vraag wat je maar wilt’

2) 5, 7, 12 en 14 augustus de module Genezing en Bevrijding – ‘De werken

doen die Jezus deed’

3) 19, 21, 26 en 28 augustus de module Evangelisatie – ‘Opdat niemand

verloren gaat’

Op zaterdag 30 augustus vindt er een afsluitende actie plaats voor alle modules.

Je kunt er voor kiezen om iedere module afzonderlijk te volgen, of de school als

De kosten bedragen €30,- per module, doe je ze alle drie dan kost dat €80,-

Kijk op de afzonderlijke modules voor meer informatie en meld je aan!

Want wat bij mensen onmogelijk is……..

De exacte locatie is nog niet bekend, maar de lessen zullen in Dordrecht of Rotterdam

Meer info en opgave:www.vakantiebijbelschool.tk

Meer dan genoeg

Leave a comment Standard

Meer dan genoeg

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. — Efeziers 1:3-6

Lezen: Efe 1:3-6

Wie? De God en Vader van onze Here Jezus Christus

Wat? Heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen

Waar? In de hemelse gewesten, daar liggen ze klaar, om ons hier op aarde ten deel te vallen. En we ontvangen het, wanneer we erom vragen

Waarom? Die zegen dient er toe om ons heilig en rein te doen zijn, in de liefde, overeenkomstig de genade aan ons geschonken

Wanneer? Al van voor de grondlegging der wereld, voor de schepping, had Hij ons, mij, jou al op het oog. Is dat niet geweldig?

Waarvoor? Zìjn liefde voor ons is zo oneindig groot en zijn genade niet te vatten. Ieder die in Hem gelooft ontvangt die, mild en overvloedig

Waartoe? Omdat God van Zìjn kinderen houdt. Meer nog dan wij aardse ouders van onze kinderen kunnen houden. Daarom ligt die geestelijke zegen ook klaar. De kracht en de gaven van de Heilige Geest. Beschikbaar voor iedereen. Zoals die 70 jarige Alpha cursiste, die van de week in tongen sprak. En voor jou en mij. Die gaven stellen ons in staat om, in de liefde, smetteloos en heilig te zijn. Hij vraagt niets van ons, wat Hij ons niet wil geven. Dat is toch te gek?

Gebed: Daarom wil ik meer van Uw Geest, meer van Uw kracht, meer van Uw glorie, meer van Uw liefde. En hoe meer ik ervan uitdeel, hoe meer ik zal ontvangen. Amen.

Arie de Paauw

Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV

Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm:
http://www.dordtsebestseller.nl/shop/index.php/catalogsearch/result/index/?cat=14&q=Opfrisser

Arie en Margreet de Paauw

Adoptiekind

Leave a comment Standard

Adoptiekind

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. — Galaten 4:4-5

Lezen: Gal. 4:1-7

Wie? De Here God, de Vader

Wat? Zond Zìjn Zoon, de Here Jezus uit om ons vrij te kopen

Waar? Van onder de wet, we hebben de wet niet meer nodig om gerechtvaardigd te worden. We doen die nu vanuit onszelf, door de Heilige Geest, om rechtvaardig te leven

Waarom? Dat was Gods plan. De enige manier om onrechtvaardigen vrij te kopen, was om een rechtvaardige voor hen te laten boeten. Niemand is rechtvaardig, ook niet één, zegt de Bijbel, behalve God zelf. Daarom moest God, de Zoon, sterven in jou en mijn plaats

Wanneer? Toen de volheid van de tijd aangebroken was. Dus exact volgens Gods planning, geen minuutje later

Waarvoor? Om ons vrij te kopen van de wet, zodat we nu geadopteerd zijn, zonen en dochters van de Allerhoogste. Geadopteerde kinderen hebben dezelfde rechten (en plichten) als biologische kinderen. Ze zijn gelijk. Ik heb zelf een geadopteerde zoon en hij is mij gelijk aan mijn biologische. Ik houd van allebei evenveel

Waartoe? Nu wij dan Gods kinderen zijn, hebben wij dezelfde status als de Here Jezus. En omdat de Heilige Geest in ons woont, kunnen wij ook diezelfde dingen doen die Hij deed. De zieken genezen, de duivels uitdrijven, wonderen en tekenen en mensen winnen voor Jezus. Is dat nu geen goed nieuws? Ja, we zijn niet alleen gered, maar bezitten nu de opstandingskracht van de Heilige Geest. Dus zonen zijn geen luiaards, ze moeten ook aan het werk, om het Koninkrijk te vestigen van Vader

Gebed: Dank U, Vader, dat ik weet een kind van U te zijn en dat U ook mij bekleed hebt met die opstandingskracht, doordat de Heilige Geest in mij woont. Ik wil bouwen aan Uw koninkrijk, zieken genezen, demonen uitdrijven en mensen winnen voor U, Here Jezus!

Arie de Paauw

Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV

Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm:
http://www.dordtsebestseller.nl/shop/index.php/catalogsearch/result/index/?cat=14&q=Opfrisser

Arie en Margreet de Paauw

Goed naam

Leave a comment Standard

Goede naam:

Een goede naam is verkieslijker dan grote rijkdom, goede gunst dan zilver en dan goud. Rijken en armen ontmoeten elkaar, de HEERE heeft hen allen gemaakt. — Spreuken 22:1-2

Lezen: Spreuken 22:1-17

Wie? Deze Spreuk telt voor iedereen

Wat? Dat een goede naam en goede gunst meer waard zijn dan rijkdom

Waar? In dit leven van vandaag de dag

Waarom? Rijkdom vergaat en hoe makkelijk het ook is om altijd alles maar te kunnen kopen, je kunt er ook slaaf van worden

Wanneer? Wanneer je bezit jou in bezit neemt. Dan wil je steeds maar meer, meer, meer en heb je geen tijd meer voor andere dingen, laat staan voor een relatie met agod

Waarvoor? Zowel de arme als de rijke zijn schepselen van God. Iedereen zal verantwoording af moeten leggen wat we met ons bezit hebben gedaan. Alleen voor ons eigen plezier, of hebben we er de zaak van het koninkrijk mee gediend?

Waartoe? Daarom is een goede naam en gunst, die je krijgt door oprechtheid en rechtschapenheid belangrijker dan een dikke bankrekening. Je kunt er toch niets van meenemen. En onze naam is natuurlijk volledig gezuiverd toen we door Gods gunst, Zìjn kinderen werden door het offer van Golgotha!

Gebed: U bent zo geweldig, Vader, dat we bij U altijd in de gunst staan, vrije onverdiende gunst, omdat het bloed van Jezus ons zo schoon wast, dat geen enkele ongerechtigheid ons meer aankleeft

Arie de Paauw

Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV

Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm:
http://www.dordtsebestseller.nl/shop/index.php/catalogsearch/result/index/?cat=14&q=Opfrisser

Arie en Margreet de Paauw