Getuigenis vanuit de Bijbelschool

Leave a comment Standard

Een getuigenis van een van de deelnemers van de module Genezing en Bevrijding van de Bijbelschool van de Ongekende Mogelijkheden:

‘Ik ben God echt zo dankbaar en mijn omgeving is er ook zeer blij mee. Vrijdag is er gebeden voor mijn zweetvoeten. Ik heb echt alles al geprobeerd spray, Poeder, nare luchtjes verwijderaar nog een soort aluminiumoplossing wat ik op mijn voeten moest smeren je raadt het al niets werkte. En nu heeft Jezus mij genezen van mijn zweetvoeten het is zo heerlijk om je schoenen uit te trekken en dat je je dan niet meer hoeft te schamen’

We hadden ook voor zijn dyslexie gebeden. Daarover schrijft hij:
Dyslexie: ik merk daar ook sterk een verbetering in. Ik moest op mijn werk een notulen uitwerken en ik zag daar altijd als een berg tegenop. Zondag had ik dagdienst en nog wat tijd over. Dus maar achter de pc gekropen en gewoon heel veel minder rode lijntjes onder de woorden, ook het lezen gaat makkelijker. Vanochtend één en een halve dag van mijn bijbelrooster gelezen. God is echt geweldig Hem komt toe alle eer’

En daar kunnen we alleen maar amen op zeggen!

Altijd verhoord

Leave a comment Standard

Altijd verhoord

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen. — 1 Johannes 5:14-15

Lezen: 1 Joh. 5:14-21

Wie? Wij, dat zijn diegenen die zich een kind van God weten, uit genade, door geloof

Wat? Hebben altijd toegang tot de Troon der genade, tot Vader God, dat is vrijmoedigheid

Waar? In de hemelse gewesten, daar waar de uitwerking van ons gebed wordt bevochten, waarna we de resultaten op aarde zullen zien

Waarom? Vader doet niets liever dan de gebeden van Zìjn kinderen verhoren. Ze gaan Hem ter harte.

Wanneer? Wanneer wij bidden naar Zìjn wil, overeenkomstig Zìjn woord. En Zìjn wil is ‘het goede, welgevallige en het volkomene’ (Rom. 12:2)

Waarvoor? Ons gebed is belangrijk voor God, wij zijn tenslotte Zìjn kinderen. Hoe dat precies werkt? Dat is een groot geheimenis. We hoeven God niet van informatie te voorzien, Hij weet het al voordat we bidden. Maar bidden naar Zìjn wil is wel een belangrijke voorwaarden

Waartoe? Daarom is het goed om tijd te nemen om bij de Vader te zijn en…..naar Hem te luisteren. Dan horen we Zìjn wil, als we Zìjn stem verstaan. Bidden dat vervolgens uit en dan weten we, dat hetgeen we gevraagd hebben ook ontvangen. Complex? Nee, maar het is een investering, in tijd, in prioriteit. Wil je je gebeden verhoord zien? Neem tijd om te luisteren….!

Gebed: Wat een geweldige belofte, Vader, die U ons hier doet. Maar ook een belangrijke voorwaarde. Leer mij toch meer en meer Uw stem verstaan, zodat ik kan bidden naar Uw wil en mijn gebeden verhoord ga zien

Arie de Paauw

In de module gebed van onze Bijbelschool gaan we hier dieper op in. Kom naar de Vakantie Bijbelschool in juli en augustus! 2 dagen per week. Kijk op http://www.ongekend.tk en geef je op!

Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV

Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm:
http://www.dordtsebestseller.nl/shop/index.php/catalogsearch/result/index/?cat=14&q=Opfrisser

Arie en Margreet de Paauw

Zaaien en oogsten

Leave a comment Standard

Zaaien en oogsten

En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. — 2 Korintiers 9:6-7

Lezen: 2 Kor. 9:6-15

Wie? Wie karig zaait en wie zegenrijk, overvloedig zaait

Wat? Zal karig oogsten of juist zegenrijk oogsten

Waar? Hier, op aarde.

Waarom? Dat is een Bijbels principe, ben je zelf gierig, verwacht dan geen rijke zegen

Wanneer? Onze manier van geven wordt door de Here gezien. De Here Jezus zat ook tegenover de offergift en zag het penningske van de weduwe. Maar bovenal kijkt Hij naar ons hart, daarom heeft Hij de blijmoedige gever lief, niet om wat die geeft, maar om hoe die geeft

Waarvoor? Wanneer wij geven om dan weer meer terug te ontvangen, hetgeen wel eens wordt gesuggereerd bij collectes, klopt het ook niet. We zijn dan toch weer op onszelf gericht. Ik geef veel, dus krijg ik ook veel. Het gaat, zoals in alles, om ons hart.

Waartoe? Het gaat er niet om hoeveel wij in Gods koninkrijk zaaien, al het goud en zilver is van Hem, maar het gaat om ons hart. En dat is hetgeen God zal zegenen. Het gaat Hem niet om het bedrag, maar hoe je het geeft. Degene die het blijmoedig doet, uit vreugde geeft, omdat hij van God houdt, die wordt gezegend met de liefde van God en krijgt dan ook weer, mild en overvloedig

Gebed: U bent geïnteresseerd in ons geven, Heer, niet in de hoeveelheid, maar in de manier waarop. Geven we uit liefde of uit plicht of dwang. U wilt ons zegenen, houden doet U van ons allemaal, maar het is ons hart, dat de zegen zomaar tegen zou kunnen houden. Ik kies ervoor om mij daarvan te bekeren.

Arie de Paauw

Wilt U onze bediening zegenen? Dat kan, wordt Partner in de Oogst voor minimaal €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ van deze schrijver, gratis. Kom en help ons oogsten!

Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm:
http://www.dordtsebestseller.nl/shop/index.php/catalogsearch/result/index/?cat=14&q=Opfrisser

Arie en Margreet de Paauw

Ommekeer

Leave a comment Standard

Ommekeer

Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend. — Hosea 14:5

Lezen: Hosea 14

Wie? De HERE, JHWH, de God aan Abraham, Isaac en Jacob

Wat? Zal de afkerigheid van Israel genezen, hen vrijwillig liefhebben en Zìjn toorn van hen afwenden

Waar? In de geschiedenis van Israel, het land en het volk, maar we mogen deze lijn ook naar onszelf trekken

Waarom? God is een God van liefde en van herstel, niet eeuwig blijft Hij toornig ((Ps. 103)

Wanneer? Wanneer wij ons bekeren en afkeren van het zondige in ons leven. God is een God van genade, maar zonde houdt die stroom van zegen tegen

Waarvoor? In een stroompje kunnen allerlei rotsen liggen die het water tegenhouden en blokkeren. Zo is het ook met zonden in ons leven. Wanneer we vast blijven houden aan verkeerde patronen, in de zonden blijven liggen, dan missen we aan het eind ons doel. Zonde verziekt de boel. God straft dan niet, maar we hebben een open voor de tegenstander, waardoor hij binnen kan komen en ons zieken

Waartoe? Daarom is het goed om te kijken waar er in de je leven nog rotsblokken zijn, die de stroom van de zegen tegenhouden. Vraag het aan de Heilige Geest, Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En ruim ze op. God houdt van ons en wil ons overvloedig zegenen. Zorg ervoor dat niets die zegen in de weg staat!

Gebed: Dank U, voor Uw genade, Vader, dat we altijd bij U binnen kunnen lopen, zomaar. Dat we Uw kinderen zijn. Maak ons bekend, Heer, wat er in de weg staat, opdat Uw zegen meer en meer kan stromen.

Arie de Paauw

Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV

Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm:
http://www.dordtsebestseller.nl/shop/index.php/catalogsearch/result/index/?cat=14&q=Opfrisser

Arie en Margreet de Paauw

Levend en krachtig

Leave a comment Standard

Levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. — Hebreeen 4:12

Lezen: Heb. 4:1-13

Wie? het Woord van God, Logos, datgene wat wij nu de Bijbel noemen

Wat? Is levend (niet saai of doods) en krachtig (niet zwak of duf) en scherper dan enig tweesnijdend zwaard

Waar? Als we het gebruiken, het lezen en het uitspreken, in de strijd tegen de vijand, zoals de Here Jezus deed in de woestijn

Waarom? Het is het Woord van God, niet van zomaar iemand! God sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. Het is scheppend en ontdekkend

Wanneer? Wanneer wij het gebruiken. Een bijbel die dicht blijft, daar heb je niets aan, maar gaan we er erin lezen, dan vinden wij het leven. Dan ontdekt het ons aan onszelf, scheidt het ons vleselijke met het geestelijke en vernieuwt het ons denken

Waarvoor? In het Woord vind je de Here Jesus weer, iedere bladzijde van de Bijbel roept Zìjn Naam, want het gaat om Hem, door de Geest tot eer van de Vader

Waartoe? Wanneer wij ons leven naast het Woord leggen. Dan is het als een spiegel en ontdekken we waar en hoe we moeten veranderen. We lezen instructies en tips en regels over allerlei zaken. Kortom het is levend, omdat je God zelf erin terug vindt. Daarom hou ik ook zo van het Woord. Het is zo’n rijkdom om daar iedere dag in te lezen en uit te leven.

Gebed: Dank U, Heer voor Uw Woord, dat levend is en krachtig. In staat om de vijand te verslaan en om onszelf te leren kenen. Openbaar ons meer en meer Uzelf, Here Jezus, door Uw Woord, door Uw Geest, tot eer van de Vader

Arie de Paauw

Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV

Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm:
http://www.dordtsebestseller.nl/shop/index.php/catalogsearch/result/index/?cat=14&q=Opfrisser

Arie en Margreet de Paauw

Opgewekt

Leave a comment Standard

Opgewekt

Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. — Romeinen 6:8-9

Lezen: Rom. 6:1-12

Wie? Wij, die in de Here Jezus geloven, Hem aangenomen hebben als onze Redder en Verlosser

Wat? Zìjn dus met Hem gestorven en geloven dat wij ook met Hem zullen leven

Waar? Straks in de hemel, maar we hebben daar nu al een voorproefje van

Waarom? Toen Hij stierf aan het kruis kwam dit vrij en beschikbaar en toen wij ons leven aan Hem gaven, hebben wij het aangenomen

Wanneer? Wanneer we ook na onze bekering gedoopt zijn, zijn we met Hem begraven en opgewekt, zoals staat in Vers 3 en 4

Waarvoor? Pas dan kunnen we in die nieuwheid des levens wandelen. Het hoort er gewoon allemaal bij. Dan zijn we dood voor de zonden en is ons vlees gekruisigd en leven we tot Zìjn eer. Geen slaaf meer van de zonde, maar zonen en dochters van de Allerhoogste

Waartoe? Om dan te komen op onze bestemming, wandelend in het plan dat Hij voor ons heeft. Dan bewegen we vrij en soepel, omdat we leven in Zìjn wil. Is dat voor iedereen? Ja, voor een ieder die in Hem gelooft, zich laat dopen en
Gedoopt is in de Heilige Geest. Er ligt zoveel voor ons klaar! Dan zijn we opgewekt, ten leven, maar ook gewoon in ons karakter

Gebed: Dank U, Here Jezus, voor wat U deed voor mij. Ik wil komen in mijn bestemming, in mijn beloofde land. Dank U, dat U alles heeft voorbereid en dat ik het alleen maar hoef uit te pakken. Dat is genade! Zo wil ik opgewekt door het leven gaan en verlang ik naar opwekking!

Arie de Paauw

Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV

Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm:
http://www.dordtsebestseller.nl/shop/index.php/catalogsearch/result/index/?cat=14&q=Opfrisser

Arie en Margreet de Paauw

Beloften voor Israël

Leave a comment Standard

Zo zegt de HEERE: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk, om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen, om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!, tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn! Op de wegen zullen zij weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn. — Jesaja 49:8-9

Lezen: Jesaja 49:1-12

Wie? De HERE, JHWH, tegen Israël

Wat? Hij zal ze in de tijd van het welbehagen verhoren, op de dag van het heil helpen (in het Hebreeuws staat duidelijk: zal, dus toekomende tijd)

Waar? In het land Israël, Kanaän, zo je wilt, niet Palestina, dat is een naam door een Romeinse keizer verzonnen om de Joden te pesten. Ze zullen allemaal terugkomen, van heinde en verre (vers 12)

Waarom? Omdat, ondanks alles, God trouw is aan Zìjn volk. De persoon over wie het in de eerste verzen gaat is de Here Jezus. Dankzij Zìjn volbrachte werk, zal straks heel Israël behouden worden.

Wanneer? Wanneer zij het naar Hem uitroepen, zal Hij komen. Zij zullen zien die zij doorstoken hebben (Zach 12:10)

Waarvoor? Door Israël zullen alle landen op aarde gezegend worden. Dat gebeurt nog steeds. Paulus zegt, dat wij, doordat zij het evangelie hebben afgewezen, het heil hebben verkregen. Maar als hun afwijzing al zoveel mensen heeft gered, dan hun aanneming des te meer

Waartoe? Wij moeten blijven bidden voor Israël. We zien de oude profetieën voor onze ogen vervuld worden. Maar het is nog niet zo ver. Ze hebben recht op meer land, er is hun meer beloofd. Dat gaan ze ook krijgen. Daarom is iedere ruil tegen vrede voor land ook niet naar Gods wil. Hij wil ze juist meer geven. Maar dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Bid voor de vrede van Jeruzalem en dat ze de echte Messias gaan erkennen, want zonder geloof in Hem, gaan ook zij verloren. Hij is de enige weg!

Gebed: Vader in de hemel, we willen bidden voor de vrede van Jeruzalem en voor uw volk Israël. Dat zij de Here Jezus zullen zien als de Messias, die al gekomen is en gestorven ook voor hun zonden. Ook voor hen bidden we dat de verblindheid wordt weggenomen, zodat zij de waarheid van het evangelie zullen zien. Ontferm U, Here, over Israël, het land en het volk

Arie de Paauw

Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV

Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm:
http://www.dordtsebestseller.nl/shop/index.php/catalogsearch/result/index/?cat=14&q=Opfrisser

Arie en Margreet de Paauw

Vakantie Bijbelschool

Leave a comment Standard

Doe jij ook mee met de Vakantie Bijbelschool?
3 modules van elk
2 dinsdagen en donderdagen

1 gebed
2 genezing en bevrijding
3 evangelisatie

Zowel de theorie als de praktijk komen aan bod

Kosten €30,- per module
Locatie: Dordrecht of Rotterdam
Start 22 juli

M vr grArie de Paauw

Wat zie je er leuk uit!

Leave a comment Standard

Wat zie je er leuk uit!

Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. — Kolossenzen 3:12-14

Lezen: Kol. 3:5-17

Wie? De lezers van Paulus brief aan de Kolossenzen en wij dus ook, omdat we het vandaag lezen

Wat? Moeten ons bekleden, aankleden, niet naar de laatste mode, maar met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld en met de liefde, de band van de volmaaktheid

Waar? In ons hart, dit heeft te maken met je hartsgesteldheid, die we ontvangen wanneer we met de nieuwe mens bekleed zijn. Je herkent deze dingen ook in de vrucht van de Geest uit Galaten 6. Ze horen dus bij onze klederdracht

Waarom? Omdat we ons zo kunnen onderscheiden dat we anders zijn, dan hen die de Here Jezus (nog) niet kennen. Of zoals een Alpha cursiste het gisteren omschreef: sinds er voor mij voor de Heilige Geest gebeden is, is de atmosfeer in huis aan het veranderen. Veel lieflijker, ik scheld niet meer en mijn man ook niet meer (er zijn huiselijke problemen) en zo werkt het.

Wanneer? Wanneer we elkaar verdragen en vergeven, wat dat komt daar allemaal uit voort. Bekleed zijn met de nieuwe mens, betekent dat de oude dood moet zijn, weggegooid bij het grove vuil. Dus het doet ons niets meer als ze ons beledigen of op de tenen trappen

Waarvoor? Het moet aan ons te merken zijn dat we veranderd zijn, of in ieder geval dat we in dat proces zitten. Anders heeft het toch geen zin? Gij geheel anders, zegt Efeze 4:20 en zo is het

Waartoe? Want wat is er mooier dan dat de mensen om ons heen merken dat we veranderd zijn. Je vindt het toch ook leuk als je iets nieuws gekocht hebt, dat de mensen dat zien en zeggen, wat zie je er leuk uit! Zeker nieuw? dat is toch een mooi getuigenis? En zo maken we anderen jaloers en dan willen ze het ook. Dus: uit en weg die ouwe zooi en op zijn Paasbest aankleden met deze mooie kleren. Paasbest, want door het lijden, sterven en opstaan van de Here Jezus, hebben we dit allemaal in onze kledingkast!

Gebed: Dank U, hemelse Vader, dat we ons zo mogen bekleden met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid,geduld en liefde. Zodat mensen kunnen zien, dat we er leuk uitzien, omdat we de Here Jezus als Redder hebben en de Heilige Geest in ons hart! Arie de Paauw

Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV

Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm:
http://www.dordtsebestseller.nl/shop/index.php/catalogsearch/result/index/?cat=14&q=Opfrisser

Arie en Margreet de Paauw