Allemachtig

Comments 3 Standard

U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen. — Psalmen 86:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 86

Wie? Adonai (Heere is hier geschreven met kleine letters. Zo jammer dat we de naam van God vertaald hebben met een titel) Het betekent de Almachtige, de God voor wie niets onmogelijk is. Het is zelfs een meervoudsvorm, dus ook hierin wordt ook al verwezen naar de Zoon en de Geest

Wat? Is immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid, of te wel goedheid

Waar? Overal en in elke situatie

Waarom? Dat is Zijn aard, dat zit in Zijn wezen, Zijn karakter

Wanneer? Wanneer we Hem aanroepen. God kan ontzettend veel, maar Hij wil wel gebeden zijn. Is dat dan niet kinderachtig, Hij weet toch wat we nodig hebben? Dat weet Hij zeker, we bidden niet om God van informatie te voorzien. We bidden om Hem onze afhankelijkheid te tornen enerzijds en aan de andere kant om in de hemelse gewesten dingen vrij te zetten

Waarvoor? God is goed. Hij is almachtig. Tegelijkertijd heeft Hij ons een vrije wil gegeven. Die zal Hij altijd respecteren. Dat hebben wij bij anderen ook te doen. God kan er niet tegen wanneer we daarover heen walsen. Dus Hij kan alles, als wij maar willen

Waartoe? Dat klinkt je misschien raar in de oren maar het is wel zo. Het ligt niet aan Zijn goedheid, mildheid en genade, sommige dingen liggen gewoon aan ons. Hem aanroepen, dat is met stemverheffing, laten zien, dat je van Hem afhankelijk bent en het van Hem alleen verwacht. Dat is een levenshouding, het is Hem het roer van je leven in handen geven. Durf je dat?

Gebed: Vader God, ik kies er voor om U mijn Adonai te laten zijn, zodat U dingen kunt oplossen op Uw manier in mijn situaties. Ik roep U aan en ben benieuwd naar de dingen die U mij gaat laten zien, waarvan ik niet weet (Jer. 33:3)

Heer’, door goedheid aangedreven,
Zijt Gij mild in ’t schuldvergeven.
Wie U aanroept in den nood,
Vindt Uw gunst oneindig groot.
Heer’, neem mijn gebed ter oren;
Wil naar mijne smeking horen;
Merk naar Uw goedgunstigheen,
Op de stem van mijn gebeen. Psalm 86:3 (Berijming1773)

(eerder verschenen op 25 januari 2025)

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 1 mei a.s. .Dit is een actie in het kader van Ioeratie Sneeuwbal en kan ook online gevolgd worden. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren d.m.v. woorden van kennis, profetie, bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Angst voor mensen

Leave a comment Standard

Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar. Spr.29:25 NBG51

Lezen: Spreuken 29:22-27

Ik haalde deze tekst ook al in de Opfrisser van 25 april aan en niets gebeurt bij geval, geloven wij. Het was in het verhaal over Jozua en het volk Israel, dat op het punt stond het beloofde land binnen te gaan.

Als je bang bent voor wat er gebeurt en hoe de mensen over je denken, dan zit je in feite gevangen. Gevangen in je eigen angst en dat is precies wat de tegenstander wil. Het beperkt je in je ontwikkeling als gelovige en als discipel van de Here Jezus. Het kan zelfs je denken gaan beheersen. Het beperkt je in het doen van de dingen die Jezus deed. ‘Ja, maar als ik nu voor die en die ga bidden, wat zullen ze dan wel niet van me denken? En stel dat het niet lukt?’ Ik stap nu al een aantal jaren uit om dit zomaar op straat, maar ook in het dagelijks leven, te doen en ben nog nooit teleurgesteld. Want als we op God vertrouwen dan zij we onaantastbaar. De mooiste avonturen gebeuren als je spontaan en op aanwijzing van de Heiige Geest op mensen afstapt en vraagt of je voor ze mag bidden. Het mag vrijwel altijd en zo niet, dan is er nog niets aan de hand. Maar als Gods kracht door je heen stroomt en je ziet dat mensen worden aangeraakt en genezen en/of een keuze maken voor Jezus, dan is dat zo geweldig mooi. Mijn voorganger vroeg eens, nog niet zo lang geleden, waarom ik er geen boek over schreef. Wie weet?

Ben ik dan nooit bang? Bang niet echt, wel verlegen, dat gelooft niemand, maar het is echt zo. Ook ik moet een hobbel nemen. Maar wanneer Gods Geest over me komt ben ik niet meer te stoppen. Een voorbeeld? W waren e pas met het Zielenwinnend Script bezig en stonden voor de V&D (die bestond toen nog) in Dordrecht op een donderdagavond. We waren met een man of 5. Er kwamen twee agenten langs, waaronder een vrouwelijke. Ze maakten een dolletje van ‘geen samenscholingen hier’ ik kletste wat met de agente en ik voelde een drang in mij om met het script te beginnen. En terwijl haar collega op gehoorsafstand stond, in haar oor de portofoon piepte en meldingen gaf, bad zij mij na:”Lieve Here Jezus, kom in mijn hart…..” dat is toch geweldig?!

Dat gebeurt als je je niet laat leiden door je angst voor mensen.

Zoals een hond ruikt dat mensen bang zijn en dan vaak toeslaat, of een kat die altijd bij mensen gaat zitten die er een hekel aan hebben, zo weet satan ook, dat we bang zijn voor mensen en gebruikt en misbruikt dat. Uit angst voor wat de mensen zouden doen maakte Aaron het gouden kalf en stak Saul zelf maar het offer aan, zonder op Samuel te wachten.

2Tim.1:7 zegt dat we niet een geest van angst, vreesachtigheid, maar een Geest van kracht en liefde en bezonnenheid hebben ontvangen. Wanneer we op die Heilige Geest in ons vertrouwen , dan zij we onaantastbaar. Maar let wel, niet alleen kracht, het is de liefde die ons drijft, zonder als een olifant in een porseleinkast rond te denderen, want het is ook de Geest van bezonnenheid. Maar ga je uitstappen, dan is het iedere keer weer een avontuur. Geloven saai? Als je in je cocon blijft zitten wel ja, maar ga je erop uit….echt niet

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

(eerder verschenen op 28 april 2018)

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 1 mei a.s. .Dit is een actie in het kader van Ioeratie Sneeuwbal en kan ook online gevolgd worden. We gaan an het Koninkrijk demonstreren in Woorden, het evangelie brengen; werken, mensen verrassen met een leuke attentie en wonderen, de bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Armen woning

Leave a comment Standard

De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen. — Deuteronomium 33:27a (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Deut. 33:24-29

Vlak voor zijn dood, en voordat het volk Israel (eindelijk) het Beloofde Land zal ingaan, spreekt Mozes ze nog een keer toe en zegent hij hen. Iedere stam krijgt een zegen. Onze dagtekst komt vandaag uit de zegening van Aser. Zijn naam betekent; gelukkig. Dat was wat Lea uitriep, toen haar slavin, Zilpa, deze zoon aan Jacob baarde (Gen. 30:13)

Deze zegen, die de stam meekrijgt, is een tekst die we regelmatig tegenkomen in het leven van Corrie ten Boom, haar vader en zij ook, citeerden deze tekst herhaalde malen en het was een waarheid in hun leven.

Bij de eeuwige God ben je altijd veilig, Hij is je tot woning. Gelukkig ben je, als je bij Hem woont, als je bij Hem schuilt, als je bij Hem thuis bent. Een thuis hebben betekent niet alleen dat je een dak boven je hoofd hebt maar een plek waar je veilig en beschut bent, niet alleen in de warmte van de kachel, maar juist in de warmte van Gods liefde. Dat je zomaar in een uit kunt lopen en zelfs een sleutel hebt, mocht de deur onverhoopt op slot zitten. Dat is je thuis, dat wil de Here voor ons zijn.

En Zijn eeuwige armen zijn onder ons, om ons te dragen als we moe en uitgeput zijn, te steunen in moeilijke tijden, te voorkomen dat we wegvallen en niet meer te redden zijn. En die armen zijn niet jong en onervaren, nee, het zijn eeuwige armen, sterk en geoefend tot de strijd. En zelfs als er vijanden op je af komen (tweede deel van de tekst) dan helpen zij je en verjagen die.

Want onze God is en sterke God, de sterkste aller sterken. Wat is het toch heerlijk om te weten, dat we altijd thuis mogen komen, zelfs als we weggelopen zijn, zoals de verloren zoon, en dat zijn armen ons dragen dag aan dag. Wat een liefdevolle Vader is Hij!

(eerder verschenen op 25mei 2019)

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 1 mei a.s. .Dit is een actie in het kader van Ioeratie Sneeuwbal en kan ook online gevolgd worden. We gaan an het Koninkrijk demonstreren in Woorden, het evangelie brengen; werken, mensen verrassen met een leuke attentie en wonderen, de bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Denken

Leave a comment Standard

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Filippenzen 4:8

Lezen: Filippenzen 4:1-9

Ons denken, onze gedachten, zijn het slagveld van de geestelijke strijd die er om ons heen woedt. Niets voor niets is de helm van het heil, van onze redding, een onderdeel van de wapenrusting. In onze gedachten spreekt God, maar ook de boze kan zich daar laten horen. Onderscheiding is dan nodig, wat van God komt en wat van de tegenstander. Daarom is het (her)kennen van Zijn stem zo ontzettend belangrijk.

Paulus spoort de gemeente in Filippi aan om aan goede dingen te denken, wat eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflijk en welluidend is, alles wat deugdelijk en prijzenswaardig is, bedenk dat. Vul je gedachten daarmee.

Veel mensen laten zich leiden door negativiteit, boosheid. Gisteren op straat zag ik dat ook weer. Mensen lopen je voorbij met een verbeten uitdrukking, wellicht teleurgesteld in mensen of in (hun beeld van) God.

Waar je je gedachten mee vult dat straal je uit. Daarom zegt Paulus ook dat wij de gedachten van Christus hebben, het denken van Christus, Zijn gezindheid. Wanneer we ons daar naar gaan richten zullen we dat ook uit gaan stralen en zal het merkbaar zijn in de omgeving om ons heen.

Je denken vernieuwen is dus geestelijke strijd, verwerp iedere negatieven gedachten over jezelf en over anderen en kies ervoor om in alles het positieve te zien. Dan krijgt de wereld ineens meer kleur!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

(eerder verschenen op 24 september 2017)

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 1 mei a.s. .Dit is een actie in het kader van Ioeratie Sneeuwbal en kan ook online gevolgd worden. We gaan an het Koninkrijk demonstreren in Woorden, het evangelie brengen; werken, mensen verrassen met een leuke attentie en wonderen, de bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Tempelbouw

Leave a comment Standard

HEERE, er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben. En wie is als Uw volk Israël, het enige volk op de aarde dat God is gaan verlossen om voor Hem een volk te zijn, om Zich een Naam te maken door het doen van grote en ontzagwekkende dingen, door heidenvolken te verdrijven van voor de ogen van Uw volk, dat U uit Egypte verlost hebt. U hebt Uw volk Israël voor U tot Uw volk gemaakt, voor eeuwig, en Ú, HEERE, bent hun tot een God geworden. — 1 Kronieken 17 :20-23 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Kronieken 17: 16-27

Wie? David, de Koning van Israel

Wat? Spreekt deze woorden uit in een dankgebed aan JHWH, de Eeuwige

Waar? In de tent die hij voor de ark heeft gebouwd, in het stadium dat de ark teruggekeerd was van de Filistijnen vandaan en er nog geen tempel was gebouwd

Waarom? Hij had te horen gekregen dat hij de tempel wel mocht voorbereiden, maar niet bouwen. Ondanks dat, is hij toch dankbaar en komt tot dit gebed

Wanneer? Wanneer niet al onze gebeden (direct) verhoord worden, blijft er toch altijd reden om te danken. Dank voor de dingen die je wel hebt

Waarvoor? Danken zet dingen vrij. De Here Jezus dankte voor het brood en de vissen, voordat het wonder van de vermenigvuldiging plaatsvond. Danken zet wonderen vrij

Waartoe? We kunnen soms heel veel willen in ons leven, ook op geestelijk gebied. Het was David’s verlangen een huis voor de Heer te bouwen, maar God zegt: nee! Salomo gaat het doen. Trek je dit door naar het Nieuwe Testament, dan zegt Hij: de Spruit van David, dat is Jezus gaat het doen. Dankzij Hem zijn wij allen, die vervuld zijn met de Heilige Geest, een tempel voor Hem. Dat is pas reden om te danken

Gebed: Dank U wel, Heilige Geest van God, dat ik Uw Tempel ben, dat U in mij woont en werkt en mij daardoor gebruikt om Uw heerlijkheid aan de mensen te laten zien. Ik wil meer van Uw Geest, Heer, ik geef U alles!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

Eerder verschenen op 13 april 2015

—————————————Advertenties———————————————
Het nieuwe event Schatzoeken is gepland op 1 mei a.s. .Dit is een actie in het kader van Ioeratie Sneeuwbal en kan ook online gevolgd worden. We gaan an het Koninkrijk demonstreren in Woorden, het evangelie brengen; werken, mensen verrassen met een leuke attentie en wonderen, de bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Kijk hier naar een filmpje erover en deel dat zo veel mogelijk: https://youtu.be/xnsUz84Z33o
Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-143389633253
—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Rekenschap

Leave a comment Standard

‘maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.’
‭‭1 Petrus‬ ‭3:15‬ ‭HSV‬‬

Lezen: 1Petrus3:13-22

Normaal gesproken neem ik altijd de dagtekst, die mij wordt verstrekt door de mensen van http://www.dagelijkswoord.nl, maar vandaag zag ik de tekst van YouVersion, oftewel de bijbel app, en die raakte mij, als evangelist, natuurlijk meteen.

We krijgen hier van Petrus een stoomcursus evangelisatie. Korter kan ik die niet geven, langer wel. Maar hij reikt ons gewoon een aantal zeer belangrijke aspecten aan. Het begint eigenlijk al in vers 14, dat we niet bevreesd, dus bang moeten zijn en ons niet in verwarring moeten laten brengen. En mensenvrees is vaak het grootste struikelblok om uit te stappen. Ik deelde ooit al eens het gebed voor meer vrijmoedigheid, wat mij zelf ooit ontzetten hielp om uit te stappen en wat ik ook nog regelmatig bid.

Maar dan gaat hij verder in 15 met de opdracht om God, de Here, andere vertalingen geven Christus, te heiligen, apart te zetten. Hij is namelijk de voornaamste factor. Want omdat Hij heilig is, moeten wij dat ook zijn. Niet een heilig boontje, maar iemand, die heilig is, omdat hij een nieuwe schepping is, een nieuwe mens, zoals 2Kor.5:17 ons leert. En dan moeten we dus altijd bereid zijn om rekenschap af te leggen van de Hoop, Die in ons is. Je ziet al, dat ik Hoop met een hoofdletter geschreven heb, omdat die Hoop een persoon is, namelijk, Christus, de Hoop der heerlijkheid. Hij is in ons, zegt Col.1:27. En omdat Hij, door de Heilige Geest in ons is, zijn wij in staat Zijn glorie te laten zien, met wonderen en tekenen, door dezelfde Kracht, Die Jezus uit de dood deed opstaan. En vergeet nooit, dat 1 wonder meer zegt dan 1000 woorden! Dus zijn die 5 woorden zo ontzettend krachtig om jouw en een andermans leven te veranderen: ‘Mag ik voor je bidden’ als je iemand ziet die ziek is, met een stok of kruk loopt etc., omdat Hij, Die in ons is, sterker is, dank hij, die in de wereld is, en wij het Koninkrijk kunnen demonstreren door de Heilige Geest.

Maar altijd met zachtmoedigheid, als partje van de vrucht van de Geest, dus nooit arrogant, of op jezelf gericht om te ‘scoren’, maar vanuit bewogenheid, wetend dat doordat wij, gevuld met de Heilige Geest, een positieve verandering kunnen teweegbrengen in andermans leven. En met ontzag, voor God en voor de mensen, en ontzag betekent hier respect. Ook voor degene waar je voor bidt, dus ga nooit over iemands wil heen, maar vraag het netjes en als ze weigeren, is dat geen blauwtje voor jou, maar voor Jezus. En ook dan blijf je vol respect. Want je hebt een zaadje geplant en God zal de wasdom geven.

Als we zo de dag in gaan, wordt het iedere dag weer spannend. Het begint met je bruikbaar en afhankelijk opstellen, en het is zeker spannend en dat blijft het iedere keer weer, maar saai is het nooit, durf jij het aan. Hij is bij je, lees in je, je geeft je de woorden en de kracht, dus wat kan er mis gaan? Ben benieuwd naar je verhalen…..

In onze Krachtevangelisatie trainingen leer je hoe je dat moet doen. De eerstvolgende is op 1 mei A.s. Dat wordt een bijzondere, omdat die ook online te volgen is, in het kader van onze operatie Sneeuwbal. Kijk op www.schatzoeken.net voor meer info en om je aan te melden,

Waarin gedoopt?

Leave a comment Standard

Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. — Romeinen 6:3-4

Lezen: Romeinen 6:1-14

In het Midden Oosten is het de gewoonte, ontstaan uit noodzaak, om de gestorvenen dezelfde dag nog te begraven. Dat gebeurde dan ook met de doop van de nieuwe gelovigen in de eerste gemeente. We komen het herhaalde malen in Handelingen tegen, dat men dezelfde dag nog werd gedoopt. Paulus trekt hier ook die lijn, de doop is een begrafenis. Ga je daar te lang mee wachten, dan kan het lichaam gaan bederven… Opnieuw zien we dat de doop volgt op de bekering, het sterven aan jezelf, de overgave aan Jezus. Je bent dan dood voor de zonde.

De onderdompeling, het kopje onder gaan, symboliseert het graf, waarin je dode ik wordt begraven. Het weer boven water komen is het teken dat je weer bent opgestaan in een nieuw leven. Let op: de doop is geen ritueel of een sacrament, het is een wezenlijk iets, wat bij discipelschap hoort. In het Grieks staat er in Mat. 28:19 dat we mensen discipelen moeten maken door hen te dopen en dan pas te onderwijzen. Niet andersom dus, eerst onderwijzen en dan, als proeve van bekwaamheid, dopen. De enige voorwaarde om gedoopt te worden is dat je gelooft dat Jezus is de Zoon van God en Hij voor je zonden is gestorven en opgestaan. (Hand. 8:37) Al het andere komt daarna.

Te lang wachten kan natuurlijk niet je redding teniet doen, zelfs niet dopen niet. Omdat het vroeger vrijwel meteen gebeurde werd het op een lijn gezet. Je komt niet in de hemel omdat je gedoopt, ondergedompeld bent, maar omdat je in de Here Jezus gelooft als je Redder en Verlosser, laat dat duidelijk zijn. Maar discipelschap begint met het begraven van je oude leven en een opstanding in het nieuwe. Daarna vervuld met de Heilige Geest en we zijn klaar om discipelen van Jezus te zijn. Elke andere volgorde geeft problemen, kijk maar om je heen.

Ben je nog niet op grond van je geloof ondergedompeld? Laat er niet teveel gras over groeien en doe het snel, het helpt je om een discipel van Jezus te worden. Alle religieuze geesten staan tegen je op, maar dat moet je dan maar voor lief nemen. Laat er niet teveel vliegen bij je oude leven komen, begraaf het en sta weer op. Begraven in Zijn dood en opstaan in Zijn leven, dat wil je toch niet missen? Dan is het pas echt Pasen, ook voor jou!

Uit de Studiebijbel het Griekse origineel en de eerlijke vertaling van Mat. 28:19

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

(Eerder verschenen op 23 juni 2017)

—————————————————————————————————
Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Levend of dood?

Leave a comment Standard

En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Lucas 24:5-6

Lezen: Lucas 24:1-12

Overal ter wereld begroeten de christenen elkaar vandaag met de aloude paasgroet: ‘ De Heer is waarlijk opgestaan!’ En dat zeggen we tegen elkaar omdat we dat geloven.

En is dat nu zo belangrijk of we dat geloven, of dat Hij, zoals zoveel anderen zeggen, bijvoorbeeld de vrijzinnigen, voortleeft in ons hart?

Ja, zelfs zo belangrijk dat onze redding ervan afhangt, want wie met zijn mond belijdt dat Jezus Christus Heer is en in zijn hart gelooft dat Hij is opgestaan, zal behouden worden, schrijft Paulus in Rom 10 vers 9 en 10. Dus het is van levensbelang. En waarom dan? Omdat je nooit gered kunt worden door een dode Jezus. Want waarom stond Hij op? Omdat de dood geen recht om Hem had, want Hij was zonder zonde. Hij stierf in onze plaats en droeg daarmee de straf, maar toen Hij in het dodenrijk kwam kon dat Hem niet vasthouden, want het loon van de zonde is de dood, zegt Rom.6 en aangezien Hij geen zonde gedaan heeft, moest de dood Hem laten gaan. En toen Hij daar was ontnam Hij satan de sleutels van de dood en van het dodenrijk, zoals we lezen in Op.1:17. Hij onttroonde satan en ontnam hem zijn macht, zodat Hij in Mat.28:18 kon zeggen: Mij is gegeven álle macht in de hemel en op de aarde!

Wel, lieve mensen, als Hij alle macht heeft, hoeveel heeft satan dan nog? precies: nul, niente, nada, of nee, niet helemaal waar, hij heeft de macht nog die wij hem geven, d.m.v. onze zonden, angst, pijn en verdriet. Maar wanneer we die aan Jezus geven ipv aan de tegenstander, dan heeft Hij alle macht om dat te veranderen in het tegenovergestelde. En dat kan alleen een levende Heiland doen!

Dus belijdt jet het met me mee vandaag? Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen, omdat Hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet Hij heeft de toekomst, en het leven is het levens waard, omdat Hij leeft!

https://youtu.be/2Oz_caE8oQE

Van de dag

Leave a comment Standard

Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus. — 1 Tessalonicenzen 5:8-9

Lezen: 1 Tessalonicenzen 5:1-11

Wat een mooie term: ‘wij die van de dag zijn’, van het Licht, m.a.w.de dingen die we doen kunnen het daglicht verdragen, in tegenstelling tot hen die dan van de nacht, de duisternis, zijn. Tegelijkertijd somt Paulus hier een mini wapenrusting op, slecht twee ipv de 7 uit Efeze 6.Wat hij dan weer wel doet is de trits uit 1 Cor. 13 aanhalen: geloof, hoop en liefde. Dat zijn dus de 3 kenmerken die iedere christen, die van de dag zijn, moeten kenmerken: Bekleed met geloof en liefde en met de redding, het behoud als helm. Een borstharnas beschermt je hart, wat we, volgens Spreuken, moeten beschermen boven alles (Spreuken 4:23)

In dat hart woont, als het goed is, de Here Jezus, door de Heilige Geest, omdat je Hem daar hebt uitgenodigd toen je bad: Lieve Here Jezus, kom in mijn hart. Daaruit komen alle uitingen van het leven. Het is ook vernieuwd. De duivel zal proberen om je hart terug te veroveren, door twijfel te zaaien. Is het wel echt, is het wel voor mij? daarom heb je de helm van de (hoop op) redding weer nodig, die gedachten zal beschermen. Het woordje hoop heeft in het Nederlands een spoor van twijfel, van het niet zeker weten in zich, maar Bijbels is dat niet zo. De Bijbelse Hoop is een zeker weten dat je gered bent!

Ik heb het wel vaker uitgelegd, het woordje zaligheid, behoud, redding is in het Grieks soteria en betekent veel meer dan alleen weten een kind van God te zijn. Het is het aanspraak kunnen maken op de voorzieningen, die voor elk kind van God zijn vrijgezet, door de dood van de Here Jezus aan het kruis: genezing, bevrijding, leven in overvloed! We moeten allemaal herkenbaar zijn aan de liefde, de hoop en het geloof. Het geloof dat bergen kan verzetten=wonderen en tekenen doen in de kracht van de Heilige Geest, maar altijd weer vanuit de liefde tot God en de naaste. Dat betekent soms jezelf opofferen en gaan voor waar God je heeft geroepen: wij zijn van de dag om anderen daar naar toe te slepen! Want niemand mag sterven zonder Jezus, weet je nog? Daarom was het gisteren goede Vrijdag en is het morgen Pasen, omdat Hij leeft!

Bid je met ons mee als we vanmiddag de straat opgaan om de mensen dat te vertellen? Van 13 tot 15u. Bedankt!

Barabbas

Leave a comment Standard

Maar de hele menigte schreeuwde als één man: Weg met Deze, en laat voor ons Barabbas los.’
‭‭Lukas‬ ‭23:18‬ ‭HSV‬‬

De eerste voor wie de HERE Jezus plaatsvervangend stierf was Barabbas. Het kruis waar Jezus aan hing was origineel voor hem bestemd. Wat zou dat met hem gedaan hebben? Luister hier naar zijn verhaal, hoe het gegaan had kunnen zijn, wat ik opnam bij Trans World Radio, met Carola Veldhuizen en werd uitgezonden op GrootNieuwsRadio:

https://soundcloud.com/trans-world-radio/afl-3-arie-de-paauw-barabbas

Ik wens je een Goede Vrijdag!