Grote Opdracht

Maakt dan voort, maakt alle volkeren tot leerlingen, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, Mat.28:19 Naardense Bijbelvertaling Lezen: Mt.28:16-20 In de 40 dagen Toerusten en Uitzenden, die ik ook hier gepubliceerd heb, past dit Zendingsbevel, ook wel de Grote Opdracht genoemd, perfect. We naderen […]

Just in time

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Heb. 4:16 Lezen: Heb.4:14-16 ‘Just in time’ is een term in de distributie die laat zien dat er op tijd geleverd wordt, dus niet te laat, maar ook […]

Als een arend

Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. JESAJA 40:31 Lezen: Jesaja40:25-31 Je zult het geloven of niet, maar was gisteren de tekst van vandaag voor 1 van onze cursisten, die van […]

Wees niet bang

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. Jes. 41:10 Lezen: Jes. 41:1-17 Mooie woorden, die we ook uitspraken voor een cursiste, afgelopen zaterdag, bij de afsluiting van het seizoen […]

Springen van vreugde

Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam; baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt, want HEERE is Zijn Naam; spring op van vreugde voor Zijn aangezicht. Psalm 68:5 Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest, zegt […]