Ezel

Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. Mat21:5 (HSV) 1/40 Vandaag begint de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden en sterven van de Here Jezus en Zijn overwinning op […]

Bestwil

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Rom8:28 HSV Lezen: Rom8:18-30 Had jij daar ook zo’n hekel aan? Als je ouders je iets verboden, of zeiden iets juist wel te doen (levertraan) zonder echte motivatie dan alleen: ‘Het is […]

Volkomen zalig

Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Heb7:25 Lezen: Heb:7:11-28 Het offer van de Here Jezus, het volmaakte offer, waar alle offers uit het Oude Testament heen wezen, is een volkomen offer, er hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. […]

Hoopvolle verwachting

Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. Psalm 130:5 HSV Lezen: Psalm 130 Psalm 130 is een kleine, maar mooie Psalm, die je in de berijmde versie uit volle borst mee kunt zingen. Een lied over zonde en vergeving en een hoopvolle verwachting. Niet een passieve verwachting van […]

Toegang tot de Vader

Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. — Efeziers 2:18 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Ef.2:11-22 Wat was dat een geweldig gebeuren, toen de Israëlieten voor de berg stonden en God tot hen sprak, de berg beefde, er was rook en er was vuur en God sprak, met een hoorbare […]

Leven in overvloed

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Joh10:10 Lezen: Joh10:1-21 Wat een duidelijke tegenstelling tussen de duivel en tussen de Here Jezus. Je ziet meteen wie de afzender is van dingen: alles wat je kapot probeert te […]

Eeuwigdurend Koninkrijk

Hoe groot zijn Zijn tekenen en hoe machtig Zijn wonderen! Zijn Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk en Zijn heerschappij is van generatie op generatie. Daniël 4:3 (in andere vertalingen Daniël 3:33) Lezen: Daniël 3:23-4:3 Wat een mooie woorden van Koning Nebaukadnezar, zo vlak na dat ontiegelijk spannende verhaal van de drie joodse mannen in de […]