Engel uit de hemel

Comments 2 Standard

Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. — Openbaring 22:16-17 (Herziene Statenvertaling)

Vandaag eens geen overdenking van mij , maar een stukje wat ik op Facebook las en wat me raakte, omdat het dringend is. Ik heb het vertaald in het nederlands vertaald:

Een voorganger was vorige week op reis, hij zag een oude man staan en gaf hem
een lift. Terwijl ze op weg gingen, zei de oude man: ‘mijn zoon, weet je ook
wat er in de hemel gebeurd is, afgelopen nacht?
De pastor werd doodsbang en parkeerde haastig zijn auto en vroeg: ‘Meneer, slaapt u?
Hoe bent u aan de informatie gekomen over de hemel? ‘
De oude man zei:
 ‘Gisteravond in de hemel werd God erg boos op de mensheid en vroeg de engelen om de trompet te blazen (Het sein van het begin om de wereld te laten vergaan)
De engelen pakten de trompetten en ze stonden op het punt om ze te blazen, toen Jezus neerviel en in tranen begon te pleiten bij de Vader. Het bloed dat uit zijn handen en lichaam kwam was erg vers.
Hij vertelde God dat Zijn dood niet tevergeefs zou moeten zijn, omdat er nog zoveel mensen niet gered zijn.
De Here God kon de pijnen van de heiligen en de slechtheid van de bozen eigenlijk niet meer uitstaan , ‘Maar’, zei Hij: Ik geef hen hun Laatste kans “
Toen draaide Jezus Zich om naar de engelen en vertelde hen om in grote getale naar de wereld te gaan om te vertellen dat:
 “HET EINDE zeer DICHTBIJ is en JEZUS spoedig terugkeert “.
De voorganger begon te zweten en te huilen en vroeg; mijnheer, hoe weet u dat allemaal?
De oude man antwoordde: ‘ik ben een van dIe engelen die gestuurd is naar de
Wereld. Gebruik elk medium en communicatiemiddel om dit bericht te verspreiden
Nee, verspil geen tijd, alstublieft!!!
En plotseling was hij verdwenen…..
Lieve mensen, dit verhaal is echt, Christus komt eraan. Spoedig.
Red minstens 1 ziel door dit bericht op je tijdlijn te delen
Ik heb mijn deel gedaan, het is nu is het jouw beurt om het Evangelie te verspreiden
 Geen rijkdom kan de vergelijking aan met het eeuwige leven in de Hemel.

Jezus ik hou van U

Ken je Jezus nog niet en wil je Hem leren kennen?
Ga da naar www.gratisgeschenk.nl
Advertenties

Volmaakte liefde

Leave a comment Standard

Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. — 1 Johannes 4:12 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Joh.4:7-21

Dat de liefde het allerbelangrijkste is, zou toch wel bekend moeten zijn in ons christelijke denken. Toch is ze vaak ver te zoeken.

De tekst van vandaag is een reactie op het denken van mensen, die zeiden God gezien te hebben, maar een onveranderd leven leidden.

Vanuit het Oude Testament weten we dat het onmogelijk was om God van aangezicht tot aangezicht te aanschouwen. Als Mozes van de berg kwam, waar Hij in de tegenwoordigheid van God geweest was, moest hij een deksel voor zijn gezicht doen, omdat het volk zijn stralende gezicht niet kon verdragen. Elia krijgt God van achteren te zien, omdat Zijn hand zijn gezicht bedekt.

Maar de Here Jezus zei, dat als ze Hem gezien hebben, de. vader hebben gezien, want Vader en Zoon lijken op elkaar. Nu zijn er, ik weet niet hoeveel, afbeeldingen van de Here Jezus gemaakt, maar Hij zal op geen eentje lijken, want Hij is uniek.

Maar als we naar Zijn karakter kijken, zien we dat van de Vader weerspiegelt.

En als wij gaan lijken op Hem, weerspiegelen wij Hem weer. En dat doen we dus door de liefde, onderling en naar anderen toe.

Dat betekent niet dat we een stelletje watjes zijn, maar dat de liefde ons dringt. En echte liefde is tot alles in staat, is een onmetelijk sterke kracht, die niets ongemoeid laat en op haar doel afgaat.

En doordat de HERE God zelf in ons woont, door Zijn Heilige Geest kunnen we niets anders dan liefhebben, Hem als eerste en van daaruit onze naaste.

Want die twee zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden, het ene kan niet zonder het andere. Geloof zonder liefde wordt religie en een koud Wetticisme, maar geloof en liefde samen brengt hoop voort voor een verloren wereld. En die hebben we, omdat Christus, de hoop der heerlijkheid in ons woont, daardoor zijn anderen in staat een beetje van God in ons te zien. Soms maar een glimp, maar hoe meer we Hem de ruimte geven, hoe meer het te zien zal zijn…..

________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

Doe je mee met de SWAT – stil Winning Activation Training op 5 oktober. a.s. In Rotterdam? Geef je hier op: www.soul-winning-action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Vergelding

Comments 2 Standard

Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. — Psalmen 103:8-10 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 103

Psalm 103 behoort wel tot de top 5 van mijn favoriete Psalmen. Iedere morgen proclameer ik de verzen 3-5 over mijn leven, maar ook dit gedeelte is zo ontzettend mooi. Het spreekt over de genade van God, over Zijn geduld met mensen, over de rijkdom van Zijn goedheid. Dat Hij niet voor eeuwig Zijn toorn handhaaft geven de volgende verzen aan waarom, want hoogte en breedte maken samen het kruis, waar Hij de zonde van de hele wereld vergaf. En Hij doet ons niet naar onze zonden en ongerechtigheden, want dan waren wij en iedereen met ons, al lang weggevaagd.

Deze strofe laat duidelijk de liefdevolle kant van God zien, getekend tegen Zijn rechtvaardige kant. Want zonde kan niet ongestraft blijven, daarom kwam de Here Jezus naar de aarde en betaalde voor jou en mij en voor een ieder, die gelooft.

Dat is Zijn goedheid en genade: het offer van Zijn eniggeboren Zoon. Genade is gratis,maar niet goedkoop: het had zijn prijs: het lijden en sterven van onze Heiland. Daardoor is er hoop voor de wereld, hebben we een boodschap van redding en verlossing en wil ik die zo graag uit (laten) dragen, ook door jou.

Daarom trainen we mensen in effectieve evangelisatie. Daarom hebben door ons getrainde mensen afgelopen weekend met 93 mensen het gebed om redding gebeden, op Curaçao, in Rotterdam en in Suriname. Moeilijk? Een meisje van 12 leidde alleen al 14 mensen tot de Heer! Is dat niet geweldig? En iedereen kan het! Grote reden tot dankbaarheid dus!

Omdat we zo’n geweldige boodschap hebben kan ik niet zwijgen, vind je het ook telkens in mijn stukjes terug, omdat er een wereld verloren gaat, omdat wij niet in actie komen. Laat je trainen bij de volgende SWAT en word een zielenwinner voor Jezus.

Want deze boodschap maakt het verschil waar mensen de eeuwigheid doorbrengen…. Gods geduldige genade. Die kan je toch niet voor jezelf houden?

__________________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

Doe je mee met de SWAT – stil Winning Activation Training op 5 oktober. a.s. In Rotterdam? Geef je hier op: www.soul-winning-action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Gezindheid

Leave a comment Standard

‘Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,’

‭‭Filippenzen‬ ‭2:5‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Fil.2:5-11

Een discipel is iemand, die zijn Meester volgt en van Hem leert om uiteindelijk dezelfde dingen te kunnen als Hij. Dat zijn natuurlijk de geweldig mooie dingen als de tekenen en wonderen, waarin wij mensen ook trainen tijdens onze evangelisatie trainingen, waardoor er gisteren 21 mensen tot de Heer kwamen.

Maar het begint met je hart. Met je gezindheid. Daarmee begint Paulus deze beschrijving van de 7 vernederingen en de 7 verhogingen van de Here Jezus in Fil. 2.

Als Zijn hart niet goed was geweest, dan was het allemaal voor niets geweest, dan had Hij het niet eens gedaan. Hij wilde Zich opofferen voor de de wereld, omdat Hij die, net als Zijn Vader, zo ontzettend lief had. (Joh.3:16)

Het moet ook de liefde zijn, die ons dringt zoals Paulus ook ergen anders schrijft, (2Kor.5:14) en als we de liefde niet hebben, zegt 1 Kor.13. dan zin alle gaven en talenten uit hoofdstuk 12 en 14, niets waard.

Hoe krijg je dan die gezindheid? Er staat ‘laat’, dus je moet het toelaten. Want het is de Heilige Geest, Die je hart verandert, als jij dat toelaat.

Waarom zijn er eigenlijk maar zo weinig mensen echt met evangelisatie werk bezig of betrokken? Omdat hun hart er niet bij is. Ze niet wakker liggen van mensen die de eeuwigheid in de hel zullen doorbrengen. En men bezig is met hun eigen dingetjes en datjes en de focus van de kerk er niet op gericht is.

Maar om ons heen gaan er mensen verloren omdat wij niets doen…..

Omdat het niet ons ‘ding’ is…. Wel als het Jezus Zijn ding niet was geweest was Hij lekker bij Zijn Vader blijven zitten en hadden we nog allemaal voor eeuwig verloren geweest.

Ja, je kan voor gek staan, afgaan, maar wat is het een vreugde als er iemand, doordat jij bent uitgestapt jou na bidt in een gebed: Lieve Here Jezus kom in mijn hart…., dan springen de engelen op in de hemel en wij op aarde.

Dat is de gezindheid van Christus, Hij legde alles af, zodat wij alles zullen kunnen ontvangen en dat wil ik uitdelen aan de mensen om me heen. Door Doeltreffend voor ze te bidden *heb je ons gratis boekje al: www.doeltreffendbidden.nl)* en ze tot Jezus te leiden en ze met Hem in contact te brengen.

Vraag een zacht en bewogen hart aan de Heilige Geest en laat Hem je hart maken zoals dat van Jezus, vraag om die gezindheid en er gaat een wereld voor je open!

__________________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

Doe je mee met de SWAT – stil Winning Activation Training op 5 oktober. a.s. In Rotterdam? Geef je hier op: www.soul-winning-action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Verhoring en Vergeving

Comment 1 Standard

En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. — Marcus 11:25 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Mark. 11:12-26

Het ging ‘viraal’ deze week, het filmpje waar een broer de moordenaar van zijn broer, die onschuldig door een politievrouw werd doodgeschoten, vergaf en vroeg of hij haar een knuffel kon geven: https://youtu.be/qeESVLQK4hw. Indrukwekkend en tranentrekkend.

Opmerkelijk is dat deze tekst staat bij het stukje over gebedsverhoring. Waar de Here Jezus de vijgenboom vervloekt en zegt dat als je geloof hebt je bergen kunt verzetten. En vergeving hoort daar dus net zo goed bij. Onvergevingsgezindheid kan een belemmering zijn in de verhoring van je gebed.

Een van de stappen die wij toepassen in Vrijheidspastoraat is die van vergeving. We vragen aan de confident of er nog iemand is , die hij of zij moet vergeven. En dat vragen we ook of de Heilige Geest mensen in hun en onze gedachten wil geven. Soms leidt dat tot weggestopte gebeurtenissen, die Hij ons openbaart.

Soms merken we ook dat het vastzit, er is dan nog legale grond, maar als de persoon dan vergeeft vertrekt de boze geest onmiddellijk. Zo krachtig is vergeving.

Nu wil vergeving niet zeggen dat het niet erg was, wat jou is aangedaan. Soms hoor je schrikbarende dingen, maar vergeving is als eerste het beste medicijn voor jezelf. Sommige ziekten kunnen gerelateerd zijn aan die die dingen en als je daarvan af wilt is vergeving de enige remedie. Vergeving is een besluit van je wil, waar je emoties misschien nog niet aan toe zijn, maar als jij zegt dat je wilt, komt de Heilige Geest je te hulp.

Daarom, vraag aan de Heilige Geest om je mensen en situaties in gedachten te brengen die jij nog moet vergeven. Die dat dan als volgt: ik kies ervoor om …. te ergeren, in Jezus Naam. En telkens als de boze je het weer in gedachten brengt, of die persoon hetzelfde doet, of wil doen, kies je opnieuw. Het is zo krachtig en sterk.

En ga dan de zegeningen binnen, die voor je klaar liggen: gebedsverhoring, genezing, bereiding. In Jezus Naam!

________________________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

Doe je mee met de SWAT – stil Winning Activation Training op 5 oktober. a.s. In Rotterdam? Geef je hier op: www.soul-winning-action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Tekenen en wonderen

Leave a comment Standard

Want Hij is de levende God, en houdt voor eeuwig stand. Zijn Koninkrijk gaat niet te gronde, en Zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt, Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. — Daniel 6:27-28 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Dan.6:16-29

Onze tekst van vandaag komt uit misschien wel één van de bekendste, maar zeker meest spectaculaire verhalen uit de bijbel: Daniël in de leeuwenkuil. Daniël deed het goed in de taak, die hem was opgedragen en koning Darius wilde hem nog meer geven, ten koste van anderen. Die vonden dar niet fijn en beraamden een list om Daniël in diskrediet te brengen. Er mochten geen verzoeken aan wie dan ook gericht worden, dan alleen aan de koning. Die trapt erin, Daniël wordt betrapt en er zit niets anders op dan dat hij in de leeuwenkuil, tussen uitgehongerde leeuwen geworpen wordt, tegen de zin in van de koning, maar die kon niet anders, want een wet van Meden en Perzen kan niet veranderd worden, dat gezegde gebruiken we vandaag de dag nog.

De koning gaat vasten en onthoudt zich van iedere vorm van vermaak. En. Lijkbaar heeft hij toch ook geloof, tegen beter weten in. Want zodra het licht wordt gaat hij naar de kuil en met de moed der wanhoop, maar toch ook met geloof, vraagt hij of de afgod, Die Daniël zo trouw diende, heem ook nu geholpen heeft. Wellicht dreunt nog ergens het verhaal van de drie vrienden van Daniël door in zijn geheugen, gered uit de brandende oven. En ja hoor, de God van Daniël is trouw, Hij stuurde Zijn engel, die de muilen van de leeuwen toesloot, zodat Daniël lekker kon slapen, met een warm leeuwenlijf als hoofdkussen.

En dan vaardigt de koning een edict uit, onze tekst. Iedereen moet ontzag hebben voor de God van Daniël, een wat agressieve vorm van evangelisatie, zou je zeggen. Maar hij vertelt ook waarom: omdat onze God een levende God is, Die voor eeuwig stand houdt, doet wat Hij belooft, trouw is aan Zijn dienaren, een Koninkrijk heeft wat oneindig is, dat Hij verlost en redt en tekenen en wondren doet. Precies de boodschap, die wij morgen in Rotterdam gaan laten horen en demonstreren!

Want als je denkt dat God ergens op Zijn hoogverheven troon zit en Zich niets van de mensen aantrekt, dat tekenen en wonderen niet meer van deze tijd zijn, dan heb je het mis, want Hij is de Onveranderlijke, de Constante. Wat Hij voor Daniël deed, doet Hij ook vandaag voor nou en voor anderen. Tekenen en wonderen zijn nog van deze tijd en het mooie is dat Hij ons wil inschakelen om ze te doen! Tot de glorie van Zijn Naam, opdat mensen zullen inzien dat er een God is, Die van hen houdt en een geweldig plan heeft met hun leven de boodschap, moet klinken, iedere dag weer! Door wie? Door ons! En Hij zal je beschermen, zoals Hij dat bij Daniël deed, ongetwijfeld!

__________________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

Doe je mee met de SWAT – stil Winning Activation Training op 5 oktober. a.s. In Rotterdam? Geef je hier op: www.soul-winning-action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Voorziening

Leave a comment Standard

Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. — Filippenzen 4:19 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Fil.4:10-20

Opnieuw vandaag een bemoediging dat God zal gaan voorzien in de komende tijd, wat er ook zal gebeuren. Is dat niet geweldig?!

Want we hebben een God, Die wil zorgen, omdat Hij van Zijn kinderen houdt en wil dat het ze goed gaat. En als je de hele context leest dan zie je dat het gewoon met financiën en alles wat daar mee samenhangt te maken heeft. Maar je ziet ook dat de Fillipenzen scheutig waren, ze hadden regelmatig geld gestuurd om Paulus en zijn bediening te ondersteunen en ook in de collecte naar Jeruzalem vanwege de hongersnood waren ze niet karig geweest.

Gods voorziening wordt maar al te vaak in gang gezet, doordat we zelf gaan geven. En wat je zaait zal je oogsten. Dus als je geld zaait, zal je dat oogsten. Wij zaaien, onder andere, de boekjes voor Doeltreffend Bidden en een aantal jaren geleden zegende iemand ons weer met heel veel nazorg-boekjes, zo werken de principes uit Gods Koninkrijk.

God zal voorzien, vanuit Zijn rijkdom, en Hij is rijk, al het vee op de bergen is van God, al het zilver en goud is van Hem, er is alleen 1 probleem, het zit nog in onze zakken. Laat je daarom nooit verleiden om als het een keer iets minder gaat het eerste op je giften aan Gods Koninkrijk te bezuinigen. 10 % is 10 % en je laat daarmee zien dat je God vertrouwt dat hij gaat zorgen dat je niets tekort komt. Dus eerst geld opzij leggen voor Hem en dan pas kijken wat jezelf nodig hebt. Ook dat is weer een principe van God. Ik hoor wel eens opmerkingen dat 10den geven bij het Oude Testament behoort. Dat kan zo zijn, maar we lezen in het Nieuwe Testament, in Handelingen, dat ze alles gemeenschappelijk hadden, die gaven dus 100%, dus zeg maar wat je wilt 🙂

Gd zal voorzien, Hij gaat ervoor zorgen dat we niets tekort gaan komen, vanuit Zijn rijkdom, in heerlijkheid. Door de Here Jezus, want Hij is arm geworden, opdat wij rijk kunnen zijn, ook financieel. Welvaartsevangelie? So be it, maar ik heb het ervaren en ga ik het ervaren, tot eer van Zijn Naam!

__________________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

Doe je mee met de SWAT – stil Winning Activation Training op 5 oktober. a.s. In Rotterdam? Geef je hier op: www.soul-winning-action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Krachtig getuige zijn

Leave a comment Standard

Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. — Handelingen 1:8 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Handelingen 1: 4-14

Dit is, als evangelist, een van mijn lievelingsteksten en misschien wel de meest geciteerde in mijn Opfrissers. Omdat het ook zo’n belangrijke tekst is, gerelateerd aan de Grote Opdracht en zo waar als morgen heel de dag en misschien wel het minst toegepast.

Het begint eigenlijk al in vers 7, waar het gaat over het Koningschap van Jezus. ‘Herstelt U in deze tijd, was de vraag van de discipelen? En dat was niet relevant, want het is niet aan ons om de tijden of gelegenheden te weten, zei de Here Jezus en dan komt onze tekst, die dus begint met ‘maar’, dus wat wel relevant is!

Vandaag de dag zijn er zoveel mensen bezig met de eindtijd en de wederkomst van de Here Jezus. ‘Hij komt spoedig!’ Horen we dan, en ja, dat zal. Vaak wordt er dan ook nog angst ingepompt door de eindtijd specialisten: de antichrist, de grote verdrukking, opname voor, tijdens of na, etc. Prachtig allemaal om je daar in te verdiepen, ‘maar’….

De naderende komst van de Here Jezus dringt mij alleen maar om meer zielen te winnen voor Hem, zodat er zo min mogelijk verloren gaan. En iedere ziel, die we winnen gaat met Hem mee, als Hij komt!

Het tweede aspect van deze tekst is het werk van de Heilige Geest. Want hoewel ik een groot voorstander ben van tongentaal, is mijns inziens het bewijs dat je doop in de Heilige Geest ontvangen hebt, niet zozeer dat, overigens zo krachtige en sterke wapen, maar het feit dat je een krachtige getuige bent en dus mensen wint voor Jezus! Want getuigen is 1, maar het heeft een doel en dat is dat die ziel gewonnen wordt. Nu heeft zieltjes winnen een negatieve klank in ons land, omdat het betekent dat je mensen bij je clubje probeert te krijgen. Wel de enig plaats waar ik mensen uit probeer te krijgen is hun verloren staat en de transformatie van het rijk der duisternis naar Het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

En doordat we de Heilige Geest hebben ontvangen, als we in Hem gedoopt, vervuld, doordrenkt zijn, hebben we de Opstandingskracht in ons en kunnen we op een krachtige wijze getuigen van Hem zijn en de mensen het Koninkrijk van God inkrijgen.

Wil je weten hoe dat werkt? Kom dan a.s. Zaterdag naar Rotterdam, 9:30 Kom en Zie, onderstaand vind je de aanmelding, en laat je trainen om een zielenwinner te worden. Want zielen, die niet gewonnen worden, gaan wel verloren!

Heb je de Heilige Geest ontvangen? Ben je een krachtige getuige?

Nog even dit: het Griekse woord voor getuige heeft dezelfde betekenis als dat voor martelaar….. dus het kost je wat, uit je comfort-zone, in het koninkrijk, maar met de hulp van Gods Geest gaat je dat lukken, onbetwistbaar!

__________________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

Doe je mee met de SWAT – stil Winning Activation Training op 5 oktober. a.s. In Rotterdam? Geef je hier op: www.soul-winning-action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Machtige Held

Leave a comment Standard

De HEERE is echter met mij als een machtige Held, daarom zullen mijn vervolgers struikelen, ze zijn tot niets in staat. — Jeremia 20:11 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jer. 20:7-13

Hé, onze God is geen watje, Hij is een machtige, sterke Held, Hij is El Gibor. Laat je door niets en niemand iets anders wijsmaken. Hoewel Jeremia in een flinke strijd verwoed is, zelfs zijn vrienden keren zich tegen hem, weet hij, El Gibor, de Machtige Held, strijdt voor mij. Daarom zullen mijn vervolgens niet slagen in hun plannen.

We lezen dit in een tijd geschreven voor Golgotha, als een voorschot, maar daar gebeurde het pas echt, daar werd de vijand de kop vermorzeld, zoals al voorzegd in Genesis 3, door het zaad van Eva, onze Here Jezus. En het geweld dat Hij gebruikt is liefde, want wat daar gebeurde was liefde in optima forma, jezelf opofferen voor degenen waar Hij zo van houdt, ja, jij en ik!

En tegen die liefde is niemand bestand, daar kan de vijand niet tegen op. Hij probeert de Here God wel zwart te maken, door de schuld van alle rampen en onheil, ziekte etc. in Zijn schoenen te schuiven, maar het gaat Hem niet lukken. Hèt bewijs van Gods goedheid is Golgotha en Gods goedkeuring het open graf, waarna Hij ons bekwaamde door de Heilige Geest om dat uit te dragen.

Hij is een machtige Held, waar je ook tegenaan kijkt vandaag, roep de hulp in van je sterke held. Geen Superman, Spider-Man, Batman, of wie dan ook, nee, onze Held is sterker, machtiger, onoverwinnelijk. Met Hem spring je over een muur, loop je op een legerbende in. Wat kan jou maken, man? Niemand, als Hij bij je is. En dat is Hij, want Hij woont in je. Schakel Hem in in ieder probleem waar je tegenaan loopt, wat je er ook onder probeert te krijgen, we hebben een Machtige Held.

Breek uit in gejubel, laat het horen overal, een Machtige Held, Die verlost. Daar kan geen vijand tegenop. En Hij woont in je, Zijn aanwezigheid is in je. Laat Hem los en je vijand slaat op de vlucht, die kan niks doen. Ben je je ervan bewust, Hij, Die in mij is, is sterker dan hij, die in de wereld is. Daar word je toch helemaal blij van?

__________________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

Doe je mee met de SWAT – stil Winning Activation Training op 5 oktober. a.s. In Rotterdam? Geef je hier op: www.soul-winning-action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Intimiteit > identiteit>autoriteit

Comment 1 Standard

‘Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.’ 2 Petrus‬ ‭1:3‬ ‭HSV‬‬

Lezen: 2Petr.1:1-15

Als je deze tekst goed ontleedt, geeft ze alles wat nodig is om in een leven vol van Gods kracht te leven. Dat zijn de drie ingrediënten, die ik hierboven, als titel, aan deze Opfrisser heb meegeven. Als je dagelijks je portie Facebook-leed over je heen laat komen, door je mede broeders en zusters, dan merk je dat velen deze drie ingrediënten niet kennen, laat staan toepassen.

De eerst is intimiteit; hier wordt dat genoemd; door de kennis van Hem. Kennen doen we Hem uit de Bijbel, vanuit de verhalen uit de preek en de zondagsschool, maar kennen we Hem zoals we iemand kennen in een relatie? Dat kunnen we door intimiteit met Hem te hebben, in onze stille stijd, in onze wandel met Hem. Soms zijn we daar allemaal te druk voor, maar het is dat wat God het meest van ons verlangt, dat we tijd door brengen in Zijn tegenwoordigheid. Als Mozes de tent verliet waar God met Hem sprak van aangezicht tot aangezicht, bleef Jozua achter om te genieten van de aanwezigheid van God.

De tweede is identiteit. Weten wie we zijn in Christus is zo ontzettend belangrijk. Hier staat: door Hem, die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en deugd. Weten dat je Zij geliefd Kind (GEK= Gods Eigen Kind) bent en dat je een roeping hebt, doet je anders met de problemen en omstandigheden omgaan. De afgelopen weken, sinds ik weet dat mijn contract bij mijn huidige werkgever niet wordt verlengd en ik per 18 oktober zonder werk zal zijn, heb ik alleen maar getuigd wanneer mensen vroegen hoe het nu verder moet: Ik heb een Heer, Die voor me zorgt. En dat vertrouwen hebben we ook, 100% Of door een andere baan, of doordat Hij op wonderbaarlijke manier zal voorzien en we deze komende jaren voltijds in de bediening zullen staan en leven vanuit giften, maar Hij zorgt voor Zijn kinderen.

En de derde is wat hier alles uit voortvloeit: autoriteit: Zijn goddelijke kracht, die ons alles geschonken heeft tot godsvrucht. Want als we vanuit de intimiteit, weten wie we zijn, zullen we door de Opstandingskracht, Die in ons woont, met autoriteit kunnen optreden tegen ieder probleem wat ons dwars probeert te zitten en het wegsturen in Jezus Naam. Want Christus leeft in ons, de Hoop van de heerlijkheid, dat is glorie. En daarom kunnen we die autoriteit toepassen en ten toon spreiden, opdat Zijn heerlijkheid, door ons heen, gezien wordt.

Zorg dat je deze drie ingrediënten kent en toepast in je leven en alles wat op je af komt zul je het hoofd kunnen bieden, in de machtige Naam van Jezus!

__________________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

Doe je mee met de SWAT – stil Winning Activation Training op 5 oktober. a.s. In Rotterdam? Geef je hier op: www.soul-winning-action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl