Zoals Hij is

Leave a comment Standard

Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.  1 Johannes 4:15-17 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Joh.4:7-21

Zijn zoals Jezus, dat betekent dat we bewogen zijn, vol van zichzelf opofferende liefde. Als we dat vanuit onszelf gaan proberen zullen we gefrustreerde mensen zijn, want, geloof me, dat gaat ons never nooit lukken. Maar prijs de Heer, Hij heeft ons Zijn Geest gegeven, opdat we in karakter, de vrucht van de Geest en in Zijn werken, de gaven van de Geest, op Hem gaan lijken.

En, nogmaals, het sleutelwoord is liefde. Hoe kijken we naar anderen. Veroordelend, omdat we zien wat er bij iemand allemaal mis is? Dat doet de wereld, dat hoeven wij niet ook nog te doen. Wij mogen leren kijken met Gods ogen, zien wat Hij in een mens heeft gelegd, goudzoekers. Dat deed de Here Jezus ook. Hij noemde Simon, wat betekent khij die met alle winden meewaait’, Petrus, de rots. Dat is Gods karakter. Zien zoals Hij je ziet, ook al ben je er nog lang niet, want even later zei Hij tegen hem: weg achter mij, satan….

Zijn zoals Hij is, bewogen de dingen doen die Hij deed, want zoals Hij gezonden is, zijn wij gezonden. Mogen we de zieken genezen, de gebondenen bevrijden en het evangelie verkondigen en de zielen winnen. Morgen is er, in dat kader een training en outreach in Amersfoort , zie onder.

En als we dus door Gods liefde gedreven worden hoeven we op de dag van het oordeel niet bang te zijn. Want dan zijn we zoals Hij is: zonder zonde, omdat al onze schuld en zonde is weggedaan en er geen veroordeling is voor wie er in Christus Jezus zijn {Rom.8:1) vanuit het feit dat Hij ons eerst heeft liefgehad kunnen we ook de ander liefhebben. En hoe heb je dat nu meer dan om die persoon bij Jezus ge brengen, tot Hem te leiden?

Uitnodiging

Op zaterdag 9 februari is er weer een Love in Action training. Dit keer zullen mensen van GMF (Gospel Music Festival) en de School of Supernatural Heroes deze training ook bijwonen.

Vanaf 9.30u is de inloop en om 10.00u start het theoriegedeelte. ’s Middags gaan we de binnenstad in om te flyeren voor de Harvest Night, te bidden voor de zieken, te profeteren en natuurlijk het Goede nieuws delen: mis deze unieke kans niet. We zien naar je uit!

Locatie: Rafaël Amersfoort, Kosmonaut 2.

Tijd: 10.00u – 15.00u. Neem zelf je lunch mee.

—————————————————-—————————————————————

* Luister je vanavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Advertenties

Zichzelf verwoestend

Comment 1 Standard

De oprechtheid van de oprechten leidt hen, maar de verkeerdheid van de trouwelozen verwoest henzelf.  Spreuken 11:3 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Spreuken 11:1-8

Het boek Spreuken is een praktisch boek. Het staat vol tips en wijsheden, die we allemaal dagelijks kunnen toepassen. Feitelijk is het gebaseerd op het Zegen en Vloek verhaal. Handel je naar Gods normen dan komt het goed, doe je dat niet dan loopt het verkeerd af. Dat zie je ook weer in de tekst van vandaag. De oprechtheid van de oprechten leidt hen. Dit staat in het licht van vers 1, waar het gaat over de zuiverheid van je gewichten en het goede gebruik van de weegschaal. Tegenwoordig horen die dingen geijkt te zijn door het IJkwezen. Ook de weegbrug van het bedrijf waar ik werk wordt regelmatig geijkt. En klopt er iets niet dan wordt het bijgesteld. Want een kilo is nu eenmaal 1000 gram en niet meer en zeker ook niet minder. Maar vroeger ging dat heel anders. Toen werd er nog wel eens gesjoemeld. Wel, daar heeft de Here een gruwel aan, omdat er dus onrecht geschiedt.

Dus ook in onze manier van zaken doen dienen we eerlijk te zijn. Eerlijk duurt het langst zegt het spreekwoord, en de bijbel bevestigt dat. Als je je door oprechtheid laat leiden, dan komt het goed, maar de trouweloze, de mensen die alleen maar aan zichzelf denken, hebben een probleem. Want het verwoest henzelf. Je kent misschien wel van die spionagefilms, waarin de spion een boodschap krijgt op een apparaatje waarin dan de laatste zin is dat het zichzelf verwoest in een aantal seconden. Dat loopt meestal verkeerd af. Ik moest daar meteen aan denken toen ik vanochtend deze tekst las. Deze trouweloosheid verwoest zichzelf en meestal zijn dan ook de direct betrokkenen ook nog de dupe. Daarom is trouw ook een partje van de vrucht van de Geest en is geloof hetzelfde woord. Als we trouw zijn en handelen in en uit geloof dan kan het niet anders of er kom zegen. Geloof je dat? Handel je er naar?

Zo niet, dan wordt het tijd dat we ons bekeren en de andere kant opgaan. Want mensen moeten ons, die christenen zijn en dus de naam van Christus dragen, blindelings kunnen vertrouwen. In de uren die je schrijft, in de dingen die je doet als niemand kijkt in alles, want zijn, hoe was het ook weer? O Ja Geheel Anders!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Niets onmogelijk

Leave a comment Standard

Jezus keek hen aan en zei: “Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.” MATTEÜS 19:26 BB

Als we dit stukje goed lezen, dan ontdekken we wat in het boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen een bolwerk wordt genoemd. Daar leren we dat er een aantal zonden zijn, die de mensen afhouden van de stap om behouden, gered te worden. In dit geval was dat de rijkdom van de jongeling. Hij wilde eigenlijk een complimentje van Jezus, maar kreeg het deksel op zijn neus. Want al je bezittingen verkopen en onder de armen verdelen en dan Jezus volgen was hem te kostbaar. En hij keert zich om en vertrekt. Dan zegt Jezus dat het welhaast onmogelijk is om voor een rijke het Koninkrijk van God binnen te gaan, omdat het zo moeilijk afscheid nemen is van je comfort-zone. Een kameel van makkelijker door het oog van een naald. Nu is dat natuurlijk helemaal onmogelijk , maar bij God is niets onmogelijk en daar hebben we onze tekst te pakken.
Want niemand kan worden gered, tenzij er iemand is, die voor hem bidt, zegt Lee Thomas, de schrijver van het eerder genoemde boekje. Want als we, in gebed, de bolwerken slechten, waar de mensen, waar we voor bidden, mee kampen en die dus de barricade zijn, de hoogte opgeworpen tegen de kennis van God, dan is de weg tot hun hart vrij en kunnen ze Jezus aannemen.
Daarom is ons gebed zo ontzettend belangrijk voor de verlorenen. Daarom wil de boze niet dat we bidden, zeker niet eenparig, omdat hij verzwakt als wij bidden en de strijd aangaan in de hemelse gewesten. Wil je hier meer van weten, nodig me dan maar eens uit voor de Workshop of de preek over dit thema en/of bestel ons gratis boekje: op www.doeltreffendbidden.nl
Maar inderdaad, zou voor de Here ook maar iets te wonderlijk zijn? Nee, bij God is alles mogelijk. Niet alleen om tot geloof te komen, want iedereen kan worden gered, Jezus offer was groot genoeg! Maar ook is er geen duivelse ziektemacht die bestand is tegen de Naam van Jezus en krachtig, gelovig gebed. Niets is onmogelijk, bergen moeten wijken als we tegen ze spreken in de autoriteit, die God ons heeft gegeven. Het enige wat wij moeten doen is het nu eens gaan uitvoeren en dan gaan we dingen in beweging zien komen. Ik kan niet wachten!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Ongehoorzaam

Leave a comment Standard

Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.  Handelingen 5:29(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hand.5:26-42

Wat een verschil met nog maar een aantal weken geleden. Toen zaten ze bij elkaar, met de deur op slot, te fluisteren, want ‘O, iemand mocht hen eens horen’. Toen verscheen Jezus plotseling in hun midden, want voor Hem blijft geen deur gesloten. Maar de angsthazen van toen, zijn de helden van vandaag. Het verschil? de Heilige Geest. Vlak voordat Hij ten hemel voer had Jezus het nog gezegd: Je zult kracht ontvangen en Mijn getuigen zijn. (Hand.1:8) En hier zien we het. Ze staan voor het Sanhedrin en ze zijn absoluut niet bang. De Joodse Raad, die ervoor gezorgd had dat Jezus werd omgebracht, voor wie ze ‘als de dood’ waren, toen. Onomwonden vertelt Petrus hen de waarheid en zet feitelijk de rechters in de beklaagdenbank. Want deze mannen hebben een missie: het evangelie doorgeven, getuigen van wie de Here Jezus is en wie Hij voor anderen wil zijn, de boodschap van Het Goede Nieuws. Coûte que coûte ‘Maar we hebben jullie verboden om nog ver deze man te spreken’ zeggen de mannen van de Hoge Raad hen dan. En dan spreekt Petrus de wijze worden van onze tekst: Je moet meer naar God luisteren dan naar mensen. M.a.w. uw bevelen gaan tegen datgene in wat God ons heeft opgedragen. Wat een moed, wat een lef, wat een vrijmoedigheid in de Heilige Geest. Maar ze halen de woede van de mannen over zich heen, ze willen hen zelfs doden. Maar na de wijze woorden van Gamaliel worden ze alleen maar weggestuurd na gegeseld te zijn. En ze zijn er nog blij om ook.

Wat houdt ons tegen om een getuige van de Here Jezus te zijn, waar Hij ons ook geplekt heeft? Is het zo moeilijk. Komen we niet uit onze woorden, doen we het, figuurlijk gezien dan, in onze broek. Je zou je kunnen afvragen of we dan de Heilige Geest wel hebben. Want waar is onze kracht om te getuigen? Hij is die kracht, hij maakt ons vrijmoedig, dat we voor niemand terugdeinzen. We hebben de Heilige Geest niet ontvangen om een goed gevoel te hebben, te kicken, over de grond te rollen, te shaken, of wat dan ook. We hebben Hem ontvangen opdat we getuigen kunnen zijn!

Je ziet het verschil bij de discipelen, ziet men ook het verschil bij ons? Ik heb dat wel eens vaker gezegd. Als iemand ons, vol van de Heilige Geest ontmoet, lopen ze de kans een ontmoeting te hebben met Jezus, omdat Hij, door Zijn Geest, in ons woont. Is ons hart zo vol van Hem, dat het overloopt? Zijn we nog steeds zo verliefd op Hem dat we in Vuur en Vlam staan? Zo niet, laat je fikkie dan weer oprakelen, want er gaat een wereld verloren omdat wij het ze niet vertellen. En neem die zweepslagen, pesterijen, dat hoongelach maar op de koop toe. Het staan in geen verhouding met wat Hij voor ons heeft gedaan. Vraag het vandaag:

Heilige Geest van God, Vul mij opnieuw en breng mensen op mijn pad die ik vrijmoedig over Jezus kan vertellen.

Moet je eens zien wat er gebeurt. ik hoor het graag!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Gelovig gebed

Leave a comment Standard

Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.  Jakobus 5:14-15 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jac.5:13-20

Ons gebed heeft veel meer kracht dan we zelf vaak beseffen. Want vers 16 leert ons dat God kracht verleend aan het gebed van de rechtvaardige en dat het veel tot stand brengt. Zei de Here Jezus niet dat er niets meer voor ons onmogelijk zou zijn? (Mat.17:20) Dat zien we dus ook hier in het bekende stukje over ziekenzalving. Gelukkig gebeurt dat al steeds meer in veel kerken, ook van traditionele aard, maar nog niet overal. Dat komt doordat men vaak denkt dat de wonderen, de tekenen en de gaven zijn opgehouden. Ik refereerde daar vorige week al aan. En het betekent wel een stap doen in geloof. Maar het woordje wat hier gebruikt is voor oudsten, is niet alleen voor de oudsten van de gemeente. Het betekent in eerste instantie dat het gaat om ouderen, in leeftijd, zoals de broer van de ‘verloren’ zoon, maar kan dat natuurlijk ook in geloof zijn. Als je dus bij een kerk behoort waar dit niet gebruikelijk is, of niet bij een kerk hoort, kan je dus een oudere, in het geloof staande, broeder of zuster vragen om het bij je te doen.

Nooit mogen we zeggen tegen iemand die voor gebed komt dat de reden waarom die persoon niet geneest bij hem of haarzelf ligt! Wat zijn daar een fouten mee gemaakt! Nee, hier staat het nog eens duidelijk: het gelovig gebed zal de zieke genezen. De verantwoording ligt dus in de eerste plaats bij degene die bidt…. Oeps. Maar dat mag je nooit weerhouden om uit te stappen, want het is de Here, Die hem weer zal oprichten. In die zin hoeven we alleen maar gehoorzaam te zijn en te doen wat God van ons vraagt. In het licht van de tekst van gisteren betekent dat, dat we sterk en moedig zullen zijn en gehoorzaam en dan zal God ons de zegen geven.

Hoe meer we uit gaan stappen in geloof om voor de zieken te bidden, te zalven, in autoriteit en ze de handen op te leggen, des te meer genezingen we zullen gaan zien. En laat je niet ontmoedigen als het niet gebeurt, maar blijf vasthoudend.

En als je ernstig ziek bent, ga het gewoon vragen, ook al vinden ze het in je kerk ongemakkelijk en zijn ze er niet bekend mee. Jij kunt deuren openen, alleen al door je vraag. Maar wacht niet te lang als het niet kan en zoek dan iemand anders, laat je zegen en je genezing niet roven. Want God is niet veranderd. We hebben hier een dikke, vette belofte liggen en we komen niet weg met de dooddoener dat God niet altijd geneest, omdat we in een gebroken wereld leven. Die tekst kan ik nergens terug vinden. Wel dat allen die tot Hem kwamen genezen werden van alle ziekte en alle kwaal. En als wij nog niet dat niveau hebben bereikt, dan zullen we met elkaar, in ootmoed, op zoek moeten gaan naar de sleutels van het Koninkrijk, want dan zijn we die zeker ergens onderweg verloren….

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Sterk en Moedig

Leave a comment Standard

Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.  Jozua 1:8-9 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jozua 1:1-9

We hebben de afgelopen in onze module over Genezing en Bevrijding ook stil gestaan bij het fenomeen Zegen en Vloek. Doen wat God zegt brengt je onder de zegen en niet doen wat Hij zegt opent de deur voor een vloek. Dat heeft niets te maken met oudtestamentisch wetticisme, het is oorzaak en gevolg.

Ook in de tekst van vandaag zien we dit weer in de belofte, die Jozua aan het begin van Zijn bediening kreeg. Hij mocht als enige, samen met Caleb, die ook geloof had dat God hen het Beloofde Land kon geven, van de 12 verspieders, het volk het land Kanaän binnen leiden. Hij krijgt daarbij een geweldige belofte: Overal waar je je voet op zet zal ik je geven. (Vers 3) En de bemoediging om sterk en moedig te zijn wordt een aantal keren herhaald. Maar aan die belofte zit een voorwaarde. En dat is bij veel beloften zo. En als we ons dan niet aan datgene houden en de belofte komt niet uit, waar ligt dat dan aan?

De voorwaarde is dat dit boek, en dat zijn de 5 boeken van Mozes, de Thora, niet mag wijken uit zijn mond, hij het dag en nacht moet overdenken en nauwlettend moet handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Drie dingen dus. Maar dat doen zal zijn wegen voorspoedig maken en verstandig handelen en feitelijk de enige grond zijn om sterk en moedig te zijn.

Nogmaals, dat is geen wettisch handelen, en is doen wat God zegt in Zijn Woord en dat is goed. En voor het geval je dat misschien dacht: het Beloofde Land is geen metafoor voor de hemel. Want Jozua moest het innemen en er voor vechten. Iedere meter werd bevochten. Soms heel wonderlijk, zoals bij Jericho, maar ook met slachtoffers, zoals bij Ai, als er niet werd gedaan wat God had gezegd. Nee de hemel krijgen we uit genade. Maar het beloofde land, het leven onder Zijn zegen moeten we bevechten.

Ik denk dat wij als gelovigen ver onder ons niveau leven van wat God allemaal voor ons in petto heeft, voor wat betreft zegen, voorspoed, gezondheid en kracht, simpelweg omdat we gewoon niet doen wat God zegt in Zijn Woord

Wanneer we, met zijn allen, zouden doen wat in Gods Woord staat, zou de wereld er heel anders uitzien. Dan zouden we oog hebben voor elkaar, goede voeding hebben en gezonder kunnen zijn, het land vruchtbaar en wij voorspoedig zijn. Voorspoed evangelie? Wel het tegenovergestelde is Rampspoed evangelie, en volgens mij is dat geen goed nieuws, laat staan een blijde boodschap.

Vandaag spreekt God weer tot je, waar je dat dan ook zal horen, in de kerk, voor de Livestream of waar dan ook. Luister aandachtig naar Zijn stem, doe wat Hij je zegt, overdenk Zijn Woord en wees met de Bijbel bezig. Laat het je gebruiksaanwijzing voor het leven zijn en doe wat er in staat. Gods zegen zal je deel zijn, elke dag opnieuw.

Als toegift vandaag:

Strong en Courageous van Michael W. Smith

Hemelse gewesten

Leave a comment Standard

Hij heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.  Efeziers 2:6 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeze 2:1-10

Op het moment dat we tot geloof kwamen zijn we, of we het nu willen of niet, verwikkeld in een oorlog. Een oorlog, die niet op aarde wordt uitgevochten, maar in de hemelse gewesten. Want daar zijn wij gezeten, daar heeft ons gebed zijn zeggingskracht. En wat in de hemelse gewesten gebeurt vindt zijn beslag hier op aarde. We zijn ons daar te weinig van bewust, vandaar dat er ook zo veel slachtoffers vallen, die niet nodig zijn, omdat we de overwinning al behaald hebben, met de Here Jezus. We zijn mede met Hem opgewekt, toen we uit het watergraf omhoog kwamen, toen we volwassen, op grond van ons geloof werden, gedoopt. Daarom heeft de doop ook zo’n krachtige uitwerking, ook in de hemelse gewesten. Want met Hem begraven en opgewekt, opgestaan in dat nieuwe leven, hebben we macht en autoriteit, juist in die hemelse gewesten, hemelsferen vertaalt de NBG.

Daar hebben we, in de Here Jezus een plaats. En Zijn plaats is boven alle macht en autoriteit zoals Efeze 1:22 dat zo mooi zegt: Alles heeft Hij gelegd onder zijn voeten’ (Ps. 8,7) en hem heeft hij als hoofd gegeven over heel de vergadering (Naardense BVT), dus liggen ze ook aan onze voeten en hebben wij die plaats, met Hem als hoofd!

Wanneer we dat gaan beseffen dan weten we dat ons aardse bestaan slechts tijdelijk is, maar dat onze plaats is ergens daarboven. En daar woedt de strijd, om zielen van mensen, die verblind worden. Waar de overste van de macht van de lucht werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, oftewel, onze geliefden die (nog) niet geloven. Het boekje wat we, nog steeds, gratis weggeven en te bestellen is op www.doeltreffendbidden.nl spreekt daar zo duidelijk over.

Maar het heeft ook te maken met onze financiën, gezondheid, kinderen en noem maar op. Ik denk dat wij als gelovigen onder ons geestelijke niveau leven en er meer in ons is, de Opstandingskracht Die de Here Jezus uit de dood deed opstaan, de Heilige Geest, en we vaak merken en ten toon spreiden. Het Koninkrijk van God is een Koninkrijk van Kracht. Daar moeten we in gaan wandelen en uit gaan handelen. Dan zal ziekte moeten wijken voor de Naam van Jezus, demonen en alle andere boze machten ons en onze geliefden los moeten laten en moeten we leren wandelen in de autoriteit, die we hebben in de hemelse gewesten. Toen ik als 20 jarige belijdenis had gedaan zei een lieve, aardige broeder tegen mij: ‘Welkom in de strijd’ Door schade en schande ben ik erachter gekomen wat hij bedoelde, maar hij had gelijk. Maar het is niet onze strijd, het is de strijd van de Heer, die we hemelse wapens voeren, in de kracht van de Heilige Geest.

Maak kabaal, maak mensen wakker! Deel dit alsjeblieft, want het is zo belangrijk!

https://youtu.be/Qp_PolBwjEw

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Reinigen

Leave a comment Standard

Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. 2 Korintiers 7:1 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2Kor.6:14-7:1

luister je vanavond om 22u weer naar mijn studie bij het programma ‘Op weg met de Bijbel op www.grootnieuwsradio.nl?

We kunnen er niet omheen. Iedere dag worden we beïnvloed door de wereld om ons heen. We staan in de wereld, maar we zijn er niet van. Maar er komt wel veel vuiligheid over ons heen. Van collega’s, die vloeken en roddelen, van de TV programma’s waar we naar kijken, of waar we lang zappen, van de berichten op Facebook en andere sociale media, die we onder ogen krijgen, de radio waar we naar luisteren etc. We hoeven geen kluizenaars te zijn, want we staan in deze wereld, en moeten juist die beïnvloeden, maar dat valt niet altijd mee. Daarom roept Paulus ons op om ernst te maken met de belofte, de belofte, die hij doet in het vorige vers, dat Hij ons tot een Vader zal zijn en wij zijn zonen en dochters. En aangezien God heilig is, moeten wij, als Zijn afspiegeling, dat ook zijn.

Ik moet hierbij denken aan het gesprek tussen Petrus en de Here Jezus bij de voetwassing. Eerst wil hij niet, maar dan helemaal. Maar dan zegt de Here Jezus dat als we eenmaal gereinigd zijn, we alleen de voeten moeten wassen. In die tijd liep men op blote voeten op een soort sandalen. Op de grond was heel veel stof, maar ook uitwerpselen van dieren etc. En het gaat om dat stof, want stof is voedsel voor de slang

En als we dus nog stof aan onze voeten hebben, de dingen die ons, bewust of onbewust aan de voeten kleven, geven we de boze te eten en dat moeten we toch niet willen? Daarom is die dagelijkse reiniging, met het badwater van het Woord, zo belangrijk. Het is een keuze, een bewuste keuze.

Vader God, ik bid om bescherming dat waar ik vandaag ook heen ga er geen vuiligheid bij mij naar binnen zal komen. Ik kies ervoor om me te reinigen van alles wat mijn relatie met U in de weg staat, opdat ik heilig en rein, door het bloed van Uw Zoon, de heiliging zal volbrengen. Tot eer van Uw naam!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Rechte wegen

Leave a comment Standard

Want ik zal de Naam van de HEERE uitroepen; geef grootheid aan onze God! Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij.  Deuteronomium 32:3-4 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Deut. 32:1-14

Mozes staat op het punt de macht over te dragen aan Jozua, die het volk het beloofde land zal binnenleiden. Hij heeft alles nog eens herhaald en brengt het volk in herinnering dat ze problemen gaan krijgen als ze niet doen wat God zegt, maar dat Hij ze zal zegenen als ze dat wel doen. Dan heft hij een lied aan. Een prachtig lied, waaruit onze tekst van vandaag komt.

Hij zegt het al: Ik zal de Naam van de HERE uitroepen. Dat doet hij dus niet zachtjes. Ik hoor wel eens mensen mopperen over het geluidsniveau van de aanbiddingsband. Wel vaak is dat niet het aantal decibellen wat pijn doet, maar de schelheid van de afstelling van de geluidsinstallatie, want geluidsman zijn vraagt ook nog een bepaalde zalving. In de Bijbel horen volume en God groot maken bij elkaar, dat kan je niet zachtjes doen. Ik als drummer ben daar vaak genoeg mee geplaagd. Maar om geluid uit een trommel te krijgen moet je er nu eenmaal op slaan 🙂

Mozes roept het dus uit: Geef grootheid aan onze God. Waarom? Omdat Hij de Rots is. De Rots waar water uit kwam, weet je nog? Die Rots is Christus Zelf, (1Kor.10:4), de Bron van Levend Water. En Hij is onwankelbaar en zijn werk is volmaakt, want al Zijn wegen zijn recht. Gods weg is die van het beste voor Zijn kinderen. En ook al worden we geplaagd en op de proef gesteld. Zit er iets in ons lichaam wat er niet hoort, het komt niet van God! Weet dat en zoek je genezing bij de Geneesheer, Wiens Naam is JHWH Raffa, de HERE Uw Geneesheer (Ex.15:26).

Natuurlijk mogen we naar de dokter, maar het is ons gebed en de kracht en de striemen van Jezus, die ons genezen. Want God is goed. Hij is waarheid en geen onrecht. Denk je dat hetgeen je overkomt een straf van God is? Onzin uit het rijk der duisternis, die wil je een schuldgevoel aanpraten. God heeft de wereld in Christus verzoend (2Kor.5:19) en rekende hen hun zonde niet toe.

Wel kan het zijn dat je ziekte een gevolg is van allerlei dingen. Vraag dat aan de Heilige Geest, luister naar Zijn advies, maak het in orde met God en het zal moeten wijken. Ik zeg KAN, niet IS. Er zijn dingen in ons leven waar we ziek van worden: bitterheid, ontevredenheid, teleurstelling, onvergevingsgezingheid en noem maar op. Maar, nogmaals, vraag het aan de Here en luister naar Zijn Stem. Want Hij is rechtvaardig en waarachtig en wat Hij belooft, dat doet Hij.

Durf je Hem te vertrouwen, juist als het moeilijk gaat? Zoek Zijn weg en luister naar Zijn Stem, Hij spreekt ook vandaag nog en Zijn weg is nog steeds recht. Laten de kronkels van het leven je dan ook niet van die Weg, dat is Jezus, afbrengen, maar blijf je vasthouden aan Hem! Dan komt het goed, want Hij is trouw!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Lawaai

Leave a comment Standard

Stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken. Maar als ik dat zonder liefde deed, was het alleen maar lawaai. 

1 KORINTIËRS 13:1 BB
Lezen: 1 Kor. 13

Voor tegenstanders van wat we wel de charismata noemen, de genadegaven, en geloof het of niet, die zijn er, de tegenstanders bedoel ik, is dit hoofdstuk om van te smullen. Ze denken hiermede het bewijs gevonden te hebben dat de gaven maar voor een korte tijd zouden zijn en niet meer voor vandaag de dag. Het draait alles om de liefde en met de laatste apostel verdwenen ook de gaven in het graf.

Maar dat blijkt allemaal niet uit dit mooie bijbelgedeelte over de liefde. Wat Paulus wil zeggen tegen de Korintiërs en uiteraard ook tegen ons, is dat al die geestelijke dingen geweldig zijn, maar als de liefde niet onze drijfveer, onze motivatie is, dan stelt het allemaal niks voor en is het een hoop lawaai.

Je leert uit deze tekst dat tongentaal een taal van mensen kan zijn, denk aan de eerste pinksterdag, waar de omstanders ieder in hun eigen taal hoorden spreken. Ook nu zijn er nog gevallen bekend dat iemand in tongen sprak en een ander het verstond omdat het zijn moedertaal was, maar het kan ook een hemelse taal zijn. Zeker als het je gebedstaal is, die je gebruikt om jezelf op te bouwen. Paulus zegt hier niet dat de gaven niks waard zijn, nee hij zegt dat ze kostbaar zijn, als de liefde er maar achter zit. Als je ergens luid in tongen gaat spreken om te laten zien hoe heilig en geestelijk jij wel niet bent, dan sla je de plank behoorlijk mis en heb je er dus niets van begrepen. God kent geen lievelingetjes en datgene wat we de gaven van de Geest noemen is voor ons allen beschikbaar. Maar we mogen het alleen maar gebruiken als liefde de drijfveer is. Als we het doen om onszelf te verhogen, laat het dan maar. Maar als het gedaan wordt met en in liefde, dan zijn we op het niveau gekomen waar God ons hebben wil: op het niveau van het bovennatuurlijke. En Hij wil juist dat Zijn kinderen daarin wandelen, tot eer van Zijn Heilige Naam, omdat we van Hem houden!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/