God hoort

Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen. — Psalmen 116:1-2 Lezen: Psalmen 116 Iedereen kent wel van die momenten, dat je het gevoel hebt dat je gebed niet verder komt dan het plafond. Je bidt […]

Wandelen

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. — Kolossenzen 2:6-7 Lezen: Kolossenzen 2:4-15 Wat we veelal in de brieven van Paulus tegenkomen is waarschuwingen tegen dwaalleer. Alles wat toevoegt aan de […]

Genade en geloof

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. — Efeziers 2:8-9 Lezen: Efeze 2:1-10 Er zijn verschillende soorten van geloof. Er is de gave van geloof als gave van de Heilige Geest maar ook het […]

Wijsheid

De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht. — Spreuken 2:6 Lezen: Spreuken 2:1-22 Wie kan daar niet genoeg van gebruiken? Wijsheid. En,hoewel mensen dat vaak denken, wijsheid kun je niet leren. Dat heb je, of je hebt het niet. En als je het niet hebt, of te weinig ervan, dan […]

Genderneutraal

Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. — Galaten 3:28 Lezen: Galaten 3:19-29 Het is een hele discussie, […]

Grote schoonmaak

Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. — 2 Korintiers 7:1 Lezen: — 2 Korintiers 6:14-7:1 Heb je dat ook, dat je, na een dag van intensief werken of na het sporten, bezweet onder de […]