Vrijgemaakt

Leave a comment Standard

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Johannes 8:36

Lezen: Joh. 8:30-58

De titel van deze Opfrisser gaat niet over het kerkelijke verband van de Geref Vrijgemaakte kerk, ooit ook wel Art. 31 genoemd. Een kerkverband dat zich afsplitsen in de tweede Wereldoorlog van de Geref. Kerk (synodaal) omdat het geen vrede had met wat genoemd wordt ‘de Veronderstelde Wedergeboorte’. Dat was wat die kerk als leerstelling aannam, dat wanneer je uit christelijke ouders voortkwam, gedoopt (besprenkeld) was en belijdenis deed, je verondersteld was wedergeboren te zijn, tenzij gigantisch anders bleek. Dat vond de GKV zo belangrijk, dat men zich afsplitste. En, denk ik, terecht, want het is niet dat de Bijbel zegt. Maar dit alles even ter zijde, een stukje kerkgeschiedenis op de vroege morgen (voor mij dan)

Vrijheid is een hoog goed. Op 5 mei jongstleden vierden we het nog. De vrijheid die we kregen na de Duitse overheersing, 5 jaar onderdrukking, niet meer kunnen gaan en staan waar je wilt, opgepakt kunnen worden omdat je je uitspreekt. Er waren anti Corona beleids mensen, die deze tijd hiermee vergeleken, maar dat raakt natuurlijk kant noch wal.

De vrijheid waar Jezus hier over spreekt, is de vrijheid van de zondemacht. Als je Hem hebt , ben je pas echt vrij. Niet meer onder de macht van de zonde. Paulus schrijft daar zo mooi over in Rom.6:22

Het heeft dus niet direct te maken met bevrijding van demonen, zoals sommigen denken en deze tekst gebruiken om te zeggen dat gelovigen geen demonen kunnen hebben. Na vele jaren bevrijdingspastoraat weten we wel beter. Sterker nog. Wanneer ook wij de legale gronden, waardoor demonische mochten negatieve invloed kunnen uitoefenen, niet opruimen, geven we ze gewoon een verblijfsvergunning. En met een verblijfsvergunning op zak kun je iemand gewoon niet wegsturen, ook al schreeuw je 100 x de naam van Jezus! Legale gronden kunnen vloeken uit het voorgeslacht zijn, zonden waarvan je je nog steeds niet hebt bekeerd en mensen, die je iets hebben aangedaan niet hebt vergeven. Maar wanneer deze gronden zijn opgeruimd is het een fluitje van een cent. En verdwijnen ze door een ademtocht, zonder manifestatie, geschreeuw of gekots. We hopen in het nieuwe seizoen weer een school voor genezing en bevrijding te kunnen opstarten, in deze regio. Heb je interesse, laat het ons vast weten!

Maar als de Zoon ons vrijgemaakt heeft, van de macht van de zonde, van het slaaf zijn van de zonde, dan zijn we daar dus vrij van. Dan is de zonde geen Heer meer over ons, te zij we die natuurlijk weer opnieuw gaan dienen, maar dat is je eigen keus. Ook dan is bekering, ze belijden en je ervan afkeren, de enige oplossing. En laat nu ook daar de Heilige Geest je bij willen helpen! Roep Zijn hulp in, ga achter Jezus aan, volg Hem, blijf dicht bij Hem en je hebt niet eens zin meer om te zondigen.

Ben jij al werkelijk vrij? De keus is aan jou!

Meer info over de School voor Genezing en bevrijding: https://www.arbeidersindeoogst.nl/module-genezing-en-bevrijding

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

_________________________________________________________________________

De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119

—————————————————————————————————— Bron: http://www.dagelijkswoord.nl

Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Tempo

Leave a comment Standard

Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. — Jesaja 40:11

Lezen: Jesaja 40:1-11

Wie met God op weg gaat zal merken dat de een veel harder gaat dan de ander. Sommige mensen gaan als een speer, terwijl anderen niet vooruit te branden lijken. Deze tekst laat zien, dat God met iedereen een eigen weg gaat op het tempo wat men aankan. Dat heeft natuurlijk ook te maken met je karakter.

Niet iedereen is een Petrus, die overal als de kippen bij was, maar door een haan werd teruggeroepen. Of als een Johannes, die alles wat rustiger en bedachtzamer deed, maar toch als eerste bij het geopende graf was van die twee. Maar het heeft ook te maken met de brandstof die je gebruikt. Datgene wat je wordt geleerd in de kerk wat je geestelijk thuis is. Als daar de berustingsleer wordt verkondigd: ‘stil maar, wacht maar alles wordt nieuw’ dan zul je je niet uitstrekken naar meer van God om de zieken te kunnen genezen.

Als je geleerd wordt dat men uitverkoren moet zijn, en dat dat maar een handjevol is, zul je geen drang hebben om de mensen die verloren gaan te bereiken met de Blijde Boodschap. Als je niet vervuld bent met de dynamiet van de Heilige Geest zul je weinig beleven met God.
Maar onze God is een Herder, die Zijn kudde weidt. Hij wil dat iedereen vooruit gaat. Want stilstaan is ook in het geloof achteruitgang. Geloven is een werkwoord en het betekent dat je in beweging moet komen. Dat je in vuur en vlam komt te staan voor de Here Jezus en niet meer over Hem kunt zwijgen. Want waar het hart vol van is, loopt de mond van over!

Iedereen op zijn eigen tempo, wat je aankunt, maar zorg wel dat je de juiste brandstof hebt, zodat je voorruit komt. De kerk heeft te lang stil gestaan en moet in beweging komen. Want er gaan mensen verloren, omdat wij niet in beweging komen! En of je er nu 1 per dag of 1 per jaar wint voor de Heer, als dat je tempo is, is het goed. Als je er maar wint. Maar massa’s gelovigen hebben nog nooit iemand tot Jezus geleid en dat is pas achteruitgang. Daarom lopen kerken leeg, omdat men zich niet met de juiste brandstof gevuld heeft. Laat je vullen met de Heilige Geest en blijf daarmee gevuld, dan is er dynamiet en dynamiek in je leven en gaat je turbo flink tekeer.

Heer vul mij opnieuw met die explosieve kracht van de Heilige Geest, want ik wil gaan!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten
meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

__________________________________________________________________________

De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119—————————————————————————————————Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Zalige genade

Leave a comment Standard

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. — Titus 2:11-13 (Herziene Statenvertaling

Lezen: Titus 2:11-15

Het is in de lijn van de teksten van afgelopen dagen, dat ook deze tekst vanmorgen aan bod komt. Het accent ligt op de genade. En dat moet ook, omdat het de alles veranderende kracht is van het Evangelie. We hebben een blijde boodschap, goed nieuws: God is niet meer boos op ons en biedt ons eeuwig leven aan. Daar moet je toch ontzettend blij van worden? Waarom stralen we dat dan niet uit?

De zaligmakende genade, daar heb je dat woord soteria weer, wat dus niet alleen zalig maken, redden, betekent, maar de complete heelheid van de mens op het oog heeft, waarbij inderdaad redding wel het belangrijkste aspect is, maar ook de andere aspecten niet vergeten mogen worden. Want het zit allemaal in het pakket van Jezus omwisseling aan het kruis. En vanuit die genade wordt ons geleerd om de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. Snap je de volgorde? Als je eerst het tweede leert zonder dat men het eerste kent, dan is geloof een keurslijf en wordt het religie. Allemaal rituelen, op zich misschien wel mooi, maar het verandert je niet, en maakt je zeker niet vrij!

Maar als je de genade hebt leren kennen, zoals die door Jezus verschenen is, dan is het geen moeten meer, maar willen. En daar ligt het verschil. Als je van alles moet, zonder dat daar de liefde bij komt kijken dan wordt het een koude plicht, maar als je dingen doet of laat uit liefde dan is het iets wat je met liefde doet en doe je het graag.

Als we wet prediken zonder genade, hebben we er niks van begrepen en komen we zelfs onder een vloek, zegt Galaten. ‘Wee je gebeente’, zou mijn moeder zeggen. We mogen de genade prediken, dat er leven is voor een ieder die gelooft, door het offer van de Here Jezus, leven, niet alleen na de dood, maar ook al nu, door Zijn genezende kracht te demonstreren en te laten zien dat Jezus leeft, dan gaan mensen open staan voor de boodschap van genade. En ja, genezing is ook voor niet gelovigen, want de geselpaal was voor het kruis, maar ook dat is genade. En dat mogen we laten zien, totdat Hij komt…..

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

__________________________________________________________________________

De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119—————————————————————————————————Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

De bloedvloeiende vrouw

Leave a comment Standard

En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. — Lucas 8:43-44 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Lukas 8:40-56

Midden in het geweldige verhaal van de opwekking van het dochtertje van Jairus, bevindt zich nog een geweldig verhaal. Twee verhalen die los van elkaar lijken te staan, maar toch wel iets met elkaar te maken hebben. We zien dat het 12 jarige dochtertje van Jairus ernstig ziek is, op sterven ligt, volgens Mattheus zelfs al dood is. De situatie is nijpend, meteen ingrijpen is geboden. Jairus is ten einde raad. Jezus wordt tot opschieten gemaand. Maar het is druk onderweg, mensen willen allemaal Jezus zien.

En dan is daar die vrouw. Al net zo lang als het kleine meisje oud is, is zij al ziek. Ze verliest bloed en is daarmee ook nog eens onrein volgens de joodse wetten (Lev.15:25-25) en mag niet eens in de nabijheid van mensen komen. Daarom besluipt ze de Here Jezus en wil ze Hem aanraken. Ze is zelf degene, die dat zo bepaalde, leren ons Mattheus en Markus. Ze heeft dus duidelijk geloof: als ik alleen maar de zoom van Zijn kleed aanraak, zal ik genezen worden, heeft ze bij zichzelf gezegd. Al haar geld had ze al aan doktoren uitgegeven en zonder resultaat, ernstig verzwakt moet ze zijn geweest, als ze al 12 jaar bloed verloor. Maar een aanraking van Jezus en de vloeiing stopte en ze werd weer rein, wat een wonder. Du moment dat ze Hem aanraakte stopte het, maar verliet de levensgeest het 12 jarige dochtertje. Het lijkt erop dat de boze wraak wil nemen. De vrouw is genezen, maar het meisje is dood. Gelukkig kennen wij het verhaal, maar de omstanders en Jairus niet, die zijn ten einde raad. Maar Jezus is overwinnaar!

Geloof is altijd nodig bij het tot stand komen van genezing. Het geloof van deze vrouw was dan ook ontzettend groot, maar ze was dan ook ten einde raad. Dit was het enige wat haar nog restte. En ze kon er niet over zwijgen. Dit was de eerste keer dat iemand zo genezen werd, maar later zie je dat anderen dit ook alleen maar willen, alleen maar de zoom van Zijn kleed aanraken.

Hebben wij Jezus al aangeraakt, ondanks onze omstandigheden? De vrouw nam een groot risico, want ze brak de wet, ze mocht anderen niet aanraken. Hebben wij er alles voor over om Hem aan te raken en genezing te ontvangen? Lukas, die zelf dokter was, zei dat de normale doktoren haar niet konden helpen en ze al haar geld er aan had uitgegeven. Jezus was haar laatste redmiddel. Wel Hij laat niemand in de kou staan, ook jou niet, vandaag. Raak Hem aan en je zult nooit meer dezelfde zijn!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen——————————————————————————————————Deeerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119—————————————————————————————————Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Frisse botte, gezonde navel

Leave a comment Standard

Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen. — Spreuken 3:7-8http://dawo.nl/?p=4738

Lezen: Spreuken 3

Geloven we eigenlijk wel wat hier staat? Spreuken geeft zoveel tips voor een gezond leven, dat je de schrijver Salomo haast een Gezondheidsraad zou kunnen noemen.

Eigenwijsheid, wijs in eigen ogen en het niet vrezen van de HERE en je niet bekeren kunnen dus oorzaken zijn van ziekte. Nu niet meteen iedereen die ziek is een schuldgevoel aanpraten, maar wel goed doordenken en bidden als er om de een of andere reden geen genezing optreedt. Ik geloof heilig in zegen en vloek, niet omdat ik het geloof, maar omdat de Bijbel het zegt. Ja, Jezus heeft de vloek gedragen en is voor ons een vloek geworden. Maar, ik heb dat al eerder gezegd, maar herhaal het nog maar een keertje: Net zo min als iedereen gered wordt, dan alleen door geloof, is ook niet iedere vloek verbroken en iedere ziekte genezen. Ik heb geen zin in discussie, maar laten we eerlijk zijn en Gods Woord laten spreken.

En als je bij een dokter komt met een kwaal, dat op een ernstige ziekte duidt, is een van de eerste dingen die men vraagt of het ook in de familie voorkomt.

Ga terug naar het moment dat de misère begonnen is. Wanneer is er iets veranderd in je leven? Heb je iets gekocht of gekregen uit een ander land, of cultuur. Vraag Heilige Geest om inzicht en openbaring. Vraag vergeving en vernietig het, resoluut. En begin in de zegen te wandelen, door te doen wat Jezus zegt.

Kijk hier eens naar een getuigenis erover: https://www.revive.nl/maria-genas-na-openbaring-over-occult-belaste-armband-kraal/?fbclid=IwAR0jy1OqbwzJwt1-4NQiJDL7w5g6W4QbdgbQiCU80TcQ-2gszaSMIoFKbnIhttps://www.revive.nl/maria-genas-na-openbaring-over-occult-belaste-armband-kraal/?fbclid=IwAR0jy1OqbwzJwt1-4NQiJDL7w5g6W4QbdgbQiCU80TcQ-2gszaSMIoFKbnI

Indrukwekkend, niet?

Spreuken zegt, dat als je lang wilt leven en gezond wilt zijn je moet doen wat er in Gods Woord staat. Vrees de HERE, heb diep ontzag voor Hem en keer je af van het kwade. Niet heulen met de vijand, ook geen compromissen sluiten, maar breken met het kwaad. Bekering, dus. Nee, geen Wetticisme, maar gehoorzaamheid uit liefde tot Degene, Die je redde uit de macht van de vijand, en je daarvoor wil zegenen.

Ga het doen! Het zal ons goed doen, daar ben ik van overtuigd.

Lees ook: Zegen en vloek – Derek Price

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen——————————————————————————————————Deeerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119—————————————————————————————————Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Belijdenis

Leave a comment Standard

Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. — Hebreeën 4:14-15

http://dawo.nl/?p=5351

Lezen: Hebreeen 4:14-16

De Here Jezus is ons in alles gelijk geworden. Hij legde al Zijn goddelijkheid af en kwam als mens naar deze aarde. Net als wij, geboren uit een vrouw. Alleen de bevruchting was anders. Hij werd verwekt doordat de Schaduw van de Allerhoogste over Maria kwam. Maar buiten dat was Hij een normaal mens. Ook Hij heeft verleidingen gekend, maar is nimmer bezweken. Op grond daarvan kunnen we altijd tot Hem komen, want Hij weet hoe moeilijk het in het leven kan zijn. We mogen altijd bij Hem komen. Onze Hogepriester is geen boze, warse mens, Die geen begrip heeft voor ons. Hij weet hoe lastig het allemaal kan zijn. Is dat niet geweldig? Dat is de belijdenis die we moeten vast houden, dat Jezus in alles aan ons gelijk geworden is, maar zonder zonde. Als Hij namelijk gezondigd had, had de dood hem niet hoeven loslaten, maar het graf kòn Hem niet gevangen houden, want het had daar geen recht toe!

Belijdenis, de betekenis is: hetzelfde zeggen (homologias) Het is van groot belang van wat wij zeggen, belijden. Belijden we het negatieve of het positieve? Je kunt dezelfde zonde blijven belijden, maar het Woord zegt, dat als we ze beleden hebben, God ze wegdoet (1Joh1:9) Als je er dan weer over begint denkt God: ‘waar heeft ie het over?’ De boze probeert ze weer altijd in je gedachten te brengen, maar ze zijn in de diepten der zee, weet je nog? (Micha 7:19)

Je kunt ook belijden dat je een zondaar bent en dat je dat je leven lang zult zijn, terwijl de Bijbel zegt, dat we kinderen van God zijn, rein en smetteloos in Zijn ogen, gewassen in het Bloed van het Lam. Dat je soms zondigt maakt je niet ineens meer geen kind van God. Als je het, door wedergeboorte, eenmaal geworden bent, word je nooit meer onterfd. Dat moeten we vasthouden en uitspreken. In wat voor omstandigheden we ons ook bevinden: ik ben Zijn geliefd kind, tot in eeuwigheid!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

#Opfrisser.

—————————————Mededelingen—————————————

Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen——————————————————————————————————De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119—————————————————————————————————Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Smaakmakers

Leave a comment Standard

Want iedereen zal met vuur gezouten worden en ieder offer zal met zout gezouten worden. Het zout is goed, maar als het zout zoutloos wordt, waarmee zult u het smakelijk maken? Heb zout in uzelf en leef met elkaar in vrede. — Marcus 9:49-50

Lezen: Marcus 9:38-50

Je kunt zout verschillende doeleinden gebruiken. Het kan bederfwerend zijn. Zeker vroeger werd vlees gezouten, zodat het niet zou bederven. Zout reinigt ook. Als je een wondje hebt en je gaat in zee zwemmen is het daarna helemaal schoon en geneest het sneller. Het geneest dus ook. Zout was vroeger ontzettend waardevol. Je werd er in uitbetaald. De woorden soldij en salaris komen van het woordje zout.

Maar op al deze dingen, hoe belangrijk ook, doelt Jezus niet. Hij heeft het over de belangrijkste eigenschap van zout: smaak maken. Als je wel eens een zoutarm dieet hebt gehad, weet je wat het is. Het is smakeloos. Het is alsof je een klap in je gezicht krijgt.

In het Oude Testament lezen we in  Lev. 2:13  Elke offergave van uw graanoffers moet u met zout bereiden. Het zout van het verbond met uw God mag u aan uw graanoffer niet laten ontbreken. Bij al uw offergaven moet u zout aanbieden.

Dat is waarschijnlijk de link naar het met vuur gezouten worden. Vuur en zout hebben een aantal eigenschappen die bij een christen niet mogen ontbreken. Ze maken het leven aangenamer. In koude winterdagen is het zonder kachel niet te doen, waar wij komen maken we dus het verschil. Ik zeg het wel vaker: wij dragen Gods Tegenwoordigheid op onze schouders. Wij brengen Hem in iedere situatie binnen. Wij zijn de smaakmakers. Een saai, lauw en flauw christendom is dus geen reclame voor het Koninkrijk van God. Dat hoort vurig en pittig te zijn, vol vuur en lekker zout. Wij maken het verschil.

#Opfrisser.

Heb zout in jezelf, besluit Jezus. Dat hebben we. Als je al eens flink gezweten hebt dan proef je dat wel 🙂 Maar hier is het zout een beeld van de Heilige Geest. Hij is Degene, Die ons dat vuur geeft en dat zout doet zijn. Met alle eigenschappen: bederfwerend, reinigend, genezend en waardevol, maar bovenal: smaakmakend, in ieder facet van het leven.

—————————————Mededelingen—————————————Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen——————————————————————————————————De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119—————————————————————————————————Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like  deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Berg Sion

Leave a comment Standard

Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid. — Psalmen 125:1-2

Lezen: Psalm 125: 1-5

Deze psalm wordt wel beschreven als een pelgrimslied, een lied dat het volk Israël zong als ze, minstens één keer per week jaar, opgingen naar de tempel in Jeruzalem, om daar te offeren en boete te doen voor hun zonden, en om een feest te vieren. Want geloven in God is een feest!

En niet alleen dat, geloven en vertrouwen, twee begrippen, die in de Bijbel hetzelfde zijn, betekent dat je een fundament hebt. Daarom horen geloof en twijfel niet bij elkaar, ook al wordt dat in de hedendaagse theologie wel gepromoot. Want als je gelooft, vertrouwt op God, dan ben je onwankelbaar, zoals de Berg Sion. Die stond toen vast en dat staat hij nog. En bergen en twijfel horen evenmin bij elkaar, want wie in zijn hart gelooft en niet twijfelde kan bergen verzetten, leerde Jezus onze zelf, dus.

En aangezien geloven nog steeds een werkwoord is, zullen we het moeten doen. Je kan gaan zitten wachten tot je het krijgt, en jazeker, geloof is een gave van de Geest, waardoor je wonderen en tekenen kunt doen, en het is een partje van de vrucht van de Geest, dat groeit in je, doordat God je karakter verandert, maar het is ook het schild in de wapenrusting, waarmee je brandende pijlen van de boze kunt weerstaan. Als geloof niet in actie komt is het dood, zei Jacobus, ‘de geen woorden maar daden’ man

En dat we dit allemaal kunnen en die bescherming hebben is omdat we de HERE rondom ons hebben, zoals vers 2 zo mooi zegt. En niet maar even een momentje, nee van nu aan tot in eeuwigheid. En het één zet het ander in werking. Ze horen dus bij elkaar. Vertrouwen op God betekent dat Hij om je heen komt staan als een berg, als bergen. Ondoordringbaar.

In deze tijd van COVID problematiek en discussies rondom wel of niet vaccineren, zou zo’n tekst je overmoedig kunnen maken. Zoiets van dat je dat allemaal niet nodig hebt, omdat je op de Heer vertrouwt, en anderen, die zich wel laten vaccineren zouden dat dus niet doen. Dat is onzin, lieve mensen. Geloof ik dan niet in een samenzwering?

Jazeker wel, in die van de duivel en zijn trawanten tegen de mens en in zonderheid tegen Israël en tegen allen, die de Naam van de HERE aanroepen, om ze te stelen, te slachten en te verdelgen. En als wij als gelovigen hier niet de rijen sluiten in plaats van elkaar veroordelen, dan staan we al met 1-0 achter en ligt de bal op de stip voor een penalty. Want juist in deze tijden moeten we één zijn, en dat is niet hetzelfde als eens zijn…, laat elkaar in de waarde en zoek de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Want samen, op de knieën in verootmoediging en gebed, worden we Corona, product van de vijand, de baas, in Jezus naam!

#Opfrisser.

— ————————————Mededelingen—————————————

 

Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen——————————————————————————————————De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119—————————————————————————————————Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Biddend zingen

Leave a comment Standard

Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen. — Jakobus 5:13 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jak.5:13-20

In dit geweldige stukje uit de brief van Jakobus, de broer van de Here Jezus, worden we geïnstrueerd hoe we in bepaalde situaties moeten handelen. Niet zo lang gelden kwam het zalven van de zieken al in mijn Opfrisser ter sprake. N.a.v die Opfrisser zijn we bij goede vrienden wezen bidden met opmerkelijk resultaat.

Vandaag is de begintekst van deze perikoop aan de beurt. Jakobus noemt hier eigenlijk 2 tegenstellingen. Moet je lijden, word je kwaad aangedaan is eigenlijk de betekenis, en ben je vol goede moed. En alles ertussenin is dus meteen meegenomen, zeg maar het Alpha en Omega principe. Overal is de Here Jezus bij.

God wil bij al onze zaken betrokken zijn en niet alleen bij de dingen als we het moeilijk hebben, hoe belangrijk dat ook is. En mensen geloof me, de kracht van het gezamenlijk gebed is zo sterk. Als we dat eens zouden beseffen zouden we geen gebedsavond meer overslaan. Want, zoals Herman Boon dat zo mooi zegt: ‘Wie bidt is de baas.’ Als wij bidden met de kracht en de autoriteit die we van de Here Jezus, door de Heilige Geest hebben ontvangen, dan gaan we bergen in beweging zien komen, mensen zien veranderen en situaties zich ten goede keren. Maar dan moeten we wel aanhoudend bidden, totdat er iets gebeurt en gezamenlijk, want als er 2 of 3 iets eenparig iets begeren zal het hun ten deel vallen, belooft de Here Jezus.

Maar gelukkig mogen we ook onze dankbaarheid uitspreken, en in een jubelzang uitbreken als we vol goede moed zijn. Men hoort der vromen tent weergalmen, Van hulp en heil ons aangebracht; Daar zingt men blij, met dankb’re psalmen: “Gods rechterhand doet grote kracht.” Zegt Ps.118:7 berijming 1773, dus draai het volume maar gerust een beetje open 🙂 Iedereen mag het horen.

Want God loven en prijzen, Hem aanbidden, psalmen zingen, staat er eigenlijk, is zo krachtig. Ook al mag dat niet echt in deze tijd in de samenkomsten en moeten we zingen op praatvolume, doe het waar je kan, thuis, buiten, maakt niet uit, maar doe het!

En als we deze dingen nu niet eens loskoppelen, maar juist samen gebruiken, dan gaat de vijand op de vlucht. Hem loven en prijzen in de tijden van het kwaad, doet het kwaad op de vlucht laan, zoals bij Koning Josafat, die het aanbiddingsteam voorop het leger zette en daarmee de stijd won tegen de Koning van Aram.

Gebed en lofprijzing zet de hemelse gewesten op zijn kop, daar kan de boze niet tegen, dus laten we heerlijk galmen, psalmzingen in de nacht, tot eer van Zijn naam en opdat de vijand vlucht!

#Opfrisser.
— ————————————Mededelingen—————————————
Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op
http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen———————————————————————
———————————De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Dat wil je niet missen, bestel je tickets op
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119——————————
———————————————————————Bron:www.dagelijkswoord.nl.
Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————
Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’
als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je
mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. email’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar
opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————
————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En
neem dan meteen onze Facebookpagina mee:
https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Licht van de wereld

Leave a comment Standard

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ Johannes 8:12 HSV

Lezen: Joh.8:12-20

Wat is het toch heerlijk in deze zomertijd, ‘s avonds nog lang licht en je kunt, als het warm is nog lekker buiten zitten. Maar nog twee weken en dan gaan de dagen alweer korten. Daar merk je niet meteen iets van, maar eind augustus zie het ineens. Er zijn mensen, die daar last van hebben. Ze worden steeds chaggerijniger lijkt het wel.

Geestelijk gezien is dat natuurlijk veel erger. Iedereen, die de Here Jezus nog niet heeft aangenomen leeft in feite in de duisternis, in de macht van het rijk der duisternis, hoe aardig en vriendelijk ze misschien ook zijn.

Maar wij, die Hem hebben leren kennen als het Licht der Wereld, hoeven dus niet meer in die duisternis te wandelen, maar worden verlicht, we stralen gewoon, nou ja, een aantal van ons, want ook hier mis ik wel eens het nodige.

In de brief aan de Korintiërs leert Paulus ons dat er een bedekking is over hen die verloren gaan. Zij kunnen het licht, het Licht, niet zien. En Jezus zegt ook in Math.5:14, dat wíj het licht van de wereld zijn. Tenminste als we onze lamp niet onder de korenmaat zetten.

En het is natuurlijk zo, dat de Here Jezus, het Licht der wereld in ons woont, en wij Hem volgen, zoals de tekst ook zegt, dus dezelfde dingen doen als Hij deed, wij dat Licht zullen verspreiden, in woorden en daden. Want Hij is in ons en werkt door Zijn Heilige Geest, Die dingen in ons, waardoor we gaan stralen, schitteren. In het natuurlijke is het zo dat waar het licht aan gaat, de duisternis verdwijnt. Daarom moeten we ook niet een lichtje zijn in ons klein hoekje, maar een stralende bouwspot, die iedereen de weg naar Het Licht wijst. Laat zo Uw licht schijnen onder de mensen, is de opdracht uit Mat.5:16 opdat de Vader verheerlijkt wordt. Dat kan en mag natuurlijk alleen maar ons doel zijn. Maar wie wil dat nu niet?

Opfrisser.

— ————————————Mededelingen—————————————

 

Doe je ook mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging. Kijk op http://www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen——————————————————————————————————De eerstvolgende keer Schatzoeken is gepland op 26 juni a.s. We gaan het Koninkrijk proclameren en demonstreren in bidden voor de zieken en de mensen tot Jezus leiden, die de Heilige Geest ons aanwijst. Dat wil je niet missen, bestel je tickets op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-juni-152422272119—————————————————————————————————Bron:www.dagelijkswoord.nl. Tenzij anders vermeld maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV——————————————————————————————————Word Partner in de Oogst voor tenminste €5,- per maand en ontvang het boekje ‘Wie ben ik’ als geschenk.https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner——————————————————————————————————Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: ‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’, als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com——————————————————————————————————Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem dan meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws