Liefde aandoen

Leave a comment Standard

En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is.  Kolossenzen 3:12-14 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Kol.3:5-17

In dit stukje uit de brief aan de Kolossenzen beschrijft Paulus het nieuw leven als het verwisselen van kleren. We moeten de oude mens uittrekken en de nieuwe aandoen, een metamorfose dus. We moeten ons kleden, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.’ Vers 12

‭‭We herkennen hier natuurlijk partjes in van de vrucht van de Geest uit Gal. 5, zeker als je daar de tekst van vandaag bijzet: de band van de liefde. Het woordje band heeft de betekenis van een soort riem, die de hele boel bij elkaar houdt. En we weten uit 1 Cor. 13 dat we zonder de liefde maar schel klinken en niets waard zijn. hier zegt Paulus dus eigenlijk dat zonder liefde je broek afzakt 😳

In de liefde zijn we volmaakt, de liefde vervolmaakt ons, als dat onze drijfveer is. De liefde van Christus dringt ons, schrijft Paulus in 2 Kor. 5. Dat is dan ook de enige juiste motivatie van waaruit we dingen kunnen doen, voor God en voor mensen.

Al het andere is ballast en hoogmoed. Als je dingen doet, hoe geestelijk ook, en je doet ze niet uit liefde, kan je ze beter nalaten. Klinkt hard, maar het is zo. Bewogenheid is een geweldige sleutel in ons verlangen naar tekenen en wonderen. Want het gaat niet om de tekenen en wonderen, het gaat om de liefde die we hebben voor de mensen. Onze bewogenheid voor hen die verloren gaan, als ze de Here Jezus niet gaan kennen!

En tekenen en wonderen kunnen hun hart raken, dat is het doel, niet andersom.

Als we de dingen niet uit liefde doen, samen met de kledingstukken hierboven genoemd, zijn ze nutteloos en gaat het om onze eigen eer. Het bovenstaande is het handelsmerk van God, Zijn keurmerk. Laten we bij onszelf checken of het Zijn keurmerk draagt, zo niet, dan zullen we ons drastisch moeten bekeren, ook dat stuk oude mens uittrekken, want het gaat niet om ons, het gaat om maar één persoon: de Here Jezus!

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Komend Weekend in de buurt van Alkmaar? Zondag spreek ik in de Baptistenkerk, Strooijonkerstraat 13, Alkmaar om 10.00u

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Advertenties

Licht en waarheid

Leave a comment Standard

Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen. — Psalmen 43:3 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 43

Over het algemeen wordt aangenomen dat Psalm 42 en 43 bij elkaar horen. Iets of iemand heeft er ooit twee psalmen van gemaakt, maar er zijn Hebreeuwse geschriften waar het 1 palm is. Je ziet dat ook aan het refrein, wat 3 x terugkomt en waar de Psalmist zijn ziel vraagt waarom die zo terneergedrukt is.

In het vervolg, dus Psalm 43 vraagt hij de hulp van God. Hij wordt flink dwars gezeten door mensen die niet geloven en hem bespotten: waar is nou die God van jou?

Maar als God Zijn Licht en Zijn Waarheid neer zendt zal de situatie veranderen. Dat hebben we dan ook gezien. Want de Here Jezus noemt Zichzelf het Licht (der wereld) (Joh.8:12) en de Waarheid (Joh.14:7)

Hij is dan ook het antwoord op iedere vraag. Hij wil ons leiden, door Zijn Heilige Geest, naar de plaats van de tegenwoordigheid van God, de heilige berg en tot Zijn woningen, de tempel of de tabernakel in de tijd van het Oude Testament, maar nu de plaats van de Tegenwoordigheid van God. Waar we stil kunnen zijn en genieten van Zijn liefde en warmte voor ons. Maar ook van Zijn uitredding, Zijn oplossing en Zijn leiding.

Want vragen om Zijn leiding is 1, maar dan de instructies opvolgen is 2. En die horen onlosmakelijk bij elkaar. Als je je door God je wil laten leiden, zul je ook moeten doen wat Hij zegt. Dat is misschien niet altijd makkelijk, maar wel noodzakelijk. En Zijn leiding kan soms haaks staan op onze plannen. Als je dan toch je eigen zin doet, gaat het niet goed, kom je in de trammelant terecht. Dan is het niet ‘eigen schuld, dikke bult’, dan nog wil en kan Hij je helpen, maar er kan best al onherstelbare schade zijn aangericht. Dit gebed heeft dan ook consquenties. …. doen wat Hij zegt.

Maar het oude lied zegt het al: ‘Gods weg is de beste, de beste altijd’. Op het moment ervaar je dat misschien niet zo, maar achteraf zie je dat zeker in!

Hij wil ons leiden, niets liever dan dat. Maar wij kunnen ook het Licht en de Waarheid voor iemand anders zijn, het nawoord op hun gebed. Daar mogen we, ook vandaag alert op zijn. Want de Here Jezus zei ook; Jullie zijn het licht der wereld een stad op een berg, die niet verborgen kan blijven. Laten we dan vragen of Hij ons leiden wil vandaag om dat voor iemand anders te zijn, die we dan op de Weg, de Waarheid en het Leven mogen wijzen. En dat kan soms in heel kleine dingen liggen.

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Komend Weekend in de buurt van Alkmaar? Zondag spreek ik in de Baptistenkerk, Strooijonkerstraat 13, Alkmaar om 10.00u

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Slaaf of Zoon?

Leave a comment Standard

Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.  Galaten 4:6-7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Gal.4:1-7

We zijn kinderen van de levende God geworden en de Heilige Geest leert ons te leven als kinderen. Rom.8 gaat daar helemaal over. Maar ook dit gedeelte vertelt het ons. Paulus gaat eigenlijk, modern gezegd, helmaal los tegen de Galaten, omdat ze dreigen weer terug te vallen in een juk van slavernij van het onder de wet zijn en niet meer onder de genade.

Hier laat hij zien dat ook onze positie veranderd is. We zijn geen slaven meer, van de wet, maar kinderen van God, zelfs een zoon. Nu had in de tijd dat de Bijbel geschreven werd een zoon veel meer rechten dan een dochter. En ik hoor wel eens, ongetwijfeld lieve, zusters zeggen: ‘ik ben geen zoon, ik ben een dochter van God’. En hoewel dat waar is, is het dat ook niet. Want een zoon was een erfgenaam, een dochter niet. Het heeft niets met je geslacht te maken, maar met je positie. Er was een familie in de tijd dat het land verdeeld werd, die alleen nog maar uit vrouwen bestond en ze moesten bij Jozua aankloppen om hun erfdeel te krijgen, anders hadden ze helemaal niets gehad! Dus bedenk voor je zo’n uitspraak doet de consequenties. Roep niet zomaar iets (na), maar weet wat voor geestelijk effect dat kan hebben.

Goed, we zijn dus geen slaven meer, maar zonen. En zonen hebben een bepaalde positie. Je praat ook anders met je Vader, dan met je baas, dus zeker met degene waar je het eigendom van bent, je meester. Daar sidder je voor, als hij langsloopt, bang dat je straf krijgt omdat je iets niet goed gedaan hebt en die straf bestond meestal uit een fikse afranseling.

Helaas hebben nog veel mensen zo’n beeld van God, dat Hij boos wordt als we het verknallen en er meteen op los slaat en ons straft. Nee, lieve mensen, we hebben een liefhebbende Vader en die straft niet met ziekte en andere narigheid. Hij wil ons opvoeden, maar daar gebruikt Hij echt geen kanker voor. Alle goede dingen komen van God, weet je nog?

Onze positie bepaalt ook hoe we bidden. Smeken we, bedelen we? Of vragen we het? Met autoriteit en zien we gebeden verhoord. Ooit wel eens opgevallen dat in het Onze Vader nergens ‘wilt U’ staat, maar dat de gebiedende wijs gebruikt wordt?

Als de wereld wacht op het openbaar worden van de zonen Gods (luister naar mijn studie van afgelopen maandag op Groot Nieuw Radio) dan wordt het tijd dat we ook gaan bidden en handelen als zonen, erfgenamen, met kracht en met de autoriteit die daar bij hoort, in de kracht van de Geest. En dan, zegt de Here Jezus, zal er niets meer onmogelijk zijn.

Het was makkelijker de Israëlieten uit Egypte te krijgen, dan Egypte uit de Israëlieten, de hele woestijnreis behielden ze hun slavenmentaliteit en dat kostte hen het Beloofde Land. Laat je zegen niet roven en neem datgene, als zoon , waar je recht op hebt, uit genade, dat dan weer wel, door het volbrachte werk van de Here Jezus

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Zeggen en doen

Leave a comment Standard

Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.’

‭‭Johannes‬ ‭14:21‬ ‭HSV‬‬

lezen: Joh.14>15-31

Zeggen dat je van iemand houdt zal zich in daden moeten uiten, anders heeft het geen zin. Want woorden zijn mooi, maar daden zeggen meer dan woorden.

Dat is ook wat de Here Jezus hier bedoelt. Niet alleen maar spitten in het Woord, maar het doen. En doen wat Jezus zegt is niet zo moeilijk, want deze tekst staat in het stuk onderwijs wat Hij geeft over de Heilige Geest. Nu is dat woordje, Parakleet, meestal vertaald met Trooster, maar dat is maar één facet. Een ander facet is door het te vertalen met Helper, Hij, Die erbij geroepen wordt. En dat is precies wat er gebeuren moet. Want als we alles gaan doen in onze eigen kracht, dan wordt het ook eigen gerechtigheid, alsof dat de weg zou bepalen tot God. Wie maar flink genoeg zijn best doet, haalt wel een wit voetje bij de Here God. Nee, door de Heilige Geest kunnen we de geboden doen die Hij ons opgelegd heeft: je naasten en je vijanden liefhebben, zorgen voor weduwen en wezen, maar ook de zieken genezen, de demonen verdrijven etc, de werken doen die Hij deed (vers 12)

Want ook dat hoort bij de grote opdracht, net zo goed, en dan zijn we nogal ongehoorzaam, omdat we het moeilijk vinden om uit te stappen en deze dingen te doen.

Maar door de Heilige Geest kunnen we dat en kan je je dan de glimlach van de Vader voorstellen, die ziet hoe wij het proberen? Door Zijn Geest moedigt Hij ons aan en geniet Hij van ons.

Geloven stopt niet met woorden, de daden horen erbij, doen wat Jezus zegt, door de Heilige Geest, dan is geloven niet saai, maar één groot avontuur…!

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Voor de Here en niet voor mensen

Leave a comment Standard

En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen,’

‭‭Kolossenzen‬ ‭3:23‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Kol.3:18-25

Je kent misschien mijn persoonlijke situatie wel. Sinds eind maart werk ik 4 dagen in de week in Lochem (achterhoek) waardoor ik 2 nachten van huis ben, 4 x bijna 170 km afleg, al met al best een slijtageslag. En sinds een paar weken weet ik ook dat mijn contract per eind september niet verlengd gaat worden. Voor veel mensen reden genoeg om minder, dan wel niet meer gemotiveerd te zijn om aan het werk te gaan en het allemaal te gaan doen.

Maar ik krijg keer op keer te horen dat er aan mij niets te merken is, dat men respect heeft hoe ik het allemaal doe en toch steeds gemotiveerd blijf. Dat mag een getuigenis op zich zijn.

Deze tekst is daar mijn hulp bij, mijn motivatie. Doe alles alsof je het voor de Heer doet. En Hij weet dat het mijn verlangen is om meer in het Koninkrijk te doen. Met onze Discipel-Bijbelschool, trainingen geven in genezing en bevrijding en, uiteraard, Krachtevangelisatie en de straat op gaan om zielen te winnen voor Jezus

Maar ik blijf gemotiveerd, omdat ik ook dit werk (nog) doe voor de Here en niet voor mensen. Het valt niet altijd mee, maar ik kies ervoor en ervaar dan ook Zijn zegen erop en Zijn hulp en sterkt om het te doen. Ook voor Margreet valt het niet altijd mee. Ze zit hier dan in haar uppie thuis en we missen elkaar. We zijn niet zielig, maar vinden het fijn als je voor ons bidt.

En we zijn ook niet bezorgd, want we weten: Hij zorgt voor ons, dat is dan ook hetgeen ik iedere keer zeg tegen mensen als ze vragen wat er hierna gaat gebeuren: Ik heb een Heer, Die voor me zorgt!

Maar we blijven alles doen, met hart en ziel, voor Hem, want Hij is het waard. En zo mogen we ook getuigen wie Hij voor ons is.

Daarom ook voor jou het advies: ook al is het allemaal minder prettig en niet wat je het liefst zou willen, als je het voor de Heer doet krijgt het een hele andere dimensie en valt het onder de categorie : al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Zelfs al voer je de varkens…..

Gods zegen vandaag!

___________________________________________________________________________________________________________________________

* vanavond weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Zegen

Leave a comment Standard

En de HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg: Zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen: De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede Numeri‬ ‭6:22-26‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Numeri 6:22-27

De teksten van vandaag worden in veel kerken als zegen mee gegeven aan het einde van de dienst. Het gevaar van zoiets is dat het een gewoonte wordt. Moeders pakken hun kinderen alvast vast en de tassen in, anderen denken: ‘he he, eindelijk afgelopen, koffie!’ En noem maar op. Maar er gebeurt iets wezenlijks wanneer de voorganger of oudste van dienst deze zegen uitspreekt. Het is de hogepriesterlijke zegen, die de priester op het volk legt en het zegt nogal wat. Het is niet zomaar een wens, die wordt uitgesproken. Je krijgt iets mee. Ik sta dan ook altijd met mijn armen uitgestrekt en mijn handen open, omdat ik alles wil ontvangen. We gaan er eens naar kijken:

De HERE, de God, Die er is, JHWH, zegent en beschermt je. Wanneer we onder de zegen van God zijn, zit alles mee, wanneer we wandelen voor Zijn Aangezicht en doen wat Hij van ons vraagt, komen we onder Zijn zegen en mogen we op Zijn bescherming rekenen. Zijn koepel van bescherming, Zijn muur van vuur (Zach.2:5) en Zijn engelenwacht is rondom ons (Ps. 91)

De HERE doe Zijn aangezicht over u lichten. Dat betekent dat we Hem kunnen vinden. Hij licht als het ware op, waardoor het niet moeilijk is om Hem te vinden. Zijn nabijheid gaat met ons mee. Nieuwtestamentisch gezien is dat natuurlijk in de persoon van de Heilige Geest, Die tenslotte in ons woont en Wiens tempel wij zijn. Zonder Hem kunnen we niets.

De HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geven u Vrede. Hij verheft Zich over ons, dat heeft te maken met Zijn genade. Hij ziet ons niet aan naar onze daden, maar door Zijn Zoon. Hij is een genadige God, geduldig en vergevend, ruimhartig. Hij veroordeelt ons niet, maar wenkt ons en koestert ons.

En Zijn vrede, Zijn shalom, is allesomvattend, het betekent ook voorspoed, harmonie met alles en iedereen, maar bovenal met Hem. Want wanneer we weer in harmonie met God zijn, komt dat met de rest ook weer goed, want wie veel vergeven is, heeft ook veel te vergeven. Het is de vicieuze cirkel van Gods genade.

God beweegt als wij ook in beweging komen, maar we kunnen pas in beweging komen omdat Hij beweegt. Zonder zijn zegen kunnen we niet, moeten we het niet eens willen.

Luister daarom goed en besef wat je mee krijgt aan het einde van de dienst, en neem het mee en deel het uit, want een ander bijbels principe is dat hoe meer we geven, des te meer we zullen ontvangen. En van deze zegen kun je toch nooit genoeg hebben?

Alle dingen schenken

Comment 1 Standard

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?Romeinen 8:32 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Rom.8:31-39

Op het gevaar van het etiket ‘prosperity preacher’ (mooie alliteratie trouwens) opgeplakt te krijgen wil ik toch deze tekst vandaag bij de kop pakken. Want hoewel er uitleggers zijn, die dit toepassen op alles wat God ons wil geven in het heil en de toekomstige zekerheid, denk ik dat het veel meer is dan dat. Als er in de Bijbel ‘alle’ staat, dan is dat ook alle. Alle dingen zijn er niet een paar, het zijn alle dingen.

Dus niet alleen maar redding en halleluja, wat een geweldig wonder is dat!, maar het is ook genezing, bevrijding, ook dat er meer dan genoeg is, want we hebben een God van overvloed. Hij had kunnen volstaan met een paar sterren, maar nee, Hij schiep meteen een heel heelal, wat nog aan het uitdijen is ook, volgens Einstein.

En zo wil Hij ons, met Zijn Zoon, alle dingen schenken. Schenken, dat is een kado, want een loon verdien je, maar een kado wordt je geschonken. Je hoeft er dus niet je stinkende best voor te doen, je moet het alleen aannemen, ontvangen en het uitpakken en ermee aan de slag gaan!

Vandaan wil Hij je alle dingen schenken, en we mogen er om vragen, want Hij wil dat we Hem in alles kennen. Al je iets ziet wat je mooi vindt en graag wil hebben, vertel het Hem. Hij is onze liefhebbende Vader, die zelfs nog beter voor ons zorgt dan wij aardse ouders voor onze kinderen kunnen zorgen.

Ja, God is een God van overvloed. Ik las deze quote: de pessimist zegt: mijn beker is half leef, de optimist zegt: mijn beker is half vol, maar de psalmist zegt: mijn beker vloeit over (Psalm 23) en zo is het. Maar wij Zijn kinderen, hoeven niets tekort te komen, als we het principe van zaaien en oogsten maar in het oog houden, want wat je zaait zal je oogsten.

Dus niks welvaartsevangelie, nee een evangelie van een God, Die zorgt, zoals bij Elia, waar de raven hem te eten brachten, waar de olie en het meel niet opraakten en noem maar op. En zelfs Petrus moest een visje vangen waar het geld voor de tempelbelasting voor Hem en Jezus in zat. Zo zorgt God ook voor ons vandaag. Hij geeft ons alles wat we nodig hebben en zelfs nog meer. Zelfs Zijn eigen Zoon, het liefste en dierbaarste wat Hij had, dan is de rest toch gewoon peanuts!

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Vertrouw God

Leave a comment Standard

Evenmin als u weet wat de richting van de wind is, of hoe het gaat met de beenderen in de buik van een zwangere vrouw, evenmin kent u het werk van God, Die alles maakt.  Prediker 11:4-5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Prediker 11:1-8

Onzekerheden, we hebben er allemaal mee te maken, de een wat meer dan de ander, maar ze zijn er. Hoe ga je daar mee om. Er zijn dingen, die je kunt beïnvloeden, maar ook dingen waar je geen vat op hebt. Dat noemen ze ‘the circle of infuence’

Nu is die voor een christen anders dan voor iemand die niet gelooft, want door gebed kunnen we alles en iedereen beïnvloeden en is onze cirkel dus groter! Want, wie bidt is de baas. Wanneer we bidden naar Zijn wil wordt dat tenslotte altijd verhoort.

Het eerste gedeelte van de tekst doet me denken aan de woorden van de Here Jezus: ‘De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.Johannes‬ ‭3:8‬ ‭HSV‬‬

Hij doelt hier op het werk van Gods Geest, Die soms anders werkt dan wij logisch zouden vinden. Dan komt het aan op vertrouwen en luisteren naar die zacht, stille stem en gehoorzamen, doen wat Hij zegt. Wij zien niet hoe God werkt, maar dat Hij werkt is zeker.

Ook wordt de vergelijking met een zwangerschap gemaakt, vroeger moest je maar afwachten wat het zou worden, of hoe het kindje eruit zou zien, maar met de hedendaagse technieken is het geslacht al snel bekend en met een 3D echo weer je al hoe de baby eruit ziet voor de geboorte. Maar het is en blijft Gods werk.

Dat is met alles wat wij in Zijn handen leggen, probleem is dat we het er vaak weer uittrekken en toch onze eigen gang gaan. Maar als we op Hem vertrouwen, dan laten we het daar, in vertrouwen. Dat is soms lastig, omdat we graag zelf de touwtjes in handen hebben. Maar deze tekst van vandaag zegt, vertrouw nu maar op Hem, in alles, dan komt het goed.

Want dat Hij te vertrouwen is, is in het verleden wel gebleken, want wie op Hem zijn geloof bouwt zal niet beschaam worden (Rom. 10:11)

Het komt dus aan oo vertrouwen, hoe de (weers) omstandigheden ook zijn, het is Hij die het doet! Dat is toch ook weer een hele geruststelling, of niet dan?

Ingeblazen

Leave a comment Standard

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 2 Timoteus 3:16 Herziene Statenvertaling)

Toen Paulus deze brief aan zijn leerling en geestelijk zoon schreef was er alleen nog maar het Oude Testament, maar wat hij schreef geldt voor de gehele Bijbel. Nu zijn er nog wel andere boeken, die we canoniek noemen, en die op zich goed zijn om te lezen, maar die niet het gezag hebben, die wij aan de 66 boeken, 39 in het Oude- en 27 in het Nieuwe Testament, toekennen.

We gaan er vanuit dat God Zelf waakt over Zijn Woord en gezorgd heeft dat Hij de samenstellers heeft geïnspireerd, net zoals Hij de schrijvers inspireerde. Het woordje dat vertaald is met ingegeven, is inzet Grieks theopneusto, wat door God ingeblazen betekent. Hij is er dus Zelf verantwoordelijk voor. En dat ingeblazen duidt dan weer op het werk van de Geest, Die waait waarheen Hij wil, zoals de Here Jezus ons leerde.

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken, schreef Maarten Luther, die ons weer terug bracht op het spoor van de gaande en de bijbel weer teruggaf aan het volk, door die in de taal., die iedereen sprak, te vertalen.

Daarom is het zo belangrijk om de Schrift te kennen, om hele gedeelten uit je hoofd te kunnen citeren, te memoriseren. Het is goed voor onze grijze cellen om die te trainen, en hoe kunnen we ze nu beter trainen dan met Gods Woord? De dagtekst, die je iedere dag met de Opfrisser meekrijgt is daar een goed middel voor.

Schrijf hem over, plak hem op plaatsen waar je regelmatig komt en lees en herlees en stamp het erin. Binnen een week heb je er 7 uit je hoofd geleerd en aan het eind van de maand al 31. Vandaag begint een nieuwe maand, wat let je om er vandaag mee te beginnen? Het kost misschien wat moeite, maar dan heb je ook wat. Want wat je erin stopt, krijg je eruit!

Besteed tijd aan het Woord van God, laat het je onderwijzen, gebruik het om dwalingen te weerleggen, anderen en jezelf te verbeteren en om op te voeden en opgevoed te worden in datgene wat goed is voor jou en voor anderen, om een leven te leiden zoals God het wil.

‘De Bijbel, Gods liefdesbrief aan jou en mij, waarin Hij vertelt hoeveel Hij van je houdt. Je zult merken je wordt verlost en vrij, Als je je leven aan Hem toevertrouwt’

Schreef ik ooit in een liedje en het is meer dan 40 jaar later nog steeds waar! En toen we elkaar nog brieven stuurden, zeker liefdesbrieven, las je die over en over, telkens weer, je kende ze op het laatst uit je hoofd. Zo mag dat ook Zijn met de liefdesbrief bij uitstek.

Vandaag beginnen?

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Duif

Leave a comment Standard

En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen! — Lucas 3:21-22 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Lukas 3:21-22

Ook de Here Jezus is gedoopt, volwassen en door onderdompeling. Volgeling van Jezus zijn begint dus met dat ook te doen, de eerste daad van Discipelschap is dus dopen. Zie mijn preek van een paar weekjes geleden.

En dan zo snel mogelijk, ondergaan in het watergraf en opkomen in een nieuw leven, op weg naar het Beloofde Land. Maar Hij werd niet alleen in water gedoopt, want nadat Hij dat had gedaan, daalde de Geest van God als een duif op Hem neer. Bewijs dat Hij de Messias, de Christus was: de Gezalfde. Pas daarna begon Zijn bediening en werd Hij in de woestijn geleid.

Als zelfs de Here Jezus, ook nog eens hoorbaar bevestigd door de Vader Hemzelf, de doop in water en de doop in de Heilige Geest nodig had, hoeveel te meer hebben wij dat dan nodig? Hij kon niet zonder, wij al helemaal niet.

En als dat allemaal gebeurd is, komt Gods hoorbare stem om te zeggen dat Hij een welbehagen in Hem heeft. Hij had toen nog geen zieke genezen, geen wonder gedaan, geen demon uitgedreven, laat staan een dode opgewekt. Nee, God had een welbehagen in Hem, omdat Hij gehoorzaam was. Hij was naar de aarde gekomen om te worden zoals wij (behalve de zonde). Hij hoefde Zich niet te laten dopen als teken van het afwassen van de zonde, want die had Hij niet. Maar Hij deed het om ons in alles gelijk te worden. Dan begon Zijn bediening en de tekenen en de wonderen waren niet van de lucht. Ik las net een quote op Facebook wat hier geweldig bij aansluit:

❤💯Great moves of God are usually preceded by simple actsof obedience.//Steven Furtick❤🔥 #

Of te wel: Grote bewegingen van God worden meestal voorafgegaan door eenvoudige daden van gehoorzaamheid. Mooi toch?

Het begint allemaal met Hem gehoorzamen, doen wat Hij zegt, in het kleine, eenvoudige daden en dan geniet God van ons. Geen gehoorzaamheid uit angst, maar uit liefde. En dan komt Zijn zegen met bakken tegelijk!

Nog niet gehoorzaam geweest in het kleine? Begin er dan maar eens mee en laat je dopen door onderdompeling op grond van jouw geloof en niet op dat van je ouders….

Je hoeft het niet met me eens te zijn, lees je Bijbel maar eens wie er wanneer gedopt werd en wat de betekenis is van de doop in de brieven van Paulus en kijk of een kindje dat kan en beslis dan nog eens.

Fijne dag vandaag!