Genieten

Leave a comment Standard

‘Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten;’

‭‭1 Timotheüs‬ ‭6:17‬ ‭HSV‬‬

Lezen: ! Tim.6:17-19

De tekst van vandaag is de tekst van de dag van Groot Nieuw Radio, omdat zowel de tekst van http://www.dagelijkswoord.nl en die van de Bible app, die ik normaal gesproken gebruik, al vaker door mij behandeld zijn, dus dan deze maar genomen.

Wat is rijkdom? Is dat je alles wat je wilt zonder problemen kopen kunt? Een dikke bankrekening, waarvoor je straks rente moet gaan betalen wil je het erop laten staan? Of dat je gezond bent, een gelukkig huwelijk en kinderen die het goed doen op school en/of in de samenleving en, als het even kan, ook nog God dienen?

Rijkdom is zelfs relevant. Mensen die ernstig ziek zijn zouden hun hele kapitaal wel willen geven om gezond te zijn en mensen die heel arm zijn willen wel organen afstaan voor donatie, bij wijze van spreken, om aan geld te komen.

De rijkdom waar Paulus het hier, tegen zijn geestelijk kind Timotheüs, over heeft, is echte, financiële rijkdom. En als je het goed hebt moet je niet hoogmoedig en trots worden en er mee pronken zodat je anderen, die het minder hebben, de ogen uitsteekt. Nee, je moet er je hoop niet op gevestigd houden, want het is zo onzeker als wat. Vandaag heb je veel en morgen niets meer, de beurskrach uit de vorige eeuw is daar een goed voorbeeld van.

En ja, je mag er van genieten, als je er tenminste eerlijk aan gekomen bent. Zo niet dan heb je nog wat te doen, zoals Zacheus dat zo mooi deed. Hij betaalde terug wat hij teveel geïnd had en verdeelde de rest onder de armen.

Genieten, dat woord komt in ons calvinistische landje niet zo vaak voor en toch staat het hier. God verschaft ons alle dingen om ervan te genieten. Je denkt dan meteen terug aan Prediker, die ook al zo iets zij in Prediker 2: 24: ‘Is het dan niet goed voor de mens dat hij eet en drinkt en zichzelf in zijn zwoegen het goede laat genieten? Ook dit heb ik gezien: het komt uit de hand van God.’

‭Dus we mogen ervan genieten, in dankbaarheid, omdat we het van God ontvangen hebben en, zegt het volgende vers, ‘ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen.’

‭‭Je hebt het dus niet alleen. In de eerste gemeente in Jeruzalem hadden ze alles gemeenschappelijk, het leek wel een soort commune. Huizen en bezittingen werden verkocht en het ging in 1 pot en wie er mee sjoemelde moesten het met het leven bekopen. Men is daar blijkbaar snel van af gestapt, want we lezen het verder nergens meer. Wel is de kerk een plek waar je moet zijn als je het even niet kan bolwerken, de diaconie heet dat. En daar kan je goed werk mee verrichten, weet ik uit mijn ervaring als voormalig diaken.

Maar inderdaad, het mooiste genieten is nog dat wij iemand anders laten genieten van onze rijkdom, want, zei de Here Jezus, het is beter te geven dan te ontvangen. Want als je geeft heb je iets om te geven en je vreugde is dubbel.

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Advertenties

Werkelijke liefde

Leave a comment Standard

‘‘Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven.’

‭‭1 Johannes‬ ‭3:16‬ ‭HSV‬‬

Lezen: 1Joh.3:1-16

Wat is nu eigenlijk liefde, en wat is ware, werkelijke liefde? Zijn dat de vlinders in je buik, als je pas verliefd bent? Is het dat je onafgebroken bij de persoon wil zijn, waar je van houdt? Zijn dat de wilde nachten vol passie? Het kan er allemaal onderdeel van uitmaken en het zijn symptomen, die bij velen voorkomen, maar het is het niet zelf. Wie kent niet die cartoons uit de Telegraaf met ‘Liefde is’, soms leuke, soms rake plaatjes, die een glimlach tevoorschijn kunnen toveren?

Ware liefde is opoffering, zoals Jezus ons dat voordeed. Hij gaf Zijn leven voor iedereen, opdat niemand verloren hoeft te gaan. Joh.3:16 zegt het zo duidelijk: zo lief had God de wereld, en voor de wereld mag jij jouw eigen naam invullen. Zo lief had Hij jou en mij, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.

En dat eeuwige leven begint niet straks als je dood gaat, maar nu! Vandaag, vanaf het moment dat je Jezus in je hart gevraagd hebt, zoals dat gisteren gebeurde bij alle 39 mensen die, hardop en met hun hart, Hem uitnodigden door te zeggen: ‘Lieve Here Jezus, kom in mijn hart’. Iedere keer dat dat gebeurt is bijzonder, maar ik wil je een verhaal niet onthouden. Ik stond op een bruggetje, met de Healing-station Banner. Er kwamen twee vrouwen even verderop staan, waarvan de ene een sigaret op stak. Ik vroeg aan hen of alles goed was. ‘Mag je hier niet roken? Vroeg de ene vrouw met een zwaar accent. Bleek dat de dames Russisch waren, de ene was al een hele tijd in Nederland, de andere was haar vriendin, over uit Moskou. Ik deelde met hen het evangelie, de vriendin was moslima, haar vriendin vertaalde het gebed om redding en ze bad het mee! En dinsdag gaat ze weer naar huis. Een hemelse planning! En Jezus in haar hart en Hij gaat voor haar zorgen, daar ben ik van overtuigd!

Liefde is jezelf opofferen. Openbaring 12:11 noemt ons drie wapens waarmee we de boze kunnen verslaan: het bloed van het Lam, door het woord van ons getuigenis, en ons leven niet liefhebben tot in de dood.’

Dat is wat Jezus voor ons gedaan heeft, dat is ook wat wij mogen doen en kunnen door de kracht van de Heilige Geest, Die in ons woont. Ja maar als, stel dat, ja, dat is minder prettig, als je vervolgd wordt vanwege je geloof, als ze uitlachen en beschimpen en nare grapjes over je maken. Maar, ze schieten je niet dood, nog niet tenminste. Ik las laatst dat de christenen in Iran vroegen om te stoppen met bidden tegen de vervolging, maar dat we moesten bidden voor opwekking, want vervolging doet de kerk groeien. Christen zijn daar kost je iets, kan je je leven kosten, maar zij vinden de relatie die ze hebben met de levende God dat waard. Hoe anders is het hier in het westen, waar de kerk en de mensen in de kerk vaak lauw zijn en al na een uur kijken op hun horloge of het nog geen tijd is.

Echte liefde is in vuur en vlam staan voor de Here Jezus en een levende getuige van Hem zijn, wat het je ook kost. Hij gaf Zijn leven voor jou, geven wij ons leven, volledig aan Hem?

‭‭

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Aandacht

Leave a comment Standard

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. — Galaten 2:19-20 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Gal.2:15-21

Levende doden, zo zou je ons als christenen kunnen beschrijven, aan de hand van de tekst van vandaag. Geen zombies, maar juist springlevend en vol actie! Want ik ben met Christus (mee) gekruisigd. Hij stierf aan het kruis en werd, na drie dagen, weer levend. Toen Hij stierf, stierf ik mee, op de dag, dat ik tot geloof kwam. En sindsdien leeft Hij in mij. Christus leeft in ons, de hoop der heerlijkheid! Wat een wonder. Op het moment dat mensen hun hart openen voor de Here Jezus en Hem uitnodigen om binnen te komen, woont Hij in hen. We gaan dat vandaag weer meemaken. Over enkele ogenblikken vertrek ik naar Amersfoort, waar ik een workshop mag geven over bidden voor de zieken en we daarna de straat opgaan, vanuit de Rafael gemeente aldaar. En er zullen mensen genezen gaan worden en gered! Want God is nog steeds dezelfde!

En natuurlijk is er nog steeds die spanning van de ‘oude’ en de vernieuwde mens. Van mijn oude ik en Christus in mij, maar het gaat erom naar wie we luisteren. Doen we dat naar de oude mens en vinden we ons zielig om wat we allemaal hebben meegemaakt? Of leven we vanuit de dynamische kracht van de Heilige Geest, Die in ons woont en werkt? Als je het eerste doet, kom je niet ver, ben je nog steeds in een verwerkingsproces en soms is dat ook goed en moet dat, maar als we leven vanuit de Opstandingskracht, dezelfde Geest, Die Jezus uit de dood deed opstaan, dan ziet ons leven er heel anders uit!

Want wij hebben kracht ontvangen, dunamis, explosieve kracht om de werken van de duisternis, ook in onszelf, te vernietigen. Wie geef je aandacht? Er is een gezegde: alles wat je aandacht geeft, groeit. Wel dat is ook hier van toepassing. Geef je aandacht aan je problemen, je situatie, je pijn, je afwijzing en noem maar op, het zal groeien. Maar geef je aandacht aan de Heilige Geest in jou, zal Zijn kracht door jou heen alleen maar groter worden.

Als we met Christus gekruisigd zijn, hoort ons oude ik dus dood te zijn, zijn we niet gevoelig voor alles wat men over ons zegt en denkt, want we zijn dood!

Maar Hij leeft in ons en Zijn kracht moet openbaar worden! Want Hij wil en kan ons gebruiken, als we dood zijn voor onszelf en levend in Hem. Het is een keuze, die je maakt, misschien niet altijd even makkelijk, maar wel geweldig om te doen en verbonden met een berg zegen, waar je U tegen zegt. Ik kies ervoor om Hem te dienen, en jij?

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Welvaart

Leave a comment Standard

‘Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.’

‭‭3 Johannes‬ ‭1:2‬ ‭HSV‬‬

Lezen: 3Joh.1:2-8

Je hoort wel eens mensen negatief spreken over een ‘welvaartsevangelie’ alsof het evangelie er alleen maar op gericht is dat het goed met je gaat na je dood. Of, zoals Bill Johnson zegt, zijn we meer gericht om de mensen in de hemel te krijgen, dan de hemel in de mensen.

Als ik zo het begin van deze brief, van de apostel Johannes aan Gajus, lees, dan wenst hij hem ook welvaart. Dat het u in alles goed gaat is dus het woordje ‘welvaart’. In alles, dus naar ziel, geest en lichaam. En het ging al goed met zijn ziel, want dat wordt als maatstaf gebruikt.

Onze God wil in alle facetten van ons leven bemoeienis hebben, dat Zijn Koninkrijk ook daar doordringt, ja, doorbreekt. Jazeker, ook in ons dagelijks leven, tot in detail. Want Hij is een liefdevolle Vader, die Zich het lot van Zijn kinderen aantrekt. Psalm 103 zegt het zo mooi: ‘zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de HERE over wie Hem vrezen’. Wat een belofte!

Ik wens, ik bid, kan je ook vertalen, dat het je in a l l e s goed gaat, ook in je zakenleven, ook op je werk, op school, waar je je ook bevindt. God wil dat het je goed gaat. Financieel? Ook financieel!

In alles, is alles. Dus toch een welvaartsevangelie? Als dat betekent dat God goed voor je is en je Zijn zegen iedere dag ervaart, volmondig ja! En natuurlijk is er elke dag gevaar, kunnen we vervolgd worden, als we ons hoofd boven het maaiveld uitsteken en een levende en krachtige getuige van Hem zijn. Getuige en martelaar is in de Bijbel hetzelfde woord. Maar dan nog is Hij erbij en zorgt Hij voor je.

De vraag is alleen: durf je Hem te vertrouwen, volledig, in alles? Want dat is vaak ons probleem. Want als Hij voor je wil zorgen, moet je Hem niet in de weg lopen. Ook dan is het belangrijk, in alles, afgestemd te zijn op de Heilige Geest en Zijn aanwijzingen te volgen.

En dan nog even over die gezondheid. Ja, God wil dat je gezond bent. Je hoort mensen wel eens bidden, met alle liefde en bewogenheid, of God mensen wil beter maken. Ja, dat wil Hij, want genezing is in Zijn aard, genezing is in de verzoening. Maar we hebben allemaal mensen in onze gedachten, waarvoor ontzettend veel gebeden is en die toch niet beter geworden zijn.

Ik denk dat we nog een paar sleutels missen en daar ben ik naar op zoek. Want we hebben de belofte in Joh.14:12 dat we tenminste dezelfde dingen zouden doen als de Here Jezus, en iedereen die naar Hem toekwam genas van elke kwaal. Zo ver zijn we nog niet, ik nog niet tenminste. Maar ik weet, dat wanneer we, alleen al statistisch gezien, vaker voor de zieken gaan bidden en daarmee bedoel ik , genezing uitspreken, handen opleggen, de ziekte bestraffen en wegsturen in de autoriteit van de Heilige Geest, Die in ons is, we meer en vaker genezing zullen gaan zien. Want God wil dat het ons goed gaat en dat we gezond zijn!

Welke vader wil zijn kind zien lijden? Dus ook zeker onze hemelse Vader niet. Want er is voor betaald, door de striemen van Jezus (Jesaja 53:5) laten we het dan gaan ophalen, bij het kruis en zo de werken van de duisternis vernietigen. Ik bid dat je wel-vaart, naar ziel geest en lichaam

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Waar ben je?

Leave a comment Standard

En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? — Genesis 3:8-9 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Gen.3:1-13

Er is iets verschrikkelijks gebeurt, onomkeerbaar. God had de eerste mensen, Adam en Eva in de Hof van Eden geplaatst en ze mochten alles hebben, behalve eten van die ene boom, voor hun eigen bestwil. En de slang, de listigste van alle dieren van het veld, een personificatie van de vijand van God en alles wat Hij heeft gemaakt is er op uit om dat mooie van de mens af te pakken. En het lukt hem ook nog. De mens eet van de verboden vrucht (geen appel, er staat vrucht) en vanaf dat moment is de zonde in de wereld gekomen. Zien ze dat ze naakt zijn en proberen zich met een vijgenblad te bedekken. Er komt een einde aan de ongedwongenheid waarmee ze met elkaar omgingen en met God. Want Hij was gewoon om met hen te wandelen in de avondkoelte en te genieten, samen met de mens, van Zijn schepping, die zo goed was. Ze proberen zich ook voor God te verbergen. Onbegonnen werk natuurlijk, maar okay, ze hadden Psalm 139 nog niet, waar in vers 7 tot 10 staat, dat God ons altijd en overal kan vinden.

Maar het allermooiste op deze zwarte dag in de geschiedenis, is dat God gewoon doorgaat met te doen wat Hij altijd al deed. Hij komt weer op bezoek, voor de dagelijkse wandeling. Wist Hij het dan niet? Natuurlijk wel, Hij weet toch alles? Maar in Zijn liefde zoekt Hij de mens toch weer op, want Hij is bewogen met ons, met jou. Waar ben je? Klinkt het, stop eens met verstoppertje spelen!

Ook bij ons komt God. Misschien probeer je je al zo lang te verstoppen. Weet je dat je niet op de goede weg zit en eigenlijk moet terugkeren naar Hem. Heeft de zonde in je leven scheiding gemaakt tussen jou en je medemens en tussen God. En vind je het zo moeilijk om weer terug te keren.

Ook naar jou is God op zoek en Hij roept je vandaag: Waar ben je? Niet dat Hij je niet ziet, Hij weet precies wat je aan het doen bent, dat je je schaamt om terug te komen, omdat het misschien al de zoveelste keer is. Maar Hij is geduldig, lankmoedig, een oud nederlands woord, wat uitdrukt dat Hij de tijd heeft, geduldig is en rijk aan goedertierenheid. Hij wacht op je en blijft je roepen: waar ben je? Ik wil je zien! Hij is als de Vader van de verloren zoon, Hij staat iedere dag op de uitkijk en zodra Hij ook maar denkt dat je eraan komt, snelt Hij je tegemoet, maar Hij wacht tot jij de eerste stap neemt. En dan komt er geen verwijtend woord uit Zijn mond, zelfs niet van; waar was je nu zo lang. Nee, Hij is blij als je weer terugkeert. En het wordt feest!

God is op zoek naar de verloren mens, zoals de Here Jezus dat zei bij Zacheus: de Mensen Zoon is gekomen om het verlorene te zoeken en het te redden. (Luk.19:10) Dat was Zijn missie, dat mag ook onze missie, als Zijn discipelen, zijn. Zoek ze op en vertel ze het Goede Nieuws, dat God hen roept en dat Hij hen bij zich wil hebben, wat ze ook hebben gedaan. Ook dan vraagt God aan ons: waar ben je….? Ik heb je nodig om ze te bereiken….

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

https://www.bible.com/bible/1990/gen.3.1-13.hsv