Ongeestelijk

Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet. 1Kor2:14 Lezen:1Kor2:1-16 Eindeloze discussies wanneer het gaat om dingen die de Heilige Geest aangaan en die Hij al of niet zou doen. Toen midden negentiger jaren in het Canadese Toronto er opwekking uitbrak […]

Vrede van God

En laat de vrede van God heersen in uw harten Col3:15a HSV Lezen: Col.3:5-17 Vrede, daar is, naar men zegt, iedereen naar op zoek. We hebben het er allemaal over, vrede met alle mensen. Een droom? Een utopie? Maar hier gaat het over de vrede van God en dat is iets anders dan de afwezigheid […]

Een geest

Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. — 1 Korintiers 6:17 (Herziene Statenvertaling) Lezen: 1Kor6:12-20 Wat is het toch een ontzettend wonder, dat God, met Zijn Geest, in ons wil wonen. Iemand zei eens: ik ben een onverkaarbaar bewoonde woning en dat klopt. Het is niet te verklaren dat God […]

Begin en einde

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige. Op.1:8 HSV Lezen: Op. 1:1-8 De tekst van vandaag komt van de aanhef van een van de moeilijkste en misschien wel meest omstreden boeken uit de bijbel, het Boek Openbaring. […]

Opstanding en het Leven

Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Joh. 11:25-26 HSV Lezen: Joh.11:17-46 We bevinden ons in een van de grootste wonderen die de Here […]

Kracht van gebed

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Jac.5:16 Lezen: Jac 5:13-20 Het is zeker niet populair en in strijd met de hyper genade leer, om een verband te leggen tussen zonde en ziekte. Men accepteert nog wel dat ziekte door […]

Vertrouwen

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Spr.3:5 HSV Lezen: Spreuken 3:1-12 Vertrouwen, was is dat? Dat is dat je blindelings gelooft dat degene, die je vertrouwt, doet wat hij (in dit geval Hij) doet wat hij heeft belooft. Daar komt in deze tekst nog bij, dat […]