Uitstorten

Leave a comment Standard

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.  Joel 3:1-2 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Joel 2:28-32

4 dagen na Kerst is het al weer Pinksteren volgens onze dagtekst en waarom niet. er zijn linken te leggen tussen Kerst en Pinksteren. Want is Kerst de viering van de komst van de Here Jezus, Pinksteren is dat van de Heilige Geest. En zei de Here Jezus Zelf niet dat het beter was dat Hij zou gaan, omdat anders de Geest niet zou komen? En was de komst van het Kind voor velen een gruwel, de komst van de Heilige Geest is dat, in een ander opzicht, eveneens. Want de Heilige Geest is voor velen nog een grote onbekende, wel van gehoord, maar geen relatie mee, en dat hebben vele ongelovigen ook nog met Jezus. En onbekend maakt onbemind, zegt het spreekwoord….

Maar Joel profeteert midden tussen allerlei onheils profetieën dat God Zijn Geest zal uitstorten op alle vlees, dus op zowel mannen als vrouwen, zonen en dochters zullen profeteren en ouden zullen dromen dromen, visioenen zien. Zelfs op dienaren en dienaressen, dus op het werkvolk, de gewone mens, komt God met Zijn Geest. Hij is dus voor iedereen beschikbaar. Iedereen die naar kracht verlangt in zijn leven, die meer wil dan alleen maar op zondag christen zijn, iedereen die verlangt naar een bovennatuurlijk leven met een bovennatuurlijk God. De profetieën en de dromen en visioenen zijn maar een gedeelte van het bijzondere werk dat de Heilige Geest in ons wil doen: genezingen, krachten, wonderen, nieuwe tongen, de tekenen die de gelovigen heen te volgen volgens Markus 16 , het is allemaal beschikbaar door de Heilige Geest. Wanneer we in Hem gedoopt zijn, wanneer Hij over ons is uitgestort dan is ons leven nooit meer hetzelfde, dan staan we in vuur en vlam voor de Here Jezus! Dan kunnen we niet meer over Hem zwijgen, maar loopt onze mond over waar ons hart vol van is. Volgende week vrijdagavond vertel ik daar meer over op Groot Nieuw Radio, in het programma ‘Op weg met de Bijbel’ om 22:00u.

Maar wil je die Heilige Geest ontvangen? Vraag dan of Hij in je leven komt, nodig Hem uit, want de Here Jezus zei dat we Hem zullen ontvangen als we Hem erom vragen. (Lukas 11:13) Stel je open en ontvang Zijn Geest.

Je kunt dit bijvoorbeeld bidden:

Lieve Here Jezus, ik hou van U, U alleen wil ik dienen. Vul mij met Uw Heilige Geest, doorstroom mij met Uw Geest, doordrenk mij met Uw Geest. Ik ben beschikbaar, maakt U mij bekwaam en laat mij een tempel zijn van Uw Geest. Doop mij met Uw Heilige Geest, opdat U zichtbaar in mij zult worden, tot eer van Uw Naam! Amen

—————————————————-—————————————————————

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Eigendomsrecht

Leave a comment Standard

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.  1 Korintiers 6:19-20 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Kor.6:12-20

We zijn niet meer van onszelf, want op het moment dat we ons leven aan Hem hebben gegeven is het van Hem. En we zijn gekocht en betaald. Dat hoort bij elkaar. Zeker tegenwoordig, want je kunt iets op internet kopen en als het je niet bevalt stuur je het, binnen 14 dagen, weer terug. Het blijkt uit onderzoek dat wij Nederlandsers daar veel gebruik van maken. Maar, halleluja, God stuurt ons niet terug als we niet bevallen, of als we een keer vallen, want Hij heeft ons ook al betaald! De Uitroep: Het is volbracht, betekent eigenlijk: Het is voldaan. We zijn gekocht en betaald. Satan en de zonde hebben geen rechtmatige grond meer om ons te bevelen en in de macht te houden. Nicky Gumble vergelijkt het in het Alpha boek met een transfer die een voetballer maakt van de ene ploeg naar de andere. De coach van de oude ploeg heeft geen zeggenschap meer over die voetballer, omdat hij gekocht is (en met vaak belachelijk hoge bedragen gaat dat gepaard) door de andere ploeg. Maar de prijs die Jezus betaalde was vele malen hoger dan de 222 miljoen waar Barcelona Nijmar voor kocht, namelijk met zijn eigen bloed! Is dat niet geweldig?

En daarom zijn wij ook de woonplaats geworden van de Heilige Geest, sterker nog wij zijn de Tempel. Niet een of ander gebouw is het huis van God, Nee, wij zijn het huis van God en daarom moeten we zuinig zijn op ons lichaam. Binnenkort spreek ik daar over op de Bijbelstudie op Groot Nieuw Radio, tijdens ‘Op weg met de Bijbel’ op een vrijdagavond. Zuinig zijn in lichamelijk opzicht, zuinig zijn in geestelijk opzicht.

We zijn Zijn eigendom, Hij mag doen en laten met ons wat Hij wil. Dat is een hele overgave, willen we dat? Zeg dan: Gebruik mij, Heer, voor Uw glorie, stuur mij maar waarheen U wilt….. durf je dat aan?

—————————————————-—————————————————————

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Rust

Leave a comment Standard

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.  Matteus 11:28-30 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Mat.11:25-30

We hadden het deze week al over deze tekst, toen we het hadden over de Naam, de titel die de Here kreeg als Vredevorst. En het engels the Prince of Peace. Een hele mooie titel en hier werkt Hij die zelf uit.

Want wat zijn er veel mensen die depri zijn, last hebben van een burn-out, overspannen zeiden we vroeger en het leven niet meer aankunnen. Ook onder Gods kinderen. En Hij heeft de oplossing gegeven: Jezus. Hij zegt dat willen we Zijn rust, Zijn vrede ervaren, we naar Hem toe moeten komen, dan zal Hij dat ons geven. We mogen onze lasten bij Hem afleggen, hoe zwaar ze ook zijn, hoe zwaar ze ook lijken. En dan mogen we ze bij Hem laten, maar vaak pakken we ze dan weer op en lopen er mee verder, eronder gebukt. Maar dat is niet de bedoeling. Ik heb wel vaker gezegd dat wanneer we ons zorgen maken, we niet gehoorzaam zijn aan de opdracht om dat juist niet te doen. Dat geldt ook hier. Want we mogen Zijn juk op ons nemen en dat is zacht, niet zwaar, dat is te dragen. Vroeger was het zo dat men een jong dier naast een volwassen dier liet lopen. Het volwassen dier droeg dan de last en het jonge dier wende aan het juk, zodat het sterker werd en het op een dag alleen aan kon. Zo is het met het juk van Jezus, Hij draagt de last en wij voelen het amper. Daarom is het beslist onbijbels om mensen weer een juk op te leggen van allerlei regels en wetten, want het juk van Jezus is zacht. En Hij is zachtmoedig en nederig, dat mogen we van Hem leren. Dat we het niet zelf behoeven te doen, maar het afleggen. Ja, daar moet je nederig voor zin, omdat je belijdt het niet in eigen kracht te kunnen en te willen. Maar dan ervaar je die rust, voor je ziel, voor je lichaam. Veel klachten die we hebben hebben een geestelijke wortel en als we die niet weghalen kunnen we bidden wat we willen, maar zal de genezing niet intreden of de kwaal terugkomen. We kunnen dan heel hard roepen dat God niet geneest, maar als we die wortel laten zitten, kan Hij er niet bij.

Daarom, wat er in je leven ook speelt, stop met klagen en mauwen en geef het aan de Here Jezus, laat het bij Hem en ontvang Zijn vrede en rust, dan is het pas Kerst, want daar is Hij voor gekomen!

—————————————————-—————————————————————

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Alleen brood

Leave a comment Standard

‘Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.’

Mattheüs 4:4 HSV

Lezen: Mat4:1-11

Na Zijn doop in water en in de Heilige Geest wordt de Here Jezus, door Diezelfde Geest, de woestijn in geleid om door de duivel verzocht te worden. Blijkbaar moest Hij nog een test ondergaan. En na 40 dagen gevast te hebben van eten, kreeg Hij honger. Ik weet niet of je wel eens gevast hebt, maar 40 dagen is wel een hele lange tijd. Hij moet wel in die tijd gedronken hebben, want niemand kan langer dan drie dagen zonder vocht, ook de Here Jezus niet, die alle goddelijkheid had afgelegd en in dezen dus ook gewoon mens was. Dan komt de duivel Hem dus verzoeken. Als je dan zo’n honger hebt verander je toch een paar stenen in brood? Jij kan dat toch? De duivel daagt Hem uit, speelt in op Zijn vermogen om wonderen te doen want dat weet hij donders goed, beter dan menige christen, die dat ook zou moeten kunnen maar het niet doet vanwege ongeloof… dat kun je duivel niet verwijten, hij weet meer van wat wij zouden moeten kunnen dan wijzelf vaak….

Maar de Here Jezus tuint er niet in. En dan citeert Hij onze dagtekst. Niet van brood alleen zal de mens leven. Jezus werd geboren in Bethlehem, wat Broodhuis betekent en Hij is het Levende Brood en het Woord wat uit de mond van God uitgaat en levend geworden is, zoals Johannes dat zo mooi zegt in Johannes 1.

Al onze aardse beslommeringen verdwijnen in het niet bij het hemelse wat ons te wachten staat en waar we nu al deel aan mogen hebben.

De wonderen, die de Here Jezus kon doen zijn ook niet voor Hemzelf en voor Zijn eigen gewin, ze zijn om de grootheid van God te demonstreren. Dat is dus ook een les voor ons, de wonderen die wij mogen en kunnen doen dienen niet onszelf, maar om de Naam van God groot te maken.

Alle drie de keren dat de duivel Jezus probeert te verzoeken wordt Hij verslagen met het Woord. Daarom is het zaak dat ook wij dat Woord van God kennen en toepassen in ons leven. Want je ziet later dat de duivel ook bijbelteksten in de strijd gooit om Jezus te verleiden, maar omdat Hij het Woord kent en het Woord is, weet Hij dat, met het Woord, te weerleggen. Velen zijn ten prooi aan allerlei wind van leer, omdat ze het Woord niet kennen. Ken het Woord, memoriseer het, leer het van buiten, maak het je eigendom, zodat je de duivel kan verslaan als hij je komt verzoeken. Want van elk Woord dat uit Gods mond komt kan je leven en er mee sterven!

—————————————————-—————————————————————

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Kindje geboren

Comment 1 Standard

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.’

Jesaja 9:5 HSV

God redt de wereld niet door geweld, niet door een sterke vorst, die de strijd aangaat, maar heel eenvoudig met een kind, met het Kind van Bethlehem. Vandaag de dag word je om de oren geslingerde met de ontmytisering van het Kerstverhaal en dat is goed. Er is in de loop der eeuwen ook zoveel bij verzonnen

Maar laat het wel een mysterie blijven. Dat Jezus niet op 25 december geboren is en de kerk het midwinterfeest gebruikt heeft om het volk toch iets te geven is inmiddels al alom bekend. Maar doet dat af aan de essentie van Kerst? Dat het misschien in de eerste eeuwen niet eens gevierd is, so what?

Vandaag en gisterenavond ie er de boodschap dat God omziet naar de mens, door Zijn Zoon te zenden. Dat de duisternis moet wijken voor het Licht en dat, hoe tegenstrijdig het ook lijkt, de overwinning aanstaande is.

Want de heerschappij rust op Zijn schouder: Hij heeft het helemaal onder controle,

en Hij is bij ons om ons met raad en daad bij te staan, als de Wonderbare Raadsman,

Hij is de sterke God, die het onrecht, de zonde en het kwaad straks in de hel zal gooien, de deur op slot doet en de sleutel weggooit,

Hij is onze Eeuwige Vader, Die nooit weg gaat, altijd tijd voor ons heeft en een luisterend oor biedt en

alleen Hij is het Die ons vrede kan geven, de rust waar iedereen naar op zoek is. Op dit moment zijn er zoveel mensen depressief, ook in de kerk, het lijkt een kwaal van deze tijd.Maar het antwoord, zoals alle antwoorden, is bij Jezus te vinden. Kom tot Mij als je vermoeid en belast bent en Ik zal je rust geven. Zijn vrede, Zijn Shalom, is voor iedereen beschikbaar.

Hij kwam als een weerloos kind, niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest, zei de Here al in Zach.4:6. Als een Kind, klein en teer, maar Hij is overwinnaar over de macht der duisternis. Satan schakelde Herodes in om Hem te vermoorden, maar zijn plan mislukte, het was Zijn tijd nog niet. Maar toen hij stierf riep Hij uit: Het is volbracht! Dat Kind in de kribbe, werd de man van smarten, voor jou, voor mij. Laten we Hem aanbidden en hulde geven, met alles wat in ons is. En zo kunnen we Zijn verjaardag vieren, als een feest, omdat het kwade is overwonnen, door een kind. Ontvang dan dat Kind met open armen, in je hart en je zult Zij Vrede ervaren! Zalig Kerstfeest!

‘Stille nacht ‘

Leave a comment Standard

‘En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.’

Lukas 2:13-14 HSV

Lezen: Lukas 2:8-20

Het is vandaag precies 200 jaar geleden dat het lied Stille Nacht, misschien wel een van de bekendste kerstliederen, werd gecomponeerd. Stille Nacht, ik heb het tussen aanhalingstekens gezet in de kop van deze Opfrisser. Zal je zo uitleggen waarom. Het zal ongetwijfeld vele malen gezongen worden vandaag en morgen, de in driekwartsmaat gezette Kerst-klassieker, maar was die nacht wel zo stil? Als je goed leest, dan zijn de engelen die het zingen niet van die ronbuikige, op de griekse God Cupido lijkende figuurtjes, die wij op de kertkaarten hebben staan en in de boom hebben hangen. Nee, het is een hemelse legermacht, tot de tanden toe bewapend, want voor de geboorte van de Verlosser der wereld moest blijkbaar strijd gevoerd worden in de hemelse gewesten. Maar toen die strijd gestreden was, en Jezus, de Zoon van de Allerhoogste, lekker warm in de doeken in de kribbe lag, gingen ze het de herders vertellen. Niet met een paar, nee met menigte van hemelse legermachten. Dat zal zo stil niet geweest zijn, denk ik….

Nu warende herders in die tijd niet van die brave jongens, zoals David was. Nee als je niets anders meer kon worden, dan werd je maar herder. Een vrijgevochten bende was het, met God noch gebod rekening houdend. En juist zij zijn degenen die de blijde boodschap als eerste hoorden. Dat is weer zo bijzonder van de Here God. Hij kiest wat het minst is in de ogen van de mensen om de boodschap te verspreiden, zoals Hij dat ook deed bij de opstanding: het waren de vrouwen, die het het eerst hoorden! Daarmee zette Hij alles op Zijn kop en herstelde Hij hun positie.

Want dat is de boodschap van Kerst. Ere zij God en vrede op aarde,omdat God een welbehagen heeft in de mensen. Hij houdt van de mensen, Die Hij gemaakt heeft en wil niet dat er ook maar eentje verloren gaat, kapot, zo je wilt, naar de verdoemenis. Daarom zond Hij Zijn Zoon, daarom kwam Jezus naar de aarde, niet alleen om als een kindje in een kribbe te liggen, maar om te hangen aan het kruis. Want zonder kribbe geen kruis, maar zonder kruis geen Kerst. Als we alle romantiek van het kerstverhaal slopen, blijft er een triest verhaal over. Twee jongen mensen, ongewenst zwanger, later met een kindje op de vlucht door de woestijn, asiel zoekend in Egypte, op de vlucht voor een moordzuchtig regime. 2000 jaar verder is er nog niet veel veranderd, zo lijkt het.

Toch wel, het is Kerst geworden en Goede Vrijdag en Pasen en door Pinksteren zijn wij bekrachtigd om, net als de herders, het iedereen te vertellen. Kerst is daar de ultieme gelegenheid voor. Iedereen heeft wel een religieus gevoel, laten we dat gebruiken om de boodschap van Kerst: een God werd mens, te vertellen! Want Hij tenslotte niet voor niets!

—————————————————-—————————————————————

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

God is met ons

Leave a comment Standard

‘Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.’

Jesaja 7:14

Lezen: Jesaja 7:10-17

Een mooie profetie over de geboorte van de Here Jezus. De geleerden strijden er nog over of het ook al in de tijd van Jesaja zelf vervuld is geweest, wat best mogelijk kan zijn. Het woordje wat met maagd is vertaald kan ook een jonge, huwbare vrouw betekenen. De Septuagint, de vertaling van het Oude Testament in het Grieks, door 70 Joodse geleerden, laat er echter geen twijfel over bestaan en vertaald het in het Grieks met maagd.

Het is ook bijzonder, die maagdelijke geboorte van de Here Jezus, want Hij is ontvangen van de Heilige Geest, zoals de engel het noemt. Het zaadje was dus goddelijk zaad in een menselijk eitje. Daarom wordt Hij de Zoon van God genoemd, en is het ook, maar ook, zoals Hij Zichzelf vaker noemt, Zoon des Mensen. Jozef stond erbij en keek ernaar, hij had part noch deel eraan.

Dan de naam, niemand heeft Hem Immanuel genoemd, toch was Hij het. God met ons. Vroeger stond dat op de rand van iedere gulden en rijksdaalder, weet je nog? Toen waren we nog een christelijk land. Nu gaat 1/3 van de bevolking nog maar naar een kerk volgens de laatste onderzoeken. We zijn een minderheid geworden.

God met ons, toch geldt dat ook nog vandaag. Want Hij is bij ons, in ons, over ons en op ons, Hij is overal. Jezus, de Zoon van God, leefde onder ons zoals Joh.1:14 zegt. En dat was toen, maar Hij is ook nu altijd bij ons, door de Heilige Geest. In wat voor omstandigheden we ons bevinden, Hij is er bij, Hij is er altijd bij. In vreugde en verdriet, in pijn en moeite, in ziekte en dood, Hij is er bij. Want dit teken is tot op de dag van vandaag. God is bij ons, als je Hem in je hart hebt uitgenodigd is Hij in ons, dichterbij kan Hij toch niet komen?

—————————————————-—————————————————————

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Wandelen zoals Hij

Leave a comment Standard

Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.  1 Johannes 2:5-6(Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Joh2:3-6

Wandelen is een leuke bezigheid. Je ziet veel, als je oplet, je komt tot rust, in je hoofd en je beweegt ook nog eens, niks mis mee. Maar dat wordt in deze tekst niet bedoeld. Wandelen zoals Hij, de Here Jezus gewandeld heeft, is leven zoals Hij, doen zoals Hij, zijn zoals Hij. Hij zegt ook dat Hij ons zendt, zoals Hij gezonden is. Dat moet dan wel vol van de Heilige Geest zijn, want Hij begon niet aan Zijn bediening voordat zelfs Hij gedoopt was in water (onderdompeling) en in de Heilige Geest. Toen ging Hij de woestijn in en overwon de satan met het Woord (alle teksten uit het boek Deuteronomium) en toen ging Hij helemaal ‘los’ Geen ziekte was veilig bij Hem, want Hij genas allen die tot Hem kwamen van alle ziekten en alle kwaal. En de demonen manifesteerden toen ze bij Hem in de buurt kwamen en werden uitgeworpen. En Hij was te vinden bij de underdog van de maatschappij, de hoeren en de tollenaars, de zondaars. Dat is wandelen zoals Hij.

Wi je een leven zoals Hij dat leefde? Dan moet je niet bang zijn om je nek uit te steken en risico’s te nemen. FAITH is spelled RISC, weet je nog. Maar dan heb je een geloofsleven wat absoluut niet saai hoeft te zijn. Heb je al eens iemand genezen zien worden op jouw gebed? Heb je wel eens demonen uitgedreven, of iemand tot Jezus geleid? Ik ben bang dat de doorsnee gelovige dat nog nooit heeft gedaan, terwijl het de tekenen zouden moeten zijn, die ons volgen. Ik ben ervan overtuigd, dat waneer we, ook in deze dingen, gaan wandelen en handelen zoals Jezus deed we weer een dynamische kerk gaan krijgen, die vol gaat stromen. Alleen in de kracht van de Heilige Geest kunnen we dat en Hij wil ons er in leiden. In januari startten we weer de module Genezing en Bevrijding – de werkend doen, die Jezus deed.

Onderaan vind je een link om je aan te melden. 8 donderdagavonden lang en 1 zaterdag, (waarvan je er niet 1 kunt missen) nemen we je mee in het wandelen zoals Jezus deed. Je leert te bidden voor de zieken en gaat mensen genezen zien worden, je leert hoe je demonen uitdrijft en gaat dat meemaken enz. Wil je dat, meld je dan aan, maar wees snel, er zijn maar 12 plaatsen….

Wandelen zoals Jezus deed, een groot avontuur, spannend en zeker niet saai, dat willen we toch allemaal?

Meld je hier aan

—————————————————-—————————————————————

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Gods liefde geopenbaard

Leave a comment Standard

1 Johannes 4:9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.(HSV)

Lezen: 1Joh.4:7-21

>> Luister je vanavond om 22u weer naar www.grootnieuwsradio.nl – Op weg met de Bijbel?<

Het feest van Kerst staat voor de deur, je kunt er niet omheen, als zou je het willen. Overal is er een en al bedrijvigheid. Ook waar ik werk, iedereen wil voor de Kerst nog voer voor zijn dieren en dat is nog een heel gepuzzel.

Maar het is past echt feest als je weet wie Jezus is. De oneliner: Zonder Jezus is je Kerst-mis, is een waarheid zo groot als morgen heel de dag. Want als Kerst alleen maar draait om gezelligheid, lekker eten en drinken enz. dan is het zo leeg en net zoveel waard als het afval wat er na de maaltijd over blijft. Vroeger ging dat naar de varkens, maar dat mag tegenwoordig niet eens meer…

Want Kerst is het feest van de openbaring van Gods Liefde, omdat Hij Zij Zoon, Zijn Eniggeborene zond om die over te geven, als losprijs, opdat wij zouden leven, door Hem. Met Jezus heb je pas echt leven, zonder Jezus ben je al dood. De wereld wil ons anders laten geloven. De statistieken lijken het uit te wijzen, maar wij weten beter, want de poorten van de hel zullen de gemeente niet kunnen overweldigen . Lopen hier de kerken leeg, elders in de wereld is er opwekking, komen er duizenden tot geloof alleen al op 1 avond en is Gods kracht zichtbaar. Daar kunnen we naar verlangen, maar we kunnen het ook in werking stellen. Wacht niet op een beweging van God, wees een beweging van God. Door de kracht van de Heilige Geest in ons, de Opstandingskracht, kunnen we dat.

Als het goed is wordt vanavond op Groot Nieuws Radio mijn bijbelstudie over de doop in de Heilige Geest uitgezonden. Als je die kracht nog mist, of er meer van wil weten, luister dan, want Hij is onmisbaar.

Door de Heilige Geest kunnen wij de wereld laten zien wie Jezus is en dat Hij Dezelfde is tot in eeuwigheid. Wees iemand, die Jezus, de Openbaring van Gods liefde, openbaart, ook vandaag!

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf vorige week vrijdag 10 weken , met een kerststop na volgende week, lang te horen op https://www.grootnieuwsradio.nl/ op vrijdagavond van 22-22:30u, in het programma Op weg met de Bijbel

* Die van afgelopen vrijdag gemist? Luister hier terug: https://ssl.streampartner.nl/?usertoken=onda461d2f9e8028ec&itemtoken=ac5cc5800a9add9a&comments=disable&image=https://www.grootnieuwsradio.nl/l/library/download/113746/headerstapover_opwegmetdebijbel.png

* Die van vorige week: https://ssl.streampartner.nl/?usertoken=onda461d2f9e8028ec&itemtoken=7fecc336c79c8019&comments=disable&image=https://www.grootnieuwsradio.nl/l/library/download/113746/headerstapover_opwegmetdebijbel.png

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

De naam Jezus

Leave a comment Standard

‘en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.’

Mattheüs 1:21 HSV

Lezen: Mat.1:18-25

Er kon beslist geen misverstand over bestaan, dat de Zoon van Maria en Jozef (als adoptief vader) Jezus, Jeshua, moest zijn. Zowel Jozef, in dit bijbelgedeelte, als Maria in Lukas 1:31 horen deze boodschap van een engel. De ene in een droom, de ander lijfelijk. Want, wordt erbij gezegd: Hij zal Zijn volk redden van hun zonden.

En er is nogal wat te doen over de naam van Jezus. Het betekent wat het zegt: de Heer geeft redding. Maar is het je wel eens opgevallen dat wanneer iemand vloekt, hij nooit de naam van boeddha, Shiva, Krishna of weet ik veel wat voor andere (af)goden er nog zijn, noemt? Het is altijd de Naam van Jezus. De duivel is er dan ook alles aan gelegen om die naam belachelijk te maken en hem te misbruiken. Waarom? Omdat hij als de dood is voor die naam. Want bij juist gebruik van die Naam, weet hij dat hij benen moet maken. Ook van de gevolgen van de zonde, die door de satan in de wereld zijn gekomen, is die naam een verschrikking. Want ziekte moet wijken voor de Naam van Jezus, dood moet wijken, in de naam van Jezus, er is redding in de naam van Jezus, genezing in de naam van Jezus, bevrijding in de naam van Jezus. De demonen sidderen alleen al bij het geluid van die Naam. Jezus, mijn Lelie der vallei, mijn Zoete Roos van Saron, Jezus! Dat zong Andrae Crouch al jaren geleden in de Carnegie hall en het heeft nog niet aan kracht verloren.

Jezus, de Naam boven alle Naam, want er is onder de hemel gaan andere naam gegeven waardoor wij moeten, ja je leest het goed, moeten zalig worden, dan de naam van Jezus. Daarom is die Naam mij zo lief, omdat ik weet dat er kracht is in die Naam, dat er liefde is in de Naam en die openbaarde zich aan het kruis van Golgotha. Gebruik die naam dan met ere, maar ook met autoriteit en wonderen en tekenen zal je zien gebeuren.

Engelen waakten erover, dat de zoon van God, de juiste Naam kreeg. Want Hij is het, God Zelf, die ons redt, van de zonde, maar ook van de gevolgen daarvan. Geen enkele andere god koos ervoor te sterven, opdat mensen zouden leven, dan alleen de Here Jezus. Wat en liefde wat een kracht in die naam.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,

want Hij kwam om zalig te maken op aard.

Zo lief had Hij zondaars dat Hij voor hen stierf,

genade bij God, door. Zijn zoenbloed verwierf.

Ken je die Naam, (die persoon), nog niet.

Die Naam, draagt mijn Heiland,mijn lust en mijn lied!

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf vorige week vrijdag 10 weken , met een kerststop na volgende week, lang te horen op https://www.grootnieuwsradio.nl/ op vrijdagavond van 22-22:30u, in het programma Op weg met de Bijbel

* Die van afgelopen vrijdag gemist? Luister hier terug: https://ssl.streampartner.nl/?usertoken=onda461d2f9e8028ec&itemtoken=ac5cc5800a9add9a&comments=disable&image=https://www.grootnieuwsradio.nl/l/library/download/113746/headerstapover_opwegmetdebijbel.png

* Die van vorige week: https://ssl.streampartner.nl/?usertoken=onda461d2f9e8028ec&itemtoken=7fecc336c79c8019&comments=disable&image=https://www.grootnieuwsradio.nl/l/library/download/113746/headerstapover_opwegmetdebijbel.png

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/