Sprekende Zoon

Leave a comment Standard
Www.opfrisser.com

Sprekende Zoon

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Hebreeen 1:1-2 (Herziene Statenvertalling)

Lezen:  Hebr. 1:1-1

We leven in de eindtijd, dat hoor je zo vaak beweren en zeggen en weet je het is waar. We leven in het laatst der dagen. Dat is ook wat de Schrijer van de Hebreeën-brief hier zegt, dat in de laatste dagen God tot ons heeft gesproken door Zijn Zoon. Met de komst van de Here Jezus is dus ‘het laatst der dagen’ , of te wel de eindtijd, aangebroken. Zo is dat meteen ook weer opgelost.

Want met die eindtijd is er dus een nieuw tijdperk aangebroken: het heden der genade’, oftewel de genadetijd. God rekent ons onze zonden, dankzij het volbrachte werk van de Here Jezus, niet meer toe. Is dat niet geweldig? Mogen we dan maar raak leven? Nee. Zeker niet, maar we hoeven de hemel niet te verdienen, we ontvangen die als een gratis geschenk, gekocht en betaald met het kostbare bloed van de Here Jezus.

Dat is hoe God sprak en nog spreekt, door Zijn Zoon. Genade, zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdien, genade vond, eens was ik blind, maar nu kan ik zien! Prijs de Heer!

Dat is de boodschap die we ook aan de wereld, verloren in schuld, mogen brengen. Er is genade, voor wie in Hem gelooft, dat dan weer wel. Dus we hoeven niet te komen met regeltjes en wetjes, maar met genade. Dankzij een wettisch geloof staat het christendom te boek als een godsdienst waar dingen wel moeten of niet mogen en verschilt ze feitelijk niets van de Islam….

Maar het is, door de komst van Zijn Zoon, de Here Jezus Christus, dat we uit genade worden behouden. Laat die boodschap klinken en zegt het voort, want we hebben niet alleen een sprekende Zoon, maar wij moeten spreken van die Zoon, want dit is pas goed nieuws! Dat hou je toch niet voor jezelf, zeker?

—————————————————-—————————————————————
            Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave:                  http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw
  • Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/
Advertenties

Zonden bedekken

Comment 1 Standard

Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.  1 Petrus 4:8 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Petr. 4:1-11

De liefde is in een christenleven de allesbepalende factor. Zonder de liefde zijn we maar schel klinkende stukken metaal, zegt 1Kor.13, en kunnen we in de gaven van de Geest floreren, maar is het eigenlijk nutteloos.

Petrus weet wat het is om vergeven te zijn. Hij had de Here Jezus 3 x verloochend, ondanks zijn grote mond en krachtige woorden. Maar Hij had vergeving gevonden en was hersteld in zijn ambt als apostel. Eerst zal er een intiem moment met de Heer zijn geweest, maar het laatste gebeurde aan de zee van Tiberias, na de (tweede) wonderbare visvangst. En ook daar stond de liefde centraal: Petrus, hou je echt van me?, had Jezus gevraagd, tot drie keer toe. En Petrus had het gezegd: Ja Here, U weet, dat ik u liefheb.

Hij was vergeven, hersteld, hij kon opnieuw beginnen en dat werd nog eens bevestigd toen er op zijn 1e preek 3000 handen de lucht ingingen van mensen die de Here Jezus wilden aannemen. Wat een liefde!

Dus Petrus weet waar hij over praat. De liefde, die we voor elkaar, in de gemeente, maar ook onderling moeten hebben, moet vurige liefde zijn, andere vertaling zegt bestendig, dus standvastig, niet vandaag ouwe jongens krentenbrood, en morgen zonder groeten voorbij lopen, maar gelijkmatig. En vurig, vol passie en overgave. En als we dat doen, dan is het tweeledig.

1) het zal ons milder, zonder veroordeling, naar anderen doen kijken, wat die ook uitgevreten heeft

2) het zal ook onze fouten en tekortkomingen bedekken.

Want wat je zaait, dat zal je oogsten en hoe je over een ander oordeelt (en dat gebeurt vaak zonder de liefde) zo zul je ook zelf beoordeeld worden.

Maar we hebben het gebod van de liefde van de Heiland Zelf ontvangen, wat let ons dan om het uit te (gaan) voeren?

 

 

—————————————————-————————————————————

* Vanaf 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl, luister hier de uitzending van 3 juni: https://ssl.streampartner.nl/?usertoken=onda461d2f9e8028ec&itemtoken=9968dbc0c855408b&comments=disable&image=https://www.grootnieuwsradio.nl/wp-content/uploads/2018/12/programmabanner_opwegmetdebijbel.jpg

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Een van zin

Leave a comment Standard

En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt.  Romeinen 15:5-6 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Rom.15:1-13

Wat een geweldig moment was dat vorige week, aan het eind van de nieuwe Dordtse Synode, toen vertegenwoordigers van verschillende kerkgenootschappen en denominaties een verklaring van eenheid tekenden. Was de originele synode er eentje waar verdeeldheid pas begon, tussen de armenianen en de gomaristen, waarbij de eersten zelfs weggestuurd werden, nu 400 jaar later vinden we elkaar. Niet dat er nu weer 1 kerk is, wie Facebook bekijkt en de verhitte discussies leest over preterisme en mensen die wel in de opname geloven, of de opname voor, tijden of na de grote verdrukking, weet wel beter. (Als je gisteren naar mij geluisterd hebt op Groot Nieuws Radio, weet je waar ik sta.)

Er wordt dan letterlijk niet iemand onthoofd, zoals Johan van Oldenbarnevelt destijds, maar op papier gaat dat wel. En we mogen van gedachten wisselen en in dingen verschillen, maar laten we de overeenkomsten opzoeken en niet de verschillen.

Paulus roept ons op, en bidt er ook voor, om eensgezind te zijn. Hier ging het met name om het eten van offervlees. We moeten de ander uitnemender achten dan onze standpunten en de strijdbijl begraven. Om ons heen gaan mensen verloren omdat we niet doen waar we voor geroepen zijn: de wereld te bereiken met het evangelie. In de gesloten landen vindt men het onbegrijpelijk dat we zo weinig aan evangelisatie doen, terwijl er hier zo’n vrijheid is. Wat zouden zij die graag hebben!

We moeten ons denken afstemmen op Christus, worden zoals Hij, bewogen met een verloren wereld. Een van zin, alle neuzen dezelfde kant op. Dat kan, als het waterpeil van de Heilige Geest stijgt in onze kerken, dan gaan we over kerkmuren heen en ontmoeten we elkaar en worden weéén in verscheidenheid. Want verschillen mogen, nuances kunnen, maar één van zin, samen met Hem, zal de wereld doen inzien, dat de Vader Hem zond. Denk daar over na, als je weer een discussie tegenkomt en zonodig je mening denkt te moeten spuien. Wat voegt het toe aan de eenheid?

Want we zijn geroepen om, met één mond, God de Vader te verheerlijken, doen we dat?

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl, luister niet de uitzending van gisteren: https://ssl.streampartner.nl/?usertoken=onda461d2f9e8028ec&itemtoken=9968dbc0c855408b&comments=disable&image=https://www.grootnieuwsradio.nl/wp-content/uploads/2018/12/programmabanner_opwegmetdebijbel.jpg

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Wijsheid en inzicht

Leave a comment Standard

Zie, de vreze des Heeren, dat is wijsheid, en zich afkeren van het kwade is inzicht. Job 28:28 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Job 28:20-28

Velen herkennen zich in de persoon van Job, die door een ondraaglijk leiden moest gaan, maar als klap op de vuurpijl ook nog eens drie ‘ vrienden’ op bezoek kreeg, die hem de put in praatten, althans dat probeerden, door hem te vertellen dat hij vast wel ergens gezondigd had en dus datgene wat hem overkwam, verdiend had. Zulke mensen zijn er nog steeds. En natuurlijk is het goed om verbanden te leggen met het totaalbeeld van de mens. Ziekte is het gevolg van de zonde in het algemeen en kan, ik zeg kan, een gevolg zijn van bepaalde zonden in het bijzonder. Maar te zeggen dat ziekte het gevolg is van zonden die je hebt gedaan is wel erg kort voor de wagen. Maar dit even terzijde.

Want Job is aan het eind gekomen en begint zijn slotpleidooi tegen zijn vrienden. En hij komt met wijsheid, die nergens anders te vinden is dan bij God. En dit zijn wijze woorden! Want het begint met het diep ontzag hebben, vrezen heeft niets met angst te maken, maar met ontzag en respect, van de HERE, van JHWH. Dat is dus erkennen dat Hij Heer is, de God, die er is en Hem, Jezus, Zijn Zoon, aannemen als je Heiland en Verlosser, iets wijzers kun je niet doen, omdat je daarmee je eeuwige bestemming wijzigt! En van daaruit gaan we ons afkeren van het kwaad. Dat is dus bekering, je omdraaien naar God en je afkeren van het kwaad, dat ten diepste de duivel is. Een draai van 180 graden dus.

En uit het een volgt het ander. Je eerst afkeren zonder God te kennen lukt niet, dan is het ook geen genade meer, maar verdienste. Omdat jij je hebt bekeerd en het kwade hebt afgezworen heb je de redding verdiend? Zo werkt het, gelukkig, niet. Want dat kunnen we namelijk niet dan door de kracht van Zijn Geest. Als we het op eigen kracht proberen gaan we iedere keer weer hopeloos de fout in, maar prijs God, de Here Jezus heeft de prijs betaald. Het begint dus met Hem aannemen, Hem eren en vrezen, zo je wilt, met diepst ontzag en van daaruit gaat Hij je helpen om het kwade de rug toe te keren. Dat is inzicht, zoek het dus niet op, maar blijf er wel verre van, dat maakt het een stuk makkelijker!

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf vandaag 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Machtig wonder

Leave a comment Standard

Dan helemaal ontwaakt straft hij de wind af en zegt hij tot de zee: zwijg jij, houd je koest!– en de wind gaat liggen en er geschiedt een grote stilte. Marcus 4:39 (Naardense Bijbelvertaling)

Lezen: Markus 4:35-41

Het hele verhaal over de storm op het meer is volgens mijn optiek door weinig mensen begrepen. Natuurlijk is het een geweldig wonder, dat zelfs de storm Hem gehoorzaamt, als Hij deze bestraft. Het is dan ook niet zomaar een storm, het is een demonische storm. De Here Jezus en Zijn discipelen zijn onderweg om de door een legioen van demonen bezette man vrij te zetten. De duistere machten weten dat blijkbaar en komen in het verweer. En wat doet Jezus? Hij slaapt, uitgeput van het onderwijs en het doen van wonderen valt Hij in slaap, Hij wil even rusten, menselijk toch?

Dan steekt de storm op en die is blijkbaar zo heftig dat zelfs deze ervaren vissers denken dat ze zullen vergaan. Vergis je niet, ze kenden het water, het was hun werkterrein. Maar wat ze niet onderkenden was de geestelijke achtergrond van deze storm, dat het een aanval van de vijand was en ze handelden dus niet navenant. Dat zien we vaak om ons heen. Problemen met een geestelijke oorzaak moeten we geestelijk aanpakken, doen we dat niet dan heeft niets wat we doen effect, ook al zijn we nog zo op dat gebied gespecialiseerd!

Ten einde raad maken ze de Here Jezus maar wakker en dat niet alleen, ze verwijten het Hem ook nog dat Hij heerlijk licht te slapen. Dan, helemaal wakker, straft Hij de wind af (muilkorven is eigenlijk het woord wat gebruikt wordt) en Hij zegt tot de zee: Hoe je koest (zoals je tegen een hond praat) en de wind gaat liggen en er komt een grote stilte. Het is meteen rustig, geen golfje meer te zien. En de Here Jezus, is Hij nu chagrijnig omdat ze Hm wakker gemaakt hebben? Want Hij zegt: ‘Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof?’

Nee, ik denk niet dat Hij chagrijnig was omdat ze Hem wakker hebben gemaakt, maar omdat ze geen geloof hadden. De essentie van dit verhaal is dus, dat wij ons geloof moeten gebruiken om de stormen in ons leven tot stilte te brengen. Liedjes als ‘met Jezus in de boot ben je veilig in de storm’ klinken heel vroom, maar laten ons niet zien welke macht en autoriteit wijzelf bezitten, als we ons geloof gaan uitoefenen. Wij vragen nog steeds dingen aan God, die Hij ons heeft opgedragen om te doen en dan vinden we het gek dat het niet gebeurt. De Here Jezus deed dit wonder niet als de Zoon van God, dat had Hij allemaal afgelegd, weet je nog? Hij deed het als de Zoon des mensen, vervuld met de Heilige Geest! Wanneer wij gaan beseffen dat Diezelfde kracht ook in ons woont en door ons heen wil werken, daarin gaan wandelen en handelen, gaan we het Koninkrijk zien doorbreken, en is de zwaarste storm ook voor ons geen probleem. Sta op, word wakker! En bestraf de storm in je leven!

‭‭

Geest en kracht

Leave a comment Standard

En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God.  1 Korintiers 2:4-5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Kor.2:1-12

Paulus was onderweg van Athene naar Korinthe, best een lange reis. Hij peinsde wat er nu eigenlijk mis was gegaan op de Areopagus, hij had gedebatteerd met belangrijke wijsgeren, hen het evangelie verkondigd, maar er waren er maar enkelen tot geloof gekomen. En enkelen, dat was bij Paulus weinig, die bekend stond als de prediker die ‘de hele wereld op zijn kop zette’. (Hand.24:5) Dan komt hij in Korinthe aan en we lezen dus in deze brief, dat hij het hier niet verwachtte van zijn spreken en overtuigende woorden, maar door het beton van Geest en kracht de mensen voor Jezus won.

In evangelisatie gebruiken wij dezelfde tactiek. We moeten niet denken dat we mensen kunnen overtuigen met al onze argumenten, onze bijbelkennis etc. Nee, het is de Heilige Geest, die het doet. Telkens weer sta ik versteld hoe eenvoudig het dan is om iemand tot Jezus te leiden. We noemen het dan ook krachtevangelisatie, omdat het gebaseerd is op de Kracht van de Heilige Geest. Wil je het meemaken? 6 juli a.s. weer in Rotterdam!

Want we kunnen kletsen wat we willen, de mensen zijn verblind, maar het is de zalving van de Heilige Geest, die het juk verbreekt. Door Zijn kracht en door de tekenen en wonderen, bij het zien van zijn goedheid, (Rom.2:4) komen mensen tot geloof.

We lopen naar Pinksteren, het feest van de oogst. Je zult kracht ontvangen en Mijn getuigen zijn, zei Jezus in Hand.1:8. Evangeliseren zonder het winnen van zielen is vruchteloos. ‘We hebben gezaaid’ hoor ik dan, maar er is geen boer die gaat lopen zaaien als de oogst rijp is, en dat istie volgens onze Heiland, de velden zijn wit en de oogst is groot. Het enige wat we moeten doen is die oogst binnen halen.

En wanneer we gaan vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest en gaan wandelen met de tekenen en wonderen die ons behoren te volgen, kunnen we oogst binnen halen. Want de oogst die niet (op tijd) wordt binnengehaald staat te verpieteren op het land en gaat verloren!

Gebruik de kracht, die in je is en haal de oogst binnen! Nu is de tijd!

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf a.s. maandag 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Klop

Leave a comment Standard

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.  Openbaring 3:20  (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Openbaring 3:14-22

De Here Jezus staat buiten, bij nog heel veel mensen, zelfs bij kerkmensen. Want velen weten niet of ze wel naar de hemel gaan als ze op dat moment zouden sterven. We komen dat zo vaak tegen als we op straat evangeliseren. Ook heel veel kerkmensen, en dan maakt de denominatie niet eens uit, denken nog steeds dat ze het moeten verdienen!

Maar hier staat het nog eens zo duidelijk: bekering (vers 19) = de Here Jezus binnenlaten in je hart. Hem uitnodigen. In de tijd dat deze brief aan Laodicea geschreven was, hadden de romeinse soldaten het recht om iemands huis binnen te dringen en er te verblijven. Ook in de tweede Wereldoorlog kenden we dat, inkwartiering, heette dat toen. Maar de Here Jezus dringt niet bij je binnen. Hij klopt netjes aan, en de knop van de deur is aan de binnenkant.

Het enige wat je hoeft te doen is de deur te openen, al is het maar op een kier en dan komt Hij binnen. Iemand vroeg eens, toen ik hem deze tekst uitlegde: ‘Moet ik dan gaan koken voor Hem?’ Leuk hoe mensen het soms praktisch maken. Maar een maaltijd houden met iemand, is een feestje, het is relatie, het is opbouwen van vriendschap, goede gesprekken hebben. Dat alles wil de Here Jezus met ons doen.

De vraag is nu natuurlijk: heb je de klop gehoord? Of denk je dat Hij binnen is, maar is Hij, door alle drukte en omstandigheden, buitengesloten? Dan klopt Hij weer, want Hij wil niets liever dan binnenkomen!

Open de deur van je hart, ga naar www.gratisgeschenk.nl en doe het vandaag! Het lezen van deze Opfrisser is al een klop op je deur op zichzelf. Laat Hem niet langer kloppen, doe open en ontvang Zijn liefde, Zijn vrede, Zijn vergeving en Zijn gemeenschap. Doe het nu, je zult er never nooit spijt van krijgen!

Hemelvaart

Leave a comment Standard

Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap.  Lucas 24:50-52 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Lukas 24:49-52

Hemelvaart, wat moet je ermee? In traditionele kerken is er nog wel een dienst, meestal iets eerder zodat je van de dag kunt genieten, maar in evangelische en pinksterkringen is er al helemaal geen dienst meer. Dus, en dat heb ik al vaker gezegd, moeten we niet gek opkijken als we deze dag over niet al te lange tijd kwijt zijn en die is ingeruild voor het Suikerfeest of zo….

Veel mensen begrijpen het ook niet. Dat je eigenlijk feest viert omdat Jezus weg is gegaan. Kijk Zijn komst en zo, duidelijk, maar Zijn vertrek…? Rare jongens, die christenen, zou Obelix zeggen.

Maar het is een feestdag, want Jezus werk op aarde was klaar. Hij had geleden voor onze zonden, was gestorven en begraven, opdat wij dat niet meer hoeven meemaken. Heeft Zijn discipelen 40 dagen lang het Koninkrijk van God uitgelegd (zie Hand. 1) en drukt hen nog eens op het hart om in de stad te blijven, totdat ze de belofte van de Vader zouden hebben ontvangen. Dan heft Hij Zijn handen op en verlaat Zijn discipelen al zegenend. En Hij wordt opgenomen in de hemel. En daar zit Hij aan de rechterhand van de Vader en bidt voor ons. We hebben dus een zegende en biddende Heiland in de Hemel, die ook biddend en zegenend zal terugkomen, want Hij komt op dezelfde manier weer terug, zeiden de engelen. Daarom gaan de discipelen aanbiddend en vol blijdschap en verwachting naar Jeruzalem terug.

Vanaf dat moment regeert Koning Jezus en zijn wij, Zijn discipelen, Zijn ambassadeurs, die het Koninkrijk van God moeten bekend maken en vestigen. Niet makkelijk? Als je het in eigen kracht doet niet, maar ook wij hebben de Belofte van de Vader, de Heilige Geest, als je Die hebt en vanuit die Kracht werk is het een makkie. Dan komen er binnen de kortste kerken duizenden tot geloof. Wat we moeten doen is checken of we die kracht hebben en er dan gebruik van gaan maken. Moet je eens letten wat er gebeurt. Jezus zei dat het beter was dat Hij heen zou gaan, ander kon de Heilige Geest niet komen. We leven nu in het tijdperk van de Heilige Geest. Rondom ons komen horden mensen tot geloof. De boze wil ons doen geloven dat het afgelopen is met de kerk, maar wanneer we onze positie in gaan nemen, staan we voor de grootste opwekking, ever. Ik heb er geloof voor: Europe Shall Be Saved!

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf a.s. maandag 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Op 25 september ‘de Profetenschool’ Opgave:

http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Wet van de vrijheid

Leave a comment Standard

Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid.  Jakobus 2:12 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jacobus 2:1-13

Het lijkt wel een Contradictio in terminis, een onmogelijke combinatie: de wet van de vrijheid. Velen denken dat vrijheid blijheid is, zonder regels en doe maar een dotje. Dat is geen vrijheid, dat is losbandigheid, los van iedere band.

Want vrijheid zonder regels is chaos, als iedereen maar zou doen wat hij wil. We leven in een vrij land, toch zijn er regels en wetten. Wel zo is het precies in het Koninkrijk van God. We hoeven ons niet aan de wet te houden om gered te worden, daar is Gods genade voor. Maar juist door die genade ga je uit liefde doen wat God van je vraagt, dan is het een heel andere insteek.

Maar hoe zit dat dan met het oordeel, waar hier over gesproken wordt, er is toch, volgens Rom. 8:1 geen veroordeling meer, als je in Christus Jezus bent? De HSV Heeft daar een toevoeging bij: die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.’

Dus komt het motto van de Jacobus brief weer om de hoek kijken: geen woorden, maar daden!

Leef wat je gelooft, leef uit genade, maar betoon ook genade. Jezelf afvragen wat de Here Jezus, in de situatie waarin jij bent, zou hebben gedaan, helpt je daarbij. De WWJD polsbandjes waren zo gek nog niet. In het tekstgedeelte maakt Jacobus het zelf praktisch, leven en handelen zonder aanzien des persoons. En over dat oordeel gesproken, we zullen worden behandeld zoals we anderen behandelen, geoordeeld zoals we anderen beoordelen ( of veroordelen). Ons wordt dezelfde maat genomen als wij die anderen nemen, pas daar dus mee op!

Laat je in alle dingen leiden door Zijn Geest, dan komt het altijd goed en wandel daar dan ook naar. Geen woorden maar daden had een psalm moeten zijn, in plaats van een voetbal lied…. maar het helpt als we het gewoon gaan doen

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf maandag 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Op 23 september start onze nieuwe module ‘Bovennatuurlijk, natuurlijk’ in Dordrecht en op 25 september ‘de Profetenschool’

Opgave:http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-bovennatuurlijk-natuurlijk-62090939672?ref=estw

En http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Vertrouwen

Leave a comment Standard

Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen, de rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen, zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de HEERE.  Psalmen 112:6-7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 112

De tekst van vandaag komt uit een mooie Psalm en eigenlijk moet je vers 5 erbij nemen. Daar gaat het over uitlenen aan de armen, dat is dus eigenlijk weggeven, omdat ze niet in staat zijn het terug te betalen. Dus eigenlijk er zijn voor de minder bedeelden onder ons. Als we dat doen, en het gaat niet zozeer om het doen, dan wel om de hartsgesteldheid die er achter zit, zullen we voor eeuwig niet wankelen, er zal je niets overkomen, vertaalt de BasisBijbel. Dat is nogal een belofte, maar als we aan de voorwaarden voldoen, komt de zegening vanzelf.

Hier geldt dus het principe van zaaien en oogsten. Als we mildelijk geven, vanuit een goed hart, zullen we mildelijk ontvangen en zullen we geen gebrek kennen. Men zal je voor altijd blijven gedenken. Nu was dat in het Oude Testament, in de cultuur van die tijd ontzettend belangrijk. Nu is het belangrijker dat onze namen zijn opgetekend in het Boek des Levens. Over 100 jaar of zo weet niemand meer wie Arie de Paauw was, maar als mijn naam staat in dat boek, en dat staat het, weet de Here het nog wel!

Het kwade gerucht is denk ik niet zozeer het nieuws wat je hoort, dan wel datgene wat men over je verspreidt , in negatieve zin. ‘Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.’

‭‭Jesaja‬ ‭54:17‬ ‭HSV‬‬ Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Laat de mensen maar kletsen. Trouwens als je met Christus gestorven bent, ben je dus dood en doden maken zich niet druk over wat er over hen gezegd wordt…

Belangrijk is dat ons hart standvastig is en dat we op de HERE, JHWH, de God, Die er is, vertrouwen. En vertrouwen is blindelings in de armen van je hemelse Vader springen, erop vertrouwende dat Hij je opvangt. Kinderlijk vertrouwen dus, zonder berekening, zonder wikken of wegen, gewoon doen. Daarom zegt de Here Jezus ook dat we moeten worden als de kinderen. Zonder twijfel weten dat jouw Vader de sterkste is, en erover opscheppen, zeg maar getuigen…

Dat vraagt om vertrouwen, dat vraagt om geloof, misschien wel tegen je ervaringen in, tegen je omstandigheden. Maar als we dat geloof en vertrouwen hebben is ons niets meer onmogelijk.

Geloof is een gave van God, geloof is één van de gaven van de Heilige Geest en doet wonderen in werking treden. Daarom zegt de Here Jezus ook dat we het geloof van God moeten hebben, dat wat Hij ons gegeven heeft. Dan kunnen we bergen verzetten en is niets meer onmogelijk. Heb je dat (nog) niet? Vraag het dan…..!hij geeft het in ruime mate!