Eeuwig Woord

Leave a comment Standard

Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.  1 Petrus 1:25 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Petr.1:13-25

Petrus citeert hier Jesaja in dit en het vorige vers. Alles vlees is glas en dat verdort, hoe mooi het er in eerste instantie uit kan zien, het is maar tijdelijk. Maar het Woord van God, het gepredikte Woord van God, blijft tot in eeuwigheid en dat is het evangelie van de Here Jezus Christus, de blijde boodschap, die ik gisteren weer heb mogen inspreken bij TWR zie Opnamen TWR wat weer heel bijzonder was.

Dat woord van God is zo rijk, is zo kostbaar, dat het mensenlevens op de kop zet, vernieuwt en verfrist. Dat het voedsel is voor je ziel en je iedere dag weer krachtig en energie geeft. In dat Woord te spitten en te graven is zo geweldig en verrijkend en je raakt nooit uitgegraven, er is altijd meer. Zeker als je het Licht van de Heilige Geest erover laat schijnen.

Voor veel mensen klinkt de Bijbel als een afgedaan boek, stoffig en ouderwets, maar het is het Levende Woord van God, waarin je een ontmoeting kunt hebben met de Here Jezus en met de Vader door de Geest.

De zegen van de reformatie was dat het woord weer werd teruggegeven aan de gemeente en aan de mensen, dat iedereen in staat is om dat woord zelf te lezen en het tot zich te nemen. De Bijbel is nog steeds het meest verkochte boek op aarde, waarom? Omdat er leven in te vinden is, voor wie het vinden wil. Een van onze Bijbelschoolstudenten is tot geloof gekomen omdat hij op een hotelkamer de bijbel ging lezen. Dat is toch geweldig? En het houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Theologen kunnen erover vallen, fictie-schrijvers verhalen over verzinnen (Dan Brown) maar het blijft omdat het eeuwigheidswaarde heeft. Een bron van inspiratie voor iedere gelovige,

Daarom lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag!

—————————————————-—————————————————————

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Advertenties

Opnamen TWR

Comments 3 Standard

Ik mag terugkijken op een bijzonder mooie dag. In totaal heb ik 12 bijbelstudies kunnen inspreken waarbij de Heilige Geest mij leidde en ik me gedragen voelde door jullie gebed. Het ging soepeltjes, gesmeerd door de zalving, zeg maar.

Daarnaast nog gebeden voor Aafe. Ze was al een heel eind genezen van scoliose, maar vandaag ging het weer een stukje verder, doordat haar armen en benen gelijk kwamen.

Een vriendin van Carola wilde graag langskomen voor gebed, ze heeft MS, maar durfde achteraf toch niet en was te moe. We hebben met zijn drietjes voor haar foto op Facebook gebeden. Carola vroeg ook om gebed en daardoor kon ik Aafje activeren door het samen met haar te doen. Ook Carola’s benen kwamen (weer) gelijk en ze kon op eigen kracht haar bekken ontspannen, wat ze daarvoor niet kon en waar ze therapie voor kreeg. We hebben samen het programma voor morgen ingesproken, ze is dan jarig.

Ze kreeg mijn boek en een Courage cd🙃

God is zo goed.

Bedankt voor jullie gebed! Hem alle eer!

Tekenen en wonderen

Leave a comment Standard

Hoe groot zijn Zijn tekenen en hoe machtig Zijn wonderen! Zijn Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk en Zijn heerschappij is van generatie op generatie.  Daniel 3:33 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Dan.4:1-3 en als je tijd hebt Daniël 3

Vandaag mag ik weer de hele dag opnamen maken voor het programma ‘Op weg met de Bijbel’ van Trans World Radio, wat weer uitgezonden gaat worden op Groot Nieuw radio. Het bleek dat de vorige opnamen goed beluisterd en gewaardeerd werden en ook vaak teruggeluisterd. Wanneer ze worden uitgezonden laat ik het jullie uiteraard weten. Bid voor me vandaag, dat de boodschap geïnspireerd zal zijn door de Heilige Geest en Hij de harten van de luisteraars zal raken.

Wat en geweldig verhaal van geloof en vertrouwen op God is dit toch. Sadrach, Mesach en Abednego, beter gezegd Hananja, Misaël en Azarja, wat hun Joodse namen waren, weigeren te buigen voor het afgodsbeeld wat Nebukadnezar heeft laten maken en waar iedereen, op het geluid van de muziek instrumenten voor moet buigen en knielen. Maar ze zijn hardnekkig, standvastig. En dat kost hen bijna het leven. Want ze worden in de vurige oven gegooid, die zo heet is opgestookt dat het de stokers hun leven kost. Maar wanneer ze erin zijn beland blijken ze niet met hun drietjes, maar met zijn vieren te zijn, iemand met het gelaat van een godenzoon loopt bij hen. Je zou kunnen denken aan de Engel des HEREN, de oudtestamentische verschijningsvorm van de Here Jezus, die hen bijstaat. En als ze dan uit de oven komen, ruiken ze niet eens naar rook. Als kind hield ik van fikkie steken. In de buurt van ons huis was een illegale vuilstort waar tuinafval en hout, maar ook verfresten en zo werden gedumpt. Een ideale plek voor een fikkie. Maar las ik dan thuis kwam stonk ik een uur in de wind naar de rook. Wel deze drie geloofshelden hadden geen spoortje rook in hun kleren.

En dan komt Nebakadnezar tot erkentenis der waarheid. Althans met zijn verstand, en spreekt hij onze dagtekst uit. Hoe groot zijn de tekenen en wonderen van de God van de Joden. Niemand mag Hem dan ook meer beledigen, op straffe des doods. Zijn koninkrijk zal geen einde hebben en Zijn heerschappij is van generatie op generatie. Iets is er blijkbaar wel van de droomuitleg, die Daniel in hoofdstuk 2 heeft gegeven, blijven hangen. Dat bleek al uit het beeld wat hij had laten maken, maar nu is het zelfs te horen in zijn belijdenis. En hoe geweldig die ook is, het is er nog steeds eentje vanuit zijn hoofd en niet vanuit zijn hart.

Het eerste deel is goed, dat we het met onze mond moeten belijden, maar we moeten het ook in ons hart geloven. Nu is deze koning al een stap verder dan menige gelovige in onze tijd die denkt dat wonderen en tekenen niet meer voorkomen. Maar goed, hij was tenslotte ervaringsdeskundige, hij had het mijn zijn eigen ogen gezien. Vandaag regeert de rede, ook in de kerk, jammergenoeg.

Maar mijn Bijbel zegt dat Jezus Christus gisteren en heden Dezelfde is en tot in eeuwigheid, dus dat wat Hij vroeger deed ook vandaag nog mogelijk is.

Maar geloven met het hart en belijden met de mond zet dat vrij ook in ons eigen leven. Heb je een wonder nodig van God? Belijd en geloof het, geloof en belijd het en niets zal voor ons meer onmogelijk zijn, dat is de belofte die God, De Here Jezus, heeft gegeven. Wandelen we daarin, geloven we dat, belijden we dat? Laten we dat stuk in ieder geval van Nebukadnezar leren, dan komt de rest vanzelf

—————————————————-—————————————————————

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Gezindheid

Leave a comment Standard

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Filippenzen 2:5-8 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Fil.2:5-11

Wij zijn geheel anders, zoals Paulus dat heeft verwoord in Ef.4:20 omdat we Christus hebben leren kennen. In dit vers roept Hij ons op om de gezindheid, de gedachten van de Here Jezus te hebben, m.a.w. te zijn als Hij. En dan geeft hij het voorbeeld van het feit dat de Here Jezus Zijn heerlijkheid in de hemel heeft afgelegd, volledig mens is geworden, daardoor Zichzelf vernederd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en tot aan de dood, Zijn verzoenend sterven, volledig gehoorzaam is geweest. Opofferingsgezindheid heet dat. En dat alles deed Hij voor ons. Er was dus niets goddelijks meer aan de Here Jezus, hoewel Hij natuurlijk nog steeds de Zoon van God was. Maar alle wonderen en tekenen deed Hij pas, nadat Hij gevuld was met de Heilige Geest. Het is daarom dat ook wij de Heilige Geest nodig hebben en vanuit Hem die dingen kunnen doen, die Jezus deed.

Maar het begint met nederigheid, jezelf wegcijferen. Ben je dan niet belangrijk? Jazeker, je bent hartstikke waardevol en je mag er zijn, want juist daarom gaf de Here Jezus Zijn leven. Zelfs als jij de enige mens was geweest op aarde, dan nog was Hij gekomen om voor jou te sterven. Laat de leugen van satan niet in je denken binnen, maar besef dat je waardevol en geliefd bent. Als je Joh.3:16 leest mag je gerust lezen: Zo lief had God mij en vul dan maar je eigen naam in!

Maar naar elkaar hebben we het voorbeeld van Jezus te volgen, zeker in de gemeente. Niemand is belangrijker dan de ander, hoewel er wel gezag en autoriteit moet zijn, maar leiderschap is in de eerste plaats dienen, zoals Jezus dat deed. Dat heeft te maken met een andere manier van denken, van jezelf als een levend offer geven (Rom 12) en doen wat Hij zegt. Die gezindheid komt samen met de andere dingen, die de Heilige Geest in ons leven als we Hem toelaten. Want het een kan niet zonder het ander.

Wees daarom als Hij, vol liefde en waarheid, de ander dienend, wetend dat je zijn geliefd kind bent, ongeacht wat je doet, onvoorwaardelijk. Is dat niet mooi?

—————————————————-—————————————————————

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Licht versus duisternis

Leave a comment Standard

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.  1 Johannes 1:5(Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Joh.1:5-10

Waar het Licht verschijnt verdwijnt de duisternis. Je ziet het iedere morgen weer gebeuren en in deze tijd van het jaar weer steeds vroeger. Het is een wet, die is ingesteld bij de schepping toen God sprak: ‘er zij licht’ en er was licht. Het licht is dan ook van Hemzelf afkomstig, want zegt onze tekst: God is Licht. Jezus zei immers ook dat Hij het Licht der wereld is en dat wie in Hem blijft nooit meer in de duisternis hoeft te wandelen. Wandelen in de duisternis is gevaarlijk. Je ziet niet waar je bent, waar je loopt, de gevaren niet, de hobbels en de obstakels evenmin en voor je het weet ligt je op je snufferd. Maar als we in het licht wandelen, ons pad door God laten beschijnen, Hem volgen, dan zien we waar we lopen.

Er is geen spoortje van duisternis bij Hem, totaal helemaal niets. Ik kan altijd zo boos worden als mensen God van verkeerde dingen beschuldigen. Zelfs mensen die zeggen dat hun ziekte bij God vandaan komt en dat Hij het zo gebruikt. Dat laatste kan dan wel waar zijn, omdat Hij alle dingen doet medewerken ten goede, maar het eerste absoluut niet. Deze tekst onderstreept dat nog eens. Er is dan ook geen plek voor berusting als het je overkomt, maar van weerstand bieden tegen de dingen van de boze en tegenover de duisternis Zijn Licht plaatsen.

In in dat licht moge ook wij weer onze taak oppakken; eveneens het licht van de wereld zijn, want waar wij, vol van Zijn Licht en kracht verschijnen, moet de duisternis wijken. Dat is toch geweldig? Laten we daarom schijnen, opstaan en schitteren om het licht, het Licht door te geven. In Jezus Naam

—————————————————-—————————————————————

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Bekeer je en leef

Leave a comment Standard

Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?  Ezechiel 33:11 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Eze. 33:7-11

Wat een geweldig evangelie hebben we toch, het is wat het zegt: de Blijde Boodschap. Het is geen hel en verdoemenis, nee, het is bekeer je en leef. Jawel, er moet iets in een mensenleven gebeuren, men moet zich bekeren. Maar wat is nu precies bekering?

Is dat het ‘zondaarsgebed’ opzeggen? Wel daar begint het mee. Ik ben ervan overtuigd dat ik later alle mensen in de hemel zal ontmoeten, die ik op straat, of waar dan ook, tot de Here Jezus heb mogen leiden en die oprecht en hardop mij hebben nagebeden en gevraagd of de Here Jezus in hun hart zou komen. En wis en waarachtig, als we dat vragen dan komt Hij.! Zei Hij niet Zijn eigen woorden dat Hij aan de deur staat en klopt en binnen zal gaan bij een ieder die Hem binnen laat? (Open. 3:20)

En nee, dan zijn ze nog niet gedoopt, hebben nog geen kerk van binnen gezien. Maar eenmaal Jezus in je hart gaat Hij er nooit meer uit!

Bekering is je omdraaien en de andere kant op lopen, i.p.v. richting de dood, naar richting God. Je bent overgezet van het rijk der duisternis, naar het Koninkrijk van de zoon Zijner Liefde. Dat is bekering. En dan gaat de Heiige Geest in je werken en opruiming houden. Te vaak hebben we jonge gelovigen weer de wet opgelegd van nu moet je dit en nu moet je dat, maar de wet leidt tot de dood, maar de genade tot het eeuwige leven.

Wat heftiger is zijn de woorden uit vers 10, daar komt onze verantwoording om de hoek kijken. Als we nalaten om de menen te waarschuwen, dan zal God hun bloed van onze hand eisen. Ik ken die tekst, maar gebruik hem niet vaak, omdat ik niemand wil dwingen om de Blijde Boodschap uit te dragen en zeker niet uit angst, mar hij staat er wel.

Laten we daarom niet ophouden om het evangelie te delen, op een effectieve wijze en mensen tot Jezus te leiden. Mensen zullen je er eeuwig dankbaar voor zijn. ‘Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?’ Romeinen‬ ‭10:14‬ ‭HSV‬‬

Wees daarom degene die de Blijde Boodschap deelt, gelegen of ongelegen, want God heeft geen behagen in de dood van de zondaar, maar. Dat hij zich bekeert en leeft, en ons, jou en mij, heeft Hij de bediening van de verzoening gegeven! (2Kor.5:19)

—————————————————-—————————————————————

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

De Naam aanroepen

Leave a comment Standard

En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Hand. 2:21

Lezen: Hand. 2:14-36

Aangezien Facebook mij geblokkeerd heeft kan niet deze Opfrisser delen in bepaalde groepen. Daarom het verzoek om deze u zelf zoveel mogelijk te delen!

We bevinden ons in de preek van Petrus op de eerste Pinksterdag. Ze werden beschuldigd van het dronken zijn. En ja het kan, dat als de Heilige Geest je aanraakt, je dat soms een dronken gevoel geeft. Wat waggelend, soms vallend, maar nooit een kater! Heerlijk is dat, een aanrader!

Maar hij vertelt dat de profetie uit Joel in vervulling is gegaan. Dat de Heilige Geest is uitgestort en deelt meteen het evangelie van de opgestane Here Jezus, want dat hoort onlosmakelijk bij elkaar.

En zegt dan de woorden van deze dagtekst, waar Hij Joel dus citeert. Iedereen, die de Naam van de Here(Jezus) aanroept, wordt behouden, wordt gered.

Is het dan zo eenvoudig? Ja en nee. Verderop vult hij dat verder in: bekeer je, laat je dopen en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen (vers 38), maar het begint met het aanroepen van de Naam boven alle Naam.

Toen Joel deze tekst schreef wist hij nog niets van de Here Jezus, de Naam in Joel (2:32) is dus HERE met hoofdletters geschreven en zei hij dus Jahweh. Maar Petrus gebruikt hier het woord Curios, wat gebruikt wordt voor de Here Jezus. Maar beiden zijn natuurlijk Dezelfde, al is de Een de Vader en de ander de Zoon, want de Naam Jezus betekent tenslotte God redt. En er is onder de hemel geen andere naam gegeven door wie wij moeten behouden worden, dan de Naam van de Here Jezus. Halleluja!

En ja, soms zal iemand niets anders meer kunnen doen dan op het moment van sterven de Naam van Jezus aanroepen, als hij of zij dat nog nooit eerder heeft gedaan, is dat het enige wat nodig is om toch binnen te gaan in zijn heerlijkheid. Ongedoopt en onbekeerd,omdat dat toch het moment is van aanneming.

Maar geloven is meer dan alleen maar behouden worden, het is in een levende relatie staan met de levende God, gevuld zijn door de Heilige Geest mogen wandelen in tekenen en wonderen, kortom, geloven is actie, nooit saai en de moeite waard.

Andrae Crouch song ooit: als de hemel niet was beloofd, dan zou ik nog geloven omdat het zo de moeite waard is U te kennen.

Maar het begint met het aanroepen van de Naam van Jezus, en bij die iedereen, daar hoor jij ook bij, toch?

—————————————————-—————————————————————

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

*

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En geef je hier op: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-soul-winning-action-training-56554309462?aff=eemailordconf&utm_campaign=order_confirm&utm_medium=email&ref=eemailordconf&utm_source=eb_email&utm_term=viewevent

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Vrucht dragen

Leave a comment Standard

En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderdvoudig.  Marcus 4:20 (Herziene Statenvertaling)

Lezen:Markus 4:10-20

Ik weet niet hoe het jou verteld is, maar ik heb wel gehoord dat als we het woord gaan brengen, of gaan evangeliseren, dat dan een kwart van het zaad maar in goede aarde valt en driekwart ervan op dorre aarde, tussen de distels of tussen de rotsen.

Nou, ik kan je een ding vertellen dat er geen boer is die zijn zaad zo verspilt. Hij kijkt nauwkeurig waar hij zaait om het overgrote deel tot vrucht te laten komen. Maar ook hier worden onze resultaten gebruikt om het woord aan te passen.

Zaad is kostbaar en daarom wil je dat het vrucht draagt. En er is gezaaid, ook in Nederland en daarom is het tijd om te oogsten. Want de oogst is rijp, de velden zijn wit en de oogst is groot, het zijn de arbeiders waar het aan schort, zegt de Here Jezus Zelf. We zijn gered om te redden , onszelf te vermenigvuldigen, om nieuwe discipelen te maken, kortom om vrucht te dragen. Want een deel van de oogst werd weer gebruikt om opnieuw te zaaien en te daardoor oogsten. Menige gelovige heeft nog nooit iemand tot Jezus geleid, terwijl dat onze ‘core business’ zou moeten zijn.

30, 60, 100 mensen al tot de Heer geleid? Dankzij de methode van het Zielenwinnend script kan ik daar ja op zeggen en willen we daar ook mensen in trainen zoals op 6 april a.s. weer in Rotterdam. Geef je op op onderstaande link!

Want Mijn huis moet vol zijn, zagen we gisteren al en God wil ons allemaal daarbij inschakelen. Of je nu de gave van evangelisatie hebt, die overigens niet bestaat, of niet. We zijn geroepen om getuigen te zijn. 1/4 van het zaad dat maar vrucht draagt, laat me niet lachen, of beter gezegd, niet huilen. Kijk om je heen, hoeveel mensen ken je die op dit moment eeuwig verloren zouden zijn, als Jezus vandaag zou terugkomen of als ze vandaag zouden sterven? Vraag of de Heilige Geest je wil vullen en openingen geeft zodat je de oogst kunt binnen halen en vrucht kan gaan dragen. Of is het zaad ook bij ons niet in goede aarde gevallen?

—————————————————-—————————————————————

* Luister je ook vanavond weer naar de, voorlopig laatste ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En geef je hier op: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-soul-winning-action-training-56554309462?

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Schreeuwend hert

Leave a comment Standard

Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen?  Psalmen 42:1-2 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 42

Wat een mooie Psalm is dit en wat heeft hij velen troost geboden in de afgelopen eeuwen, zowel berijmd als onberijmd. Overigens zie ik niet staan dat het hijgt en aan de jacht ontkomen is, nog dat het een hinde is, die moe is. Nee het hert heeft dorst, maar waarom staat er niet, is ook niet zo van belang. Een beetje dichterlijke vrijheid mag je de psalmberijmer wel gunnen, toch?

Maar in ieder geval heeft het dorst, een ook herten hebben dat in tijden van droogte. Blijkbaar is de dichter in een periode van geestelijke droogte, want hij vergelijkt zichzelf met zo’n dorstig hert. Zoals dat hert schreeuwt naar water, zo schreeuwt hij om God.

Nu is water vaak een beeld van de Heilige Geest in de Bijbel en die was in het Oude Testament anders aanwezig dan nu, na Golgotha en Pinksteren. Want toen was de Geest op een enkeling, die een bediening had, maar nu heeft iedere, geestvervulde, christen, die. Dus schreeuwen om de levende God zou bij ons niet moeten voorkomen, tenzij er dingen in ons leven zijn, waardoor we Hem niet meer zo ervaren. Want we hebben de belofte dat Hij ons nooit zal verlaten en altijd bij ons is. Zelfs als we zondigen gaat Hij niet weg. Alleen zullen we Hem dan minder of anders ervaren. Er is ooit onderwijs geweest dat Hij weg zou gaan, maar dat klopt niet met de belofte. Je ervaart Hem minder, waardoor het lijkt of Hij weg is, maar Hij is slechts een gebed van je verwijderd. Belijden we onze zonden, en is de relatie weer hersteld, dan is Hij er weer in al Zijn volheid.

En ja, het is goed om je van tijd tot tijd te laten vullen, doordat er anderen voor je bidden en je weer een aanraking ontvangt, maar dat heeft meer te maken met de zalving op je, dan in je. Ik bid iedere dag voor een nieuwe vulling van Zijn Geest om klaar te zijn voor ontmoetingen met andere mensen.

Prijs de Heer, Hij is er altijd en als we Hem niet ervaren vraag Hem om je te laten zien wat er mis is, herstel dat en ervaar Hem weer. Want Hij wil niets liever dan in ons zijn en door ons heen werken, tot eer van de Naam van Jezus!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar de, voorlopig laatste ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Onomstotelijk

Leave a comment Standard

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken.  1 Timoteus 1:15 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Tim.1:12-17

Je kan aan deze tekst, aan deze waarheid, niets af doen, of je maakt het evangelie waardeloos. Daarom zegt Paulus tegen zijn geestelijke zoon, Timotheüs: het is betrouwbaar, ik vind de vertaling die het Boek gebruikt hier heel mooi: onomstotelijk. Het staat zo vast als een rots, als de Rots, als de Here Jezus Zelf.

Hij is in de wereld gekomen, niet om rechtvaardige mensen te redden, niet om mensen te redden die zich bekeerden en vanaf toen de goede weg liepen, nee, Hij kwam om zondaars te redden. Ja, je leest het goed, overspelige, pornoverslaafde, hoererende, stelende en moordende, roddelende en achterbakse mensen, dus u, jij en ik!

En dat is de boodschap van het evangelie. Hij kwam om ze zalig te maken, te behouden, sozo is het griekse woord., redden, genezen, bevrijden!

Te redden van hen die in doodsnood verkeren. Want wie dit niet aanneemt gaat verloren. We mogen niet meer spreken over de hel, maar de bijbel doet dat wel. En daarom dringt ons de liefde van God om deze boodschap te delen, van de daken te schreeuwen en om mensen te dwingen om in te gaan (Luk.14:23) want Zijn huis moet vol zijn!

‘Maar dan moeten de mensen wel weten dat ze zondig zijn’ hoor ik vanuit de ‘zware’ hoek. Wel, lieve mensen dat is nu de taak van de Heilige Geest, want Hij overtuigt de mensen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat kan Hij heel goed, daar heeft Hij onze hulp niet bij nodig. Joh. 3:17 zegt dat de Here Jezus niet gekomen is om te oordelen, en aangezien wij zo gezonden zijn als Hij is, moeten wij dat ook niet doen. Mensen voelen het als we met oordeel in ons hart naar ze toe komen, werpen meteen een barrière op en ze zijn onbereikbaar. Wij moeten, net als Jezus, onvoorwaardelijk de mensen liefhebben.

Heb je de Here Jezus nog nooit echt aangenomen als je Heiland en Verlosser? Ga dan naar www.gratisgeschenk.nl en doe het vandaag!

En als je dat wel hebt gedaan, dring er dan bij je omgeving, die dat nog niet gedaan heeft, op aan, om dat te doen. Morgen kan te laat zijn Want er is Redding, genezing en bevrijding voor iedereen beschikbaar, dankzij het verlossende en volbrachte werk. Dat staat onomstotelijk vast!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar de, voorlopig laatste ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/