Geloof, Hoop en Liefde

Leave a comment Standard

En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.  1 Korintiers 13:13 (Herziene Statenvertaling

Lezen: 1Kor.13

Tussen het onderwijs over de gaven van de Geest in 1 Korinthe 14 en de praktische uitvoering ervan in hoofdstuk 14 staat het Loflied op de liefde in hoofdstuk 13. Jammergenoeg vaak gebruikt om de gaven te ontkrachten, maar dat is natuurlijk Paulus bedoeling totaal niet geweest. Als er iemand wandelde in de gaven van de Geest dan was hij het wel. Hij sprak meer in tongen dan menig ander, gebruikte woorden van kennis en wijsheid, genas de zieken, en wekte zelfs doden op, kortom hij gaf de Geest de ruimte waardoor de gaven zich konden ontwikkelingen, en begonnen doordat een eenvoudige discipel, Ananias, gehoorzaam was en hem de handen oplegde…

Maar onze drijfveer mag nooit alleen gericht zijn op het ontvangen van de gaven, want ze zijn er juist om van uit te delen, tot opbouw van de gemeente. En daarom moet en mag liefde onze drijfveer zijn, onze motivatie. Als je ze gebruikt om te laten zien hoe goed jij wel niet bent als gelovige, omdat je de gaven bezit en er anderen jaloers mee wil maken, dan ben je verkeerd bezig. Maar als je het doet uit liefde, om God en de mensen te dienen, dan sla je de spijker op zijn kop. Want dat is onze enige motivatie. Daarom is de liefde, naast geloof, zowel reddend, als gave en als vrucht en de hoop, het belangrijkste, het meeste. Maar met die liefde kan je zoveel meer doen, als je je laat leiden en gebruiken door de Heilige Geest, tot eer van de Naam van Jezus!

—————————————————-—————————————————————

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En laat je activeren om effectief te zijn in Gods Koninkrijk. Geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Advertenties

Pand bewaren

Leave a comment Standard

Bewaar door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede pand, dat u toevertrouwd is.  2 Timoteus 1:14 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2 Tim.1:3-14

We beseffen vaak niet wat voor Kracht er in ons woont, door de Heilige Geest. Timotheüs krijgt van Paulus de opdracht om datgene wat hij hem heeft toevertrouwd, de boodschap van het evangelie te bewaren. Niet in de zin dat hij het op moet bergen voor later, maar dat hij er over moet waken dat het niet verwaterd, vermengd wordt met andere zaken of invloeden van andere godsdiensten. Vandaag aan de dag een waarschuwing die ons allemaal wakker zou moeten schudden. Want niemand van ons haalt het in zij hoofd om naar een vrijdaggebed in een moskee te gaan en zijn schoenen uit te trekken voor Allah, als bewijs van eer, toch? Maar hoevelen van ons zijn al verstrikt in het ‘christelijke humanisme’, zijn al geïndoctrineerd met het boeddhisme of het hindoeïsme, omdat toch alles maar moet kunnen. Ik deelde laatst iets op facebook over het merk ‘Rituals’ wat je overal kunt kopen. Als je eens op de website gaat kijken zie je dat de bron het hindoeïsme is, dat er gigantische boeddha beelden in de winkels staan, dat yoga gestimuleerd wordt e.d. Hele discussies had ik meteen, dat het geen kwaad kon, dat Hij Die in ons is meer is, dat we niet moeten leven vanuit angst en noem maar op. Maar niemand ziet het sluipende gevaar wat dit soort producten met je kunnen doen. Want ongemerkt nemen ze bezit van je gedachten, daar waar de geestelijke strijd plaats vindt en voor je het weet, bid je minder, lees je nog nauwelijks je bijbel etc. Echt, we moeten alert zijn en er acht op slaan als we waarschuwingen krijgen van de Heilige Geest, Die in ons woont.

Hoe meer wij Hem de ruimte geven om ons te leiden en te luisteren naar Zijn stem, hoe alerter we zullen zijn. Het pand wat we hebben is het zuivere evangelie van de Here Jezus Christus, dat een mens gered wordt uit genade, door geloof en niet door werken. Alles wat daar aan tornt moet geplaatst worden daar waar het hoort: de vuilnisbak

HERE van de Legermachten

Leave a comment Standard

Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, en uw Verlosser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd worden.  Jesaja 54:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jesaja 54:1-10

Vooraleerst mogen we natuurlijk nooit vergeten dat deze profetie gaat over Sion, of te wel Jeruzalem. Dat verwoest zal worden, kinderloos is, omdat de kinderen, het volk Israel, is weggevoerd in ballingschap, en als een jonge weduwe, zonder kinderen = zonder toekomst, zal achterblijven. Dan klinken deze mooie woorden, waarvan we heden ten dage nog vervulling zien. Want wie aan Jeruzalem komt, komt aan de HERE der heerscharen, JHWH Zebaoth, de HERE van de hemelse legers. En degene die Jeruzalem vrijkoopt is de Heilige van Israel, Kadosh Jisrael, de God van heel de aarde Elohim Kolha-Ares. Want wat heeft onze God toch prachtige namen en wat is het jammer dat we ons in onze gebeden alleen maar beperken tot Here, al dan niet met 2 e’s en/of hoofdletters en zo vaak als stopwoord gebruikt in onze gebeden. In onze cursus over de oorlog tegen de heiligen beginnen we steevast met een of meerdere namen van God uit te leggen en te gebruiken. Omdat het zoveel meer laat zien van Zijn almacht en Zijn grootheid dan alleen maar Here. En Psalm 91 doet beloften over degenen, die Zijn Naam kennen.

Zo ook deze drie namen, die we hier vandaag tegenkomen.

Want de Herre van de hemelse Legers, JHWH Zebaoth laat iets zien van Zijn geweldige kracht en zijn macht over de engelen, de dienende geesten, die er zijn om ons tot hulp te zijn, een machtig leger dat ons beschermt, zodat we onze voet niet aan een steen stoten

De Heilige Israëls, Kadosh Jisrael laat iets zien van Zijn pan met Zijn volk, met Israel. En wat je ook van President Trump mag denken, hij heeft Jeruzalem erkent als hoofdstad en zegt nu dat de Golan-hoogte bij Israel hoort. De politiek staat op zijn achterste benen, maar hij neemt positie in. En na de verkiezingen van afgelopen week las ik in een post op Facebook van een pro-Israel groep, dat er nu een pro-Israel meerderheid is in de eerste kamer, waar dus ook de PVV en Forum voor Democratie bij horen….

God is nog niet klaar met Israel, we leven in een tijd dat veel profetieën over het volk en over Jeruzalem in vervulling gaan.

Maar God is dus ook de God over heel de aarde, de Elohim Kolha-Ares, want door Israel en Jeruzalem heen heeft Hij de gehele mensheid op het oog. En kocht de Here Jezus alle mensen terug, met Zijn bloed, toen Hij de hele wereld met God verzoende. De tegenstander heeft dus geen recht om ongelovigen gevangen te houden in hun verblindheid en onwetendheid en daarom is de oogst groot en moeten er dus meer arbeiders komen…. want Hij is ook de Heer van de oogst!

—————————————————-—————————————————————

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En laat je activeren om effectief te zijn in Gods Koninkrijk. Geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Genieten

Leave a comment Standard

Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. 

Lezen: 1 Tim.6:17-19

We mogen genieten, deze tekst zegt het nog eens. Want we hebben een liefdevolle Vader, die van Zijn kinderen houdt en die wil dat het hen goed gaat. Niet eentje die straft zodra je iets fout doet, zoals nog steeds zoveel mensen denken. Nee, God is liefde en rechtvaardig. Maar de straf, die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is er voor ons genezing, zegt Jesaja 53. En zoals een (aardse) vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt Zich de Here over wie ontzag voor Hem hebben (Psalm 103) En wat wil je je kinderen nu nog meer geven dan dat ze van de dingen, die je hen gegeven hebt, genieten. Wel precies zo geniet onze hemelse Vader van de dingen waarvan wij genieten. Van de uitbottende natuur, nu het officieel voorjaar is, van de glimlach van een kind en ook van je aardse rijkdom, of dat nu veel is of niet. Het is maar waar je jezelf mee vergelijkt. Maar laat het je niet hoogmoedig maken, maar gebruik het voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk en dus ook om ervan te genieten.

En hoe kun je nu meer genieten van je rijkdom dan er anderen in mee te laten delen, want gedeelde vreugd is dubbele vreugd, zegt het spreekwoord. Want samen leven is samen delen en dan komt de stroom pas goed op gang,

Dus geniet vandaag van de zegeningen, die God geeft, van je rijkdom die je hebt en geef ervan weg, om Hem te dienen en groot te maken. Geniet, geniet, maar niet met mate, zingt Elisa Manna, en dat is helemaal waar!

—————————————————-—————————————————————

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En laat je activeren om effectief te zijn in Gods Koninkrijk. Geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Komt goed!

Leave a comment Standard

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.  Romeinen 8:28 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Rom. 8:18-30

Hoe vaak zeggen we het niet?: Komt goed! En dat komt het ook, uiteindelijk. Het is dan ook geen dood-doenertje of een zoethoudertje, wat Paulus hier gebruikt, het is waarheid. Alleen als je midden in de sores zit, zie je dat niet altijd. Als je net te horen hebt gekregen dat je, volgens de artsen, een ongeneselijke ziekte hebt, of als je kind of man is omgekomen bij de aanslag van deze week in Utrecht, of dat je huwelijk, of dat van je kinderen, op de klippen loopt en vul je eigen situatie maar in, dan lijkt het anders

Dan mogen het geen loze worden zijn, dan is het een belofte waar we in mogen gaan staan. Hoe moeilijk de situatie ook is. We mogen nooit vergeten dat dit hoofdstuk, een van de mooiste wel uit de Bijbel, afsluit dat we meer dan overwinnaar zijn, door Christus, die ons heeft liefgehad. Als we in de problemen komen mogen we deze tekst gebruiken om op Gods beloften te gaan staan en het te proclameren. Wat mij nu gebeurt zal God doen medewerken te goede, het komt goed!

Nu kunnen we wel moeilijk gaan doen over die roeping, waar hier ook over gesproken is en de uitverkiezing als uitgangspunt nemen. Sommige mensen geloven dat God sommige mensen heeft uitverkoren om voor altijd bij Hem te zijn, om dus gered te worden en dat zouden er dus maar een paar zijn. Maar aangezien God niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat, zijn dat dus alle mensen! Want Hij wil ze allemaal bij Hem in de hemel komen, niet een uitgezonderd! En het offer van de Here Jezus is daarvoor groot genoeg! En daarom wil Hij dat ieder iets wat ons overkomt ons dichter naar Hem toetrekt. Want Hij houdt zoveel van ons, Hij heeft het beste met ons voor.

Daarom, vertel God niet hoe groot je problemen zijn, vertel je problemen hoe groot onze God is, de El Shadai, de Almachtige, de God, Elohim, Die de hemel en de aarde geschapen heeft. Zou voor Hem iets te wonderlijk zijn? Echt niet, komt goed!

—————————————————-—————————————————————

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En laat je activeren om effectief te zijn in Gods Koninkrijk. Geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Sterk als de de dood

Leave a comment Standard

Want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de HEERE. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al.  Hooglied 8:6b(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hooglied 8:1-7

Hooglied is een bijbelboek waar niet zo vaak uit gepreekt wordt. Men weet zich er geen raad mee. Want op niet mis te verstane wijze komt daar de liefde en de hartstocht van twee mensen aan bod. Op mooie, dichterlijke en romantische wijze wordt die beschreven. En het allermooiste is dat het gebruikt wordt om een beeld te schetsen van de Here Jezus en Zijn Bruid, de gemeente. Want zoals twee geliefden elkaar liefhebben zo beschrijft de dichter de liefde van de de Bruidegom voor Zijn Bruid. Deze tekst krijgt dan een bijzonder tintje in de 40 dagen tijd, als we stil staan bij het lijden en sterven van de Here Jezus. Want Zijn liefde moest zo sterk zijn als de dood, was zelfs sterker dan de dood, want de dood kon Hem niet vasthouden, ze was onstuitbaar als het graf, sterker nog, het graf kon Hem niet gevangen houden! Want het was Zijn liefde voor Zijn Bruid, maar ook voor jou en mij, die Hem naar het kruis bracht, om daar voor ons te sterven, plaatsvervangend. Om ons te kopen en te betalen met Zijn eigen Bloed. Halleluja.

Hoe geweldig is het dan dat wij ook elkaar zo lief mogen hebben. Onszelf opofferend, omdat je van degene houdt, die je hart gestolen heeft. Dan doe of laat je dingen, niet uit plicht, maar uit liefde. Dan wordt het allemaal ineens anders.

Maar besef ook, dat wat voor kritiek je ook op de (je) gemeente kan hebben, en soms ook terecht, het is wel de Bruid van Christus. En samen zij wij die gemeente. Schoppen en slaan kan iedereen, bouwen slechts enkelen. Laten we daarom, met respect, omgaan met de bruid, die ooit stralende, zonder vlek of rimpel voor haar Bruidegom zal staan. Tot die tijd mogen wij aan haar bouwen, in de plaatselijke kerk en aan de universele kerk van alle tijden en plaatsen. Mooie taak, toch. Om de bruid klaar te maken voor die grote dag?!

—————————————————-—————————————————————

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En laat je activeren om effectief te zijn in Gods Koninkrijk. Geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Redding is een bevel

Leave a comment Standard

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.  Handelingen 4:11-12 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hand.4:1-14

Deel je ook vandaag deze belangrijke boodschap weer?!

Er is gewoon geen discussie mogelijk, er is geen andere manier om gered te worden dan door de Here Jezus. Het spijt me voor Moslims, Hindoes, boeddhisten en wat als dies meer zij, je wordt niet gered door werken, door je stinkende best te doen, alleen maar door de Naam van Jezus, uit genade.

Petrus en de andere discipelen staan voor de Hoge Raad, het Sanhedrin, waar ze een paar weken geleden nog doodsbang voor waren. Maar nu, vol van de Heilige Geest neemt Petrus geen blad voor de mond. Want op de vraag door welke kracht en in wiens naam ze de verlamde man, bij de schone poort, genezen hebben, is er maar 1 antwoord mogelijk: door de Naam van Jezus. Want ze hadden macht, autoriteit gekregen (Mat.10:1) om de zieken te genezen en door de uitstorting van de Heilige Geest was dat nu helemaal beschikbaar, voor hen en voor ons. En dan spreekt Petrus deze mooie woorden: Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door wie wij gered MOETEN worden. Ja je leest het goed: het MOET. Ik weet dat er mensen zijn die allergisch zijn voor het woordje moeten, maar hier is het toch echt een must. Want anders ga je gewoon verloren voor de eeuwigheid. We moeten ons dat goed beseffen, want dat dringt er dus bij ons des te meer op aan, dat we het de mensen vertellen.

Bekeren ze zich dan uit angst voor de hel? Wie weet? Maar het gaat erom dat ze de Here Jezus leren kennen en geen ander, is er die hen daarvan kan redden. Nee, we komen niet met oordeel naar de mensen toe, maar het is de liefde van Christus, die ons dringt.

Daarom moet je behouden worden, het is een bevel, nogmaals er is geen andere optie. Heb je nog nooit de Here Jezus in je hart gevraagd, weet je niet of je wel gered bent? Ben je bang voor de dood en weet je niet waar je heen gaat als je vandaag zou sterven? Ga naar www.gratisgeschenk.nl en doe het vandaag!

En laten wij ervan doordrongen zijn dat wij het Antwoord hebben op iedere vraag, want er is geen andere weg! Dus hierover zwijgen is evenmin een optie, het heet tenslotte de Grote Opdracht……

—————————————————-—————————————————————

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En laat je activeren om effectief te zijn in Gods Koninkrijk. Geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

De missie

Leave a comment Standard

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.  Lucas 4:18-19 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Lukas 4:16-30

Nog steeds geblokkeerd, dus gaarne weer delen!

De Here Jezus begint aan Zijn missie, nadat Hij door Johannes was gedoopt in water en door de Vader in de Heilige Geest. Daarna verzocht was door de duivel en vol van de Heilige Geest en kracht uit de woestijn kwam.

Hij begint waar Hij vandaan komt, in Nazareth. Hij mag, op de Sabbath de rol voorlezen en leest dan Jesaja 61 voor. De profetie over de Messias. Dan vertelt Hij, in misschien wel de kortste preek ooit, dat deze profetie voor hun ogen is vervuld.

Je kunt de verontwaardiging bijna horen, het spat uit het verhaal. Hij, Jezus, de timmerman, de Messias? Laat ons niet lachen. En ze lynchen Hem bijna, omdat Hij, in hun ogen godslasterlijk gesproken had. Maar Jezus gebruikt de gevleugelde woorden, dat een profeet in eigen land niet geëerd wordt.

Maar met deze woorden kondigt Jezus de tijd aan van het Koninkrijk. Want de Gezalfde zal ook laten zien, dat hetgeen Hij claimde ook waar is. Hij verkondigt het evangelie, niet alleen met woorden, maar ook met kracht. Onder de zalving van de Heilige Geest worden de gebrokenen van hart genezen, de gevangenen, gebonden door demonen, vrij, worden blinden weer ziende en verslagenen ontvangen een nieuwe toekomst. Kortom, om met Paulus te spreken, de verkondiging van het evangelie, in Geest en Kracht. Dat bewijst dat het evangelie waar is, dat Jezus echt de Messias was.

Nu leerde Hij onszelf, dat zoals Hij gezonden is, ook wij gezonden zijn, niet meer en niet minder, dus met dezelfde missie, mogelijk gemaakt door dezelfde Heilige Geest. Als wij volgelingen van Hem willen zijn, wat Discipelschap inhoudt, dan behoren wij dus dezelfde dingen te doen: het evangelie te verkondigen, de zieken te genezen en de gebondenen te bevrijden. Dat was de missie van Jezus, dat is de missie van elk van Zijn volgelingen. Dat is de missie van onze stichting, Arbeiders in de Oogst, om mensen te trainen die boodschap te doen brengen, met Geest en Kracht. Dat is wat we op 6 april gaan doen, in Rotterdam. Het evangelie verkondigen, de zieken genezen en de zielen winnen. Wil je daarin toegerust worden, geef je dan op op onderstaande link en word geactiveerd om effectief te zijn in deze missie. Dezelfde missie, die de Here Jezus had en die Hij uitvoerde in de kracht van de Geest.

Bijna niemand werd genezen daar in Nazareth, wat vaak gebruikt wordt om te zeggen dat ongeloof genezing tegenhoudt. Maar het was heel simpel zo, vanwege hun ongeloof kwam er niemand naar Hem toe, dus kon Hij niemand genezen. Als we op straat bezig zijn ontvangen mensen, die niet geloven misschien wel makkelijker genezing, dan zij die wel geloven…..

De missie het hetzelfde, alleen zijn wij nu de uitvoerenden, doe je mee?

—————————————————-—————————————————————

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En laat je activeren om effectief te zijn in Gods Koninkrijk. Geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Gezegend om een zegen te zijn

Comment 1 Standard

God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op de aarde Uw weg kennen, onder alle heidenvolken Uw heil.  Psalmen 67:2-3 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 67

De psalmist, degene die deze psalm geschreven heeft, heeft maar 1 doel in zijn leven: dat de wereld weet wie God is. Daarom vraagt hij aan God, Elohim, met een knipoog naar de levitische zegen uit Numeri 6, dat Hij hem genadig is en zegent. Genade is niet dat God medelijden heeft, dat is te zwak. Genade is dat God ons onze zonden vergeeft en ze ons niet toerekent, op grond van het volbrachte werk. Zegenen is wel dat God goed voor ons is, ook weer uit genade, want we hoeven het niet te verdienen.

En waarom wil de dichter dat God, Elohim, hem genadig is en zegent? Zodat. Men op aarde de weg zal kennen, onder alle heidenvolken zijn heil, redding. Dat woordje wat daar gebruikt wordt is yesuateka, in het Hebreeuws. Het verwijst dus naar Jezus, Wiens naam dus betekent: God redt!

Wereldevangelisatie dus. En die begint met de genade en de zegen. Want zonder genade hebben we geen boodschap voor de wereld, alleen maar oordeel. En ja, de wereld en de mensen, die nog niet geloven zijn reeds veroordeeld (Joh.3:18 ) en het loopt niet goed met hen af, tenzij ze gaan geloven. En geloof is het enige middel om de genade in ontvangst te nemen. Maar we hoeven de mensen niet te benaderen met oordeel, maar met de liefde van Jezus en van God. Want het is God redt!

Wanneer mensen zien dat het goed met ons gaat, dat Zijn zegen op ons is, dan is dat een geweldige gelegenheid om van Hem te getuigen. De wereld om ons heen gaat ten onder, omdat ze Jezus niet kent. En van wie zouden ze het anders moeten horen, dan van Hen, die Hem wel kennen. Daarom, trek ook vandaag je schoenen van de bereidvaardigheid van het evangelie aan en deel het, vertel de mensen dat Hij je zegent, dat Hij goed en genadig is. Want van wie zullen ze het anders horen, dat God redt?

Daarom ontvang vandaag je zegen om een zegen te zijn, voor de mensen om je heen. En hoe meer je ervan uitdeelt, hoe meer je gaat ontvangen. Denk aan de weduwe in Sarfath. Ze gaf het laatste beetje meel en olie en het bleef maar gevuld tot de hongersnood voorbij was. Wil je meer vulling? Deel het dan uit, dan is er altijd genoeg!

—————————————————-—————————————————————

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En laat je activeren om effectief te zijn in Gods Koninkrijk. Geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Zoals Hij

Comment 1 Standard

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.  1 Johannes 3:2 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Joh.3:1-17

ik mag van facebook niet meer delen in andere groepen, omdat de inhoud van de Opfrisser aanstootgevend zou zijn… helpen jullie mee om het goede nieuws te verspreiden en delen jullie het?

Het is altijd Gods doel geweest dat we op Hem zouden lijken. Daarom schiep Hij de mens naar Zijn beeld, naar Zijn gelijkenis. Hoe prachtig is het als een kind van je op je lijkt, niet eens zozeer kwa uiterlijk, maar zeker als het je (goede) eigenschappen heeft.

Wel precies zo geniet de Vader als wij op Hem, op Zijn Zoon lijken. Dat zal straks bij Zijn komst helemaal volledig en perfect zijn, maar nu al mogen en kunnen we ons daarnaar uitstrekken. Want wij zijn kinderen Gods. Ik hoor van mensen van orthodoxe origine zeggen, als ik met hen spreek tijdens evangelisatie op straat, dat je dat nooit kunt weten, maar dat is niet waar. Johannes, in zijn eerste brief, zegt het heel duidelijk, zie vers 1. Hoe erg moet het voor een vader zijn als zijn kind twijfelt aan zijn vaderschap en een DNA test laat doen? Zo zijn wij als we niet beseffen kinderen van God te zijn! Denk daar maar eens over na!

En door het werk van de Heilige Geest in ons, wordt Christus is ons, de Hoop der heerlijkheid, openbaar. Dan gaan we op Hem lijken in ons karakter: de vrucht van de Geest en de werken doen die Hij deed: de gaven van de Geest.

De Here Jezus zei tegen zijn discipelen dat het beter was dat Hij ging, omdat de Geest anders niet kon komen. Zijn doel was dat wat Hij deed, de werken van de duisternis verbreken, nu door Zijn discipelen, Zijn volgelingen, dus door jou en mij, zouden worden gedaan. Dat zou veel effectiever zijn. Daarom zegt Hij ook dat we dezelfde dingen, ja nog groter = meer, zouden moeten doen, want Ik ga tot de Vader.

Het is het doel van de tegenstander om dat nu juist onder te laten sneeuwen en ons te doen geloven dat het alleen voor grote Godsmannen en vrouwen is weggelegd. Kolder, leugen. Wanneer Gods Geest in je woont en je dus een kind van Hem bent is je doel: lijken op Jezus. Voor wie kan jij een Jezus zijn vandaag? Vraag de Heilige Geest je dat te laten zien en ja, het klopt, wij kunnen het niet, maar Hij, Die in ons is wel!

Ik wil lijken op Hem, jij ook?

—————————————————-—————————————————————

* Doe mee met de Soul Winning Action Training op 6 april a.s. En laat je activeren om effectief te zijn in Gods Koninkrijk. Geef je hier op: http://soul-winning-action-training.ga

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/