Iets te wonderlijk?

Leave a comment Standard

Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn?  Jeremia 32:27 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jeremia 32: 27-44

Deze vraag behoeft geen antwoord, het is, wat men noemt, een retorische vraag. Want voor God is niets te wonderlijk, Hij is en blijft de God van wonderen.

Even de achtergrond van onze tekst. Jeremia moet van God een akker kopen, vlak voordat de legers van Nebukadnezar Jeruzalem zullen aanvallen, de stad innemen en verwoesten als gevolg van het hardnekkig achterna lopen van valse goden en godinnen. Het was Israel al voorzegd en God heeft geduld gehad en is genadig geweest, maar eens is Zijn geduld op. Jeremia begrijpt niet waarom hij dan die akker moet komen en vraagt dat in zijn gebed aan God, waarin hij ook stelt dat voor de Here niets te wonderlijk is. In het antwoord van God begint Deze dan ook met dezelfde zin. Want voor Hem is niets te wonderlijk. Nogmaals herhaalt Hij de reden waarom het oordeel komt, maar sluit dan af, dat Hij het volk weer bijeen zal brengen. Want Gods bedoeling is altijd herstel. Herstel van de relatie met Zijn volk, maar ook met ons.

Ik heb het al eens vaker gezegd: de redding van een mens is het grootste wonder. Dat een God, zo machtig en hoog verheven omkijkt naar een eenvoudig mensenkind, daar een relatie mee wil en ook nog eens als medearbeider wil inzetten voor Zijn Koninkrijk. Wel die God, voor Wie niets te wonderlijk is, mogen we dienen. Uitzien naar de wonderen die Hij gaat doen, de wonderen die Hij door ons heen wil doen. Want we hebben een bovennatuurlijke God, die ons bovennatuurlijk dingen wil laten doen: denk aan Mark 16:17-18: demonen uitdrijven, in tongen spreken, zieken genezen, tekenen die ons, de gelovigen zouden moeten volgen. Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn? Nee, maar Hij wil ons erbij inzetten. Dat is op zich al een geweldig wonder. Zij wij, ben jij daarvoor beschikbaar?

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Groot Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Advertenties

Sterk in de Here

Leave a comment Standard

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.  Efeziers 6:10-12 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeze 6:10-20

We hebben te maken met een geestelijke wereld, of je dat nu wilt of niet. Geestelijke entiteiten, die de mensen op aarde ten kwade beïnvloeden en waarover wij macht hebben gekregen van de Here Jezus in Lukas 10:19. Het is dan ook tegen die machten dat we moeten strijden en niet tegen elkaar of mensen die een andere mening hebben. Nee, we moeten ons richten op de machten erachter. De machten van humanistisch denken in de kerk, van vrijzinnigheid en noem maar op, dienen bestreden te worden met gebed. Ik herinner me het verhaal van een zuster die vertelde dat de Heer haar de opdracht had gegeven om in haar vrijzinnige gemeente te blijven om daar te bidden, toen ze tot levend geloof was gekomen. Ze snakte naar gezonde voeding en haalde dat buiten de deur, maar bleef op haar post om te bidden. Na verloop van tijd kwam er een andere dominee, die meer open stond voor het werk van de Geest en is de hele gemeente is veranderd. Dat is geestelijke strijd, die voer je op je knieën.

Daarom moeten we ons sterken in de Here en in de sterkte van Zijn kracht. We hoeven het niet in ons eentje te doen, maar door de kracht van de Heilige Geest. We mogen ons sterken in de Here, aangesloten zijn en blijven op de meest krachtige Bron op aarde, Diegene, Die macht heeft over leven en dood, Die in ons woont en Die sterker is, dan hij, die in de wereld is. Maar we hebben de gave van onderscheiding van geesten nodig om te zien waar de vijand zit en wat zijn plannen zin. Die zijn ons bekend, zegt Paulus en de Here Jezus leerde ons dat hij gekomen is om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan( Joh.10:10a) Daarom moeten we de sterke binden om zijn huisraad te roven, terug te stelen wat hij van ons gepikt heeft.(Mat.12:29) Terug naar het kamp van de vijand en terugnemen wat van ons is: onze gezondheid, onze kinderen die niet (meer) geloven, onze bezittingen, ons huwelijk en noem maar op. Blijf niet bij de pakken neerzitten, maar ga de strijd aan in de hemelse gewesten, geleid door de Geest, in autoritair gebed en beveel de vijand het allemaal terug te geven in de machtige Naam van Jezus.

Komaan mensen, we zijn geen watjes, we zijn strijders voor Koning Jezus, tot de tanden toe bewapend met het Woord en de Geest, het bloed van het Lam en het woord van ons getuigenis, om de vijand een halt toe te roepen en de overwinning te behalen op grond van het volbracht werk op Golgotha! Wees sterk, sterk je in de Here!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Gert Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Schoon

Comments 2 Standard

Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.  1 Korintiers 6:11 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Kor.6:1-11

Wat is Gods genade toch geweldig! Maar het heeft ook een geweldige impact op ons leven. Want vanaf het moment dat we ons leven aan de Here Jezus hebben gegeven gaat er een verandering plaatsvinden. We lezen dat ook in het de tekst van vandaag. Schildert Paulus in het vorige vers nog een aantal zonden af, waardoor we het Koninkrijk van God niet kunnen binnengaan, in dit vers laat hij zien dat we misschien vroeger zo waren, maar nu veranderd zijn.

Dat begon met het uitnodigen van de Here Jezus in ons hart, werd bevestigd door de doop, waarin we werden schoongewassen van onze oude zondige aard. (Hand. 22:16) en, even voor de goede orde, we kunnen pas gedoopt, = ondergedompeld worden, als we bekeerd zijn, dat is de bijbelse volgorde.

Dan worden we geheiligd, apart gezet. Heilig wil niet zeggen dat je nooit meer zondigt, zelfs de zonden in het vorige vers kunnen ons nog parten spelen. Betekent dat dan als als je weer in zo’n zonde terugvalt, en je zou sterven, dat je dan verloren zou gaan? Er zijn mensen die dat denken, maar dat is niet waar. Want op het moment dat je een kind van God wordt, blijf je een kind van God, zelfs als je nog zondigt. Maar het is juist door de Heilige Geest dat we in staat gesteld worden tot het veranderen, Hij in ons is het, die het doet. Want als we het zelf allemaal moesten doen gingen we iedere avond met onze tong op onze hielen, vol frustratie en schaamte naar bed. En jammergenoeg leven velen ook nog zo. Maar het is in de Naam van Jezus en door de Heilige Geest dat we gerechtvaardigd worden. Dat haalt alle kramp en veroordeling eraf.

Natuurlijk moeten we breken met de zonde en ons omkeren naar God, maar Hij in ons gaat het doen. En hoe meer ruimte we Hem geven, hoe makkelijker het gaat. Geef je volledig over aan Hem en leef, zoals Hij wil dat je leeft! Radicaal voor Hem!

Zorgstelsel

Leave a comment Standard

Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de arme en de vreemdeling. Ik ben de HEERE, uw God.  Leviticus 23:22 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Lev. 23:9-22

In de Bijbel vinden we regelmatig de opdracht om voor de armen, de wezen, de weduwen en de vreemdelingen te zorgen. In deze tekst staat het zelfs in de context van het brengen van offers aan God. Want eerst lezen we hoe het volk Israel de offers van de graanoogst aan de Here God mocht geven, maar direct daarna de tekst van vandaag. Men mocht niet alles afmaaien en er ook nog eens extra langs lopen om te zien of er nog meer te halen viel. Dat alles was bestemd voor de armen en de vreemdelingen, die minder of geen inkomsten hadden. Men liet dus een deel van de oogst liggen en ook dat was een offer, het koste wat, je had minder opbrengst.

Vandaag de dag is er een groot vluchtelingenprobleem in de wereld. Mensen ontvluchten hun land omdat het er niet meer veilig is, of omdat ze er geen boterham meer kunnen verdienen. En dat is een groot probleem. Ze wagen hun leven om de oversteek te wagen in gammele bootjes en velen laten dan ook het leven. Om deze mensen op te vangen is niet zo simpel door te de grenzen maar open te stellen. We moeten ook aan onze veiligheid denken. President Trump met zijn veel besproken muur doet dat niet omdat hij een hekel heeft aan Mexicanen, maar omdat er een grote overlast is.

Toch hebben we de opdracht om te zorgen voor hen die het minder hebben dan wij. De oplossingen in de Bijbel waren eenvoudig en je kunt er uit opmaken dat de mensen zelf ook iets moesten doen. Ruth ging ‘nalezen’ bij Boaz en dat was nog wel een zwaar werkje.

Het is allemaal niet zo simpel als sommigen het voorstellen. Daarbij komt ook nog eens het probleem van de integratie en de islamisering van Nederland, die hand over hand toeneemt. Maar zie het als een uitdaging. Want wat een kans hebben we om juist deze mensen van het evangelie van de Here Jezus te vertellen. Dat dat niet alleen met woorden kan, maar ook met daden gepaard gaat mag duidelijk zijn. Het mag ons ook iets kosten, maar we hebben dan ook iets te bieden, het meest kostbare in de wereld: de genade van onze Here Jezus Christus!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Gert Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Kinderen van God

Leave a comment Standard

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Romeinen 8:16 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Rom.8:1-17

Toen ik destijds mijn zoon adopteerde moest ik na verloop van tijd voor de rechtbank verschijnen. Daar moest ik beloven voor hem te zorgen en hem te behandelen als mijn eigen zoon, wat hij ook volledig is. Dat moest voor de rechtbank in Sri Lanka, maar later ook nog eens in Nederland. Ik moest dus getuigen dat hij mijn kind was en ik zijn vader.

Maar ik werd pas zijn vader door er voor hem te zijn, de dingen met hem te doen, die vaders doen, liefdevol voor hem te zorgen en hem als mijn kind te behandelen. Hij voelt ook niet als geadopteerd, ook niet na meer dan 30 jaar, maar als mijn eigen vlees en bloed

Dat is wat de Heilige Geest ook met ons doet. Hij getuigt met onze geest dat wij kinderen van God, door adoptie, zijn geworden. Hij heeft ons als Zijn kinderen aangenomen en wij zijn nu volbloed kinderen van God, met alle rechten en plichten, dus ook erfgenamen. Waarom zoveel mensen worstelen met het feit of ze wel of geen kind van God zijn is, omdat men het werk van de Heilige Geest niet kent. Wnnt die is het die getuigt, in harmonie met onze eigen geest, dat we het zijn. Allen die Hem hebben aangenomen, zegt Joh.1:12, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Wat een voorrecht. En wanneer we dat weten en beseffen, dan gaan we daar ook naar handelen en wandelen. Dan bidden we niet meer als bedelaar, maar als zoon, als erfgenaam. Dan hoeven we onze positie ook niet meer te verdedigen, die hebben we gewoon. Weten dat je Gods eigen kind bent doet je anders leven, in vrijheid, maar ook in autoriteit.

Weet je het nog niet zeker? Ga dan naar www.gratisgeschenk.nl en neem Hem aan. Niet uitstellen, meteen doen!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je vanavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Gert Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Volmaakt geschenk

Leave a comment Standard

‘Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.’

Jakobus 1:17 HSV

Lezen: Jak.1:2-18

Er zijn wel eens mensen die denken dat God hen gezegend heeft met hun ziekte. Want daarin zijn ze zo dicht bij God gekomen. Het is voor zulke mensen moeilijk om voor genezing te bidden, omdat je dan iets wegstuurt wat van God zou komen. Wel, deze tekst laat duidelijk zien dat ziekte niet van God komt, maar uit de duisternis. God is enkel de gever van goede dingen, sterker nog, van elk volmaakt geschenk, dus zonder gebrek. Al het andere, dus ook verleiding en verzoeking, in welke context het allemaal staat, komt voort uit ons zondig denken of van de duisternis. Dus ook de ziekte en de pijn waarmee je kampt. Schrijf dat niet aan God toe, want daar komt het niet vandaan. Wel doet Hij alle dingen medewerken ten goede, voor wie gelooft, maar dat is wat anders.

En daarom moeten we afrekenen met de werken van de duisternis, want als de Here Jezus gekomen is om de werken van de duivel te verbreken, (1 Joh.3:8) dan zijn, wij, die net zo gezonden zijn als Hij, daar ook toe geroepen.

Zie ziekte als een indringer, een insluiper, die je geluk probeert te roven en stuur het weg in de autoriteit die je van Christus gekregen hebt en in de kracht van de Heilige Geest. De Here Jezus ging rond, onder de zalving van de Heilige Geest, genezende allen, die door de duivel overweldigd waren. (Hand.10:38) Vanuit een andere tekst uit Jakobus weten we ook wat we met de duivel moeten: wederstaan en hij zal van je wegvluchten!

We zien hier ook dat God niet verandert, als Jezus toen genas, dan doet Hij dat ook nu nog, alleen zijn wij nu Zijn Lichaam en dus geroepen om het te doen. En ja, ik weet het, onze ervaringen zijn soms anders. Er zijn mensen overleden, waarvoor we intens gebeden hebben, en dat sluipt in je gedachten binnen. Maar vandaag las ik een mooie oneliner van Robby Dawkins: ‘God kan wel mislukkingen gebruiken, maar geen opgevers’ en zo is het. John Wimber had al voor ontzettend veel mensen gebeden en ze gingen allemaal dood. Maar op een dag, toen hij er eigenlijk geen geloof meer voor had, kwam de doorbraak. We mogen dus niet opgeven, maar altijd doorgaan. Want Jezus is gisteren is gisteren en heden Dezelfde, tot in eeuwigheid.
Er is geen schaduw van omkeer bij U. )
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde )
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer, )
groot is uw trouw, o Heer, )
iedere morgen aan mij weer betoond. )
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. )
Groot is uw trouw, o Heer, )
aan mij betoond. )

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Gert Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Overvloedige blijdschap

Leave a comment Standard

U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.  Psalmen 16:11(Herziene Statenvertaling)

Dat God een geweldige God is hoef ik je denk ik niet meer te vertellen en dat Hij een God is Die voor Zijn kinderen zorgt al evenmin. Dat komt genoeg aan bod in mijn Opfrissers. Toch kan het niet vaak genoeg gezegd worden: God is goed, altijd en altijd is God goed en zelfs als je het niet zo ervaart is het zo.

Hij maakt ons het pad ten leven bekend, de weg waarop je moet wandelen om het leven te verkrijgen en die weg, weten we uit het Nieuw Testament, is de Here Jezus. Want Hij en Hij alleen is de weg tot God, er is geen andere weg. Alleen door het geloof in Hem ontvangen we eeuwig leven. Dat die boodschap moet klinken, door ons heen, hebben we gisteren al gezien.

Maar dan zegt de dichter iets waar veel gelovigen nog wel moeite mee hebben: overvoed van blijdschap is bij Uw aangezicht. Velen van wie zich christen noemen hebben een gezicht alsof ze in citroensap zijn gedoopt, durven nauwelijks te lachen, want ze zijn zich zo bewust van hun zonden. Nou, dat is geweldig, maar dan zou ik ze maar gauw bij de Here Jezus brengen, ze belijden en Zijn vergeving ontvangen en ze nalaten, want dat is wat de Bijbel zegt. Je kunt je zondige staat ook koesteren en dan klinkt het nog vroom ook. Maar dat is niet wat God wil. Hij wil dat we ons omkeren naar Hem, een nieuw leven ontvangen en door Zijn Geest een nieuwe wet in ons binnenste krijgen, die we vanzelf doen, zonder kramp of dwang, maar uit liefde tot Hem.

Dan ontvangen we ook die overweldigende blijdschap en kan je soms in onweerstaanbaar gelach, geleid door de Geest, uitbarsten. Wie ooit in een samenkomst is geweest bij Rodney Howard Brown weet wat ik bedoel. In Zijn aanwezigheid is overvloedige vreugde, je kunt dan niet meer stoppen en het werkt nog helend en genezend ook.

Hem kennen is onze vreugde, de vreugde van de Here is onze kracht. Weg chaggerijnigheid, vandaag is een nieuwe dag, die ik., samen met Hem, aankan!

Kracht, Liefde en Bezonnenheid

Leave a comment Standard

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere. 2 Timoteus 1:7-8 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2Tim.1:3-14

Je hoort zo vaak mensen zeggen dat ze me benijden vanwege de vrijmoedigheid die ik heb om, waar dan ook, mensen aan te spreken over de Blijde Boodschap. ‘Ik heb dat niet hoor’ zegt men dan. Wel, lieve mensen, ik ook niet van mijzelf. Van nature ben ik best verlegen, vind ik het eng om in een winkel iets te vragen en laat dat meestal regelen door mijn vrouw. Maar wanneer we op straat zijn om te evangeliseren, dan komt Gods Geest over mij en is nagenoeg iedereen die langs loopt de ‘klos’ Daarmee wil ik niet opscheppen, maar alleen maar laten zien, dat iedereen dat kan. Ook ik moet vaak iets overwinnen om mensen aan te spreken, maar door de Heilige Geest lukt me dat.

Dat is nu precies wat Paulus hier tegen zijn geestelijk kind, Timotheüs zegt. We hebben niet een geest van lafheid ontvangen, zoals het originele Griekse woordje luidt, maar van Kracht – Dynamis – explosieve kracht van de Heilige Geest, de kracht die we nodig hebben om een getuige van de Here Jezus te zijn, waar Hand. 1:8 over spreekt. Die kracht in je geeft je de vrijmoedigheid om mensen aan te spreken en te vragen of je voor ze mag bidden als je ziet dat er ergens iets mankeert. Maar het begint met het jezelf beschikbaar stellen. Door te zeggen: Heilige Geest van God, vul mij opnieuw en gebruik mij om vandaag iemand van de Here Jezus te vertellen in woorden en daden.

Dan ga je zulke mooie dingen zien. Een voorbeeld: Ik was eens bij de Zilveren Schaar, waar ze onder andere broeken korter maken. De man was even weg geweest en kwam terug en deed zijn jas uit. Daarbij trok hij een pijnlijk gezicht. Toen hij klaar was met mijn broek meten, vroeg ik hem of hij pijn had en dat bleek in zijn schouder te zijn. Ik mocht voor hem bidden en de pijn was weg! Het was een Turkse man! Dat kan je dus allemaal meemaken als je je laat leiden door de Heilige Geest.

Maar je drijfveer moet wel die liefde zijn, de bewogenheid voor mensen, want we hebben ook de Geest van Liefde gekregen, zonder wie de gaven van de Geest vruchteloos zijn. En die van bezonnenheid, zelfbeheersing staat er. Dus niet als een olifant door de porseleinkast, maar ook hierin je laten leiden door de Geest. Dan wordt ieder dag een avontuur, boodschappen doen, misschien langer dan je gepland had, maar is het leven niet meer saai en geloven dus zeker niet.

Heilige Geest van God, vul mij opnieuw en breng iemand op mijn pad, vandaag, die ik over Jezus kan vertelen, in woord en daad tot eer en glorie van Zijn Naam!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Gert Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Bloedvloiende vrouw

Leave a comment Standard

En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op.  Lucas 8:43-44 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Lukas 8:40-56

Midden in het geweldige verhaal van de opwekking van het dochtertje van Jairus, bevindt zich nog een geweldig verhaal. Twee verhalen die los van elkaar lijken te staan, maar toch wel iets met elkaar te maken hebben. We zien dat het 12 jarige dochtertje van Jairus ernstig ziek is, op sterven ligt, volgens Mattheus zelfs al dood is. De situatie is nijpend, meteen ingrijpen is geboden. Jairus is ten einde raad. Maar het is druk onderweg, mensen willen allemaal Jezus zien. En dan is daar die vrouw. Al net zo lang als het kleine meisje oud is, is zij al ziek. Ze verliest bloed en is daarmee ook nog eens onrein volgens de joodse wetten (Lev.15:25-25) en mag niet eens in de nabijheid van mensen komen. Daarom besluipt ze de Here Jezus en wil ze Hem aanraken. Ze is zelf degene, die dat zo bepaalde, leren ons Mattheus en Markus. Ze heeft dus duidelijk geloof: als ik alleen maar de zoom van Zijn kleed aanraak, zal ik genezen worden, heeft ze bij zichzelf gezegd. Al haar geld had ze al aan doktoren uitgegeven en zonder resultaat, ernstig verzwakt moet ze zijn geweest, als ze al 12 jaar bloed verloor. Maar een aanraking van Jezus en de vloeiing stopte en ze werd weer rein, wat een wonder. Du moment dat ze Hem aanraakte stopte het, maar verliet de levensgeest het 12 jarige dochtertje. Het lijkt erop dat de boze wraak wil nemen. De vrouw is genezen, maar het meisje is dood. Gelukkig kennen wij het verhaal, maar de omstanders en Jairus niet, die zijn ten einde raad. Maar Jezus is overwinnaar!

Geloof is altijd nodig bij het tot stand komen van genezing. Het geloof van deze vrouw was dan ook ontzettend groot. En ze kon er niet over zwijgen. Dit was de eerste keer dat iemand zo genezen werd, maar later zie je dat anderen ook dit willen, alleen maar de zoom van Zijn kleed aanraken.

Hebben wij Jezus al aangeraakt, ondanks onze omstandigheden? De vrouw nam een groot risico, want ze brak de wet, ze mocht anderen niet aanraken. Hebben wij er alles voor over om Hem aan te raken en genezing te ontvangen? Lukas, die zelf dokter was, zei dat de normale doktoren haar niet konden helpen en ze al haar geld er aan had uitgegeven. Jezus was haar laatste redmiddel. Wel Hij laat niemand in de kou staan, ook jou niet, vandaag. Raak Hem aan en je zult nooit meer dezelfde zijn!

—————————————————-—————————————————————

* Luister je a.s. Vrijdagavond ook weer naar ‘Op weg met de Bijbel, op Gert Nieuw Radio van 22u tot 22:30 met Carola Veldhuizen en ondergetekende?

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Geloof uit het gehoor

Leave a comment Standard

‘Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.’

Romeinen 10:17 HSV

Lezen: Rom. 10:4-17

Vandaag gaat in heel veel kerken en gemeenten de Bijbel weer open en wordt Gods Woord verkondigd. Daar gaan we tenminste vanuit. Dat waar mensen het podium of de preekstoel beklimmen zij zich hebben laten inspireren door Zijn Woord en door Zijn Geest, want beiden zijn nodig voor een goede woordverkondiging. Zonder een van deze twee elementen gaat het geheid mis. We zongen het al in de berijming van Psalm 25: Here, maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend.

Vandaag leren we van Paulus dat dat Woord zo ontzettend belangrijk is, omdat we het moeten horen en we pas dan tot geloof kunnen komen. Nu is het Griekse woordje wat met Woord vertaald is het woordje Rhema. En Rhema is het gesproken Woord, terwijl het geschreven Woord logos is. Dus is het niet alleen de Bijbel, die ons tot geloof brengt, maar juist de prediking van het evangelie. Want hou kunnen ze geloven als ze het niet horen. Nu hebben we pas weer uit een onderzoek gezien, dat nog maar 1/3 van de Nederlandse bevolking kerkelijk betrokken is en de kerken dus op hun retour zijn. De kerk is dan ook niet meer de plek bij uitstek, waar het woord gehoord kan worden. Nee, wij, die door het Woord geraakt zijn, met de Geest vervuld, hebben de opdracht gekregen om dat woord bij de mensen te brengen en ze te vertellen dat er een God is, Die van hen houdt en een geweldig plan heeft met hun leven. Want Paulus zegt hier ook: En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden?

‘O’, zeg je dan misschien, ‘ik ben niet gezonden, dus ik hoef niet. Evangelisatie past niet bij mij, het is niet mijn ding’. Laat me je dan uit de droom helpen. Inderdaad is niet iedereen een evangelist, maar iedereen kan iemand tot Jezus leiden, want wij hebben de bediening der verzoening. We zijn allen geroepen om de wereld in te gaan om discipelen van Jezus te maken en om het licht der wereld te zijn. Wanneer wij, die geloven en die vervuld zijn met kracht om te getuigen (Hand.1:8) onze roeping serieus gaan nemen, gaat de boodschap van Gods liefde en genade weer gehoord worden in Nederland, op de straten, bij de koffie automaat, tijdens het gesprek met de buurvrouw over de heg. Want niemand mag sterven zonder Jezus, en als wij het ze niet vertellen, wie dan wel?