Mensenvrees

Leave a comment Standard

Mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de HEERE vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. — Spreuken 29:25http://dawo.nl/?p=4991

Lezen: Spreuken 29:22-27

Misschien zit je er nu al tegen aan te hikken. Morgen is het weer maandag en zie je die collega weer,of die chef, die de pik op je heeft. Die je altijd weet te vinden en je het leven ondraaglijk maakt. Je zondag is nu al verpest omdat je bang bent hem of haar weer onder ogen te komen.

Of misschien leef je onder een juk vanwege de altijd aanwezig kritiek van je (schoon)moeder of andere familieleden. Misschien ben je bang voor moslims, Marokkanen, IS of weet ik veel wat.

Angst verlamd. Het is een van de meest onderkende wapens van onze tegenstander. Velen mensen hebben een geest van angst en durven niets meer. Zijn bang voor hun eigen spiegelbeeld , omdat het tegen hen liegt en zegt dat ze ontzettend dik zijn, waardoor ze gaan lijden aan een eetziekte. Wat zullen de mensen wel niet van mij vinden, wat zullen ze zeggen? Het Griekse woord voor angst is fobie en dat woord kennen we.

Allemaal dingen die in ons een valstrik doen belanden, want we durven onszelf niet meer te zijn. Het spant een strik vertaalde de NBG, je voeten zijn verstrikt op de weg naar de bestemming. Maar het tegenovergesteld is waar. Het tegenovergestelde van angst is niet moed,maar geloof, vertrouwen en wel op de Here God, op de HERE, JHWH. Hij heeft ons niet een geest van angst, vreesachtigheid gegeven, maar de Geest van Kracht, Liefde en bezonnenheid. Die kracht, Opstandingskracht, is in staat om de angst voor mensen te veranderen in liefde en bewogenheid voor hen. Waarom doen mensen zoals ze doen, wat zit erachter? Welke geestelijke macht heeft hen in de macht zodat die jou in de macht probeert te krijgen? Wanneer we leven vanuit de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven, kan niets of niemand ons meer schaden, zijn we in een veilige vesting gezet, onaantastbaar, vertaalt de NBG. Wil je dat? Dan moeten we de geest van angst uit ons wegsturen en gaan leven vanuit Gods Kracht en geloof. Dan kan niemand je meer beïnvloeden of angst aanjagen, want wij zijn vol van de Geest des Heren.

Gebed: Vader God, indien ik, bewust of onbewust, een deur heb open gezet voor een geest van angst dan belijd ik dat als zonde. Ik dank U, dat U mij de Heilige Geest, de Geest van Kracht en Liefde en Bezonnenheid hebt gegeven en kies ervoor om vanuit die Geest te gaan leven. Ik gebied dan ook de geest van angst mij te verlaten in de Naam van Jezus en verbied hem om bij mij terug te komen. Eruit, nu! Dank U Heer, voor Uw kracht , Dank U Jezus voor Uw Bloed, Dank U, Heilige Geest voor de moed en het lef wat U mij geeft.

Haren op je hoofd

Leave a comment Standard

Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven. — Lucas 12:6-7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Lucas 12:1-12

Wie? De Here Jezus tegen Zijn discipelen en ook tegen ons

Wat? Zegt dat we niet bevreesd en bezorgd moeten zijn, wanneer we Zijn Naam belijden (8,9) of wanneer we daarom bedreigd worden (4,5)

Waar? In de situatie waar we zijn, of misschien terecht zullen komen

Waarom? Omdat God Zijn oog heeft op goedkope musjes die op de markt als koopwaar worden aangeboden voor consumptie en Hij zo bij ons betrokken is, dat Hij zelfs weet hoeveel haren er (al dan niet) op je hoofd zitten

Wanneer? Altijd, Hij is de liefdevolle Vader, vol interesse en belangstelling en zorg voor Zijn kinderen

Waarvoor? Hij houdt van ons en heeft een geweldig plan met ons leven. Angst brengt ons van dat plan af. Het verlamt, het doetje leven onder je niveau. Angst is een machtig vernietigingswapen in de handen van de tegenstander.

Waartoe? Maar wij hoeven niet bang te zijn, wij hoeven ons geen zorgen te maken. Hij doet dat voor ons. Het enige wat we moeten doen is Hem niet voor de voeten lopen, zodat Hij Zijn gang kan gaan.
En zelfs als we zouden worden gevangen genomen en gedood omdat we Zijn Naam belijden, hoeven we voor onze beulen niet bang te zijn. Zij kunnen je aardse leven afnemen, maar nooit je ziel. Jij bent veel meer waard dan vele musjes, God zorgt voor ons!

Gebed: Dank U, Vader, dat U ons opnieuw laat zien, dat U zorgt en wij dat niet hoeven doen. Dat U in iedere situatie bij ons bent en ons alles geeft wat we nodig hebben. U bent zo goed

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Jes. 41:10

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. — Jesaja 41:10

Wie? De Here God, de Heilige Israëls

Wat? Is onze God en die van Israël en van het nageslacht van Abraham (vers 8) Hij zal ons sterken, helpen en steunen met Zijn onoverwinnelijke rechterhand.

Waar? Waar we ons ook maar bevinden, in welke situatie dan ook.

Waarom? Omdat Hij trouw en rechtvaardig is en het beste met Zijn volk en kinderen voor heeft.

Wanneer? Wanneer we op Hem vertrouwen en het Hem laten doen, we ons niet laten voor de vijand en niet bang en bevreesd zijn. Angst is zonde en opent de deur naar ziekte.

Waarvoor? Wanneer wij op Hem vertrouwen, zal het goed komen, misschien anders dan wij zouden verwachten, maar altijd beter! Zijn rechterhand is onoverwinnelijk! Moeten dan wel afrekenen et zonde in ons leven. (Jes. 59:1,2) en nogmaals, angst is zonde, omdat Wees niet bang een gebod is!

Waartoe? Angst is een van de machtigste wapens van onze tegenstander. Hele volken zijn daardoor in zijn macht, ook kinderen van God. Bekeer je daarom van deze angst en verjaag deze geest van angst in de Naam van Jezus, dan zal hij wijken!

Gebed: Wat geweldig Heer, dat Uw onoverwinnelijke rechterhand op ons is en dat U in iedere situatie vandaag bij ons bent. Dank U dat wij niet bang hoeven te zijn en ik kies ervoor om mij te bekeren van iedere bangheid of lafheid, want U geeft ons een Geest van bezonnenheid, kracht en liefde (2 Tim. 1:7) daarom gebied ik iedere geest van angst mij te verlaten in de Naam van Jezus Christus van Nazaret, die in het vlees gekomen is, amen

Ook iedere dag de Opfrissertje met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar ikwileen@Opfrisser.tk en je wordt toegevoegd.

Ps. 27:1

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn? — Psalmen 27:1

Wie? De HERE , de God van Abraham, Isak en Jacob, de Vader van de Here Jezus , mijn Vader

Wat? Hij is mij licht, om mij de weg te wijzen in de duisternis en mijn heil, dat is, redding en genezing

Waar? Overal, waar ik ga

Waarom? Omdat de boze mij probeert te intimideren, angstig te maken, ook, of misschien wel juist door mensen, juist ook als die dicht bij je staan. Maar als ik er voor kies op de Here te vertrouwen, hoef ik voor niets en niemand bang te zijn!

Wanneer? Hij is mijn steun en toeverlaat, in goede en slechte tijden

Waarvoor? Omdat Hij mijn Vader is, die altijd voor mij zorgt, bij mij is en leven geeft
Waartoe? Opdat ik leven heb in overvloed (Joh.10:10)

Gebed: Dank U Vader, datU ook vandaag dicht bij mij bent, en ik voor niets en niemand bang hoef te zijn, dank U dat U in mij woont met Uw heilige Geest en ik alles aan kan! Amen

Spreuken 29:25

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s

Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar. — Spreuken 29:25

Wie? Wie op de HERE vertrouwt

Wat? Is onaantastbaar, wordt door Hem beschermd

Waar? Overal

Waarom? Vrees, angst , überhaupt, maar zeker voor mensen verlamt, je raakt verstrikt
Wanneer? Als je op de HERE vertrouwt, heb je daar geen last van. Vertrouw Hem, dat Hij voor je zorgt, in iedere situatie

Waarvoor? Er staat 52 x in de bijbel: vrees niet, ook dat is een gebod. We hebben geen geest van lafhartigheid ontvangen, maar van kracht, liefde en bezonnenheid (2 Tim 1,7)

Waartoe? Omdat we macht hebben over de gehele legermacht van de vijand en niets ons enig kwaad kan doen (Luc.10:19)

Gebed: Dank U Vader, voor Uw heilige Geest in mij, dat ik niet meer bang hoef te zijn voor mensen om mij heen, waardoor ik verlamd en verreikt zou raken, maar dat U mij beschermt en ik daardoor onaantastbaar ben. Ik stuur iedere geest van angst weg uit mijn leven in Jezus Naam! Amen

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!