Vrede met God

Leave a comment Standard

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. — Romeinen 5:1-2 http://dawo.nl/?p=4449

Lezen: Romeinen 5:1-11

Wie? Wij, allen die gerechtvaardigd zijn uit het geloof, door Hem, Jezus aan te nemen (Joh.1:12)

Wat? Hebben vrede met God

Waar? In ons leven. De kloof, ontstaan door de zonde en onze zonden, is gedicht door het offer van de Here Jezus

Waarom? Omdat Hij voor onze zonden betaalde en de straf, die ons de vrede brengt, op Hem was (Jes. 53)

Wanneer? Wanneer we in Hem gaan geloven hebben we toegang tot die genade. Genade is een geschenk, vrije gunst, maar die moeten we wel aannemen

Waarvoor? Wanneer we dat gedaan hebben, is de relatie met God hersteld en zijn we Zijn kinderen geworden. Joh. 1:12 zegt zelfs dat we het recht hebben zijn kinderen te zijn. Juridisch staat dat onomstotelijk vast.

Waartoe? Kunnen we de genade verliezen? Ik denk het niet. Net zo min als we iets kunnen doen om de genade te verdienen, kunnen we iets doen om die weer te verliezen. Ook al zouden mijn kinderen dingen doen, die ik niet fijn vind of me verdriet doen, het blijven mijn kinderen en ik blijf van ze houden. Gods genade is zoveel groter dan wij vaak met ons bekrompen denken kunnen beseffen. Jezus verzoende de hele wereld met God, toen hij stierf. De enige zonde die mensen uit de hemel houdt is die van ongeloof! En geloven is een werkwoord, je gaat dat doen door hem in je hart uit te nodigen, want hij staat aan de deur en Hij klopt. Heb je nog niet voor Hem open gedaan? Doe het nu! (www.gratisgeschenk.tk)

Gebed: Dank U, Here Jezus voor Uw geweldige offer, dat U voor ons bracht toen wij nog zondaren waren. Dat iedereen die in U gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. dank U, voor Uw genade!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Deel gerust, maar zet de bron er wel bij

Deze Opfrisser is gratis, ons steunen kan altijd. Maak een gift over op NL14INGB0004693016 tnv Arbeiders in de oogst ovv Opfrisser

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Titus 2:11

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. — Titus 2:11

Wie? Voor alle mensen

Wat? Is Gods genade openbaar geworden, tot hun redding.

Waar? Aan het kruid van Golgotha, toen Jezus stierf voor de zonde van de hele wereld.

Waarom? Omdat dat Gods reddingsplan is, Hij zond Zijn Zoon, opdat een ieder die in Hem gelooft gered wordt (Joh.3:16)

Wanneer? Het aanbod van Gods redding is er voor iedereen, hoe erg je ook gezondigd
hebt misschien, maar het treedt alleen in werking als je in Hem gaat geloven en Hem aanneemt (Joh. 1:12)

Waarvoor? Door Hem aan te nemen in in Hem te geloven en Zijn offer aan het kruis te accepteren als betaling voor jouw zonden, heb je weer toegang bij God, de Vader en het eeuwige leven.

Waartoe? Omdat God niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen tot geloof komen
en gered worden. (2Petr. 3:9) Als je wilt weten hoe dat moet, neem dan contact met mij op!

Gebed: Dank U wel, lieve Vader in de hemel, voor Uw reddingsplan voor alle mensen, dank U wel, Here Jezus, voor Uw bereidheid om voor alle mensen te sterven aan het kruis, dank U wel heilige Geest, dat U mij helpt om dit aan de mensen om mij te vertellen en een getuige van de Hdre Jezus te zijn. ik bid dat
allen gered zullen worden, in Jezus Naam

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.