Hij is er al

Comments 2 Standard

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. — Hebreeen 2:18

http://dawo.nl/?p=4726

LEZEN: Hebreeen 2:1-18

Ken je dat gevoel? Dat wat jou overkomt uniek is? Dat heeft toch nog nooit iemand meegemaakt? Daarom voel je je zo eenzaam in je lijden, in je pijn of in je verdriet. Of je hebt zo zwaar te lijden onder (de gevolgen van) de zonde. Je worstelt er telken weer tegen, maar delft steeds dan weer het onderspit. Je hebt het er met niemand over, want er is toch niemand die jou begrijpt. Het gevolg is dat je steeds verder wegzinkt of zwelgt in je pijn en het steeds moeilijker lijkt om eruit te komen. Maar er is hoop!

De tekst zegt ons dat, waar we ook doorheen gaan, Jezus er al eerder is geweest. Misschien niet in dezelfde specifieke omstandigheden, maar wel soortgelijk. De Basis Bijbel zegt het zo mooi: ‘Want Jezus heeft Zelf óók geleden toen de duivel probeerde Hem ongehoorzaam aan God te maken. Daardoor kan Hij de mensen te hulp komen als hun dat ook gebeurt.’

‭En dat is nu net het verschil. We worden verzocht en dan denken we meestal, zelfs in ons achterhoofd, dat God dit doet. Maar het is de duvel die ons probeert ongehoorzaam aan God te maken. Als dit of dat niet gebeurt, denk je dat Hij niet te vertrouwen is en je wilt afhaken. Maar het is de duivel. Ik denk dat de schrijver o.a . denkt aan de verzoeking in de woestijn. Wat leren we daar van Jezus? Hij verslaat de duivel met het Woord, of zoals Paulus het noemt, met het zwaard van de Geest. Dat is ons aanvalswapen in de stijd tegen verzoeking. Het proclameren van Gods Woord, van Zijn beloften, van Zijn onvoorwaardelijke liefde. En als het dan mis gaat, dan mag je altijd weer schuilen bij Jezus. Juist omdat Hij weet hoe zwaar het is, begrijpt Hij ons zo goed en juist omdat Hij naar het kruis gegaan is en daar geleden heeft voor onze zonden en de gevolgen daarvan, is er altijd vergeving. Daarom lieve broer of zus: Hef je hoofd omhoog. Laat je niet wegtrappen in de modder van de twijfel, maar belijd datgene wat mis is en begin opnieuw, want bij God is er altijd vergeving, uit genade, door Jezus, Die als geen ander weet waar je doorheen gaat! Dat is toch geweldig! Waar jij bent, was Hij, is Hij om je bij te staan, om je te helpen te weerstaan, in de kracht van de Geest en met het Zwaard!

#opfrisser

Haren op je hoofd

Leave a comment Standard

Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven. — Lucas 12:6-7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Lucas 12:1-12

Wie? De Here Jezus tegen Zijn discipelen en ook tegen ons

Wat? Zegt dat we niet bevreesd en bezorgd moeten zijn, wanneer we Zijn Naam belijden (8,9) of wanneer we daarom bedreigd worden (4,5)

Waar? In de situatie waar we zijn, of misschien terecht zullen komen

Waarom? Omdat God Zijn oog heeft op goedkope musjes die op de markt als koopwaar worden aangeboden voor consumptie en Hij zo bij ons betrokken is, dat Hij zelfs weet hoeveel haren er (al dan niet) op je hoofd zitten

Wanneer? Altijd, Hij is de liefdevolle Vader, vol interesse en belangstelling en zorg voor Zijn kinderen

Waarvoor? Hij houdt van ons en heeft een geweldig plan met ons leven. Angst brengt ons van dat plan af. Het verlamt, het doetje leven onder je niveau. Angst is een machtig vernietigingswapen in de handen van de tegenstander.

Waartoe? Maar wij hoeven niet bang te zijn, wij hoeven ons geen zorgen te maken. Hij doet dat voor ons. Het enige wat we moeten doen is Hem niet voor de voeten lopen, zodat Hij Zijn gang kan gaan.
En zelfs als we zouden worden gevangen genomen en gedood omdat we Zijn Naam belijden, hoeven we voor onze beulen niet bang te zijn. Zij kunnen je aardse leven afnemen, maar nooit je ziel. Jij bent veel meer waard dan vele musjes, God zorgt voor ons!

Gebed: Dank U, Vader, dat U ons opnieuw laat zien, dat U zorgt en wij dat niet hoeven doen. Dat U in iedere situatie bij ons bent en ons alles geeft wat we nodig hebben. U bent zo goed

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Spreuken 18:10

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig. –Spreuken 18:10

Wie? De Naam van de HEER, dat Hij dus zelf.

Wat? Is een sterke toren.

Waar? Als de rechtvaardige daarheen snelt, dus opschieten!

Waarom? Dan ben je veilig, de Naam van God, en van Jezus, zijn sterke wapens in de geestelijke strijd.

Wanneer? We moeten daar dus wel heen, dat is de voorwaarde en in die toren schuilen.

Waarvoor? Omdat de vijand rond gaat als een briesende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden.

Waartoe? Als we onze beschutting bij de Heer zoeken, kan de boze er niet bij, dus niet uitstellen: Gaan!

Gebed: Wat geweldig HERE God, dat we bij U mogen schuilen en ons veilig en zeker weten. Dank U dat Uw Naam een sterke toren is en we zeker weten daar veilig te zijn!

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

Spreuken 29:25

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s

Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar. — Spreuken 29:25

Wie? Wie op de HERE vertrouwt

Wat? Is onaantastbaar, wordt door Hem beschermd

Waar? Overal

Waarom? Vrees, angst , überhaupt, maar zeker voor mensen verlamt, je raakt verstrikt
Wanneer? Als je op de HERE vertrouwt, heb je daar geen last van. Vertrouw Hem, dat Hij voor je zorgt, in iedere situatie

Waarvoor? Er staat 52 x in de bijbel: vrees niet, ook dat is een gebod. We hebben geen geest van lafhartigheid ontvangen, maar van kracht, liefde en bezonnenheid (2 Tim 1,7)

Waartoe? Omdat we macht hebben over de gehele legermacht van de vijand en niets ons enig kwaad kan doen (Luc.10:19)

Gebed: Dank U Vader, voor Uw heilige Geest in mij, dat ik niet meer bang hoef te zijn voor mensen om mij heen, waardoor ik verlamd en verreikt zou raken, maar dat U mij beschermt en ik daardoor onaantastbaar ben. Ik stuur iedere geest van angst weg uit mijn leven in Jezus Naam! Amen

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!