Wordt gevolgd

Comments 2 Standard

Wordt gevolgd

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. — Marcus 16:17-18(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Marcus 16: 15-20

Wie? Hen die geloofd zullen hebben, dus jij en ik

Wat? Zullen gevolgd worden door de tekenen die we doen: demonen uitdrijven, in vreemde talen (tongen) spreken, slangen oppakken zonder schade, dodelijke dingen te drinken krijgen zonder schade (hiermee wordt geen koffie en cola bedoeld) en op zieken de handen leggen, zodat die weer gezond worden

Waar? Overal, waar het evangelie verkondigd wordt. Deze tekenen zijn niet los te koppelen van vers 15 en vers 20 bevestigt dat. We zien het dan ook gebeuren als we de straat op gaan

Waarom? Omdat deze tekenen de Almacht van God demonstreren. Harten gaan sneller openen wanneer mensen de kracht van God ervaren

Wanneer? Wanneer wij gaan uitstappen in geloof en hiermee aan de gang gaan. Maar het zijn toch gaven van de Geest en die heeft niet iedereen?

Waarvoor? Inderdaad, niet iedere gelovige is ook meteen vervuld met de Heilige Geest, jammergenoeg, maar wel nodig. Want wanneer die Opstandingskracht in ons woont, werkt en de vrijheid krijgt, zullen deze tekenen ons volgen. Het zijn de gaven van de Geest. Hij komt met alles in ons wonen, met alle negen gaven. En wij kunnen die gebruiken wanneer nodig

Waartoe? Stop met de tekenen te volgen en ga ze zelf doen. Leg iemand die hoofdpijn heeft de handen op en stuur die weg in de Naam van Jezus, begin met oefenen. Kom eens langs op een van onze Krachtevangelisatie acties en laat je inspireren door http://www.handelingen2000nu.ga. Nu is de tijd dat de oogst groot is, God werkt mee met tekenen en wonderen, als jij er in gaat bewegen. Als laatste: Psalm 23 zegt dat heil en goedertierenheid ons zullen volgen, heil is gezondheid, genezing, en goedertierenheid de goedheid van God. Ik wil daardoor gevolgd worden, jij dan?

Gebed: Dank U, Heer, voor de allesovertreffende kracht van de Heilige Geest in ons, die het mogelijk maakt om de bovengenoemde dingen te doen, in Uw Naam, Here Jezus. Ik bid dat iedere gelovige door deze dingen gevolgd gaat worden, zodat Uw glorie gezien gaat worden, harten worden geopend en de oogst binnengehaald

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Geestelijke strijd

Comment 1 Standard

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. — Efeziers 2:4-6 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeziers 2:1-10

Wie? God, Die rijk is aan barmhartigheid

Wat? Heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, met Christus levend gemaakt en ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet

Waar? In de hemelse gewesten. Dat betekent dat daar onze plaats is. Niet hier op aarde, maar daar, waar de strijd om het koninkrijk gevoerd wordt

Waarom? Daar hebben wij ook de opdracht om de veelkleurige wijsheid van God te laten zien. Onze strijd is een geestelijke, die zijn effect zal hebben in het natuurlijke

Wanneer? Wanneer we uit genade zalig, gered, behouden zijn geworden, met Hem zijn opgewekt, door de doop (volwassen en door onderdompeling, het onder water gaan symboliseert de begrafenis, het boven water komen de opstanding), dan zijn we daar gezeten

Waarvoor? Dan zijn we klaar om de strijd in gebed, in woord en in daad (zie gisteren) te voeren. Genade worden is gratis, een discipel zijn kost inspanning.

Waartoe? We hadden het gisteren al over de 90% mensen in de kerk die niets (kunnen) doen. Het is geen reden tot rebellie, wel tot gebed. Ben je een thermometer of een thermostaat? Een thermometer meet alleen de temperatuur. Een thermostaat daarentegen gaat aan het werk wanneer de temperatuur te laag is. Moet er iets veranderen in je gemeente, word je gemeden? Ga bidden, ga de geestelijke strijd aan. Niet mopperen en klagen, maar knielen en vechten!

Gebed: Dank U, Heer, voor de plaats die U ons gegeven. Heeft, samen met de Here Jezus in de hemelse gewesten. Een strijd die we niet alleen, maar samen met Hem voeren en legerscharen van engelen. Ik bid dat ieder die dit leest zijn positie gaat innemen, zodat Uw koninkrijk gebouwd kan worden

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Angsthaas

Leave a comment Standard

Angsthaas.

Opfrisser met de 7 w’s
De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.
1 Johannes 4:18

Wie? De liefde van God

Wat? Laat geen ruimte voor angst, drijft de angst uit

Waar? In ons hart, in ons leven in onze ziel

Waarom? Angst veronderstelt straf en wij hoeven geen straf meer te ondergaan, àls we in Christus Jezus zijn. (Rom. 8:1) en wij hebben geen geest van angst gekregen, maar een van kracht, liefde en bezonnenheid. (2Tim. 1:7)

Wanneer? We hoeven nooit meer bang te zijn voor de Here God, Hij is onze Vader en Hij houdt van ons. Wanneer wij ons leven aan de Here Jezus gegeven hebben, zijn we vrij van de straf, omdat Hij die gedragen heeft. Wat er nog weliswaar, is de vreze des Heren, maar dat heeft niets met angst te maken. Diep ontzag voor de Allerhoogste is iets anders dan Bangkok Hem zijn.

Waarvoor? Angst is een van de machtigste wapens van de tegenstander. Het verhindert ons om in bezitten nemen wat er voor ons aan het kruis is gebeurd en om een vrijmoedige getuige van de Here Jezus te zijn.

Waartoe? Wanneer we ons door de liefde tot God laten leiden (2Kor. 5:14)gaan we doen wat de Here Jezus van ons vraagt (Marc. 16:15-18) en zien we de wereld om ons heen gaan veranderen. De angst wordt uitgedreven staat er, door de liefde, want het is een geest. Ik wil me laten leiden door de Heilige Geest en door de liefde van God. Jij ook?

Gebed: Dank U, lieve Papa, dat U van mij houdt en ik van U. Ik heb geen angst meer in mij, want Uw liefde heeft mij daarvan bevrijd. Ik kies ervoor om te wandelen in vrijmoedigheid om een effectieve getuige van de Here Jezus te zijn, in woord en daad, gedreven door Uw liefde en in de kracht van de Geest.

Arie de Paauw

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.
Met dank aan http://www.dagelijkswoord.nl voor het verstrekken van de tekst

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm!
Klik op deze link om het te bestellen http://vosvdleer.mijnbestseller.nl/magento/opfrisser-met-de-7-ws2.html, Of bestel het bij je plaatselijke christelijke boekhandel.

#opfrisser7wees

Klaagliederen 3:25,26

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt. — Klaagliederen 3:25-26

Wie? Wie de Here zoeken en alles van Hem verwachten.

Wat? Daar is de Here goed voor.

Waar? De Here wil dat we afhankelijk van Hem zijn, omdat Hij voor onswil zorgen, meer nog dan een vader dat doet.

Waarom? Omdat Hij van ons houdt, met zo’n liefde, dat Hij zelfs Zijn Zoon gaf, als losprijs.

Wanneer? Toen Jezus stierf aan het kruis, zette Hij de goedheid van God voor ons vrij. De redding waar de tekst over spreekt is niet alleen redding, maar ook genezing, bevrijding, voorspoed en zegen, het hele pakket van wat God voor ons klaar heeft liggen.

Waarvoor? Omdat Hij zoveel van ons houdt en ook om de wereld te laten zien hoed Hij Zijn kinderen zegent.

Waartoe? Zodat steeds meer mensen in Hem gaan geloven en gered gaan worden.

Gebed: Dank U Here Jezus voor Uw offer aan het kruis, waarin U zoveel voor ons vrijzette. Dank U voor Uw genade en Uw oneindige liefde. Dank U dat U zo goed voor mij bent. Leer mij steeds meer U te zoeken en afhankelijk te zijn van U, door uw Geest, Amen

Ook iedere dag de Opfrissertje met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.