Einddoel: liefde

Leave a comment Standard

Einddoel: liefde

Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. — 1 Timoteus 1:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: – 1 Timoteus 1:1-11

Wie? Dit geldt voor ons allemaal

Wat? Dat het einddoel van het gebod, dat Paulus aan Timotheüs geeft, liefde is

Waar? Voortkomend uit een rein hart (gewassen door het bloed van Jezus) een goed geweten (vrij van schuld door de genade) en een ongeveinsd, dus echt geloof

Waarom? De liefde is de vervulling van ieder gebod. Hèt grote gebod is liefde voor God en liefde voor de naaste. Zonder liefde is alles nutteloos (1 Kor. 13)

Wanneer? Altijd. Ook hier zien we weer dat onze motivatie belangrijk is. Waarom doe je iets. Alleen de liefde is de juiste motivatie

Waarvoor? Wanneer dit het visitekaartje is wat we als discipelen van Koning Jezus afgeven, zou het voor meer mensen aantrekkelijk zijn. Maar ook wij, met elkaar zijn mensen en we hebben dit beeld in de afgelopen eeuwen niet altijd recht gedaan

Waartoe? Maar vandaag is vandaag. Iedere dag kunnen we weer opnieuw starten, levend vanuit het besef dat ons hart rein is, door Jezus bloed, ons geweten vrij van schuld, door Zijn genade en dat ons geloof echt is, door bergen te verzetten. Dan is ons einddoel: liefde

Gebed: Dank U, Koning Jezus, voor Uw kostbare bloed, uw onbegrensde genade en de kracht van de Geest, waardoor we oprecht geloven en wonderen en tekenen ons zien volgen

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Hebr. 13:1,2

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. — Hebreeen 13:1-2

Wie? Sommigen, misschien jij en ik wel?

Wat? Mogen de herbergzaamheid, de gastvrijheid niet vergeten, misschien krijg je wel eens een engel te eten?

Waar? bij je thuis. Onze huizen mogen een uitwijkplaats zijn voor die mensen die beschadigd, vermoeid, kapot gemaakt zijn, met name door de boze,

Waarom? Om zo de liefde van de Vader te weerspiegelen. Vergis je niet, Jezus is het antwoord op al onze vragen en problemen en dus zijn wij het ook, in Zijn kracht,

Wanneer? Als de broederliefde, de liefde onder elkaar blijft, deze is essentieel. Laten we toch niet over onze onderlinge verschillen ruzie zoeken, maar de overeenkomsten zoeken en open staan voor de nood van de wereld om ons heen,

Waarvoor? De wereld is in nood, mensen gaan verloren omdat ze Jezus niet kennen, de duivel gaat rond als een briesende leeuw.

Waartoe? Om het koninkrijk van Gods liefde te laten zien, en misschien komte er dan een engel bij je, maar dat is niet het doel, het doel is het Koninkrijk van God. Zijn we beschikbaar?

Gebed: Lieve Vader God, laat mij toch vandaag met Uw ogen naar de mensen kijken, hoe ze beschadigd en verwond zijn en Uw liefde moge uitdelen, amen

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!