Soul Winning Action Training

Leave a comment Standard

Jij komt toch ook 6 april?

www.facebook.com/events/834571903576992/

Positief

Leave a comment Standard

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. — Filippenzen 4:8 http://dawo.nl/?p=4447

Lezen: Filippenzen 4:1-8

Wie? Paulus aan de broeders (en zusters) in Filippi en ook aan ons

Wat? Hij roept hen op om de dingen te bedenken, die waar zijn, eerbaar, rechtvaardig, rein, liefelijk en welluidend zijn, de dingen die deugdzaam en lovenswaardig zijn. Houd je daar mee bezig

Waar? In je denken, in je handel en je wandel

Waarom? Omdat dan de God van de vrede bij je zal zijn (vers 9)

Wanneer? Je met deze dingen bezig houden is een continu proces, het is het veranderen van je denken

Waarvoor? Het heeft te maken met waar je je mee bezig houdt, positiviteit. Onze houding dient er een van positiviteit te zijn, negativiteit is er al genoeg in de wereld en we worden er dagelijks mee vergiftigd. Maar wanneer we deze dingen bedenken, er mee bezig zijn, verandert dat onze kijk op dingen en de toekomst

Waartoe? Laat je vrede niet roven (vers 7) door negativiteit, door wie dan ook over je heen gestort. Laat je niet onrustig maken door profeten die het einde van de wereld voorspellen. O, zeker, Jezus komt spoedig, maar dan komt er een nieuwe wereld, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er ook gebeurt, ons wacht een hoopvolle toekomst, hier of daar. Laat dan het positivisme van Jezus, die van jouw min (negatief) een plus maakte (het kruis) door je heen stralen en je omgeving beïnvloeden, in plaats van andersom

Gebed: Dank U, Heer, dat U van mijn min een een plus maakte aan het kruis, dat ik weet een hoopvolle toekomst te hebben, omdat U voor mij zorgt en in alles voorziet (vers 6) Dat ik mijn omgeving met dat positieve zal beïnvloeden vandaag

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Deel gerust, maar zet de bron er wel bij

Deze Opfrisser is gratis, ons steunen kan altijd. Maak een gift over op NL14INGB0004693016 tnv Arbeiders in de oogst ovv Opfrisser

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Wordt gevolgd

Comments 2 Standard

Wordt gevolgd

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. — Marcus 16:17-18(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Marcus 16: 15-20

Wie? Hen die geloofd zullen hebben, dus jij en ik

Wat? Zullen gevolgd worden door de tekenen die we doen: demonen uitdrijven, in vreemde talen (tongen) spreken, slangen oppakken zonder schade, dodelijke dingen te drinken krijgen zonder schade (hiermee wordt geen koffie en cola bedoeld) en op zieken de handen leggen, zodat die weer gezond worden

Waar? Overal, waar het evangelie verkondigd wordt. Deze tekenen zijn niet los te koppelen van vers 15 en vers 20 bevestigt dat. We zien het dan ook gebeuren als we de straat op gaan

Waarom? Omdat deze tekenen de Almacht van God demonstreren. Harten gaan sneller openen wanneer mensen de kracht van God ervaren

Wanneer? Wanneer wij gaan uitstappen in geloof en hiermee aan de gang gaan. Maar het zijn toch gaven van de Geest en die heeft niet iedereen?

Waarvoor? Inderdaad, niet iedere gelovige is ook meteen vervuld met de Heilige Geest, jammergenoeg, maar wel nodig. Want wanneer die Opstandingskracht in ons woont, werkt en de vrijheid krijgt, zullen deze tekenen ons volgen. Het zijn de gaven van de Geest. Hij komt met alles in ons wonen, met alle negen gaven. En wij kunnen die gebruiken wanneer nodig

Waartoe? Stop met de tekenen te volgen en ga ze zelf doen. Leg iemand die hoofdpijn heeft de handen op en stuur die weg in de Naam van Jezus, begin met oefenen. Kom eens langs op een van onze Krachtevangelisatie acties en laat je inspireren door http://www.handelingen2000nu.ga. Nu is de tijd dat de oogst groot is, God werkt mee met tekenen en wonderen, als jij er in gaat bewegen. Als laatste: Psalm 23 zegt dat heil en goedertierenheid ons zullen volgen, heil is gezondheid, genezing, en goedertierenheid de goedheid van God. Ik wil daardoor gevolgd worden, jij dan?

Gebed: Dank U, Heer, voor de allesovertreffende kracht van de Heilige Geest in ons, die het mogelijk maakt om de bovengenoemde dingen te doen, in Uw Naam, Here Jezus. Ik bid dat iedere gelovige door deze dingen gevolgd gaat worden, zodat Uw glorie gezien gaat worden, harten worden geopend en de oogst binnengehaald

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Werkzame kracht

Comment 1 Standard

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. — Efeziers 3:20-21 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeziers 3:14-21

Wie? De Here God, onze hemelse Vader

Wat? Is bij machte te doen ver boven alles wat wij bidden of beseffen, oneindig veel meer, zegt de NBG

Waar? In onze onmiddellijke omgeving en omstandigheid

Waarom? Omdat Hij dat DOOR ONS heen wil doen, blijkens de kracht (van de Heilige Geest) die in ons werkzaam is

Wanneer? Wanneer wij die kracht aanboren en gaan gebruiken.

Waarvoor? Je hoort deze tekst zo vaak verkeerd citeren, dat God bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En ja dat is zo, maar Hij heeft ervoor gekozen om dat via ons te doen. Ik zeg wel eens gekscherend dat het meest verhoorde gevend ter wereld is: Here wilt U die en die genezen? Dat gebed is direct verhoord, zelfs al voordat het uitgesproken werd. Want het is Gods wil om te genezen. Alleen wij moeten in actie komen en die genezende, explosieve, doden opwekkende kracht in ons aanboren en gebruiken, dan pas zien we het effect

Waartoe? Er staat niet voor niets werkzame kracht. We moeten die kracht, de kracht van de Heilige Geest gaan gebruiken. Door op zieken de handen te leggen, zodat die kracht eruit kan en doorstromen (Joh. 7:37) en met autoriteit de ziekte wegsturen, in de naam boven alle Naam. Niet vragen aan God, de Vader en de Zoon, die boven zijn, maar spreken namens de God, de Geest die in ons werkzaam is. Dan ga je dingen zien, waarvan je alleen maar van kon dromen en barst je, net als Paulus hier in een geweldige lofprijzing uit, omdat Zijn heerlijkheid in jou, in de gemeente zichtbaar wordt. Begin vandaag!

Gebed: Ik bid, Vader God, dat de allesovertreffende kracht, die in ons aanwezig is, als we vervuld zijn met de Heilige Geest, werkzaam zal gaan worden in Uw kinderen. dat ze gaan beseffen dat U ervoor gekozen heeft, als het Lichaam van Christus op aarde, om die kracht te gebruiken, boven bidden, boven denken!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

men.

Allesovertreffende kracht

Leave a comment Standard

Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. — 2 Korintiers 4:7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2 Korintiers 4:7-16

Wie? Wij, u, jij en ik

Wat? Hebben een geweldige schat, de allesovertreffende kracht van God

Waar? In aarden vaten, dat zijn wij, het toont onze kwetsbaarheid en breekbaarheid

Waarom? Omdat het de kracht van God is en niet van ons.

Wanneer? Die kracht komt in ons bij de doop in de Heilige Geest. Dat is wanneer wij het stuur van ons leven volledig uit handen geven en Hem alle kamers van ons geestelijk huis laten bewonen. Niet ik ben meer hoofdbewoner, maar Hij

Waarvoor? Dan komt die allesovertreffende (in het Grieks hyperbole, het woord dat wij gebruiken om een sterke overdrijving aan te duiden) in ons aarden vat, ons lichaam wonen en kunnen wij daarover beschikken

Waartoe? Zodat wij in staat zijn de werken te doen die Jezus deed (Joh.14:12) en zo Zijn koninkrijk te verkondigen. We hebben een superkracht in ons, we zijn allemaal een soort Superman. Maar het is Zijn kracht, zeker, maar onze verantwoordelijkheid om die te gebruiken, tot eer van God en de Naam van Jezus. Wees aangesloten, blijf aangesloten en doe het aan! Laten de wonderen en tekenen ons volgen, maar beweeg er dan ook in!

Gebed: dank U, Vader, voor de allesovertreffende kracht van de Heilige Geest, die in ons woon en werkt. Ik kies ervoor vanuit die kracht te leven en te werken, opdat door mij heen, de Naam van Jezus groot gemaakt zal worden

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Volgen

Leave a comment Standard

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. — Matteus 16:24-25 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Matteus 16:24-28

Wie? De Here Jezus tegen zijn discipelen, dus ook tegen jou en mij

Wat? Zegt, dat als we Hem willen volgen, wij onszelf moeten verloochenen, ons kruis opnemen, en bereid moeten zijn ons leven te verliezen (Openb. 12:1)

Waar? Hier, waar God je geplaatst heeft

Waarom? Omdat alles, wat ons in de weg kan staan om Hem te volgen, weg moet

Wanneer? Begin vandaag en doe het iedere dag

Waarvoor? Je kruis opnemen betekent niet zozeer lijden, zoals zovelen denken en dat dan ook lijdzaam en berustend doen, maar leven als een ter dood veroordeelde. We zijn dood, met Hem gestorven, daarmee ook al onze ambities, eigendunk en streven. Wanneer we een discipelen van Hem willen zijn, betekent dat, dat we alles los moeten laten, zelfs ons leven

Waartoe? Laten we wel even goed opletten, je wordt niet gered omdat je een goede discipel bent! Je bent gered uit genade, gratis, maar wil je Jezus volgen en doen wat Hij deed, dan heeft dat een prijs. De vraag is ben je daartoe bereid? Het is een keuze van je wil. Vandaag vraagt Jezus: Wil je Mij volgen?

Gebed: Ja, Heer, ik wil U volgen, wat het mij ook kost. Dank U wel, dat U mij helpt, door Uw Geest, om dat ook te kunnen en alles los te laten.

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Opletten geblazen

Leave a comment Standard

Opletten geblazen!

Opfrisser met de 7 w’s
Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Alles wat u doet, moet u met liefde doen. — 1 Korintiers 16:13-14

Wie? De lezers van de brief in Korinthe, maar wij net zo goed.

Wat? Moeten waakzaam zijn, in het geloof volharden, sterk en moedig (mannelijk, staat er) zijn en alles met liefde doen.

Waar? In de eerste plaats in de gemeente, maar uiteraard ook daarbuiten, op de plaats waar we zijn gesteld.

Waarom? Waakzaam, om op dwalingen te letten en te ontmaskeren, volhardend in het geloof, zodat we niet ondergesneeuwd worden door de omstandigheden, en sterk en moedig in de geestelijke strijd die om ons heen woedt.

Wanneer? Ieder moment, het woord waakzaam zegt het al, niet versagen, niet verslappen, volhouden.

Waarvoor? Er wordt op ons gelet, de tegenstander probeert ons onderuit te krijgen. Wat hij niet wil, is dat we sterke christenen zijn, die er op uit gaan om de werken te doen die de Here Jezus deed. (Joh.14:12) en zo bouwen te aan het koninkrijk van God.

Waartoe? Daarom is het opletten geblazen en volhouden. Niet opgeven. De eindstreep is in zicht! Je ruikt de finish. En onze drijfveer is altijd weer: de liefde tot de Here God en de naaste, dan gaat het altijd goed.

Gebed: U roept ons op om waakzaam te zijn, te volharden, moedig en sterk, Heer en dat kunnen we ook, doordat Uzelf met Uw Geest in ons woont. De tegenstander ligt op de loer, maar Hij die in ons is, is sterker dan hij die in de wereld is. Amen.

Arie de Paauw

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.
Met dank aan http://www.dagelijkswoord.nl voor het verstrekken van de tekst

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm!
Klik op deze link om het te bestellen http://vosvdleer.mijnbestseller.nl/magento/opfrisser-met-de-7-ws2.html

#opfrisser7wees

Joh. 13:14,15

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. –Johannes 13:14-15

Wie? Wij, die discipelen van Jezus (willen) zijn.

Wat? Moeten elkaars voeten wassen, dat wil zeggen, niet te beroerd zijn om het vuile werk op te knappen en zelf de onderste weg te gaan, ten koste van onze eigen bediening of taak.

Waar? Primair in de gemeente, maar zeker ook daar buiten, in wereld.

Waarom? Omdat wij het voorbeeld van de Here Jezus moeten navolgen, ook dat hoort bij discipelschap.

Wanneer? Wanneer wij denken belangrijk te zijn, is dat juist een valstrik van de duivel, wij zijn niet belangrijk, noch onze bediening, het draait in alles maar om één: de Here Jezus!

Waarvoor? Jezelf weg leren cijferen is een daad van aanbidding en opoffering. De minste willen zijn is ook een van de regels van het Koninkrijk. Het leven blijft een leerschool.

Waartoe? Er zit nog een les in de voetwassing. Petrus wil helemaal grassen worden, maar alleen de voeten zijn nodig. Aan de voeten kleeft stof en stof is nu juist het voedsel van de slang (Gen. 3:14), daarom moeten wij dagelijks onze voeten wassen: onze zonden belijden en verborgen zonden wegdoen, anders kan de statan ons in de voeten bijten.

Gebed: Heer, leer mij toch steeds weer de minste te zijn. Ik bekeer mij van hoogmoed en trots en dat ik denk beter en belangrijker te zijn dan mijn mede broeder of zuster. Omdat ik ook hier in een discipel van Jezus wil zijn. Amen

Ook iedere dag de Opfrissertje met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar ikwileen@Opfrisser.tk en je wordt toegevoegd.

Mat. 8:37

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? — Marcus 8:36

Wie? Een mens, maar meer specifiek in de context: een discipel van Jezus

Wat? De hele wereld winnen, maar schade te lijden aan zijn ziel

Waar? Hier, nu en straks

Waarom? Omdat we moeten leren prioriteiten te stellen, wat is belangrijk in ons leven en wat niet.

Wanneer? Iedere dag staan we weer voor die keuze. Wat heeft eeuwigheidswaarde en wat niet.

Waarvoor? Omdat God beloften van voorspoed en vrede verbindt aan het eerst zoeken van Zijn Koninkrijk (Mat. 6:33)

Waartoe? Om het eeuwige leven te ontvangen. We lezen dee tekst vaak in het kader van ongelovigen, maar de Here Jezus heeft het hier over je leven willen verliezen om Zijn Naam, dus gaat het in eerste instantie over jou en mij!

Gebed: Heer, leer mij ook vandaag weer prioriteiten te stellen in het licht van de eeuwigheid, omdat ik Uw discipel wil zijn, in Jezus’ Naam, amen

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!~