Opvliegend of hangend

Comments 2 Standard

Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede, wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt.. — Spreuken 12:16 (Nieuwe Bijbel Vertaling)

Lezen: Spreuken 12:13-23

Wie? Een dwaas versus de verstandige

Wat? De dwaas reageert primair, de verstandige zwijgt als hij beledigd wordt

Waar? Gewoon, in het leven van alledag, in situaties in het gezin, school, werk of kerk

Waarom? Iemand die zichzelf niet in toom heeft, laat dus ogenblikkelijk zien dat hij ook zijn woede niet de baas kan, terwijl de verstandige het niet toont, als hij boos is en het dus niet erger maakt dan het al is

Wanneer? Ook dat is weer een levenshouding, dus iets wat je doet (of niet)

Waarvoor? In het licht van het Nieuwe Testament, ligt het beter verklaarbaar. Wij zijn dood, met Christus gekruisigd (Gal. 5:22) We leven dus niet zelf, maar Hij, door de Heilige Geest, in ons. Dan kunnen ze dus zeggen over mij wat ze willen, ik ben dood. Wanneer er iemand is overleden kan je bij de grafrede zeggen wat je wilt, de persoon zal niet meer reageren (de nabestaanden wel natuurlijk 😉

Waartoe? Wanneer er dus iemand kwaad, schande van mij spreekt, of beledigt, hoort mij dat dus niet meer te raken. Ik ben dood. Reageren, zoals de dwaas doet, laat ons zien in welke mate we al dood zijn en leven met Hem. Dat plaatst deze tekst toch mooi in het kader van de Stille Week, vind je niet?

Gebed: Ja, Heer, ik ben met Christus gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En zover ik nog naar het vlees leef, leef ik in geloof, door de Zoon van God

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Levend dood

Leave a comment Standard

Levend dood

Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. — Romeinen 6:11 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Romeinen 6:1-14

Wie? Uzelf, de lezers van de Romeinenbrief, die de Here Jezus als Redder en Verlosser aanvaard hebben. U en ik kunnen zich, hoop ik, hier ook onder rekenenen

Wat? Moeten onszelf rekenen als dood voor de zonde, maar levend in God in de Here Jezus

Waar? In iedere situatie. De zonde heeft geen macht meer over ons

Waarom? Omdat we dood zijn voor de zonde. Een dode kan niet meer zondigen. Gek gezegd, wanneer een begrafenisauto door het rode licht rijdt, krijgt het stoffelijk overschot de bekeuring niet

Wanneer? Wanneer we met Hem zijn gestorven èn opgewekt (door de doop). Zie je nu waarom de doop zo belangrijk is? Overigens kan dat dan alleen nadat je tot geloof gekomen bent, dus aan jezelf gestorven

Waarvoor? Verderop zegt Paulus: ‘laat dan de zonde niet langer als koning heersen’ (NBG) dus we hebben wel de keuze om wel of niet te zondigen

Waartoe? Dood zijn voor de zonde en levend in Christus horen onlosmakelijk bij elkaar. Dat kan alleen door complete overgave. In hoeverre is onze ‘oude mens’ nog levend, als we naar onze eigen begeerten leven? Hoe meer ruimte wij geven aan de Heilige Geest, hoe meer Hij ons in bezit kan nemen en Koning zijn over ons. Dan gaan we doen wat Hij wil. Gecondoleerd en gefeliciteerd, als dat zo bij ons is!

Gebed: Heilige Geest van God, ik kies ervoor om mij volledig aan U over te geven. Doe mij sterven aan mijzelf en maak mij levend met de Here Jezus. Heer, ik geef U mijn hart, ik geef U mijn ziel, ik leef alleen voor U. Leid de weg die ik ga, elk moment dat ik besta, Heer, doe Uw wil in Mij

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Rom. 8:10

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. — Romeinen 8:10

Wie? Christus in ons

Wat? Ons lichaam, het vlees, dood vanwege de zonde, maar is onze geest leven

Waar? In ons lichaam

Waarom? Omdat, wanneer wij ons aan Christus overgeven, wij opnieuw geboren zijn, wij met Hem gestorven zijn. Een dode is dan niet meer aansprakelijk voor de zonde

Wanneer? Indien Christus in ins is, in ons woont, wanneer ons hart zijn woonplaats is.

Waarvoor? Omdat wij dan gerechtvaardigd zijn, door het geloof in Hem

Waartoe? Zodat wij weer vrij toegang hebben tot de Vader, zonder tussenkomst van wie dan ook. De Vader ziet ons aan in het volbrachte werk aan het kruis van de Here Jezus. Wat een genade!

Gebed: Dank U Here Jezus voor Uw offer aan het kruis, dank U dat U in mij wilt wonen door uw heilige Geest en dat ik bij de Vader weer mag komen en U de relatie heeft hersteld. De eeuwigheid is nog te kort om U daarvoor te danken.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!