Binnen zonder kloppen

Comment 1 Standard

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. — Hebreeen 10:19-22(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hebreeen 10:19-25

Wie? Broeders, allen die in de Here Jezus Christus geloven en Hem hebben aangenomen als hun Heer en Heiland

Wat? Hebben vrijmoedigheid om in het Heilige der Heilige in te gaan, langs een nieuwe en levende weg

Waar? In het Heilige der Heilige, waar God gezeten is, Zijn tegenwoordigheid. De troon der genade

Waarom? Door het bloed van Jezus, die al onze zonde vereffende toen Hij uitriep: Het is volbracht!

Wanneer? Wanneer wij Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, met een hart dat gereinigd is van een slecht geweten en een lichaam gewassen met rein water (doop)

Waarvoor? In die tijd was er geen discussie of je je wel,of niet moest laten dopen, dat deed men gewoon, op dezelfde dag dat je koos voor Jezus. (Hand. 2, en 10) Kinderen werden ook nog niet gedoopt, dat is de kerk pas later gaan doen. Tegenwoordig missen veel mensen nèt dat beetje extra wat de doop voor je in petto heeft, door traditie, weerstand of andere blokkades. Ik bid data die weggenomen worden, als je daar nog last van hebt, op het moment dat je dit leest

Waartoe? In ieder geval mogen wij het voorhangsel voorbij, omdat we zelf priesters zijn van het Nieuwe Verbond, met de bediening der verzoening. Vroeger mocht alleen de hogepriester dat eens per jaar, nu kunnen we elk moment binnenkomen bij Onze Vader, door het volbrachte werk. Het voorhangsel scheurde open van boven naar beneden, door God zelf gedaan. De toegang is vrij: Jezus is de enige weg!

Gebed: Dank U, Here Jezus, voor Uw offer aan het kruis. Wat U daar allemaal voor ons deed is haast niet te beseffen. Eens en voor altijd hief U alle rituelen van dierenoffers etc op en werd het voorhangsel weggenomen. Wat heerlijk dat we nu altijd binnen kunnen komen, zonder kloppen, want de weg is vrij!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

 

Gal. 3:27

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. –Gal. 3:27

Wie? Allen die door de doop één met Christus zijn geworden

Wat? Hebben zich met Hem omkleed

Waar? In het water waarin zij werden gedoopt

Waarom? Omdat wanneer je gedoopt bent, je in Zijn dood gedoopt bent en toen je weer omhoog kwam uit het water, met Hem bent opgestaan.(Rom.6:3)

Wanneer? Als je bent gedoopt.

Waarvoor? Voor je doop sta je nog op het grongebied van de Farao (satan) maar als je door het water bent gegaan, ben je op de weg die God voor je in petto heeft, het beloofde land.

Waartoe? Door je keuze laat je de hemel en hel weten voor wie je gekozen hebt en bij wie je hoort.
Wat aarzel je nog, sta op en laat je dopen. (Hand. 22:16)

Gebed: Heer, soms vraagt U van ons dingen die best moeilijk zijn, dingen de tegen onze traditie ingaan en waar we misschien denken voor gek te zullen staan. Maar het is Uw weg voor een doorbraak in mijn leven. Help mij Heer om die beslissingen te nemen met dehulp van Uw Geest. In Jezus Naam, amen

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

Markus 1:10,11

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ — Marcus 1:10-11

Wie? De Here Jezus Christus

Wat? Zag de hemel openscheuren en Gods Geest als een duif op zich nederdalen en hoorde een stem uit de hemel zeggen: Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde (welbehagen)

Waar? In de Jordaan

Waarom? Matth 3:15 zo betaamde het alle gerechtigheid te vervullen. Het was dus onderdeel van het verlossingsplan. Als Hij het al onderging, hoeveel te meer zullen wij ons moeten laten dopen?

Wanneer? Voordat Hij aan Zijn bediening begon, moest Hij eert in water en in de heilige Geest gedoopt worden.

Waarvoor? Omdat beide dopen essentieel zijn in het leven van een Christen.

Waartoe? Zonder de doop in water, ben je feitenlijk nog op het terrein van Farao, de duivel, zonder de doop in de heilige Geest mis je de kracht, de dynamiet om een effectieve getuige van Jezus te zijn.

Gebed: Ik dank U, Here Jezus dat U het voorbeeld gaf. Eerst gedoopt in water, dan in de heilige Geest en dat ook dat voor ons allemaal beschikbaar is, als we daarvoor kiezen. geef mij meer van Uw kracht, heilige Geest, om te getuigen van de Here Jezus, tot eer van God, de Vader. En dat U ook vreugde in mij zult hebben. Amen.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.