Jesaja 1:9

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. — Jesaja 9:1

Wie?
Het volk dat in duisternis ronddoolt, dat is in eerste instantie het volk Israël, in de tijd van Jezus geboorte, of preciezer nog, de tijd van Zijn bediening. maar dit geldt ook nu nog als omschrijvingvoor iedereen die Jezus nog niet als Heiland en Verlosser kent.

Wat? Zij zagen een schitterend licht, het Licht der wereld zoals Jezus zichzelf noemde (Joh. 8:12) , maar ook ons noemt Hij zo (Mat. 5:14)

Waar? Als eerste geldt deze profetie voor Israël, in Jezus’ tijd, maar ook nu nog en voor iedereen die Hem niet kent, dus overal.

Waarom? Omdat ongelovigen verblind zijn door de god van deze wereld en dus automatisch in het duister hun weg gaan. (2 Cor. 4:4) en het schijnsel van het evangelie niet kùnnen zien.

Wanneer? Als wij er verder niets aan doen. Hoe je dat moet doen kun je lezen in het boekje wat wij gratis uitdelen Doeltreffens Bidden voor Verloren Mensen. Je kunt het bij ons bestellen.

Waarvoor? Omdat ook wij het licht der wereld zijn en deel van het Lichaam van Christus. Dan kunnen mensen het licht van het evangelie gaan zien.

Waartoe?
Omdat ieder die dat niet gaat zien nooit de keuze voor Jezus kan maken en dus verloren gaat. Het wordt tijd dat de kerk, en dat zijn wij met elkaar, wakker wordt en Gods harteklop voor het verlorenen gaat horen, omdat de oogst groot is en de arbeiders weining. Maar de velden zijn wit, zoals we dat onlangs zagen in Gorinchem, waar we in 2 u tijds 23 mensen tot Jezus mochten leiden! Het kan, ook vandaag.
NB. Deze tekst kreeg iemand profetisch voor die plaats op de avond ervoor, de dag er ar werd het voor 23 mensen werkelijkheid. Prijs de Heer.

Gebed: Dank U Vader voor Uw geweldige reddingsplan voor de wereld. Ik bid dat U meer en meer arbeiders zult uitzenden in de oogst, om die binnen te halen, want de velden zijn wit. Stort opnieuw Uw Geest uit op Uw Kerk, dat zij zal ontwaken en de taak die U ons gaf te volbrengen. Hier ben ik, Heer, beschikbaar voor Uw Koninkrijk. Amen.

Mede namens Margreet iedereen hele fijne en gezegende Kerstdagen toegebeden!
Arie

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

Efeze 5:8

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts. — Efeziers 5:8

Wie? Wij, voordat je tot geloof komt, ben je niet alleen in de duisternis, maar dus zelf duisternis.

Wat? Waren vroeger duisternis, maar zijn nu licht in de Here, een lichtend licht.

Waar? In de wereld om ons heen, die nog steeds (in de) duisternis is!

Waarom? Om HET Licht, de Here Jezus te verspreiden.

Wanneer? We moeten dan wel ook zelf in het licht wandelen. Ons bekeren van dingen die ons nog steeds vanuit de duisternis kunnen aanhangen. Paulus noemt ze bij name: (vers 3:4)

hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht,onwelvoegelijkheid en zotte of losse taal.

Waarvoor? omdat wij geheel anders zijn, omdat we Christus hebben leren kennen (Ef.4:20)

Waartoe? Omdat we dan juist het verschil kunnen maken, niet als heilige boontjes, maar als mensen die hun redding serieus nemen en zijn liefde uit willen stralen, om anderen voor Hem te winnen!

Gebed: Heer leer mij vandaag ook wer anders te zijn dan anderen die U niet kennen. Geef dat de liefde van de Here Jezus uit mij mag stralen en dat ik mij niet voor het evangelie zal schamen!

Nb. Soms kom je niet los van bepaalde dingen en blijf je ze doen, ondaks verwoede pogingen, soms voel je je belemmerd en groei je niet in je geloof.
Heb je daar last van, kijk dan eens op http://www.vrijheidspastoraat.nl

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!