Kostbaar bezit

Leave a comment Standard

Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. — Jesaja 43:1

Lezen: Jesaja 43:1-7

Er wordt wel eens gekscherend beweerd dat je een lease auto kan herkennen aan hoe de gebruiker ermee omgaat. Wordt nauwelijks gewassen, ziet er ook van binnen niet uit. Er wordt te ang met winterbanden rondgereden, enz. ‘Het is toch een auto van de zaak’ Natuurlijk generaliseer ik, maar de eigenaar van een, met zijn zuur verdiende spaarcentjes, gekochte auto, gaat er toch anders mee om. Het wordt verzorgd, bandenspanning nagekeken, regelmatig olie gepeild. Kortom, er is een verschil tussen iets bezitten en iets in bruikleen krijgen.

Dat is de essentie van de tekst van vandaag, die, in de eerste plaats, over het volk Israel gaat. Zij hoeven niet bevreesd te zijn: God heeft hen verlost, uit Egypte, met Zijn sterke Rechterhand. Hij heeft hen bij hun naam geroepen, ze zijn van Hem. Geen enkel gevaar, water of vuur, zal hen deren, en zelfs al zijn ze naar alle vier de windstreken verstrooid, Hij zal ze terugbrengen. we zien dat dan ook vandaag de dag voor onze ogen gebeuren. Gods plan met Zijn volk is nog niet klaar, daarom komt Hij voorlopig ook nog niet terug, en is zeker ook al niet gekomen!

Maar ook voor onszelf kan deze tekst een bemoediging zijn. Wat er ook op dit moment in ons leven plaatsvindt! Wees niet bevreesd! Hij heeft ons verlost van de macht van de zonde en gekocht en betaald met het bloed van Zijn Eigene, Zijn Eniggeborene. Wordt in deze tekst nog gesproken over landen in ruil voor Israel, voor ons gaf Hij Zijn Zoon, als losprijs. Wij zijn Zijn eigendom. Daarom is Hij zuinig op ons, wil Hij dat het ons goed gaat, hebben we geen gevaar te duchten. We moeten ons dan wel als Zijn eigendom gedragen, we zijn niet meer van onszelf, maar van Hem. Maar kan jij je een Betere voorstellen, die voor je kan zorgen, dan Degene Die je gemaakt heeft en zo’n hoge prijs voor ons heeft betaald?

Advertenties

1Kor. 6:20

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. — 1 Korintiers 6:20

Wie? Allen die de Here Jezus toebehoren, door Hem gered zijn, uit genade, door geloof.

Wat? Zijn gekocht en betaald, door zijn dierbaar bloed.

Waar? Aan het kruis van Golgotha, waar Gods Zoon zijn leven gaf voor een ieder die in Hem gelooft.

Waarom? Zodat wij, door ons geloof in Hem, toegang hebben tot de eeuwigheid, omdat Hij ons niet alleen kocht, maar ook betaalde. Hij zal ons dus niet terugsturen, het is geen postorderbedrijf.

Wanneer? Als we in Hem zijn gaan geloven, we onze zonden hebben beleden, ons leven aan Hem hebben gegeven. Wil je weten hoe? Neem dan met ons contact op. Als je dat gedaan hebt, heb je zekerheid van toegang tot het eeuwige leven. De enige zonde die je buitensluit is ongeloof.

Waarvoor? Zodat ons lichaam een tempel, woonplaats van de heilige Geest wordt, waar Hij dus woont en in ons werkt, met de gaven en de vrucht zichtbaar voor iedereen.

Waartoe? Om rein en heilig te leven voor Hem, maar als we gezondigd hebben, mogen we altijd weer terugkomen bij Hem en om vergeving vragen, want het bloed van Jezus reinigt van alle zonden!

Gebed: Dank U, Heer voor de zekerheid dat ik weet dat U mij gekocht heeft en betaald en dus Uw eigendom ben. Dank U, heilige Geest dat U in mij woont en werkt en dat ik de Vader en de Zoon mag verheerlijken met mijn lichaam.

Ookè iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com