Gaan zoals je gekomen bent

Leave a comment Standard

Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. — 1 Timoteus 6:7 (Herziene Statenvertaling)
Lezen: 1 Timoteus 6:3-10

Wie? Wij, in dit geval: ieder mens

Wat? Komt met niets in de wereld en gaat met niets weg uit deze wereld

Waar? Bij de geboorte en bij het sterven

Waarom? Je komt naakt en je gaat naakt, zonder bezit, hoeveel euri je ook op de bank hebt staan, het baat je niets

Wanneer? Dat is het universele van de mens. Daarin is iedereen gelijk. Je begrafenis zou dan met pracht en praal kunnen zijn, je eindigt onder de grond

Waarvoor? En dan staan we voor onze hemelse rechter. Maar wie geloven in Jezus, komen niet onder het oordeel (Rom.8:1) Voor ons is de dood slechts een toegang tot het eeuwige leven

Waartoe? Daarom moeten we ons ook niet bezig houden met aardse zaken, zoals het bijeen brengen van veel geld. Geldzucht is de wortel van het kwaad, zegt Paulus even verderop. Ons doel moet het hemelse zijn: groeien in je relatie met Vader en Jezus, jagen naar de gaven van de Geest, gericht zijn op de ander, winnen van zielen. Dat zijn dingen die hebben eeuwigheidswaarde.

Gebed: We hoeven geen zak geld mee te nemen om straks eeuwig bij U te kunnen zijn, Vader, want alleen door genade zijn we gered. Dank U dat U voor al het stoffelijke voor ons zorgt en dat we iedere dag kunnen groeien in het geestelijke

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Vrede van God

Leave a comment Standard

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. — Filippenzen 4:6-7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Filippenzen 41-7

Wie? De lezers van de Fillipenzen brief, dus ook wij

Wat? Hebben de vrede van God, die alle begrip te boven gaat

Waar? In onze harten en gedachten. Onze hele zijn. Het doortrekt ons

Waarom? Omdat we de wetenschap hebben dat Hij voor ons zorgt

Wanneer? Wanneer we in geen ding bezorgd zijn en al onze verlangens door bidden en smeken, met dankzegging bekend maken bij God;

Waarvoor? Dat is dus compleet vertrouwen. Ook zorgen maken is zonde, omdat je dan niet op God vertrouwt. De gevolgen kunnen stress zijn, depressie etc. In Math. 6 belooft de Here Jezus al, dat wanneer we Zijn koninkrijk tot onze prioriteit maken, Hij voor ons zal zorgen

Waartoe? Bidden, smeken en dankzeggen zijn zaken van geloof. Eerst danken al voordat je het hebt ontvangen zet Gods zegen vrij. Dus danken vooraf! Dat vraagt geloof. Daarom gaat het ook alle begrip te boven. Maar dan ervaar je ook die vrede. Als jij je om Mijn zaken bekommert, doe ik het om de jouwe, zegt de Heer. Zoek eerst Zijn koninkrijk!

Gebed: Ik dank U, Heer, voor Uw nooit aflatende zorg voor mij, in ieder opzicht. Geestelijk, lichamelijk, financieel. U zorgt voor mij, als ik Uw koninkrijk als mijn prioriteit stel. Dat wil ik doen, niet omdat ik dan gezegend zal worden, maar omdat ik van U hou!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Lucas 16:10

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig. — Lucas 16:10

Wie? De Here Jezus spreekt hier tegen de discipelen, over hen en ons gaat het dus.

Wat? In alles moeten we dus te vertrouwen zijn, zelfs, of juist zeke, in de kleine dingen. De context gaat hier met name over geld. Ook in geldzaken, dus!

Waar? In de wereld, maar ook in de kerk, de gemeente. Als we belijden God lief te hebben met alles wat we hebben, horen daar ook onze financiële zaken bij.

Waarom? Omdat we geen 2 heren kunnen dienen, de Here God en de Mammon, de god van het geld (vers 13)

Wanneer? Wanneer we zeggen God te willen dienen, dan dus ook met ons geld. Hij belooft, dat wanneer we dat doen, Hij ons overvloedig zal zegenen (Mal. 3:19)

Waarvoor? Omdat God wil dat we in alles afhankelijk van Hem zijn, Hem in alles vertrouwen, dat is overgave.

Waartoe? Als we dan in deze dingen betrouwbaar blijken te zijn, kan God ons ook grotere dingen toevertrouwen, de zaken van het Koninkrijk.

Gebed: Dank U Heer, dat U wilt dat ik U in alles vertrouw en dat ik weet dat U voor ons zorgt. Leer ons ook in deze dingen afhankelijk te zijn van U en betrouwbaar voor de mensen om ons heen.

Ook iedere dag de Opfrissertje met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

1 Tim. 6:7

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s

Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen. — 1 Timoteus 6:7

Wie? Wij, discipelen van de Here Jezus.

Wat? Hebben niets meegebracht en nemen er ook niets uit mee

Waar? Op de wereld

Waarom? Zo zijn we geschapen, opdat we afhankelijk van God zouden zijn

Wanneer? In iedere situatie, op Hem vertrouwen, al het andere is afgoderij (zie gisteren) ook ons geld

Waarvoor? We leven uit genade en ontvangen het eeuwige leven uit genade, we hoeven ook niets mee te nemen, dan ons geloof in de Here Jezus Christus

Waartoe? Zodat we Hem alleen kunnen roemen, de hele eeuwigheid door en vandaag wen dat we een God hebben die voor ons zorgt. Wie op vertrouwt zal nooit beschaamd uitkomen.

Gebed: Dank U Heer, dat U voor mij zorgt, dat U niet kijkt wat ik presteer, maar dat U van mij houdt. Dank U, dat ik straks eeuwig bij U zal zijn om U te loven en te prijzen. amen

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!