Hij is er al

Comments 2 Standard

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. — Hebreeen 2:18

http://dawo.nl/?p=4726

LEZEN: Hebreeen 2:1-18

Ken je dat gevoel? Dat wat jou overkomt uniek is? Dat heeft toch nog nooit iemand meegemaakt? Daarom voel je je zo eenzaam in je lijden, in je pijn of in je verdriet. Of je hebt zo zwaar te lijden onder (de gevolgen van) de zonde. Je worstelt er telken weer tegen, maar delft steeds dan weer het onderspit. Je hebt het er met niemand over, want er is toch niemand die jou begrijpt. Het gevolg is dat je steeds verder wegzinkt of zwelgt in je pijn en het steeds moeilijker lijkt om eruit te komen. Maar er is hoop!

De tekst zegt ons dat, waar we ook doorheen gaan, Jezus er al eerder is geweest. Misschien niet in dezelfde specifieke omstandigheden, maar wel soortgelijk. De Basis Bijbel zegt het zo mooi: ‘Want Jezus heeft Zelf óók geleden toen de duivel probeerde Hem ongehoorzaam aan God te maken. Daardoor kan Hij de mensen te hulp komen als hun dat ook gebeurt.’

‭En dat is nu net het verschil. We worden verzocht en dan denken we meestal, zelfs in ons achterhoofd, dat God dit doet. Maar het is de duvel die ons probeert ongehoorzaam aan God te maken. Als dit of dat niet gebeurt, denk je dat Hij niet te vertrouwen is en je wilt afhaken. Maar het is de duivel. Ik denk dat de schrijver o.a . denkt aan de verzoeking in de woestijn. Wat leren we daar van Jezus? Hij verslaat de duivel met het Woord, of zoals Paulus het noemt, met het zwaard van de Geest. Dat is ons aanvalswapen in de stijd tegen verzoeking. Het proclameren van Gods Woord, van Zijn beloften, van Zijn onvoorwaardelijke liefde. En als het dan mis gaat, dan mag je altijd weer schuilen bij Jezus. Juist omdat Hij weet hoe zwaar het is, begrijpt Hij ons zo goed en juist omdat Hij naar het kruis gegaan is en daar geleden heeft voor onze zonden en de gevolgen daarvan, is er altijd vergeving. Daarom lieve broer of zus: Hef je hoofd omhoog. Laat je niet wegtrappen in de modder van de twijfel, maar belijd datgene wat mis is en begin opnieuw, want bij God is er altijd vergeving, uit genade, door Jezus, Die als geen ander weet waar je doorheen gaat! Dat is toch geweldig! Waar jij bent, was Hij, is Hij om je bij te staan, om je te helpen te weerstaan, in de kracht van de Geest en met het Zwaard!

#opfrisser

Vrede met God

Leave a comment Standard

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. — Romeinen 5:1-2 http://dawo.nl/?p=4449

Lezen: Romeinen 5:1-11

Wie? Wij, allen die gerechtvaardigd zijn uit het geloof, door Hem, Jezus aan te nemen (Joh.1:12)

Wat? Hebben vrede met God

Waar? In ons leven. De kloof, ontstaan door de zonde en onze zonden, is gedicht door het offer van de Here Jezus

Waarom? Omdat Hij voor onze zonden betaalde en de straf, die ons de vrede brengt, op Hem was (Jes. 53)

Wanneer? Wanneer we in Hem gaan geloven hebben we toegang tot die genade. Genade is een geschenk, vrije gunst, maar die moeten we wel aannemen

Waarvoor? Wanneer we dat gedaan hebben, is de relatie met God hersteld en zijn we Zijn kinderen geworden. Joh. 1:12 zegt zelfs dat we het recht hebben zijn kinderen te zijn. Juridisch staat dat onomstotelijk vast.

Waartoe? Kunnen we de genade verliezen? Ik denk het niet. Net zo min als we iets kunnen doen om de genade te verdienen, kunnen we iets doen om die weer te verliezen. Ook al zouden mijn kinderen dingen doen, die ik niet fijn vind of me verdriet doen, het blijven mijn kinderen en ik blijf van ze houden. Gods genade is zoveel groter dan wij vaak met ons bekrompen denken kunnen beseffen. Jezus verzoende de hele wereld met God, toen hij stierf. De enige zonde die mensen uit de hemel houdt is die van ongeloof! En geloven is een werkwoord, je gaat dat doen door hem in je hart uit te nodigen, want hij staat aan de deur en Hij klopt. Heb je nog niet voor Hem open gedaan? Doe het nu! (www.gratisgeschenk.tk)

Gebed: Dank U, Here Jezus voor Uw geweldige offer, dat U voor ons bracht toen wij nog zondaren waren. Dat iedereen die in U gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. dank U, voor Uw genade!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Deel gerust, maar zet de bron er wel bij

Deze Opfrisser is gratis, ons steunen kan altijd. Maak een gift over op NL14INGB0004693016 tnv Arbeiders in de oogst ovv Opfrisser

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Wordt gevolgd

Comments 2 Standard

Wordt gevolgd

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. — Marcus 16:17-18(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Marcus 16: 15-20

Wie? Hen die geloofd zullen hebben, dus jij en ik

Wat? Zullen gevolgd worden door de tekenen die we doen: demonen uitdrijven, in vreemde talen (tongen) spreken, slangen oppakken zonder schade, dodelijke dingen te drinken krijgen zonder schade (hiermee wordt geen koffie en cola bedoeld) en op zieken de handen leggen, zodat die weer gezond worden

Waar? Overal, waar het evangelie verkondigd wordt. Deze tekenen zijn niet los te koppelen van vers 15 en vers 20 bevestigt dat. We zien het dan ook gebeuren als we de straat op gaan

Waarom? Omdat deze tekenen de Almacht van God demonstreren. Harten gaan sneller openen wanneer mensen de kracht van God ervaren

Wanneer? Wanneer wij gaan uitstappen in geloof en hiermee aan de gang gaan. Maar het zijn toch gaven van de Geest en die heeft niet iedereen?

Waarvoor? Inderdaad, niet iedere gelovige is ook meteen vervuld met de Heilige Geest, jammergenoeg, maar wel nodig. Want wanneer die Opstandingskracht in ons woont, werkt en de vrijheid krijgt, zullen deze tekenen ons volgen. Het zijn de gaven van de Geest. Hij komt met alles in ons wonen, met alle negen gaven. En wij kunnen die gebruiken wanneer nodig

Waartoe? Stop met de tekenen te volgen en ga ze zelf doen. Leg iemand die hoofdpijn heeft de handen op en stuur die weg in de Naam van Jezus, begin met oefenen. Kom eens langs op een van onze Krachtevangelisatie acties en laat je inspireren door http://www.handelingen2000nu.ga. Nu is de tijd dat de oogst groot is, God werkt mee met tekenen en wonderen, als jij er in gaat bewegen. Als laatste: Psalm 23 zegt dat heil en goedertierenheid ons zullen volgen, heil is gezondheid, genezing, en goedertierenheid de goedheid van God. Ik wil daardoor gevolgd worden, jij dan?

Gebed: Dank U, Heer, voor de allesovertreffende kracht van de Heilige Geest in ons, die het mogelijk maakt om de bovengenoemde dingen te doen, in Uw Naam, Here Jezus. Ik bid dat iedere gelovige door deze dingen gevolgd gaat worden, zodat Uw glorie gezien gaat worden, harten worden geopend en de oogst binnengehaald

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Werkzame kracht

Comment 1 Standard

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. — Efeziers 3:20-21 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeziers 3:14-21

Wie? De Here God, onze hemelse Vader

Wat? Is bij machte te doen ver boven alles wat wij bidden of beseffen, oneindig veel meer, zegt de NBG

Waar? In onze onmiddellijke omgeving en omstandigheid

Waarom? Omdat Hij dat DOOR ONS heen wil doen, blijkens de kracht (van de Heilige Geest) die in ons werkzaam is

Wanneer? Wanneer wij die kracht aanboren en gaan gebruiken.

Waarvoor? Je hoort deze tekst zo vaak verkeerd citeren, dat God bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En ja dat is zo, maar Hij heeft ervoor gekozen om dat via ons te doen. Ik zeg wel eens gekscherend dat het meest verhoorde gevend ter wereld is: Here wilt U die en die genezen? Dat gebed is direct verhoord, zelfs al voordat het uitgesproken werd. Want het is Gods wil om te genezen. Alleen wij moeten in actie komen en die genezende, explosieve, doden opwekkende kracht in ons aanboren en gebruiken, dan pas zien we het effect

Waartoe? Er staat niet voor niets werkzame kracht. We moeten die kracht, de kracht van de Heilige Geest gaan gebruiken. Door op zieken de handen te leggen, zodat die kracht eruit kan en doorstromen (Joh. 7:37) en met autoriteit de ziekte wegsturen, in de naam boven alle Naam. Niet vragen aan God, de Vader en de Zoon, die boven zijn, maar spreken namens de God, de Geest die in ons werkzaam is. Dan ga je dingen zien, waarvan je alleen maar van kon dromen en barst je, net als Paulus hier in een geweldige lofprijzing uit, omdat Zijn heerlijkheid in jou, in de gemeente zichtbaar wordt. Begin vandaag!

Gebed: Ik bid, Vader God, dat de allesovertreffende kracht, die in ons aanwezig is, als we vervuld zijn met de Heilige Geest, werkzaam zal gaan worden in Uw kinderen. dat ze gaan beseffen dat U ervoor gekozen heeft, als het Lichaam van Christus op aarde, om die kracht te gebruiken, boven bidden, boven denken!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

men.

Haren op je hoofd

Leave a comment Standard

Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven. — Lucas 12:6-7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Lucas 12:1-12

Wie? De Here Jezus tegen Zijn discipelen en ook tegen ons

Wat? Zegt dat we niet bevreesd en bezorgd moeten zijn, wanneer we Zijn Naam belijden (8,9) of wanneer we daarom bedreigd worden (4,5)

Waar? In de situatie waar we zijn, of misschien terecht zullen komen

Waarom? Omdat God Zijn oog heeft op goedkope musjes die op de markt als koopwaar worden aangeboden voor consumptie en Hij zo bij ons betrokken is, dat Hij zelfs weet hoeveel haren er (al dan niet) op je hoofd zitten

Wanneer? Altijd, Hij is de liefdevolle Vader, vol interesse en belangstelling en zorg voor Zijn kinderen

Waarvoor? Hij houdt van ons en heeft een geweldig plan met ons leven. Angst brengt ons van dat plan af. Het verlamt, het doetje leven onder je niveau. Angst is een machtig vernietigingswapen in de handen van de tegenstander.

Waartoe? Maar wij hoeven niet bang te zijn, wij hoeven ons geen zorgen te maken. Hij doet dat voor ons. Het enige wat we moeten doen is Hem niet voor de voeten lopen, zodat Hij Zijn gang kan gaan.
En zelfs als we zouden worden gevangen genomen en gedood omdat we Zijn Naam belijden, hoeven we voor onze beulen niet bang te zijn. Zij kunnen je aardse leven afnemen, maar nooit je ziel. Jij bent veel meer waard dan vele musjes, God zorgt voor ons!

Gebed: Dank U, Vader, dat U ons opnieuw laat zien, dat U zorgt en wij dat niet hoeven doen. Dat U in iedere situatie bij ons bent en ons alles geeft wat we nodig hebben. U bent zo goed

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Wortelen

Leave a comment Standard

Wortelen

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. — Kolossenzen 2:6-7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Kolossenzen 2:4-15

Wie? U, allen die Christus Jezus hebben aangenomen, ontvangen staat er eigenlijk

Wat? Zoals ze dat hebben gedaan, eenvoudig door hun hart open te zetten voor Hem en Hem dus het verlossende werk te laten doen, zo mogen we ook wandelen in Hem

Waar? Geworteld en opgebouwd in Hem, bevestigd in het geloof

Waarom? Zodat we sterker kunnen wortelen en stormen en tegenslagen aan kunnen

Wanneer? Altijd, daarom moeten we wortelen in die relatie met Jezus, door in en met Hem te wandelen. Opgebouwd in het geloof

Waarvoor? Niet krampachtig, maar we zullen een honger moeten krijgen naar de dingen van God. Dat bidden we ook altijd met de mensen die het zondaarsgebed bidden. Wanneer je je verdiept in Gods woord en de dingen gaat doen, uit liefde, door Zijn Geest, kan je tegen een stootje

Waartoe? Dan kunnen we daarin overvloedig zijn, met dankzegging. Voor alles wat Hij gedaan heeft. We moeten los komen van prestatiedwang, want het is al volbracht. Wij hoeven daaraan niets meer te doen. Het enige wat we moeten doen is groeien in de relatie met Hem, wortelen, meer en meer. Zodat we sterk zijn en niet bij de geringste tegenslag omwaaien. En ook hier helpt God je. Heb je dat nog niet? Vraag dan om een honger naar de dingen van God en vrijmoedigheid om het evangelie van Jezus Christus door te geven. Moet je eens zien wat er gebeurt

Gebed: Ja, Heer, ik vraag aan U een honger naar de dingen van God, die niet te stillen is, maar mij doet wortelen en opbouwen in geloof en vrijmoedigheid om het evangelie door te geven

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Vrede van God

Leave a comment Standard

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. — Filippenzen 4:6-7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Filippenzen 41-7

Wie? De lezers van de Fillipenzen brief, dus ook wij

Wat? Hebben de vrede van God, die alle begrip te boven gaat

Waar? In onze harten en gedachten. Onze hele zijn. Het doortrekt ons

Waarom? Omdat we de wetenschap hebben dat Hij voor ons zorgt

Wanneer? Wanneer we in geen ding bezorgd zijn en al onze verlangens door bidden en smeken, met dankzegging bekend maken bij God;

Waarvoor? Dat is dus compleet vertrouwen. Ook zorgen maken is zonde, omdat je dan niet op God vertrouwt. De gevolgen kunnen stress zijn, depressie etc. In Math. 6 belooft de Here Jezus al, dat wanneer we Zijn koninkrijk tot onze prioriteit maken, Hij voor ons zal zorgen

Waartoe? Bidden, smeken en dankzeggen zijn zaken van geloof. Eerst danken al voordat je het hebt ontvangen zet Gods zegen vrij. Dus danken vooraf! Dat vraagt geloof. Daarom gaat het ook alle begrip te boven. Maar dan ervaar je ook die vrede. Als jij je om Mijn zaken bekommert, doe ik het om de jouwe, zegt de Heer. Zoek eerst Zijn koninkrijk!

Gebed: Ik dank U, Heer, voor Uw nooit aflatende zorg voor mij, in ieder opzicht. Geestelijk, lichamelijk, financieel. U zorgt voor mij, als ik Uw koninkrijk als mijn prioriteit stel. Dat wil ik doen, niet omdat ik dan gezegend zal worden, maar omdat ik van U hou!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Rots der eeuwen

Leave a comment Standard

Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd. Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een eeuwige rots. — Jesaja 26:3-4 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jesaja 26

Wie? JHWH, de God die was, is en komt

Wat? Zal volkomen vrede bewaren

Waar? In het rijk dat komen gaat. Een voorproefje hebben we al als we Hem kennen. Door ons geloof in de Here Jezus hebben we vrede met God

Waarom? Omdat Hij te vertrouwen is, dat is Hij in het vereleden gebleken, dat is Hij ook nu, dat zal Hij altijd zijn

Wanneer? Als we op Hem vertrouwen, de Rots der eeuwen. Wanneer we ons volledig aan Hem toevertrouwen en zeggen: doet U het maar, ipv Hem voor de voeten te lopen. Dat betekent dus de touwtjes aan Hem geven. Hem de sleutels van je levensauto geven, Hem laten rijden

Waarvoor? Hij is de Rots der eeuwen, onwankelbaar. Tegen een stootje bestand, voor geen storm vervaard. Wie op Hem zijn geloof bouwt zal nooit beschaamd uitkomen

Waartoe? Zo mogen we dit nieuwe jaar ingaan. Bouwend en vertrouwend. Wat er ook gebeurt, Hij is onze Rots. Veilig en vertrouwd. Beter kan je niet hebben

Gebed: Vader God, ik kies ervoor om mijn leven v o l l e d i g in Uw hand te leggen. Mij door Uw Geest te laten leiden. Ik bouw op Uw, Rots der eeuwen

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Galaten 3:11

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ — Galaten 3:11

Wie? Niemand

Wat? Wordt door het houden van de wet voor God rechtvaardig

Waar? In je dagelijks leven, daar waar je je nu bevindt, maar ook bij je sterven, als je voor de troon van God staat.

Waarom? Omdat niemand volledig de wet kan houden, dan de Here Jezus alleen, daarom kon Hij ook als enigeplaatsvervangend voor ons sterven, zodat wij weer rechtvaardig kunnen zijn.

Wanneer? Als we in Hem, want we leven door geloof. Geloven is een werkwoord, dus zullen wij dat moeten doen.

Waarvoor? Alleen door geloof krijg je deel aan datgene wat de Here Jezus aan het kruis bewerkte. Je mag dan ook zeggen: ik neem Uw aanbod van genade aan, in geloof en accepteer Uw kruisdood als een betaling voor mijn zonden.

Waartoe? Om zo weer toegang te krijgen tot de Vader, door onze zonden konden wij niet bij Hem komen, maar schoongewassen door Jezus’ bloed en in geloof mogen wij weer die relatie met Hem hebben.

Gebed: Ik wil U danken voor zoveel genade, dat ik in geloof mag weten gerechtvaardigd te zijn, niet omdat ik zo’n goeie jongen ben, maar omdat Jezus voor mij stierf en U al mijn zonden heeft vergeven en ik dat geloof. In Jezus Naam, amen

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Efeze 2:8,9

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. — Efeziers 2:8-9

Wie? Wij, die door genade zijn gered, behouden..

Wat? Zijn gered, door Zijn genade, wat een gave van God is, door het geloof, wat wij doen. Geloof is niet de gave, genade is dat.

Waar? In onze zondige staat, toen wij nog zondaren waren en Jezus voor ons stierf

Waarom? De Here God geeft ons het geschenk, de redding en de genade. Wij moeten dat accepteren in geloof, dat is ons stukje wat we moeten doen.

Wanneer? Wanneer we ons vertrouwen volledig om Hem stellen en dus doen wat Hij van ons vraagt: geloven

Waarvoor? Dus toch een gevolg van onze daden, ondanks vers 9? Ja, de genade is van God, wij zullen dat in geloof moeten accepteren n en Hem aannemen. (Joh. 1:12) ga dus niet zitten wachten op geloof, maar ga het doen!

Waartoe? Het is 100 % Gods werk dat we zijn gered, maar het vraagt ook 100 % van ons om dat te aanvaarden en eruit te leven. Gods rekent anders dan wij 1+1+1 is bij Hsm ook 3 en 100 + 100 ook 100.
Maar dat we zijn gered is genade en daar mogen we zo dankbaar voor zijn!

Gebed: Ik dank U Heer voor Uw genade voor mij, dat ik zeker weet een kind van U te zijn, omdat Jezus voor mij stierf en ik U aangenomen heb, als mijn Redder en Verlosser. Dank U, Dank U, Dank U wel voor zoveel liefde voor mij!

Ook iedere dag de Opfrissertje met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.