Soul Winning Action Training

Leave a comment Standard

Jij komt toch ook 6 april?

www.facebook.com/events/834571903576992/

Geen dokterskosten

Leave a comment Standard

En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. — Lucas 8:43-44 http://dawo.nl/?p=4397

Lezen: Lucas 8:43-48

Wie? Een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden

Wat? Kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op

Waar? Van achteren, dus stiekum, niemand mocht het weten

Waarom? Ze was voor de joodse wet onrein en uitgestoten, moest in afzondering leven en niemand aanraken, ze voelde zich vies en afgewezen (Lev. 15:25-32), maar Jezus wijst niemand af

Wanneer? Op het moment dat Jezus onderweg is naar de dochter van Jairus, die op sterven ligt. Op een moment dus dat het, menselijker wijs gesproken, helemaal niet uitkomt

Waarvoor? Hij was haar enige hoop. Haar hele vermogen was erdoor gegaan om genezing te vinden, maar toen ze van Jezus hoorde, vatte ze moed en bepaalde zelf de manier van haar genezing: indien ik maar de zoom van Zijn kleed aanraak, zal ik genezen zijn. Ze had een rotsvast geloof, wat haar ook zou redden, behouden, gezond zou maken

Waartoe? De zoom van Zijn kleed verwijst naar Mal.4:2, waar in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, hetzelfde woord gebruikt wordt.
Ondanks de tijdsdruk neemt Jezus de tijd voor haar, waardoor het wonder van Jaïris dochter alleen maar groter wordt. Wat je nood ook is, Jezus heeft de tijd voor je. Geen haast, geen lange wachttijden op het spreekuur, geen hoge dokterskosten, want Hij betaalde ze zelf, met Zijn Striemen! Wat je nood of kwaal, of ziekte ook is, alleen bij Hem is genezing! Raak Hem aan en je bent nooit meer dezelfde

Gebed: Dank U, Here Jezus, dat Uw striemen mij genezen hebben en dat dat geen belofte is, maar een feit en dat er genezing is onder Uw vleugelen. Ik kies ervoor om U aan te raken om mijn genezing te ontvangen en ontvang het, in geloof, in Jezus Naam

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Deel gerust, maar zet de bron er wel bij

Deze Opfrisser is gratis, ons steunen kan altijd. Maak een gift over op NL14INGB0004693016 tnv Arbeiders in de oogst ovv Opfrisser

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Zalving van de Geest

Comment 1 Standard

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. — Lucas 4:18-19 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Lucas 4:14:30

Wie? De Geest van de Here

Wat? Was op Jezus en als wij Zijn discipelen willen zijn, is Hij ook voor ons beschikbaar

Waar? Op Jezus en op iedere gelovige, die de dingen wil doen die Jezus deed: aan armen het evangelie te verkondigen, gevangen vrijlating, aan blinden het gezichtsvermogen om verslagenen weg te zenden in vrijheid

Waarom? Omdat we gezalfd zijn, er is dus eerst de zalving, wanneer we tot geloof komen en dan komt de Heiige Geest op ons, zodat we de bediening kunnen doen

Wanneer? Nu, want het is nog steeds het aangename jaar van de Heer, de tijd van de genade

Waarvoor? Merk op dat Jezus hier Jesaja 61 citeert, maar als je die tekst opzoekt, zie je dat het laatste zinnetje ontbreekt: de dag van de wraak van onze God. Die is niet meer over ons, omdat die op Jezus gekomen is. Daarom verheugden ze zich ook over de woorden van genade die Hij sprak (vers 22) Wij leven nog steeds in het aangename jaar van de Here. Daarom hebben wij ook deze opdracht, die we alleen maar uit kunnen voeren onder de kracht en de zalving van de Heilige Geest

Waartoe? Dit bijbelgedeelte wordt wel eens gebruikt om aan te tonen dat ook Jezus niet iedereen kon genezen, vanwege hun ongeloof. Maar Jezus genas ‘allen die tot Hem kwamen’ In Nazareth vond Hij geen geloof, daarom kwamen ze ook niet naar Hem toe, maar die kwamen legde Hij de handen op en ze genazen.
Het is Gods wil dat wij dezelfde werken doen, die Jezus deed ( Joh. 14:22) en door de Opstandingskracht van de Heilige Geest kunnen we dat ook. Begin vandaag!

Gebed: Dank U, Here Jezus, dat U nog steeds dezelfde bent als toen U aan Uw bediening begon en dat U ons ook deze bediening gegeven hebt. Ik bid dat velen zullen uitstappen om hierin te gaan wandelen, zodat we de oogst, die zo groot is, binnen kunnen gaan halen.

Wil je dit meemaken en woon he in Rotterdam. Iedere woensdagmiddag, vanaf 12:30 hebben we een korte kickstart training, waarna we de straat op gaan om dit te gaan doen. Mail ons voor het adres.

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

 

Wordt gevolgd

Comments 2 Standard

Wordt gevolgd

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. — Marcus 16:17-18(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Marcus 16: 15-20

Wie? Hen die geloofd zullen hebben, dus jij en ik

Wat? Zullen gevolgd worden door de tekenen die we doen: demonen uitdrijven, in vreemde talen (tongen) spreken, slangen oppakken zonder schade, dodelijke dingen te drinken krijgen zonder schade (hiermee wordt geen koffie en cola bedoeld) en op zieken de handen leggen, zodat die weer gezond worden

Waar? Overal, waar het evangelie verkondigd wordt. Deze tekenen zijn niet los te koppelen van vers 15 en vers 20 bevestigt dat. We zien het dan ook gebeuren als we de straat op gaan

Waarom? Omdat deze tekenen de Almacht van God demonstreren. Harten gaan sneller openen wanneer mensen de kracht van God ervaren

Wanneer? Wanneer wij gaan uitstappen in geloof en hiermee aan de gang gaan. Maar het zijn toch gaven van de Geest en die heeft niet iedereen?

Waarvoor? Inderdaad, niet iedere gelovige is ook meteen vervuld met de Heilige Geest, jammergenoeg, maar wel nodig. Want wanneer die Opstandingskracht in ons woont, werkt en de vrijheid krijgt, zullen deze tekenen ons volgen. Het zijn de gaven van de Geest. Hij komt met alles in ons wonen, met alle negen gaven. En wij kunnen die gebruiken wanneer nodig

Waartoe? Stop met de tekenen te volgen en ga ze zelf doen. Leg iemand die hoofdpijn heeft de handen op en stuur die weg in de Naam van Jezus, begin met oefenen. Kom eens langs op een van onze Krachtevangelisatie acties en laat je inspireren door http://www.handelingen2000nu.ga. Nu is de tijd dat de oogst groot is, God werkt mee met tekenen en wonderen, als jij er in gaat bewegen. Als laatste: Psalm 23 zegt dat heil en goedertierenheid ons zullen volgen, heil is gezondheid, genezing, en goedertierenheid de goedheid van God. Ik wil daardoor gevolgd worden, jij dan?

Gebed: Dank U, Heer, voor de allesovertreffende kracht van de Heilige Geest in ons, die het mogelijk maakt om de bovengenoemde dingen te doen, in Uw Naam, Here Jezus. Ik bid dat iedere gelovige door deze dingen gevolgd gaat worden, zodat Uw glorie gezien gaat worden, harten worden geopend en de oogst binnengehaald

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Werkzame kracht

Comment 1 Standard

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. — Efeziers 3:20-21 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeziers 3:14-21

Wie? De Here God, onze hemelse Vader

Wat? Is bij machte te doen ver boven alles wat wij bidden of beseffen, oneindig veel meer, zegt de NBG

Waar? In onze onmiddellijke omgeving en omstandigheid

Waarom? Omdat Hij dat DOOR ONS heen wil doen, blijkens de kracht (van de Heilige Geest) die in ons werkzaam is

Wanneer? Wanneer wij die kracht aanboren en gaan gebruiken.

Waarvoor? Je hoort deze tekst zo vaak verkeerd citeren, dat God bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En ja dat is zo, maar Hij heeft ervoor gekozen om dat via ons te doen. Ik zeg wel eens gekscherend dat het meest verhoorde gevend ter wereld is: Here wilt U die en die genezen? Dat gebed is direct verhoord, zelfs al voordat het uitgesproken werd. Want het is Gods wil om te genezen. Alleen wij moeten in actie komen en die genezende, explosieve, doden opwekkende kracht in ons aanboren en gebruiken, dan pas zien we het effect

Waartoe? Er staat niet voor niets werkzame kracht. We moeten die kracht, de kracht van de Heilige Geest gaan gebruiken. Door op zieken de handen te leggen, zodat die kracht eruit kan en doorstromen (Joh. 7:37) en met autoriteit de ziekte wegsturen, in de naam boven alle Naam. Niet vragen aan God, de Vader en de Zoon, die boven zijn, maar spreken namens de God, de Geest die in ons werkzaam is. Dan ga je dingen zien, waarvan je alleen maar van kon dromen en barst je, net als Paulus hier in een geweldige lofprijzing uit, omdat Zijn heerlijkheid in jou, in de gemeente zichtbaar wordt. Begin vandaag!

Gebed: Ik bid, Vader God, dat de allesovertreffende kracht, die in ons aanwezig is, als we vervuld zijn met de Heilige Geest, werkzaam zal gaan worden in Uw kinderen. dat ze gaan beseffen dat U ervoor gekozen heeft, als het Lichaam van Christus op aarde, om die kracht te gebruiken, boven bidden, boven denken!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

men.

Geestelijke strijd

Comment 1 Standard

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. — Efeziers 2:4-6 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeziers 2:1-10

Wie? God, Die rijk is aan barmhartigheid

Wat? Heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, met Christus levend gemaakt en ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet

Waar? In de hemelse gewesten. Dat betekent dat daar onze plaats is. Niet hier op aarde, maar daar, waar de strijd om het koninkrijk gevoerd wordt

Waarom? Daar hebben wij ook de opdracht om de veelkleurige wijsheid van God te laten zien. Onze strijd is een geestelijke, die zijn effect zal hebben in het natuurlijke

Wanneer? Wanneer we uit genade zalig, gered, behouden zijn geworden, met Hem zijn opgewekt, door de doop (volwassen en door onderdompeling, het onder water gaan symboliseert de begrafenis, het boven water komen de opstanding), dan zijn we daar gezeten

Waarvoor? Dan zijn we klaar om de strijd in gebed, in woord en in daad (zie gisteren) te voeren. Genade worden is gratis, een discipel zijn kost inspanning.

Waartoe? We hadden het gisteren al over de 90% mensen in de kerk die niets (kunnen) doen. Het is geen reden tot rebellie, wel tot gebed. Ben je een thermometer of een thermostaat? Een thermometer meet alleen de temperatuur. Een thermostaat daarentegen gaat aan het werk wanneer de temperatuur te laag is. Moet er iets veranderen in je gemeente, word je gemeden? Ga bidden, ga de geestelijke strijd aan. Niet mopperen en klagen, maar knielen en vechten!

Gebed: Dank U, Heer, voor de plaats die U ons gegeven. Heeft, samen met de Here Jezus in de hemelse gewesten. Een strijd die we niet alleen, maar samen met Hem voeren en legerscharen van engelen. Ik bid dat ieder die dit leest zijn positie gaat innemen, zodat Uw koninkrijk gebouwd kan worden

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Klaagliederen 3:25,26

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt. — Klaagliederen 3:25-26

Wie? Wie de Here zoeken en alles van Hem verwachten.

Wat? Daar is de Here goed voor.

Waar? De Here wil dat we afhankelijk van Hem zijn, omdat Hij voor onswil zorgen, meer nog dan een vader dat doet.

Waarom? Omdat Hij van ons houdt, met zo’n liefde, dat Hij zelfs Zijn Zoon gaf, als losprijs.

Wanneer? Toen Jezus stierf aan het kruis, zette Hij de goedheid van God voor ons vrij. De redding waar de tekst over spreekt is niet alleen redding, maar ook genezing, bevrijding, voorspoed en zegen, het hele pakket van wat God voor ons klaar heeft liggen.

Waarvoor? Omdat Hij zoveel van ons houdt en ook om de wereld te laten zien hoed Hij Zijn kinderen zegent.

Waartoe? Zodat steeds meer mensen in Hem gaan geloven en gered gaan worden.

Gebed: Dank U Here Jezus voor Uw offer aan het kruis, waarin U zoveel voor ons vrijzette. Dank U voor Uw genade en Uw oneindige liefde. Dank U dat U zo goed voor mij bent. Leer mij steeds meer U te zoeken en afhankelijk te zijn van U, door uw Geest, Amen

Ook iedere dag de Opfrissertje met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.