Schoon, apart en rechtvaardig

Leave a comment Standard

 

Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. — 1 Korintiers 6:11 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: – 1 Korintiers 6:1-11

Wie? Sommigen van de lezers van de eerste brief van Paulus aan de Korinthiers

Wat? Zijn vroeger ‘Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers’ geweest, kortom, zondaars, zoals wij dat allen zijn geweest en ieder mens is, maar nu zijn ze schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd

Waar? In de ogen van God, want zij en wij doen nog wel dingen die niet goed zijn,ze bedrijven onrecht, zoals we allemaal nog wel eens vallen, maar God ziet ons aan in Zijn Zoon

Waarom? Omdat, toen Jezus stierf en wij Hem aannamen als onze Heiland en Verlosser er iets veranderde in onze staat. Van zondaar werden we een rechtvaardige.

Wanneer? Toen we Hem dus aannamen, daarna schoongewassen werden, door de doop en vervuld zijn met de Heilige Geest, de volgorde die Petrus aanhoudt in zijn preek in Handelingen 2

Waarvoor? Dat zijn namelijk de dingen die in een mensenleven moeten gebeuren: bekering, doop en vulling, doop in de Heilige Geest,

Waartoe? Dan zijn we schoongewassen door de doop (Hand. 22:16), geheiligd, apart gezet, en door het bloed van Christus gerechtvaardigd, dat alles bewerkt door de Heilige Geest. Mocht er nog een van deze trits bij je ontbreken, wat je nog niet gedaan hebt, of ondergaan bent, doe dat dan snel. Het maakt je leven zoveel makkelijker!

Gebed: Wat geweldig, Here Jezus, wat U allemaal gedaan hebt voor ons aan het kruis. Dat ons leven daardoor zo drastisch veranderd is en onze bestemming al helemaal. Ik wil gehoorzaam zijn aan Uw wil. Laat mij zien, Heer, wat ik nog moet doen…..

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Jesaja 56:1

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Dit zegt de HEER: Handel rechtvaardig, handhaaf het recht; de redding die ik breng is nabij, en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. — Jesaja 56:1

Wie? De HEER, JHWH, de God van het verbond.

Wat? Zegt dat de redding nabij is en Zijn gerechtigheid spoedig bekend zal worden.

Waar? In eerste instantie aan het volk israël, maar ook aan ons

Waarom? God is een God die redt, dat betekent de naam Jezus ook, God redt! Het is in Zijn aard.

Wanneer? Voorwaarde is dat wij rechtvaardig handelen en het recht handhaven, oprecht zijn in alles wat wij doen.

Waarvoor? Genade kan je niet verdienen, maar God ziet we het hart aan, wat is je hartsgesteldheid. Rommel je maar aan, je kunt toch altijd wel vergeving vragen, of zet je je hart op de dingen die van God zijn, om Hem te behagen?

Waartoe? Het beeld dat wij aan de wereld afgeven, bepaalt hun interesse in de God die wij (zeggen te) dienen. Recht en gerechtigheid doen, kan de interesse wekken van hen die buiten zijn.

Gebed: Heer help mij toch ook vandaag weer een beeld af te geven van U, van recht, gerechtighei, liefde en trouw, zodat ik de mensen om mij heen nieuwsgierig kan maken naar U.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Rom. 8:10

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. — Romeinen 8:10

Wie? Christus in ons

Wat? Ons lichaam, het vlees, dood vanwege de zonde, maar is onze geest leven

Waar? In ons lichaam

Waarom? Omdat, wanneer wij ons aan Christus overgeven, wij opnieuw geboren zijn, wij met Hem gestorven zijn. Een dode is dan niet meer aansprakelijk voor de zonde

Wanneer? Indien Christus in ins is, in ons woont, wanneer ons hart zijn woonplaats is.

Waarvoor? Omdat wij dan gerechtvaardigd zijn, door het geloof in Hem

Waartoe? Zodat wij weer vrij toegang hebben tot de Vader, zonder tussenkomst van wie dan ook. De Vader ziet ons aan in het volbrachte werk aan het kruis van de Here Jezus. Wat een genade!

Gebed: Dank U Here Jezus voor Uw offer aan het kruis, dank U dat U in mij wilt wonen door uw heilige Geest en dat ik bij de Vader weer mag komen en U de relatie heeft hersteld. De eeuwigheid is nog te kort om U daarvoor te danken.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Mat. 5:6,7

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. — Matteus 5:6-7

Wie? Zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en de barmhartigen

Wat? Zij zullen verzadigd worden en hen zal barmhartigheid geschieden

Waar? Nu en straks

Waarom? Omdat zij aan die voorwaarden voldoen. Wanneer de Here God beloften geeft, zijn daar vaak voorwaarden aan verbonden.

Wanneer? Wanneer je dus honger en dorst naar Gods gerechtigheid en barmhartig bent

Waarvoor? Om weer uit te kunnen delen naar de wereld om ons heen. God geeft het nooit om maar voor jezelf te houden, maar juist door uit te deen vermenigvuldigt het.

Waartoe? Zodat devwereld weet dat alleen Gods gerechtigheid en barmhartigheid de enige echte en waarachtige zijn.

Gebed: Heer ik honger en dorst naar meer van U, vul mij en vervul mij, zodat ik uit kan delen aan de hongerenden en dorstenden om mij heen, tot ee van Uw Naam. Amen.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!