Beloofd is beloofd

Leave a comment Standard

image

En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. — 1 Johannes 2:25(Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Johannes 2:24-29

Wie? Hij, de Here Jezus, Overwinnaar over de dood en het dodenrijk

Wat? Heeft ons iets beloofd: het eeuwige leven

Waar? Het begint hier op aarde, du moment dat je Hem hebt aangenomen als je Redder en Verlosser

Waarom? Daarom stierf Hij aan het kruis en stond Hij op uit het graf. Zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Joh. 3:16)

Wanneer? Nu, het eeuwige leven begint al hier en zal doorlopen na de dood. Je hoeft dus niet te wachten. Je hoort soms wel eens mensen zeggen als er iemand gestorven is: ‘Nu komt het er op aan’ maar dat is onzin. Vandaag komt het er op aan!

Waarvoor? Iedereen, die het hart voor Jezus opent en Hem binnenlaat, ontvangt het eeuwige leven. Dat geldt ook voor de mensen die we op straat tot Hem mogen leiden. Je hoort wel eens zo’n kritische vraag: Wat gebeurt er met die mensen die je tot Jezus leidt? Meestal komt die vraag van mensen die dat zelf nog nooit gedaan hebben. Maar ik denk dat je beter kunt vragen: wat gebeurt er met de mensen die niet tot Jezus zijn geleid?

Waartoe? Jezus belooft, dat als we in Hem geloven, het eeuwige leven hebben. Je ontvangt dat niet omdat je gediscipeld bent, of 1000 mensen tot Jezus hebt geleid, of de tuin van de kerk schoonmaakt, of goed bent voor de kat van de buren. Het is een geschenk, gratis en voor niets. Dat is GENADE! Gratis en voor niets. Door het geloof pakken we dat geschenk aan, dan zijn we gered. Beloofd is beloofd!

Gebed: Ja, dank U, Here Jezus, voor Uw belofte van het eeuwige leven, dat hier al begint. Iedereen die U aanneemt als Redder en Verlosser is gered. Bent U eenmaal in ons hart, dan gaat U er nooit meer uit, ook dat heeft U beloofd: Ik zal je niet begeven en niet verlaten. Dank U voor Uw Genade!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Geef me je hart

Leave a comment Standard

Mijn zoon, geef mij je hart, en laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen. — Spreuken 23:26 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Spreuken 23:26-28

Wie? Mijn zoon, Mijn dochter, Mijn kind, jij dus

Wat? Wordt gevraagd, door de Here, Hem je hart te geven, het ter beschikking te stellen

Waar? In je lichaam, God wil, door de Heilige Geest, in je wonen. Hij wil dat jij Zijn tempel wordt

Waarom? Dichterbij dan dat kan Hij niet. Door je hart open te zetten, komt Hij binnen en kan Hij je vernieuwen

Wanneer? Is vandaag geen mooie dag? Niet langer uitstellen

Waarvoor? Dit vers staat in de waarschuwing tegen hoererij en overspel. Jezus wil de enige zijn in je leven. De Nummer Één. Jouw Valentijn

Waartoe? Wanneer we Hem ons hart geven, komt Hij daarin wonen en gaat Hij ons veranderen, door de Heilige Geest. Geen getob meer, geen eigen werken en zwoegen meer, maar een vernieuwend leven leidend door de genade van God, gebaseerd op het volbrachte werk. Wil je dat? Bid dan dit gebed, met je hart en hardop:

Gebed: Lieve Here Jezus, kom in mijn hart, vergeef mij mijn zonden, was mij, reinig mij, zet me vrij. Here Jezus, dank U dat U stierf voor mij. Ik geloof dat U weer bent opgestaan en weer terug zult komen voor mij. Vul mij met Uw Heilige Geest, geef me passie voor de mensen die U nog niet kennen en honger naar de dingen van God en vrijmoedigheid om het evangelie van Jezus Christus door te geven. Ik ben gered, ik ben opnieuw geboren, ik ben op weg naar de hemel, omdat ik Jezus in mijn hart heb.

Als je dit gebed voor het eerst hebt gebeden, stuur mij dan een mailtje, dan stuur ik je een boekje toe. Opfrisser.7wees.com

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws