Soul Winning Action Training

Leave a comment Standard

Jij komt toch ook 6 april?

www.facebook.com/events/834571903576992/

Opstandingskracht

Comment 1 Standard


Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. — Handelingen 2:32-33
Lezen: Handelingen 2:14-36

Het moet nogal een tumult geweest zijn: de hele  stad liep uit. Als er die dag alleen al 3000 tot bekering komen zijn die tenminste allemaal afgekomen op datgeen wat plaatsvond in de Bovenzaal en direct erna. De 120 werden zelfs van openbare dronkenschap beschuldigd. Iedereen dacht:’wat is hier toch aan de hand?’ En dan grijpt Petrus de kans. Petrus, die altijd al haantje de voorste was als discipel, en hersteld is door Jezus in zijn positie ten aanhoren van zijn medecornuiten, laat zien wat het werk van de Geest doet: getuigen van de Opstandingskracht van Jezus. Dat had Jezus tenslotten 10 dagen van te voren, bij Zijn Hemelvaart, ook gezegd: Je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt en je zult mijn getuigen zijn. Petrus deed dat, alle 120 deden dat. Ook nog eens in vreemde talen, die zij niet machtig waren. Kortom, vervuld zijn en een getuige van Jezus horen onlosmakelijk bij elkaar. door de kracht van de Heilige Geest kàn je niet anders dan een getuige zijn van Zijn Opstandingskracht.

In ieder geval, er is  tumult, er is een opstootje, nou laat dat ‘je’ er maar af. En Petrus maakt van de gelegenheid gebruik, neemt het woord, preekt een preek, voor het grootste deel afkomstig uit het Oude Testament en 3000 mensen komen tot geloof. M.a.w. het kan niet anders of dat wanneer de Opstandingskracht over je komt, je gedoopt wordt in de Heilige Geest, dat te merken moet zijn in je omgeving. Kan je het dan weten of je die doop hebt ontvangen? Jazeker, 100 % Waarom zou de Here Jezus anders hebben gezegd: wacht totdat je bekleed wordt met Kracht van Omhoog. Dan moet je weten dat je Die hebt ontvangen! De 120 wisten het, alle mensen die Jezus aannemen die dag en zich (meteen) lieten dopen, wisten het. Weet jij het nog niet? Laat dan vandaag, waar je ook bent, naar welke kerk je ook gaat, voor je bidden om die vervulling te ontvangen en een levende getuige van en vol van de Kracht, Die Jezus uit de dood deed opstaan, te zijn.

Alle heilsfeiten en christelijke feesten hebben te maken met ons. Pinksteren is het feest voor de ander. Jij ontvangt de zegen om een zegen voor anderen te zijn! Ik wens een een gezegende Pinsteren, het feest van de oogst!

Courage Band: Vuur en Vlam

Wordt gevolgd

Comments 2 Standard

Wordt gevolgd

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. — Marcus 16:17-18(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Marcus 16: 15-20

Wie? Hen die geloofd zullen hebben, dus jij en ik

Wat? Zullen gevolgd worden door de tekenen die we doen: demonen uitdrijven, in vreemde talen (tongen) spreken, slangen oppakken zonder schade, dodelijke dingen te drinken krijgen zonder schade (hiermee wordt geen koffie en cola bedoeld) en op zieken de handen leggen, zodat die weer gezond worden

Waar? Overal, waar het evangelie verkondigd wordt. Deze tekenen zijn niet los te koppelen van vers 15 en vers 20 bevestigt dat. We zien het dan ook gebeuren als we de straat op gaan

Waarom? Omdat deze tekenen de Almacht van God demonstreren. Harten gaan sneller openen wanneer mensen de kracht van God ervaren

Wanneer? Wanneer wij gaan uitstappen in geloof en hiermee aan de gang gaan. Maar het zijn toch gaven van de Geest en die heeft niet iedereen?

Waarvoor? Inderdaad, niet iedere gelovige is ook meteen vervuld met de Heilige Geest, jammergenoeg, maar wel nodig. Want wanneer die Opstandingskracht in ons woont, werkt en de vrijheid krijgt, zullen deze tekenen ons volgen. Het zijn de gaven van de Geest. Hij komt met alles in ons wonen, met alle negen gaven. En wij kunnen die gebruiken wanneer nodig

Waartoe? Stop met de tekenen te volgen en ga ze zelf doen. Leg iemand die hoofdpijn heeft de handen op en stuur die weg in de Naam van Jezus, begin met oefenen. Kom eens langs op een van onze Krachtevangelisatie acties en laat je inspireren door http://www.handelingen2000nu.ga. Nu is de tijd dat de oogst groot is, God werkt mee met tekenen en wonderen, als jij er in gaat bewegen. Als laatste: Psalm 23 zegt dat heil en goedertierenheid ons zullen volgen, heil is gezondheid, genezing, en goedertierenheid de goedheid van God. Ik wil daardoor gevolgd worden, jij dan?

Gebed: Dank U, Heer, voor de allesovertreffende kracht van de Heilige Geest in ons, die het mogelijk maakt om de bovengenoemde dingen te doen, in Uw Naam, Here Jezus. Ik bid dat iedere gelovige door deze dingen gevolgd gaat worden, zodat Uw glorie gezien gaat worden, harten worden geopend en de oogst binnengehaald

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Allesovertreffende kracht

Leave a comment Standard

Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. — 2 Korintiers 4:7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2 Korintiers 4:7-16

Wie? Wij, u, jij en ik

Wat? Hebben een geweldige schat, de allesovertreffende kracht van God

Waar? In aarden vaten, dat zijn wij, het toont onze kwetsbaarheid en breekbaarheid

Waarom? Omdat het de kracht van God is en niet van ons.

Wanneer? Die kracht komt in ons bij de doop in de Heilige Geest. Dat is wanneer wij het stuur van ons leven volledig uit handen geven en Hem alle kamers van ons geestelijk huis laten bewonen. Niet ik ben meer hoofdbewoner, maar Hij

Waarvoor? Dan komt die allesovertreffende (in het Grieks hyperbole, het woord dat wij gebruiken om een sterke overdrijving aan te duiden) in ons aarden vat, ons lichaam wonen en kunnen wij daarover beschikken

Waartoe? Zodat wij in staat zijn de werken te doen die Jezus deed (Joh.14:12) en zo Zijn koninkrijk te verkondigen. We hebben een superkracht in ons, we zijn allemaal een soort Superman. Maar het is Zijn kracht, zeker, maar onze verantwoordelijkheid om die te gebruiken, tot eer van God en de Naam van Jezus. Wees aangesloten, blijf aangesloten en doe het aan! Laten de wonderen en tekenen ons volgen, maar beweeg er dan ook in!

Gebed: dank U, Vader, voor de allesovertreffende kracht van de Heilige Geest, die in ons woon en werkt. Ik kies ervoor vanuit die kracht te leven en te werken, opdat door mij heen, de Naam van Jezus groot gemaakt zal worden

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Angsthaas

Leave a comment Standard

Angsthaas.

Opfrisser met de 7 w’s
De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.
1 Johannes 4:18

Wie? De liefde van God

Wat? Laat geen ruimte voor angst, drijft de angst uit

Waar? In ons hart, in ons leven in onze ziel

Waarom? Angst veronderstelt straf en wij hoeven geen straf meer te ondergaan, àls we in Christus Jezus zijn. (Rom. 8:1) en wij hebben geen geest van angst gekregen, maar een van kracht, liefde en bezonnenheid. (2Tim. 1:7)

Wanneer? We hoeven nooit meer bang te zijn voor de Here God, Hij is onze Vader en Hij houdt van ons. Wanneer wij ons leven aan de Here Jezus gegeven hebben, zijn we vrij van de straf, omdat Hij die gedragen heeft. Wat er nog weliswaar, is de vreze des Heren, maar dat heeft niets met angst te maken. Diep ontzag voor de Allerhoogste is iets anders dan Bangkok Hem zijn.

Waarvoor? Angst is een van de machtigste wapens van de tegenstander. Het verhindert ons om in bezitten nemen wat er voor ons aan het kruis is gebeurd en om een vrijmoedige getuige van de Here Jezus te zijn.

Waartoe? Wanneer we ons door de liefde tot God laten leiden (2Kor. 5:14)gaan we doen wat de Here Jezus van ons vraagt (Marc. 16:15-18) en zien we de wereld om ons heen gaan veranderen. De angst wordt uitgedreven staat er, door de liefde, want het is een geest. Ik wil me laten leiden door de Heilige Geest en door de liefde van God. Jij ook?

Gebed: Dank U, lieve Papa, dat U van mij houdt en ik van U. Ik heb geen angst meer in mij, want Uw liefde heeft mij daarvan bevrijd. Ik kies ervoor om te wandelen in vrijmoedigheid om een effectieve getuige van de Here Jezus te zijn, in woord en daad, gedreven door Uw liefde en in de kracht van de Geest.

Arie de Paauw

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.
Met dank aan http://www.dagelijkswoord.nl voor het verstrekken van de tekst

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm!
Klik op deze link om het te bestellen http://vosvdleer.mijnbestseller.nl/magento/opfrisser-met-de-7-ws2.html, Of bestel het bij je plaatselijke christelijke boekhandel.

#opfrisser7wees

Psalm 84:11

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid. — Psalmen 84:11!

Wie? De schrijver van deze psalm. Maar het zou ook voor ons moeten gelden.

Wat? Een dag bij God is beter dan duizend ergens anders. Beter op de drempel van de tempel, dan in de tent of het huis van de goddeloze.

Waar? In de tempel, maar die is er niet meer, dus in de tegenwoordigheid van God, in je stille tijd en de dienst(en) op zondag

Waarom? Omdat in de aanwezigheid van God wij die kracht krijgen die we overdag nodig hebben. Daarom is het zo belangrijk om je dag met God te beginnen. Zonder krachtbron gaat het niet lukken, daarom klagen ook zo veel mensen over vermoeiheid, maar word je wel opgeladen?

Wanneer? In de tegenwoordigheid van God, in wandelen met Hem, lezen uit Zijn Woord , bidden met en luisteren naar Hem.

Waarvoor? Om die kracht te kunnen ontvangen (vers 8), de heilige Geest

Waartoe? Omdat we zonder die kracht, krachteloos zijn, geen getuige van Jezus, oplopen tegen zonde en weer vallen. Kniel eerst voor God, voordat je voor de mensen staat!

Gebed: Dank U Heer, dat U intimiteit met mij zoekt, vergeef mij als ik mij er soms maar vanaf maak, maar spreek tot mij en ik zal luisteren!

Persoonlijk bid ik, dat de 7 w’s je kunnen helpen om die kracht uit het Woord te ontvangen, zodat je da dag weer aankan!

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Hand. 1:7,8

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s
Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. — Handelingen 1:7-8
Wie? Wij, als we discipelen van Jezus (willen) zijn
Wat? Zullen kracht ontvangen, dynamis, explosieve, alles openbrekende kracht
Waar? Daar waar je bent, in het koninkrijk van God
Waarom? Omdat zonder de kracht van de heilige Geest we het niet kunnen
Wanneer? Als de heilige Geest over ons komt, als we dus gedoopt en vervuld worden met de Geest
Waarvoor? Om een getuige van Jezus te kunnen zijn. Het kunnen weten of je gedoopt bent in de heilige Geest is dus niet allereerst het spreken in tongen, hoewel dat ook ontzettend belangrijk is, of een van de andere geestesgaven, maar het feit of je vrijmoedig en doeltrefffend getuige van Jezus bent!
Waartoe? Om de mensen te kunnen winnen voor Jezus, dat is de grote opdracht, geldig boot iedere christen, dus niet alleen voor een evangelist of iemand van de evangelisatiecommissie!
gebed: Heer mag ik vandaag iemand van Uw liefde vertellen, in de kracht van de heilige Geest?
Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!