Jesaja 43:2,3

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. –Jesaja 42:2-3

Wie? De Knecht van de Here, de Here Jezus

Wat? Schreeuwt niet verheft zijn stem niet, roept niet luidkeels in het openbaar, breekt het geknakte riet niet af en dooft de kwijnende vlam niet.

Waar? Tijdens Zijn rondwandeling op aarde, maar ook straks bij Zijn wederkomst.

Waarom? Dat is Zijn bediening, Hij kwam niet om te oordelen, maar om te redden en te zoeken wat verloren was.

Wanneer? Toen, nu en straks

Waarvoor? Om de zwakken te sterken en weer op te richten en sterk te maken, gevangenen te bevrijden.

Waartoe? Je hoort deze tekst vaak bij mensen die geen zekerheid over hun geloof, hun redding hebben, maar slaat deze tekst daarop? Iedereen kan zekerheid hebben, als hij of zij doet wat in de Bijbel staat Hem aannemen en dan weten dat je een kind van God bent (Joh. 1:12) Het jezelf niet waardig achten kan ook een vorm van hoogmoed zijn. Het offer van de Here Jezus is groot genoeg voor ieders zonden! Redding, behoud is geen einddoel, het is het begin!

Gebed: Dank U Here Jezus, dat U niet bent gekomen met verbaal geweld, maar met liefde en bewogenheid. Dank U dat ook wij zo uit mogen gaan, de wereld in, om Uw boodschap uit te dragen. Dank U dat iedereen die U aanneemt als Redder en Verlosser zekerheid heeft, dat men een kind van de levende God is, hallelujah, ik prijs Uw Naam.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Spreuken 3:31

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt,
kies niet de weg die hij gaat, Spreuken 3:31 (NBV)

Wie? Wij, jij als je dit leest, het geldt eigenlijk voor iedereen.

Wat? Moeten niet jaloers zijn op iemand die geweld gebruikt, hetzij fysiek, hetzij verbaal. Deze weg, deze manier moeten we niet (willen) gebruiken.

Waar? Waar dan ook, in welke situatie ook.

Waarom? Geweld leidt tot geweld. De Here verafschuwt dat, Hij noemt het een dwaalspoor.

Wanneer? Wanneer er geweld tegen ons gebruikt wordt, de andere wang toekeren, zoals de Here Jezus ons geleerd heeft. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn Geest. (Zach. 4:6)

Waarvoor? Omdat dan de spiraal van geweld doorbroken wordt. Het koninkrijk van God, breekst zich wel baan met geweld (Math. 11:12), maar dat is in de geestelijke wereld. In de zichtbare wereld stoppen wij geweld, door daar zelf niet voor te kiezen.

Waartoe? Geweld is nooit een oplossing, het leidt tot problemen. Met liefde en zachtmoedigheid en zelfbeheersing (vrucht van de Geest) komen we veel verder.

Gebed: Heer, leer mij ook vandaag om mezelf te beheersen in moeilijke situaties, om zo juist te laten zien dat ik anders ’s en, omdat ik Jezus ken, door Uw Geest, amen.

Ook iedere dag de Opfrissertje met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar ikwileen@Opfrisser.tk en je wordt toegevoegd.