Klaagliederen 3:25,26

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt. — Klaagliederen 3:25-26

Wie? Wie de Here zoeken en alles van Hem verwachten.

Wat? Daar is de Here goed voor.

Waar? De Here wil dat we afhankelijk van Hem zijn, omdat Hij voor onswil zorgen, meer nog dan een vader dat doet.

Waarom? Omdat Hij van ons houdt, met zo’n liefde, dat Hij zelfs Zijn Zoon gaf, als losprijs.

Wanneer? Toen Jezus stierf aan het kruis, zette Hij de goedheid van God voor ons vrij. De redding waar de tekst over spreekt is niet alleen redding, maar ook genezing, bevrijding, voorspoed en zegen, het hele pakket van wat God voor ons klaar heeft liggen.

Waarvoor? Omdat Hij zoveel van ons houdt en ook om de wereld te laten zien hoed Hij Zijn kinderen zegent.

Waartoe? Zodat steeds meer mensen in Hem gaan geloven en gered gaan worden.

Gebed: Dank U Here Jezus voor Uw offer aan het kruis, waarin U zoveel voor ons vrijzette. Dank U voor Uw genade en Uw oneindige liefde. Dank U dat U zo goed voor mij bent. Leer mij steeds meer U te zoeken en afhankelijk te zijn van U, door uw Geest, Amen

Ook iedere dag de Opfrissertje met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Gal. 5:22,23

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. — Galaten 5:22-23

Wie? Wie Jezus Christus toebehoren(:24)

Wat? hebben, tonen de vrucht (let op: 1 vrucht) van de heilige Geest

Waar? In onze handel en wandel, overal.

Waarom? Omdat dat voorkomt uit onze relatie met de drieënige God
.

Wanneer? Wanneer wij vol zijn, vervuld, gedoopt in de heilige Geest.

Waarvoor? Omdat wij zo het karakter van de Here Jezus kunnen laten zien.

Waartoe? Om de wereld te laten zien hoe bijzonder het is om Jezus te kennen en vol van liefde, blijdschap etc. te zijn, door de Geest die in ons woont. Zodat mensen aan ons zien dat we anders zijn (Ef.4:20)

gebed: Vader, dank U wel voor Uw heilige Geest, ik wil meer en meer van U heilige Geest, dat Uw vrucht in mij zichtbaar wordt, opdat door mij heen, mensen verlangend worden om de Here Jezus te gaan leren kennen.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!