Geef me je hart

Leave a comment Standard

Mijn zoon, geef mij je hart, en laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen. — Spreuken 23:26 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Spreuken 23:26-28

Wie? Mijn zoon, Mijn dochter, Mijn kind, jij dus

Wat? Wordt gevraagd, door de Here, Hem je hart te geven, het ter beschikking te stellen

Waar? In je lichaam, God wil, door de Heilige Geest, in je wonen. Hij wil dat jij Zijn tempel wordt

Waarom? Dichterbij dan dat kan Hij niet. Door je hart open te zetten, komt Hij binnen en kan Hij je vernieuwen

Wanneer? Is vandaag geen mooie dag? Niet langer uitstellen

Waarvoor? Dit vers staat in de waarschuwing tegen hoererij en overspel. Jezus wil de enige zijn in je leven. De Nummer Één. Jouw Valentijn

Waartoe? Wanneer we Hem ons hart geven, komt Hij daarin wonen en gaat Hij ons veranderen, door de Heilige Geest. Geen getob meer, geen eigen werken en zwoegen meer, maar een vernieuwend leven leidend door de genade van God, gebaseerd op het volbrachte werk. Wil je dat? Bid dan dit gebed, met je hart en hardop:

Gebed: Lieve Here Jezus, kom in mijn hart, vergeef mij mijn zonden, was mij, reinig mij, zet me vrij. Here Jezus, dank U dat U stierf voor mij. Ik geloof dat U weer bent opgestaan en weer terug zult komen voor mij. Vul mij met Uw Heilige Geest, geef me passie voor de mensen die U nog niet kennen en honger naar de dingen van God en vrijmoedigheid om het evangelie van Jezus Christus door te geven. Ik ben gered, ik ben opnieuw geboren, ik ben op weg naar de hemel, omdat ik Jezus in mijn hart heb.

Als je dit gebed voor het eerst hebt gebeden, stuur mij dan een mailtje, dan stuur ik je een boekje toe. Opfrisser.7wees.com

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

1Sam. 16:7

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart. — 1 Samuel 16:7

Wie?
De HEER

Wat? Kijkt niet naar het uiterlijk, Hij kijkt naar het hart

Waar? In dit geval gaat het om een nieuwe koning voor Israël, maar doorgetrokken naar nu, zou je kunnen zeggen: iedereen met een bediening of die daar voor in aanmerking komt.
Waarom? Wij kijken vaak naar het uiterlijk of naar positie, maar de Heer kent en doorgrondt ons hart (Psalm 139) Hij kent als enige, nog beter dan wijzelf vaak, onze motieven.
Wanneer? Je kunt dit in allerlei situaties toepassen, belangrijk is dan wel dat we Gods stem (leren) verstaan.

Waarvoor? Ons hart, onze motivatie, onze gesteldheid is belangrijk voor God. Spreuken zegt niet voor niets: Behoed Uw hart (Spr.4:23)
Waartoe?
Omdat uit ons hart ook allerlei verkeerde dingen kunnen voortkomen, zoals de Here Jezus zegt Marcus 7:21-23 Daarom kijkt God in de eerste plaats naar ons hart.

Gebed: Ik bid Heer om een zuiver en rein hart, dat U welgevallig is. Neem toch alles wat daar niet in hoort uit weg en geef mij een nieuw hart, dat meer en meer verlangt naar U. In Jezus Naam.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com