Wordt gevolgd

Comments 2 Standard

Wordt gevolgd

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. — Marcus 16:17-18(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Marcus 16: 15-20

Wie? Hen die geloofd zullen hebben, dus jij en ik

Wat? Zullen gevolgd worden door de tekenen die we doen: demonen uitdrijven, in vreemde talen (tongen) spreken, slangen oppakken zonder schade, dodelijke dingen te drinken krijgen zonder schade (hiermee wordt geen koffie en cola bedoeld) en op zieken de handen leggen, zodat die weer gezond worden

Waar? Overal, waar het evangelie verkondigd wordt. Deze tekenen zijn niet los te koppelen van vers 15 en vers 20 bevestigt dat. We zien het dan ook gebeuren als we de straat op gaan

Waarom? Omdat deze tekenen de Almacht van God demonstreren. Harten gaan sneller openen wanneer mensen de kracht van God ervaren

Wanneer? Wanneer wij gaan uitstappen in geloof en hiermee aan de gang gaan. Maar het zijn toch gaven van de Geest en die heeft niet iedereen?

Waarvoor? Inderdaad, niet iedere gelovige is ook meteen vervuld met de Heilige Geest, jammergenoeg, maar wel nodig. Want wanneer die Opstandingskracht in ons woont, werkt en de vrijheid krijgt, zullen deze tekenen ons volgen. Het zijn de gaven van de Geest. Hij komt met alles in ons wonen, met alle negen gaven. En wij kunnen die gebruiken wanneer nodig

Waartoe? Stop met de tekenen te volgen en ga ze zelf doen. Leg iemand die hoofdpijn heeft de handen op en stuur die weg in de Naam van Jezus, begin met oefenen. Kom eens langs op een van onze Krachtevangelisatie acties en laat je inspireren door http://www.handelingen2000nu.ga. Nu is de tijd dat de oogst groot is, God werkt mee met tekenen en wonderen, als jij er in gaat bewegen. Als laatste: Psalm 23 zegt dat heil en goedertierenheid ons zullen volgen, heil is gezondheid, genezing, en goedertierenheid de goedheid van God. Ik wil daardoor gevolgd worden, jij dan?

Gebed: Dank U, Heer, voor de allesovertreffende kracht van de Heilige Geest in ons, die het mogelijk maakt om de bovengenoemde dingen te doen, in Uw Naam, Here Jezus. Ik bid dat iedere gelovige door deze dingen gevolgd gaat worden, zodat Uw glorie gezien gaat worden, harten worden geopend en de oogst binnengehaald

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Fil. 4:13

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft. Fil. 4:13
Uit: Herziene Statenvertaling

Wie? Mij, ons

Wat? Alle dingen zijn mogelijk, de mogelijkheden zijn ongekend.

Waar? In vernederdering, in overvloed, in alles, in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden (vers 12)

Waarom? Omdat Christus ons kracht geeft.

Wanneer? Voorwaarde is dat we aangesloten zijn op DE krachtbron, de heilige Geest, dus dat we vervuld zijn met Hem.

Waarvoor? Zodat we bestand zijn tegen alles wat ons overkomt. We hoeven niet zwak te zijn en alles over ons heen te laten komen, door dezelfde kracht, die Jezus deed opstaan uit de dood en die in ons woont, (Rom. 8;11)kunnen we alles aan!

Waartoe? Voor de vervulling van de allereerste opdracht (Mat. 28:19) en de verkondiging en uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Gebed: Dank U, heilige Geest, dat U in mij bent en in mij woont en dat Uw overweldigende kracht door mij heen stroomt. ik bid U, dat U iedere blokkade om meer van U te ontvangen en te ervaren aanwijst, zodat ik die op kan ruimen, want ik weet, er is meer, altijd meer van Uw kracht, Uw Dynamis en ik wil meer, Heer, zodat ik de grote opdracht kan uitvoeren, mensen tot u mag leiden, zielen wegrukken voor de poorten van de hel en uw discipel kan zijn, in Jezus Naam, amen.

Ook iedere dag de Opfrissertje met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar ikwileen@Opfrisser.tk en je wordt toegevoegd.

Psalm 84:11

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid. — Psalmen 84:11!

Wie? De schrijver van deze psalm. Maar het zou ook voor ons moeten gelden.

Wat? Een dag bij God is beter dan duizend ergens anders. Beter op de drempel van de tempel, dan in de tent of het huis van de goddeloze.

Waar? In de tempel, maar die is er niet meer, dus in de tegenwoordigheid van God, in je stille tijd en de dienst(en) op zondag

Waarom? Omdat in de aanwezigheid van God wij die kracht krijgen die we overdag nodig hebben. Daarom is het zo belangrijk om je dag met God te beginnen. Zonder krachtbron gaat het niet lukken, daarom klagen ook zo veel mensen over vermoeiheid, maar word je wel opgeladen?

Wanneer? In de tegenwoordigheid van God, in wandelen met Hem, lezen uit Zijn Woord , bidden met en luisteren naar Hem.

Waarvoor? Om die kracht te kunnen ontvangen (vers 8), de heilige Geest

Waartoe? Omdat we zonder die kracht, krachteloos zijn, geen getuige van Jezus, oplopen tegen zonde en weer vallen. Kniel eerst voor God, voordat je voor de mensen staat!

Gebed: Dank U Heer, dat U intimiteit met mij zoekt, vergeef mij als ik mij er soms maar vanaf maak, maar spreek tot mij en ik zal luisteren!

Persoonlijk bid ik, dat de 7 w’s je kunnen helpen om die kracht uit het Woord te ontvangen, zodat je da dag weer aankan!

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!