Soul Winning Action Training

Leave a comment Standard

Jij komt toch ook 6 april?

www.facebook.com/events/834571903576992/

Lafheid

Leave a comment Standard

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere. — 2 Timoteus 1:7-8
Lezen: 2 Timoteus 1:3-14

Vandaag weer een van mijn lievelingsteksten en die voorkomt in onze (Kracht) Evangelisatie Training. Angst is een boze geest, die mensen lamlegt. We komen hem ook vaak tegen in onze vrijheidsbediening. Hardnekkig, omdat hij de mensen onderdrukt zodat ze niet op het niveau komen dat God voor hen heeft. Steevast laten we hen dan deze tekst proclameren, waarna hij de benen neemt.

We hebben niet een geest van angst, vreesachtigheid – lafheid, staat er letterlijk- maar de Heilige Geest gekregen! En die is Kracht, weet je nog, de Opstandingskracht van Pasen, kwam met Pinksteren in ons wonen en bereikt Zijn volheid in ons leven als we in Hem gedoopt, gedrenkt, doorweekt zijn. Die kracht – DUNAMIS- waar ons woordje dynamiet vandaan komt, woont in iedere, Geestvervulde, gelovige. Hoe meer ruimte je Hem geeft, hoe meer Hij zal innemen. Maar de Heilige Geest is ook een gentleman, Hij wacht en wacht, tot wij Hem binnenlaten, Hij staat te popelen,maar wacht op one uitnodiging. En, je krijgt Hem niet, omdat je Hem verdient, maar omdat je Hem nodig hebt. Nodig om je niet voor het getuigenis van Jezus te schamen (Rom. 1:16) want dat is de kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. We moeten meer en meer gaan beseffen, wat voor Kracht ons ter beschikking staat.

Ons is geleerd dat we kleine en zwakke mensjes zijn, die niets kunnen. Dat is slechts een halve waarheid. Want vanuit die zwakheid kan de Heilige Geest ons gebruiken, om de zieken te genezen, de gebondenen vrij te zetten en de zielen te winnen voor Jezus. Ga je in eigen kracht, dan is er mislukking, ga je in Zijn kracht, dan is er resultaat! Gegarandeerd!

Wil je dat eens meemaken? Op 30 april is er een Krachtevangelisatie training in Rotterdam, als afsluiting van de Evangelsatie module. Kom en Zie dat God ook jou wil gebruiken voor wonderen en tekenen en om het koninkrijk van Hem te demonstreren en mensen binnen te leiden in het geloof. Van harte uitgenodigd, stuur me een berichtje als je komt en je krijgt het adres.

Maar naast die kracht is er ook de Liefde en de Bezonnenheid, die minstens zo belangrijk zijn. Want het is de liefde van Christus die ons dwingt, niet de hang naar sensatie of de tekenen en wonderen, maar zijn liefde tot de mens, omdat Hij niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. En dat doen we niet als een olifant in de porseleinkast, maar met bezonnenheid, overdacht. Wie zielen wint is wijs en die wijsheid vindt zijn oorsprong in de vreze des HEREN, het begin van alle wijsheid!Psalm 111:10

Verlang je naar die Kracht, Liefde en Bezonnenheid? Stel je open voor de Heilige Geest en wordt met Hem en al Zijn gaven vervuld!

Haast

Leave a comment Standard

Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. — Efeziers 5:15-17 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeziers 5:1-21

Wie? De lezers van de Efezebrief, zij, maar u, jij en ik evenzo

Wat? Moeten er op letten hoe we wandelen, niet als zotten (Carnaval), maar als wijzen

Waar? Op de plaats waar God ons gesteld heeft, je werk, je school, je buurt, je wijk

Waarom? Omdat we de tijd uit moeten buiten, omdat de dagen kwaad zijn

Wanneer? Nu dus, God heeft haast. En er mag niemand sterven zonder Jezus

Waarvoor? Zodat we kunnen begrijpen wat de wil van de Here is. Wat is dat? Dat er niemand verloren gaat, maar dat ALLE mensen zullen worden gered. En hij heeft ons ervoor uitgekozen om die mensen te bereiken

Waartoe? Zodat Jezus spoedig terug kan keren. Hoe langer wij wachten met het uitvoeren van de grote opdracht, hoe langer het duurt dat Jezus terugkomt. Daarom, kom eens naar een van onze trainingen, of nodig ons uit voor je gemeente. Leer op een effectieve manier bidden voor verlorenen en ze tot Jezus te leiden op een krachtige, effectieve manier. Die oogst moet naar binnen, anders verrot ze op het land. En iedere ziel is kostbaar!

Gebed: Ja, Heer, stoot de arbeiders uit om de oogst binnen te halen. Niemand mag sterven zonder Jezus! Stort uw passie voor het verlorenen uit over uw gemeente, door Uw Geest!
Www..krachtevangelisatie.ga
Www.doeltreffendbidden.tk
Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws