Psalm 43:3

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont. — Psalmen 43:3

Wie?
de Here God
Wat? Wordt gevraagd om Zijn Licht en Waarheid te zenden, dat is niemand anders dan de Here Jezus, die gezegd heeft: Ik ben het Licht der wereld en Ik ben de Waarheid.
Waar? In ons leven, waar het soms zo donker kan zijn.
Waarom? Door het Licht wordt de duisternis verdreven en door de Waarheid de leugen
Wanneer? Wanneer die bede ook echt in ons hart is, dan kunnen wij ook, door Jezus offer, naar de heilige berg, de plaats waar God woont.
Waarvoor? Om hem daar te loven en te prijzen en heel dicht bij Hem te zijn, in Zijn Tegenwoordigheid.
Waartoe?
Om troost te vinden voor ons verdriet en kracht om door te gaan, iedere dag weer opnieuw. Er is toch geen betere manier om je dag te beginnen en te eindigen?
Gebed: Zend Heer’, Uw licht en waarheid neder,En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt. (Ps. 43:3 berijmd)

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

Psalm 25:4,4

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. –Psalmen 25:4-5

Wie? Mij is in dit geval de Psalmdichter, David, maar wij kunnen dit vrijmoedig overnemen.

Wat? de vraag aan de HERE God of Hij ons met Zijn wegen vertrouwd maakt en ons Zijn paden leert, de weg van Zijn waarheid wijst en ons onderricht.

Waar? Overal, in iedere situatie, in elk moment.

Waarom? Omdat Hij de God is die ons redt en wij op Hem blijven hopen

Wanneer? Elke dag weer, het houdt nooit op, Hij is er altijd

Waarvoor? Om ons bij te staan, zdke in deze dingen die David Hem vraagt: vertrouwd te zijn met Zijn wegen, enz.

Waartoe? Omdat dat weer spreekt van afhankelijkheid, zolang wij overtuigd zijn van ons eigen kunnen, hebben we God niet nodig, maar zodra we beseffen dat we het niet zonde Hem kunnen, mogen we dit gebed bidden en dan verhoort Hij ons ook.

Gebed: HERE maak mij Uwe wegen,
door Uw Woord en Geest bekend.
leer mij hoe die zijn gelegen en
waarheen G’ Uw treden wendt.
Leidt mij in U waarheid, leer
IJverig mij Uw wet betrachten
Want Gij zijt mijn heil O Heer
‘k Blijf U al de dag verwachten

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com